blob: c8d7410b293c49857e84d97433a0a6ecf6a3a454 [file] [log] [blame]
# Danish messages for binutils.
# Copyright (C) 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the binutils package.
# Keld Simonsen <keld@dkuug.dk>, 2002-2003.
# Keld Simonsen <keld@keldix.com>, 2011
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: binutils 2.20.90\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-binutils@gnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-05 11:33+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-21 09:55+0100\n"
"Last-Translator: Keld Simonsen <keld@keldix.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: addr2line.c:80
#, c-format
msgid "Usage: %s [option(s)] [addr(s)]\n"
msgstr "Brug: %s <flag> inddatafil(er)\n"
#: addr2line.c:81
#, c-format
msgid " Convert addresses into line number/file name pairs.\n"
msgstr " Konvertér adresser til linjenummer/filnavns-par.\n"
#: addr2line.c:82
#, c-format
msgid " If no addresses are specified on the command line, they will be read from stdin\n"
msgstr " Hvis ingen adresser er angivet på komandolinjen, vil de blive læst fra stdind\n"
#: addr2line.c:83
#, c-format
msgid ""
" The options are:\n"
" @<file> Read options from <file>\n"
" -a --addresses Show addresses\n"
" -b --target=<bfdname> Set the binary file format\n"
" -e --exe=<executable> Set the input file name (default is a.out)\n"
" -i --inlines Unwind inlined functions\n"
" -j --section=<name> Read section-relative offsets instead of addresses\n"
" -p --pretty-print Make the output easier to read for humans\n"
" -s --basenames Strip directory names\n"
" -f --functions Show function names\n"
" -C --demangle[=style] Demangle function names\n"
" -h --help Display this information\n"
" -v --version Display the program's version\n"
"\n"
msgstr ""
#: addr2line.c:100 ar.c:293 coffdump.c:469 dlltool.c:3926 dllwrap.c:524
#: elfedit.c:1155 nlmconv.c:1113 objcopy.c:576 objcopy.c:611 readelf.c:3219
#: size.c:99 srconv.c:1742 strings.c:663 sysdump.c:653 windmc.c:228
#: windres.c:694
#, c-format
msgid "Report bugs to %s\n"
msgstr ""
"Rapportere fejl til %s\n"
"Rapporter fejl i oversættelsen til dansk@dansk-gruppen.dk\n"
#: addr2line.c:262
#, c-format
msgid " at "
msgstr " ved "
#: addr2line.c:287
#, fuzzy, c-format
msgid " (inlined by) "
msgstr "(inlined)"
#: addr2line.c:320
#, c-format
msgid "%s: cannot get addresses from archive"
msgstr "%s: kan ikke få fat på adresserne fra arkivet"
#: addr2line.c:337
#, c-format
msgid "%s: cannot find section %s"
msgstr "%s: kan ikke finde sektion: %s"
#: addr2line.c:406 nm.c:1563 objdump.c:3301
#, c-format
msgid "unknown demangling style `%s'"
msgstr "ukendt afkodningsstil \"%s\""
#: ar.c:215
#, c-format
msgid "no entry %s in archive\n"
msgstr "ingen post %s i arkivet\n"
#: ar.c:233
#, c-format
msgid "Usage: %s [emulation options] [--plugin <name>] [-]{dmpqrstx}[abcfilNoPsSuvV] [member-name] [count] archive-file file...\n"
msgstr ""
#: ar.c:235
#, c-format
msgid "Usage: %s [emulation options] [-]{dmpqrstx}[abcfilNoPsSuvV] [member-name] [count] archive-file file...\n"
msgstr ""
#: ar.c:240
#, c-format
msgid " %s -M [<mri-script]\n"
msgstr " %s -M [<mri-skript]\n"
#: ar.c:241
#, c-format
msgid " commands:\n"
msgstr " kommandoer:\n"
#: ar.c:242
#, c-format
msgid " d - delete file(s) from the archive\n"
msgstr " d - slet filer i arkivet\n"
#: ar.c:243
#, c-format
msgid " m[ab] - move file(s) in the archive\n"
msgstr " m[ab] - flyt filer i arkivet\n"
#: ar.c:244
#, c-format
msgid " p - print file(s) found in the archive\n"
msgstr " p - udskriv filer som mødtes i arkivet\n"
#: ar.c:245
#, c-format
msgid " q[f] - quick append file(s) to the archive\n"
msgstr " q[f] - hurtigtilføj filer til slutningen af arkivet\n"
#: ar.c:246
#, c-format
msgid " r[ab][f][u] - replace existing or insert new file(s) into the archive\n"
msgstr " r[ab][f][u] - erstat eksisterende eller indsæt nye filer i arkivet\n"
#: ar.c:247
#, c-format
msgid " s - act as ranlib\n"
msgstr " s - opførsel som ranlib\n"
#: ar.c:248
#, c-format
msgid " t - display contents of archive\n"
msgstr " t - vis indeholdet i arkivet\n"
#: ar.c:249
#, c-format
msgid " x[o] - extract file(s) from the archive\n"
msgstr " x[o] - hent filer fra arkivet\n"
#: ar.c:250
#, c-format
msgid " command specific modifiers:\n"
msgstr " ændrere specifikke for kommandoer:\n"
#: ar.c:251
#, c-format
msgid " [a] - put file(s) after [member-name]\n"
msgstr " [a] - indsæt filer efter [medlemsnavn]\n"
#: ar.c:252
#, c-format
msgid " [b] - put file(s) before [member-name] (same as [i])\n"
msgstr " [b] - indsætte filer for [medlemsnavn] (samme som [i])\n"
#: ar.c:253
#, c-format
msgid " [D] - use zero for timestamps and uids/gids\n"
msgstr " [D] - brug nul som tidsstempel og uids/gids\n"
#: ar.c:254
#, c-format
msgid " [N] - use instance [count] of name\n"
msgstr " [N] - brug forekomst [nummer] af navn\n"
#: ar.c:255
#, c-format
msgid " [f] - truncate inserted file names\n"
msgstr " [f] - afkort indsatte filnavne\n"
#: ar.c:256
#, c-format
msgid " [P] - use full path names when matching\n"
msgstr " [P] - brug fuldstændig søgestien ved sammenligninger\n"
#: ar.c:257
#, c-format
msgid " [o] - preserve original dates\n"
msgstr " [o] - bevar oprindelige datoer\n"
#: ar.c:258
#, c-format
msgid " [u] - only replace files that are newer than current archive contents\n"
msgstr " [u] - erstat kun filer som er nyere end i arkivet\n"
#: ar.c:259
#, c-format
msgid " generic modifiers:\n"
msgstr " generelle ændrere:\n"
#: ar.c:260
#, c-format
msgid " [c] - do not warn if the library had to be created\n"
msgstr " [c] - advar ikke om biblioteket skal oprettes\n"
#: ar.c:261
#, c-format
msgid " [s] - create an archive index (cf. ranlib)\n"
msgstr " [s] - opret et indeks over arkivet (jfr. ranlib)\n"
#: ar.c:262
#, c-format
msgid " [S] - do not build a symbol table\n"
msgstr " [S] - opret intet indeks over arkivet\n"
#: ar.c:263
#, c-format
msgid " [T] - make a thin archive\n"
msgstr " [T] - lav et tyndt arkiv\n"
#: ar.c:264
#, c-format
msgid " [v] - be verbose\n"
msgstr " [v] - beskriv udførligt\n"
#: ar.c:265
#, c-format
msgid " [V] - display the version number\n"
msgstr " [V] - vis versionsinformation\n"
#: ar.c:266
#, c-format
msgid " @<file> - read options from <file>\n"
msgstr " --def <deffil> Navngiv .def-inddatafilen\n"
#: ar.c:268
#, c-format
msgid " optional:\n"
msgstr " valgmuligheder:\n"
#: ar.c:269
#, c-format
msgid " --plugin <p> - load the specified plugin\n"
msgstr " --plugin <p> - indlæs the angivne modul\n"
#: ar.c:276
#, c-format
msgid "Usage: %s [options] archive\n"
msgstr "brug: %s [valgmuligheder] arkiv\n"
#: ar.c:277
#, c-format
msgid " Generate an index to speed access to archives\n"
msgstr " Generér et indeks for hurtig adgang til arkiver\n"
#: ar.c:278
#, c-format
msgid ""
" The options are:\n"
" @<file> Read options from <file>\n"
msgstr ""
" Valgmulighederne er:\n"
" @<fil> Læs valgmuligheder fra <fil>\n"
#: ar.c:281
#, c-format
msgid " --plugin <name> Load the specified plugin\n"
msgstr " --plugin <navn> Indlæs det angivne modul\n"
#: ar.c:284
#, c-format
msgid ""
" -t Update the archive's symbol map timestamp\n"
" -h --help Print this help message\n"
" -v --version Print version information\n"
msgstr ""
" -t Opdatér tidsstempel på arkivets symboltabel\n"
" -h --help Vis denne hjælpebesked\n"
" -V --version Vis versionsinformation\n"
#: ar.c:481 nm.c:1636
#, c-format
msgid "sorry - this program has been built without plugin support\n"
msgstr "desværre - dette program er blevet genereret uden understøttelse for moduler\n"
#: ar.c:508
msgid "two different operation options specified"
msgstr "to forskellige kommandoflag blev angivet"
#: ar.c:589
#, c-format
msgid "illegal option -- %c"
msgstr "ikke tilladt valgmulighed -- %c"
#: ar.c:632
msgid "no operation specified"
msgstr "ingen handling blev angivet"
#: ar.c:635
msgid "`u' is only meaningful with the `r' option."
msgstr "\"u\" er kun meningsfuldt sammen med \"r\"."
#: ar.c:638
msgid "`u' is not meaningful with the `D' option."
msgstr "\"u\" er ikke meningsfuldt sammen med \"D\"-valgmuligheden."
#: ar.c:646
msgid "`N' is only meaningful with the `x' and `d' options."
msgstr "\"N\" er kun meningsfuldt sammen med \"x\" eller \"d\"."
#: ar.c:649
msgid "Value for `N' must be positive."
msgstr "\"N\"'s argument skal være positivt."
#: ar.c:661
msgid "`x' cannot be used on thin archives."
msgstr ""
#: ar.c:702
#, c-format
msgid "internal error -- this option not implemented"
msgstr "intern fejl -- flaget er ikke implementeret"
#: ar.c:771
#, c-format
msgid "creating %s"
msgstr "opretter %s"
#: ar.c:820 ar.c:875 ar.c:1203 objcopy.c:2052
#, c-format
msgid "internal stat error on %s"
msgstr "intern stat-fejl for %s"
#: ar.c:824
#, c-format
msgid ""
"\n"
"<%s>\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"<%s>\n"
"\n"
#: ar.c:840 ar.c:908
#, c-format
msgid "%s is not a valid archive"
msgstr "%s er ikke et gyldigt arkiv"
#: ar.c:1108
#, c-format
msgid "No member named `%s'\n"
msgstr "Intet medlem med navn \"%s\"\n"
#: ar.c:1158
#, c-format
msgid "no entry %s in archive %s!"
msgstr "ingen post %s i arkiv %s!"
# archive map virker være vad indekset kaldes i kildekodeen
#: ar.c:1297
#, c-format
msgid "%s: no archive map to update"
msgstr "%s: intet arkivindeks at opdatere"
#: arsup.c:89
#, c-format
msgid "No entry %s in archive.\n"
msgstr "Ingen post %s i arkivet.\n"
#: arsup.c:114
#, c-format
msgid "Can't open file %s\n"
msgstr "Kan ikke åbne fil %s\n"
#: arsup.c:164
#, c-format
msgid "%s: Can't open output archive %s\n"
msgstr "%s: Kan ikke åbne uddataarkivet %s\n"
#: arsup.c:181
#, c-format
msgid "%s: Can't open input archive %s\n"
msgstr "%s: Kan ikke åbne inddataarkivet %s\n"
#: arsup.c:190
#, c-format
msgid "%s: file %s is not an archive\n"
msgstr "%s: fil %s er ikke et arkiv\n"
#: arsup.c:230
#, c-format
msgid "%s: no output archive specified yet\n"
msgstr "%s: intet uddataarkiv angivet endnu\n"
#: arsup.c:250 arsup.c:288 arsup.c:330 arsup.c:350 arsup.c:416
#, c-format
msgid "%s: no open output archive\n"
msgstr "%s: intet åbent uddataarkiv\n"
#: arsup.c:261 arsup.c:371 arsup.c:397
#, c-format
msgid "%s: can't open file %s\n"
msgstr "%s: kan ikke åbne fil %s\n"
# module file er det samme som member
#: arsup.c:315 arsup.c:393 arsup.c:474
#, c-format
msgid "%s: can't find module file %s\n"
msgstr "%s: kan ikke finde medlem %s\n"
#: arsup.c:425
#, c-format
msgid "Current open archive is %s\n"
msgstr "Det aktuelle åbne arkiv er %s\n"
# BUGG: dubbelt blanksteg
#: arsup.c:449
#, c-format
msgid "%s: no open archive\n"
msgstr "%s: intet åbent arkiv\n"
#: bin2c.c:59
#, c-format
msgid "Usage: %s < input_file > output_file\n"
msgstr "Brug: %s [flag] < [in-fil] > [ud-fil]\n"
#: bin2c.c:60
#, c-format
msgid "Prints bytes from stdin in hex format.\n"
msgstr ""
#: binemul.c:38
#, c-format
msgid " No emulation specific options\n"
msgstr ""
#. Macros for common output.
#: binemul.h:46
#, c-format
msgid " emulation options: \n"
msgstr ""
#: bucomm.c:163
#, c-format
msgid "can't set BFD default target to `%s': %s"
msgstr "kan ikke sætte BFD's standardmål til \"%s\": %s"
#: bucomm.c:175
#, c-format
msgid "%s: Matching formats:"
msgstr "%s: Passende format:"
#: bucomm.c:190
#, c-format
msgid "Supported targets:"
msgstr "Mål som understøttes:"
#: bucomm.c:192
#, c-format
msgid "%s: supported targets:"
msgstr "%s: mål som understøttes:"
#: bucomm.c:210
#, c-format
msgid "Supported architectures:"
msgstr "Arkitekturer som understøttes:"
#: bucomm.c:212
#, c-format
msgid "%s: supported architectures:"
msgstr "%s: arkitekturer som understøttes:"
#: bucomm.c:407
#, c-format
msgid "BFD header file version %s\n"
msgstr "BFD-hovedfil version %s\n"
#: bucomm.c:556
#, c-format
msgid "%s: bad number: %s"
msgstr "%s: fejlagtigt tal: %s"
#: bucomm.c:573 strings.c:409
#, c-format
msgid "'%s': No such file"
msgstr "%s: Ingen sådan fil"
#: bucomm.c:575 strings.c:411
#, c-format
msgid "Warning: could not locate '%s'. reason: %s"
msgstr ""
#: bucomm.c:579
#, c-format
msgid "Warning: '%s' is not an ordinary file"
msgstr ""
#: coffdump.c:106
#, c-format
msgid "#lines %d "
msgstr "#linjer %d "
#: coffdump.c:460 sysdump.c:646
#, c-format
msgid "Usage: %s [option(s)] in-file\n"
msgstr "Brug: %s [flag] inddatafil\n"
#: coffdump.c:461
#, c-format
msgid " Print a human readable interpretation of a SYSROFF object file\n"
msgstr " Skriv en menneskeligt læsbar tolkning af en SYSROFF-objektfil\n"
#: coffdump.c:462
#, c-format
msgid ""
" The options are:\n"
" @<file> Read options from <file>\n"
" -h --help Display this information\n"
" -v --version Display the program's version\n"
"\n"
msgstr ""
#: coffdump.c:531 srconv.c:1832 sysdump.c:710
msgid "no input file specified"
msgstr "ingen inddatafil angaves"
#: cxxfilt.c:119 nm.c:269 objdump.c:256
#, c-format
msgid "Report bugs to %s.\n"
msgstr ""
"Rapportér fejl til %s.\n"
"Rapportér fejl i oversættelsen til dansk@klid.dk.\n"
#: debug.c:647
msgid "debug_add_to_current_namespace: no current file"
msgstr "debug_add_to_current_namespace: ingen aktuel fil"
#: debug.c:726
msgid "debug_start_source: no debug_set_filename call"
msgstr "debug_start_source: intet kald til debug_set_filename"
#: debug.c:782
msgid "debug_record_function: no debug_set_filename call"
msgstr "debug_record_function: intet kald til debug_set_filename"
#: debug.c:834
msgid "debug_record_parameter: no current function"
msgstr "debug_record_parameter: ingen aktuel funktion"
#: debug.c:866
msgid "debug_end_function: no current function"
msgstr "debug_end_function: ingen aktuel funktion"
#: debug.c:872
msgid "debug_end_function: some blocks were not closed"
msgstr "debug_end_function: nogen blokke afsluttedes ikke"
#: debug.c:900
msgid "debug_start_block: no current block"
msgstr "debug_start_block: ingen aktuel blok"
#: debug.c:936
msgid "debug_end_block: no current block"
msgstr "debug_end_block: ingen aktuel blok"
#: debug.c:943
msgid "debug_end_block: attempt to close top level block"
msgstr "debug_end_block: forsøg gjordes på at afslutte øverste blok"
#: debug.c:966
msgid "debug_record_line: no current unit"
msgstr "debug_record_line: ingen aktuel oversættelsesenhed"
#. FIXME
#: debug.c:1019
msgid "debug_start_common_block: not implemented"
msgstr "debug_start_common_block: ikke implementeret"
#. FIXME
#: debug.c:1030
msgid "debug_end_common_block: not implemented"
msgstr "debug_end_common_block: ikke implementeret"
# BUGG: Kolon mangler antagligen
#. FIXME.
