blob: 6295bc1687fb78e55bc0c77a575a28a41b5dd799 [file] [log] [blame]
# frv testcase for mmrdhs $GRi,$GRj,$ACCk
# mach: frv fr500 fr400
.include "testutils.inc"
start
.global mmrdhs
mmrdhs:
; Positive operands
set_fr_iimmed 2,3,fr7 ; multiply small numbers
set_fr_iimmed 3,2,fr8
mmrdhs fr7,fr8,acc0
test_spr_bits 0x3c,2,0,msr0 ; msr0.sie is clear
test_spr_bits 2,1,0,msr0 ; msr0.ovf not set
test_spr_bits 1,0,0,msr0 ; msr0.aovf not set
test_spr_bits 0x7000,12,0,msr0 ; msr0.mtt not set
test_accg_immed 0xff,accg0
test_acc_immed -6,acc0
test_accg_immed 0xff,accg1
test_acc_immed -6,acc1
set_fr_iimmed 0,1,fr7 ; multiply by 0
set_fr_iimmed 2,0,fr8
mmrdhs fr7,fr8,acc0
test_spr_bits 0x3c,2,0,msr0 ; msr0.sie is clear
test_spr_bits 2,1,0,msr0 ; msr0.ovf not set
test_spr_bits 1,0,0,msr0 ; msr0.aovf not set
test_spr_bits 0x7000,12,0,msr0 ; msr0.mtt not set
test_accg_immed 0xff,accg0
test_acc_immed -6,acc0
test_accg_immed 0xff,accg1
test_acc_immed -6,acc1
set_fr_iimmed 2,1,fr7 ; multiply by 1
set_fr_iimmed 1,2,fr8
mmrdhs fr7,fr8,acc0
test_spr_bits 0x3c,2,0,msr0 ; msr0.sie is clear
test_spr_bits 2,1,0,msr0 ; msr0.ovf not set
test_spr_bits 1,0,0,msr0 ; msr0.aovf not set
test_spr_bits 0x7000,12,0,msr0 ; msr0.mtt not set
test_accg_immed 0xff,accg0
test_acc_immed -8,acc0
test_accg_immed 0xff,accg1
test_acc_immed -8,acc1
set_fr_iimmed 0x3fff,2,fr7 ; 15 bit result
set_fr_iimmed 2,0x3fff,fr8
mmrdhs fr7,fr8,acc0
test_spr_bits 0x3c,2,0,msr0 ; msr0.sie is clear
test_spr_bits 2,1,0,msr0 ; msr0.ovf not set
test_spr_bits 1,0,0,msr0 ; msr0.aovf not set
test_spr_bits 0x7000,12,0,msr0 ; msr0.mtt not set
test_accg_immed 0xff,accg0
test_acc_limmed 0xffff,0x7ffa,acc0
test_accg_immed 0xff,accg1
test_acc_limmed 0xffff,0x7ffa,acc1
set_fr_iimmed 0x4000,2,fr7 ; 16 bit result
set_fr_iimmed 2,0x4000,fr8
mmrdhs fr7,fr8,acc0
test_spr_bits 0x3c,2,0,msr0 ; msr0.sie is clear
test_spr_bits 2,1,0,msr0 ; msr0.ovf not set
test_spr_bits 1,0,0,msr0 ; msr0.aovf not set
test_spr_bits 0x7000,12,0,msr0 ; msr0.mtt not set
test_accg_immed 0xff,accg0
test_acc_limmed 0xfffe,0xfffa,acc0
test_accg_immed 0xff,accg1
test_acc_limmed 0xfffe,0xfffa,acc1
set_fr_iimmed 0x7fff,0x7fff,fr7 ; max positive result
set_fr_iimmed 0x7fff,0x7fff,fr8
mmrdhs fr7,fr8,acc0
test_spr_bits 0x3c,2,0,msr0 ; msr0.sie is clear
test_spr_bits 2,1,0,msr0 ; msr0.ovf not set
test_spr_bits 1,0,0,msr0 ; msr0.aovf not set
test_spr_bits 0x7000,12,0,msr0 ; msr0.mtt not set
test_accg_immed 0xff,accg0
test_acc_limmed 0xbfff,0xfff9,acc0
test_accg_immed 0xff,accg1
test_acc_limmed 0xbfff,0xfff9,acc1
; Mixed operands
set_fr_iimmed 2,0xfffd,fr7 ; multiply small numbers
set_fr_iimmed 0xfffd,2,fr8
mmrdhs fr7,fr8,acc0
test_spr_bits 0x3c,2,0,msr0 ; msr0.sie is clear
test_spr_bits 2,1,0,msr0 ; msr0.ovf not set
test_spr_bits 1,0,0,msr0 ; msr0.aovf not set
