blob: add4ce42afa067e2b47e7f54269408a488758be0 [file] [log] [blame]
# Danish messages for bfd.
# Copyright (C) 2001, 2002, 2011, 2016 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the binutils package.
#
# Keld Simonsen <keld@dkuug.dk>, 2002-2003
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2011, 2016
#
# Følgende konventioner bruges, men jeg er ikke sikker på at de nødvendigvis er de bedste:
#
# entry (alene) -> post
# entry point -> startpunkt
# link (vb) -> at linke
# link (subst) -> link
# linker (subst) -> linker
# overlay -> overlay
# relax -> relaksere
# record -> post
# image -> aftryk
# TOC -> TOC (=table of contents, evt. indholdsfortegnelse)
#
# XXX offset -> afsæt, position, forskydning (-justering: alignment)
# XXX entry: post vs indgang
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: bfd-2.24.90\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-binutils@gnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-02-10 09:42+1030\n"
"PO-Revision-Date: 2016-10-27 23:31+0200\n"
"Last-Translator: Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
#: aout-adobe.c:127
msgid "%B: Unknown section type in a.out.adobe file: %x\n"
msgstr "%B: Ukendt afsnitsstype i a.out.adobe-fil: %x\n"
#: aout-cris.c:200
#, c-format
msgid "%s: Invalid relocation type exported: %d"
msgstr "%s: Ugyldig relokeringstype eksporteret: %d"
#: aout-cris.c:243
msgid "%B: Invalid relocation type imported: %d"
msgstr "%B: Ugyldig relokeringstype importeret: %d"
#: aout-cris.c:254
msgid "%B: Bad relocation record imported: %d"
msgstr "%B: Fejlagtig relokeringspost importeret: %d"
#: aoutx.h:1273 aoutx.h:1611
#, c-format
msgid "%s: can not represent section `%s' in a.out object file format"
msgstr "%s: kan ikke repræsentere afsnittet \"%s\" i a.out-objektfilformat"
#: aoutx.h:1577
#, c-format
msgid "%s: can not represent section for symbol `%s' in a.out object file format"
msgstr "%s: kan ikke repræsentere afsnit for symbolet \"%s\" i a.out-objektfilformat"
#: aoutx.h:1579 vms-alpha.c:7564
msgid "*unknown*"
msgstr "*ukendt*"
#: aoutx.h:4018 aoutx.h:4344
msgid "%P: %B: unexpected relocation type\n"
msgstr "%P: %B: uventet relokeringstype\n"
#: aoutx.h:5375
#, c-format
msgid "%s: relocatable link from %s to %s not supported"
msgstr "%s: relokérbart link fra %s til %s understøttes ikke"
#: archive.c:2249
msgid "Warning: writing archive was slow: rewriting timestamp\n"
msgstr "Advarsel: arkivskrivning var langsom: genskriver tidsstempel\n"
#: archive.c:2549
msgid "Reading archive file mod timestamp"
msgstr "Læser arkivfilens ændringstidsstempel"
#: archive.c:2573
msgid "Writing updated armap timestamp"
msgstr "Skriver opdateret armap-tidsstempel"
#: bfd.c:411
msgid "No error"
msgstr "Ingen fejl"
#: bfd.c:412
msgid "System call error"
msgstr "Systemkaldsfejl"
#: bfd.c:413
msgid "Invalid bfd target"
msgstr "Ugyldigt bfd-mål"
#: bfd.c:414
msgid "File in wrong format"
msgstr "Filen er i forkert format"
#: bfd.c:415
msgid "Archive object file in wrong format"
msgstr "Arkivobjektfil er i forkert format"
#: bfd.c:416
msgid "Invalid operation"
msgstr "Ugyldig handling"
#: bfd.c:417
msgid "Memory exhausted"
msgstr "Hukommelsen er opbrugt"
#: bfd.c:418
msgid "No symbols"
msgstr "Ingen symboler"
#: bfd.c:419
msgid "Archive has no index; run ranlib to add one"
msgstr "Arkivet har intet indeks; kør ranlib til at tilføje ét"
#: bfd.c:420
msgid "No more archived files"
msgstr "Ikke flere arkiverede filer"
#: bfd.c:421
msgid "Malformed archive"
msgstr "Forvansket arkiv"
#: bfd.c:422
msgid "DSO missing from command line"
msgstr "DSO mangler i kommandolinje"
#: bfd.c:423
msgid "File format not recognized"
msgstr "Filformatet ikke genkendt"
#: bfd.c:424
msgid "File format is ambiguous"
msgstr "Filformatet er flertydigt"
#: bfd.c:425
msgid "Section has no contents"
msgstr "Afsnittet har intet indhold"
#: bfd.c:426
msgid "Nonrepresentable section on output"
msgstr "Ikkerepræsenterbart afsnit i uddata"
#: bfd.c:427
msgid "Symbol needs debug section which does not exist"
msgstr "Symbolet kræver fejlsøgningsafsnit som ikke eksisterer"
#: bfd.c:428
msgid "Bad value"
msgstr "Fejlagtigt værdi"
#: bfd.c:429
msgid "File truncated"
msgstr "Filen trunkeret"
#: bfd.c:430
msgid "File too big"
msgstr "Filen er for stor"
#: bfd.c:431
#, c-format
msgid "Error reading %s: %s"
msgstr "Fejl ved læsning af %s: %s"
#: bfd.c:432
msgid "#<Invalid error code>"
msgstr "#<Ugyldig fejlkode>"
#: bfd.c:1046
#, c-format
msgid "BFD %s assertion fail %s:%d"
msgstr "BFD %s-forsikring mislykkedes %s:%d"
#: bfd.c:1058
#, c-format
msgid "BFD %s internal error, aborting at %s line %d in %s\n"
msgstr "Intern BFD %s-fejl, afbryder ved %s linje %d i %s\n"
#: bfd.c:1062
#, c-format
msgid "BFD %s internal error, aborting at %s line %d\n"
msgstr "Internt BFD %s-fejl, afbryder ved %s linje %d\n"
#: bfd.c:1064
msgid "Please report this bug.\n"
msgstr "Rapportér gerne denne fejl.\n"
#: bfdwin.c:206
#, c-format
msgid "not mapping: data=%lx mapped=%d\n"
msgstr "mapper ikke: data=%lx mappet=%d\n"
#: bfdwin.c:209
#, c-format
msgid "not mapping: env var not set\n"
msgstr "mapper ikke: miljøvariabel er ikke sat\n"
#: binary.c:271
#, c-format
msgid "Warning: Writing section `%s' to huge (ie negative) file offset 0x%lx."
msgstr "Advarsel: Skrivning af afsnittet \"%s\" til enorm (dvs negativ) afsætsbyte 0x%lx."
#: bout.c:1146 elf-m10300.c:2665 elf32-avr.c:1706 elf32-frv.c:5641
#: elf64-ia64-vms.c:354 elfxx-sparc.c:2869 reloc.c:7324 reloc16.c:160
#: elf32-ia64.c:351 elf64-ia64.c:351
msgid "%P%F: --relax and -r may not be used together\n"
msgstr "%P%F: --relax og -r kan ikke bruges sammen\n"
#: cache.c:253
msgid "reopening %B: %s\n"
msgstr "genåbner %B: %s\n"
#: coff-alpha.c:452
msgid ""
"%B: Cannot handle compressed Alpha binaries.\n"
" Use compiler flags, or objZ, to generate uncompressed binaries."
msgstr ""
"%B: Kan ikke håndtere komprimerede Alpha-binærfiler.\n"
" Brug kompilerflag eller objZ til at generere ukomprimerede binærfiler."
#: coff-alpha.c:603
msgid "%B: unknown/unsupported relocation type %d"
msgstr "%B: relokeringstypen %d kendes eller understøttes ikke"
#: coff-alpha.c:852 coff-alpha.c:889 coff-alpha.c:1973 coff-mips.c:946
msgid "GP relative relocation used when GP not defined"
msgstr "GP-relativ relokering bruges når GP ikke er defineret"
#: coff-alpha.c:1450
msgid "using multiple gp values"
msgstr "bruger flere gp-værdier"
#: coff-alpha.c:1509
msgid "%B: unsupported relocation: ALPHA_R_GPRELHIGH"
msgstr "%B: relokering understøttes ikke: ALPHA_R_GPRELHIGH"
#: coff-alpha.c:1516
msgid "%B: unsupported relocation: ALPHA_R_GPRELLOW"
msgstr "%B: relokering understøttes ikke: ALPHA_R_GPRELLOW"
#: coff-alpha.c:1523 elf32-m32r.c:2443 elf64-alpha.c:4083 elf64-alpha.c:4233
#: elf64-ia64-vms.c:3429 elf32-ia64.c:3836 elf64-ia64.c:3836
msgid "%B: unknown relocation type %d"
msgstr "%B: ukendt relokeringstype %d"
#: coff-arm.c:1034
#, c-format
msgid "%B: unable to find THUMB glue '%s' for `%s'"
msgstr "%B: kan ikke finde THUMB-klistret \"%s\" til \"%s\""
#: coff-arm.c:1063
#, c-format
msgid "%B: unable to find ARM glue '%s' for `%s'"
msgstr "%B: kan ikke finde ARM-klistret \"%s\" til \"%s\""
#: coff-arm.c:1365 elf32-arm.c:7141
#, c-format
msgid ""
"%B(%s): warning: interworking not enabled.\n"
" first occurrence: %B: arm call to thumb"
msgstr ""
"%B(%s): advarsel: samvirken (interworking) er ikke aktiveret.\n"
" første forekomst: %B: arm-kald til thumb"
#: coff-arm.c:1455
#, c-format
msgid ""
"%B(%s): warning: interworking not enabled.\n"
" first occurrence: %B: thumb call to arm\n"
" consider relinking with --support-old-code enabled"
msgstr ""
"%B(%s): advarsel: \"Interworking\" er ikke slået til.\n"
" første forekomst: %B: thumb-kald til arm\n"
" overvej at genlinke med --support-old-code tilvalgt"
#: coff-arm.c:1750 coff-tic80.c:673 cofflink.c:3168
msgid "%B: bad reloc address 0x%lx in section `%A'"
msgstr "%B: fejlagtig relokeringsadresse 0x%lx i afsnittet \"%A\""
#: coff-arm.c:2075
msgid "%B: illegal symbol index in reloc: %d"
msgstr "%B: illegalt symbolindeks i relokering: %d"
#: coff-arm.c:2206
#, c-format
msgid "error: %B is compiled for APCS-%d, whereas %B is compiled for APCS-%d"
msgstr "fejl: %B er kompileret til APCS-%d, mens %B er kompileret til APCS-%d"
#: coff-arm.c:2222 elf32-arm.c:16123
#, c-format
msgid "error: %B passes floats in float registers, whereas %B passes them in integer registers"
msgstr "fejl: %B overfører flydende tal i flydendetalsregistre, mens %B overfører dem i heltalsregistre"
#: coff-arm.c:2225 elf32-arm.c:16127
#, c-format
msgid "error: %B passes floats in integer registers, whereas %B passes them in float registers"
msgstr "fejl: %B overfører flydende tal i heltalsregistre, mens %B overfører dem i flydendetalsregistre"
#: coff-arm.c:2239
#, c-format
msgid "error: %B is compiled as position independent code, whereas target %B is absolute position"
msgstr "fejl: %B er kompileret som positionsuafhængig kode, mens målet %B har absolut position"
#: coff-arm.c:2242
#, c-format
msgid "error: %B is compiled as absolute position code, whereas target %B is position independent"
msgstr "fejl: %B er kompileret som kode med absolut position, mens målet %B er positionsuafhængigt"
#: coff-arm.c:2270 elf32-arm.c:16192
#, c-format
msgid "Warning: %B supports interworking, whereas %B does not"
msgstr "Advarsel: %B understøtter samvirken (interworking), mens %B ikke gør det"
#: coff-arm.c:2273 elf32-arm.c:16198
#, c-format
msgid "Warning: %B does not support interworking, whereas %B does"
msgstr "Advarsel: %B understøtter ikke samvirken (interworking), mens %B gør det"
#: coff-arm.c:2297
#, c-format
msgid "private flags = %x:"
msgstr "private flag = %x:"
#: coff-arm.c:2305 elf32-arm.c:12119
#, c-format
msgid " [floats passed in float registers]"
msgstr " [flydende tal overført i flydendetalsregistre]"
#: coff-arm.c:2307
#, c-format
msgid " [floats passed in integer registers]"
msgstr " [flydende tal overført i heltalsregistre]"
#: coff-arm.c:2310 elf32-arm.c:12122
#, c-format
msgid " [position independent]"
msgstr " [positionsuafhængigt]"
#: coff-arm.c:2312
#, c-format
msgid " [absolute position]"
msgstr " [absolut position]"
#: coff-arm.c:2316
#, c-format
msgid " [interworking flag not initialised]"
msgstr " [samvirkendeflag er ikke initieret]"
#: coff-arm.c:2318
#, c-format
msgid " [interworking supported]"
msgstr " [samvirken understøttes]"
#: coff-arm.c:2320
#, c-format
msgid " [interworking not supported]"
msgstr " [samvirken understøttes ikke]"
#: coff-arm.c:2366 elf32-arm.c:11104
#, c-format
msgid "Warning: Not setting interworking flag of %B since it has already been specified as non-interworking"
msgstr "Advarsel: Sætter ikke samvirkeflaget (interworking) for %B, da den allerede er angivet som ikke-samvirkende"
#: coff-arm.c:2370 elf32-arm.c:11108
#, c-format
msgid "Warning: Clearing the interworking flag of %B due to outside request"
msgstr "Advarsel: Fjerner samvirkeflaget (interworking) for %B på grund af anmodning udefra"
#: coff-h8300.c:1096
#, c-format
msgid "cannot handle R_MEM_INDIRECT reloc when using %s output"
msgstr "kan ikke håndtere R_MEM_INDIRECT-relokering ved brug af %s-uddata"
#: coff-i860.c:147
#, c-format
msgid "relocation `%s' not yet implemented"
msgstr "relokeringen \"%s\" er endnu ikke implementeret"
#: coff-i860.c:605 coff-tic54x.c:365 coffcode.h:5209
msgid "%B: warning: illegal symbol index %ld in relocs"
msgstr "%B: advarsel: illegalt symbolindeks %ld i relokeringerne"
#: coff-i960.c:124 coff-i960.c:480
msgid "uncertain calling convention for non-COFF symbol"
msgstr "usikker kaldskonvention for ikke-COFF-symbol"
#: coff-m68k.c:484 elf32-bfin.c:5556 elf32-cr16.c:2853 elf32-m68k.c:4632
msgid "unsupported reloc type"
msgstr "relokeringstypen understøttes ikke"
#: coff-mips.c:636 elf32-mips.c:1637 elf32-score.c:431 elf32-score7.c:330
#: elf64-mips.c:2925 elfn32-mips.c:2737
msgid "GP relative relocation when _gp not defined"
msgstr "GP-relativ relokering når _gp ikke var defineret"
#: coff-or32.c:216
msgid "Unrecognized reloc"
msgstr "Ukendt relokering"
#: coff-rs6000.c:2802
#, c-format
msgid "%s: unsupported relocation type 0x%02x"
msgstr "%s: relokeringstypen 0x%02x understøttes ikke"
#: coff-rs6000.c:2887
#, c-format
msgid "%s: TOC reloc at 0x%x to symbol `%s' with no TOC entry"
msgstr "%s: TOC-relokering ved 0x%x til symbolet \"%s\" uden nogen TOC-post"
#: coff-rs6000.c:3638 coff64-rs6000.c:2117
msgid "%B: symbol `%s' has unrecognized smclas %d"
msgstr "%B: symbolet \"%s\" har ukendt smclas %d"
#: coff-sh.c:506
#, c-format
msgid "SH Error: unknown reloc type %d"
msgstr "SH-fejl: ukendt relokeringstype %d"
#: coff-tic4x.c:184 coff-tic54x.c:279 coff-tic80.c:440
#, c-format
msgid "Unrecognized reloc type 0x%x"
msgstr "Ukendt relokeringstype 0x%x"
#: coff-tic4x.c:227
#, c-format
msgid "%s: warning: illegal symbol index %ld in relocs"
msgstr "%s: advarsel: ikke tilladt symbolindeks %ld i relokeringerne"
#: coff-w65.c:355
#, c-format
msgid "ignoring reloc %s\n"
msgstr "ignorerer relokering %s\n"
#: coffcode.h:1005
msgid "%B: warning: COMDAT symbol '%s' does not match section name '%s'"
msgstr "%B: advarsel: COMDAT-symbol \"%s\" passer ikke til afsnitsnavnet \"%s\""
#. Generate a warning message rather using the 'unhandled'
#. variable as this will allow some .sys files generate by
#. other toolchains to be processed. See bugzilla issue 196.
#: coffcode.h:1230
msgid "%B: Warning: Ignoring section flag IMAGE_SCN_MEM_NOT_PAGED in section %s"
msgstr "%B: Advarsel: Ignorerer afsnitssflag IMAGE_SCN_MEM_NOT_PAGED i afsnittet %s"
#: coffcode.h:1297
msgid "%B (%s): Section flag %s (0x%x) ignored"
msgstr "%B (%s): afsnitsflag %s (0x%x) ignoreret"
#: coffcode.h:2439
#, c-format
msgid "Unrecognized TI COFF target id '0x%x'"
msgstr "Ukendt TI COFF-mål-id \"0x%x\""
#: coffcode.h:2753
msgid "%B: reloc against a non-existant symbol index: %ld"
msgstr "%B: relokering mod et ikke-eksisterende symbolindeks: %ld"
#: coffcode.h:3311
msgid "%B: too many sections (%d)"
msgstr "%B: for mange afsnit (%d)"
#: coffcode.h:3729
msgid "%B: section %s: string table overflow at offset %ld"
msgstr "%B: afsnit %s: overløb i strengtabel ved afsæt %ld"
#: coffcode.h:4534
msgid "%B: warning: line number table read failed"
msgstr "%B: advarsel: læsning af linjenummertabel mislykkedes"
#: coffcode.h:4564
msgid "%B: warning: illegal symbol index %ld in line numbers"
msgstr "%B: advarsel: illegalt symbolindeks %ld i linjetal"
#: coffcode.h:4578
msgid "%B: warning: duplicate line number information for `%s'"
msgstr "%B: advarsel: dobbelt linjenummersinformation for \"%s\""
#: coffcode.h:4978
msgid "%B: Unrecognized storage class %d for %s symbol `%s'"
msgstr "%B: Ukendt lagringsklasse %d for %s-symbolet \"%s\""
#: coffcode.h:5104
msgid "warning: %B: local symbol `%s' has no section"
msgstr "advarsel: %B: lokalt symbol \"%s\" har intet afsnit"
#: coffcode.h:5248
msgid "%B: illegal relocation type %d at address 0x%lx"
msgstr "%B: ikke tilladt relokeringstype %d på adresse 0x%lx"
#: coffgen.c:179 elf.c:1030
msgid "%B: unable to initialize compress status for section %s"
msgstr "%B: kan ikke klargøre komprimeringsstatus for afsnit %s"
#: coffgen.c:199 elf.c:1050
msgid "%B: unable to initialize decompress status for section %s"
msgstr "%B: kan ikke klargøre afkomprimeringsstatus for afsnit %s"
#: coffgen.c:1685
msgid "%B: bad string table size %lu"
msgstr "%B: fejlagtig strengtabelstørrelse %lu"
#: coffgen.c:2608 elflink.c:12906 linker.c:3136
msgid "%F%P: already_linked_table: %E\n"
msgstr "%F%P: already_linked_table: %E\n"
#: cofflink.c:533 elf64-ia64-vms.c:5173 elflink.c:4356
msgid "Warning: type of symbol `%s' changed from %d to %d in %B"
msgstr "Advarsel: typen på symbol \"%s\" ændredes fra %d til %d i %B"
#: cofflink.c:2416
msgid "%B: relocs in section `%A', but it has no contents"
msgstr "%B: relokeringer i afsnittet \"%A\", men den har intet indhold"
#: cofflink.c:2478 elflink.c:9711
msgid "%X`%s' referenced in section `%A' of %B: defined in discarded section `%A' of %B\n"
msgstr "%X\"%s\" refereret i afsnit \"%A\" af %B: defineret i forkastet afsnit \"%A\" af %B\n"
#: cofflink.c:2777 coffswap.h:826
#, c-format
msgid "%s: %s: reloc overflow: 0x%lx > 0xffff"
msgstr "%s: %s: relokering giver overløb: 0x%lx > 0xffff"
#: cofflink.c:2786 coffswap.h:812
#, c-format
msgid "%s: warning: %s: line number overflow: 0x%lx > 0xffff"
msgstr "%s: advarsel: %s: linjenummer giver overløb: 0x%lx > 0xffff"
#: cpu-arm.c:190 cpu-arm.c:201
msgid "error: %B is compiled for the EP9312, whereas %B is compiled for XScale"
msgstr "fejl: %B kompileret til EP9312, mens %B er kompileret til XScale"
#: cpu-arm.c:334
#, c-format
msgid "warning: unable to update contents of %s section in %s"
msgstr "advarsel: kan ikke opdatere indholdet af %s-afsnit i %s"
#: dwarf2.c:514
#, c-format
msgid "Dwarf Error: Can't find %s section."
msgstr "Dwarf-fejl: Kan ikke finde %s-afsnit."
#: dwarf2.c:543
#, c-format
msgid "Dwarf Error: Offset (%lu) greater than or equal to %s size (%lu)."
msgstr "Dwarf-fejl: Afsæt (%lu) større end eller lig med %s-størrelse (%lu)."
#: dwarf2.c:1071
#, c-format
msgid "Dwarf Error: Invalid or unhandled FORM value: %#x."
msgstr "Dwarf-fejl: Ugyldig eller ubehandlet FORM-værdi: %#x."
#: dwarf2.c:1332
msgid "Dwarf Error: mangled line number section (bad file number)."
msgstr "Dwarf-fejl: vanskabt linjenummerafsnit (fejlagtigt filnummer)."
#: dwarf2.c:1590
#, c-format
msgid "Dwarf Error: Unhandled .debug_line version %d."
msgstr "Dwarf-fejl: Uhåndteret .debug_line-version %d."
#: dwarf2.c:1612
msgid "Dwarf Error: Invalid maximum operations per instruction."
msgstr "Dwarf-fejl: Ugyldigt maksimalt antal operationer per instruktion."
#: dwarf2.c:1807
msgid "Dwarf Error: mangled line number section."
msgstr "Dwarf-fejl: vanskabt linjenummerafsnit."
# ?
#: dwarf2.c:2160
#, c-format
msgid "Dwarf Error: Unable to read alt ref %u."
msgstr "Dwarf-fejl: Kan ikke læse alt ref %u."