#: debug.c:1114
msgid "debug_record_label: not implemented"
msgstr "debug_record_label: ikke implementeret"
#: debug.c:1136
msgid "debug_record_variable: no current file"
msgstr "debug_record_variable: ingen aktuel fil"
#: debug.c:1664
msgid "debug_make_undefined_type: unsupported kind"
msgstr "debug_make_undefined_type: slagsen kan ikke håndteres"
#: debug.c:1841
msgid "debug_name_type: no current file"
msgstr "debug_name_type: ingen aktuel fil"
#: debug.c:1886
msgid "debug_tag_type: no current file"
msgstr "debug_tag_type: ingen aktuel fil"
#: debug.c:1894
msgid "debug_tag_type: extra tag attempted"
msgstr "debug_tag_type: forsøg gjordes på at sætte et ekstra mærke"
#: debug.c:1931
#, c-format
msgid "Warning: changing type size from %d to %d\n"
msgstr "Advarsel: ændrer datatypens størrelse fra %d til %d\n"
#: debug.c:1953
msgid "debug_find_named_type: no current compilation unit"
msgstr "debug_find_named_type: ingen aktuel oversættelsesenhed"
#: debug.c:2056
#, c-format
msgid "debug_get_real_type: circular debug information for %s\n"
msgstr "debug_get_real_type: %s har cirkulær fejlsøgningsinformation\n"
#: debug.c:2483
msgid "debug_write_type: illegal type encountered"
msgstr "debug_write_type: mødte en ugyldig type"
#: dlltool.c:901 dlltool.c:927 dlltool.c:958
#, c-format
msgid "Internal error: Unknown machine type: %d"
msgstr "Intern fejl: Ukendt maskintype: %d"
#: dlltool.c:999
#, c-format
msgid "Can't open def file: %s"
msgstr "Kan ikke åbne def-fil: %s"
#: dlltool.c:1004
#, c-format
msgid "Processing def file: %s"
msgstr "Behandler def-fil: %s"
#: dlltool.c:1008
msgid "Processed def file"
msgstr "Def-filen er behandlet"
#: dlltool.c:1032
#, c-format
msgid "Syntax error in def file %s:%d"
msgstr "Syntaktisk fejl i def-fil %s:%d"
#: dlltool.c:1069
#, c-format
msgid "%s: Path components stripped from image name, '%s'."
msgstr ""
#: dlltool.c:1087
#, c-format
msgid "NAME: %s base: %x"
msgstr "NAME: %s bas: %x"
#: dlltool.c:1090 dlltool.c:1106
msgid "Can't have LIBRARY and NAME"
msgstr "Kan ikke have både LIBRARY og NAME"
#: dlltool.c:1103
#, c-format
msgid "LIBRARY: %s base: %x"
msgstr "LIBRARY: %s bas: %x"
#: dlltool.c:1342 resrc.c:293
#, c-format
msgid "wait: %s"
msgstr "wait: %s"
#: dlltool.c:1347 dllwrap.c:422 resrc.c:298
#, c-format
msgid "subprocess got fatal signal %d"
msgstr "subprocessen fik fatalt signal %d"
#: dlltool.c:1353 dllwrap.c:429 resrc.c:305
#, c-format
msgid "%s exited with status %d"
msgstr "%s afsluttede med status %d"
#: dlltool.c:1384
#, c-format
msgid "Sucking in info from %s section in %s"
msgstr "Suger ind info fra sektion %s i %s"
#: dlltool.c:1524
#, c-format
msgid "Excluding symbol: %s"
msgstr "Undtager symbol: %s"
#: dlltool.c:1613 dlltool.c:1624 nm.c:1010 nm.c:1021
#, c-format
msgid "%s: no symbols"
msgstr "%s: ingen symboler"
#. FIXME: we ought to read in and block out the base relocations.
#: dlltool.c:1650
#, c-format
msgid "Done reading %s"
msgstr "Færdig med at læse %s"
#: dlltool.c:1660
#, c-format
msgid "Unable to open object file: %s: %s"
msgstr "Kan ikke åbne objektfil: %s: %s"
#: dlltool.c:1663
#, c-format
msgid "Scanning object file %s"
msgstr "Aflæser objektfil %s"
#: dlltool.c:1678
#, c-format
msgid "Cannot produce mcore-elf dll from archive file: %s"
msgstr "Kan ikke producere en mcore-elf-dll fra arkivfil: %s"
#: dlltool.c:1780
msgid "Adding exports to output file"
msgstr "Tilføjer eksportering til uddatafilen"
#: dlltool.c:1832
msgid "Added exports to output file"
msgstr "Tilføjede eksportering til uddatafilen"
#: dlltool.c:1974
#, c-format
msgid "Generating export file: %s"
msgstr "Genererer eksportfil: %s"
#: dlltool.c:1979
#, c-format
msgid "Unable to open temporary assembler file: %s"
msgstr "Kan ikke åbne temporær assemblerfil: %s"
#: dlltool.c:1982
#, c-format
msgid "Opened temporary file: %s"
msgstr "Åbnede temporær fil: %s"
#: dlltool.c:2159
msgid "failed to read the number of entries from base file"
msgstr "mislykkedes at indlæse antal indgange fra basefil"
#: dlltool.c:2207
msgid "Generated exports file"
msgstr "Genererede eksportfil"
#: dlltool.c:2416
#, c-format
msgid "bfd_open failed open stub file: %s: %s"
msgstr "bfd_open mislykkedes med at åbne stubfil: %s: %s"
#: dlltool.c:2420
#, c-format
msgid "Creating stub file: %s"
msgstr "Opretter stubfil: %s"
#: dlltool.c:2882
#, c-format
msgid "bfd_open failed reopen stub file: %s: %s"
msgstr "bfd_open mislykkedes at åbne stubfil: %s: %s"
#: dlltool.c:2896 dlltool.c:2972
#, c-format
msgid "failed to open temporary head file: %s"
msgstr "mislykkedes at åbne temporær hovedfil: %s"
#: dlltool.c:2958 dlltool.c:3038
#, c-format
msgid "failed to open temporary head file: %s: %s"
msgstr "mislykkedes at åbne temporær hovedfil: %s: %s"
#: dlltool.c:3052
#, c-format
msgid "failed to open temporary tail file: %s"
msgstr "mislykkedes at åbne temporær halefil: %s"
#: dlltool.c:3109
#, c-format
msgid "failed to open temporary tail file: %s: %s"
msgstr "mislykkedes at åbne temporær halefil: %s: %s"
#: dlltool.c:3131
#, c-format
msgid "Can't create .lib file: %s: %s"
msgstr "Kan ikke åbne .lib-fil: %s: %s"
#: dlltool.c:3135
#, c-format
msgid "Creating library file: %s"
msgstr "Opretter biblioteksfil: %s"
#: dlltool.c:3227 dlltool.c:3233
#, c-format
msgid "cannot delete %s: %s"
msgstr "kan ikke slette %s: %s"
#: dlltool.c:3238
msgid "Created lib file"
msgstr "Oprettede biblioteksfilen"
#: dlltool.c:3450
#, c-format
msgid "Can't open .lib file: %s: %s"
msgstr "Kan ikke åbne .lib-fil: %s: %s"
#: dlltool.c:3458 dlltool.c:3480
#, c-format
msgid "%s is not a library"
msgstr "%s er ikke et bibliotek"
#: dlltool.c:3498
#, c-format
msgid "Import library `%s' specifies two or more dlls"
msgstr ""
#: dlltool.c:3509
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to determine dll name for `%s' (not an import library?)"
msgstr "Kan ikke bestemme hvor mange symboler som skal læses ind\n"
#: dlltool.c:3733
#, c-format
msgid "Warning, ignoring duplicate EXPORT %s %d,%d"
msgstr "Advarsel, ignorerer duplikeret EXPORT %s %d,%d"
#: dlltool.c:3739
#, c-format
msgid "Error, duplicate EXPORT with ordinals: %s"
msgstr "Fejl, duplikeret EXPORT med ordningstal: %s"
#: dlltool.c:3844
msgid "Processing definitions"
msgstr "Behandler definitioner"
#: dlltool.c:3876
msgid "Processed definitions"
msgstr "Definitionerne er behandlede"
# BUGG: Kolon fattas
#. xgetext:c-format
#: dlltool.c:3883 dllwrap.c:483
#, c-format
msgid "Usage %s <option(s)> <object-file(s)>\n"
msgstr "Brug: %s <flag> <objektfiler>\n"
#. xgetext:c-format
#: dlltool.c:3885
#, c-format
msgid " -m --machine <machine> Create as DLL for <machine>. [default: %s]\n"
msgstr " -m --machine <maskine> Opret som DLL for <maskine>. [forvalgt: %s]\n"
#: dlltool.c:3886
#, c-format
msgid " possible <machine>: arm[_interwork], i386, mcore[-elf]{-le|-be}, ppc, thumb\n"
msgstr " mulige <maskine>: arm[_interwork], i386, mcore[-elf]{-le|-be}, ppc, thumb\n"
#: dlltool.c:3887
#, c-format
msgid " -e --output-exp <outname> Generate an export file.\n"
msgstr " -e --output-exp <udnavn> Generer en eksportfil.\n"
#: dlltool.c:3888
#, c-format
msgid " -l --output-lib <outname> Generate an interface library.\n"
msgstr " -l --output-lib <udnavn> Generere et grænsesnitsbibliotek.\n"
#: dlltool.c:3889
#, fuzzy, c-format
msgid " -y --output-delaylib <outname> Create a delay-import library.\n"
msgstr " --output-lib <udnavn> Generér inddatabibliotek.\n"
#: dlltool.c:3890
#, c-format
msgid " -a --add-indirect Add dll indirects to export file.\n"
msgstr " -a --add-indirect Tilføj inddirekte dll til eksportfilen.\n"
#: dlltool.c:3891
#, c-format
msgid " -D --dllname <name> Name of input dll to put into interface lib.\n"
msgstr " -D --dllname <navn> Navn på inddata-dll at indsætte i grænsesnitsbiblioteket.\n"
#: dlltool.c:3892
#, c-format
msgid " -d --input-def <deffile> Name of .def file to be read in.\n"
msgstr " -d --input-def <def-fil> Navn på .def-fil at læse ind.\n"
#: dlltool.c:3893
#, c-format
msgid " -z --output-def <deffile> Name of .def file to be created.\n"
msgstr " -z --output-def <def-fil> Navn på .def-fil at oprette.\n"
#: dlltool.c:3894
#, c-format
msgid " --export-all-symbols Export all symbols to .def\n"
msgstr " --export-all-symbols Eksportér alle symboler til .def\n"
# Føljende streng har den beskrivende delen indenteret to tegn
# extra i den engelska texten til at to flag er for lange. I den
# svenska oversættelsen er de indenterede tre tegn extra til at
# den ena flaget blev yderligere et tegn for lang.
#: dlltool.c:3895
#, c-format
msgid " --no-export-all-symbols Only export listed symbols\n"
msgstr " --no-export-all-symbols Eksportér kun listede symboler\n"
# Føljende streng har den beskrivende delen indenteret to tegn
# extra i den engelska texten til at to flag er for lange. I den
# svenska oversættelsen er de indenterede tre tegn extra til at
# den ena flaget blev yderligere et tegn for lang.
#: dlltool.c:3896
#, c-format
msgid " --exclude-symbols <list> Don't export <list>\n"
msgstr " --exclude-symbols <liste> Eksportér ikke symboler i <liste>\n"
#: dlltool.c:3897
#, c-format
msgid " --no-default-excludes Clear default exclude symbols\n"
msgstr ""
#: dlltool.c:3898
#, c-format
msgid " -b --base-file <basefile> Read linker generated base file.\n"
msgstr " -b --base-file <basfil> Læs den lænker-genererede basefil.\n"
#: dlltool.c:3899
#, c-format
msgid " -x --no-idata4 Don't generate idata$4 section.\n"
msgstr " -x --no-idata4 Generér ingen idata$4-sektion.\n"
#: dlltool.c:3900
#, c-format
msgid " -c --no-idata5 Don't generate idata$5 section.\n"
msgstr " -c --no-idata5 Generér ingen idata$5-sektion.\n"
#: dlltool.c:3901
#, c-format
msgid " --use-nul-prefixed-import-tables Use zero prefixed idata$4 and idata$5.\n"
msgstr ""
#: dlltool.c:3902
#, c-format
msgid " -U --add-underscore Add underscores to all symbols in interface library.\n"
msgstr " -U --add-underscore Tilføj understreg på alle symboler i grænsesnitsbiblioteket.\n"
#: dlltool.c:3903
#, fuzzy, c-format
msgid " --add-stdcall-underscore Add underscores to stdcall symbols in interface library.\n"
msgstr " -U --add-underscore Sæt dit understreg på symboler i grænsesnitsbiblioteket.\n"
#: dlltool.c:3904
#, c-format
msgid " --no-leading-underscore All symbols shouldn't be prefixed by an underscore.\n"
msgstr ""
#: dlltool.c:3905
#, c-format
msgid " --leading-underscore All symbols should be prefixed by an underscore.\n"
msgstr ""
#: dlltool.c:3906
#, c-format
msgid " -k --kill-at Kill @<n> from exported names.\n"
msgstr " -k --kill-at Fjern @<n> fra eksporterede navne.\n"
#: dlltool.c:3907
#, c-format
msgid " -A --add-stdcall-alias Add aliases without @<n>.\n"
msgstr " -A --add-stdcall-alias Tilføj aliaser uden @<n>.\n"
#: dlltool.c:3908
#, fuzzy, c-format
msgid " -p --ext-prefix-alias <prefix> Add aliases with <prefix>.\n"
msgstr " -A --add-stdcall-alias Tilføj aliaser uden @<n>.\n"
#: dlltool.c:3909
#, c-format
msgid " -S --as <name> Use <name> for assembler.\n"
msgstr " -S --as <navn> Brug <navn> som assembler.\n"
#: dlltool.c:3910
#, c-format
msgid " -f --as-flags <flags> Pass <flags> to the assembler.\n"
msgstr " -f --as-flags <flag> Send <flag> til assembleren.\n"
#: dlltool.c:3911
#, c-format
msgid " -C --compat-implib Create backward compatible import library.\n"
msgstr " -C --compat-implib Opret bagudkompatibelt importbibliotek.\n"
#: dlltool.c:3912
#, c-format
msgid " -n --no-delete Keep temp files (repeat for extra preservation).\n"
msgstr " -n --no-delete Behold temp.-filer (repetér for øget antal).\n"
#: dlltool.c:3913
#, c-format
msgid " -t --temp-prefix <prefix> Use <prefix> to construct temp file names.\n"
msgstr ""
#: dlltool.c:3914
#, c-format
msgid " -I --identify <implib> Report the name of the DLL associated with <implib>.\n"
msgstr ""
#: dlltool.c:3915
#, c-format
msgid " --identify-strict Causes --identify to report error when multiple DLLs.\n"
msgstr ""
#: dlltool.c:3916
#, c-format
msgid " -v --verbose Be verbose.\n"
msgstr " -v --verbose Beskriv udførligt\n"
#: dlltool.c:3917
#, c-format
msgid " -V --version Display the program version.\n"
msgstr " -V --version Vis versionsinformation om programmet.\n"
#: dlltool.c:3918
#, c-format
msgid " -h --help Display this information.\n"
msgstr " -h --help Vis denne information.\n"
#: dlltool.c:3919
#, fuzzy, c-format
msgid " @<file> Read options from <file>.\n"
msgstr " @<fil> Læs valgmuligheder fra <fil>\n"
#: dlltool.c:3921
#, c-format
msgid " -M --mcore-elf <outname> Process mcore-elf object files into <outname>.\n"
msgstr " -M --mcore-elf <udnavn> Behandl mcore-elf-objektfiler til <udnavn>.\n"
#: dlltool.c:3922
#, c-format
msgid " -L --linker <name> Use <name> as the linker.\n"
msgstr " -L --linker <navn> Brug <navn> som lænker.\n"
# Justeringen bliver fejl hér for flaget er for lang.
#: dlltool.c:3923
#, c-format
msgid " -F --linker-flags <flags> Pass <flags> to the linker.\n"
msgstr " -F --linker-flags <flag> Send <flag> til lænkeren.\n"
#: dlltool.c:4070
#, c-format
msgid "Path components stripped from dllname, '%s'."