test_spr_bits 0x7000,12,0,msr0 ; msr0.mtt not set
test_accg_immed 0xff,accg0
test_acc_limmed 0xbfff,0xffff,acc0
test_accg_immed 0xff,accg1
test_acc_limmed 0xbfff,0xffff,acc1
set_fr_iimmed 0xfffe,1,fr7 ; multiply by 1
set_fr_iimmed 1,0xfffe,fr8
mmrdhs fr7,fr8,acc0
test_spr_bits 0x3c,2,0,msr0 ; msr0.sie is clear
test_spr_bits 2,1,0,msr0 ; msr0.ovf not set
test_spr_bits 1,0,0,msr0 ; msr0.aovf not set
test_spr_bits 0x7000,12,0,msr0 ; msr0.mtt not set
test_accg_immed 0xff,accg0
test_acc_limmed 0xc000,0x0001,acc0
test_accg_immed 0xff,accg1
test_acc_limmed 0xc000,0x0001,acc1
set_fr_iimmed 0xfffe,0,fr7 ; multiply by 0
set_fr_iimmed 0,0xfffe,fr8
mmrdhs fr7,fr8,acc0
test_spr_bits 0x3c,2,0,msr0 ; msr0.sie is clear
test_spr_bits 2,1,0,msr0 ; msr0.ovf not set
test_spr_bits 1,0,0,msr0 ; msr0.aovf not set
test_spr_bits 0x7000,12,0,msr0 ; msr0.mtt not set
test_accg_immed 0xff,accg0
test_acc_limmed 0xc000,0x0001,acc0
test_accg_immed 0xff,accg1
test_acc_limmed 0xc000,0x0001,acc1
set_fr_iimmed 0x2001,0xfffe,fr7 ; 15 bit result
set_fr_iimmed 0xfffe,0x2001,fr8
mmrdhs fr7,fr8,acc0
test_spr_bits 0x3c,2,0,msr0 ; msr0.sie is clear
test_spr_bits 2,1,0,msr0 ; msr0.ovf not set
test_spr_bits 1,0,0,msr0 ; msr0.aovf not set
test_spr_bits 0x7000,12,0,msr0 ; msr0.mtt not set
test_accg_immed 0xff,accg0
test_acc_limmed 0xc000,0x4003,acc0
test_accg_immed 0xff,accg1
test_acc_limmed 0xc000,0x4003,acc1
set_fr_iimmed 0x4000,0xfffe,fr7 ; 16 bit result
set_fr_iimmed 0xfffe,0x4000,fr8
mmrdhs fr7,fr8,acc0
test_spr_bits 0x3c,2,0,msr0 ; msr0.sie is clear
test_spr_bits 2,1,0,msr0 ; msr0.ovf not set
test_spr_bits 1,0,0,msr0 ; msr0.aovf not set
test_spr_bits 0x7000,12,0,msr0 ; msr0.mtt not set
test_accg_immed 0xff,accg0
test_acc_limmed 0xc000,0xc003,acc0
test_accg_immed 0xff,accg1
test_acc_limmed 0xc000,0xc003,acc1
set_fr_iimmed 0x7fff,0x8000,fr7 ; max negative result
set_fr_iimmed 0x8000,0x7fff,fr8
mmrdhs fr7,fr8,acc0
test_spr_bits 0x3c,2,0,msr0 ; msr0.sie is clear
test_spr_bits 2,1,0,msr0 ; msr0.ovf not set
test_spr_bits 1,0,0,msr0 ; msr0.aovf not set
test_spr_bits 0x7000,12,0,msr0 ; msr0.mtt not set
test_accg_immed 0,accg0
test_acc_limmed 0x0000,0x4003,acc0
test_accg_immed 0,accg1
test_acc_limmed 0x0000,0x4003,acc1
; Negative operands
set_fr_iimmed 0xfffe,0xfffd,fr7 ; multiply small numbers
set_fr_iimmed 0xfffd,0xfffe,fr8
mmrdhs fr7,fr8,acc0
test_spr_bits 0x3c,2,0,msr0 ; msr0.sie is clear
test_spr_bits 2,1,0,msr0 ; msr0.ovf not set
test_spr_bits 1,0,0,msr0 ; msr0.aovf not set
test_spr_bits 0x7000,12,0,msr0 ; msr0.mtt not set
test_accg_immed 0,accg0
test_acc_limmed 0x0000,0x3ffd,acc0
test_accg_immed 0,accg1
test_acc_limmed 0x0000,0x3ffd,acc1
set_fr_iimmed 0xffff,0xfffe,fr7 ; multiply by -1
set_fr_iimmed 0xfffe,0xffff,fr8
mmrdhs fr7,fr8,acc0
test_spr_bits 0x3c,2,0,msr0 ; msr0.sie is clear
test_spr_bits 2,1,0,msr0 ; msr0.ovf not set
