blob: 36a25b574052f427b64fef042fc9607d866d080d [file] [log] [blame]
# Irish translations for opcodes.
# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the binutils package.
# Kevin Patrick Scannell <scannell@SLU.EDU>, 2005, 2006, 2007, 2008, 2017.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: opcodes 2.24.90\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-binutils@gnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-02-10 09:42+1030\n"
"PO-Revision-Date: 2017-01-15 18:42-0500\n"
"Last-Translator: Kevin Scannell <kscanne@gmail.com>\n"
"Language-Team: Irish <gaeilge-gnulinux@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: ga\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
#. Invalid option.
#. XXX - should break 'option' at following delimiter.
#: aarch64-dis.c:81 arm-dis.c:4606
#, c-format
msgid "Unrecognised disassembler option: %s\n"
msgstr "Rogha anaithnid dídhíolamóra: %s\n"
#: aarch64-dis.c:2395
#, c-format
msgid ""
"\n"
"The following AARCH64 specific disassembler options are supported for use\n"
"with the -M switch (multiple options should be separated by commas):\n"
msgstr ""
"\n"
"Tacaítear leis na roghanna dídhíolamóra seo a leanas, atá sainiúil do AARCH64\n"
"agus le húsáid in éineacht le rogha -M (ba chóir roghanna a scaradh le camóga):\n"
#: aarch64-dis.c:2399
#, c-format
msgid ""
"\n"
" no-aliases Don't print instruction aliases.\n"
msgstr ""
"\n"
" no-aliases Ná taispeáin ailiasanna na dtreoracha.\n"
#: aarch64-dis.c:2402
#, c-format
msgid ""
"\n"
" aliases Do print instruction aliases.\n"
msgstr ""
"\n"
" aliases Taispeáin ailiasanna na dtreoracha.\n"
#: aarch64-dis.c:2406
#, c-format
msgid ""
"\n"
" debug_dump Temp switch for debug trace.\n"
msgstr ""
"\n"
" debug_dump Rogha shealadach le haghaidh dífhabhtaithe.\n"
#: aarch64-dis.c:2410 mips-dis.c:2231 mips-dis.c:2239 mips-dis.c:2241
#, c-format
msgid "\n"
msgstr "\n"
#: aarch64-opc.c:1152
msgid "immediate value"
msgstr "luach láithreach"
#: aarch64-opc.c:1162
msgid "immediate offset"
msgstr "fritháireamh láithreach"
#: aarch64-opc.c:1172
msgid "register number"
msgstr "uimhir thabhaill"
#: aarch64-opc.c:1182
msgid "register element index"
msgstr "innéacs na míre tabhaill"
#: aarch64-opc.c:1192
msgid "shift amount"
msgstr "méid na hiomlaoide"
#: aarch64-opc.c:1264
msgid "extraneous register"
msgstr "tabhall sa bhreis"
#: aarch64-opc.c:1269
msgid "missing register"
msgstr "tabhall ar iarraidh"
#: aarch64-opc.c:1280
msgid "stack pointer register expected"
msgstr "bhíothas ag súil le tabhall pointeora cruaiche"
#: aarch64-opc.c:1310
msgid "unexpected address writeback"
msgstr "ais-scríobh seolta gan súil leis"
#: aarch64-opc.c:1321
msgid "address writeback expected"
msgstr "bhíothas ag súil le ais-scríobh an tseolta"
#: aarch64-opc.c:1367
msgid "negative or unaligned offset expected"
msgstr "bhíothas ag súil le fritháireamh diúltach nó neamhailínithe"
#: aarch64-opc.c:1380
msgid "invalid register offset"
msgstr "fritháireamh neamhbhailí tabhaill"
#: aarch64-opc.c:1402
msgid "invalid post-increment amount"
msgstr "méid neamhbhailí iarincriminteach"
#: aarch64-opc.c:1418 aarch64-opc.c:1685
msgid "invalid shift amount"
msgstr "méid na hiomlaoide neamhbhailí"
#: aarch64-opc.c:1431
msgid "invalid extend/shift operator"
msgstr "oibreoir neamhbhailí sínithe/iomlaoide"
#: aarch64-opc.c:1477 aarch64-opc.c:1551 aarch64-opc.c:1586 aarch64-opc.c:1605
#: aarch64-opc.c:1613 aarch64-opc.c:1663 aarch64-opc.c:1814
msgid "immediate out of range"
msgstr "luach láithreach as raon"
#: aarch64-opc.c:1539 aarch64-opc.c:1561 aarch64-opc.c:1718 aarch64-opc.c:1726
#: aarch64-opc.c:1792 aarch64-opc.c:1820
msgid "invalid shift operator"
msgstr "oibreoir neamhbhailí iomlaoide"
#: aarch64-opc.c:1545
msgid "shift amount expected to be 0 or 12"
msgstr "bhíothas ag súil le 0 nó 12 mar mhéid na hiomlaoide"
#: aarch64-opc.c:1568
msgid "shift amount should be a multiple of 16"
msgstr "ní iolraí de 16 méid na hiomlaoide"
#: aarch64-opc.c:1580
msgid "negative immediate value not allowed"
msgstr "ní cheadaítear luach láithreach diúltach"
#: aarch64-opc.c:1674
msgid "immediate zero expected"
msgstr "bhíothas ag súil le náid láithreach"
#: aarch64-opc.c:1734
msgid "shift is not permitted"
msgstr "ní cheadaítear iomlaoid"
#: aarch64-opc.c:1759
msgid "invalid value for immediate"
msgstr "luach láithreach neamhbhailí"
#: aarch64-opc.c:1784
msgid "shift amount expected to be 0 or 16"
msgstr "bhíothas ag súil le 0 nó 16 mar mhéid na hiomlaoide"
#: aarch64-opc.c:1804
msgid "floating-point immediate expected"
msgstr "bhíothas ag súil le snámhphointe mar luach láithreach"
#: aarch64-opc.c:1895
msgid "extend operator expected"
msgstr "bhíothas ag súil le hoibreoir sínithe"
#: aarch64-opc.c:1908
msgid "missing extend operator"
msgstr "oibreoir sínithe ar iarraidh"
#: aarch64-opc.c:1914
msgid "'LSL' operator not allowed"
msgstr "ní cheadaítear an t-oibreoir 'LSL'"
#: aarch64-opc.c:1935
msgid "W register expected"
msgstr "bhíothas ag súil le tabhall W"
#: aarch64-opc.c:1946
msgid "shift operator expected"
msgstr "bhíothas ag súil le hoibreoir iomlaoide"
#: aarch64-opc.c:1953
msgid "'ROR' operator not allowed"
msgstr "ní cheadaítear an t-oibreoir 'ROR'"
#: alpha-opc.c:155
msgid "branch operand unaligned"
msgstr "oibreann brainse gan ailíniú"
#: alpha-opc.c:171 alpha-opc.c:187
msgid "jump hint unaligned"
msgstr "leid léime gan ailíniú"
#: arc-dis.c:75
msgid "Illegal limm reference in last instruction!\n"
msgstr "Tagairt neamhcheadaithe limm sa treoir is déanaí!\n"
#: arc-opc.c:386
msgid "unable to fit different valued constants into instruction"
msgstr "ní féidir tairisigh le luachanna difriúla a chur isteach sa treoir"
#: arc-opc.c:395
msgid "auxiliary register not allowed here"
msgstr "ní cheadaítear tabhall cúntach anseo"
#: arc-opc.c:401 arc-opc.c:418
msgid "attempt to set readonly register"
msgstr "rinneadh iarracht ar thabhall inléite amháin a shocrú"
#: arc-opc.c:406 arc-opc.c:423
msgid "attempt to read writeonly register"
msgstr "rinneadh iarracht ar thabhall inscríofa amháin a léamh"
#: arc-opc.c:428
#, c-format
msgid "invalid register number `%d'"
msgstr "uimhir neamhbhailí `%d' ar thabhall"
#: arc-opc.c:594 arc-opc.c:645 arc-opc.c:673
msgid "too many long constants"
msgstr "an iomarca tairiseach fada"
#: arc-opc.c:668
msgid "too many shimms in load"
msgstr "an iomarca shimmeanna le linn lódála"
#. Do we have a limm already?