msgstr ""
#: dlltool.c:4118
#, c-format
msgid "Unable to open base-file: %s"
msgstr "Kan ikke åbne basefilen: %s"
#: dlltool.c:4153
#, c-format
msgid "Machine '%s' not supported"
msgstr "Maskine \"%s\" håndteres ikke"
#: dlltool.c:4232
#, c-format
msgid "Warning, machine type (%d) not supported for delayimport."
msgstr ""
#: dlltool.c:4300 dllwrap.c:213
#, c-format
msgid "Tried file: %s"
msgstr "Prøvede fil: %s"
#: dlltool.c:4307 dllwrap.c:220
#, c-format
msgid "Using file: %s"
msgstr "Bruger fil: %s"
#: dllwrap.c:303
#, c-format
msgid "Keeping temporary base file %s"
msgstr "Beholder temporær basefil %s"
#: dllwrap.c:305
#, c-format
msgid "Deleting temporary base file %s"
msgstr "Fjerner temporær basefil %s"
#: dllwrap.c:319
#, c-format
msgid "Keeping temporary exp file %s"
msgstr "Beholder temporær eksportfil %s"
#: dllwrap.c:321
#, c-format
msgid "Deleting temporary exp file %s"
msgstr "Fjerner temporær eksportfil %s"
#: dllwrap.c:334
#, c-format
msgid "Keeping temporary def file %s"
msgstr "Beholder temporær def-fil %s"
#: dllwrap.c:336
#, c-format
msgid "Deleting temporary def file %s"
msgstr "Fjerner temporær def-fil %s"
#: dllwrap.c:484
#, c-format
msgid " Generic options:\n"
msgstr " Generelle flag:\n"
#: dllwrap.c:485
#, c-format
msgid " @<file> Read options from <file>\n"
msgstr " @<fil> Læs valgmuligheder fra <fil>\n"
#: dllwrap.c:486
#, c-format
msgid " --quiet, -q Work quietly\n"
msgstr " --quiet, -q Arbejd stille\n"
#: dllwrap.c:487
#, c-format
msgid " --verbose, -v Verbose\n"
msgstr " --verbose, -v Udførlig\n"
#: dllwrap.c:488
#, c-format
msgid " --version Print dllwrap version\n"
msgstr " --version Vis versionsinformation for dllwrap\n"
#: dllwrap.c:489
#, c-format
msgid " --implib <outname> Synonym for --output-lib\n"
msgstr " --implib <udnavn> Synonym for --output-lib\n"
#: dllwrap.c:490
#, c-format
msgid " Options for %s:\n"
msgstr " Flag for %s:\n"
#: dllwrap.c:491
#, c-format
msgid " --driver-name <driver> Defaults to \"gcc\"\n"
msgstr " --driver-name <enhed> Forvalgt til \"gcc\"\n"
#: dllwrap.c:492
#, c-format
msgid " --driver-flags <flags> Override default ld flags\n"
msgstr " --driver-flags <flag> Forbigå forvalgte flag for ld\n"
#: dllwrap.c:493
#, c-format
msgid " --dlltool-name <dlltool> Defaults to \"dlltool\"\n"
msgstr " --dlltool-name <dllværktøj> Forvalgt til \"dlltool\"\n"
#: dllwrap.c:494
#, c-format
msgid " --entry <entry> Specify alternate DLL entry point\n"
msgstr " --entry <indgang> Giv alternativ indgangspunkt i DLL'en\n"
#: dllwrap.c:495
#, c-format
msgid " --image-base <base> Specify image base address\n"
msgstr " --image-base <base> Giv billedets baseadresse\n"
#: dllwrap.c:496
#, c-format
msgid " --target <machine> i386-cygwin32 or i386-mingw32\n"
msgstr " --target <maskine> i386-cygwin32 eller i386-mingw32\n"
#: dllwrap.c:497
#, c-format
msgid " --dry-run Show what needs to be run\n"
msgstr " --dry-run Gør intet andet end at vise hvad som bliver kørt\n"
#: dllwrap.c:498
#, c-format
msgid " --mno-cygwin Create Mingw DLL\n"
msgstr " --mno-cygwin Opret Mingw-DLL\n"
#: dllwrap.c:499
#, c-format
msgid " Options passed to DLLTOOL:\n"
msgstr " Flag som sendes til DLLTOOL:\n"
#: dllwrap.c:500
#, c-format
msgid " --machine <machine>\n"
msgstr " --machine <maskine>\n"
#: dllwrap.c:501
#, c-format
msgid " --output-exp <outname> Generate export file.\n"
msgstr " --output-exp <udnavn> Generér eksportfil.\n"
#: dllwrap.c:502
#, c-format
msgid " --output-lib <outname> Generate input library.\n"
msgstr " --output-lib <udnavn> Generér inddatabibliotek.\n"
#: dllwrap.c:503
#, c-format
msgid " --add-indirect Add dll indirects to export file.\n"
msgstr " --add-indirect Tilføj indirekte dll til eksportfilen.\n"
#: dllwrap.c:504
#, c-format
msgid " --dllname <name> Name of input dll to put into output lib.\n"
msgstr " --dllname <navn> Navn på inddata-dll som skal indsættes i uddatabiblioteket.\n"
#: dllwrap.c:505
#, c-format
msgid " --def <deffile> Name input .def file\n"
msgstr " --def <deffil> Navngiv .def-inddatafilen\n"
#: dllwrap.c:506
#, c-format
msgid " --output-def <deffile> Name output .def file\n"
msgstr " --output-def <deffil> Navngiv .def-uddatafilen\n"
#: dllwrap.c:507
#, c-format
msgid " --export-all-symbols Export all symbols to .def\n"
msgstr " --export-all-symbols Eksporter alle symboler til .def\n"
#: dllwrap.c:508
#, c-format
msgid " --no-export-all-symbols Only export .drectve symbols\n"
msgstr " --no-export-all-symbols Eksporter kun .drectve-symboler\n"
#: dllwrap.c:509
#, c-format
msgid " --exclude-symbols <list> Exclude <list> from .def\n"
msgstr " --exclude-symbols <liste> Undtag symbolerne i <liste> fra .def\n"
#: dllwrap.c:510
#, c-format
msgid " --no-default-excludes Zap default exclude symbols\n"
msgstr " --no-default-excludes Bortse fra forvalgte undtagne symboler\n"
#: dllwrap.c:511
#, c-format
msgid " --base-file <basefile> Read linker generated base file\n"
msgstr " --base-file <basfil> Læs lænkergenereret basefil\n"
#: dllwrap.c:512
#, c-format
msgid " --no-idata4 Don't generate idata$4 section\n"
msgstr " --no-idata4 Generér ingen idata$4-sektion\n"
#: dllwrap.c:513
#, c-format
msgid " --no-idata5 Don't generate idata$5 section\n"
msgstr " --no-idata5 Generér ingen idata$5-sektion\n"
#: dllwrap.c:514
#, c-format
msgid " -U Add underscores to .lib\n"
msgstr " -U Sæt understregninger i .lib\n"
#: dllwrap.c:515
#, c-format
msgid " -k Kill @<n> from exported names\n"
msgstr " -k Fjern @<n> fra eksporterede navne\n"
#: dllwrap.c:516
#, c-format
msgid " --add-stdcall-alias Add aliases without @<n>\n"
msgstr " --add-stdcall-alias Tilføj aliaser uden @<n>\n"
#: dllwrap.c:517
#, c-format
msgid " --as <name> Use <name> for assembler\n"
msgstr " --as <navn> Brug <navn> som assembler\n"
#: dllwrap.c:518
#, c-format
msgid " --nodelete Keep temp files.\n"
msgstr " --nodelete Behold temporære filer.\n"
#: dllwrap.c:519
#, c-format
msgid " --no-leading-underscore Entrypoint without underscore\n"
msgstr ""
#: dllwrap.c:520
#, c-format
msgid " --leading-underscore Entrypoint with underscore.\n"
msgstr ""
#: dllwrap.c:521
#, c-format
msgid " Rest are passed unmodified to the language driver\n"
msgstr " Øvrige flag sendes uændrede til programeringsprogsenheden\n"
#: dllwrap.c:805
msgid "Must provide at least one of -o or --dllname options"
msgstr "Angiv mindst et af flagene -o eller --dllname"
#: dllwrap.c:834
msgid ""
"no export definition file provided.\n"
"Creating one, but that may not be what you want"
msgstr ""
"ingen eksport-definitionsfil angaves.\n"
"Opretter én, men det er måske ikke hvad du ønsker"
# Indenteringen er øged til at oversættelsen skal få plads fremfor
# kolonet på alle 4 strenge.
#: dllwrap.c:1023
#, c-format
msgid "DLLTOOL name : %s\n"
msgstr "DLLVÆRKTØJ navn : %s\n"
# Indenteringen er øged til at oversættelsen skal få plads fremfor
# kolonet på alle 4 strenge.
#: dllwrap.c:1024
#, c-format
msgid "DLLTOOL options : %s\n"
msgstr "DLLTOOL flag: %s\n"
# Indenteringen er øged til at oversættelsen skal få plads fremfor
# kolonet på alle 4 strenge.
#: dllwrap.c:1025
#, c-format
msgid "DRIVER name : %s\n"
msgstr "ENHED navn : %s\n"
# Indenteringen er øged til at oversættelsen skal få plads fremfor
# kolonet på alle 4 strenge.
#: dllwrap.c:1026
#, c-format
msgid "DRIVER options : %s\n"
msgstr "ENHED flag : %s\n"
#: dwarf.c:112 dwarf.c:161 elfedit.c:123 elfedit.c:167 elfedit.c:195
#: elfedit.c:227 readelf.c:368 readelf.c:536
#, c-format
msgid "Unhandled data length: %d\n"
msgstr "Størrelse på data som ikke kan behandles: %d\n"
#: dwarf.c:312 dwarf.c:2890
msgid "badly formed extended line op encountered!\n"
msgstr "fejlagtigt udformet udvidet linje-op mødtes!\n"
#: dwarf.c:319
#, c-format
msgid " Extended opcode %d: "
msgstr " Udvidet op-kode %d: "
#: dwarf.c:324
#, c-format
msgid ""
"End of Sequence\n"
"\n"
msgstr ""
"Slut på sekvensen\n"
"\n"
#: dwarf.c:330
#, c-format
msgid "set Address to 0x%lx\n"
msgstr "sæt Adresse til 0x%lx\n"
#: dwarf.c:336
#, c-format
msgid " define new File Table entry\n"
msgstr " definer ny filtabelspost\n"
#: dwarf.c:337 dwarf.c:2431
#, c-format
msgid " Entry\tDir\tTime\tSize\tName\n"
msgstr " Post\tKatalog\tTid\tStrl.\tNavn\n"
#: dwarf.c:339
#, c-format
msgid " %d\t"
msgstr " %d\t"
#: dwarf.c:342 dwarf.c:344 dwarf.c:346 dwarf.c:2443 dwarf.c:2445 dwarf.c:2447
#, c-format
msgid "%lu\t"
msgstr "%lu\t"
#: dwarf.c:347
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"\n"
msgstr ""
"%s\n"
"\n"
#: dwarf.c:351
#, fuzzy, c-format
msgid "set Discriminator to %lu\n"
msgstr " Sæt kolonnen til %d\n"
#. The test against DW_LNW_hi_user is redundant due to
#. the limited range of the unsigned char data type used
#. for op_code.
#. && op_code <= DW_LNE_hi_user
#: dwarf.c:393
#, fuzzy, c-format
msgid "user defined: length %d\n"
msgstr "(Brugerdefineret plads-op)"
#: dwarf.c:395 dwarf.c:2922
#, c-format
msgid "UNKNOWN: length %d\n"
msgstr "UKENDT: længde %d\n"
#: dwarf.c:408
msgid "<no .debug_str section>"
msgstr "<ingen .debug_str-sektion>"
#: dwarf.c:414
#, c-format
msgid "DW_FORM_strp offset too big: %lx\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:415
msgid "<offset is too big>"
msgstr "<offsettet er for stor>"
#: dwarf.c:654
#, c-format
msgid "Unknown TAG value: %lx"
msgstr "Ukendt TAG-værdi: %lx"
#: dwarf.c:695
#, c-format
msgid "Unknown FORM value: %lx"
msgstr "Ukendt FORM-værdi: %lx"
#: dwarf.c:704
#, c-format
msgid " %lu byte block: "
msgstr " %lu byte-blok: "
#: dwarf.c:1037
#, c-format
msgid "(DW_OP_call_ref in frame info)"
msgstr ""
#: dwarf.c:1109
#, c-format
msgid "(DW_OP_GNU_implicit_pointer in frame info)"
msgstr ""
#: dwarf.c:1167
#, c-format
msgid "(User defined location op)"
msgstr "(Brugerdefineret plads-op)"
#: dwarf.c:1169
#, c-format
msgid "(Unknown location op)"
msgstr "(Ukendt plads-op)"
#: dwarf.c:1217
msgid "Internal error: DWARF version is not 2, 3 or 4.\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:1323
msgid "DW_FORM_data8 is unsupported when sizeof (unsigned long) != 8\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:1373
#, fuzzy, c-format
msgid " (indirect string, offset: 0x%lx): %s"
msgstr " (indirekte streng, offset: 0x%lx): "
#: dwarf.c:1397
#, fuzzy, c-format
msgid "Unrecognized form: %lu\n"
msgstr "Ukendt formular: %d\n"
#: dwarf.c:1485
#, c-format
msgid "(not inlined)"
msgstr "(ikke inlined)"
#: dwarf.c:1488
#, c-format
msgid "(inlined)"
msgstr "(inlined)"
#: dwarf.c:1491
#, c-format
msgid "(declared as inline but ignored)"
msgstr "(deklareret som inline, men ignoreret)"
#: dwarf.c:1494
#, c-format
msgid "(declared as inline and inlined)"
msgstr "(deklareret som inline og inlined)"
#: dwarf.c:1497
#, c-format
msgid " (Unknown inline attribute value: %lx)"
msgstr " (ukendt inlineattributværdi: %lx)"
#: dwarf.c:1662
#, fuzzy, c-format
msgid "(location list)"
msgstr ""
"\n"
"Relokeringssektion "
#: dwarf.c:1683 dwarf.c:3563
#, c-format
msgid " [without DW_AT_frame_base]"
msgstr ""
#: dwarf.c:1698
#, c-format
msgid "Offset %lx used as value for DW_AT_import attribute of DIE at offset %lx is too big.\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:1889
#, c-format
msgid "Unknown AT value: %lx"
msgstr "Ukendt AT-værdi: %lx"
#: dwarf.c:1960
#, c-format
msgid "Reserved length value (%lx) found in section %s\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:1971
#, fuzzy, c-format
msgid "Corrupt unit length (%lx) found in section %s\n"
msgstr "Indhold i %s-sektionen:\n"
#: dwarf.c:1978
#, fuzzy, c-format
msgid "No comp units in %s section ?"