test_spr_bits 1,0,0,msr0 ; msr0.aovf not set
test_spr_bits 0x7000,12,0,msr0 ; msr0.mtt not set
test_accg_immed 0,accg0
test_acc_limmed 0x0000,0x3ffb,acc0
test_accg_immed 0,accg1
test_acc_limmed 0x0000,0x3ffb,acc1
set_fr_iimmed 0x8001,0x8001,fr7 ; almost max positive result
set_fr_iimmed 0x8001,0x8001,fr8
mmrdhs fr7,fr8,acc0
test_spr_bits 0x3c,2,0,msr0 ; msr0.sie is clear
test_spr_bits 2,1,0,msr0 ; msr0.ovf not set
test_spr_bits 1,0,0,msr0 ; msr0.aovf not set
test_spr_bits 0x7000,12,0,msr0 ; msr0.mtt not set
test_accg_immed 0xff,accg0
test_acc_immed 0xc0013ffa,acc0
test_accg_immed 0xff,accg1
test_acc_immed 0xc0013ffa,acc1
set_fr_iimmed 0x8000,0x8000,fr7 ; max positive result
set_fr_iimmed 0x8000,0x8000,fr8
mmrdhs fr7,fr8,acc0
test_spr_bits 0x3c,2,0,msr0 ; msr0.sie is clear
test_spr_bits 2,1,0,msr0 ; msr0.ovf not set
test_spr_bits 1,0,0,msr0 ; msr0.aovf not set
test_spr_bits 0x7000,12,0,msr0 ; msr0.mtt not set
test_accg_immed 0xff,accg0
test_acc_immed 0x80013ffa,acc0
test_accg_immed 0xff,accg1
test_acc_immed 0x80013ffa,acc1
set_accg_immed 0x7f,accg0 ; saturation
set_acc_immed 0xffffffff,acc0
set_accg_immed 0x7f,accg1
set_acc_immed 0xffffffff,acc1
set_fr_iimmed 0xffff,1,fr7
set_fr_iimmed 1,0xffff,fr8
mmrdhs fr7,fr8,acc0
test_spr_bits 0x3c,2,0xc,msr0 ; msr0.sie is set
test_spr_bits 2,1,1,msr0 ; msr0.ovf is set
test_spr_bits 1,0,1,msr0 ; msr0.aovf is set
test_spr_bits 0x7000,12,1,msr0 ; msr0.mtt is set
test_accg_immed 0x7f,accg0
test_acc_limmed 0xffff,0xffff,acc0
test_accg_immed 0x7f,accg1
test_acc_limmed 0xffff,0xffff,acc1
set_fr_iimmed 0x8000,0x0000,fr7 ; saturation
set_fr_iimmed 0x7fff,0x7fff,fr8
mmrdhs fr7,fr8,acc0
test_spr_bits 0x3c,2,0x8,msr0 ; msr0.sie is set
test_spr_bits 2,1,1,msr0 ; msr0.ovf is set
test_spr_bits 1,0,1,msr0 ; msr0.aovf is set
test_spr_bits 0x7000,12,1,msr0 ; msr0.mtt is set
test_accg_immed 0x7f,accg0
test_acc_limmed 0xffff,0xffff,acc0
test_accg_immed 0x7f,accg1
test_acc_limmed 0xffff,0xffff,acc1
set_accg_immed 0x80,accg0 ; saturation
set_acc_immed 0,acc0
set_accg_immed 0x80,accg1
set_acc_immed 0,acc1
set_fr_iimmed 0,1,fr7
set_fr_iimmed 1,1,fr8
mmrdhs fr7,fr8,acc0
test_spr_bits 0x3c,2,0x4,msr0 ; msr0.sie is set
test_spr_bits 2,1,1,msr0 ; msr0.ovf is set
test_spr_bits 1,0,1,msr0 ; msr0.aovf is set
test_spr_bits 0x7000,12,1,msr0 ; msr0.mtt is set
test_accg_immed 0x80,accg0
test_acc_immed 0,acc0
test_accg_immed 0x80,accg1
test_acc_immed 0,acc1
set_fr_iimmed 0x7fff,0x7fff,fr7 ; saturation
set_fr_iimmed 0x7fff,0x7fff,fr8
mmrdhs fr7,fr8,acc0
test_spr_bits 0x3c,2,0xc,msr0 ; msr0.sie is set
test_spr_bits 2,1,1,msr0 ; msr0.ovf is set
test_spr_bits 1,0,1,msr0 ; msr0.aovf is set
test_spr_bits 0x7000,12,1,msr0 ; msr0.mtt is set
test_accg_immed 0x80,accg0
test_acc_immed 0,acc0
test_accg_immed 0x80,accg1
test_acc_immed 0,acc1
pass