#: dwarf2.c:2179 dwarf2.c:2299 dwarf2.c:2595
#, c-format
msgid "Dwarf Error: Could not find abbrev number %u."
msgstr "Dwarf-fejl: Kunne ikke finde forkortelsesnumret %u."
#: dwarf2.c:2551
#, c-format
msgid "Dwarf Error: found dwarf version '%u', this reader only handles version 2, 3 and 4 information."
msgstr "Dwarf-fejl: fandt dwarf version \"%u\", men denne læser kan kun håndtere information fra version 2, 3 og 4."
#: dwarf2.c:2560
#, c-format
msgid "Dwarf Error: found address size '%u', this reader can not handle sizes greater than '%u'."
msgstr "Dwarf-fejl: fandt adressestørrelsen \"%u\", denne læser kan ikke håndtere størrelser større end \"%u\"."
#: dwarf2.c:2586
#, c-format
msgid "Dwarf Error: Bad abbrev number: %u."
msgstr "Dwarf-fejl: Fejlagtigt forkortelsesnummer: %u."
#: ecoff.c:1233
#, c-format
msgid "Unknown basic type %d"
msgstr "Ukendt grundtype %d"
#: ecoff.c:1490
#, c-format
msgid ""
"\n"
" End+1 symbol: %ld"
msgstr ""
"\n"
" Symbol slut+1: %ld"
#: ecoff.c:1497 ecoff.c:1500
#, c-format
msgid ""
"\n"
" First symbol: %ld"
msgstr ""
"\n"
" Første symbol: %ld"
#: ecoff.c:1512
#, c-format
msgid ""
"\n"
" End+1 symbol: %-7ld Type: %s"
msgstr ""
"\n"
" Symbol slut+1: %-7ld Type: %s"
#: ecoff.c:1519
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Local symbol: %ld"
msgstr ""
"\n"
" Lokalt symbol: %ld"
#: ecoff.c:1527
#, c-format
msgid ""
"\n"
" struct; End+1 symbol: %ld"
msgstr ""
"\n"
" struct; symbol slut+1: %ld"
#: ecoff.c:1532
#, c-format
msgid ""
"\n"
" union; End+1 symbol: %ld"
msgstr ""
"\n"
" union; symbol slut+1: %ld"
#: ecoff.c:1537
#, c-format
msgid ""
"\n"
" enum; End+1 symbol: %ld"
msgstr ""
"\n"
" enum; symbol slut+1: %ld"
#: ecoff.c:1543
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Type: %s"
msgstr ""
"\n"
" Type: %s"
#: elf-attrs.c:573
msgid "error: %B: Object has vendor-specific contents that must be processed by the '%s' toolchain"
msgstr "fejl: %B: Objekt har leverandørspecifikt indhold, som skal behandles med \"%s\"-værktøjerne"
#: elf-attrs.c:582
msgid "error: %B: Object tag '%d, %s' is incompatible with tag '%d, %s'"
msgstr "fejl: %B: Objektmærke \"%d, %s\" er ikke kompatibelt med mærket \"%d, %s\""
#: elf-eh-frame.c:921
msgid "%P: error in %B(%A); no .eh_frame_hdr table will be created.\n"
msgstr "%P: fejl i %B(%A); ingen .eh_frame_hdr-tabel vil blive oprettet.\n"
#: elf-eh-frame.c:1193
msgid "%P: fde encoding in %B(%A) prevents .eh_frame_hdr table being created.\n"
msgstr "%P: fde-kodning i %B(%A) forhindrer .eh_frame_hdr-tabel i at blive oprettet.\n"
#: elf-eh-frame.c:1612
msgid "%P: DW_EH_PE_datarel unspecified for this architecture.\n"
msgstr "%P: DW_EH_PE_datarel ikke angivet for denne arkitektur.\n"
#: elf-ifunc.c:135
msgid "%F%P: dynamic STT_GNU_IFUNC symbol `%s' with pointer equality in `%B' can not be used when making an executable; recompile with -fPIE and relink with -pie\n"
msgstr "%F%P: dynamisk STT_GNU_IFUNC-symbol \"%s\" med pointerlighed i \"%B\" kan ikke bruges når der oprettes en eksekverbar fil; genkompilér med -fPIE og genlink med -pie\n"
#: elf-m10200.c:430 elf-m10300.c:2164 elf32-avr.c:1256 elf32-bfin.c:3220
#: elf32-cr16.c:1484 elf32-cr16c.c:780 elf32-cris.c:2016 elf32-crx.c:922
#: elf32-d10v.c:513 elf32-epiphany.c:557 elf32-fr30.c:589 elf32-frv.c:4039
#: elf32-h8300.c:525 elf32-i860.c:1212 elf32-ip2k.c:1468 elf32-iq2000.c:688
#: elf32-lm32.c:1160 elf32-m32c.c:553 elf32-m32r.c:3066 elf32-m68hc1x.c:1283
#: elf32-mep.c:535 elf32-metag.c:1992 elf32-microblaze.c:1560
#: elf32-moxie.c:282 elf32-mt.c:395 elf32-nds32.c:4910 elf32-openrisc.c:404
#: elf32-score.c:2729 elf32-score7.c:2537 elf32-spu.c:5041
#: elf32-tilepro.c:3666 elf32-v850.c:2281 elf32-xstormy16.c:936
#: elf64-mmix.c:1538 elfxx-tilegx.c:4051
msgid "internal error: out of range error"
msgstr "intern fejl: uden for intervallet"
#: elf-m10200.c:434 elf-m10300.c:2168 elf32-avr.c:1260 elf32-bfin.c:3224
#: elf32-cr16.c:1488 elf32-cr16c.c:784 elf32-cris.c:2020 elf32-crx.c:926
#: elf32-d10v.c:517 elf32-fr30.c:593 elf32-frv.c:4043 elf32-h8300.c:529
#: elf32-i860.c:1216 elf32-iq2000.c:692 elf32-lm32.c:1164 elf32-m32c.c:557
#: elf32-m32r.c:3070 elf32-m68hc1x.c:1287 elf32-mep.c:539 elf32-metag.c:1996
#: elf32-microblaze.c:1564 elf32-moxie.c:286 elf32-msp430.c:1321
#: elf32-nds32.c:4914 elf32-openrisc.c:408 elf32-score.c:2733
#: elf32-score7.c:2541 elf32-spu.c:5045 elf32-tilepro.c:3670 elf32-v850.c:2285
#: elf32-xstormy16.c:940 elf64-mmix.c:1542 elfxx-mips.c:9995
#: elfxx-tilegx.c:4055
msgid "internal error: unsupported relocation error"
msgstr "intern fejl: relokeringen understøttes ikke"
#: elf-m10200.c:438 elf32-cr16.c:1492 elf32-cr16c.c:788 elf32-crx.c:930
#: elf32-d10v.c:521 elf32-h8300.c:533 elf32-lm32.c:1168 elf32-m32r.c:3074
#: elf32-m68hc1x.c:1291 elf32-microblaze.c:1568 elf32-nds32.c:4918
#: elf32-score.c:2737 elf32-score7.c:2545 elf32-spu.c:5049
msgid "internal error: dangerous error"
msgstr "intern fejl: farlig fejl"
#: elf-m10200.c:442 elf-m10300.c:2184 elf32-avr.c:1268 elf32-bfin.c:3232
#: elf32-cr16.c:1496 elf32-cr16c.c:792 elf32-cris.c:2028 elf32-crx.c:934
#: elf32-d10v.c:525 elf32-epiphany.c:572 elf32-fr30.c:601 elf32-frv.c:4051
#: elf32-h8300.c:537 elf32-i860.c:1224 elf32-ip2k.c:1483 elf32-iq2000.c:700
#: elf32-lm32.c:1172 elf32-m32c.c:565 elf32-m32r.c:3078 elf32-m68hc1x.c:1295
#: elf32-mep.c:547 elf32-metag.c:2004 elf32-microblaze.c:1572
#: elf32-moxie.c:294 elf32-msp430.c:1329 elf32-mt.c:403 elf32-nds32.c:4922
#: elf32-openrisc.c:416 elf32-score.c:2746 elf32-score7.c:2549
#: elf32-spu.c:5053 elf32-tilepro.c:3678 elf32-v850.c:2305
#: elf32-xstormy16.c:948 elf64-mmix.c:1550 elfxx-tilegx.c:4063
msgid "internal error: unknown error"
msgstr "intern fejl: ukendt fejl"
#: elf-m10300.c:1021
#, c-format
msgid "%s: Unsupported transition from %s to %s"
msgstr "%s: Overgang fra %s til %s som ikke understøttes"
# er ' en fejl her?
#: elf-m10300.c:1213
msgid "%B: %s' accessed both as normal and thread local symbol"
msgstr "%B: \"%s\" tilgås både som normalt symbol og trådlokalt symbol"
#: elf-m10300.c:2108 elf32-arm.c:10632 elf32-i386.c:4363 elf32-m32r.c:2558
#: elf32-m68k.c:4120 elf32-s390.c:3303 elf32-sh.c:4109 elf32-tilepro.c:3569
#: elf32-xtensa.c:3063 elf64-s390.c:3229 elf64-sh64.c:1640 elf64-x86-64.c:4463
#: elfxx-sparc.c:3904 elfxx-tilegx.c:3974
#: /src/binutils-gdb/bfd/elfnn-aarch64.c:4450
msgid "%B(%A+0x%lx): unresolvable %s relocation against symbol `%s'"
msgstr "%B(%A+0x%lx): uløselig %s-relokering mod symbol \"%s\""
#: elf-m10300.c:2173
msgid "error: inappropriate relocation type for shared library (did you forget -fpic?)"
msgstr "fejl: upassende relokeringstype til delt bibliotek (glemte du -fpic?)"
#: elf-m10300.c:2176
msgid "%B: taking the address of protected function '%s' cannot be done when making a shared library"
msgstr "%B: man kan ikke tage adressen for en beskyttet funktion \"%s\" når man laver et delt bibliotek"
#: elf-m10300.c:2179
msgid "internal error: suspicious relocation type used in shared library"
msgstr "intern fejl: mistænkelig relokeringstype brugt i delt bibliotek"
#: elf.c:343
msgid "%B: invalid string offset %u >= %lu for section `%s'"
msgstr "%B: ugyldigt strengafsæt %u >= %lu for afsnittet \"%s\""
#: elf.c:455
msgid "%B symbol number %lu references nonexistent SHT_SYMTAB_SHNDX section"
msgstr "%B-symbol nummer %lu refererer SHT_SYMTAB_SHNDX-afsnit, der ikke findes"
#: elf.c:611
msgid "%B: Corrupt size field in group section header: 0x%lx"
msgstr "%B: Beskadiget størrelsesfelt i gruppeafsnitsshoved: 0x%lx"
#: elf.c:647
msgid "%B: invalid SHT_GROUP entry"
msgstr "%B: ugyldig SHT_GROUP-post"
#: elf.c:717
msgid "%B: no group info for section %A"
msgstr "%B: ingen gruppeinformation for afsnittet %A"
#: elf.c:746 elf.c:3144 elflink.c:10290
msgid "%B: warning: sh_link not set for section `%A'"
msgstr "%B: advarsel: sh_link ikke givet for afsnittet \"%A\""
#: elf.c:765
msgid "%B: sh_link [%d] in section `%A' is incorrect"
msgstr "%B: sh_link [%d] afsnittet \"%A\" er forkert"
#: elf.c:800
msgid "%B: unknown [%d] section `%s' in group [%s]"
msgstr "%B: ukendt [%d] afsnit \"%s\" i gruppe [%s]"
#: elf.c:1174
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Program Header:\n"
msgstr ""
"\n"
"Programhoved:\n"
#: elf.c:1216
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Dynamic Section:\n"
msgstr ""
"\n"
"Dynamisk afsnit:\n"
#: elf.c:1352
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Version definitions:\n"
msgstr ""
"\n"
"Versionsdefinitioner:\n"
#: elf.c:1377
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Version References:\n"
msgstr ""
"\n"
"Versionsreferencer:\n"
#: elf.c:1382
#, c-format
msgid " required from %s:\n"
msgstr " kræves fra %s:\n"
#: elf.c:1807
msgid "%B: invalid link %lu for reloc section %s (index %u)"
msgstr "%B: ugyldigt link %lu for relokeringsafsnit %s (indeks %u)"
#: elf.c:1977
msgid "%B: don't know how to handle allocated, application specific section `%s' [0x%8x]"
msgstr "%B: ved ikke hvordan allokeret, programspecifikt afsnit \"%s\" [0x%8x] skal håndteres"
#: elf.c:1989
msgid "%B: don't know how to handle processor specific section `%s' [0x%8x]"
msgstr "%B: ved ikke hvordan processorspecifik afsnit \"%s\" [0x%8x] skal håndteres"
#: elf.c:2000
msgid "%B: don't know how to handle OS specific section `%s' [0x%8x]"
msgstr "%B: ved ikke hvordan OS-specifik afsnit \"%s\" [0x%8x] skal håndteres"
#: elf.c:2010
msgid "%B: don't know how to handle section `%s' [0x%8x]"
msgstr "%B: ved ikke hvordan afsnit \"%s\" [0x%8x] skal håndteres"
#: elf.c:2648
#, c-format
msgid "warning: section `%A' type changed to PROGBITS"
msgstr "advarsel: typen af afsnittet \"%A\" ændret til PROGBITS"
#: elf.c:3015
msgid "%B: too many sections: %u"
msgstr "%B: for mange afsnit: %u"
#: elf.c:3101
msgid "%B: sh_link of section `%A' points to discarded section `%A' of `%B'"
msgstr "%B: sh_link af afsnit \"%A\" peger på forkastet afsnit \"%A\" i \"%B\""
#: elf.c:3124
msgid "%B: sh_link of section `%A' points to removed section `%A' of `%B'"
msgstr "%B: sh_link af afsnit \"%A\" peger på fjernet afsnit \"%A\" af \"%B\""
#: elf.c:4126
msgid "%B: TLS sections are not adjacent:"
msgstr "%B: TLS-afsnit er ikke ved siden af hinanden:"
#: elf.c:4133
#, c-format
msgid "\t TLS: %A"
msgstr "\t TLS: %A"
#: elf.c:4137
#, c-format
msgid "\tnon-TLS: %A"
msgstr "\tikke-TLS: %A"
#: elf.c:4596
msgid "%B: The first section in the PT_DYNAMIC segment is not the .dynamic section"
msgstr "%B: Første afsnit i segmentet PT_DYNAMIC er ikke .dynamic-afsnittet"
#: elf.c:4621
msgid "%B: Not enough room for program headers, try linking with -N"
msgstr "%B: Ikke tilstrækkeligt med plads til programhoveder, forsøg at linke med -N"
#: elf.c:4707
msgid "%B: section %A lma %#lx adjusted to %#lx"
msgstr "%B: afsnit %A lma %#lx justeret til %#lx"
#: elf.c:4843
msgid "%B: section `%A' can't be allocated in segment %d"
msgstr "%B: afsnit \"%A\" kan ikke allokeres i segment %d"
#: elf.c:4892
msgid "%B: warning: allocated section `%s' not in segment"
msgstr "%B: advarsel: allokeret afsnit \"%s\" ikke i segment"
#: elf.c:5473
msgid "%B: symbol `%s' required but not present"
msgstr "%B: symbol \"%s\" kræves, men er ikke tilstede"
#: elf.c:5811
msgid "%B: warning: Empty loadable segment detected, is this intentional ?\n"
msgstr "%B: advarsel: Tomt indlæseligt segment opdaget, er dette meningen?\n"
#: elf.c:6867
#, c-format
msgid "Unable to find equivalent output section for symbol '%s' from section '%s'"
msgstr "Kunne ikke finde ækvivalent uddataafsnit for symbolet \"%s\" fra afsnittet \"%s\""
#: elf.c:7915
msgid "%B: unsupported relocation type %s"
msgstr "%B: relokeringstypen %s understøttes ikke"
#: elf32-arm.c:3722 elf32-arm.c:7051
msgid ""
"%B(%s): warning: interworking not enabled.\n"
" first occurrence: %B: Thumb call to ARM"
msgstr ""
"%B(%s): advarsel: samvirken (interworking) er ikke aktiveret.\n"
" første forekomst: %B: Thumb-kald til ARM"
#: elf32-arm.c:3769
msgid ""
"%B(%s): warning: interworking not enabled.\n"
" first occurrence: %B: ARM call to Thumb"
msgstr ""
"%B(%s): advarsel: samvirken (interworking) er ikke aktiveret.\n"
" første forekomst: %B: ARM-kald til Thumb"
#: elf32-arm.c:3988 elf32-arm.c:5433
#: /src/binutils-gdb/bfd/elfnn-aarch64.c:2324
#, c-format
msgid "%s: cannot create stub entry %s"
msgstr "%s: kan ikke oprette stub-posten %s"
#: elf32-arm.c:5549
#, c-format
msgid "unable to find THUMB glue '%s' for '%s'"
msgstr "kan ikke finde THUMB-klistret \"%s\" til \"%s\""
#: elf32-arm.c:5585
#, c-format
msgid "unable to find ARM glue '%s' for '%s'"
msgstr "kan ikke finde ARM-klistret \"%s\" til \"%s\""
#: elf32-arm.c:6123
msgid "%B: BE8 images only valid in big-endian mode."
msgstr "%B: BE8-aftryk er kun gyldige i big-endian-tilstanden."
#. Give a warning, but do as the user requests anyway.
#: elf32-arm.c:6353
msgid "%B: warning: selected VFP11 erratum workaround is not necessary for target architecture"
msgstr "%B: advarsel: valgte omgåelse af VFP11-erratum er ikke nødvendig for målarkitekturen"
#: elf32-arm.c:6897 elf32-arm.c:6917
msgid "%B: unable to find VFP11 veneer `%s'"
msgstr "%B: kan ikke finde VFP11-veneer \"%s\""
#: elf32-arm.c:6966
#, c-format
msgid "Invalid TARGET2 relocation type '%s'."
msgstr "Ugyldig TARGET2-relokeringstype \"%s\"."
#. PR ld/16017: Do not generate ARM instructions for
#. the PLT if compiling for a thumb-only target.
#.
#. FIXME: We ought to be able to generate thumb PLT instructions...
#: elf32-arm.c:7696
msgid "%B: Warning: thumb mode PLT generation not currently supported"
msgstr "%B: Advarsel: PLT-generering i \"thumb mode\" understøttes ikke i øjeblikket"
#: elf32-arm.c:7909
msgid "%B(%A+0x%lx):unexpected Thumb instruction '0x%x' in TLS trampoline"
msgstr "%B(%A+0x%lx): uventet Thumb-instruktion \"0x%x\" i TLS-trampolin"
#: elf32-arm.c:7948
msgid "%B(%A+0x%lx):unexpected ARM instruction '0x%x' in TLS trampoline"
msgstr "%B(%A+0x%lx): uventet ARM-instruktion \"0x%x\" i TLS-trampolin"
#: elf32-arm.c:8412
msgid "\\%B: Warning: Arm BLX instruction targets Arm function '%s'."
msgstr "\\%B: Advarsel: Arm BLX-instruktion bruger Arm-funktionen \"%s\" som mål."
#: elf32-arm.c:8831
msgid "%B: Warning: Thumb BLX instruction targets thumb function '%s'."
msgstr "%B: Advarsel: Thumb BLX-instruktionen bruger thumb-funktionen \"%s\" som mål."
#: elf32-arm.c:9672
msgid "%B(%A+0x%lx):unexpected Thumb instruction '0x%x' referenced by TLS_GOTDESC"
msgstr "%B(%A+0x%lx): uventet Thumb-instruktion \"0x%x\" refereret af TLS_GOTDESC"
#: elf32-arm.c:9695
msgid "%B(%A+0x%lx):unexpected ARM instruction '0x%x' referenced by TLS_GOTDESC"
msgstr "%B(%A+0x%lx): uventet ARM-instruktion \"0x%x\" refereret af TLS_GOTDESC"
#: elf32-arm.c:9724
msgid "%B(%A+0x%lx): R_ARM_TLS_LE32 relocation not permitted in shared object"
msgstr "%B(%A+0x%lx): Relokering af R_ARM_TLS_LE32 er ikke tilladt i delt objekt"
#: elf32-arm.c:9937
msgid "%B(%A+0x%lx): Only ADD or SUB instructions are allowed for ALU group relocations"
msgstr "%B(%A+0x%lx): Kun instruktionerne ADD og SUB er tilladt for ALU-grupperelokeringer"
#: elf32-arm.c:9977 elf32-arm.c:10065 elf32-arm.c:10149 elf32-arm.c:10235
msgid "%B(%A+0x%lx): Overflow whilst splitting 0x%lx for group relocation %s"
msgstr "%B(%A+0x%lx): Overløb ved opdeling af 0x%lx til grupperelokering %s"
#: elf32-arm.c:10474 elf32-sh.c:3994 elf64-sh64.c:1544
msgid "%B(%A+0x%lx): %s relocation against SEC_MERGE section"
msgstr "%B(%A+0x%lx): %s-relokering mod SEC_MERGE-afsnit"
#: elf32-arm.c:10585 elf32-m68k.c:4155 elf32-xtensa.c:2799
#: /src/binutils-gdb/bfd/elfnn-aarch64.c:4192
msgid "%B(%A+0x%lx): %s used with TLS symbol %s"
msgstr "%B(%A+0x%lx): %s bruges med TLS-symbol %s"
#: elf32-arm.c:10586 elf32-m68k.c:4156 elf32-xtensa.c:2800
#: /src/binutils-gdb/bfd/elfnn-aarch64.c:4193
msgid "%B(%A+0x%lx): %s used with non-TLS symbol %s"
msgstr "%B(%A+0x%lx): %s bruges med ikke-TLS-symbol %s"
#: elf32-arm.c:10666 elf32-tic6x.c:2736
#: /src/binutils-gdb/bfd/elfnn-aarch64.c:4481
msgid "out of range"
msgstr "uden for gyldigt interval"
#: elf32-arm.c:10670 elf32-nios2.c:3525 elf32-tic6x.c:2740
#: /src/binutils-gdb/bfd/elfnn-aarch64.c:4485
msgid "unsupported relocation"
msgstr "relokeringen understøttes ikke"
#: elf32-arm.c:10678 elf32-nios2.c:3535 elf32-tic6x.c:2748
#: /src/binutils-gdb/bfd/elfnn-aarch64.c:4493
msgid "unknown error"
msgstr "ukendt fejl"
#: elf32-arm.c:11153
msgid "Warning: Clearing the interworking flag of %B because non-interworking code in %B has been linked with it"
msgstr "Advarsel: Fjerner samvirkendeflaget (interworking) i %B eftersom ikke-samvirkende kode i %B er linket med det"
#: elf32-arm.c:11240
msgid "%B: Unknown mandatory EABI object attribute %d"
msgstr "%B: Ukendt obligatorisk EABI-objektattribut %d"
#: elf32-arm.c:11248
msgid "Warning: %B: Unknown EABI object attribute %d"
msgstr "Advarsel: %B: Ukendt EABI-objektattribut %d"
#: elf32-arm.c:11449
msgid "error: %B: Unknown CPU architecture"
msgstr "Fejl: %B: Ukendt CPU-arkitektur"
#: elf32-arm.c:11487
msgid "error: %B: Conflicting CPU architectures %d/%d"
msgstr "fejl: %B: Modstridende CPU-arkitekturer %d/%d"
#: elf32-arm.c:11576
msgid "Error: %B has both the current and legacy Tag_MPextension_use attributes"
msgstr "Fejl: %B har både nuværende og ældre Tag_MPextension_use-attributter"
#: elf32-arm.c:11601
msgid "error: %B uses VFP register arguments, %B does not"
msgstr "fejl: %B bruger VFP-registerargumenter, mens %B ikke gør"
#: elf32-arm.c:11747
msgid "error: %B: unable to merge virtualization attributes with %B"
msgstr "fejl: %B: kan ikke sammenføje virtualiseringsattributter med %B"
#: elf32-arm.c:11773
msgid "error: %B: Conflicting architecture profiles %c/%c"
msgstr "fejl: %B: Modstridende arkitekturprofiler %c/%c"
#: elf32-arm.c:11877
msgid "Warning: %B: Conflicting platform configuration"
msgstr "Advarsel: %B: Modstridende platformkonfiguration"
#: elf32-arm.c:11886
msgid "error: %B: Conflicting use of R9"
msgstr "fejl: %B: Modstridende brug af R9"
#: elf32-arm.c:11898
msgid "error: %B: SB relative addressing conflicts with use of R9"
msgstr "fejl: %B: SB-relativ adressering strider med brugen af R9"
#: elf32-arm.c:11911
msgid "warning: %B uses %u-byte wchar_t yet the output is to use %u-byte wchar_t; use of wchar_t values across objects may fail"
msgstr "advarsel: %B bruger wchar_t på %u byte, men uddata skal bruge wchar_t på %u byte; brug af wchar_t-værdier på tværs af objekter kan gå galt"
#: elf32-arm.c:11942
msgid "warning: %B uses %s enums yet the output is to use %s enums; use of enum values across objects may fail"
msgstr "advarsel: %B bruger %s-enum'er, men uddata skal bruge %s-enum'er; brug af enum-værdier på tværs af objekter kan gå galt"
#: elf32-arm.c:11954
msgid "error: %B uses iWMMXt register arguments, %B does not"
msgstr "fejl: %B bruger iWMMXt-registerargumenter, mens %B ikke gør"
#: elf32-arm.c:11971
msgid "error: fp16 format mismatch between %B and %B"
msgstr "fejl: uoverensstemmelse i fp16-format mellem %B og %B"
#: elf32-arm.c:12007
msgid "%B has has both the current and legacy Tag_MPextension_use attributes"
msgstr "%B har både nuværende og ældre Tag_MPextension_use-attributter"
#. Ignore init flag - it may not be set, despite the flags field
#. containing valid data.