msgstr "%s har ingen %s-sektion"
#: dwarf.c:1987
#, c-format
msgid "Not enough memory for a debug info array of %u entries"
msgstr ""
#: dwarf.c:1995 dwarf.c:3158 dwarf.c:3252 dwarf.c:3326 dwarf.c:3443
#: dwarf.c:3598 dwarf.c:3667 dwarf.c:3862
#, c-format
msgid ""
"Contents of the %s section:\n"
"\n"
msgstr ""
"%s-sektionens indhold:\n"
"\n"
#: dwarf.c:2003
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to locate %s section!\n"
msgstr "Kan ikke finde nogen .debug_abbrev-sektion!\n"
#: dwarf.c:2084
#, fuzzy, c-format
msgid " Compilation Unit @ offset 0x%lx:\n"
msgstr " Oversættelsesenhed @ %lx:\n"
#: dwarf.c:2085
#, fuzzy, c-format
msgid " Length: 0x%lx (%s)\n"
msgstr " Længde: %ld\n"
#: dwarf.c:2087
#, c-format
msgid " Version: %d\n"
msgstr " Version: %d\n"
#: dwarf.c:2088
#, c-format
msgid " Abbrev Offset: %ld\n"
msgstr " Fork.-offset: %ld\n"
#: dwarf.c:2089
#, c-format
msgid " Pointer Size: %d\n"
msgstr " Pegerstørrelse: %d\n"
#: dwarf.c:2093
#, c-format
msgid " Signature: "
msgstr ""
#: dwarf.c:2097
#, fuzzy, c-format
msgid " Type Offset: 0x%lx\n"
msgstr " (indirekte streng, offset: 0x%lx): "
#: dwarf.c:2104
#, c-format
msgid "Debug info is corrupted, length of CU at %lx extends beyond end of section (length = %lx)\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:2115
#, fuzzy, c-format
msgid "CU at offset %lx contains corrupt or unsupported version number: %d.\n"
msgstr " på offset 0x%lx indeholder %lu poster:\n"
#: dwarf.c:2125
#, c-format
msgid "Debug info is corrupted, abbrev offset (%lx) is larger than abbrev section size (%lx)\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:2172
#, c-format
msgid "Bogus end-of-siblings marker detected at offset %lx in .debug_info section\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:2176
msgid "Further warnings about bogus end-of-sibling markers suppressed\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:2183
#, fuzzy, c-format
msgid " <%d><%lx>: Abbrev Number: %lu"
msgstr " <%d><%lx>: Fork.-nummer: %lu (%s)\n"
#: dwarf.c:2200
#, c-format
msgid "DIE at offset %lx refers to abbreviation number %lu which does not exist\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:2206
#, fuzzy, c-format
msgid " (%s)\n"
msgstr " %s\n"
#: dwarf.c:2298
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Raw dump of debug contents of section %s:\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Udskrift af fejlsøgningsindhold i sektion %s:\n"
"\n"
#: dwarf.c:2336
#, fuzzy, c-format
msgid "The information in section %s appears to be corrupt - the section is too small\n"
msgstr "Linjeinformationen virker være i stykker - sektionen er for lille\n"
#: dwarf.c:2348 dwarf.c:2701
#, fuzzy
msgid "Only DWARF version 2, 3 and 4 line info is currently supported.\n"
msgstr "Kun DWARF version 2's linjeinfo understøttes i øjeblikket.\n"
#: dwarf.c:2362 dwarf.c:2716
msgid "Invalid maximum operations per insn.\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:2381
#, fuzzy, c-format
msgid " Offset: 0x%lx\n"
msgstr " Længde: %ld\n"
#: dwarf.c:2382
#, c-format
msgid " Length: %ld\n"
msgstr " Længde: %ld\n"
#: dwarf.c:2383
#, c-format
msgid " DWARF Version: %d\n"
msgstr " DWARF version: %d\n"
#: dwarf.c:2384
#, c-format
msgid " Prologue Length: %d\n"
msgstr " Prologlængde: %d\n"
#: dwarf.c:2385
#, c-format
msgid " Minimum Instruction Length: %d\n"
msgstr " Min.-instruktionslængde: %d\n"
#: dwarf.c:2387
#, fuzzy, c-format
msgid " Maximum Ops per Instruction: %d\n"
msgstr " Min.-instruktionslængde: %d\n"
# BUG: Ska det ikke være `' på engelsk?
#: dwarf.c:2388
#, c-format
msgid " Initial value of 'is_stmt': %d\n"
msgstr " initialværdi på \"is_stmt\": %d\n"
#: dwarf.c:2389
#, c-format
msgid " Line Base: %d\n"
msgstr " linjebase: %d\n"
#: dwarf.c:2390
#, c-format
msgid " Line Range: %d\n"
msgstr " linjeområde: %d\n"
#: dwarf.c:2391
#, c-format
msgid " Opcode Base: %d\n"
msgstr " op-kodebase: %d\n"
#: dwarf.c:2400
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Opcodes:\n"
msgstr ""
"\n"
" Op-koder:\n"
#: dwarf.c:2403
#, c-format
msgid " Opcode %d has %d args\n"
msgstr " Op-kode %d har %d argumenter\n"
#: dwarf.c:2409
#, c-format
msgid ""
"\n"
" The Directory Table is empty.\n"
msgstr ""
"\n"
" Katalogtabellen er tom.\n"
#: dwarf.c:2412
#, c-format
msgid ""
"\n"
" The Directory Table:\n"
msgstr ""
"\n"
" Katalogtabellen:\n"
#: dwarf.c:2416
#, c-format
msgid " %s\n"
msgstr " %s\n"
#: dwarf.c:2427
#, c-format
msgid ""
"\n"
" The File Name Table is empty.\n"
msgstr ""
"\n"
" Filnavnstabellen er tom.\n"
#: dwarf.c:2430
#, c-format
msgid ""
"\n"
" The File Name Table:\n"
msgstr ""
"\n"
" Filnavnstabellen:\n"
#: dwarf.c:2438
#, c-format
msgid " %d\t"
msgstr " %d\t"
#: dwarf.c:2449
#, c-format
msgid "%s\n"
msgstr "%s\n"
#. Now display the statements.
#: dwarf.c:2457
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Line Number Statements:\n"
msgstr ""
"\n"
" Linjenummersætninger:\n"
#: dwarf.c:2476
#, fuzzy, c-format
msgid " Special opcode %d: advance Address by %lu to 0x%lx"
msgstr " Særlig op-kode %d: øg adressen med %d til 0x%lx"
#: dwarf.c:2488
#, fuzzy, c-format
msgid " Special opcode %d: advance Address by %lu to 0x%lx[%d]"
msgstr " Særlig op-kode %d: øg adressen med %d til 0x%lx"
#: dwarf.c:2494
#, c-format
msgid " and Line by %d to %d\n"
msgstr " og linjenumret med %d til %d\n"
#: dwarf.c:2504
#, c-format
msgid " Copy\n"
msgstr " Kopiér\n"
#: dwarf.c:2514
#, fuzzy, c-format
msgid " Advance PC by %lu to 0x%lx\n"
msgstr " Øg PC med %d til %lx\n"
#: dwarf.c:2526
#, fuzzy, c-format
msgid " Advance PC by %lu to 0x%lx[%d]\n"
msgstr " Øg PC med %d til %lx\n"
#: dwarf.c:2536
#, c-format
msgid " Advance Line by %d to %d\n"
msgstr " Øg linjenumret med %d til %d\n"
#: dwarf.c:2543
#, c-format
msgid " Set File Name to entry %d in the File Name Table\n"
msgstr " Sæt filnavnet til post %d i filnavnstabellen\n"
#: dwarf.c:2551
#, fuzzy, c-format
msgid " Set column to %lu\n"
msgstr " Sæt kolonnen til %d\n"
#: dwarf.c:2558
#, c-format
msgid " Set is_stmt to %d\n"
msgstr " Sæt is_stmt til %d\n"
#: dwarf.c:2563
#, c-format
msgid " Set basic block\n"
msgstr " Sæt baseblokken\n"
#: dwarf.c:2573
#, fuzzy, c-format
msgid " Advance PC by constant %lu to 0x%lx\n"
msgstr " Øg PC med konstant %d til 0x%lx\n"
#: dwarf.c:2585
#, fuzzy, c-format
msgid " Advance PC by constant %lu to 0x%lx[%d]\n"
msgstr " Øg PC med konstant %d til 0x%lx\n"
#: dwarf.c:2596
#, fuzzy, c-format
msgid " Advance PC by fixed size amount %lu to 0x%lx\n"
msgstr " Øg PC med fastlængdeantal %d til 0x%lx\n"
#: dwarf.c:2601
#, c-format
msgid " Set prologue_end to true\n"
msgstr " Sæt prologue_end til sand\n"
#: dwarf.c:2605
#, c-format
msgid " Set epilogue_begin to true\n"
msgstr " Sæt epilogue_begin til sand\n"
#: dwarf.c:2611 dwarf.c:3027
#, fuzzy, c-format
msgid " Set ISA to %lu\n"
msgstr " Sæt ISA til %d\n"
#: dwarf.c:2615 dwarf.c:3031
#, c-format
msgid " Unknown opcode %d with operands: "
msgstr " Ukendt op-kode %d med operand: "
#: dwarf.c:2648
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Decoded dump of debug contents of section %s:\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Udskrift af fejlsøgningsindhold i sektion %s:\n"
"\n"
#: dwarf.c:2689
msgid "The line info appears to be corrupt - the section is too small\n"
msgstr "Linjeinformationen virker være i stykker - sektionen er for lille\n"
#: dwarf.c:2821
#, fuzzy, c-format
msgid "CU: %s:\n"
msgstr " %s\n"
#: dwarf.c:2822 dwarf.c:2835
#, fuzzy, c-format
msgid "File name Line number Starting address\n"
msgstr " Nr: Navn Bind til Flag\n"
#: dwarf.c:2828
#, c-format
msgid "CU: %s/%s:\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:2833 dwarf.c:2918
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:\n"
msgstr "%s\n"
#. If directory index is 0, that means current directory.
#: dwarf.c:2964
#, c-format
msgid ""
"\n"
"./%s:[++]\n"
msgstr ""
#. The directory index starts counting at 1.
#: dwarf.c:2970
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s/%s:\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3070
#, c-format
msgid "%-35s %11d %#18lx\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3074
#, c-format
msgid "%-35s %11d %#18lx[%d]\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3082
#, c-format
msgid "%s %11d %#18lx\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3086
#, c-format
msgid "%s %11d %#18lx[%d]\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3192 dwarf.c:3712
#, c-format
msgid ".debug_info offset of 0x%lx in %s section does not point to a CU header.\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3206
#, fuzzy
msgid "Only DWARF 2 and 3 pubnames are currently supported\n"
msgstr "Kun DWARF 2 pub.-navn understøttes i øjeblikket\n"
#: dwarf.c:3213
#, c-format
msgid " Length: %ld\n"
msgstr " Længde: %ld\n"
#: dwarf.c:3215
#, c-format
msgid " Version: %d\n"
msgstr " Version: %d\n"
#: dwarf.c:3217
#, fuzzy, c-format
msgid " Offset into .debug_info section: 0x%lx\n"
msgstr " Offset i .debug_info-sektionen: %ld\n"
#: dwarf.c:3219
#, c-format
msgid " Size of area in .debug_info section: %ld\n"
msgstr " Strl. på omr. i .debug_info-sekt.: %ld\n"
#: dwarf.c:3222
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Offset\tName\n"
msgstr ""
"\n"
" Offset\tNavn\n"
#: dwarf.c:3273
#, c-format
msgid " DW_MACINFO_start_file - lineno: %d filenum: %d\n"
msgstr " DW_MACINFO_start_file - linje: %d filnr: %d\n"
#: dwarf.c:3279
#, c-format
msgid " DW_MACINFO_end_file\n"
msgstr " DW_MACINFO_end_file\n"
#: dwarf.c:3287
#, c-format
msgid " DW_MACINFO_define - lineno : %d macro : %s\n"
msgstr " DW_MACINFO_define - linje : %d makro : %s\n"
#: dwarf.c:3296
#, c-format
msgid " DW_MACINFO_undef - lineno : %d macro : %s\n"
msgstr " DW_MACINFO_undef - linje : %d makro : %s\n"
#: dwarf.c:3308
#, c-format
msgid " DW_MACINFO_vendor_ext - constant : %d string : %s\n"
msgstr " DW_MACINFO_vendor_ext - konstant : %d streng : %s\n"
#: dwarf.c:3337
#, c-format
msgid " Number TAG\n"
msgstr " Nummer TAG\n"
#: dwarf.c:3343
#, c-format
msgid " %ld %s [%s]\n"
msgstr " %ld %s [%s]\n"
#: dwarf.c:3346
msgid "has children"
msgstr "har børn"
#: dwarf.c:3346
msgid "no children"
msgstr "ingen børn"
#: dwarf.c:3349
#, c-format
msgid " %-18s %s\n"
msgstr " %-18s %s\n"
#: dwarf.c:3382 dwarf.c:3594 dwarf.c:3819
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"\n"
"The %s section is empty.\n"
msgstr ""
"\n"
".debug_str-sektionen er tom.\n"
#: dwarf.c:3388 dwarf.c:3825
#, c-format
msgid "Unable to load/parse the .debug_info section, so cannot interpret the %s section.\n"
msgstr ""
#. FIXME: Should we handle this case?