#: arc-opc.c:781
msgid "impossible store"
msgstr "stóráil dhodhéanta"
#: arc-opc.c:814
msgid "st operand error"
msgstr "earráid le hoibreann st"
#: arc-opc.c:818 arc-opc.c:860
msgid "address writeback not allowed"
msgstr "ní cheadaítear ais-scríobh an tseolta"
#: arc-opc.c:822
msgid "store value must be zero"
msgstr "caithfidh luach an stóir a bheith nialas"
#: arc-opc.c:847
msgid "invalid load/shimm insn"
msgstr "insn lódála/shimm neamhbhailí"
#: arc-opc.c:856
msgid "ld operand error"
msgstr "earráid le hoibreann ld"
#: arc-opc.c:943
msgid "jump flags, but no .f seen"
msgstr "bratacha léime, ach ní fhacthas .f ar bith"
#: arc-opc.c:946
msgid "jump flags, but no limm addr"
msgstr "bratacha léime, ach gan seoladh limm"
#: arc-opc.c:949
msgid "flag bits of jump address limm lost"
msgstr "cailleadh giotáin bhrataí den seoladh léime limm"
#: arc-opc.c:952
msgid "attempt to set HR bits"
msgstr "rinneadh iarracht giotáin HR a shocrú"
#: arc-opc.c:955
msgid "bad jump flags value"
msgstr "luach neamhbhailí ar bhratacha léime"
#: arc-opc.c:988
msgid "branch address not on 4 byte boundary"
msgstr "seoladh brainse gan a bheith ar theorainn 4 bheart"
#: arc-opc.c:1024
msgid "must specify .jd or no nullify suffix"
msgstr "ní mór duit .jd nó iarmhír gan neamhniú a shonrú"
#: arm-dis.c:2145
msgid "<illegal precision>"
msgstr "<beachtas neamhcheadaithe>"
#. XXX - should break 'option' at following delimiter.
#: arm-dis.c:4598
#, c-format
msgid "Unrecognised register name set: %s\n"
msgstr "Tacar anaithnid d'ainmneacha taibhle: %s\n"
#: arm-dis.c:5208
#, c-format
msgid ""
"\n"
"The following ARM specific disassembler options are supported for use with\n"
"the -M switch:\n"
msgstr ""
"\n"
"Tacaítear leis na roghanna seo a leanas, atá sainiúil do ARM agus le húsáid in éineacht\n"
"leis an rogha -M:\n"
#: avr-dis.c:115 avr-dis.c:136
#, c-format
msgid "undefined"
msgstr "gan sainmhíniú"
#: avr-dis.c:198
#, c-format
msgid "Internal disassembler error"
msgstr "Earráid inmheánach dídhíolamóra"
#: avr-dis.c:251
#, c-format
msgid "unknown constraint `%c'"
msgstr "iallach anaithnid `%c'"
#: cgen-asm.c:352 epiphany-ibld.c:201 fr30-ibld.c:201 frv-ibld.c:201
#: ip2k-ibld.c:201 iq2000-ibld.c:201 lm32-ibld.c:201 m32c-ibld.c:201
#: m32r-ibld.c:201 mep-ibld.c:201 mt-ibld.c:201 openrisc-ibld.c:201
#: xc16x-ibld.c:201 xstormy16-ibld.c:201
#, c-format
msgid "operand out of range (%ld not between %ld and %ld)"
msgstr "oibreann as raon (níl %ld idir %ld agus %ld)"
#: cgen-asm.c:374
#, c-format
msgid "operand out of range (%lu not between %lu and %lu)"
msgstr "oibreann as raon (níl %lu idir %lu agus %lu)"
#: d30v-dis.c:255
#, c-format
msgid "<unknown register %d>"
msgstr "<tabhall anaithnid %d>"
#. Can't happen.
#: dis-buf.c:60
#, c-format
msgid "Unknown error %d\n"
msgstr "Earráid anaithnid %d\n"
#: dis-buf.c:69
#, c-format
msgid "Address 0x%s is out of bounds.\n"
msgstr "Tá an seoladh 0x%s thar teorainn.\n"
#: epiphany-asm.c:68
msgid "register unavailable for short instructions"
msgstr "ní ghlacann an tabhall le treoracha gearra"
#: epiphany-asm.c:115
msgid "register name used as immediate value"
msgstr "úsáideadh ainm an tabhaill mar luach láithreach"
#. Don't treat "mov ip,ip" as a move-immediate.
#: epiphany-asm.c:178 epiphany-asm.c:234
msgid "register source in immediate move"
msgstr "foinse tabhaill in aistriú láithreach"
#: epiphany-asm.c:187
msgid "byte relocation unsupported"
msgstr "ní thacaítear le hathshuíomh beart"
#. -- assembler routines inserted here.
#. -- asm.c
#: epiphany-asm.c:193 frv-asm.c:972 iq2000-asm.c:56 lm32-asm.c:95
#: lm32-asm.c:127 lm32-asm.c:157 lm32-asm.c:187 lm32-asm.c:217 lm32-asm.c:247
#: m32c-asm.c:140 m32c-asm.c:235 m32c-asm.c:276 m32c-asm.c:334 m32c-asm.c:355
#: m32r-asm.c:53 mep-asm.c:241 mep-asm.c:259 mep-asm.c:274 mep-asm.c:289
#: mep-asm.c:301 openrisc-asm.c:54
msgid "missing `)'"
msgstr "`)' ar iarraidh"
#: epiphany-asm.c:270
msgid "ABORT: unknown operand"
msgstr "TOBSCOR: oibreann anaithnid"
#: epiphany-asm.c:296
msgid "Not a pc-relative address."
msgstr "Ní seoladh pc-choibhneasta é."