#. Ignore init flag - it may not be set, despite the flags field containing valid data.
#. Ignore init flag - it may not be set, despite the flags field
#. containing valid data.
#: elf32-arm.c:12095 elf32-bfin.c:4949 elf32-cris.c:4139 elf32-m68hc1x.c:1427
#: elf32-m68k.c:1195 elf32-score.c:4004 elf32-score7.c:3808 elf32-vax.c:529
#: elf32-xgate.c:674 elfxx-mips.c:14955
#: /src/binutils-gdb/bfd/elfnn-aarch64.c:4645
#, c-format
msgid "private flags = %lx:"
msgstr "private flag = %lx:"
#: elf32-arm.c:12104
#, c-format
msgid " [interworking enabled]"
msgstr " [samvirkende er aktiveret]"
#: elf32-arm.c:12112
#, c-format
msgid " [VFP float format]"
msgstr " [VFP-flydendetalsformat]"
#: elf32-arm.c:12114
#, c-format
msgid " [Maverick float format]"
msgstr " [Maverick-flydendetalformat]"
#: elf32-arm.c:12116
#, c-format
msgid " [FPA float format]"
msgstr " [FPA-flydendetalformat]"
#: elf32-arm.c:12125
#, c-format
msgid " [new ABI]"
msgstr " [nyt ABI]"
#: elf32-arm.c:12128
#, c-format
msgid " [old ABI]"
msgstr " [gammelt ABI]"
#: elf32-arm.c:12131
#, c-format
msgid " [software FP]"
msgstr " [programmeret FP]"
#: elf32-arm.c:12140
#, c-format
msgid " [Version1 EABI]"
msgstr " [Version1 EABI]"
#: elf32-arm.c:12143 elf32-arm.c:12154
#, c-format
msgid " [sorted symbol table]"
msgstr " [sorteret symboltabel]"
#: elf32-arm.c:12145 elf32-arm.c:12156
#, c-format
msgid " [unsorted symbol table]"
msgstr " [usorteret symboltabel]"
#: elf32-arm.c:12151
#, c-format
msgid " [Version2 EABI]"
msgstr " [Version2 EABI]"
#: elf32-arm.c:12159
#, c-format
msgid " [dynamic symbols use segment index]"
msgstr " [dynamiske symboler bruger segmentindeks]"
#: elf32-arm.c:12162
#, c-format
msgid " [mapping symbols precede others]"
msgstr " [mapningssymboler foretrækkes frem for andre]"
#: elf32-arm.c:12169
#, c-format
msgid " [Version3 EABI]"
msgstr " [Version3 EABI]"
#: elf32-arm.c:12173
#, c-format
msgid " [Version4 EABI]"
msgstr " [Version4 EABI]"
#: elf32-arm.c:12177
#, c-format
msgid " [Version5 EABI]"
msgstr " [Version5 EABI]"
#: elf32-arm.c:12180
#, c-format
msgid " [soft-float ABI]"
msgstr " [soft-float ABI]"
#: elf32-arm.c:12183
#, c-format
msgid " [hard-float ABI]"
msgstr " [hard-float ABI]"
#: elf32-arm.c:12189
#, c-format
msgid " [BE8]"
msgstr " [BE8]"
#: elf32-arm.c:12192
#, c-format
msgid " [LE8]"
msgstr " [LE8]"
#: elf32-arm.c:12198
#, c-format
msgid " <EABI version unrecognised>"
msgstr " <EABI-version genkendes ikke>"
#: elf32-arm.c:12205
#, c-format
msgid " [relocatable executable]"
msgstr " [relokérbar kørbar fil]"
#: elf32-arm.c:12208
#, c-format
msgid " [has entry point]"
msgstr " [har startpunkt]"
#: elf32-arm.c:12213 /src/binutils-gdb/bfd/elfnn-aarch64.c:4648
#, c-format
msgid "<Unrecognised flag bits set>"
msgstr "<Ukendte flagbit er sat>"
#: elf32-arm.c:12522 elf32-i386.c:1452 elf32-s390.c:1005 elf32-tic6x.c:2812
#: elf32-tilepro.c:1511 elf32-xtensa.c:999 elf64-s390.c:927
#: elf64-x86-64.c:1467 elfxx-sparc.c:1415 elfxx-tilegx.c:1728
#: /src/binutils-gdb/bfd/elfnn-aarch64.c:5038
msgid "%B: bad symbol index: %d"
msgstr "%B: fejlagtigt symbolindeks: %d"
#: elf32-arm.c:12674 elf32-metag.c:2283 elf64-x86-64.c:1593
#: elf64-x86-64.c:1771 elfxx-mips.c:8482
msgid "%B: relocation %s against `%s' can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"
msgstr "%B: relokeringen %s mod \"%s\" kan ikke bruges når et delt objekt oprettes; genkompilér med -fPIC"
#: elf32-arm.c:13796
#, c-format
msgid "Errors encountered processing file %s"
msgstr "Stødte på fejl ved behandling af filen %s"
#: elf32-arm.c:14230
#, c-format
msgid "error: required section '%s' not found in the linker script"
msgstr "fejl: påkrævet afsnit \"%s\" ikke fundet i linkerscript"
#: elf32-arm.c:15252
msgid "%B: error: Cortex-A8 erratum stub is allocated in unsafe location"
msgstr "%B: fejl: Cortex-A8-erratum-stub er allokeret på et usikkert sted"
#. There's not much we can do apart from complain if this
#. happens.
#: elf32-arm.c:15279
msgid "%B: error: Cortex-A8 erratum stub out of range (input file too large)"
msgstr "%B: fejl: Cortex-A8-erratum-stub er uden for gyldigt interval (inddatafil for stor)"
#: elf32-arm.c:15373 elf32-arm.c:15395
msgid "%B: error: VFP11 veneer out of range"
msgstr "%B: fejl: VFP11-veneer uden for gyldigt interval"
#: elf32-arm.c:16020
msgid "error: %B is already in final BE8 format"
msgstr "fejl: %B er allerede i endeligt BE8-format"
#: elf32-arm.c:16096
msgid "error: Source object %B has EABI version %d, but target %B has EABI version %d"
msgstr "fejl: Kildeobjektet %B har EABI-version %d, men målet %B har EABI-version %d"
#: elf32-arm.c:16112
msgid "error: %B is compiled for APCS-%d, whereas target %B uses APCS-%d"
msgstr "fejl: %B er kompileret til APCS-%d, mens målet %B bruger APCS-%d"
#: elf32-arm.c:16137
msgid "error: %B uses VFP instructions, whereas %B does not"
msgstr "fejl: %B bruger VFP-instruktioner, mens %B ikke gør"
#: elf32-arm.c:16141
msgid "error: %B uses FPA instructions, whereas %B does not"
msgstr "fejl: %B bruger FPA-instruktioner, mens %B ikke gør"
#: elf32-arm.c:16151
msgid "error: %B uses Maverick instructions, whereas %B does not"
msgstr "fejl: %B bruger Maverick-instruktioner, mens %B ikke gør"
#: elf32-arm.c:16155
msgid "error: %B does not use Maverick instructions, whereas %B does"
msgstr "fejl: %B bruger ikke Maverick-instruktioner, men %B gør"
#: elf32-arm.c:16174
msgid "error: %B uses software FP, whereas %B uses hardware FP"
msgstr "fejl: %B bruger flydende tal i software, mens %B bruger hardware"
#: elf32-arm.c:16178
msgid "error: %B uses hardware FP, whereas %B uses software FP"
msgstr "fejl: %B bruger flydende tal i hardware, mens %B bruger software"
#: elf32-avr.c:1264 elf32-bfin.c:3228 elf32-cris.c:2024 elf32-epiphany.c:568
#: elf32-fr30.c:597 elf32-frv.c:4047 elf32-i860.c:1220 elf32-ip2k.c:1479
#: elf32-iq2000.c:696 elf32-m32c.c:561 elf32-mep.c:543 elf32-metag.c:2000
#: elf32-moxie.c:290 elf32-msp430.c:1325 elf32-mt.c:399 elf32-openrisc.c:412
#: elf32-tilepro.c:3674 elf32-v850.c:2289 elf32-xstormy16.c:944
#: elf64-mmix.c:1546 elfxx-tilegx.c:4059
msgid "internal error: dangerous relocation"
msgstr "intern fejl: farlig relokering"
#: elf32-avr.c:2476 elf32-hppa.c:578 elf32-m68hc1x.c:160 elf32-metag.c:1197
#: elf32-nios2.c:1357
msgid "%B: cannot create stub entry %s"
msgstr "%B: kan ikke oprette stub-post %s"
#: elf32-bfin.c:107 elf32-bfin.c:363
msgid "relocation should be even number"
msgstr "relokering skal være et lige tal"
#: elf32-bfin.c:1601
msgid "%B(%A+0x%lx): unresolvable relocation against symbol `%s'"
msgstr "%B(%A+0x%lx): uløselig relokering mod symbol \"%s\""
#: elf32-bfin.c:1634 elf32-i386.c:4406 elf32-m68k.c:4197 elf32-s390.c:3364
#: elf64-s390.c:3290 elf64-x86-64.c:4506
msgid "%B(%A+0x%lx): reloc against `%s': error %d"
msgstr "%B(%A+0x%lx): relokering mod \"%s\": fejl %d"
#: elf32-bfin.c:2732
msgid "%B: relocation at `%A+0x%x' references symbol `%s' with nonzero addend"
msgstr "%B: relokering ved \"%A+0x%x\" refererer til symbolet \"%s\" med addend forskellig fra nul"
#: elf32-bfin.c:2748
msgid "relocation references symbol not defined in the module"
msgstr "relokering refererer symbol som ikke er defineret i modulet"
#: elf32-bfin.c:2845
msgid "R_BFIN_FUNCDESC references dynamic symbol with nonzero addend"
msgstr "R_BFIN_FUNCDESC refererer til dynamisk symbol med addend forskellig fra nul"
#: elf32-bfin.c:2886 elf32-bfin.c:3009
msgid "cannot emit fixups in read-only section"
msgstr "kan ikke udsende fixup'er i skrivebeskyttet afsnit"
#: elf32-bfin.c:2917 elf32-bfin.c:3047 elf32-lm32.c:1095 elf32-sh.c:4913
msgid "cannot emit dynamic relocations in read-only section"
msgstr "kan ikke udsende dynamiske relokeringer i skrivebeskyttet afsnit"
#: elf32-bfin.c:2967
msgid "R_BFIN_FUNCDESC_VALUE references dynamic symbol with nonzero addend"
msgstr "R_BFIN_FUNCDESC_VALUE refererer dynamisk symbol med addend forskellig fra nul"
#: elf32-bfin.c:3132
msgid "relocations between different segments are not supported"
msgstr "relokeringer mellem forskellige segmenter understøttes ikke"
#: elf32-bfin.c:3133
msgid "warning: relocation references a different segment"
msgstr "advarsel: relokering refererer til et andet segment"
#: elf32-bfin.c:4907
msgid "%B: unsupported relocation type %i"
msgstr "%B: relokeringstypen %i understøttes ikke"
#: elf32-bfin.c:4995 elf32-frv.c:6600
#, c-format
msgid "%s: cannot link non-fdpic object file into fdpic executable"
msgstr "%s: kan ikke linke ikke-fdpic-objektfil ind i fdpic-eksekveringsfil"
#: elf32-bfin.c:4999 elf32-frv.c:6604
#, c-format
msgid "%s: cannot link fdpic object file into non-fdpic executable"
msgstr "%s: kan ikke linke fdpic-objektfil ind i en ikke-fdpic-eksekveringsfil"
#: elf32-bfin.c:5153
#, c-format
msgid "*** check this relocation %s"
msgstr "*** kontrollér denne relokering %s"
#: elf32-cris.c:1110
msgid "%B, section %A: unresolvable relocation %s against symbol `%s'"
msgstr "%B, afsnit %A: uløselig relokering %s mod symbol \"%s\""
#: elf32-cris.c:1172
msgid "%B, section %A: No PLT nor GOT for relocation %s against symbol `%s'"
msgstr "%B, afsnit %A: Hverken nogen PLT eller GOT til relokering %s mod symbol \"%s\""
#: elf32-cris.c:1174
msgid "%B, section %A: No PLT for relocation %s against symbol `%s'"
msgstr "%B, afsnit %A: Ingen PLT til relokering %s mod symbol \"%s\""
#: elf32-cris.c:1180 elf32-cris.c:1313 elf32-cris.c:1573 elf32-cris.c:1656
#: elf32-cris.c:1809 elf32-tic6x.c:2645
msgid "[whose name is lost]"
msgstr "[hvis navn er tabt]"
#: elf32-cris.c:1299 elf32-tic6x.c:2630
msgid "%B, section %A: relocation %s with non-zero addend %d against local symbol"
msgstr "%B, afsnit %A: relokering %s med ikke-tom addend %d mod lokalt symbol"
#: elf32-cris.c:1307 elf32-cris.c:1650 elf32-cris.c:1803 elf32-tic6x.c:2638
msgid "%B, section %A: relocation %s with non-zero addend %d against symbol `%s'"
msgstr "%B, afsnit %A: relokering %s med ikke-tom addend %d mod symbol \"%s\""
#: elf32-cris.c:1333
msgid "%B, section %A: relocation %s is not allowed for global symbol: `%s'"
msgstr "%B, afsnit %A: relokeringen %s er ikke tilladt for globalt symbol: \"%s\""
#: elf32-cris.c:1349
msgid "%B, section %A: relocation %s with no GOT created"
msgstr "%B, afsnit %A: relokering %s oprettet uden nogen GOT"
#. We shouldn't get here for GCC-emitted code.
#: elf32-cris.c:1564
msgid "%B, section %A: relocation %s has an undefined reference to `%s', perhaps a declaration mixup?"
msgstr "%B, afsnit %A: relokeringen %s har en udefineret reference til \"%s\". Måske er der noget galt med erklæringen?"
#: elf32-cris.c:1937
msgid "%B, section %A: relocation %s is not allowed for symbol: `%s' which is defined outside the program, perhaps a declaration mixup?"
msgstr "%B, afsnit %A: relokeringen %s er ikke tilladt for symbol: \"%s\", som er defineret uden for programmet. Måske er der noget galt med erklæringen?"
#: elf32-cris.c:1990
msgid "(too many global variables for -fpic: recompile with -fPIC)"
msgstr "(for mange globale variable til -fpic: genkompilér med -fPIC)"
#: elf32-cris.c:1997
msgid "(thread-local data too big for -fpic or -msmall-tls: recompile with -fPIC or -mno-small-tls)"
msgstr "(trådlokale data er for store til -fpic eller -msmall-tls: genkompilér med -fPIC eller -mno-small-tls)"
#: elf32-cris.c:3234
msgid ""
"%B, section %A:\n"
" v10/v32 compatible object %s must not contain a PIC relocation"
msgstr ""
"%B, afsnit %A:\n"
" v10/v32-kompatibelt objekt %s må ikke indeholde en PIC-relokering"
#: elf32-cris.c:3342
msgid ""
"%B, section %A:\n"
" relocation %s not valid in a shared object; typically an option mixup, recompile with -fPIC"
msgstr ""
"%B, afsnit %A:\n"
" relokeringen %s er ikke gyldig i et delt objekt; dette er typisk en fejl i tilvalgende - genkompilér med -fPIC"
#: elf32-cris.c:3556
msgid ""
"%B, section %A:\n"
" relocation %s should not be used in a shared object; recompile with -fPIC"
msgstr ""
"%B, afsnit %A:\n"
" relokeringen %s bør ikke bruges i et delt objekt; genoversæt med -fPIC"
#: elf32-cris.c:3978
msgid ""
"%B, section `%A', to symbol `%s':\n"
" relocation %s should not be used in a shared object; recompile with -fPIC"
msgstr ""
"%B, afsnit %A til symbol \"%s\":\n"
" relokeringen %s bør ikke bruges i et delt objekt; genkompilér med -fPIC"
#: elf32-cris.c:4091
msgid "Unexpected machine number"
msgstr "Uventet maskinnummer"
#: elf32-cris.c:4142
#, c-format
msgid " [symbols have a _ prefix]"
msgstr " [symboler har et _-præfiks]"
#: elf32-cris.c:4145
#, c-format
msgid " [v10 and v32]"
msgstr " [v10 og v32]"
#: elf32-cris.c:4148
#, c-format
msgid " [v32]"
msgstr " [v32]"
#: elf32-cris.c:4191
msgid "%B: uses _-prefixed symbols, but writing file with non-prefixed symbols"
msgstr "%B: bruger symboler med _-præfiks, men skriver fil med symboler uden præfiks"
#: elf32-cris.c:4192
msgid "%B: uses non-prefixed symbols, but writing file with _-prefixed symbols"
msgstr "%B: bruger symboler uden præfiks, men skriver fil med symboler med _-præfiks"
#: elf32-cris.c:4211
msgid "%B contains CRIS v32 code, incompatible with previous objects"
msgstr "%B indeholder CRIS v32-kode, som er inkompatibel med tidligere objekter"
#: elf32-cris.c:4213
msgid "%B contains non-CRIS-v32 code, incompatible with previous objects"
msgstr "%B indeholder ikke-CRIS-v32-kode, som er inkompatibel med tidligere objekter"
#: elf32-dlx.c:142
#, c-format
msgid "BFD Link Error: branch (PC rel16) to section (%s) not supported"
msgstr "BFD-linkfejl: gren (PC rel16) til afsnit (%s) ikke understøttet"
#: elf32-dlx.c:204
#, c-format
msgid "BFD Link Error: jump (PC rel26) to section (%s) not supported"
msgstr "BFD-linkfejl: hop (PC rel26) til afsnit (%s) ikke understøttet"
#. Only if it's not an unresolved symbol.