#: dwarf.c:3432
msgid "Location lists in .debug_info section aren't in ascending order!\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3435
#, fuzzy
msgid "No location lists in .debug_info section!\n"
msgstr " Offset i .debug_info-sektionen: %ld\n"
#: dwarf.c:3440
#, c-format
msgid "Location lists in %s section start at 0x%lx\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3444
#, c-format
msgid " Offset Begin End Expression\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3479
#, c-format
msgid "There is a hole [0x%lx - 0x%lx] in .debug_loc section.\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3483
#, c-format
msgid "There is an overlap [0x%lx - 0x%lx] in .debug_loc section.\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3491
#, fuzzy, c-format
msgid "Offset 0x%lx is bigger than .debug_loc section size.\n"
msgstr ""
"Indhold i .debug_loc-sektionen:\n"
"\n"
#: dwarf.c:3500 dwarf.c:3535 dwarf.c:3545
#, fuzzy, c-format
msgid "Location list starting at offset 0x%lx is not terminated.\n"
msgstr ""
"\n"
"Relokeringssektionen på offset 0x%lx indeholder %ld byte:\n"
#: dwarf.c:3519 dwarf.c:3913
#, c-format
msgid "<End of list>\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3529
#, fuzzy, c-format
msgid "(base address)\n"
msgstr "sæt startadresse"
#: dwarf.c:3566
msgid " (start == end)"
msgstr ""
#: dwarf.c:3568
msgid " (start > end)"
msgstr ""
#: dwarf.c:3578
#, c-format
msgid "There are %ld unused bytes at the end of section %s\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3723
#, fuzzy
msgid "Only DWARF 2 and 3 aranges are currently supported.\n"
msgstr "Kun DWARF2's a-intervaller understøttes i øjeblikket.\n"
#: dwarf.c:3727
#, c-format
msgid " Length: %ld\n"
msgstr " Længde: %ld\n"
#: dwarf.c:3728
#, c-format
msgid " Version: %d\n"
msgstr " Version: %d\n"
#: dwarf.c:3729
#, fuzzy, c-format
msgid " Offset into .debug_info: 0x%lx\n"
msgstr " Offset i .debug_info: %lx\n"
#: dwarf.c:3730
#, c-format
msgid " Pointer Size: %d\n"
msgstr " Pegerstørrelse: %d\n"
#: dwarf.c:3731
#, c-format
msgid " Segment Size: %d\n"
msgstr " Segmentstørrelse: %d\n"
#: dwarf.c:3740
msgid "Pointer size + Segment size is not a power of two.\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3745
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"\n"
" Address Length\n"
msgstr ""
"\n"
" Adresselængde\n"
#: dwarf.c:3747
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"\n"
" Address Length\n"
msgstr ""
"\n"
" Adresselængde\n"
#: dwarf.c:3835
#, fuzzy
msgid "No range lists in .debug_info section!\n"
msgstr " Offset i .debug_info-sektionen: %ld\n"
#: dwarf.c:3859
#, c-format
msgid "Range lists in %s section start at 0x%lx\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3863
#, c-format
msgid " Offset Begin End\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3884
#, c-format
msgid "There is a hole [0x%lx - 0x%lx] in %s section.\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3888
#, c-format
msgid "There is an overlap [0x%lx - 0x%lx] in %s section.\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3931
msgid "(start == end)"
msgstr ""
#: dwarf.c:3933
msgid "(start > end)"
msgstr ""
#: dwarf.c:4185
msgid "bad register: "
msgstr ""
#: dwarf.c:4188
#, fuzzy, c-format
msgid "Contents of the %s section:\n"
msgstr ""
"%s-sektionens indhold:\n"
"\n"
#: dwarf.c:4962
#, c-format
msgid " DW_CFA_??? (User defined call frame op: %#x)\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:4964
#, c-format
msgid "unsupported or unknown Dwarf Call Frame Instruction number: %#x\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:4989
#, c-format
msgid "Displaying the debug contents of section %s is not yet supported.\n"
msgstr "Visning af fejlsøgningsindeholdet i sektion %s understøttes ikke endnu.\n"
#: dwarf.c:5031 elfedit.c:74
#, c-format
msgid "%s: Error: "
msgstr "%s: Fejl: "
#: dwarf.c:5042
#, c-format
msgid "%s: Warning: "
msgstr "%s: Advarsel: "
#: dwarf.c:5145 dwarf.c:5215
#, c-format
msgid "Unrecognized debug option '%s'\n"
msgstr "Ukendt fejlsøgningsargument \"%s\"\n"
#: elfedit.c:243
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: Not an ELF file - wrong magic bytes at the start\n"
msgstr "Ikke en ELF-fil - den har forkerte magiske byte i begyndelsen\n"
#: elfedit.c:251
#, c-format
msgid "%s: Unsupported EI_VERSION: %d is not %d\n"
msgstr ""
#: elfedit.c:267
#, c-format
msgid "%s: Unmatched EI_CLASS: %d is not %d\n"
msgstr ""
#: elfedit.c:278
#, c-format
msgid "%s: Unmatched e_machine: %d is not %d\n"
msgstr ""
#: elfedit.c:289
#, c-format
msgid "%s: Unmatched e_type: %d is not %d\n"
msgstr ""
#: elfedit.c:300
#, c-format
msgid "%s: Unmatched EI_OSABI: %d is not %d\n"
msgstr ""
#: elfedit.c:333
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: Failed to update ELF header: %s\n"
msgstr "%s: Mislykkedes at læse filhoved\n"
#: elfedit.c:366
#, c-format
msgid "Unsupported EI_CLASS: %d\n"
msgstr ""
#: elfedit.c:399
#, fuzzy
msgid ""
"This executable has been built without support for a\n"
"64 bit data type and so it cannot process 64 bit ELF files.\n"
msgstr ""
"Denne binære af readelf er bygget uden understøttelse for en 64-bit\n"
"datatype og kan derfor ikke læse 64-bit ELF-filer.\n"
#: elfedit.c:440
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: Failed to read ELF header\n"
msgstr "%s: Mislykkedes at læse filhoved\n"
#: elfedit.c:447
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: Failed to seek to ELF header\n"
msgstr "%s: Mislykkedes at læse filhoved\n"
#: elfedit.c:477 elfedit.c:491 elfedit.c:776 readelf.c:3674 readelf.c:3978
#: readelf.c:4021 readelf.c:4093 readelf.c:4171 readelf.c:4936 readelf.c:4960
#: readelf.c:7057 readelf.c:7103 readelf.c:7304 readelf.c:8494 readelf.c:8508
#: readelf.c:9033 readelf.c:9049 readelf.c:9092 readelf.c:9117 readelf.c:11385
#: readelf.c:11577 readelf.c:12138 readelf.c:12515 readelf.c:12529
#: readelf.c:12891
msgid "Out of memory\n"
msgstr "Slut på hukommelse\n"
#: elfedit.c:543 readelf.c:12581
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: failed to seek to first archive header\n"
msgstr "%s: Mislykkedes at læse filhoved\n"
#: elfedit.c:553 elfedit.c:741 elfedit.c:845 readelf.c:12590 readelf.c:12858
#: readelf.c:13026
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: failed to read archive header\n"
msgstr "%s: Mislykkedes at læse filhoved\n"
#: elfedit.c:568 readelf.c:12691
#, c-format
msgid "%s: failed to skip archive symbol table\n"
msgstr ""
#: elfedit.c:579 readelf.c:12702
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: failed to read archive header following archive index\n"
msgstr "%s: Mislykkedes at læse filhoved\n"
#: elfedit.c:594 readelf.c:12718
msgid "Out of memory reading long symbol names in archive\n"
msgstr ""
#: elfedit.c:602 readelf.c:12726
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: failed to read long symbol name string table\n"
msgstr "Kan ikke bestemme længden på den dynamiske strengtabel\n"
#: elfedit.c:734 readelf.c:12852
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: failed to seek to next file name\n"
msgstr "%s: Mislykkedes at læse filhoved\n"
#: elfedit.c:747 elfedit.c:852 readelf.c:12863 readelf.c:13032
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: did not find a valid archive header\n"
msgstr "%s er ikke et gyldigt arkiv"
#: elfedit.c:836 readelf.c:13018
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: failed to seek to next archive header\n"
msgstr "%s: Mislykkedes at læse filhoved\n"
#: elfedit.c:867 elfedit.c:876 readelf.c:13046 readelf.c:13055
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: bad archive file name\n"
msgstr "%s: Mislykkedes at læse filhoved\n"
#: elfedit.c:896 elfedit.c:988
#, fuzzy, c-format
msgid "Input file '%s' is not readable\n"
msgstr "Inddatafil %s findes ikke.\n"
#: elfedit.c:920
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: failed to seek to archive member\n"
msgstr "%s: Mislykkedes at læse filhoved\n"
#: elfedit.c:959 readelf.c:13134
#, c-format
msgid "'%s': No such file\n"
msgstr ""
#: elfedit.c:961 readelf.c:13136
#, c-format
msgid "Could not locate '%s'. System error message: %s\n"
msgstr ""
#: elfedit.c:968 readelf.c:13143
#, fuzzy, c-format
msgid "'%s' is not an ordinary file\n"
msgstr "%s er ikke et arkiv"
#: elfedit.c:994 readelf.c:13156
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: Failed to read file's magic number\n"
msgstr "%s: Mislykkedes at læse filhoved\n"
#: elfedit.c:1052
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown OSABI: %s\n"
msgstr "Ukendt AT-værdi: %lx"
#: elfedit.c:1071
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown machine type: %s\n"
msgstr "Intern fejl: Ukendt maskintype: %d"
#: elfedit.c:1089
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown machine type: %d\n"
msgstr "Intern fejl: Ukendt maskintype: %d"
#: elfedit.c:1108
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown type: %s\n"
msgstr "ukendt BB-type"
#: elfedit.c:1139
#, fuzzy, c-format
msgid "Usage: %s <option(s)> elffile(s)\n"
msgstr "Brug: %s <flag> <inddatafiler>\n"
#: elfedit.c:1141
#, c-format
msgid " Update the ELF header of ELF files\n"
msgstr ""
#: elfedit.c:1142 objcopy.c:475 objcopy.c:585
#, c-format
msgid " The options are:\n"
msgstr " Flagene er:\n"
#: elfedit.c:1143
#, c-format
msgid ""
" --input-mach <machine> Set input machine type to <machine>\n"
" --output-mach <machine> Set output machine type to <machine>\n"
" --input-type <type> Set input file type to <type>\n"
" --output-type <type> Set output file type to <type>\n"
" --input-osabi <osabi> Set input OSABI to <osabi>\n"
" --output-osabi <osabi> Set output OSABI to <osabi>\n"
" -h --help Display this information\n"
" -v --version Display the version number of %s\n"
msgstr ""
#: emul_aix.c:43
#, c-format
msgid " [-g] - 32 bit small archive\n"
msgstr ""
#: emul_aix.c:44
#, c-format
msgid " [-X32] - ignores 64 bit objects\n"
msgstr ""
#: emul_aix.c:45
#, c-format
msgid " [-X64] - ignores 32 bit objects\n"
msgstr ""
#: emul_aix.c:46
#, c-format
msgid " [-X32_64] - accepts 32 and 64 bit objects\n"
msgstr ""
#: emul_aix.c:99 emul_aix.c:109 emul_aix.c:119 emul_aix.c:129
#, fuzzy, c-format
msgid "target `%s' ignored."
msgstr " Argument %s ignoreres"
#: ieee.c:311
msgid "unexpected end of debugging information"
msgstr "uventet slut på fejlsøgningsinformationen"
#: ieee.c:398
msgid "invalid number"
msgstr "ugyldigt tal"
#: ieee.c:451
msgid "invalid string length"
msgstr "ugyldig strenglængde"
#: ieee.c:506 ieee.c:547
msgid "expression stack overflow"
msgstr "overløb i udtryksstakken"
#: ieee.c:526
msgid "unsupported IEEE expression operator"
msgstr "IEEE-udtryksoperator som ikke understøttes"
#: ieee.c:541
msgid "unknown section"
msgstr "ukendt sektion"
#: ieee.c:562
msgid "expression stack underflow"
msgstr "underløb i udtryksstakken"
#: ieee.c:576
msgid "expression stack mismatch"
msgstr "fejlbalanceret udtryksstak"
#: ieee.c:613
msgid "unknown builtin type"
msgstr "ukendt indbygget type"
#: ieee.c:758
msgid "BCD float type not supported"
msgstr "flydendetalstype BCD understøttes ikke"
#: ieee.c:895
msgid "unexpected number"
msgstr "uventet tal"
#: ieee.c:902
msgid "unexpected record type"
msgstr "uventet posttype"
#: ieee.c:935
msgid "blocks left on stack at end"
msgstr "block stadig på stakken ved slutningen"
#: ieee.c:1208
msgid "unknown BB type"
msgstr "ukendt BB-type"
#: ieee.c:1217
msgid "stack overflow"
msgstr "overløb i stakken"
#: ieee.c:1240
msgid "stack underflow"
msgstr "underløb i stakken"
#: ieee.c:1352 ieee.c:1422 ieee.c:2120
msgid "illegal variable index"
msgstr "ikke tilladt variabelindeks"
#: ieee.c:1400
msgid "illegal type index"
msgstr "ikke tilladt typeindeks"
#: ieee.c:1410 ieee.c:1447
msgid "unknown TY code"
msgstr "ukendt TY-kode"
#: ieee.c:1429
msgid "undefined variable in TY"
msgstr "udefineret variabel i TY"
#. Pascal file name. FIXME.
#: ieee.c:1841
msgid "Pascal file name not supported"
msgstr "Pascal-filnavn understøttes ikke"
# BUGG: qualif>i<er
#: ieee.c:1889
msgid "unsupported qualifier"
msgstr "bestemmelsen understøttes ikke"
#: ieee.c:2158
msgid "undefined variable in ATN"
msgstr "udefineret variabel i ATN"
#: ieee.c:2201
msgid "unknown ATN type"
msgstr "ukendt ATN-type"
#. Reserved for FORTRAN common.
#: ieee.c:2323
msgid "unsupported ATN11"
msgstr "ATN11 understøttes ikke"
#. We have no way to record this information. FIXME.
#: ieee.c:2350
msgid "unsupported ATN12"
msgstr "ATN12 understøttes ikke"
#: ieee.c:2410
msgid "unexpected string in C++ misc"
msgstr "uventet streng i C++-misc"
#: ieee.c:2423
msgid "bad misc record"
msgstr "fejlagtig misc-post"
#: ieee.c:2464
msgid "unrecognized C++ misc record"
msgstr "ukendt C++-misc-post"
#: ieee.c:2579
msgid "undefined C++ object"
msgstr "udefineret C++-objekt"
#: ieee.c:2613
msgid "unrecognized C++ object spec"
msgstr "ukendt C++-objektspecifikation"
#: ieee.c:2649
msgid "unsupported C++ object type"
msgstr "uunderstøttet C++-objekttype"
#: ieee.c:2659
msgid "C++ base class not defined"
msgstr "udefineret C++-baseklasse"
#: ieee.c:2671 ieee.c:2776
msgid "C++ object has no fields"
msgstr "C++-objektet har ingen felter"
# FIXME: beholdare??
#: ieee.c:2690
msgid "C++ base class not found in container"
msgstr "Fandt ikke C++-baseklassen i beholderen"
# FIXME: beholdare??
#: ieee.c:2797
msgid "C++ data member not found in container"
msgstr "Fandt ikke C++-datamedlemmet i beholderen"
#: ieee.c:2838 ieee.c:2988
msgid "unknown C++ visibility"
msgstr "ukendt C++-synlighed"
#: ieee.c:2872
msgid "bad C++ field bit pos or size"
msgstr "C++-feltets bit-position eller bit-størrelse er fejlagtig"
#: ieee.c:2964
msgid "bad type for C++ method function"
msgstr "fejlagtig type på C++-metodefunktion"
#: ieee.c:2974
msgid "no type information for C++ method function"
msgstr "ingen typeinformation om C++-metodefunktion"
#: ieee.c:3013
msgid "C++ static virtual method"
msgstr "statisk virtuel C++-metode"
#: ieee.c:3108
msgid "unrecognized C++ object overhead spec"
msgstr "ukendt C++-objektoversigtsspec"
#: ieee.c:3147
msgid "undefined C++ vtable"
msgstr "udefineret C++-v-tabel"
#: ieee.c:3216
msgid "C++ default values not in a function"
msgstr "C++-standardværdier ikke inde i en funktion"
#: ieee.c:3256
msgid "unrecognized C++ default type"
msgstr "ukendt C++-standardtype"
#: ieee.c:3287
msgid "reference parameter is not a pointer"
msgstr "referenceparameteren er ikke en peger"
#: ieee.c:3370
msgid "unrecognized C++ reference type"
msgstr "ukendt C++-referencetype"
#: ieee.c:3452
msgid "C++ reference not found"
msgstr "fandt ikke C++-referencen"
#: ieee.c:3460
msgid "C++ reference is not pointer"
msgstr "C++-referencen er ingen peger"
#: ieee.c:3486 ieee.c:3494
msgid "missing required ASN"
msgstr "mangler nødvendig ASN"
#: ieee.c:3521 ieee.c:3529
msgid "missing required ATN65"
msgstr "mangler nødvendig ATN65"
#: ieee.c:3543
msgid "bad ATN65 record"
msgstr "fejlagtig ATN65-post"
#: ieee.c:4171
#, c-format
msgid "IEEE numeric overflow: 0x"
msgstr "IEEE numerisk overløb: 0x"
#: ieee.c:4215
#, c-format
msgid "IEEE string length overflow: %u\n"
msgstr "IEEE overløb i strenglængden: %u\n"
#: ieee.c:5210
#, c-format
msgid "IEEE unsupported integer type size %u\n"
msgstr "IEEE klarer ikke heltalstyper af størrelse %u\n"
#: ieee.c:5244
#, c-format
msgid "IEEE unsupported float type size %u\n"
msgstr "IEEE klarer ikke flydendetalstyper af størrelse %u\n"
#: ieee.c:5278
#, c-format
msgid "IEEE unsupported complex type size %u\n"
msgstr "IEEE klarer ikke komplekse typer af størrelse %u\n"
#: mclex.c:241
msgid "Duplicate symbol entered into keyword list."
msgstr ""
#: nlmconv.c:273 srconv.c:1823
msgid "input and output files must be different"
msgstr "uddatafilen skal være en anden end inddatafilen"
#: nlmconv.c:320
msgid "input file named both on command line and with INPUT"
msgstr "inddatafilen nævnt både på kommandolinjen og via INPUT"
#: nlmconv.c:329
msgid "no input file"
msgstr "ingen inddatafil"
#: nlmconv.c:359
msgid "no name for output file"
msgstr "intet navn på uddatafilen"
#: nlmconv.c:373
msgid "warning: input and output formats are not compatible"
msgstr "advarsel: formaterne for ind- og uddata er ikke kompatible"
#: nlmconv.c:403
msgid "make .bss section"
msgstr "opret .bss-sektion"
#: nlmconv.c:413
msgid "make .nlmsections section"
msgstr "opret .nlmsections-sektion"
#: nlmconv.c:441
msgid "set .bss vma"
msgstr "sæt vma for .bss"
#: nlmconv.c:448
msgid "set .data size"
msgstr "sæt .data-størrelse"
#: nlmconv.c:628
#, c-format
msgid "warning: symbol %s imported but not in import list"
msgstr "advarsel: symbol %s importeredes, men findes ikke i importlisten"
#: nlmconv.c:648
msgid "set start address"
msgstr "sæt startadresse"
#: nlmconv.c:697
#, c-format
msgid "warning: START procedure %s not defined"
msgstr "advarsel: START-procedure %s er ikke defineret"
#: nlmconv.c:699
#, c-format
msgid "warning: EXIT procedure %s not defined"
msgstr "advarsel: EXIT-procedure %s er ikke defineret"
#: nlmconv.c:701
#, c-format
msgid "warning: CHECK procedure %s not defined"
msgstr "advarsel: CHECK-procedure %s er ikke defineret"
#: nlmconv.c:721 nlmconv.c:907
msgid "custom section"
msgstr "tilrettelig sektion"
#: nlmconv.c:741 nlmconv.c:936
msgid "help section"
msgstr "hjælpesektion"
#: nlmconv.c:763 nlmconv.c:954
msgid "message section"
msgstr "meddelelsesektion"
#: nlmconv.c:778 nlmconv.c:987
msgid "module section"
msgstr "modulsektion"
#: nlmconv.c:797 nlmconv.c:1003
msgid "rpc section"
msgstr "rpc-section"
#. There is no place to record this information.