#: epiphany-asm.c:455 fr30-asm.c:310 frv-asm.c:1263 ip2k-asm.c:511
#: iq2000-asm.c:459 lm32-asm.c:349 m32c-asm.c:1584 m32r-asm.c:328
#: mep-asm.c:1286 mt-asm.c:595 openrisc-asm.c:241 xc16x-asm.c:376
#: xstormy16-asm.c:276
#, c-format
msgid "Unrecognized field %d while parsing.\n"
msgstr "Réimse anaithnid %d le linn parsála.\n"
#: epiphany-asm.c:506 fr30-asm.c:361 frv-asm.c:1314 ip2k-asm.c:562
#: iq2000-asm.c:510 lm32-asm.c:400 m32c-asm.c:1635 m32r-asm.c:379
#: mep-asm.c:1337 mt-asm.c:646 openrisc-asm.c:292 xc16x-asm.c:427
#: xstormy16-asm.c:327
msgid "missing mnemonic in syntax string"
msgstr "neamónach ar iarraidh i dteaghrán comhréire"
#. We couldn't parse it.
#: epiphany-asm.c:641 epiphany-asm.c:645 epiphany-asm.c:734 epiphany-asm.c:841
#: fr30-asm.c:496 fr30-asm.c:500 fr30-asm.c:589 fr30-asm.c:696 frv-asm.c:1449
#: frv-asm.c:1453 frv-asm.c:1542 frv-asm.c:1649 ip2k-asm.c:697 ip2k-asm.c:701
#: ip2k-asm.c:790 ip2k-asm.c:897 iq2000-asm.c:645 iq2000-asm.c:649
#: iq2000-asm.c:738 iq2000-asm.c:845 lm32-asm.c:535 lm32-asm.c:539
#: lm32-asm.c:628 lm32-asm.c:735 m32c-asm.c:1770 m32c-asm.c:1774
#: m32c-asm.c:1863 m32c-asm.c:1970 m32r-asm.c:514 m32r-asm.c:518
#: m32r-asm.c:607 m32r-asm.c:714 mep-asm.c:1472 mep-asm.c:1476 mep-asm.c:1565
#: mep-asm.c:1672 mt-asm.c:781 mt-asm.c:785 mt-asm.c:874 mt-asm.c:981
#: openrisc-asm.c:427 openrisc-asm.c:431 openrisc-asm.c:520 openrisc-asm.c:627
#: xc16x-asm.c:562 xc16x-asm.c:566 xc16x-asm.c:655 xc16x-asm.c:762
#: xstormy16-asm.c:462 xstormy16-asm.c:466 xstormy16-asm.c:555
#: xstormy16-asm.c:662
msgid "unrecognized instruction"
msgstr "treoir anaithnid"
#: epiphany-asm.c:688 fr30-asm.c:543 frv-asm.c:1496 ip2k-asm.c:744
#: iq2000-asm.c:692 lm32-asm.c:582 m32c-asm.c:1817 m32r-asm.c:561
#: mep-asm.c:1519 mt-asm.c:828 openrisc-asm.c:474 xc16x-asm.c:609
#: xstormy16-asm.c:509
#, c-format
msgid "syntax error (expected char `%c', found `%c')"
msgstr "earráid chomhréire (bhíothas ag súil le `%c', fuarthas `%c')"
#: epiphany-asm.c:698 fr30-asm.c:553 frv-asm.c:1506 ip2k-asm.c:754
#: iq2000-asm.c:702 lm32-asm.c:592 m32c-asm.c:1827 m32r-asm.c:571
#: mep-asm.c:1529 mt-asm.c:838 openrisc-asm.c:484 xc16x-asm.c:619
#: xstormy16-asm.c:519
#, c-format
msgid "syntax error (expected char `%c', found end of instruction)"
msgstr "earráid chomhréire (bhíothas ag súil le `%c', fuarthas deireadh na treorach)"
#: epiphany-asm.c:728 fr30-asm.c:583 frv-asm.c:1536 ip2k-asm.c:784
#: iq2000-asm.c:732 lm32-asm.c:622 m32c-asm.c:1857 m32r-asm.c:601
#: mep-asm.c:1559 mt-asm.c:868 openrisc-asm.c:514 xc16x-asm.c:649
#: xstormy16-asm.c:549
msgid "junk at end of line"
msgstr "bruscar ag deireadh na líne"
#: epiphany-asm.c:840 fr30-asm.c:695 frv-asm.c:1648 ip2k-asm.c:896
#: iq2000-asm.c:844 lm32-asm.c:734 m32c-asm.c:1969 m32r-asm.c:713
#: mep-asm.c:1671 mt-asm.c:980 openrisc-asm.c:626 xc16x-asm.c:761
#: xstormy16-asm.c:661
msgid "unrecognized form of instruction"
msgstr "foirm anaithnid de threoir"
#: epiphany-asm.c:854 fr30-asm.c:709 frv-asm.c:1662 ip2k-asm.c:910
#: iq2000-asm.c:858 lm32-asm.c:748 m32c-asm.c:1983 m32r-asm.c:727
#: mep-asm.c:1685 mt-asm.c:994 openrisc-asm.c:640 xc16x-asm.c:775
#: xstormy16-asm.c:675
#, c-format
msgid "bad instruction `%.50s...'"
msgstr "drochthreoir `%.50s...'"
#: epiphany-asm.c:857 fr30-asm.c:712 frv-asm.c:1665 ip2k-asm.c:913
#: iq2000-asm.c:861 lm32-asm.c:751 m32c-asm.c:1986 m32r-asm.c:730
#: mep-asm.c:1688 mt-asm.c:997 openrisc-asm.c:643 xc16x-asm.c:778
#: xstormy16-asm.c:678
#, c-format
msgid "bad instruction `%.50s'"
msgstr "drochthreoir `%.50s'"
#. Default text to print if an instruction isn't recognized.