#: elf32-epiphany.c:564 elf32-ip2k.c:1475
msgid "unsupported relocation between data/insn address spaces"
msgstr "ikke-understøttet relokering mellem data/insn-adresserum"
#: elf32-frv.c:1460 elf32-frv.c:1609
msgid "relocation requires zero addend"
msgstr "relokering kræver addend på nul"
#: elf32-frv.c:2822
msgid "%H: relocation to `%s+%v' may have caused the error above\n"
msgstr "%H: relokering til \"%s+%v\" kan have forårsaget ovenstående fejl\n"
#: elf32-frv.c:2839
msgid "%H: relocation references symbol not defined in the module\n"
msgstr "%H: relokering refererer til symbol som ikke er defineret i modulet\n"
#: elf32-frv.c:2915
msgid "%H: R_FRV_GETTLSOFF not applied to a call instruction\n"
msgstr "%H: R_FRV_GETTLSOFF ikke anvendt på en call-instruktion\n"
#: elf32-frv.c:2956
msgid "%H: R_FRV_GOTTLSDESC12 not applied to an lddi instruction\n"
msgstr "%H: R_FRV_GOTTLSDESC12 ikke anvendt på en lddi-instruktion\n"
#: elf32-frv.c:3027
msgid "%H: R_FRV_GOTTLSDESCHI not applied to a sethi instruction\n"
msgstr "%H: R_FRV_GOTTLSDESCHI ikke anvendt på en sethi-instruktion\n"
#: elf32-frv.c:3064
msgid "%H: R_FRV_GOTTLSDESCLO not applied to a setlo or setlos instruction\n"
msgstr "%H: R_FRV_GOTTLSDESCLO ikke anvendt på en setlo- eller setlos-instruktion\n"
#: elf32-frv.c:3111
msgid "%H: R_FRV_TLSDESC_RELAX not applied to an ldd instruction\n"
msgstr "%H: R_FRV_TLSDESC_RELAX ikke anvendt på en ldd-instruktion\n"
# virkelig?
#: elf32-frv.c:3195
msgid "%H: R_FRV_GETTLSOFF_RELAX not applied to a calll instruction\n"
msgstr "%H: R_FRV_GETTLSOFF_RELAX ikke anvendt på en calll-instruktion\n"
#: elf32-frv.c:3249
msgid "%H: R_FRV_GOTTLSOFF12 not applied to an ldi instruction\n"
msgstr "%H: R_FRV_GOTTLSOFF12 ikke anvendt på en ldi-instruktion\n"
#: elf32-frv.c:3279
msgid "%H: R_FRV_GOTTLSOFFHI not applied to a sethi instruction\n"
msgstr "%H: R_FRV_GOTTLSOFFHI ikke anvendt på en sethi-instruktion\n"
#: elf32-frv.c:3308
msgid "%H: R_FRV_GOTTLSOFFLO not applied to a setlo or setlos instruction\n"
msgstr "%H: R_FRV_GOTTLSOFFLO ikke anvendt på en setlo- eller setlos-instruktion\n"
#: elf32-frv.c:3338
msgid "%H: R_FRV_TLSOFF_RELAX not applied to an ld instruction\n"
msgstr "%H: R_FRV_TLSOFF_RELAX ikke anvendt på en ld-instruktion\n"
#: elf32-frv.c:3383
msgid "%H: R_FRV_TLSMOFFHI not applied to a sethi instruction\n"
msgstr "%H: R_FRV_TLSMOFFHI ikke anvendt på en sethi-instruktion\n"
#: elf32-frv.c:3410
msgid "R_FRV_TLSMOFFLO not applied to a setlo or setlos instruction\n"
msgstr "R_FRV_TLSMOFFLO ikke anvendt på en setlo- eller setlos-instruktion\n"
#: elf32-frv.c:3531
msgid "%H: R_FRV_FUNCDESC references dynamic symbol with nonzero addend\n"
msgstr "%H: R_FRV_FUNCDESC refererer dynamisk symbol med addend forskellig fra nul\n"
#: elf32-frv.c:3572 elf32-frv.c:3694
msgid "%H: cannot emit fixups in read-only section\n"
msgstr "%H: kan ikke udsende fixup'er i skrivebeskyttet afsnit\n"
#: elf32-frv.c:3603 elf32-frv.c:3737
msgid "%H: cannot emit dynamic relocations in read-only section\n"
msgstr "%H: kan ikke udsende dynamiske relokeringer i skrivebeskyttet afsnit\n"
#: elf32-frv.c:3652
msgid "%H: R_FRV_FUNCDESC_VALUE references dynamic symbol with nonzero addend\n"
msgstr "%H: R_FRV_FUNCDESC_VALUE refererer dynamisk symbol med addend forskellig fra nul\n"
#: elf32-frv.c:3908
msgid "%H: reloc against `%s' references a different segment\n"
msgstr "%H: relokering mod \"%s\" refererer et andet segment\n"
#: elf32-frv.c:4058
msgid "%H: reloc against `%s': %s\n"
msgstr "%H: relokering mod \"%s\": %s\n"
#: elf32-frv.c:6265
msgid "%B: unsupported relocation type %i\n"
msgstr "%B: relokeringstypen %i understøttes ikke\n"
#: elf32-frv.c:6514
#, c-format
msgid "%s: compiled with %s and linked with modules that use non-pic relocations"
msgstr "%s: oversat med %s og linket med moduler som bruger ikke-pic-relokering"
#: elf32-frv.c:6567 elf32-iq2000.c:828 elf32-m32c.c:812
#, c-format
msgid "%s: compiled with %s and linked with modules compiled with %s"
msgstr "%s: oversat med %s og linket med moduler som oversattes med %s"
#: elf32-frv.c:6579
#, c-format
msgid "%s: uses different unknown e_flags (0x%lx) fields than previous modules (0x%lx)"
msgstr "%s: bruger andre ukendte e_flags-felter (0x%lx) end tidligere moduler (0x%lx)"
#: elf32-frv.c:6627 elf32-iq2000.c:865 elf32-m32c.c:848 elf32-mt.c:561
#: elf32-rl78.c:1069 elf32-rx.c:3040 elf64-ppc.c:5839
#, c-format
msgid "private flags = 0x%lx:"
msgstr "private flag = 0x%lx:"
#: elf32-gen.c:69 elf64-gen.c:69
msgid "%B: Relocations in generic ELF (EM: %d)"
msgstr "%B: Relokeringer i generisk ELF (EM: %d)"
#: elf32-hppa.c:830 elf32-hppa.c:3592
msgid "%B(%A+0x%lx): cannot reach %s, recompile with -ffunction-sections"
msgstr "%B(%A+0x%lx): kan ikke nå %s, genkompilér med -ffunction-sections"
#: elf32-hppa.c:1268
msgid "%B: relocation %s can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"
msgstr "%B: relokeringen %s kan ikke bruges når et delt objekt oprettes; genkompilér med -fPIC"
#: elf32-hppa.c:2781
msgid "%B: duplicate export stub %s"
msgstr "%B: dobbelt eksportstub %s"
#: elf32-hppa.c:3427
msgid "%B(%A+0x%lx): %s fixup for insn 0x%x is not supported in a non-shared link"
msgstr "%B(%A+0x%lx): %s-\"fixup\" for instruktion 0x%x understøttes ikke i et ikke-delt link"
#: elf32-hppa.c:4279
msgid "%B(%A+0x%lx): cannot handle %s for %s"
msgstr "%B(%A+0x%lx): kan ikke håndtere %s til %s"
#: elf32-hppa.c:4598
msgid ".got section not immediately after .plt section"
msgstr ".got-afsnittet følger ikke umiddelbart efter .plt-afsnit"
#. Unknown relocation.
#: elf32-i386.c:380 elf32-m68k.c:353 elf32-ppc.c:2035 elf32-s390.c:345
#: elf32-tic6x.c:2667 elf64-ppc.c:2427 elf64-s390.c:371 elf64-x86-64.c:281
msgid "%B: invalid relocation type %d"
msgstr "%B: ugyldig relokeringstype %d"
#: elf32-i386.c:1394 elf64-x86-64.c:1410
msgid "%B: TLS transition from %s to %s against `%s' at 0x%lx in section `%A' failed"
msgstr "%B: TLS-overgang fra %s til %s mod \"%s\" ved 0x%lx i afsnittet \"%A\" mislykkedes"
#: elf32-i386.c:1642 elf32-s390.c:1233 elf32-sh.c:6263 elf32-tilepro.c:1627
#: elf32-xtensa.c:1176 elf64-s390.c:1166 elfxx-sparc.c:1596
#: elfxx-tilegx.c:1836
msgid "%B: `%s' accessed both as normal and thread local symbol"
msgstr "%B: \"%s\" tilgås både som normalt symbol og trådlokalt symbol"
#: elf32-i386.c:2500 elf64-x86-64.c:2582
msgid "%P: %B: warning: relocation against `%s' in readonly section `%A'.\n"
msgstr "%P: %B: advarsel: relokering mod \"%s\" i skrivebeskyttet afsnit \"%A\".\n"
#: elf32-i386.c:2740 elf64-x86-64.c:2820
msgid "%P: %B: warning: relocation in readonly section `%A'.\n"
msgstr "%P: %B: advarsel: relokering i skrivebeskyttet afsnit \"%A\".\n"
#: elf32-i386.c:3207 elf32-tilepro.c:2873 elf64-x86-64.c:3275
#: elfxx-tilegx.c:3172 /src/binutils-gdb/bfd/elfnn-aarch64.c:4099
msgid "%B: unrecognized relocation (0x%x) in section `%A'"
msgstr "%B: ukendt relokering (0x%x) i afsnittet \"%A\""
#: elf32-i386.c:3368 elf64-x86-64.c:3380 elfxx-sparc.c:3150
#: /src/binutils-gdb/bfd/elfnn-aarch64.c:3496
msgid "%B: relocation %s against STT_GNU_IFUNC symbol `%s' isn't handled by %s"
msgstr "%B: relokeringen %s mod STT_GNU_IFUNC-symbolet \"%s\" håndteres ikke af %s"
#: elf32-i386.c:3610 elf64-x86-64.c:3777
msgid "hidden symbol"
msgstr "skjult symbol"
#: elf32-i386.c:3613 elf64-x86-64.c:3780
msgid "internal symbol"
msgstr "internt symbol"
#: elf32-i386.c:3616 elf64-x86-64.c:3783
msgid "protected symbol"
msgstr "beskyttet symbol"
#: elf32-i386.c:3619 elf64-x86-64.c:3786
msgid "symbol"
msgstr "symbol"
#: elf32-i386.c:3624
msgid "%B: relocation R_386_GOTOFF against undefined %s `%s' can not be used when making a shared object"
msgstr "%B: relokeringen R_386_GOTOFF mod udefineret %s \"%s\" kan ikke bruges når et delt objekt oprettes"
#: elf32-i386.c:3635
msgid "%B: relocation R_386_GOTOFF against protected function `%s' can not be used when making a shared object"
msgstr "%B: relokeringen R_386_GOTOFF mod beskyttet funktion \"%s\" kan ikke bruges når et delt objekt oprettes"
#: elf32-i386.c:4923 elf32-tilepro.c:3923 elf64-x86-64.c:4964
#: elfxx-tilegx.c:4326 /src/binutils-gdb/bfd/elfnn-aarch64.c:7105
#, c-format
msgid "discarded output section: `%A'"
msgstr "forkastet uddataafsnit: \"%A\""
#: elf32-ip2k.c:857 elf32-ip2k.c:863 elf32-ip2k.c:930 elf32-ip2k.c:936
msgid "ip2k relaxer: switch table without complete matching relocation information."
msgstr "ip2k relaxer: switch-tabel uden fuldstændig passende relokeringsinformation."
#: elf32-ip2k.c:880 elf32-ip2k.c:963
msgid "ip2k relaxer: switch table header corrupt."
msgstr "ip2k relaxer: switch-tabelhoved beskadiget."
#: elf32-ip2k.c:1292
#, c-format
msgid "ip2k linker: missing page instruction at 0x%08lx (dest = 0x%08lx)."
msgstr "ip2k linker: manglende sideinstruktion ved 0x%08lx (dest = 0x%08lx)."
#: elf32-ip2k.c:1308
#, c-format
msgid "ip2k linker: redundant page instruction at 0x%08lx (dest = 0x%08lx)."
msgstr "ip2k linker: gentaget sideinstruktion ved 0x%08lx (dest = 0x%08lx)."
#: elf32-iq2000.c:841 elf32-m32c.c:824
#, c-format
msgid "%s: uses different e_flags (0x%lx) fields than previous modules (0x%lx)"
msgstr "%s: bruger andre e_flags-felter (0x%lx) end tidligere moduler (0x%lx)"
#: elf32-lm32.c:698 elf32-nios2.c:2191
msgid "global pointer relative relocation when _gp not defined"
msgstr "relokering af relativ global pointer med udefineret _gp"
#: elf32-lm32.c:753 elf32-nios2.c:2623
msgid "global pointer relative address out of range"
msgstr "adresse for relativ global pointer er uden for det gyldige interval"
#: elf32-lm32.c:1049
msgid "internal error: addend should be zero for R_LM32_16_GOT"
msgstr "intern fejl: addend burde være nul for R_LM32_16_GOT"
#: elf32-m32r.c:1453
msgid "SDA relocation when _SDA_BASE_ not defined"
msgstr "SDA-relokering når _SDA_BASE_ ikke er defineret"
#: elf32-m32r.c:3003
msgid "%B: The target (%s) of an %s relocation is in the wrong section (%A)"
msgstr "%B: Målet (%s) for en %s-relokering er i forkert afsnit (%A)"
#: elf32-m32r.c:3529
msgid "%B: Instruction set mismatch with previous modules"
msgstr "%B: Instruktionssæt passer ikke med tidligere moduler"
#: elf32-m32r.c:3550 elf32-nds32.c:5636
#, c-format
msgid "private flags = %lx"
msgstr "private flag = %lx"
#: elf32-m32r.c:3555
#, c-format
msgid ": m32r instructions"
msgstr ": m32r-instruktioner"
#: elf32-m32r.c:3556
#, c-format
msgid ": m32rx instructions"
msgstr ": m32rx-instruktioner"
#: elf32-m32r.c:3557
#, c-format
msgid ": m32r2 instructions"
msgstr ": m32r2-instruktioner"
#: elf32-m68hc1x.c:1114
#, c-format
msgid "Reference to the far symbol `%s' using a wrong relocation may result in incorrect execution"
msgstr "Reference til fjernsymbol \"%s\", der bruger en forkert relokering, kan resultere i forkert udførelse"
#: elf32-m68hc1x.c:1150
#, c-format
msgid "XGATE address (%lx) is not within shared RAM(0xE000-0xFFFF), therefore you must manually offset the address, and possibly manage the page, in your code."
msgstr "XGATE-adresse (%lx) ligger ikke i delt RAM(0xE000-0xFFFF), og du bliver derfor nødt til manuelt at forskyde adressen, og måske håndtere siden, i din kode."
#: elf32-m68hc1x.c:1170
#, c-format
msgid "banked address [%lx:%04lx] (%lx) is not in the same bank as current banked address [%lx:%04lx] (%lx)"
msgstr "bankadresse [%lx:%04lx] (%lx) er ikke i samme bank som nuværende bankadresse [%lx:%04lx] (%lx)"
#: elf32-m68hc1x.c:1190
#, c-format
msgid "reference to a banked address [%lx:%04lx] in the normal address space at %04lx"
msgstr "reference til bankadresse [%lx:%04lx] i det normale adresserum ved %04lx"
#: elf32-m68hc1x.c:1237
#, c-format
msgid "S12 address (%lx) is not within shared RAM(0x2000-0x4000), therefore you must manually offset the address in your code"
msgstr "S12-adresse (%lx) ligger ikke i delt RAM(0x2000-0x4000), og derfor bliver du nødt til manuelt at forskyde adressen i din kode"
#: elf32-m68hc1x.c:1370
msgid "%B: linking files compiled for 16-bit integers (-mshort) and others for 32-bit integers"
msgstr "%B: linker filer, der er kompileret til 16 bit-heltal (-mshort), og andre til 32 bit-heltal"
#: elf32-m68hc1x.c:1377
msgid "%B: linking files compiled for 32-bit double (-fshort-double) and others for 64-bit double"
msgstr "%B: linker filer, der er kompileret til 32 bit-double (-fshort-double), og andre til 64 bit-double"
#: elf32-m68hc1x.c:1386
msgid "%B: linking files compiled for HCS12 with others compiled for HC12"
msgstr "%B: linker filer kompileret til HCS12 med andre, der er kompileret til HC12"
#: elf32-m68hc1x.c:1402 elf32-ppc.c:4776 elf64-sparc.c:706 elfxx-mips.c:14817
msgid "%B: uses different e_flags (0x%lx) fields than previous modules (0x%lx)"
msgstr "%B: bruger andre e_flags-felter (0x%lx) end tidligere moduler (0x%lx)"
#: elf32-m68hc1x.c:1430 elf32-xgate.c:677
#, c-format
msgid "[abi=32-bit int, "
msgstr "[abi=32-bit int, "
#: elf32-m68hc1x.c:1432 elf32-xgate.c:679
#, c-format
msgid "[abi=16-bit int, "
msgstr "[abi=16-bit int, "
#: elf32-m68hc1x.c:1435 elf32-xgate.c:682
#, c-format
msgid "64-bit double, "
msgstr "64-bit double, "
#: elf32-m68hc1x.c:1437 elf32-xgate.c:684
#, c-format
msgid "32-bit double, "
msgstr "32-bit double, "
#: elf32-m68hc1x.c:1440
#, c-format
msgid "cpu=HC11]"
msgstr "cpu=HC11]"
#: elf32-m68hc1x.c:1442
#, c-format
msgid "cpu=HCS12]"
msgstr "cpu=HCS12]"
#: elf32-m68hc1x.c:1444
#, c-format
msgid "cpu=HC12]"
msgstr "cpu=HC12]"
# ?
#: elf32-m68hc1x.c:1447
#, c-format
msgid " [memory=bank-model]"
msgstr " [memory=bank-model]"
# ?
#: elf32-m68hc1x.c:1449
#, c-format
msgid " [memory=flat]"
msgstr " [memory=flat]"
#: elf32-m68hc1x.c:1452
#, c-format
msgid " [XGATE RAM offsetting]"
msgstr " [XGATE RAM-forskydning]"
#: elf32-m68k.c:1210 elf32-m68k.c:1211 vms-alpha.c:7207 vms-alpha.c:7222
msgid "unknown"
msgstr "ukendt"
#: elf32-m68k.c:1674
msgid "%B: GOT overflow: Number of relocations with 8-bit offset > %d"
msgstr "%B: GOT-overløb: Antallet af relokeringer med 8 bit-afsæt > %d"
#: elf32-m68k.c:1680
msgid "%B: GOT overflow: Number of relocations with 8- or 16-bit offset > %d"
msgstr "%B: GOT-overløb: Antallet af relokeringer med 8 eller 16 bit-afsæt > %d"
#: elf32-m68k.c:3921
msgid "%B(%A+0x%lx): R_68K_TLS_LE32 relocation not permitted in shared object"
msgstr "%B(%A+0x%lx): R_68K_TLS_LE32-relokering tillades ikke i delt objekt"
#: elf32-mcore.c:99 elf32-mcore.c:442
msgid "%B: Relocation %s (%d) is not currently supported.\n"
msgstr "%B: Relokering %s (%d) understøttes ikke i øjeblikket.\n"
#: elf32-mcore.c:428
msgid "%B: Unknown relocation type %d\n"
msgstr "%B: Ukendt relokeringstype %d\n"
#. Pacify gcc -Wall.
#: elf32-mep.c:157
#, c-format
msgid "mep: no reloc for code %d"
msgstr "mep: ingen relokering for kode %d"
# ?
#: elf32-mep.c:163
#, c-format
msgid "MeP: howto %d has type %d"
msgstr "MeP: howto %d har typen %d"
#: elf32-mep.c:632
msgid "%B and %B are for different cores"
msgstr "%B og %B er til forskellige cpu-kerner"
#: elf32-mep.c:649
msgid "%B and %B are for different configurations"
msgstr "%B og %B er til forskellige konfigurationer"
#: elf32-mep.c:686
#, c-format
msgid "private flags = 0x%lx"
msgstr "private flag = 0x%lx"
#: elf32-metag.c:1921
msgid "%B(%A+0x%lx): R_METAG_TLS_LE/IENONPIC relocation not permitted in shared object"
msgstr "%B(%A+0x%lx): R_METAG_TLS_LE/IENONPIC-relokering tillades ikke i delt objekt"
#: elf32-microblaze.c:950
#, c-format
msgid "%s: unknown relocation type %d"
msgstr "%s: ukendt relokeringstype %d"
#: elf32-microblaze.c:1076 elf32-microblaze.c:1121
#, c-format
msgid "%s: The target (%s) of an %s relocation is in the wrong section (%s)"
msgstr "%s: Målet (%s) for en %s-relokering er i forkert afsnit (%s)"
#: elf32-microblaze.c:1484 elf32-tilepro.c:3320 elfxx-sparc.c:3526
#: elfxx-tilegx.c:3729
msgid "%B: probably compiled without -fPIC?"
msgstr "%B: nok oversat uden -fPIC?"
#: elf32-mips.c:1670 elf64-mips.c:2990 elfn32-mips.c:2793
msgid "literal relocation occurs for an external symbol"
msgstr "der sker ordret relokering for et eksternt symbol"
#: elf32-mips.c:1717 elf32-score.c:570 elf32-score7.c:469 elf64-mips.c:3033
#: elfn32-mips.c:2834
msgid "32bits gp relative relocation occurs for an external symbol"
msgstr "32-bit gp-relativ relokering forekommer for et eksternt symbol"
#: elf32-msp430.c:801 elf32-msp430.c:1109
msgid "Try enabling relaxation to avoid relocation truncations"
msgstr "Prøv at slå relaksering til for at undgå relokeringsafkortning"
#: elf32-msp430.c:1317
msgid "internal error: branch/jump to an odd address detected"
msgstr "intern fejl: gren/hop til en ulige adresse fundet"
#: elf32-msp430.c:2221
msgid "Warning: %B: Unknown MSPABI object attribute %d"
msgstr "Advarsel: %B: Ukendt MSPABI-objektattribut %d"
#: elf32-msp430.c:2312
msgid "error: %B uses %s instructions but %B uses %s"
msgstr "fejl: %B bruger %s-instruktioner, mens %B bruger %s"
#: elf32-msp430.c:2324
msgid "error: %B uses the %s code model whereas %B uses the %s code model"
msgstr "fejl: %B bruger kodemodellen %s, mens %B bruger kodemodellen %s"
#: elf32-msp430.c:2336
msgid "error: %B uses the large code model but %B uses MSP430 instructions"
msgstr "fejl: %B bruger den store kodemodel, men %B bruger MSP430-instruktioner"
#: elf32-msp430.c:2346
msgid "error: %B uses the %s data model whereas %B uses the %s data model"
msgstr "fejl: %B bruger datamodellen %s, mens %B bruger datamodellen %s"
#: elf32-msp430.c:2358
msgid "error: %B uses the small code model but %B uses the %s data model"
msgstr "fejl: %B bruger den lille kodemodel, mens %B bruger datamodellen %s"
#: elf32-msp430.c:2369
msgid "error: %B uses the %s data model but %B only uses MSP430 instructions"
msgstr "fejl: %B bruger datamodellen %s, mens %B kun bruger MSP430-instruktioner"
#: elf32-nds32.c:2921
msgid "error: Can't find symbol: _SDA_BASE_."
msgstr "fejl: Kan ikke finde symbol: _SDA_BASE_."
#: elf32-nds32.c:4142
msgid "%B: error: unknown relocation type %d."
msgstr "%B: fejl: ukendt relokeringstype %d."
# ?
#: elf32-nds32.c:4584
#, c-format
msgid "%s: warning: cannot deal R_NDS32_25_ABS_RELA in shared mode."
msgstr "%s: advarsel: kan ikke udbyde R_NDS32_25_ABS_RELA i delt tilstand."
#: elf32-nds32.c:4716
msgid "%B: warning: unaligned access to GOT entry."
msgstr "%B: advarsel: ikke-justeret adgang til GOT-indgang."
#: elf32-nds32.c:4758
msgid "%B: warning: relocate SDA_BASE failed."
msgstr "%B: advarsel: relokering af SDA_BASE mislykkedes."