#: nlmconv.c:833
#, c-format
msgid "%s: warning: shared libraries can not have uninitialized data"
msgstr "%s: advarsel: delte biblioteker kan ikke have uinitieret data"
#: nlmconv.c:854 nlmconv.c:1022
msgid "shared section"
msgstr "delt sektion"
#: nlmconv.c:862
msgid "warning: No version number given"
msgstr "advarsel: Intet versionsnummer givet"
#: nlmconv.c:902 nlmconv.c:931 nlmconv.c:949 nlmconv.c:998 nlmconv.c:1017
#, c-format
msgid "%s: read: %s"
msgstr "%s: læsefejl: %s"
#: nlmconv.c:924
#, fuzzy
msgid "warning: FULLMAP is not supported; try ld -M"
msgstr "advarsel: MAP og FULLMAP understøttes ikke; forsøg med ld -M"
#: nlmconv.c:1100
#, c-format
msgid "Usage: %s [option(s)] [in-file [out-file]]\n"
msgstr "Brug: %s [flag] [inddatafil [uddatafil]]\n"
#: nlmconv.c:1101
#, c-format
msgid " Convert an object file into a NetWare Loadable Module\n"
msgstr " Konvertér en objektfil til et indlæsningsbart NetWare-modul\n"
#: nlmconv.c:1102
#, c-format
msgid ""
" The options are:\n"
" -I --input-target=<bfdname> Set the input binary file format\n"
" -O --output-target=<bfdname> Set the output binary file format\n"
" -T --header-file=<file> Read <file> for NLM header information\n"
" -l --linker=<linker> Use <linker> for any linking\n"
" -d --debug Display on stderr the linker command line\n"
" @<file> Read options from <file>.\n"
" -h --help Display this information\n"
" -v --version Display the program's version\n"
msgstr ""
#: nlmconv.c:1143
#, c-format
msgid "support not compiled in for %s"
msgstr "ikke oversat med understøttelse for %s"
#: nlmconv.c:1180
msgid "make section"
msgstr "opret sektion"
#: nlmconv.c:1194
msgid "set section size"
msgstr "sæt sektionsstørrelse"
#: nlmconv.c:1200
msgid "set section alignment"
msgstr ""
#: nlmconv.c:1204
msgid "set section flags"
msgstr "sæt sektionsflag"
#: nlmconv.c:1215
msgid "set .nlmsections size"
msgstr "sæt .nlmsektions størrelse"
#: nlmconv.c:1296 nlmconv.c:1304 nlmconv.c:1313 nlmconv.c:1318
msgid "set .nlmsection contents"
msgstr "sæt .nlmsektions indhold"
#: nlmconv.c:1795
msgid "stub section sizes"
msgstr "sektionsstørrelser for stub"
#: nlmconv.c:1842
msgid "writing stub"
msgstr "skriver stub"
#: nlmconv.c:1926
#, c-format
msgid "unresolved PC relative reloc against %s"
msgstr "uløst PC-relativ relokering mod %s"
#: nlmconv.c:1990
#, c-format
msgid "overflow when adjusting relocation against %s"
msgstr "overløb ved justeringen af relokering mod %s"
#: nlmconv.c:2117
#, c-format
msgid "%s: execution of %s failed: "
msgstr "%s: udførsel af %s mislykkedes: "
#: nlmconv.c:2132
#, c-format
msgid "Execution of %s failed"
msgstr "Eksekvering af %s mislykkedes"
#: nm.c:225 size.c:78 strings.c:646
#, c-format
msgid "Usage: %s [option(s)] [file(s)]\n"
msgstr "Brug: %s [flag] [inddatafiler]\n"
#: nm.c:226
#, c-format
msgid " List symbols in [file(s)] (a.out by default).\n"
msgstr " List symboler i FILerne (eller a.out).\n"
#: nm.c:227
#, fuzzy, c-format
msgid ""
" The options are:\n"
" -a, --debug-syms Display debugger-only symbols\n"
" -A, --print-file-name Print name of the input file before every symbol\n"
" -B Same as --format=bsd\n"
" -C, --demangle[=STYLE] Decode low-level symbol names into user-level names\n"
" The STYLE, if specified, can be `auto' (the default),\n"
" `gnu', `lucid', `arm', `hp', `edg', `gnu-v3', `java'\n"
" or `gnat'\n"
" --no-demangle Do not demangle low-level symbol names\n"
" -D, --dynamic Display dynamic symbols instead of normal symbols\n"
" --defined-only Display only defined symbols\n"
" -e (ignored)\n"
" -f, --format=FORMAT Use the output format FORMAT. FORMAT can be `bsd',\n"
" `sysv' or `posix'. The default is `bsd'\n"
" -g, --extern-only Display only external symbols\n"
" -l, --line-numbers Use debugging information to find a filename and\n"
" line number for each symbol\n"
" -n, --numeric-sort Sort symbols numerically by address\n"
" -o Same as -A\n"
" -p, --no-sort Do not sort the symbols\n"
" -P, --portability Same as --format=posix\n"
" -r, --reverse-sort Reverse the sense of the sort\n"
msgstr ""
"\n"
" -a, --debug-syms Vis kun fejlsøgningssymboler\n"
" -A, --print-file-name Skriv navnet på inddatafilen for hvert symbol\n"
" -B Samme som --format=bsd\n"
" -C, --demangle[=STIL] Afkod lavniveausymbolnavn til brugerniveaunavn\n"
" STIL kan være \"auto\" (det forvalgte), \"gnu\",\n"
" \"lucid\", \"arm\", \"hp\", \"edg\" eller \"gnu-new-abi\"\n"
" --no-demangle Afkod ikke lavniveausymbolnavn\n"
" -D, --dynamic Vis dynamiske symboler i stedet for normale symboler\n"
" --defined-only Vis kun definerede symboler\n"
" -e (ignoreres)\n"
" -f, --format=FORMAT Brug FORMAT som uddataformat. FORMAT kan være\n"
" \"bsd\", \"sysv\" eller \"posix\". Forvalet er \"bsd\"\n"
" -g, --extern-only Vis kun externe symboler\n"
" -h, --help Vis denne hjælpen\n"
" -l, --line-numbers Brug fejlsøgningsinformationen til at slå op\n"
" filnavn og linjenummer for hvert symbol\n"
" -n, --numeric-sort Sortere symboler numerisk efter adress\n"
" -o Samma som -A\n"
" -p, --no-sort Sortere ikke symbolerne\n"
" -P, --portability Samme som --format=posix\n"
" -r, --reverse-sort Sortere åt andre hållet\n"
" -s, --print-armap Ta med indeks for symboler i arkivmedlemmer\n"
" --size-sort Sortere symboler efter størrelse\n"
" -t, --radix=BAS Skriv tal i talbasen BAS\n"
" --target=BFD-NAVN Specificere målobjektets format som BFD-NAVN\n"
" -u, --undefined-only Vis kun udefinerede symboler\n"
" -V, --version Vis programmets versionsinformation\n"
" -X 32_64 (ignoreres)\n"
" @<fil> Læs valgmuligheder fra <fil>\n"
"\n"
#: nm.c:250
#, c-format
msgid " --plugin NAME Load the specified plugin\n"
msgstr ""
#: nm.c:253
#, c-format
msgid ""
" -S, --print-size Print size of defined symbols\n"
" -s, --print-armap Include index for symbols from archive members\n"
" --size-sort Sort symbols by size\n"
" --special-syms Include special symbols in the output\n"
" --synthetic Display synthetic symbols as well\n"
" -t, --radix=RADIX Use RADIX for printing symbol values\n"
" --target=BFDNAME Specify the target object format as BFDNAME\n"
" -u, --undefined-only Display only undefined symbols\n"
" -X 32_64 (ignored)\n"
" @FILE Read options from FILE\n"
" -h, --help Display this information\n"
" -V, --version Display this program's version number\n"
"\n"
msgstr ""
#: nm.c:301
#, c-format
msgid "%s: invalid radix"
msgstr "%s: ugyldig talbase"
#: nm.c:325
#, c-format
msgid "%s: invalid output format"
msgstr "%s: ugyldigt uddataformat"
#: nm.c:346 readelf.c:8259 readelf.c:8304
#, c-format
msgid "<processor specific>: %d"
msgstr "<processor-specifik>: %d"
#: nm.c:348 readelf.c:8268 readelf.c:8322
#, c-format
msgid "<OS specific>: %d"
msgstr "<OS-specifik>: %d"
#: nm.c:350 readelf.c:8271 readelf.c:8325
#, c-format
msgid "<unknown>: %d"
msgstr "<ukendt>: %d"
#: nm.c:390
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Archive index:\n"
msgstr ""
"\n"
"Arkivindeks:\n"
#: nm.c:1251
#, c-format
msgid ""
"\n"
"\n"
"Undefined symbols from %s:\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Udefinerede symboler fra %s:\n"
"\n"
#: nm.c:1253
#, c-format
msgid ""
"\n"
"\n"
"Symbols from %s:\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Symboler fra %s:\n"
"\n"
#: nm.c:1255 nm.c:1306
#, c-format
msgid ""
"Name Value Class Type Size Line Section\n"
"\n"
msgstr ""
"Navn Værdi Klasse Type Størr. Linje Sektion\n"
"\n"
#: nm.c:1258 nm.c:1309
#, c-format
msgid ""
"Name Value Class Type Size Line Section\n"
"\n"
msgstr ""
"Navn Værdi Klasse Type Størr. Linje Sektion\n"
"\n"
#: nm.c:1302
#, c-format
msgid ""
"\n"
"\n"
"Undefined symbols from %s[%s]:\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Udefinerede symboler fra %s[%s]:\n"
"\n"
#: nm.c:1304
#, c-format
msgid ""
"\n"
"\n"
"Symbols from %s[%s]:\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Symboler fra %s[%s]:\n"
"\n"
#: nm.c:1396
#, c-format
msgid "Print width has not been initialized (%d)"
msgstr ""
#: nm.c:1624
msgid "Only -X 32_64 is supported"
msgstr "Kun -X 32_64 understøttes"
#: nm.c:1653
msgid "Using the --size-sort and --undefined-only options together"
msgstr ""
#: nm.c:1654
msgid "will produce no output, since undefined symbols have no size."
msgstr ""
#: nm.c:1682
#, c-format
msgid "data size %ld"
msgstr "datastørrelse %ld"
#: objcopy.c:473 srconv.c:1731
#, c-format
msgid "Usage: %s [option(s)] in-file [out-file]\n"
msgstr "Brug: %s [flag] inddatafil [uddatafil]\n"
#: objcopy.c:474
#, c-format
msgid " Copies a binary file, possibly transforming it in the process\n"
msgstr ""
#: objcopy.c:476
#, c-format
msgid ""
" -I --input-target <bfdname> Assume input file is in format <bfdname>\n"
" -O --output-target <bfdname> Create an output file in format <bfdname>\n"
" -B --binary-architecture <arch> Set output arch, when input is arch-less\n"
" -F --target <bfdname> Set both input and output format to <bfdname>\n"
" --debugging Convert debugging information, if possible\n"
" -p --preserve-dates Copy modified/access timestamps to the output\n"
" -j --only-section <name> Only copy section <name> into the output\n"
" --add-gnu-debuglink=<file> Add section .gnu_debuglink linking to <file>\n"
" -R --remove-section <name> Remove section <name> from the output\n"
" -S --strip-all Remove all symbol and relocation information\n"
" -g --strip-debug Remove all debugging symbols & sections\n"
" --strip-unneeded Remove all symbols not needed by relocations\n"
" -N --strip-symbol <name> Do not copy symbol <name>\n"
" --strip-unneeded-symbol <name>\n"
" Do not copy symbol <name> unless needed by\n"
" relocations\n"
" --only-keep-debug Strip everything but the debug information\n"
" --extract-symbol Remove section contents but keep symbols\n"
" -K --keep-symbol <name> Do not strip symbol <name>\n"
" --keep-file-symbols Do not strip file symbol(s)\n"
" --localize-hidden Turn all ELF hidden symbols into locals\n"
" -L --localize-symbol <name> Force symbol <name> to be marked as a local\n"
" --globalize-symbol <name> Force symbol <name> to be marked as a global\n"
" -G --keep-global-symbol <name> Localize all symbols except <name>\n"
" -W --weaken-symbol <name> Force symbol <name> to be marked as a weak\n"
" --weaken Force all global symbols to be marked as weak\n"
" -w --wildcard Permit wildcard in symbol comparison\n"
" -x --discard-all Remove all non-global symbols\n"
" -X --discard-locals Remove any compiler-generated symbols\n"
" -i --interleave [<number>] Only copy N out of every <number> bytes\n"
" --interleave-width <number> Set N for --interleave\n"
" -b --byte <num> Select byte <num> in every interleaved block\n"
" --gap-fill <val> Fill gaps between sections with <val>\n"
" --pad-to <addr> Pad the last section up to address <addr>\n"
" --set-start <addr> Set the start address to <addr>\n"
" {--change-start|--adjust-start} <incr>\n"
" Add <incr> to the start address\n"
" {--change-addresses|--adjust-vma} <incr>\n"
" Add <incr> to LMA, VMA and start addresses\n"
" {--change-section-address|--adjust-section-vma} <name>{=|+|-}<val>\n"
" Change LMA and VMA of section <name> by <val>\n"
" --change-section-lma <name>{=|+|-}<val>\n"
" Change the LMA of section <name> by <val>\n"
" --change-section-vma <name>{=|+|-}<val>\n"
" Change the VMA of section <name> by <val>\n"
" {--[no-]change-warnings|--[no-]adjust-warnings}\n"
" Warn if a named section does not exist\n"
" --set-section-flags <name>=<flags>\n"
" Set section <name>'s properties to <flags>\n"
" --add-section <name>=<file> Add section <name> found in <file> to output\n"
" --rename-section <old>=<new>[,<flags>] Rename section <old> to <new>\n"
" --long-section-names {enable|disable|keep}\n"
" Handle long section names in Coff objects.\n"
" --change-leading-char Force output format's leading character style\n"
" --remove-leading-char Remove leading character from global symbols\n"
" --reverse-bytes=<num> Reverse <num> bytes at a time, in output sections with content\n"
" --redefine-sym <old>=<new> Redefine symbol name <old> to <new>\n"
" --redefine-syms <file> --redefine-sym for all symbol pairs \n"
" listed in <file>\n"
" --srec-len <number> Restrict the length of generated Srecords\n"
" --srec-forceS3 Restrict the type of generated Srecords to S3\n"
" --strip-symbols <file> -N for all symbols listed in <file>\n"
" --strip-unneeded-symbols <file>\n"
" --strip-unneeded-symbol for all symbols listed\n"
" in <file>\n"
" --keep-symbols <file> -K for all symbols listed in <file>\n"
" --localize-symbols <file> -L for all symbols listed in <file>\n"
" --globalize-symbols <file> --globalize-symbol for all in <file>\n"
" --keep-global-symbols <file> -G for all symbols listed in <file>\n"
" --weaken-symbols <file> -W for all symbols listed in <file>\n"
" --alt-machine-code <index> Use the target's <index>'th alternative machine\n"
" --writable-text Mark the output text as writable\n"
" --readonly-text Make the output text write protected\n"
" --pure Mark the output file as demand paged\n"
" --impure Mark the output file as impure\n"
" --prefix-symbols <prefix> Add <prefix> to start of every symbol name\n"
" --prefix-sections <prefix> Add <prefix> to start of every section name\n"
" --prefix-alloc-sections <prefix>\n"
" Add <prefix> to start of every allocatable\n"
" section name\n"
" --file-alignment <num> Set PE file alignment to <num>\n"
" --heap <reserve>[,<commit>] Set PE reserve/commit heap to <reserve>/\n"