#: epiphany-dis.c:41 fr30-dis.c:41 frv-dis.c:41 ip2k-dis.c:41 iq2000-dis.c:41
#: lm32-dis.c:41 m32c-dis.c:41 m32r-dis.c:41 mep-dis.c:41 mmix-dis.c:276
#: mt-dis.c:41 nds32-dis.c:56 openrisc-dis.c:41 xc16x-dis.c:41
#: xstormy16-dis.c:41
msgid "*unknown*"
msgstr "*anaithnid*"
#: epiphany-dis.c:277 fr30-dis.c:299 frv-dis.c:396 ip2k-dis.c:288
#: iq2000-dis.c:189 lm32-dis.c:147 m32c-dis.c:891 m32r-dis.c:279
#: mep-dis.c:1187 mt-dis.c:290 openrisc-dis.c:135 xc16x-dis.c:420
#: xstormy16-dis.c:168
#, c-format
msgid "Unrecognized field %d while printing insn.\n"
msgstr "Réimse anaithnid %d le linn priontála insn.\n"
#: epiphany-ibld.c:164 fr30-ibld.c:164 frv-ibld.c:164 ip2k-ibld.c:164
#: iq2000-ibld.c:164 lm32-ibld.c:164 m32c-ibld.c:164 m32r-ibld.c:164
#: mep-ibld.c:164 mt-ibld.c:164 openrisc-ibld.c:164 xc16x-ibld.c:164
#: xstormy16-ibld.c:164
#, c-format
msgid "operand out of range (%ld not between %ld and %lu)"
msgstr "oibreann as raon (níl %ld idir %ld agus %lu)"
#: epiphany-ibld.c:185 fr30-ibld.c:185 frv-ibld.c:185 ip2k-ibld.c:185
#: iq2000-ibld.c:185 lm32-ibld.c:185 m32c-ibld.c:185 m32r-ibld.c:185
#: mep-ibld.c:185 mt-ibld.c:185 openrisc-ibld.c:185 xc16x-ibld.c:185
#: xstormy16-ibld.c:185
#, c-format
msgid "operand out of range (0x%lx not between 0 and 0x%lx)"
msgstr "oibreann as raon (níl 0x%lx idir 0 agus 0x%lx)"
#: epiphany-ibld.c:872 fr30-ibld.c:727 frv-ibld.c:853 ip2k-ibld.c:604
#: iq2000-ibld.c:710 lm32-ibld.c:631 m32c-ibld.c:1728 m32r-ibld.c:662
#: mep-ibld.c:1205 mt-ibld.c:746 openrisc-ibld.c:630 xc16x-ibld.c:749
#: xstormy16-ibld.c:675
#, c-format
msgid "Unrecognized field %d while building insn.\n"
msgstr "Réimse anaithnid %d le linn tógála insn.\n"
#: epiphany-ibld.c:1166 fr30-ibld.c:932 frv-ibld.c:1170 ip2k-ibld.c:679
#: iq2000-ibld.c:885 lm32-ibld.c:735 m32c-ibld.c:2889 m32r-ibld.c:799
#: mep-ibld.c:1804 mt-ibld.c:966 openrisc-ibld.c:730 xc16x-ibld.c:969
#: xstormy16-ibld.c:821
#, c-format
msgid "Unrecognized field %d while decoding insn.\n"
msgstr "Réimse anaithnid %d le linn díchódaithe insn.\n"
#: epiphany-ibld.c:1309 fr30-ibld.c:1078 frv-ibld.c:1448 ip2k-ibld.c:753
#: iq2000-ibld.c:1016 lm32-ibld.c:824 m32c-ibld.c:3506 m32r-ibld.c:912
#: mep-ibld.c:2274 mt-ibld.c:1166 openrisc-ibld.c:807 xc16x-ibld.c:1190
#: xstormy16-ibld.c:931
#, c-format
msgid "Unrecognized field %d while getting int operand.\n"
msgstr "Réimse anaithnid %d agus oibreann slánuimhriúil á fháil.\n"
#: epiphany-ibld.c:1434 fr30-ibld.c:1206 frv-ibld.c:1708 ip2k-ibld.c:809
#: iq2000-ibld.c:1129 lm32-ibld.c:895 m32c-ibld.c:4105 m32r-ibld.c:1007
#: mep-ibld.c:2726 mt-ibld.c:1348 openrisc-ibld.c:866 xc16x-ibld.c:1393
#: xstormy16-ibld.c:1023
#, c-format
msgid "Unrecognized field %d while getting vma operand.\n"
msgstr "Réimse anaithnid %d agus oibreann vma á fháil.\n"
#: epiphany-ibld.c:1566 fr30-ibld.c:1337 frv-ibld.c:1975 ip2k-ibld.c:868
#: iq2000-ibld.c:1249 lm32-ibld.c:973 m32c-ibld.c:4692 m32r-ibld.c:1108
#: mep-ibld.c:3139 mt-ibld.c:1537 openrisc-ibld.c:932 xc16x-ibld.c:1597
#: xstormy16-ibld.c:1122
#, c-format
msgid "Unrecognized field %d while setting int operand.\n"
msgstr "Réimse anaithnid %d agus oibreann slánuimhriúil á shocrú.\n"
#: epiphany-ibld.c:1688 fr30-ibld.c:1458 frv-ibld.c:2232 ip2k-ibld.c:917
#: iq2000-ibld.c:1359 lm32-ibld.c:1041 m32c-ibld.c:5269 m32r-ibld.c:1199
#: mep-ibld.c:3542 mt-ibld.c:1716 openrisc-ibld.c:988 xc16x-ibld.c:1791
#: xstormy16-ibld.c:1211
#, c-format
msgid "Unrecognized field %d while setting vma operand.\n"
msgstr "Réimse anaithnid %d agus oibreann vma á shocrú.\n"
#: fr30-asm.c:93 m32c-asm.c:872 m32c-asm.c:879
msgid "Register number is not valid"
msgstr "uimhir neamhbhailí ar an tabhall"
#: fr30-asm.c:95
msgid "Register must be between r0 and r7"
msgstr "Caithfidh an tabhall a bheith idir r0 agus r7"
#: fr30-asm.c:97
msgid "Register must be between r8 and r15"
msgstr "Caithfidh an tabhall a bheith idir r8 agus r15"
#: fr30-asm.c:116 m32c-asm.c:910
msgid "Register list is not valid"
msgstr "Níl liosta na dtaibhle bailí"
#: frv-asm.c:608
msgid "missing `]'"
msgstr "`]' ar iarraidh"
#: frv-asm.c:611 frv-asm.c:621
msgid "Special purpose register number is out of range"
msgstr "Uimhir an thabhaill shainchuspóirigh as raon"
#: frv-asm.c:908
msgid "Value of A operand must be 0 or 1"
msgstr "Caithfidh luach an oibrinn A a bheith 0 nó 1"
#: frv-asm.c:944
msgid "register number must be even"
msgstr "caithfidh uimhir an tabhaill a bheith cothrom"
#: h8300-dis.c:314
#, c-format
msgid "Hmmmm 0x%x"
msgstr "Hmmmm 0x%x"
#: h8300-dis.c:695
#, c-format
msgid "Don't understand 0x%x \n"
msgstr "Ní thuigim 0x%x \n"
#: h8500-dis.c:124
#, c-format
msgid "can't cope with insert %d\n"
msgstr "ní féidir déileáil le hionsá %d\n"
#. Couldn't understand anything.