# ?
#: elf32-nds32.c:4779
msgid "%B(%A): warning: unaligned small data access of type %d."
msgstr "%B(%A): advarsel: ikke-justeret lille dataadgang af type %d."
#: elf32-nds32.c:5446
msgid "%B: ISR vector size mismatch with previous modules, previous %u-byte, current %u-byte"
msgstr "%B: ISR-vektorstørrelse passer ikke med tidligere moduler; før %u-byte, nu %u-byte"
#: elf32-nds32.c:5489
msgid "%B: warning: Endian mismatch with previous modules."
msgstr "%B: advarsel: Endian-konflikt med tidligere moduler."
# tool chain?
#: elf32-nds32.c:5499
msgid "%B: warning: Older version of object file encountered, Please recompile with current tool chain."
msgstr "%B: advarsel: Der blev fundet en ældre objektfilversion. Genkompilér venligst med nuværende værktøjskæde."
#: elf32-nds32.c:5577
msgid "%B: error: ABI mismatch with previous modules."
msgstr "%B: fejl: ABI passer ikke med tidligere moduler."
#: elf32-nds32.c:5588
msgid "%B: error: Instruction set mismatch with previous modules."
msgstr "%B: fejl: Instruktionssæt passer ikke med tidligere moduler."
#: elf32-nds32.c:5612
msgid "%B: warning: Incompatible elf-versions %s and %s."
msgstr "%B: advarsel: Inkompatible elf-versioner %s og %s."
#: elf32-nds32.c:5642
#, c-format
msgid ": n1 instructions"
msgstr ": n1-instruktioner"
#: elf32-nds32.c:5645
#, c-format
msgid ": n1h instructions"
msgstr ": n1h-instruktioner"
#: elf32-nds32.c:8147
msgid "%B: %s\n"
msgstr "%B: %s\n"
#: elf32-nds32.c:8449
msgid "%B(%A): warning: relax is suppressed for sections of alignment %d-bytes > 4-byte."
msgstr "%B(%A): advarsel: relaksering undertrykkes for afsnit med justering %d-byte > 4-byte."
#: elf32-nds32.c:8502
msgid "%B: error: Cannot set _ITB_BASE_"
msgstr "%B: fejl: Kan ikke sætte _ITB_BASE_"
#: elf32-nds32.c:11384
msgid "%B: Nested OMIT_FP in %A."
msgstr "%B: Indlejret OMIT_FP i %A."
#: elf32-nds32.c:11401
msgid "%B: Unmatched OMIT_FP in %A."
msgstr "%B: OMIT_FP uden match i %A."
# Det ser ud ikke ud til at de prøver at klargøre en fejl. Det ser ud til blot at *være* en fejl
#
# int
# nds32_elf_ex9_init (void)
# {
# if (!bfd_hash_table_init_n (&ex9_code_table, nds32_elf_code_hash_newfunc,
# sizeof (struct elf_nds32_code_hash_entry),
# 1023))
# {
# (*_bfd_error_handler) (_("Linker: cannot init ex9 hash table error \n"));
# return FALSE;
# }
# return TRUE;
# }
#
#
#: elf32-nds32.c:13357
msgid "Linker: cannot init ex9 hash table error \n"
msgstr "Linker: kan klargøre ex9-hashtabel; fejl\n"
#: elf32-nds32.c:13790 elf32-nds32.c:13804
msgid "Linker: error cannot fixed ex9 relocation \n"
msgstr "Linker: fejl; kan ikke fikse ex9-relokering\n"
#: elf32-nds32.c:14015
#, c-format
msgid "%s: warning: unaligned small data access. For entry: {%d, %d, %d}, addr = 0x%x, align = 0x%x."
msgstr "%s: advarsel: ikke-justeret lille dataadgang. For indgang: {%d, %d, %d}, adr = 0x%x, justering = 0x%x."
# ?
#: elf32-nds32.c:14047
msgid "%P%F: failed creating ex9.it %s hash table: %E\n"
msgstr "%P%F: kunne ikke oprette ex9.it %s hash-tabel: %E\n"
#: elf32-nios2.c:2861
#, c-format
msgid "global pointer relative relocation at address 0x%08x when _gp not defined\n"
msgstr "global pointer-relativ relokering ved adresse 0x%08x, mens _gp ikke er defineret\n"
#: elf32-nios2.c:2878
#, c-format
msgid "Unable to reach %s (at 0x%08x) from the global pointer (at 0x%08x) because the offset (%d) is out of the allowed range, -32678 to 32767.\n"
msgstr "Kan ikke nå %s (ved 0x%08x) fra den globale pointer (ved 0x%08x) fordi forskydningen (%d) er uden for det tilladte interval -32678 til 32767.\n"
#: elf32-nios2.c:3392
msgid "%B(%A+0x%lx): R_NIOS2_TLS_LE16 relocation not permitted in shared object"
msgstr "%B(%A+0x%lx): R_NIOS2_TLS_LE16-relokering er ikke tilladt i delt objekt"
#: elf32-nios2.c:3520
msgid "relocation out of range"
msgstr "relokering uden for gyldigt interval"
#: elf32-nios2.c:3530 elf32-tic6x.c:2744
msgid "dangerous relocation"
msgstr "farlig relokering"
#: elf32-nios2.c:4529
#, c-format
msgid "dynamic variable `%s' is zero size"
msgstr "dynamisk variabel \"%s\" har størrelse nul"
#: elf32-ppc.c:2100
#, c-format
msgid "generic linker can't handle %s"
msgstr "generisk linker kan ikke håndtere %s"
#: elf32-ppc.c:2642
msgid "corrupt %s section in %B"
msgstr "beskadiget %s-afsnit i %B"
#: elf32-ppc.c:2661
msgid "unable to read in %s section from %B"
msgstr "kan ikke læse i %s-afsnit fra %B"
#: elf32-ppc.c:2702
msgid "warning: unable to set size of %s section in %B"
msgstr "advarsel: kan ikke sætte størrelsen af %s-afsnit i %B"
#: elf32-ppc.c:2752
msgid "failed to allocate space for new APUinfo section."
msgstr "kunne ikke tildele plads til nyt APUinfo-afsnit."
#: elf32-ppc.c:2771
msgid "failed to compute new APUinfo section."
msgstr "kunne ikke beregne nyt APUinfo-afsnit."
#: elf32-ppc.c:2774
msgid "failed to install new APUinfo section."
msgstr "kunne ikke installere nyt APUinfo-afsnit."
#: elf32-ppc.c:3844
msgid "%B: relocation %s cannot be used when making a shared object"
msgstr "%B: relokeringen %s kan ikke bruges når et delt objekt oprettes"
#. It does not make sense to have a procedure linkage
#. table entry for a local symbol.
#: elf32-ppc.c:4218
msgid "%P: %H: %s reloc against local symbol\n"
msgstr "%P: %H: %s-relokering mod lokalt symbol\n"
#: elf32-ppc.c:4299
msgid "%P: %H: @local call to ifunc %s\n"
msgstr "%P: %H: @local-kald til ifunc %s\n"
#: elf32-ppc.c:4588 elf32-ppc.c:4603
msgid "Warning: %B uses hard float, %B uses soft float"
msgstr "Advarsel: %B bruger flydende tal i hardware, %B bruger flydende tal i software"
#: elf32-ppc.c:4591 elf32-ppc.c:4595
msgid "Warning: %B uses double-precision hard float, %B uses single-precision hard float"
msgstr "Advarsel: %B bruger dobbeltpræcisions-float i hardware, mens %B bruger enkeltpræcisions-float i hardware"
#: elf32-ppc.c:4599
msgid "Warning: %B uses soft float, %B uses single-precision hard float"
msgstr "Advarsel: %B bruger software-float, mens %B bruger enkeltpræcisions-float i hardware"
#: elf32-ppc.c:4606 elf32-ppc.c:4610
msgid "Warning: %B uses unknown floating point ABI %d"
msgstr "Advarsel: %B bruger ukendt ABI %d til flydende tal"
#: elf32-ppc.c:4652 elf32-ppc.c:4656
msgid "Warning: %B uses unknown vector ABI %d"
msgstr "Advarsel: %B bruger ukendt vektor-ABI %d"
#: elf32-ppc.c:4660
msgid "Warning: %B uses vector ABI \"%s\", %B uses \"%s\""
msgstr "Advarsel: %B bruger vektor-ABI \"%s\", mens %B bruger \"%s\""
#: elf32-ppc.c:4677 elf32-ppc.c:4680
msgid "Warning: %B uses r3/r4 for small structure returns, %B uses memory"
msgstr "Advarsel: %B bruger r3/r4 til små struktur-returneringer, mens %B bruger hukommelsen"
#: elf32-ppc.c:4683 elf32-ppc.c:4687
msgid "Warning: %B uses unknown small structure return convention %d"
msgstr "Advarsel: %B bruger ukendt returkonvention %d for småstrukturer"
#: elf32-ppc.c:4741
msgid "%B: compiled with -mrelocatable and linked with modules compiled normally"
msgstr "%B: kompileret med -mrelocatable og linket med moduler som er kompileret normalt"
#: elf32-ppc.c:4749
msgid "%B: compiled normally and linked with modules compiled with -mrelocatable"
msgstr "%B: kompileret normalt og linket med moduler som er kompileret med -mrelocatable"
#: elf32-ppc.c:4872
msgid "%P: bss-plt forced due to %B\n"
msgstr "%P: bss-plt tvunget på grund af %B\n"
#: elf32-ppc.c:4875
msgid "%P: bss-plt forced by profiling\n"
msgstr "%P: bss-plt tvunget af profilering\n"
#. Uh oh, we didn't find the expected call. We
#. could just mark this symbol to exclude it
#. from tls optimization but it's safer to skip
#. the entire optimization.
#: elf32-ppc.c:5369 elf64-ppc.c:8371
msgid "%H arg lost __tls_get_addr, TLS optimization disabled\n"
msgstr "%H arg lost __tls_get_addr, TLS-optimering slået fra\n"
#: elf32-ppc.c:7927
msgid "%P: %B: unknown relocation type %d for symbol %s\n"
msgstr "%P: %B: ukendt relokeringstype %d for symbol %s\n"
#: elf32-ppc.c:8191
msgid "%P: %H: non-zero addend on %s reloc against `%s'\n"
msgstr "%P: %H: addend forskellig fra nul på %s-relokering mod \"%s\"\n"
#: elf32-ppc.c:8389
msgid "%P: %H: relocation %s for indirect function %s unsupported\n"
msgstr "%P: %H: relokering %s for indirekte funktion %s understøttes ikke\n"
#: elf32-ppc.c:8646 elf32-ppc.c:8676 elf32-ppc.c:8767
msgid "%P: %B: the target (%s) of a %s relocation is in the wrong output section (%s)\n"
msgstr "%P: %B: målet (%s) for en %s-relokering er i det forkerte uddataafsnit (%s)\n"
#: elf32-ppc.c:8854
msgid "%B: the target (%s) of a %s relocation is in the wrong output section (%s)"
msgstr "%B: målet (%s) for en %s-relokering er i det forkerte uddataafsnit (%s)"
#: elf32-ppc.c:8958
msgid "%P: %B: relocation %s is not yet supported for symbol %s\n"
msgstr "%P: %B: relokeringen %s understøttes endnu ikke for symbolet %s\n"
#: elf32-ppc.c:9038
msgid "%P: %H: error: %s against `%s' not a multiple of %u\n"
msgstr "%P: %H: fejl: %s mod \"%s\" ikke et multiplum af %u\n"
#: elf32-ppc.c:9067
msgid "%P: %H: unresolvable %s relocation against symbol `%s'\n"
msgstr "%P: %H: uløselig %s-relokering mod symbolet \"%s\"\n"
#: elf32-ppc.c:9114
msgid "%P: %H: %s reloc against `%s': error %d\n"
msgstr "%P: %H: %s-relokering mod \"%s\": fejl %d\n"
#: elf32-ppc.c:9750
msgid "%P: %s not defined in linker created %s\n"
msgstr "%P: %s er ikke defineret i linker-oprettet %s\n"
#: elf32-rl78.c:784
msgid "Warning: RL78_SYM reloc with an unknown symbol"
msgstr "Advarsel: RL78_SYM-relokering med et ukendt symbol"
#: elf32-rl78.c:952 elf32-rx.c:1324
msgid "%B(%A): error: call to undefined function '%s'"
msgstr "%B(%A): fejl: kald til udefineret funktion \"%s\""
#: elf32-rl78.c:966 elf32-rx.c:1338
msgid "%B(%A): warning: unaligned access to symbol '%s' in the small data area"
msgstr "%B(%A): advarsel: ikke-justeret tilgang til symbol \"%s\" i det lille dataområde"
#: elf32-rl78.c:970 elf32-rx.c:1342
msgid "%B(%A): internal error: out of range error"
msgstr "%B(%A): intern fejl: uden for intervallet"
#: elf32-rl78.c:974 elf32-rx.c:1346
msgid "%B(%A): internal error: unsupported relocation error"
msgstr "%B(%A): intern fejl: relokeringen understøttes ikke"
#: elf32-rl78.c:978 elf32-rx.c:1350
msgid "%B(%A): internal error: dangerous relocation"
msgstr "%B(%A): intern fejl: farlig relokering"
#: elf32-rl78.c:982 elf32-rx.c:1354
msgid "%B(%A): internal error: unknown error"
msgstr "%B(%A): intern fejl: ukendt fejl"
#: elf32-rl78.c:1043
msgid "RL78/G10 ABI conflict: cannot link G10 and non-G10 objects together"
msgstr "RL78/G10 ABI-konflikt: kan ikke linke G10- og ikke-G10-objekter sammen"
#: elf32-rl78.c:1046 elf32-rl78.c:1049
#, c-format
msgid "- %s is G10, %s is not"
msgstr "- %s er G10, %s er ikke"
#: elf32-rl78.c:1072
#, c-format
msgid " [G10]"
msgstr " [G10]"
#: elf32-rx.c:563
msgid "%B:%A: Warning: deprecated Red Hat reloc "
msgstr "%B:%A: Advarsel: forældet Red Hat-relokering "
#. Check for unsafe relocs in PID mode. These are any relocs where
#. an absolute address is being computed. There are special cases
#. for relocs against symbols that are known to be referenced in
#. crt0.o before the PID base address register has been initialised.
#: elf32-rx.c:581
msgid "%B(%A): unsafe PID relocation %s at 0x%08lx (against %s in %s)"
msgstr "%B(%A): usikker PID-relokering %s ved 0x%08lx (mod %s i %s)"
#: elf32-rx.c:1157
msgid "Warning: RX_SYM reloc with an unknown symbol"
msgstr "Advarsel: RX_SYM-relokering med et ukendt symbol"
#: elf32-s390.c:2292 elf64-s390.c:2244
msgid "%B(%A+0x%lx): invalid instruction for TLS relocation %s"
msgstr "%B(%A+0x%lx): ugyldig instruktion til TLS-relokering %s"
#: elf32-score.c:1520 elf32-score7.c:1379 elfxx-mips.c:3642
msgid "not enough GOT space for local GOT entries"
msgstr "ikke nok med GOT-plads for lokale GOT-poster"
# word er en datatype
#: elf32-score.c:2742
msgid "address not word align"
msgstr "adresse er ikke justeret til word-position"
#: elf32-score.c:2827 elf32-score7.c:2631
#, c-format
msgid "%s: Malformed reloc detected for section %s"
msgstr "%s: Fejlagtig relokering for afsnit %s opdaget"
#: elf32-score.c:2882 elf32-score7.c:2686
msgid "%B: CALL15 reloc at 0x%lx not against global symbol"
msgstr "%B: CALL15-relokering ved 0x%lx er ikke mod globalt symbol"
#: elf32-score.c:4007 elf32-score7.c:3811
#, c-format
msgid " [pic]"
msgstr " [pic]"
#: elf32-score.c:4011 elf32-score7.c:3815
#, c-format
msgid " [fix dep]"
msgstr " [fix dep]"
#: elf32-score.c:4053 elf32-score7.c:3857
msgid "%B: warning: linking PIC files with non-PIC files"
msgstr "%B: advarsel: linker PIC-filer med ikke-PIC-filer"
#: elf32-sh-symbian.c:130
msgid "%B: IMPORT AS directive for %s conceals previous IMPORT AS"
msgstr "%B: IMPORT AS-direktiv til %s skjuler forrige IMPORT AS"
#: elf32-sh-symbian.c:383
msgid "%B: Unrecognised .directive command: %s"
msgstr "%B: Ukendt .directive-kommando: %s"
#: elf32-sh-symbian.c:500
msgid "%B: Failed to add renamed symbol %s"
msgstr "%B: Kunne ikke tilføje omdøbt symbol %s"
#: elf32-sh.c:569
msgid "%B: 0x%lx: warning: bad R_SH_USES offset"
msgstr "%B: 0x%lx: advarsel: fejlagtig R_SH_USES-afstand"
#: elf32-sh.c:581
msgid "%B: 0x%lx: warning: R_SH_USES points to unrecognized insn 0x%x"
msgstr "%B: 0x%lx: advarsel: R_SH_USES peger på ukendt instruktion 0x%x"
#: elf32-sh.c:598
msgid "%B: 0x%lx: warning: bad R_SH_USES load offset"
msgstr "%B: 0x%lx: advarsel: fejlagtig R_SH_USES-indlæsningsafstand"
#: elf32-sh.c:613
msgid "%B: 0x%lx: warning: could not find expected reloc"
msgstr "%B: 0x%lx: advarsel: kunne ikke finde forventet relokering"
#: elf32-sh.c:641
msgid "%B: 0x%lx: warning: symbol in unexpected section"
msgstr "%B: 0x%lx: advarsel: symbol i uventet afsnit"
#: elf32-sh.c:767
msgid "%B: 0x%lx: warning: could not find expected COUNT reloc"
msgstr "%B: 0x%lx: advarsel: kunne ikke finde forventet COUNT-relokering"
#: elf32-sh.c:776
msgid "%B: 0x%lx: warning: bad count"
msgstr "%B: 0x%lx: advarsel: fejlagtigt antal"
#: elf32-sh.c:1180 elf32-sh.c:1550
msgid "%B: 0x%lx: fatal: reloc overflow while relaxing"
msgstr "%B: 0x%lx: fatalt: relokering giver overløb ved relaksering"
#: elf32-sh.c:3939 elf64-sh64.c:1514
msgid "Unexpected STO_SH5_ISA32 on local symbol is not handled"
msgstr "Uventet STO_SH5_ISA32 på lokalt symbol håndteres ikke"
#: elf32-sh.c:4190
msgid "%B: 0x%lx: fatal: unaligned branch target for relax-support relocation"
msgstr "%B: 0x%lx: fatalt: ujusteret grenmål for relokering for relakseringsunderstøttelse"
#: elf32-sh.c:4223 elf32-sh.c:4238
msgid "%B: 0x%lx: fatal: unaligned %s relocation 0x%lx"
msgstr "%B: 0x%lx: fatalt: ujusteret %s-relokering 0x%lx"
#: elf32-sh.c:4252
msgid "%B: 0x%lx: fatal: R_SH_PSHA relocation %d not in range -32..32"
msgstr "%B: 0x%lx: fatalt: R_SH_PSHA-relokering %d er uden for gyldigt interval -32..32"
#: elf32-sh.c:4266
msgid "%B: 0x%lx: fatal: R_SH_PSHL relocation %d not in range -32..32"
msgstr "%B: 0x%lx: fatalt: R_SH_PSHL-relokering %d er uden for gyldigt interval -32..32"
#: elf32-sh.c:4410 elf32-sh.c:4886
msgid "%B(%A+0x%lx): cannot emit fixup to `%s' in read-only section"
msgstr "%B(%A+0x%lx): kan ikke udsende \"fixup\" til \"%s\" i skrivebeskyttet afsnit"
#: elf32-sh.c:4993
msgid "%B(%A+0x%lx): %s relocation against external symbol \"%s\""
msgstr "%B(%A+0x%lx): %s-relokering mod eksternt symbol \"%s\""
#: elf32-sh.c:5466
#, c-format
msgid "%X%C: relocation to \"%s\" references a different segment\n"
msgstr "%X%C: relokering til \"%s\" refererer et andet segment\n"
#: elf32-sh.c:5472
#, c-format
msgid "%C: warning: relocation to \"%s\" references a different segment\n"
msgstr "%C: advarsel: relokering til \"%s\" refererer et andet segment\n"
#: elf32-sh.c:6254 elf32-sh.c:6337
msgid "%B: `%s' accessed both as normal and FDPIC symbol"
msgstr "%B: \"%s\" tilgås både som normalt symbol og FDPIC-symbol"
#: elf32-sh.c:6259 elf32-sh.c:6341
msgid "%B: `%s' accessed both as FDPIC and thread local symbol"
msgstr "%B: \"%s\" tilgås både som FDPIC-symbol og trådlokalt symbol"
#: elf32-sh.c:6289
msgid "%B: Function descriptor relocation with non-zero addend"
msgstr "%B: Relokering af funktionsdeskriptor med addend forskellig fra nul"
#: elf32-sh.c:6525 elf64-alpha.c:4661
msgid "%B: TLS local exec code cannot be linked into shared objects"
msgstr "%B: lokal TLS-eksekveringskode kan ikke linkes ind i delte objekter"
#: elf32-sh64.c:224 elf64-sh64.c:2318
#, c-format
msgid "%s: compiled as 32-bit object and %s is 64-bit"
msgstr "%s: oversat som 32-bitsobjekt og %s er 64-bit"
#: elf32-sh64.c:227 elf64-sh64.c:2321
#, c-format
msgid "%s: compiled as 64-bit object and %s is 32-bit"
msgstr "%s: oversat som 64-bitsobjekt og %s er 32-bit"
#: elf32-sh64.c:229 elf64-sh64.c:2323
#, c-format
msgid "%s: object size does not match that of target %s"
msgstr "%s: objektstørrelsen stemmer ikke overens med den hos målet %s"
#: elf32-sh64.c:452 elf64-sh64.c:2839
#, c-format
msgid "%s: encountered datalabel symbol in input"
msgstr "%s: mødte dataetikettesymbol i inddata"