" <commit>\n"
" --image-base <address> Set PE image base to <address>\n"
" --section-alignment <num> Set PE section alignment to <num>\n"
" --stack <reserve>[,<commit>] Set PE reserve/commit stack to <reserve>/\n"
" <commit>\n"
" --subsystem <name>[:<version>]\n"
" Set PE subsystem to <name> [& <version>]\n"
" --compress-debug-sections Compress DWARF debug sections using zlib\n"
" --decompress-debug-sections Decompress DWARF debug sections using zlib\n"
" -v --verbose List all object files modified\n"
" @<file> Read options from <file>\n"
" -V --version Display this program's version number\n"
" -h --help Display this output\n"
" --info List object formats & architectures supported\n"
msgstr ""
#: objcopy.c:583
#, c-format
msgid "Usage: %s <option(s)> in-file(s)\n"
msgstr "Brug: %s <flag> inddatafiler\n"
#: objcopy.c:584
#, c-format
msgid " Removes symbols and sections from files\n"
msgstr " Fjern symboler og afsnit fra filer\n"
#: objcopy.c:586
#, fuzzy, c-format
msgid ""
" -I --input-target=<bfdname> Assume input file is in format <bfdname>\n"
" -O --output-target=<bfdname> Create an output file in format <bfdname>\n"
" -F --target=<bfdname> Set both input and output format to <bfdname>\n"
" -p --preserve-dates Copy modified/access timestamps to the output\n"
" -R --remove-section=<name> Remove section <name> from the output\n"
" -s --strip-all Remove all symbol and relocation information\n"
" -g -S -d --strip-debug Remove all debugging symbols & sections\n"
" --strip-unneeded Remove all symbols not needed by relocations\n"
" --only-keep-debug Strip everything but the debug information\n"
" -N --strip-symbol=<name> Do not copy symbol <name>\n"
" -K --keep-symbol=<name> Do not strip symbol <name>\n"
" --keep-file-symbols Do not strip file symbol(s)\n"
" -w --wildcard Permit wildcard in symbol comparison\n"
" -x --discard-all Remove all non-global symbols\n"
" -X --discard-locals Remove any compiler-generated symbols\n"
" -v --verbose List all object files modified\n"
" -V --version Display this program's version number\n"
" -h --help Display this output\n"
" --info List object formats & architectures supported\n"
" -o <file> Place stripped output into <file>\n"
msgstr ""
" -I --input-target <bfd-navn> Antag inddatafilens format er <bfd-navn>\n"
" -O --output-target <bfd-navn> Opret uddatafilen i formatet <bfd-navn>\n"
" -F --target <bfd-navn> Sæt både in- og udformatet til <bfd-navn>\n"
" -p --preserve-dates Kopiér ændrings/adgangtider til uddata\n"
" -R --remove-section <navn> Fjern sektion <navn> fra uddata\n"
" -s --strip-all Fjern alle symbol- og relokeringsinfo\n"
" -g -S --strip-debug Fjern alle fejlsøgningssymboler\n"
" --strip-unneeded Fjern symboler unødige for relokeringen\n"
" -N --strip-symbol <navn> Kopiér ikke symbol <navn>\n"
" -K --keep-symbol <navn> Kopiér kun symbol <navn>\n"
" -x --discard-all Fjern alle ikke-globale symboler\n"
" -X --discard-locals Fjern alle oversættergenererede symboler\n"
" -v --verbose Lista alle forændrede objektfiler\n"
" -V --version Vis programmets versionsinformation\n"
" -h --help Vis denne hjælp\n"
" -o <fil> gem den udrensede uddata i <fil>\n"
#: objcopy.c:659
#, c-format
msgid "unrecognized section flag `%s'"
msgstr "ukendt sektionsflag \"%s\""
#: objcopy.c:660
#, c-format
msgid "supported flags: %s"
msgstr "flag som håndteres: %s"
#: objcopy.c:761
#, c-format
msgid "cannot open '%s': %s"
msgstr "kan ikke åbne '%s': %s"
#: objcopy.c:764 objcopy.c:3389
#, c-format
msgid "%s: fread failed"
msgstr "%s: fread mislykkedes"
#: objcopy.c:837
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d: Ignoring rubbish found on this line"
msgstr "%s:%d: Ignorerer snavs fundet på denne linje"
#: objcopy.c:1128
#, c-format
msgid "not stripping symbol `%s' because it is named in a relocation"
msgstr ""
#: objcopy.c:1211
#, c-format
msgid "%s: Multiple redefinition of symbol \"%s\""
msgstr "%s: Flere omdefineringer af symbol \"%s\""
#: objcopy.c:1215
#, c-format
msgid "%s: Symbol \"%s\" is target of more than one redefinition"
msgstr "%s: Symbol \"%s\" er mål for mere end en omdefinering"
#: objcopy.c:1243
#, c-format
msgid "couldn't open symbol redefinition file %s (error: %s)"
msgstr "kunne ikke åbne redefinitionsfil %s for symboler (fejl: %s)"
#: objcopy.c:1321
#, c-format
msgid "%s:%d: garbage found at end of line"
msgstr "%s:%d: snavs fundet ved linjeslut"
#: objcopy.c:1324
#, c-format
msgid "%s:%d: missing new symbol name"
msgstr "%s:%d: mangler nyt symbolnavn"
#: objcopy.c:1334
#, c-format
msgid "%s:%d: premature end of file"
msgstr ""
#: objcopy.c:1360
#, fuzzy, c-format
msgid "stat returns negative size for `%s'"
msgstr "stat returnerer negativ størrelse på %s"
#: objcopy.c:1372
#, c-format
msgid "copy from `%s' [unknown] to `%s' [unknown]\n"
msgstr "kopiér fra `%s' [ukendt] til `%s' [ukendt]\n"
#: objcopy.c:1427
msgid "Unable to change endianness of input file(s)"
msgstr "Kan ikke ændre endian-type på inddatafilerne"
#: objcopy.c:1436
#, fuzzy, c-format
msgid "copy from `%s' [%s] to `%s' [%s]\n"
msgstr "kopierer fra %s(%s) til %s(%s)\n"
#: objcopy.c:1485
#, c-format
msgid "Input file `%s' ignores binary architecture parameter."
msgstr "Inddatafil '%s' ignorerer binær arkitekturparameter."
#: objcopy.c:1493
#, c-format
msgid "Unable to recognise the format of the input file `%s'"
msgstr "Kan ikke genkende formatet på inddatafilen '%s'"
#: objcopy.c:1496
#, c-format
msgid "Output file cannot represent architecture `%s'"
msgstr "Uddatafilen kan ikke repræsentere arkitektur '%s'"
#: objcopy.c:1559
#, c-format
msgid "warning: file alignment (0x%s) > section alignment (0x%s)"
msgstr ""
#: objcopy.c:1618
#, c-format
msgid "can't add section '%s'"
msgstr "kan ikke tilføje sektion '%s'"
#: objcopy.c:1632
#, c-format
msgid "can't create section `%s'"
msgstr "kan ikke oprette sektion '%s'"
#: objcopy.c:1678
#, c-format
msgid "cannot create debug link section `%s'"
msgstr "kan ikke oprette fejlsøgningssektion: '%s'"
#: objcopy.c:1771
msgid "Can't fill gap after section"
msgstr "Kan ikke fylde hullet efter sektion"
#: objcopy.c:1795
msgid "can't add padding"
msgstr "Kan ikke tilføje udfyldning"
#: objcopy.c:1886
#, c-format
msgid "cannot fill debug link section `%s'"
msgstr "kan ikke udfylde fejlsøgningssektion '%s'"
#: objcopy.c:1949
msgid "error copying private BFD data"
msgstr "fejl ved kopiering af privat BFD-data"
#: objcopy.c:1960
#, c-format
msgid "this target does not support %lu alternative machine codes"
msgstr ""
#: objcopy.c:1964
msgid "treating that number as an absolute e_machine value instead"
msgstr ""
#: objcopy.c:1968
msgid "ignoring the alternative value"
msgstr ""
#: objcopy.c:2000 objcopy.c:2035
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot create tempdir for archive copying (error: %s)"
msgstr "kan ikke oprette katalog %s for arkivkopiering (fejl: %s)"
#: objcopy.c:2096
#, fuzzy
msgid "Unable to recognise the format of file"
msgstr "Kan ikke søge til slutningen af filen!"
#: objcopy.c:2194
#, c-format
msgid "error: the input file '%s' is empty"
msgstr "fejl: inddatafilen '%s' er tom"
#: objcopy.c:2338
#, c-format
msgid "Multiple renames of section %s"
msgstr "Flere navneskift på sektion %s"
#: objcopy.c:2389
#, fuzzy
msgid "error in private header data"
msgstr "fejl ved kopiering af privat BFD-data: %s"
#: objcopy.c:2467
msgid "failed to create output section"
msgstr ""
#: objcopy.c:2481
msgid "failed to set size"
msgstr "kunne ikke sætte størrelse"
#: objcopy.c:2495
msgid "failed to set vma"
msgstr ""
#: objcopy.c:2520
msgid "failed to set alignment"
msgstr ""
#: objcopy.c:2554
#, fuzzy
msgid "failed to copy private data"
msgstr "%s: fejl ved kopiering af privat BFD-data: %s"
#: objcopy.c:2636
msgid "relocation count is negative"
msgstr ""
#. User must pad the section up in order to do this.
#: objcopy.c:2697
#, c-format
msgid "cannot reverse bytes: length of section %s must be evenly divisible by %d"
msgstr ""
#: objcopy.c:2883
#, fuzzy
msgid "can't create debugging section"
msgstr "%s: kan ikke oprette fejlsøgningssektion: %s"
#: objcopy.c:2896
#, fuzzy
msgid "can't set debugging section contents"
msgstr "%s: kan ikke sætte indeholdet i fejlsøgningssektionen: %s"
#: objcopy.c:2904
#, fuzzy, c-format
msgid "don't know how to write debugging information for %s"
msgstr "%s: véd ikke hvordan man skriver fejlsøgningsinformation for %s"
#: objcopy.c:3046
msgid "could not create temporary file to hold stripped copy"
msgstr ""
#: objcopy.c:3118
#, c-format
msgid "%s: bad version in PE subsystem"
msgstr ""
#: objcopy.c:3148
#, c-format
msgid "unknown PE subsystem: %s"
msgstr ""
#: objcopy.c:3209
msgid "byte number must be non-negative"
msgstr "byte-nr må ikke være negativt"
#: objcopy.c:3215
#, c-format
msgid "architecture %s unknown"
msgstr "arkitektur %s er ukendt"
#: objcopy.c:3223
msgid "interleave must be positive"
msgstr "intervalstørrelsen skal være positiv"
#: objcopy.c:3232
#, fuzzy
msgid "interleave width must be positive"
msgstr "intervalstørrelsen skal være positiv"
#: objcopy.c:3252 objcopy.c:3260
#, c-format
msgid "%s both copied and removed"
msgstr "%s både kopieret og fjernet"
#: objcopy.c:3359 objcopy.c:3439 objcopy.c:3547 objcopy.c:3578 objcopy.c:3602
#: objcopy.c:3606 objcopy.c:3626
#, c-format
msgid "bad format for %s"
msgstr "fejlagtigt format på %s"
#: objcopy.c:3371
#, c-format
msgid "cannot open: %s: %s"
msgstr "kan ikke åbne: %s: %s"
#: objcopy.c:3516
#, c-format
msgid "Warning: truncating gap-fill from 0x%s to 0x%x"
msgstr "Advarsel: afkorter udfyldningsværdien fra 0x%s til 0x%x"
#: objcopy.c:3677
#, c-format
msgid "unknown long section names option '%s'"
msgstr ""
#: objcopy.c:3695
#, fuzzy
msgid "unable to parse alternative machine code"
msgstr "ukendt alternativ maskinkode, ignoreret"
#: objcopy.c:3740
#, fuzzy
msgid "number of bytes to reverse must be positive and even"
msgstr "intervalstørrelsen skal være positiv"
#: objcopy.c:3743
#, c-format
msgid "Warning: ignoring previous --reverse-bytes value of %d"
msgstr ""
#: objcopy.c:3758
#, c-format
msgid "%s: invalid reserve value for --heap"
msgstr ""
#: objcopy.c:3764
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: invalid commit value for --heap"
msgstr "%s: ugyldigt uddataformat"
#: objcopy.c:3789
#, c-format
msgid "%s: invalid reserve value for --stack"
msgstr ""
#: objcopy.c:3795
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: invalid commit value for --stack"
msgstr "%s: ugyldigt uddataformat"
#: objcopy.c:3824
#, fuzzy
msgid "interleave start byte must be set with --byte"
msgstr "intervalstørrelsen skal være positiv"
#: objcopy.c:3827
msgid "byte number must be less than interleave"
msgstr "byte-nr skal være mindre end antal byte i intervallet"
#: objcopy.c:3830
#, fuzzy
msgid "interleave width must be less than or equal to interleave - byte`"
msgstr "byte-nr skal være mindre end antal byte i intervallet"
#: objcopy.c:3857
#, c-format
msgid "unknown input EFI target: %s"
msgstr ""
#: objcopy.c:3888
#, fuzzy, c-format
msgid "unknown output EFI target: %s"
msgstr "ukendt formattype \"%s\""
#: objcopy.c:3901
#, c-format
msgid "warning: could not locate '%s'. System error message: %s"
msgstr ""
#: objcopy.c:3912
#, c-format
msgid "warning: could not create temporary file whilst copying '%s', (error: %s)"
msgstr ""
#: objcopy.c:3956 objcopy.c:3970
#, c-format
msgid "%s %s%c0x%s never used"
msgstr "%s %s%c0x%s bruges aldrig"
#: objdump.c:190
#, c-format
msgid "Usage: %s <option(s)> <file(s)>\n"
msgstr "Brug: %s <flag> <inddatafiler>\n"
#: objdump.c:191
#, c-format
msgid " Display information from object <file(s)>.\n"
msgstr " Vis information fra <objektfiler>.\n"
#: objdump.c:192
#, c-format
msgid " At least one of the following switches must be given:\n"
msgstr " Mindst et af følgende flag skal angives:\n"
#: objdump.c:193
#, fuzzy, c-format
msgid ""
" -a, --archive-headers Display archive header information\n"
" -f, --file-headers Display the contents of the overall file header\n"
" -p, --private-headers Display object format specific file header contents\n"
" -h, --[section-]headers Display the contents of the section headers\n"
" -x, --all-headers Display the contents of all headers\n"
" -d, --disassemble Display assembler contents of executable sections\n"
" -D, --disassemble-all Display assembler contents of all sections\n"
" -S, --source Intermix source code with disassembly\n"
" -s, --full-contents Display the full contents of all sections requested\n"
" -g, --debugging Display debug information in object file\n"
" -e, --debugging-tags Display debug information using ctags style\n"
" -G, --stabs Display (in raw form) any STABS info in the file\n"
" -W[lLiaprmfFsoRt] or\n"
" --dwarf[=rawline,=decodedline,=info,=abbrev,=pubnames,=aranges,=macro,=frames,\n"
" =frames-interp,=str,=loc,=Ranges,=pubtypes,\n"
" =trace_info,=trace_abbrev,=trace_aranges]\n"
" Display DWARF info in the file\n"
" -t, --syms Display the contents of the symbol table(s)\n"
" -T, --dynamic-syms Display the contents of the dynamic symbol table\n"
" -r, --reloc Display the relocation entries in the file\n"
" -R, --dynamic-reloc Display the dynamic relocation entries in the file\n"
" @<file> Read options from <file>\n"
" -v, --version Display this program's version number\n"
" -i, --info List object formats and architectures supported\n"
" -H, --help Display this information\n"