#: h8500-dis.c:324
#, c-format
msgid "%02x\t\t*unknown*"
msgstr "%02x\t\t*anaithnid*"
#: i386-dis.c:11550
msgid "<internal disassembler error>"
msgstr "<earráid inmheánach dídhíolamóra>"
#: i386-dis.c:11859
#, c-format
msgid ""
"\n"
"The following i386/x86-64 specific disassembler options are supported for use\n"
"with the -M switch (multiple options should be separated by commas):\n"
msgstr ""
"\n"
"Tacaítear leis na roghanna dídhíolamóra seo a leanas, atá sainiúil do\n"
"i386/x86-64 agus le húsáid in éineacht leis an rogha -M (ba chóir roghanna\n"
"iomadúla a bheith scartha le camóga):\n"
#: i386-dis.c:11863
#, c-format
msgid " x86-64 Disassemble in 64bit mode\n"
msgstr " x86-64 Dídhíolaim sa mhód 64-giotán\n"
#: i386-dis.c:11864
#, c-format
msgid " i386 Disassemble in 32bit mode\n"
msgstr " i386 Dídhíolaim sa mhód 32-giotán\n"
#: i386-dis.c:11865
#, c-format
msgid " i8086 Disassemble in 16bit mode\n"
msgstr " i8086 Dídhíolaim sa mhód 16-giotán\n"
#: i386-dis.c:11866
#, c-format
msgid " att Display instruction in AT&T syntax\n"
msgstr " att Taispeáin treoir de réir comhréire AT&T\n"
#: i386-dis.c:11867
#, c-format
msgid " intel Display instruction in Intel syntax\n"
msgstr " intel Taispeáin treoir de réir comhréire Intel\n"
#: i386-dis.c:11868
#, c-format
msgid ""
" att-mnemonic\n"
" Display instruction in AT&T mnemonic\n"
msgstr ""
" att-mnemonic\n"
" Taispeáin treoir de réir neamónach AT&T\n"
#: i386-dis.c:11870
#, c-format
msgid ""
" intel-mnemonic\n"
" Display instruction in Intel mnemonic\n"
msgstr ""
" intel-mnemonic\n"
" Taispeáin treoir de réir neamónach Intel\n"
#: i386-dis.c:11872
#, c-format
msgid " addr64 Assume 64bit address size\n"
msgstr " addr64 Glac le seoltaí 64-giotán\n"
#: i386-dis.c:11873
#, c-format
msgid " addr32 Assume 32bit address size\n"
msgstr " addr32 Glac le seoltaí 32-giotán\n"
#: i386-dis.c:11874
#, c-format
msgid " addr16 Assume 16bit address size\n"
msgstr " addr16 Glac le seoltaí 16-giotán\n"
#: i386-dis.c:11875
#, c-format
msgid " data32 Assume 32bit data size\n"
msgstr " data32 Glac le sonraí 32-giotán\n"
#: i386-dis.c:11876
#, c-format
msgid " data16 Assume 16bit data size\n"
msgstr " data16 Glac le sonraí 16-giotán\n"
#: i386-dis.c:11877
#, c-format
msgid " suffix Always display instruction suffix in AT&T syntax\n"
msgstr " suffix Taispeáin iarmhír threorach i gcomhréir AT&T i gcónaí\n"
#: i386-gen.c:560 ia64-gen.c:307
#, c-format
msgid "%s: Error: "
msgstr "%s: Earráid: "
#: i386-gen.c:692
#, c-format
msgid "%s: %d: Unknown bitfield: %s\n"
msgstr "%s: %d: Réimse anaithnid giotán: %s\n"
#: i386-gen.c:694
#, c-format
msgid "Unknown bitfield: %s\n"
msgstr "Réimse giotán anaithnid: %s\n"
#: i386-gen.c:750
#, c-format
msgid "%s: %d: Missing `)' in bitfield: %s\n"
msgstr "%s: %d: `)' ar iarraidh i réimse giotán: %s\n"
#: i386-gen.c:1015
#, c-format
msgid "can't find i386-opc.tbl for reading, errno = %s\n"
msgstr "ní féidir i386-opc.tbl a aimsiú chun é a léamh, errno = %s\n"
#: i386-gen.c:1146
#, c-format
msgid "can't find i386-reg.tbl for reading, errno = %s\n"
msgstr "ní féidir i386-reg.tbl a aimsiú chun é a léamh, errno = %s\n"
#: i386-gen.c:1223
#, c-format
msgid "can't create i386-init.h, errno = %s\n"
msgstr "ní féidir i386-init.h a chruthú, errno = %s\n"
#: i386-gen.c:1312 ia64-gen.c:2830
#, c-format
msgid "unable to change directory to \"%s\", errno = %s\n"
msgstr "ní féidir an chomhadlann reatha a athrú go \"%s\", errno = %s\n"
#: i386-gen.c:1319
#, c-format
msgid "%d unused bits in i386_cpu_flags.\n"
msgstr "%d giotán neamhúsáidte i i386_cpu_flags.\n"
#: i386-gen.c:1326
#, c-format
msgid "%d unused bits in i386_operand_type.\n"
msgstr "%d giotán neamhúsáidte i i386_operand_type.\n"
#: i386-gen.c:1340
#, c-format
msgid "can't create i386-tbl.h, errno = %s\n"
msgstr "ní féidir i386-tbl.h a chruthú, errno = %s\n"
#: ia64-gen.c:320
#, c-format
msgid "%s: Warning: "
msgstr "%s: Rabhadh: "
#: ia64-gen.c:506 ia64-gen.c:737
#, c-format
msgid "multiple note %s not handled\n"
msgstr "ilnóta %s gan láimhseáil\n"
#: ia64-gen.c:617
msgid "can't find ia64-ic.tbl for reading\n"
msgstr "ní féidir ia64-ic.tbl a oscailt chun é a léamh\n"
#: ia64-gen.c:819
#, c-format
msgid "can't find %s for reading\n"
msgstr "ní féidir %s a oscailt chun é a léamh\n"
#: ia64-gen.c:1051
#, c-format
msgid ""
"most recent format '%s'\n"
"appears more restrictive than '%s'\n"
msgstr ""
"is cosúil go bhfuil an fhormáid is\n"
"déanaí '%s' níos sriantaí ná '%s'\n"
#: ia64-gen.c:1062
#, c-format
msgid "overlapping field %s->%s\n"
msgstr "réimse forluite %s->%s\n"
#: ia64-gen.c:1259
#, c-format
msgid "overwriting note %d with note %d (IC:%s)\n"
msgstr "nóta %d á fhorscríobh le nóta %d (IC:%s)\n"
#: ia64-gen.c:1466
#, c-format
msgid "don't know how to specify %% dependency %s\n"
msgstr "níl a fhios agam conas a shonraítear spleáchas %% %s\n"
#: ia64-gen.c:1488
#, c-format
msgid "Don't know how to specify # dependency %s\n"
msgstr "Níl a fhios agam conas a shonraítear spleáchas # %s\n"
#: ia64-gen.c:1527
#, c-format
msgid "IC:%s [%s] has no terminals or sub-classes\n"
msgstr "níl teirminéil ná fo-aicmí ag IC:%s [%s]\n"
#: ia64-gen.c:1530
#, c-format
msgid "IC:%s has no terminals or sub-classes\n"
msgstr "níl teirminéil ná fo-aicmí ag IC:%s\n"
#: ia64-gen.c:1539
#, c-format
msgid "no insns mapped directly to terminal IC %s [%s]"
msgstr "níl aon insn mapáilte go díreach go IC teirminéalach %s [%s]"
#: ia64-gen.c:1542
#, c-format