#: elf32-sh64.c:529
msgid "PTB mismatch: a SHmedia address (bit 0 == 1)"
msgstr "PTB passer ikke: en SHmedia-adresse (bit 0 == 1)"
#: elf32-sh64.c:532
msgid "PTA mismatch: a SHcompact address (bit 0 == 0)"
msgstr "PTA passer ikke: en SHcompact-adresse (bit 0 == 0)"
#: elf32-sh64.c:550
#, c-format
msgid "%s: GAS error: unexpected PTB insn with R_SH_PT_16"
msgstr "%s: GAS-fejl: uventet PTB-instruktion med R_SH_PT_16"
#: elf32-sh64.c:599
msgid "%B: error: unaligned relocation type %d at %08x reloc %p\n"
msgstr "%B: fejl: ujusteret relokeringstype %d på %08x-relokering %p\n"
#: elf32-sh64.c:675
#, c-format
msgid "%s: could not write out added .cranges entries"
msgstr "%s: kunne ikke udskrive tilføjede .cranges-poster"
#: elf32-sh64.c:735
#, c-format
msgid "%s: could not write out sorted .cranges entries"
msgstr "%s: kunne ikke udskrive sorterede cranges-poster"
#: elf32-sparc.c:90
msgid "%B: compiled for a 64 bit system and target is 32 bit"
msgstr "%B: kompileret til et 64-bitssystem, men målet er 32-bit"
#: elf32-sparc.c:103
msgid "%B: linking little endian files with big endian files"
msgstr "%B: linker little endian-filer med big endian-filer"
#: elf32-spu.c:716
msgid "%X%P: overlay section %A does not start on a cache line.\n"
msgstr "%X%P: overlay-afsnit %A starter ikke på en cachelinje.\n"
#: elf32-spu.c:724
msgid "%X%P: overlay section %A is larger than a cache line.\n"
msgstr "%X%P: overlay-afsnit %A er større end en cachelinje.\n"
#: elf32-spu.c:744
msgid "%X%P: overlay section %A is not in cache area.\n"
msgstr "%X%P: overlay-afsnit %A er ikke i cacheområdet.\n"
#: elf32-spu.c:784
msgid "%X%P: overlay sections %A and %A do not start at the same address.\n"
msgstr "%X%P: overlay-afsnittene %A og %A starter ikke på samme adresse.\n"
#: elf32-spu.c:1008
msgid "warning: call to non-function symbol %s defined in %B"
msgstr "advarsel: kald til ikke-funktionssymbol %s defineret i %B"
#: elf32-spu.c:1358
msgid "%A:0x%v lrlive .brinfo (%u) differs from analysis (%u)\n"
msgstr "%A:0x%v lrlive .brinfo (%u) afviger fra analyse (%u)\n"
#: elf32-spu.c:1877
msgid "%B is not allowed to define %s"
msgstr "%B må ikke definere %s"
#: elf32-spu.c:1885
#, c-format
msgid "you are not allowed to define %s in a script"
msgstr "du har ikke lov til at definere %s i et script"
#: elf32-spu.c:1919
#, c-format
msgid "%s in overlay section"
msgstr "%s i overlay-afsnit"
#: elf32-spu.c:1948
msgid "overlay stub relocation overflow"
msgstr "overløb ved overlay-stub-relokering"
#: elf32-spu.c:1957
msgid "stubs don't match calculated size"
msgstr "stubbe stemmer ikke overens med beregnet størrelse"
#: elf32-spu.c:2539
#, c-format
msgid "warning: %s overlaps %s\n"
msgstr "advarsel: %s overlapper %s\n"
#: elf32-spu.c:2555
#, c-format
msgid "warning: %s exceeds section size\n"
msgstr "advarsel: %s overstiger afsnitsstørrelse\n"
#: elf32-spu.c:2586
msgid "%A:0x%v not found in function table\n"
msgstr "%A:0x%v ikke fundet i funktionstabel\n"
#: elf32-spu.c:2726
msgid "%B(%A+0x%v): call to non-code section %B(%A), analysis incomplete\n"
msgstr "%B(%A+0x%v): kald til ikke-kodeafsnit %B(%A), analyse ufuldstændig\n"
#: elf32-spu.c:3294
#, c-format
msgid "Stack analysis will ignore the call from %s to %s\n"
msgstr "Stak-analyse vil ignorere kaldet fra %s til %s\n"
#: elf32-spu.c:3985
msgid " %s: 0x%v\n"
msgstr " %s: 0x%v\n"
#: elf32-spu.c:3986
msgid "%s: 0x%v 0x%v\n"
msgstr "%s: 0x%v 0x%v\n"
#: elf32-spu.c:3991
msgid " calls:\n"
msgstr " kald:\n"
#: elf32-spu.c:3999
#, c-format
msgid " %s%s %s\n"
msgstr " %s%s %s\n"
#: elf32-spu.c:4304
#, c-format
msgid "%s duplicated in %s\n"
msgstr "%s er duplikeret i %s\n"
#: elf32-spu.c:4308
#, c-format
msgid "%s duplicated\n"
msgstr "%s duplikeret\n"
#: elf32-spu.c:4315
msgid "sorry, no support for duplicate object files in auto-overlay script\n"
msgstr "beklager, men auto-overlay-scriptet understøtter ikke duplikerede objektfiler\n"
#: elf32-spu.c:4356
msgid "non-overlay size of 0x%v plus maximum overlay size of 0x%v exceeds local store\n"
msgstr "ikke-overlay-størrelse af 0x%v plus den maksimale overlaystørrelse af 0x%v overstiger lokalt lager\n"
#: elf32-spu.c:4511
msgid "%B:%A%s exceeds overlay size\n"
msgstr "%B:%A%s overstiger overlay-størrelsen\n"
#: elf32-spu.c:4673
msgid "Stack size for call graph root nodes.\n"
msgstr "Stakstørrelsen for rodknuder i funktionskaldsgrafen.\n"
#: elf32-spu.c:4674
msgid ""
"\n"
"Stack size for functions. Annotations: '*' max stack, 't' tail call\n"
msgstr ""
"\n"
"Stakstørrelse til funktioner. Annotationer: \"*\" maks stak, \"t\" tail call\n"
#: elf32-spu.c:4684
msgid "Maximum stack required is 0x%v\n"
msgstr "Maksimum påkrævet stak er 0x%v\n"
#: elf32-spu.c:4775
msgid "fatal error while creating .fixup"
msgstr "fatal fejl ved oprettelse af .fixup"
#: elf32-spu.c:5005
msgid "%B(%s+0x%lx): unresolvable %s relocation against symbol `%s'"
msgstr "%B(%s+0x%lx): uløselig %s-relokering mod symbol \"%s\""
#: elf32-tic6x.c:1600
msgid "warning: generating a shared library containing non-PIC code"
msgstr "advarsel: genererer et delt bibliotek som indeholder ikke-PIC-kode"
#: elf32-tic6x.c:1605
msgid "warning: generating a shared library containing non-PID code"
msgstr "advarsel: genererer et delt bibliotek som indeholder ikke-PID-kode"
#: elf32-tic6x.c:2524
msgid "%B: SB-relative relocation but __c6xabi_DSBT_BASE not defined"
msgstr "%B: SB-relativ relokering, men __c6xabi_DSBT_BASE er ikke defineret"
#: elf32-tic6x.c:3648
msgid "%B: error: unknown mandatory EABI object attribute %d"
msgstr "%B: fejl: ukendt obligatorisk EABI-objektattribut %d"
#: elf32-tic6x.c:3656
msgid "%B: warning: unknown EABI object attribute %d"
msgstr "%B: advarsel: ukendt EABI-objektattribut %d"
# ikke sikker på hvad det her betyder, så bruger mere direkte oversættelse end hvad der måske er nødvendigt
#: elf32-tic6x.c:3768 elf32-tic6x.c:3776
msgid "error: %B requires more stack alignment than %B preserves"
msgstr "fejl: %B kræver mere stakjustering end %B præserverer"
#: elf32-tic6x.c:3786 elf32-tic6x.c:3795
msgid "error: unknown Tag_ABI_array_object_alignment value in %B"
msgstr "fejl: ukendt værdi for Tag_ABI_array_object_alignment i %B"
#: elf32-tic6x.c:3804 elf32-tic6x.c:3813
msgid "error: unknown Tag_ABI_array_object_align_expected value in %B"
msgstr "error: ukendt værdi for Tag_ABI_array_object_align_expected i %B"
#: elf32-tic6x.c:3821 elf32-tic6x.c:3828
msgid "error: %B requires more array alignment than %B preserves"
msgstr "fejl: %B kræver mere array-justering end %B præserverer"
#: elf32-tic6x.c:3850
msgid "warning: %B and %B differ in wchar_t size"
msgstr "advarsel: %B og %B har forskellig størrelse af wchar_t"
#: elf32-tic6x.c:3868
msgid "warning: %B and %B differ in whether code is compiled for DSBT"
msgstr "advarsel: forskel på om %B og %B er kompileret til DSBT"
#: elf32-v850.c:157
#, c-format
msgid "Variable `%s' cannot occupy in multiple small data regions"
msgstr "Variabel \"%s\" kan ikke befinde sig i flere små dataområder"
#: elf32-v850.c:160
#, c-format
msgid "Variable `%s' can only be in one of the small, zero, and tiny data regions"
msgstr "Variabel \"%s\" kan kun være i ét af de små, tomme og bittesmå dataområder"
#: elf32-v850.c:163
#, c-format
msgid "Variable `%s' cannot be in both small and zero data regions simultaneously"
msgstr "Variabel \"%s\" kan ikke være i både små og tomme dataområder samtidigt"
#: elf32-v850.c:166
#, c-format
msgid "Variable `%s' cannot be in both small and tiny data regions simultaneously"
msgstr "Variabel \"%s\" kan ikke være i både små og bittesmå dataområder samtidigt"
#: elf32-v850.c:169
#, c-format
msgid "Variable `%s' cannot be in both zero and tiny data regions simultaneously"
msgstr "Variabel \"%s\" kan ikke være i både tomme og bittesmå dataområder samtidigt"
#: elf32-v850.c:467
msgid "FAILED to find previous HI16 reloc"
msgstr "KUNNE IKKE finde tidligere HI16-relokering"
#: elf32-v850.c:2293
msgid "could not locate special linker symbol __gp"
msgstr "kunne ikke lokalisere specielt linkersymbol __gp"
#: elf32-v850.c:2297
msgid "could not locate special linker symbol __ep"
msgstr "kunne ikke lokalisere specielt linkersymbol __ep"
#: elf32-v850.c:2301
msgid "could not locate special linker symbol __ctbp"
msgstr "kunne ikke lokalisere specielt linkersymbol __ctbp"
#: elf32-v850.c:2471 elf32-v850.c:2534
msgid "%B: Architecture mismatch with previous modules"
msgstr "%B: Arkitekturen passer ikke sammen med tidligere moduler"
#: elf32-v850.c:2478
msgid "%B: Alignment mismatch with previous modules"
msgstr "%B: Justering passer ikke sammen med tidligere moduler"
#. xgettext:c-format.
#: elf32-v850.c:2553
#, c-format
msgid "private flags = %lx: "
msgstr "private flag = %lx: "
#: elf32-v850.c:2558
#, c-format
msgid "unknown v850 architecture"
msgstr "ukendt v850-arkitektur"
#: elf32-v850.c:2560
#, c-format
msgid "v850 E3 architecture"
msgstr "v850 E3-arkitektur"
#: elf32-v850.c:2562 elf32-v850.c:2572
#, c-format
msgid "v850 architecture"
msgstr "v850-arkitektur"
#: elf32-v850.c:2565
#, c-format
msgid ", 8-byte data alignment"
msgstr ", 8-byte datajustering"
#: elf32-v850.c:2573
#, c-format
msgid "v850e architecture"
msgstr "v850e-arkitektur"
#: elf32-v850.c:2574
#, c-format
msgid "v850e1 architecture"
msgstr "v850e1-arkitektur"
#: elf32-v850.c:2575
#, c-format
msgid "v850e2 architecture"
msgstr "v850e2-arkitektur"
#: elf32-v850.c:2576
#, c-format
msgid "v850e2v3 architecture"
msgstr "v850e2v3-arkitektur"
#: elf32-v850.c:2577
#, c-format
msgid "v850e3v5 architecture"
msgstr "v850e3v5-arkitektur"
#: elf32-vax.c:532
#, c-format
msgid " [nonpic]"
msgstr " [ikke-pic]"
#: elf32-vax.c:535
#, c-format
msgid " [d-float]"
msgstr " [d-flydende tal]"
#: elf32-vax.c:538
#, c-format
msgid " [g-float]"
msgstr " [g-flydende tal]"
#: elf32-vax.c:656
#, c-format
msgid "%s: warning: GOT addend of %ld to `%s' does not match previous GOT addend of %ld"
msgstr "%s: advarsel: GOT-addendum %ld til \"%s\" stemmer ikke overens med tidligere GOT-addendum %ld"
#: elf32-vax.c:1543
#, c-format
msgid "%s: warning: PLT addend of %d to `%s' from %s section ignored"
msgstr "%s: advarsel: PLT-addendum %d til \"%s\" fra afsnittet %s ignoreredes"
#: elf32-vax.c:1668
#, c-format
msgid "%s: warning: %s relocation against symbol `%s' from %s section"
msgstr "%s: advarsel: %s-relokering mod symbol \"%s\" fra afsnittet %s"
#: elf32-vax.c:1674
#, c-format
msgid "%s: warning: %s relocation to 0x%x from %s section"
msgstr "%s: advarsel: %s-relokering til 0x%x fra afsnittet %s"
#: elf32-xgate.c:686
#, c-format
msgid "cpu=XGATE]"
msgstr "cpu=XGATE]"
#: elf32-xgate.c:688
#, c-format
msgid "error reading cpu type from elf private data"
msgstr "fejl ved læsning af cpu-type fra private elf-data"
#: elf32-xstormy16.c:455 elf64-ia64-vms.c:2072 elf32-ia64.c:2330
#: elf64-ia64.c:2330
msgid "non-zero addend in @fptr reloc"
msgstr "ikke-tomt addendum i @fptr-relokering"
#: elf32-xtensa.c:908
msgid "%B(%A): invalid property table"
msgstr "%B(%A): ugyldig egenskabstabel"
#: elf32-xtensa.c:2774
msgid "%B(%A+0x%lx): relocation offset out of range (size=0x%x)"
msgstr "%B(%A+0x%lx): relokeringsafsæt uden for gyldigt interval (størrelse=0x%x)"
#: elf32-xtensa.c:2853 elf32-xtensa.c:2974
msgid "dynamic relocation in read-only section"
msgstr "dynamisk relokering i skrivebeskyttet afsnit"
#: elf32-xtensa.c:2950
msgid "TLS relocation invalid without dynamic sections"
msgstr "TLS-relokering er ugyldig uden dynamiske afsnit"
#: elf32-xtensa.c:3169
msgid "internal inconsistency in size of .got.loc section"
msgstr "intern inkonsistens i størrelsen af .got.loc-afsnit"
#: elf32-xtensa.c:3482
msgid "%B: incompatible machine type. Output is 0x%x. Input is 0x%x"
msgstr "%B: inkompatibel maskintype. Uddata er 0x%x. Inddata er 0x%x"
#: elf32-xtensa.c:4713 elf32-xtensa.c:4721
msgid "Attempt to convert L32R/CALLX to CALL failed"
msgstr "Forsøg på at konvertere L32R/CALLX til CALL mislykkedes"
#: elf32-xtensa.c:6330 elf32-xtensa.c:6406 elf32-xtensa.c:7522
msgid "%B(%A+0x%lx): could not decode instruction; possible configuration mismatch"
msgstr "%B(%A+0x%lx): kunne ikke afkode instruktion; mulig konfigurationsmodstrid"
#: elf32-xtensa.c:7262
msgid "%B(%A+0x%lx): could not decode instruction for XTENSA_ASM_SIMPLIFY relocation; possible configuration mismatch"
msgstr "%B(%A+0x%lx): kunne ikke afkode instruktion til XTENSA_ASM_SIMPLIFY-relokering; mulig konfigurationsmodstrid"
#: elf32-xtensa.c:9022
msgid "invalid relocation address"
msgstr "ugyldig relokeringsadresse"
#: elf32-xtensa.c:9071
msgid "overflow after relaxation"
msgstr "overløb efter relaksering"
#: elf32-xtensa.c:10203
msgid "%B(%A+0x%lx): unexpected fix for %s relocation"
msgstr "%B(%A+0x%lx): uventet fiks til %s-relokering"
#: elf64-alpha.c:474
msgid "GPDISP relocation did not find ldah and lda instructions"
msgstr "GPDISP-relokering fandt ingen ldah- og lda-instruktioner"
#: elf64-alpha.c:2503
msgid "%B: .got subsegment exceeds 64K (size %d)"
msgstr "%B: .got-subsegment overskrider 64K (størrelse %d)"
#: elf64-alpha.c:4396 elf64-alpha.c:4408
msgid "%B: gp-relative relocation against dynamic symbol %s"
msgstr "%B: gp-relativ relokering mod dynamisk symbol %s"
#: elf64-alpha.c:4434 elf64-alpha.c:4574
msgid "%B: pc-relative relocation against dynamic symbol %s"
msgstr "%B: pc-relativ relokering mod dynamisk symbol %s"
#: elf64-alpha.c:4462
msgid "%B: change in gp: BRSGP %s"
msgstr "%B: ændring i gp: BRSGP %s"
#: elf64-alpha.c:4487
msgid "<unknown>"
msgstr "<ukendt>"
#: elf64-alpha.c:4492
msgid "%B: !samegp reloc against symbol without .prologue: %s"
msgstr "%B: !samegp-relokering mod symbol uden .prologue: %s"
#: elf64-alpha.c:4549
msgid "%B: unhandled dynamic relocation against %s"
msgstr "%B: uhåndteret dynamisk relokering mod %s"
#: elf64-alpha.c:4581
msgid "%B: pc-relative relocation against undefined weak symbol %s"
msgstr "%B: pc-relativ relokering mod udefineret svagt symbol %s"
#: elf64-alpha.c:4645
msgid "%B: dtp-relative relocation against dynamic symbol %s"
msgstr "%B: dtp-relativ relokering mod dynamisk symbol %s"
#: elf64-alpha.c:4668
msgid "%B: tp-relative relocation against dynamic symbol %s"
msgstr "%B: tp-relativ relokering mod dynamisk symbol %s"
#: elf64-hppa.c:2084
#, c-format
msgid "stub entry for %s cannot load .plt, dp offset = %ld"
msgstr "stubpost for %s kan ikke indlæse .plt, dp-afstand = %ld"
#: elf64-hppa.c:3280
msgid "%B(%A+0x%"
msgstr "%B(%A+0x%"
#: elf64-ia64-vms.c:587 elf32-ia64.c:619 elf64-ia64.c:619
msgid "%B: Can't relax br at 0x%lx in section `%A'. Please use brl or indirect branch."
msgstr "%B: Kan ikke relaksere br ved 0x%lx i afsnittet \"%A\". Brug venligst brl eller indirekte gren."
#: elf64-ia64-vms.c:2027 elf32-ia64.c:2278 elf64-ia64.c:2278
msgid "@pltoff reloc against local symbol"
msgstr "@pltoff-relokering mod lokalt symbol"
#: elf64-ia64-vms.c:3279 elf32-ia64.c:3684 elf64-ia64.c:3684
#, c-format
msgid "%s: short data segment overflowed (0x%lx >= 0x400000)"
msgstr "%s: kort datasegment løb over (0x%lx >= 0x400000)"
#: elf64-ia64-vms.c:3290 elf32-ia64.c:3695 elf64-ia64.c:3695
#, c-format
msgid "%s: __gp does not cover short data segment"
msgstr "%s: __gp dækker ikke kort datasegment"
#: elf64-ia64-vms.c:3555 elf32-ia64.c:3962 elf64-ia64.c:3962
msgid "%B: non-pic code with imm relocation against dynamic symbol `%s'"
msgstr "%B: ikke-pic-kode med imm-relokering mod dynamisk symbol \"%s\""
#: elf64-ia64-vms.c:3617 elf32-ia64.c:4029 elf64-ia64.c:4029
msgid "%B: @gprel relocation against dynamic symbol %s"
msgstr "%B: @gprel-relokering mod dynamisk symbol %s"
#: elf64-ia64-vms.c:3676 elf32-ia64.c:4092 elf64-ia64.c:4092
msgid "%B: linking non-pic code in a position independent executable"
msgstr "%B: linker ikke-pic-kode i en positionsuafhængig eksekverbar fil"
#: elf64-ia64-vms.c:3777 elf32-ia64.c:4229 elf64-ia64.c:4229
msgid "%B: @internal branch to dynamic symbol %s"
msgstr "%B: @intern gren til dynamisk symbol %s"
#: elf64-ia64-vms.c:3779 elf32-ia64.c:4231 elf64-ia64.c:4231
msgid "%B: speculation fixup to dynamic symbol %s"
msgstr "%B: spekulations-fixup til dynamisk symbol %s"
#: elf64-ia64-vms.c:3781 elf32-ia64.c:4233 elf64-ia64.c:4233
msgid "%B: @pcrel relocation against dynamic symbol %s"
msgstr "%B: @pcrel-relokering mod dynamisk symbol %s"
#: elf64-ia64-vms.c:3905 elf32-ia64.c:4430 elf64-ia64.c:4430
msgid "unsupported reloc"
msgstr "relokeringen understøttes ikke"
#: elf64-ia64-vms.c:3942 elf32-ia64.c:4468 elf64-ia64.c:4468
msgid "%B: missing TLS section for relocation %s against `%s' at 0x%lx in section `%A'."
msgstr "%B: manglende TLS-afsnit til relokering %s mod \"%s\" ved 0x%lx i afsnittet \"%A\"."
#: elf64-ia64-vms.c:3957 elf32-ia64.c:4483 elf64-ia64.c:4483
msgid "%B: Can't relax br (%s) to `%s' at 0x%lx in section `%A' with size 0x%lx (> 0x1000000)."
msgstr "%B: Kan ikke relaksere br (%s) til \"%s\" på 0x%lx i afsnittet \"%A\" med størrelsen 0x%lx (> 0x1000000)."