msgstr ""
" -a, --archive-headers Vis information fra arkivhoveden\n"
" -f, --file-headers Vis indeholdet i det overgripende filhovedet\n"
" -p, --private-headers Vis indeholdet i objektformatspecifikke filhoveden\n"
" -h, --[section-]headers Vis indeholdet i sektionshoveden\n"
" -x, --all-headers Vis indeholdet i alle hoveden\n"
" -d, --disassemble Vis disassemblering af exekverbara sektioner\n"
" -D, --disassemble-all Vis disassemblering af alle sektioner\n"
" -S, --source Varva kildekode med disassemblering\n"
" -s, --full-contents Vis hele indeholdet i alle udvalgte sektioner\n"
" -g, --debugging Vis fejlsøgningsinformation fra objektfilen\n"
" -G, --stabs Vis (ubehandlet) eventuell STABS-info fra filen\n"
" -t, --syms Vis indeholdet i symboltabellen(erna)\n"
" -T, --dynamic-syms Vis indeholdet i tabellen med dynamiske symboler\n"
" -r, --reloc Vis relokeringsposterne i filen\n"
" -R, --dynamic-reloc Vis de dynamiske relokeringsposterne i filen\n"
" -V, --version Vis programmets versionsinformation\n"
" -i, --info Lista de objektformat og arkitekturer som håndteres\n"
" -H, --help Vis denne hjælp\n"
#: objdump.c:222
#, c-format
msgid ""
"\n"
" The following switches are optional:\n"
msgstr ""
"\n"
" Følgende flag er frivillige:\n"
#: objdump.c:223
#, fuzzy, c-format
msgid ""
" -b, --target=BFDNAME Specify the target object format as BFDNAME\n"
" -m, --architecture=MACHINE Specify the target architecture as MACHINE\n"
" -j, --section=NAME Only display information for section NAME\n"
" -M, --disassembler-options=OPT Pass text OPT on to the disassembler\n"
" -EB --endian=big Assume big endian format when disassembling\n"
" -EL --endian=little Assume little endian format when disassembling\n"
" --file-start-context Include context from start of file (with -S)\n"
" -I, --include=DIR Add DIR to search list for source files\n"
" -l, --line-numbers Include line numbers and filenames in output\n"
" -F, --file-offsets Include file offsets when displaying information\n"
" -C, --demangle[=STYLE] Decode mangled/processed symbol names\n"
" The STYLE, if specified, can be `auto', `gnu',\n"
" `lucid', `arm', `hp', `edg', `gnu-v3', `java'\n"
" or `gnat'\n"
" -w, --wide Format output for more than 80 columns\n"
" -z, --disassemble-zeroes Do not skip blocks of zeroes when disassembling\n"
" --start-address=ADDR Only process data whose address is >= ADDR\n"
" --stop-address=ADDR Only process data whose address is <= ADDR\n"
" --prefix-addresses Print complete address alongside disassembly\n"
" --[no-]show-raw-insn Display hex alongside symbolic disassembly\n"
" --insn-width=WIDTH Display WIDTH bytes on a signle line for -d\n"
" --adjust-vma=OFFSET Add OFFSET to all displayed section addresses\n"
" --special-syms Include special symbols in symbol dumps\n"
" --prefix=PREFIX Add PREFIX to absolute paths for -S\n"
" --prefix-strip=LEVEL Strip initial directory names for -S\n"
"\n"
msgstr ""
" -b, --target=BFDNAVN Specificér at målobjektets format er BFDNAVN\n"
" -m, --architecture=MASKINE Specificér at målarkitekturen er MASKINE\n"
" -j, --section=NAVN Vis kun information om sektion NAVN\n"
" -M, --disassembler-options=FLG Videresend FLG til disassembleren\n"
" -EB --endian=big Antag big endian-format ved disassemblering\n"
" -EL --endian=little Antag little endian-format ved disassemblering\n"
" --file-start-context Medtag omgivelsen i begyndelsen af filen (med -S)\n"
" -l, --line-numbers Medtag linjenumre og filnavne i uddata\n"
" -C, --demangle[=STIL] Afkod kodede symbolnavne\n"
" STIL, hvis givet, kan være: \"auto\", \"gnu\",\n"
" \"lucid\", \"arm\", \"hp\", \"edg\", \"gnu-new-abi\"\n"
" -w, --wide Tilpas uddata til mere end 80 kolonner\n"
" -z, --disassemble-zeroes Hop ikke over blokke af nuller ved\n"
" disassemblering\n"
" --start-address=ADR Behandl kun data på adresser >= ADR\n"
" --stop-address=ADR Behandl kun data på adresser <= ADR\n"
" --prefix-addresses Vis fuldstændige adresser sammen med disassemblering.\n"
" --[no-]show-raw-insn Vis hex.-kode sammen med disassemblering\n"
" --adjust-vma=OFFSET Tilføj OFFSET til alle viste sektionsadresser\n"
"\n"
#: objdump.c:396
#, c-format
msgid "section '%s' mentioned in a -j option, but not found in any input file"
msgstr ""
#: objdump.c:500
#, c-format
msgid "Sections:\n"
msgstr "Sektioner:\n"
#: objdump.c:503 objdump.c:507
#, c-format
msgid "Idx Name Size VMA LMA File off Algn"
msgstr "Idx Navn Størrelse VMA LMA Filoffs Just"
#: objdump.c:509
#, c-format
msgid "Idx Name Size VMA LMA File off Algn"
msgstr "Idx Navn Størrelse VMA LMA Filoffs Just"
#: objdump.c:513
#, c-format
msgid " Flags"
msgstr " Flag"
#: objdump.c:515
#, c-format
msgid " Pg"
msgstr ""
#: objdump.c:558
#, c-format
msgid "%s: not a dynamic object"
msgstr "%s: ikke et dynamisk objekt"
#: objdump.c:984 objdump.c:1008
#, fuzzy, c-format
msgid " (File Offset: 0x%lx)"
msgstr " (indirekte streng, offset: 0x%lx): "
#: objdump.c:1634
#, c-format
msgid "disassemble_fn returned length %d"
msgstr ""
#: objdump.c:1939
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Disassembly of section %s:\n"
msgstr ""
"\n"
"Disassemblering af sektion %s:\n"
#: objdump.c:2115
#, fuzzy, c-format
msgid "can't use supplied machine %s"
msgstr "Kan ikke bruge den opgivne maskine %s"
#: objdump.c:2134
#, fuzzy, c-format
msgid "can't disassemble for architecture %s\n"
msgstr "Kan ikke disassemblere for arkitektur %s\n"
#: objdump.c:2214 objdump.c:2237
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"\n"
"Can't get contents for section '%s'.\n"
msgstr "Indhold i %s-sektionen:\n"
#: objdump.c:2378
#, c-format
msgid ""
"No %s section present\n"
"\n"
msgstr ""
"Der findes ingen %s-sektion\n"
"\n"
#: objdump.c:2387
#, fuzzy, c-format
msgid "reading %s section of %s failed: %s"
msgstr "Læsning af %s-sektionen i %s mislykkedes: %s"
#: objdump.c:2431
#, c-format
msgid ""
"Contents of %s section:\n"
"\n"
msgstr ""
"Indhold i %s-sektionen:\n"
"\n"
#: objdump.c:2562
#, c-format
msgid "architecture: %s, "
msgstr "arkitektur: %s, "
#: objdump.c:2565
#, c-format
msgid "flags 0x%08x:\n"
msgstr "flag 0x%08x:\n"
#: objdump.c:2579
#, c-format
msgid ""
"\n"
"start address 0x"
msgstr ""
"\n"
"startadresse 0x"
#: objdump.c:2642
#, fuzzy, c-format
msgid "Contents of section %s:"
msgstr "Indhold i %s-sektionen:\n"
#: objdump.c:2644
#, fuzzy, c-format
msgid " (Starting at file offset: 0x%lx)"
msgstr " (indirekte streng, offset: 0x%lx): "
#: objdump.c:2650
#, fuzzy
msgid "Reading section failed"
msgstr "Læsning af %s-sektionen i %s mislykkedes: %s"
#: objdump.c:2753
#, fuzzy, c-format
msgid "no symbols\n"
msgstr "%s: ingen symboler"
#: objdump.c:2760
#, c-format
msgid "no information for symbol number %ld\n"
msgstr ""
#: objdump.c:2763
#, fuzzy, c-format
msgid "could not determine the type of symbol number %ld\n"
msgstr "Kan ikke bestemme hvor mange symboler som skal læses ind\n"
#: objdump.c:3043
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s: file format %s\n"
msgstr ""
"\n"
"%s: filformat %s\n"
#: objdump.c:3101
#, c-format
msgid "%s: printing debugging information failed"
msgstr "%s: udskrift af fejlsøgningsinformationen mislykkedes"
#: objdump.c:3205
#, c-format
msgid "In archive %s:\n"
msgstr "I arkiv %s:\n"
#: objdump.c:3316
msgid "error: the start address should be before the end address"
msgstr ""
#: objdump.c:3321
msgid "error: the stop address should be after the start address"
msgstr ""
#: objdump.c:3333
#, fuzzy
msgid "error: prefix strip must be non-negative"
msgstr "byte-nr må ikke være negativt"
#: objdump.c:3338
#, fuzzy
msgid "error: instruction width must be positive"
msgstr "indeks for alternativ maskinkode skal være positivt"
#: objdump.c:3347
msgid "unrecognized -E option"
msgstr "ukendt -E-flag"
#: objdump.c:3358
#, c-format
msgid "unrecognized --endian type `%s'"
msgstr "ukendt --endian-type \"%s\""
#: rclex.c:197
msgid "invalid value specified for pragma code_page.\n"
msgstr ""
#: rdcoff.c:198
#, c-format
msgid "parse_coff_type: Bad type code 0x%x"
msgstr "parse_coff_type: Fejlagtig typekode 0x%x"
#: rdcoff.c:406 rdcoff.c:511 rdcoff.c:699
#, c-format
msgid "bfd_coff_get_syment failed: %s"
msgstr "bfd_coff_get_syment mislykkedes: %s"
#: rdcoff.c:422 rdcoff.c:719
#, c-format
msgid "bfd_coff_get_auxent failed: %s"
msgstr "bfd_coff_get_auxent mislykkedes: %s"
#: rdcoff.c:786
#, c-format
msgid "%ld: .bf without preceding function"
msgstr "%ld: .bf mangler indledende funktion"
#: rdcoff.c:836
#, c-format
msgid "%ld: unexpected .ef\n"
msgstr "%ld: uventet .ef\n"
#: rddbg.c:88
#, c-format
msgid "%s: no recognized debugging information"
msgstr "%s: ingen kendt fejlsøgningsinformation"
#: rddbg.c:402
#, c-format
msgid "Last stabs entries before error:\n"
msgstr "De sidste stabs-poster inden fejlen:\n"
#: readelf.c:268
#, fuzzy
msgid "<none>"
msgstr "ingen"
#: readelf.c:269
#, fuzzy
msgid "<no-name>"
msgstr "ingen"
#: readelf.c:270 readelf.c:5047 readelf.c:5557 readelf.c:7794 readelf.c:7912
#: readelf.c:8865 readelf.c:8945 readelf.c:8998 readelf.c:11860
#: readelf.c:11863
msgid "<corrupt>"
msgstr ""
#: readelf.c:308
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to seek to 0x%lx for %s\n"
msgstr "Kan ikke søge til %x for %s\n"
#: readelf.c:323
#, fuzzy, c-format
msgid "Out of memory allocating 0x%lx bytes for %s\n"
msgstr "Slut på hukommelse ved allokering af %d byte for %s\n"
#: readelf.c:333
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to read in 0x%lx bytes of %s\n"
msgstr "Kan ikke indlæse %d byte af %s\n"
#: readelf.c:697
msgid "Don't know about relocations on this machine architecture\n"
msgstr "Ved ikke hvordan man relokaliserer på denne maskinarkitektur\n"
#: readelf.c:718 readelf.c:748 readelf.c:816 readelf.c:845
msgid "relocs"
msgstr "relokeringer"
#: readelf.c:730 readelf.c:760 readelf.c:827 readelf.c:856
#, fuzzy
msgid "out of memory parsing relocs\n"
msgstr "slut på hukommelse ved tolkning af relokeringer"
#: readelf.c:961
#, c-format
msgid " Offset Info Type Sym. Value Symbol's Name + Addend\n"
msgstr " Offset Info Type Symbolværdi Symbolnavn + Tillæg\n"
#: readelf.c:963
#, c-format
msgid " Offset Info Type Sym.Value Sym. Name + Addend\n"
msgstr " Offset Info Type Symbolværdi Symbolnavn + Tillæg\n"
#: readelf.c:968
#, c-format
msgid " Offset Info Type Sym. Value Symbol's Name\n"
msgstr " Offset Info Type Symbolværdi Symbolnavn\n"
#: readelf.c:970
#, c-format
msgid " Offset Info Type Sym.Value Sym. Name\n"
msgstr " Offset Info Type Symbolværdi Symbolnavn\n"
#: readelf.c:978
#, fuzzy, c-format
msgid " Offset Info Type Symbol's Value Symbol's Name + Addend\n"
msgstr " Offset Info Type Symbolværdi Symbolnavn + Tillæg\n"
#: readelf.c:980
#, c-format
msgid " Offset Info Type Sym. Value Sym. Name + Addend\n"
msgstr " Offset Info Type Symbolværdi Symbolnavn+ Tillæg\n"
#: readelf.c:985
#, fuzzy, c-format
msgid " Offset Info Type Symbol's Value Symbol's Name\n"
msgstr " Offset Info Type Symbolværdi Symbolnavn\n"
#: readelf.c:987
#, c-format
msgid " Offset Info Type Sym. Value Sym. Name\n"
msgstr " Offset Info Type Symbolværdi Symbolnavn\n"
#: readelf.c:1291 readelf.c:1448 readelf.c:1456
#, c-format
msgid "unrecognized: %-7lx"
msgstr "ukendt: %-7lx"
#: readelf.c:1316
#, fuzzy, c-format
msgid "<unknown addend: %lx>"
msgstr "<ukendt: %x>"
#: readelf.c:1323
#, fuzzy, c-format
msgid " bad symbol index: %08lx"
msgstr "Navneindeks: %ld\n"
#: readelf.c:1406
#, fuzzy, c-format
msgid "<string table index: %3ld>"
msgstr "<strengtabelsindeks %3ld>"
#: readelf.c:1408
#, fuzzy, c-format
msgid "<corrupt string table index: %3ld>"
msgstr "<strengtabelsindeks %3ld>"
#: readelf.c:1801
#, c-format
msgid "Processor Specific: %lx"
msgstr "processorspecifik: %lx"
#: readelf.c:1825
#, c-format
msgid "Operating System specific: %lx"
msgstr "Operativsystemsspecifik: %lx"
#: readelf.c:1829 readelf.c:2875
#, c-format
msgid "<unknown>: %lx"
msgstr "<ukendt>: %lx"
#: readelf.c:1842
msgid "NONE (None)"
msgstr "NONE (ingen)"
#: readelf.c:1843
msgid "REL (Relocatable file)"
msgstr "REL (relokérbar fil)"
#: readelf.c:1844
msgid "EXEC (Executable file)"
msgstr "EXEC (eksekverbar fil)"
#: readelf.c:1845
msgid "DYN (Shared object file)"
msgstr "DYN (delt objektfil)"
#: readelf.c:1846
msgid "CORE (Core file)"
msgstr "CORE (hukommelsesfil)"
#: readelf.c:1850
#, c-format
msgid "Processor Specific: (%x)"
msgstr "processorspecifik: (%x)"
#: readelf.c:1852
#, c-format
msgid "OS Specific: (%x)"
msgstr "OS-specifikt: (%x)"
#: readelf.c:1854 readelf.c:3122
#, c-format
msgid "<unknown>: %x"
msgstr "<ukendt>: %x"
#: readelf.c:1866
msgid "None"
msgstr "Ingen"
#: readelf.c:2034
#, fuzzy, c-format
msgid "<unknown>: 0x%x"
msgstr "<ukendt>: %x"
#: readelf.c:2220
#, fuzzy
msgid ", <unknown>"
msgstr "<ukendt>: %d"
#: readelf.c:2291 readelf.c:7145
#, fuzzy
msgid "unknown"
msgstr "<ukendt>: %d"
#: readelf.c:2292
#, fuzzy
msgid "unknown mac"
msgstr "ukendt sektion"
#: readelf.c:2356
#, fuzzy
msgid ", relocatable"
msgstr "REL (relokérbar fil)"
#: readelf.c:2359
#, fuzzy
msgid ", relocatable-lib"
msgstr "REL (relokérbar fil)"
#: readelf.c:2382
msgid ", unknown v850 architecture variant"
msgstr ""
#: readelf.c:2438
#, fuzzy
msgid ", unknown CPU"
msgstr "<ukendt>: %d"
#: readelf.c:2453
#, fuzzy
msgid ", unknown ABI"
msgstr "<ukendt>: %d"
#: readelf.c:2473 readelf.c:2507
#, fuzzy
msgid ", unknown ISA"
msgstr "<ukendt>: %d"
#: readelf.c:2680
msgid "Standalone App"