msgid "no insns mapped directly to terminal IC %s\n"
msgstr "níl aon insn mapáilte go díreach go IC teirminéalach %s\n"
#: ia64-gen.c:1553
#, c-format
msgid "class %s is defined but not used\n"
msgstr "sainmhíníodh an aicme %s, ach níor baineadh úsáid as\n"
#: ia64-gen.c:1566
#, c-format
msgid "Warning: rsrc %s (%s) has no chks\n"
msgstr "Rabhadh: níl aon tástálacha ag rsrc %s (%s)\n"
#: ia64-gen.c:1569
#, c-format
msgid "Warning: rsrc %s (%s) has no chks or regs\n"
msgstr "Rabhadh: níl aon tástálacha ná clárúcháin ag rsrc %s (%s)\n"
#: ia64-gen.c:1573
#, c-format
msgid "rsrc %s (%s) has no regs\n"
msgstr "níl aon tabhall ag acmhainn %s (%s)\n"
#: ia64-gen.c:2465
#, c-format
msgid "IC note %d in opcode %s (IC:%s) conflicts with resource %s note %d\n"
msgstr "Nóta IC %d sa chód oibríochta %s (IC:%s) i gcoinbhleacht le hacmhainn %s nóta %d\n"
#: ia64-gen.c:2493
#, c-format
msgid "IC note %d for opcode %s (IC:%s) conflicts with resource %s note %d\n"
msgstr "Nóta IC %d le haghaidh cóid oibríochta %s (IC:%s) i gcoinbhleacht le hacmhainn %s nóta %d\n"
#: ia64-gen.c:2507
#, c-format
msgid "opcode %s has no class (ops %d %d %d)\n"
msgstr "níl aicme ar bith ag cód oibríochta %s (oibrinn %d %d %d)\n"
#. We've been passed a w. Return with an error message so that
#. cgen will try the next parsing option.
#: ip2k-asm.c:81
msgid "W keyword invalid in FR operand slot."
msgstr "is neamhbhailí é lorgfhocal W i sliotán oibrinn FR."
#. Invalid offset present.
#: ip2k-asm.c:106
msgid "offset(IP) is not a valid form"
msgstr "is neamhbhailí é an fhoirm fritháireamh(IP)"
#. Found something there in front of (DP) but it's out
#. of range.
#: ip2k-asm.c:154
msgid "(DP) offset out of range."
msgstr "fritháireamh (DP) as raon."
#. Found something there in front of (SP) but it's out
#. of range.
#: ip2k-asm.c:195
msgid "(SP) offset out of range."
msgstr "fritháireamh (SP) as raon."
#: ip2k-asm.c:211
msgid "illegal use of parentheses"
msgstr "úsáid neamhcheadaithe de lúibíní"
#: ip2k-asm.c:218
msgid "operand out of range (not between 1 and 255)"
msgstr "oibreann as raon (nach bhfuil idir 1 agus 255)"
#. Something is very wrong. opindex has to be one of the above.
#: ip2k-asm.c:242
msgid "parse_addr16: invalid opindex."
msgstr "parse_addr16: innéacs neamhbhailí oibrinn."
#: ip2k-asm.c:296
msgid "Byte address required. - must be even."
msgstr "Seoladh birt de dhíth. - ní mór dó a bheith cothrom."
#: ip2k-asm.c:305
msgid "cgen_parse_address returned a symbol. Literal required."
msgstr "d'fhill cgen_parse_address siombail. Tá gá le teaghrán litriúil."
#: ip2k-asm.c:360
msgid "percent-operator operand is not a symbol"
msgstr "níl an t-oibreann céatadáin ina shiombail"
#: ip2k-asm.c:413
msgid "Attempt to find bit index of 0"
msgstr "Rinneadh iarracht innéacs giotáin 0 a aimsiú"
#: iq2000-asm.c:112 iq2000-asm.c:142
msgid "immediate value cannot be register"
msgstr "ní féidir an luach láithreach a bheith tabhall"
#: iq2000-asm.c:123 iq2000-asm.c:153 lm32-asm.c:70
msgid "immediate value out of range"
msgstr "luach láithreach as raon"
#: iq2000-asm.c:182
msgid "21-bit offset out of range"
msgstr "fritháireamh 21-giotán as raon"
#: lm32-asm.c:166
msgid "expecting gp relative address: gp(symbol)"
msgstr "bhíothas ag súil le seoladh gp-choibhneasta: gp(siombail)"
#: lm32-asm.c:196
msgid "expecting got relative address: got(symbol)"
msgstr "bhíothas ag súil le seoladh got-choibhneasta: got(siombail)"
#: lm32-asm.c:226
msgid "expecting got relative address: gotoffhi16(symbol)"
msgstr "bhíothas ag súil le seoladh got-choibhneasta: gotoffhi16(siombail)"
#: lm32-asm.c:256
msgid "expecting got relative address: gotofflo16(symbol)"
msgstr "bhíothas ag súil le seoladh got-choibhneasta: gotofflo16(siombail)"
#: m10200-dis.c:158 m10300-dis.c:581
#, c-format
msgid "unknown\t0x%04lx"
msgstr "anaithnid\t0x%04lx"
#: m10200-dis.c:328
#, c-format
msgid "unknown\t0x%02lx"
msgstr "anaithnid\t0x%02lx"
#: m32c-asm.c:117
msgid "imm:6 immediate is out of range"
msgstr "luach láithreach imm:6 as raon"
#: m32c-asm.c:145
#, c-format
msgid "%dsp8() takes a symbolic address, not a number"
msgstr "glacann %dsp8() le seoladh siombalach, ní ghlacann sé le huimhir"
#: m32c-asm.c:159 m32c-asm.c:163 m32c-asm.c:253
msgid "dsp:8 immediate is out of range"
msgstr "luach láithreach dsp:8 as raon"
#: m32c-asm.c:184 m32c-asm.c:188
msgid "Immediate is out of range -8 to 7"
msgstr "Luach láithreach as raon -8 go dtí 7"
#: m32c-asm.c:209 m32c-asm.c:213
msgid "Immediate is out of range -7 to 8"
msgstr "Luach láithreach as raon -7 go dtí 8"
#: m32c-asm.c:281
#, c-format
msgid "%dsp16() takes a symbolic address, not a number"
msgstr "glacann %dsp16() le seoladh siombalach, ní ghlacann sé le huimhir"
#: m32c-asm.c:305 m32c-asm.c:312 m32c-asm.c:373
msgid "dsp:16 immediate is out of range"
msgstr "luach láithreach dsp:16 as raon"
#: m32c-asm.c:399
msgid "dsp:20 immediate is out of range"
msgstr "luach láithreach dsp:20 as raon"
#: m32c-asm.c:425 m32c-asm.c:445
msgid "dsp:24 immediate is out of range"
msgstr "luach láithreach dsp:24 as raon"
#: m32c-asm.c:478
msgid "immediate is out of range 1-2"
msgstr "luach láithreach as raon 1-2"
#: m32c-asm.c:496
msgid "immediate is out of range 1-8"
msgstr "luach láithreach as raon 1-8"
#: m32c-asm.c:514
msgid "immediate is out of range 0-7"
msgstr "luach láithreach as raon 0-7"
#: m32c-asm.c:550
msgid "immediate is out of range 2-9"
msgstr "luach láithreach as raon 2-9"
#: m32c-asm.c:568