#: elf64-ia64-vms.c:4246 elf32-ia64.c:4745 elf64-ia64.c:4745
msgid "%B: linking trap-on-NULL-dereference with non-trapping files"
msgstr "%B: linker fang-ved-NULL-dereference med ikkefangende filer"
#: elf64-ia64-vms.c:4255 elf32-ia64.c:4754 elf64-ia64.c:4754
msgid "%B: linking big-endian files with little-endian files"
msgstr "%B: linker big-endian-filer med little endian-filer"
#: elf64-ia64-vms.c:4264 elf32-ia64.c:4763 elf64-ia64.c:4763
msgid "%B: linking 64-bit files with 32-bit files"
msgstr "%B: linker 64 bit-filer med 32 bit-filer"
#: elf64-ia64-vms.c:4273 elf32-ia64.c:4772 elf64-ia64.c:4772
msgid "%B: linking constant-gp files with non-constant-gp files"
msgstr "%B: linker konstant-gp-filer med ikke-konstant-gp-filer"
#: elf64-ia64-vms.c:4283 elf32-ia64.c:4782 elf64-ia64.c:4782
msgid "%B: linking auto-pic files with non-auto-pic files"
msgstr "%B: linker auto-pic-filer med ikke-auto-pic-filer"
#: elf64-ia64-vms.c:5125 elflink.c:4299
msgid "Warning: alignment %u of common symbol `%s' in %B is greater than the alignment (%u) of its section %A"
msgstr "Advarsel: justering %u af fælles symbol \"%s\" i %B er større end justeringen (%u) af dets afsnit %A"
#: elf64-ia64-vms.c:5131 elflink.c:4305
msgid "Warning: alignment %u of symbol `%s' in %B is smaller than %u in %B"
msgstr "Advarsel: justeringen %u på symbolet \"%s\" i %B er mindre end %u i %B"
#: elf64-ia64-vms.c:5146 elflink.c:4321
msgid "Warning: size of symbol `%s' changed from %lu in %B to %lu in %B"
msgstr "Advarsel: størrelsen på symbol \"%s\" ændredes fra %lu i %B til %lu i %B"
# at assemble -> (bydeform fjerner endelsen -e) assembl
#: elf64-mmix.c:986
msgid ""
"invalid input relocation when producing non-ELF, non-mmo format output.\n"
" Please use the objcopy program to convert from ELF or mmo,\n"
" or assemble using \"-no-expand\" (for gcc, \"-Wa,-no-expand\""
msgstr ""
"ugyldig inputrelokering ved output af ikke-ELF, ikke-mmo-format.\n"
" Brug venligst programmet objcopy til at konvertere fra ELF eller mmo,\n"
" eller assembl ved hjælp af \"-no-expand\" (for gcc \"-Wa,-no-expand\""
#: elf64-mmix.c:1170
msgid ""
"invalid input relocation when producing non-ELF, non-mmo format output.\n"
" Please use the objcopy program to convert from ELF or mmo,\n"
" or compile using the gcc-option \"-mno-base-addresses\"."
msgstr ""
"ugyldig inputrelokering ved output af ikke-ELF, ikke-mmo-format.\n"
" Brug venligst programmet objcopy til at konvertere fra ELF eller mmo,\n"
" eller kompilér med gcc-tilvalget \"-mno-base-addresses\"."
#: elf64-mmix.c:1196
#, c-format
msgid ""
"%s: Internal inconsistency error for value for\n"
" linker-allocated global register: linked: 0x%lx%08lx != relaxed: 0x%lx%08lx\n"
msgstr ""
"%s: Intern inkonsistensfejl for værdien for\n"
" linkerallokeret globalt register: lænket: 0x%lx%08lx != relakseret: 0x%lx%08lx\n"
#: elf64-mmix.c:1618
#, c-format
msgid "%s: base-plus-offset relocation against register symbol: (unknown) in %s"
msgstr "%s: base-plus-afstandsrelokering mod registersymbol: (ukendt) i %s"
#: elf64-mmix.c:1623
#, c-format
msgid "%s: base-plus-offset relocation against register symbol: %s in %s"
msgstr "%s: base-plus-afstandsrelokering mod registersymbol: %s i %s"
#: elf64-mmix.c:1667
#, c-format
msgid "%s: register relocation against non-register symbol: (unknown) in %s"
msgstr "%s: registerrelokering mod ikke-registersymbol: (ukendt) i %s"
#: elf64-mmix.c:1672
#, c-format
msgid "%s: register relocation against non-register symbol: %s in %s"
msgstr "%s: registerrelokering mod ikke-registersymbol: %s i %s"
#: elf64-mmix.c:1709
#, c-format
msgid "%s: directive LOCAL valid only with a register or absolute value"
msgstr "%s: LOCAL-direktivet er kun gyldigt med et register eller en absolutværdi"
#: elf64-mmix.c:1739
#, c-format
msgid "%s: LOCAL directive: Register $%ld is not a local register. First global register is $%ld."
msgstr "%s: LOCAL-direktiv: Register $%ld er ikke et lokalt register. Første globale register er $%ld."
#: elf64-mmix.c:2198
#, c-format
msgid "%s: Error: multiple definition of `%s'; start of %s is set in a earlier linked file\n"
msgstr "%s: Fejl: flere definitioner af \"%s\"; begyndelsen på %s er sat i en tidligere lænket fil\n"
#: elf64-mmix.c:2252
msgid "Register section has contents\n"
msgstr "Registerafsnit har indhold\n"
#: elf64-mmix.c:2441
#, c-format
msgid ""
"Internal inconsistency: remaining %u != max %u.\n"
" Please report this bug."
msgstr ""
"Intern inkonsekvens: genstående %u != max %u.\n"
" Rapportér gerne denne fejl."
#: elf64-ppc.c:4463
msgid "%P: %B: cannot create stub entry %s\n"
msgstr "%P: %B: kan ikke oprette stub-indgang %s\n"
#: elf64-ppc.c:4810
msgid "%P: symbol '%s' has invalid st_other for ABI version 1\n"
msgstr "%P: symbolet \"%s\" har ugyldig st_other for ABI-version 1\n"
#: elf64-ppc.c:5170
msgid "%P: .opd not allowed in ABI version %d\n"
msgstr "%P: .opd ikke tilladt i ABI-version %d\n"
#: elf64-ppc.c:5809
msgid "%B uses unknown e_flags 0x%lx"
msgstr "%B bruger ukendte e_flags 0x%lx"
#: elf64-ppc.c:5816
msgid "%B: ABI version %ld is not compatible with ABI version %ld output"
msgstr "%B: ABI-version %ld er ikke kompatibel med output-ABI-version %ld"
#: elf64-ppc.c:5843
#, c-format
msgid " [abiv%ld]"
msgstr " [abiv%ld]"
# lazy (i computersammenhæng) ~ først at gøre noget, når det er nødvendigt. Hvis programmøren skriver x = 2 + 2 men først bruger variablen x senere, vil udregningen 2+2 altså først ske senere.
#: elf64-ppc.c:7007
msgid "%P: copy reloc against `%T' requires lazy plt linking; avoid setting LD_BIND_NOW=1 or upgrade gcc\n"
msgstr "%P: kopiering af relokering mod \"%T\" kræver doven plt-lænkning; undgå at sætte LD_BIND_NOW=1 eller opgradér gcc\n"
#: elf64-ppc.c:7270
msgid "%B: undefined symbol on R_PPC64_TOCSAVE relocation"
msgstr "%B: udefineret symbol ved R_PPC64_TOCSAVE-relokering"
#: elf64-ppc.c:7499
msgid "%P: dynreloc miscount for %B, section %A\n"
msgstr "%P: dynreloc-fejloptælling for %B, afsnit %A\n"
#: elf64-ppc.c:7583
msgid "%B: .opd is not a regular array of opd entries"
msgstr "%B: .opd er ikke et almindeligt array af opd-poster"
#: elf64-ppc.c:7592
msgid "%B: unexpected reloc type %u in .opd section"
msgstr "%B: uventet relokeringstype %u i .opd-afsnit"
#: elf64-ppc.c:7613
msgid "%B: undefined sym `%s' in .opd section"
msgstr "%B: udefineret symbol \"%s\" i .opd-afsnit"
#: elf64-ppc.c:8177
msgid "%H __tls_get_addr lost arg, TLS optimization disabled\n"
msgstr "%H __tls_get_addr mistede arg, TLS-optimering slået fra\n"
#: elf64-ppc.c:8516 elf64-ppc.c:9139
#, c-format
msgid "%s defined on removed toc entry"
msgstr "%s defineret på fjernet toc-post"
#: elf64-ppc.c:8868
msgid "%P: %H: toc optimization is not supported for %s instruction.\n"
msgstr "%P: %H: toc-optimering understøttes ikke for %s-instruktion.\n"
# references må være verbum her
#: elf64-ppc.c:9096
msgid "%P: %H: %s references optimized away TOC entry\n"
msgstr "%P: %H: %s refererer til toc-indgang som er optimeret væk\n"
#: elf64-ppc.c:10394
msgid "%P: cannot find opd entry toc for `%T'\n"
msgstr "%P: kan ikke finde opd-indgang i toc for \"%T\"\n"
#: elf64-ppc.c:10479
msgid "%P: long branch stub `%s' offset overflow\n"
msgstr "%P: afsætoverløb for lang grenstub \"%s\"\n"
#: elf64-ppc.c:10538
msgid "%P: can't find branch stub `%s'\n"
msgstr "%P: kan ikke finde grenstub \"%s\"\n"
#: elf64-ppc.c:10602 elf64-ppc.c:10749 elf64-ppc.c:12416
msgid "%P: linkage table error against `%T'\n"
msgstr "%P: linktabelfejl mod \"%T\"\n"
#: elf64-ppc.c:10940
msgid "%P: can't build branch stub `%s'\n"
msgstr "%P: kan ikke bygge grenstub \"%s\"\n"
#: elf64-ppc.c:11748
msgid "%B section %A exceeds stub group size"
msgstr "%B-afsnittet %A overstiger stub-gruppestørrelsen"
#: elf64-ppc.c:12662 elf64-ppc.c:12697
msgid "%P: %s offset too large for .eh_frame sdata4 encoding"
msgstr "%P: %s-forskydning for stor til .eh_frame sdata4-kodning"
#: elf64-ppc.c:12758
msgid "%P: stubs don't match calculated size\n"
msgstr "%P: stubbe stemmer ikke overens med beregnet størrelse\n"
# ?
#: elf64-ppc.c:12770
#, c-format
msgid ""
"linker stubs in %u group%s\n"
" branch %lu\n"
" toc adjust %lu\n"
" long branch %lu\n"
" long toc adj %lu\n"
" plt call %lu\n"
" plt call toc %lu"
msgstr ""
"linkerstubbe i %u gruppe%s\n"
" branch %lu\n"
" toc adjust %lu\n"
" long branch %lu\n"
" long toc adj %lu\n"
" plt call %lu\n"
" plt call toc %lu"
#: elf64-ppc.c:13096
msgid "%P: %H: %s used with TLS symbol `%T'\n"
msgstr "%P: %H: %s bruges med TLS-symbol \"%T\"\n"
#: elf64-ppc.c:13097
msgid "%P: %H: %s used with non-TLS symbol `%T'\n"
msgstr "%P: %H: %s bruges med ikke-TLS-symbol \"%T\"\n"
#: elf64-ppc.c:13675
msgid "%P: %H: call to `%T' lacks nop, can't restore toc; recompile with -fPIC\n"
msgstr "%P: %H: kald til \"%T\" mangler nop, kan ikke gendanne toc; genkompilér med -fPIC\n"
#: elf64-ppc.c:13793
msgid "%P: %B: unknown relocation type %d for `%T'\n"
msgstr "%P: %B: ukendt relokeringstype %d for \"%T\"\n"
#: elf64-ppc.c:14310
msgid "%P: %H: %s for indirect function `%T' unsupported\n"
msgstr "%P: %H: %s for indirekte funktion \"%T\" understøttes ikke\n"
#: elf64-ppc.c:14417
msgid "%P: %B: %s is not supported for `%T'\n"
msgstr "%P: %B: %s understøttes ikke for \"%T\"\n"
#: elf64-ppc.c:14565
msgid "%P: %H: error: %s not a multiple of %u\n"
msgstr "%P: %H: fejl: %s er ikke et multiplum af %u\n"
#: elf64-ppc.c:14586
msgid "%P: %H: unresolvable %s against `%T'\n"
msgstr "%P: %H: uløselig %s mod \"%T\"\n"
#: elf64-ppc.c:14644
msgid "%P: %H: %s against `%T': error %d\n"
msgstr "%P: %H: %s mod \"%T\": fejl %d\n"
#: elf64-sh64.c:1686
#, c-format
msgid "%s: error: unaligned relocation type %d at %08x reloc %08x\n"
msgstr "%s: fejl: ujusteret relokeringstype %d på %08x relokering %08x\n"
#: elf64-sparc.c:446
msgid "%B: Only registers %%g[2367] can be declared using STT_REGISTER"
msgstr "%B: Kun registrene %%g[2367] kan erklæres med STT_REGISTER"
#: elf64-sparc.c:466
msgid "Register %%g%d used incompatibly: %s in %B, previously %s in %B"
msgstr "Register %%g%d bruges inkompatibelt: %s i %B, tidligere %s i %B"
#: elf64-sparc.c:489
msgid "Symbol `%s' has differing types: REGISTER in %B, previously %s in %B"
msgstr "Symbolet \"%s\" har forskellige typer: REGISTER i %B, tidligere %s i %B"
#: elf64-sparc.c:534
msgid "Symbol `%s' has differing types: %s in %B, previously REGISTER in %B"
msgstr "Symbolet \"%s\" har forskellige typer: %s i %B, tidligere REGISTER i %B"
#: elf64-sparc.c:687
msgid "%B: linking UltraSPARC specific with HAL specific code"
msgstr "%B: linker UltraSPARC-specifik med HAL-specifik kode"
#: elf64-x86-64.c:1530
msgid "%B: relocation %s against symbol `%s' isn't supported in x32 mode"
msgstr "%B: relokeringen %s mod symbolet \"%s\" understøttes ikke i x32-tilstand"
#: elf64-x86-64.c:1688
msgid "%B: '%s' accessed both as normal and thread local symbol"
msgstr "%B: \"%s\" tilgås både som normalt og trådlokalt symbol"
#: elf64-x86-64.c:3405 /src/binutils-gdb/bfd/elfnn-aarch64.c:3511
msgid "%B: relocation %s against STT_GNU_IFUNC symbol `%s' has non-zero addend: %d"
msgstr "%B: relokering %s mod STT_GNU_IFUNC-symbol \"%s\" har addend forskellig fra nul: %d"
#: elf64-x86-64.c:3667
msgid "%B: relocation R_X86_64_GOTOFF64 against protected function `%s' can not be used when making a shared object"
msgstr "%B: relokeringen R_X86_64_GOTOFF64 mod beskyttet funktion \"%s\" kan ikke bruges når et delt objekt oprettes"
#: elf64-x86-64.c:3787
msgid "; recompile with -fPIC"
msgstr "; genkompilér med -fPIC"
#: elf64-x86-64.c:3792
msgid "%B: relocation %s against %s `%s' can not be used when making a shared object%s"
msgstr "%B: relokeringen %s mod %s \"%s\" kan ikke bruges når et delt objekt oprettes%s"
#: elf64-x86-64.c:3794
msgid "%B: relocation %s against undefined %s `%s' can not be used when making a shared object%s"
msgstr "%B: relokeringen %s mod udefineret %s \"%s\" kan ikke bruges når et delt objekt oprettes%s"
#: elf64-x86-64.c:3900
msgid "%B: addend -0x%x in relocation %s against symbol `%s' at 0x%lx in section `%A' is out of range"
msgstr "%B: addend -0x%x i relokering %s mod symbol \"%s\" ved 0x%lx i afsnit \"%A\" uden for gyldigt interval"
#: elf64-x86-64.c:3908
msgid "%B: addend 0x%x in relocation %s against symbol `%s' at 0x%lx in section `%A' is out of range"
msgstr "%B: addend 0x%x i relokering %s mod symbol \"%s\" ved 0x%lx i afsnit \"%A\" uden for gyldigt interval"
#: elfcode.h:760
#, c-format
msgid "warning: %s has a corrupt string table index - ignoring"
msgstr "advarsel: %s har et beskadiget strengtabelindeks - ignorerer"
#: elfcode.h:1186
#, c-format
msgid "%s: version count (%ld) does not match symbol count (%ld)"
msgstr "%s: versionsantal (%ld) stemmer ikke med symbolantal (%ld)"
#: elfcode.h:1440
#, c-format
msgid "%s(%s): relocation %d has invalid symbol index %ld"
msgstr "%s(%s): relokering %d har ugyligt symbolindeks %ld"
#: elfcore.h:305
msgid "Warning: %B is truncated: expected core file size >= %lu, found: %lu."
msgstr "Advarsel: %B er afkortet: forventede kernefilstørrelse >= %lu, fandt: %lu."
#: elflink.c:1143
msgid "%s: TLS definition in %B section %A mismatches non-TLS definition in %B section %A"
msgstr "%s: TLS-definition i %B afsnit %A stemmer ikke med ikke-TLS-definition i %B afsnit %A"
#: elflink.c:1148
msgid "%s: TLS reference in %B mismatches non-TLS reference in %B"
msgstr "%s: TLS-reference i %B stemmer ikke med ikke-TLS-reference i %B"
#: elflink.c:1153
msgid "%s: TLS definition in %B section %A mismatches non-TLS reference in %B"
msgstr "%s: TLS-definition i %B afsnit %A stemmer ikke med ikke-TLS-reference i %B"
#: elflink.c:1158
msgid "%s: TLS reference in %B mismatches non-TLS definition in %B section %A"
msgstr "%s: TLS-reference i %B stemmer ikke med ikke-TLS-definition i %B afsnit %A"
#: elflink.c:1763
msgid "%B: unexpected redefinition of indirect versioned symbol `%s'"
msgstr "%B: uventet omdefinition af indirekte versionstildelt symbol \"%s\""
#: elflink.c:2066
msgid "%B: version node not found for symbol %s"
msgstr "%B: versionsknude ikke fundet for symbolet %s"
#: elflink.c:2157
msgid "%B: bad reloc symbol index (0x%lx >= 0x%lx) for offset 0x%lx in section `%A'"
msgstr "%B: fejlagtig relokeringssymbolindeks (0x%lx >= 0x%lx) for afsæt 0x%lx i afsnittet \"%A\""
#: elflink.c:2168
msgid "%B: non-zero symbol index (0x%lx) for offset 0x%lx in section `%A' when the object file has no symbol table"
msgstr "%B: symboltabellen (0x%lx) forskelligt fra nul for afsæt 0x%lx i afsnit \"%A\" mens objektfilen ikke har nogen symboltabelc"
#: elflink.c:2358
msgid "%B: relocation size mismatch in %B section %A"
msgstr "%B: relokeringsstørrelsen stemmer ikke overens i %B-afsnittet %A"
#: elflink.c:2640
#, c-format
msgid "warning: type and size of dynamic symbol `%s' are not defined"
msgstr "advarsel: typen og størrelsen på dynamisk symbol \"%s\" er ikke defineret"
#: elflink.c:3403
msgid "%P: alternate ELF machine code found (%d) in %B, expecting %d\n"
msgstr "%P: alternativ ELF-maskinkode fundet (%d) i %B; forventer %d\n"
#: elflink.c:4032
msgid "%B: %s: invalid version %u (max %d)"
msgstr "%B: %s: ugyldig version %u (max %d)"
#: elflink.c:4068
msgid "%B: %s: invalid needed version %d"
msgstr "%B: %s: ugyldig krævet version %d"
#: elflink.c:4452
msgid "%B: undefined reference to symbol '%s'"
msgstr "%B: udefineret reference til symbol \"%s\""
#: elflink.c:5523
msgid "%B: stack size specified and %s set"
msgstr "%B: stakstørrelse angivet og %s indstillet"
#: elflink.c:5526
msgid "%B: %s not absolute"
msgstr "%B: %s: er ikke absolut"
#: elflink.c:5824
#, c-format
msgid "%s: undefined version: %s"
msgstr "%s: udefineret version: %s"
#: elflink.c:5892
msgid "%B: .preinit_array section is not allowed in DSO"
msgstr "%B: .preinit_array-afsnittet er ikke tilladt i DSO"
#: elflink.c:7657
#, c-format
msgid "undefined %s reference in complex symbol: %s"
msgstr "udefineret %s-reference i komplekst symbol: %s"
#: elflink.c:7811
#, c-format
msgid "unknown operator '%c' in complex symbol"
msgstr "ukendt operator \"%c\" i komplekst symbol"
#: elflink.c:8165 elflink.c:8182 elflink.c:8219 elflink.c:8236
msgid "%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"
msgstr "%B: Kan ikke sortere relokeringer - de har flere forskellige størrelser"
#: elflink.c:8196 elflink.c:8250
msgid "%B: Unable to sort relocs - they are of an unknown size"
msgstr "%B: Kan ikke sortere relokeringer - de har ukendt størrelse"
#: elflink.c:8301
msgid "Not enough memory to sort relocations"
msgstr "Ikke nok hukommelse til at sortere relokeringer"
#: elflink.c:8494
msgid "%B: Too many sections: %d (>= %d)"
msgstr "%B: For mange afsnit: %d (>= %d)"
#: elflink.c:8775
msgid "%B: internal symbol `%s' in %B is referenced by DSO"
msgstr "%B: internt symbol \"%s\" i %B refereres af DSO"
#: elflink.c:8777
msgid "%B: hidden symbol `%s' in %B is referenced by DSO"
msgstr "%B: skjult symbol \"%s\" i %B refereres af DSO"
#: elflink.c:8779
msgid "%B: local symbol `%s' in %B is referenced by DSO"
msgstr "%B: lokalt symbol \"%s\" i %B refereres af DSO"
#: elflink.c:8890
msgid "%B: could not find output section %A for input section %A"
msgstr "%B: kunne ikke finde uddataafsnittet %A for inddataafsnittet %A"
#: elflink.c:9013
msgid "%B: protected symbol `%s' isn't defined"
msgstr "%B: beskyttet symbol \"%s\" er udefineret"
#: elflink.c:9015
msgid "%B: internal symbol `%s' isn't defined"
msgstr "%B: internt symbol \"%s\" er udefineret"
#: elflink.c:9017
msgid "%B: hidden symbol `%s' isn't defined"
msgstr "%B: skjult symbol \"%s\" er ikke defineret"
#: elflink.c:9043
msgid "%B: No symbol version section for versioned symbol `%s'"
msgstr "%B: Intet afsnit med symbolversion for versioneret symbol \"%s\""
#: elflink.c:9598
msgid "error: %B: size of section %A is not multiple of address size"
msgstr "fejl: %B: størrelsen af afsnit %A er ikke et multiplum af adressestørrelse"
#: elflink.c:9645
msgid "error: %B contains a reloc (0x%s) for section %A that references a non-existent global symbol"
msgstr "fejl: %B indeholder en relokering (0x%s) til afsnittet %A, som refererer et ikke-eksisterende global symbol"
#: elflink.c:10369
msgid "%A has both ordered [`%A' in %B] and unordered [`%A' in %B] sections"
msgstr "%A har både ordnede [\"%A\" i %B] og uordnede [\"%A\" i %B] afsnit"
#: elflink.c:10374
#, c-format
msgid "%A has both ordered and unordered sections"
msgstr "%A har både ordnede og uordnede afsnit"
#: elflink.c:10982
msgid "%B: file class %s incompatible with %s"
msgstr "%B: filklasse %s er ikke kompatibel med %s"
#: elflink.c:11303 elflink.c:11347
msgid "%B: could not find output section %s"
msgstr "%B: kunne ikke finde uddataafsnittet %s"
#: elflink.c:11308
#, c-format
msgid "warning: %s section has zero size"
msgstr "advarsel: %s-afsnittet har nulstørrelse"
#: elflink.c:11353
#, c-format
msgid "warning: section '%s' is being made into a note"
msgstr "advarsel: afsnittet \"%s\" ændres til en note"
#: elflink.c:11419
msgid "%P%X: read-only segment has dynamic relocations.\n"
msgstr "%P%X: skrivebeskyttet segment har dynamiske relokeringer.\n"
#: elflink.c:11422
msgid "%P: warning: creating a DT_TEXTREL in a shared object.\n"
msgstr "%P: advarsel: opretter en DT_TEXTREL i et delt objekt.\n"
#: elflink.c:11545
msgid "%P%X: can not read symbols: %E\n"
msgstr "%P%X: kan ikke læse symboler: %E\n"
#: elflink.c:11989
msgid "Removing unused section '%s' in file '%B'"
msgstr "Fjerner ubrugt afsnit \"%s\" i filen \"%B\""
# gc-sections- eller gc-sektions-?
#: elflink.c:12200
msgid "Warning: gc-sections option ignored"
msgstr "Advarsel: gc-sections-tilvalg ignoreret"
#: elflink.c:12489
#, c-format
msgid "Unrecognized INPUT_SECTION_FLAG %s\n"
msgstr "Ukendt INPUT_SECTION_FLAG %s\n"
#: elfxx-mips.c:1419
msgid "static procedure (no name)"
msgstr "statisk procedure (intet navn)"
#: elfxx-mips.c:5476
msgid "MIPS16 and microMIPS functions cannot call each other"
msgstr "MIPS16 og microMIPS-funktioner kan ikke kalde hinanden"
#: elfxx-mips.c:6087
msgid "%B: %A+0x%lx: Unsupported jump between ISA modes; consider recompiling with interlinking enabled."
msgstr "%B: %A+0x%lx: Type af hop mellem ISA-tilstande understøttes ikke; overvej at genkompilere med interlinking slået til."