msgid "Bit number for indexing general register is out of range 0-15"
msgstr "Uimhir ghiotáin le haghaidh innéacsú tabhall ginearálta as raon 0-15"
#: m32c-asm.c:606 m32c-asm.c:662
msgid "bit,base is out of range"
msgstr "giotán,bunuimhir as raon"
#: m32c-asm.c:613 m32c-asm.c:618 m32c-asm.c:666
msgid "bit,base out of range for symbol"
msgstr "giotán,bunuimhir as raon le haghaidh na siombaile"
#: m32c-asm.c:802
msgid "not a valid r0l/r0h pair"
msgstr "cúpla neamhbhailí r0l/r0h"
#: m32c-asm.c:832
msgid "Invalid size specifier"
msgstr "Sonraitheoir neamhbhailí méide"
#: m68k-dis.c:1281
#, c-format
msgid "<function code %d>"
msgstr "<cód feidhme %d>"
#: m68k-dis.c:1440
#, c-format
msgid "<internal error in opcode table: %s %s>\n"
msgstr "<earráid inmheánach sa tábla de chóid oibríochta: %s %s>\n"
#: m88k-dis.c:679
#, c-format
msgid "# <dis error: %08lx>"
msgstr "# <earráid dis: %08lx>"
#: mep-asm.c:129
msgid "Only $tp or $13 allowed for this opcode"
msgstr "Ní cheadaítear ach $tp nó $13 leis an gcód oibríochta seo"
#: mep-asm.c:143
msgid "Only $sp or $15 allowed for this opcode"
msgstr "Ní cheadaítear ach $sp nó $15 leis an gcód oibríochta seo"
#: mep-asm.c:308 mep-asm.c:504
#, c-format
msgid "invalid %function() here"
msgstr "%function() neamhbhailí anseo"
#: mep-asm.c:336
msgid "Immediate is out of range -32768 to 32767"
msgstr "Luach láithreach as raon -32768 go 32767"
#: mep-asm.c:356
msgid "Immediate is out of range 0 to 65535"
msgstr "Luach láithreach as raon 0 go 65535"
#: mep-asm.c:549 mep-asm.c:562
msgid "Immediate is out of range -512 to 511"
msgstr "Luach láithreach as raon -512 go 511"
#: mep-asm.c:554 mep-asm.c:563
msgid "Immediate is out of range -128 to 127"
msgstr "Luach láithreach as raon -128 go 127"
#: mep-asm.c:558
msgid "Value is not aligned enough"
msgstr "Níl an luach ailínithe go leor"
#: mips-dis.c:1392 mips-dis.c:1580
#, c-format
msgid "# internal error, undefined operand in `%s %s'"
msgstr "# earráid inmheánach, oibreoir gan sainmhíniú in `%s %s'"
#: mips-dis.c:2190
#, c-format
msgid ""
"\n"
"The following MIPS specific disassembler options are supported for use\n"
"with the -M switch (multiple options should be separated by commas):\n"
msgstr ""
"\n"
"Tacaítear leis na roghanna dídhíolamóra seo a leanas, atá sainiúil do MIPS\n"
"agus le húsáid in éineacht le rogha -M (ba chóir roghanna a scaradh le camóga):\n"
#: mips-dis.c:2194
#, c-format
msgid ""
"\n"
" msa Recognize MSA instructions.\n"
msgstr ""
"\n"
" msa Glac le treoracha MSA.\n"
#: mips-dis.c:2197
#, c-format
msgid ""
"\n"
" virt Recognize the virtualization ASE instructions.\n"
msgstr ""
"\n"
" virt Glac le treoracha fíorúlaithe ASE.\n"
#: mips-dis.c:2200
#, c-format
msgid ""
"\n"
" gpr-names=ABI Print GPR names according to specified ABI.\n"
" Default: based on binary being disassembled.\n"
msgstr ""
"\n"
" gpr-names=ABI Taispeáin ainmneacha GPR de réir an ABI sonraithe.\n"
" Réamhshocrú: bunaithe ar chlár dénártha dídhíolaimithe.\n"
#: mips-dis.c:2204
#, c-format
msgid ""
"\n"
" fpr-names=ABI Print FPR names according to specified ABI.\n"
" Default: numeric.\n"
msgstr ""
"\n"
" fpr-names=ABI Taispeáin ainmneacha FPR de réir an ABI sonraithe.\n"
" Réamhshocrú: uimhriúil.\n"
#: mips-dis.c:2208
#, c-format
msgid ""
"\n"
" cp0-names=ARCH Print CP0 register names according to\n"
" specified architecture.\n"
" Default: based on binary being disassembled.\n"
msgstr ""
"\n"
" cp0-names=AILTIREACHT Taispeáin ainmneacha na dtaibhle CP0 de réir na\n"
" hailtireachta sonraithe.\n"
" Réamhshocrú: bunaithe ar chlár dénártha dídhíolaimithe.\n"
#: mips-dis.c:2213
#, c-format
msgid ""
"\n"
" hwr-names=ARCH Print HWR names according to specified \n"
"\t\t\t architecture.\n"
" Default: based on binary being disassembled.\n"
msgstr ""
"\n"
" hwr-names=AILTIREACHT Taispeáin ainmneacha HWR de réir na\n"
" hailtireachta sonraithe.\n"
" Réamhshocrú: bunaithe ar chlár dénártha dídhíolaimithe.\n"
#: mips-dis.c:2218
#, c-format
msgid ""
"\n"
" reg-names=ABI Print GPR and FPR names according to\n"
" specified ABI.\n"
msgstr ""
"\n"
" reg-names=ABI Taispeáin ainmneacha GPR agus FPR de réir an\n"
" ABI sonraithe.\n"
#: mips-dis.c:2222
#, c-format
msgid ""
"\n"
" reg-names=ARCH Print CP0 register and HWR names according to\n"
" specified architecture.\n"
msgstr ""
"\n"
" reg-names=AILTIREACHT Taispeáin ainmneacha HWR agus ainmneacha na dtaibhle\n"
" CP0 de réir na hailtireachta sonraithe.\n"
#: mips-dis.c:2226
#, c-format
msgid ""
"\n"
" For the options above, the following values are supported for \"ABI\":\n"
" "
msgstr ""
"\n"
" Le haghaidh na roghanna thuas, tacaítear leis na luachanna seo a leanas ar \"ABI\":\n"
" "
#: mips-dis.c:2233
#, c-format
msgid ""
"\n"
" For the options above, The following values are supported for \"ARCH\":\n"
" "
msgstr ""
"\n"
" Le haghaidh na roghanna thuas, tacaítear leis na luachanna seo a leanas ar \"ARCH\":\n"
" "
#: mmix-dis.c:34
#, c-format
msgid "Bad case %d (%s) in %s:%d\n"
msgstr "Droch-chás %d (%s) i %s:%d\n"
#: mmix-dis.c:44
#, c-format
msgid "Internal: Non-debugged code (test-case missing): %s:%d"
msgstr "Inmheánach: cód gan dífhabhtú (cás tástála ar iarraidh): %s:%d"
#: mmix-dis.c:53
msgid "(unknown)"
msgstr "(anaithnid)"
#: mmix-dis.c:511
#, c-format
msgid "*unknown operands type: %d*"
msgstr "*cineál anaithnid oibrinn: %d*"
#: msp430-dis.c:412
msgid "Illegal as emulation instr"
msgstr "Neamhcheadaithe mar threoir aithrise"
#. R2/R3 are illegal as dest: may be data section.