#: elfxx-mips.c:6756 elfxx-mips.c:6979
msgid "%B: Warning: bad `%s' option size %u smaller than its header"
msgstr "%B: Advarsel: Ugyldig \"%s\"-tilvalgsstørrelse %u mindre end dens header"
#: elfxx-mips.c:7734 elfxx-mips.c:7859
msgid "%B: Warning: cannot determine the target function for stub section `%s'"
msgstr "%B: Advarsel: Kan ikke bestemme målfunktionen for stubafsnittet \"%s\""
#: elfxx-mips.c:7990
msgid "%B: Malformed reloc detected for section %s"
msgstr "%B: Fejlagtig relokering for afsnit %s opdaget"
#: elfxx-mips.c:8065
msgid "%B: GOT reloc at 0x%lx not expected in executables"
msgstr "%B: GOT-relokering ved 0x%lx forventes ikke i eksekveringsfiler"
#: elfxx-mips.c:8199
msgid "%B: CALL16 reloc at 0x%lx not against global symbol"
msgstr "%B: CALL16-relokering ved 0x%lx er ikke mod globalt symbol"
#: elfxx-mips.c:8977
#, c-format
msgid "non-dynamic relocations refer to dynamic symbol %s"
msgstr "udynamiske relokeringer refererer til dynamisk symbol %s"
#: elfxx-mips.c:9877
msgid "%B: Can't find matching LO16 reloc against `%s' for %s at 0x%lx in section `%A'"
msgstr "%B: Kan ikke finde matchende LO16-relokering mod \"%s\" for %s ved 0x%lx i afsnit \"%A\""
#: elfxx-mips.c:10016
msgid "small-data section exceeds 64KB; lower small-data size limit (see option -G)"
msgstr "afsnittet small-data overstiger 6KB; gør størrelsesgrænsen for small-data mindre (se tilvalget -G)"
#: elfxx-mips.c:10035
msgid "JALX to a non-word-aligned address"
msgstr "JALX til en adresse som ikke er justeret til et word"
#: elfxx-mips.c:10402 elfxx-mips.c:10966
msgid "%B: `%A' offset of %ld from `%A' beyond the range of ADDIUPC"
msgstr "%B: \"%A\"-forskydning på %ld fra \"%A\" uden for gyldigt interval af ADDIUPC"
#: elfxx-mips.c:13990
#, c-format
msgid "%s: illegal section name `%s'"
msgstr "%s: ugyldigt afsnitsnavn \"%s\""
#: elfxx-mips.c:14375 elfxx-mips.c:14381 elfxx-mips.c:14387 elfxx-mips.c:14407
#: elfxx-mips.c:14413 elfxx-mips.c:14419 elfxx-mips.c:14441 elfxx-mips.c:14460
#: elfxx-mips.c:14467 elfxx-mips.c:14474
msgid "Warning: %B uses %s (set by %B), %B uses %s"
msgstr "Advarsel: %B bruger %s (givet af %B), mens %B bruger %s"
#: elfxx-mips.c:14394 elfxx-mips.c:14426 elfxx-mips.c:14447 elfxx-mips.c:14480
msgid "Warning: %B uses %s (set by %B), %B uses unknown floating point ABI %d"
msgstr "Advarsel: %B bruger %s (givet af %B), mens %B bruger ukendt ABI %d til flydende tal"
#: elfxx-mips.c:14493 elfxx-mips.c:14501 elfxx-mips.c:14509 elfxx-mips.c:14517
msgid "Warning: %B uses unknown floating point ABI %d (set by %B), %B uses %s"
msgstr "Advarsel: %B bruger ukendt ABI %d til flydende tal (givet af %B), mens %B bruger %s"
#: elfxx-mips.c:14525
msgid "Warning: %B uses unknown floating point ABI %d (set by %B), %B uses unknown floating point ABI %d"
msgstr "Advarsel: %B bruger ukendt ABI %d til flydende tal (givet af %B), mens %B bruger ukendt ABI %d til flydende tal"
#: elfxx-mips.c:14548
msgid "Warning: %B uses %s (set by %B), %B uses unknown MSA ABI %d"
msgstr "Advarsel: %B bruger %s (givet af %B), mens %B bruger ukendt MSA-ABI %d"
#: elfxx-mips.c:14559
msgid "Warning: %B uses unknown MSA ABI %d (set by %B), %B uses %s"
msgstr "Advarsel: %B bruger ukendt MSA-ABI %d (givet af %B), mens %B bruger %s"
#: elfxx-mips.c:14567
msgid "Warning: %B uses unknown MSA ABI %d (set by %B), %B uses unknown MSA ABI %d"
msgstr "Advarsel: %B bruger ukendt MSA-ABI %d (givet af %B), mens %B bruger ukendt MSA-ABI %d"
#: elfxx-mips.c:14599
msgid "%B: endianness incompatible with that of the selected emulation"
msgstr "%B: endian-hed er ikke kompatibel den valgte emulerings endian-hed"
#: elfxx-mips.c:14610
msgid "%B: ABI is incompatible with that of the selected emulation"
msgstr "%B: ABI er ikke kompatibel med den valgte emulerings ABI"
#: elfxx-mips.c:14694
msgid "%B: warning: linking abicalls files with non-abicalls files"
msgstr "%B: advarsel: linker abicalls-filer med ikke-abicalls-filer"
#: elfxx-mips.c:14711
msgid "%B: linking 32-bit code with 64-bit code"
msgstr "%B: linker 32 bit-kode med 64 bit-kode"
#: elfxx-mips.c:14739 elfxx-mips.c:14802
msgid "%B: linking %s module with previous %s modules"
msgstr "%B: linker %s-modul med tidligere %s-moduler"
#: elfxx-mips.c:14762
msgid "%B: ABI mismatch: linking %s module with previous %s modules"
msgstr "%B: ABI passer ikke: linker %s-modul med tidligere %s-moduler"
#: elfxx-mips.c:14786
msgid "%B: ASE mismatch: linking %s module with previous %s modules"
msgstr "%B: ASE-uoverensstemmelse: linker %s-modul med tidligere %s-moduler"
#: elfxx-mips.c:14958
#, c-format
msgid " [abi=O32]"
msgstr " [abi=O32]"
#: elfxx-mips.c:14960
#, c-format
msgid " [abi=O64]"
msgstr " [abi=O64]"
#: elfxx-mips.c:14962
#, c-format
msgid " [abi=EABI32]"
msgstr " [abi=EABI32]"
#: elfxx-mips.c:14964
#, c-format
msgid " [abi=EABI64]"
msgstr " [abi=EABI64]"
#: elfxx-mips.c:14966
#, c-format
msgid " [abi unknown]"
msgstr " [ukendt abi]"
#: elfxx-mips.c:14968
#, c-format
msgid " [abi=N32]"
msgstr " [abi=N32]"
#: elfxx-mips.c:14970
#, c-format
msgid " [abi=64]"
msgstr " [abi=64]"
#: elfxx-mips.c:14972
#, c-format
msgid " [no abi set]"
msgstr " [intet abi sat]"
#: elfxx-mips.c:14993
#, c-format
msgid " [unknown ISA]"
msgstr " [ukendt ISA]"
#: elfxx-mips.c:15013
#, c-format
msgid " [not 32bitmode]"
msgstr " [ikke 32-bittilstand]"
#: elfxx-sparc.c:640
#, c-format
msgid "invalid relocation type %d"
msgstr "ugyldig relokeringstype %d"
#: elfxx-tilegx.c:4433
msgid "%B: Cannot link together %s and %s objects."
msgstr "%B: Kan ikke linke %s- og %s-objekter sammen."
#: i386linux.c:418 m68klinux.c:421 sparclinux.c:414
#, c-format
msgid "Output file requires shared library `%s'\n"
msgstr "Uddatafilen kræver delt bibliotek \"%s\"\n"
#: i386linux.c:426 m68klinux.c:429 sparclinux.c:422
#, c-format
msgid "Output file requires shared library `%s.so.%s'\n"
msgstr "Uddatafilen kræver delt bibliotek \"%s.so.%s\"\n"
#: i386linux.c:613 i386linux.c:663 m68klinux.c:618 m68klinux.c:666
#: sparclinux.c:609 sparclinux.c:659
#, c-format
msgid "Symbol %s not defined for fixups\n"
msgstr "Symbol %s er ikke defineret for rettelser\n"
#: i386linux.c:687 m68klinux.c:690 sparclinux.c:683
msgid "Warning: fixup count mismatch\n"
msgstr "Advarsel: antal rettelser stemmer ikke\n"
#: ieee.c:158
#, c-format
msgid "%s: string too long (%d chars, max 65535)"
msgstr "%s: strengen er for lang (%d tegn, max 65535)"
#: ieee.c:285
#, c-format
msgid "%s: unrecognized symbol `%s' flags 0x%x"
msgstr "%s: ukendt symbol \"%s\" flag 0x%x"
#: ieee.c:791
msgid "%B: unimplemented ATI record %u for symbol %u"
msgstr "%B: ikke-implementeret ATI-post %u for symbol %u"
#: ieee.c:815
msgid "%B: unexpected ATN type %d in external part"
msgstr "%B: uventet ATN-type %d i ekstern del"
#: ieee.c:837
msgid "%B: unexpected type after ATN"
msgstr "%B: uventet type efter ATN"
#: ihex.c:230
msgid "%B:%d: unexpected character `%s' in Intel Hex file"
msgstr "%B:%d: uventet tegn \"%s\" i heksadecimal Intel-fil"
#: ihex.c:337
msgid "%B:%u: bad checksum in Intel Hex file (expected %u, found %u)"
msgstr "%B:%u: fejlagtig kontrolsum i heksadecimal Intel-fil (forventede %u, fandt %u)"
#: ihex.c:392
msgid "%B:%u: bad extended address record length in Intel Hex file"
msgstr "%B:%u: fejlagtig længde på post for udvidet adresse i heksadecimal Intel-fil"
#: ihex.c:409
msgid "%B:%u: bad extended start address length in Intel Hex file"
msgstr "%B:%u: fejlagtig længde på udvidet startadresse i heksadecimal Intel-fil"
#: ihex.c:426
msgid "%B:%u: bad extended linear address record length in Intel Hex file"
msgstr "%B:%u: fejlagtig længde på post for udvidet lineær adresse i heksadecimal Intel-fil"
#: ihex.c:443
msgid "%B:%u: bad extended linear start address length in Intel Hex file"
msgstr "%B:%u: fejlagtig længde på udvidet lineær startadresse i heksadecimal Intel-fil"
#: ihex.c:460
msgid "%B:%u: unrecognized ihex type %u in Intel Hex file"
msgstr "%B:%u: ukendt ihex-type %u i heksadecimal Intel-fil"
#: ihex.c:579
msgid "%B: internal error in ihex_read_section"
msgstr "%B: intern fejl i ihex_read_section"
#: ihex.c:613
msgid "%B: bad section length in ihex_read_section"
msgstr "%B: fejlagtig afsnitslængde i ihex_read_section"
#: ihex.c:826
#, c-format
msgid "%s: address 0x%s out of range for Intel Hex file"
msgstr "%s: adressen 0x%s er uden for intervallet for heksadecimal Intel-fil"
#: libbfd.c:863
msgid "%B: unable to get decompressed section %A"
msgstr "%B: kan ikke hente dekomprimeret afsnit %A"
#: libbfd.c:1012
msgid "%B: compiled for a big endian system and target is little endian"
msgstr "%B: kompileret til et big endian-system, men målet er little endian"
#: libbfd.c:1014
msgid "%B: compiled for a little endian system and target is big endian"
msgstr "%B: kompileret til et little endian-system, men målet er big endian"
#: libbfd.c:1043
#, c-format
msgid "Deprecated %s called at %s line %d in %s\n"
msgstr "Forældet %s kaldt ved %s linje %d i %s\n"
#: libbfd.c:1046
#, c-format
msgid "Deprecated %s called\n"
msgstr "Forældet %s kaldt\n"
#: linker.c:1873
msgid "%B: indirect symbol `%s' to `%s' is a loop"
msgstr "%B: indirekte symbol \"%s\" til \"%s\" er en løkke"
#: linker.c:2750
#, c-format
msgid "Attempt to do relocatable link with %s input and %s output"
msgstr "Forsøg at lave en relokérbart link med %s-inddata og %s-uddata"
#: linker.c:3035
msgid "%B: ignoring duplicate section `%A'\n"
msgstr "%B: ignorerer gentaget afsnit \"%A\"\n"
#: linker.c:3044 linker.c:3053
msgid "%B: duplicate section `%A' has different size\n"
msgstr "%B: gentaget afsnit \"%A\" har forskellig størrelse\n"
#: linker.c:3061 linker.c:3066
msgid "%B: could not read contents of section `%A'\n"
msgstr "%B: kunne ikke læse indholdet af afsnittet \"%A\"\n"
#: linker.c:3070
msgid "%B: duplicate section `%A' has different contents\n"
msgstr "%B: gentaget afsnit \"%A\" har forskelligt indhold\n"
#: mach-o.c:648
msgid "bfd_mach_o_canonicalize_symtab: unable to load symbols"
msgstr "bfd_mach_o_canonicalize_symtab: kan ikke indlæse symboler"
#: mach-o.c:1918
#, c-format
msgid "mach-o: there are too many sections (%d) maximum is 255,\n"
msgstr "mach-o: der er for mange afsnit (%d); maksimum er 255,\n"
#: mach-o.c:2017
#, c-format
msgid "unable to write unknown load command 0x%lx"
msgstr "kan ikke skrive ukendt indlæsningskommando 0x%lx"
#: mach-o.c:2272
msgid "sorry: modtab, toc and extrefsyms are not yet implemented for dysymtab commands."
msgstr "beklager: modtab, toc og extrefsyms er ikke implementeret for dysymtab-kommandoer."
#: mach-o.c:2898
#, c-format
msgid "bfd_mach_o_read_symtab_symbol: unable to read %d bytes at %lu"
msgstr "bfd_mach_o_read_symtab_symbol: kan ikke læse %d byte ved %lu"
#: mach-o.c:2916
#, c-format
msgid "bfd_mach_o_read_symtab_symbol: name out of range (%lu >= %lu)"
msgstr "bfd_mach_o_read_symtab_symbol: navn uden for gyldigt interval (%lu >= %lu)"
#: mach-o.c:2997
#, c-format
msgid "bfd_mach_o_read_symtab_symbol: symbol \"%s\" specified invalid section %d (max %lu): setting to undefined"
msgstr "bfd_mach_o_read_symtab_symbol: symbolet \"%s\" angav ugyldigt afsnit %d (maks %lu): sætter til udefineret"
#: mach-o.c:3013
#, c-format
msgid "bfd_mach_o_read_symtab_symbol: symbol \"%s\" specified invalid type field 0x%x: setting to undefined"
msgstr "bfd_mach_o_read_symtab_symbol: symbolet \"%s\" angav ugyldigt typefelt 0x%x: sætter til udefineret"
#: mach-o.c:3085
msgid "bfd_mach_o_read_symtab_symbols: unable to allocate memory for symbols"
msgstr "bfd_mach_o_read_symtab_symbols: kan ikke tildele hukommelse til symboler"
#: mach-o.c:3915
msgid "%B: unknown load command 0x%lx"
msgstr "%B: ukendt indlæsningskommando 0x%lx"
#: mach-o.c:4107
#, c-format
msgid "bfd_mach_o_scan: unknown architecture 0x%lx/0x%lx"
msgstr "bfd_mach_o_scan: ukendt arkitektur 0x%lx/0x%lx"
#: mach-o.c:4204
#, c-format
msgid "unknown header byte-order value 0x%lx"
msgstr "ukendt værdi 0x%lx af byteorden i header"
#: merge.c:832
#, c-format
msgid "%s: access beyond end of merged section (%ld)"
msgstr "%s: tilgang ud over slutningen på sammenflettet afsnit (%ld)"
#: mmo.c:455
#, c-format
msgid "%s: No core to allocate section name %s\n"
msgstr "%s: Ingen kerne til at allokere afsnitsnavn %s\n"
#: mmo.c:530
#, c-format
msgid "%s: No core to allocate a symbol %d bytes long\n"
msgstr "%s: Ingen kerne til at allokere et %d byte langt symbol\n"
#: mmo.c:1189
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: initialization value for $255 is not `Main'\n"
msgstr "%s: ugyldig mmo-fil: initieringsværdi for $255 er ikke \"Main\"\n"
#: mmo.c:1334
#, c-format
msgid "%s: unsupported wide character sequence 0x%02X 0x%02X after symbol name starting with `%s'\n"
msgstr "%s: bred tegn-sekvens som ikke understøttes 0x%02X 0x%02X efter symbolnavnet som begynder med \"%s\"\n"
#: mmo.c:1568
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: unsupported lopcode `%d'\n"
msgstr "%s: ugyldig mmo-fil: lopkode \"%d\" understøttes ikke\n"
#: mmo.c:1578
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: expected YZ = 1 got YZ = %d for lop_quote\n"
msgstr "%s: ugyldig mmo-fil: forventede YZ = 1 fik YZ = %d for lop_quote\n"
#: mmo.c:1614
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: expected z = 1 or z = 2, got z = %d for lop_loc\n"
msgstr "%s: ugyldig mmo-fil: forventede z = 1 eller z = 2, fik z = %d for lop_loc\n"
#: mmo.c:1660
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: expected z = 1 or z = 2, got z = %d for lop_fixo\n"
msgstr "%s: ugyldig mmo-fil: forventede z = 1 eller z = 2, fik z = %d for lop_fixo\n"
#: mmo.c:1699
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: expected y = 0, got y = %d for lop_fixrx\n"
msgstr "%s: ugyldig mmo-fil: forventede y = 0, fik y = %d for lop_fixrx\n"
#: mmo.c:1708
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: expected z = 16 or z = 24, got z = %d for lop_fixrx\n"
msgstr "%s: ugyldig mmo-fil: forventede z = 16 eller z = 24, fik z = %d for lop_fixr\n"
#: mmo.c:1731
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: leading byte of operand word must be 0 or 1, got %d for lop_fixrx\n"
msgstr "%s: ugyldig mmo-fil: indledende byte i operandord skal være 0 eller 1, fik %d for lop_fixrx\n"
#: mmo.c:1754
#, c-format
msgid "%s: cannot allocate file name for file number %d, %d bytes\n"
msgstr "%s: kan ikke allokere filnavn for fil nummer %d, %d byte\n"
#: mmo.c:1774
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: file number %d `%s', was already entered as `%s'\n"
msgstr "%s: ugyldig mmo-fil: fil nummer %d \"%s\", var allerede angivet som \"%s\"\n"
#: mmo.c:1787
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: file name for number %d was not specified before use\n"
msgstr "%s: ugyldig mmo-fil: filnavnet for nummer %d blev ikke angivet inden brug\n"
#: mmo.c:1893
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: fields y and z of lop_stab non-zero, y: %d, z: %d\n"
msgstr "%s: ugyldig mmo-fil: felter y og z i lop_stab er ikke-tomme, y: %d, z: %d\n"
#: mmo.c:1929
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: lop_end not last item in file\n"
msgstr "%s: ugyldig mmo-fil: lop_end er ikke sidste objekt i fil\n"
#: mmo.c:1942
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: YZ of lop_end (%ld) not equal to the number of tetras to the preceding lop_stab (%ld)\n"
msgstr "%s: ugyldig mmo-fil: YZ i lop_end (%ld) er ikke lig med antal af tetraer til den foregående lop_stab (%ld)\n"
#: mmo.c:2652
#, c-format
msgid "%s: invalid symbol table: duplicate symbol `%s'\n"
msgstr "%s: ugyldig symboltabel: dubletsymbol \"%s\"\n"
#: mmo.c:2892
#, c-format
msgid "%s: Bad symbol definition: `Main' set to %s rather than the start address %s\n"
msgstr "%s: Fejlagtig symboldefinition: \"Main\" er sat til %s i stedet for startadressen %s\n"
#: mmo.c:2984
#, c-format
msgid "%s: warning: symbol table too large for mmo, larger than 65535 32-bit words: %d. Only `Main' will be emitted.\n"
msgstr "%s: advarsel: symboltabellen er for stor for mmo, større end 65535 32-bit ord: %d. Kun \"Main\" vil blive sendt.\n"
#: mmo.c:3029
#, c-format
msgid "%s: internal error, symbol table changed size from %d to %d words\n"
msgstr "%s: intern fejl, symboltabellen ændrede størrelse fra %d til %d ord\n"
#: mmo.c:3081
#, c-format
msgid "%s: internal error, internal register section %s had contents\n"
msgstr "%s: intern fejl, det interne registerafsnit %s havde indhold\n"
#: mmo.c:3132
#, c-format
msgid "%s: no initialized registers; section length 0\n"
msgstr "%s: ingen initierede registre; afsnitslængde 0\n"
#: mmo.c:3138