#: msp430-dis.c:487
msgid "Illegal as 2-op instr"
msgstr "Neamhcheadaithe mar threoir 2-op"
#: msp430-dis.c:839
msgid "unrecognised CALLA addressing mode"
msgstr "mód seolacháin CALLA anaithnid"
#: msp430-dis.c:1110 msp430-dis.c:1127 msp430-dis.c:1148
#, c-format
msgid "Reserved use of A/L and B/W bits detected"
msgstr "Aimsíodh úsáid chosanta de ghiotáin A/L agus B/W"
#: mt-asm.c:110 mt-asm.c:190
msgid "Operand out of range. Must be between -32768 and 32767."
msgstr "Oibreann as raon. Caithfidh sé a bheith idir -32768 agus 32767."
#: mt-asm.c:149
msgid "Biiiig Trouble in parse_imm16!"
msgstr "Trioblóid An-An-Mhór i parse_imm16!"
#: mt-asm.c:157
msgid "The percent-operator's operand is not a symbol"
msgstr "ní siombail é oibreann an oibreora céatadáin"
#: mt-asm.c:395
msgid "invalid operand. type may have values 0,1,2 only."
msgstr "oibreann neamhbhailí. ní cheadaítear ach na luachanna 0,1,2."
#. I and Z are output operands and can`t be immediate
#. A is an address and we can`t have the address of
#. an immediate either. We don't know how much to increase
#. aoffsetp by since whatever generated this is broken
#. anyway!
#: ns32k-dis.c:533
#, c-format
msgid "$<undefined>"
msgstr "$<gan sainmhíniú>"
#: ppc-dis.c:320
#, c-format
msgid "warning: ignoring unknown -M%s option\n"
msgstr "rabhadh: déanfar neamhaird de rogha anaithnid -M%s\n"
#: ppc-dis.c:745
#, c-format
msgid ""
"\n"
"The following PPC specific disassembler options are supported for use with\n"
"the -M switch:\n"
msgstr ""
"\n"
"Tacaítear leis na roghanna seo a leanas, atá sainiúil do PPC agus le húsáid\n"
"in éineacht le rogha -M:\n"
#: ppc-opc.c:887 ppc-opc.c:910 ppc-opc.c:935 ppc-opc.c:964
msgid "invalid register"
msgstr "tabhall neamhbhailí"
#: ppc-opc.c:1212 ppc-opc.c:1242
msgid "invalid conditional option"
msgstr "rogha neamhbhailí choinníollach"
#: ppc-opc.c:1214 ppc-opc.c:1244
msgid "invalid counter access"
msgstr "rochtain neamhbhailí ar áiritheoir"
#: ppc-opc.c:1246
msgid "attempt to set y bit when using + or - modifier"
msgstr "rinneadh iarracht y-giotán a shocrú agus mionathraitheoir + nó - in úsáid"
#: ppc-opc.c:1278
msgid "invalid mask field"
msgstr "réimse neamhbhailí maisc"
#: ppc-opc.c:1304
msgid "ignoring invalid mfcr mask"
msgstr "ag déanamh neamhshuim ar mhasc neamhbhailí mfcr"
#: ppc-opc.c:1403 ppc-opc.c:1438
msgid "illegal bitmask"
msgstr "giotánmhasc neamhcheadaithe"
#: ppc-opc.c:1525
msgid "address register in load range"
msgstr "tabhall seolta i raon lódála"
#: ppc-opc.c:1578
msgid "index register in load range"
msgstr "tabhall innéacs i raon lódála"
#: ppc-opc.c:1594 ppc-opc.c:1650
msgid "source and target register operands must be different"
msgstr "caithfidh oibreann an tabhaill fhoinsigh agus oibreann an spriocthabhaill a bheith difriúil"
#: ppc-opc.c:1609
msgid "invalid register operand when updating"
msgstr "oibreann neamhbhailí tabhaill le linn nuashonraithe"
#: ppc-opc.c:1700
msgid "illegal immediate value"
msgstr "luach láithreach neamhcheadaithe"
#: ppc-opc.c:1839
msgid "invalid sprg number"
msgstr "uimhir neamhbhailí sprg"
#: ppc-opc.c:2009
msgid "invalid constant"
msgstr "tairiseach neamhbhailí"
#: s390-dis.c:291
#, c-format
msgid ""
"\n"
"The following S/390 specific disassembler options are supported for use\n"
"with the -M switch (multiple options should be separated by commas):\n"
msgstr ""
"\n"
"Tacaítear leis na roghanna dídhíolamóra seo a leanas, atá sainiúil do S/390\n"
"agus le húsáid in éineacht leis an rogha -M (ba chóir roghanna a scaradh\n"
"le camóga):\n"
#: s390-dis.c:295
#, c-format
msgid " esa Disassemble in ESA architecture mode\n"
msgstr " esa Dídhíolaim i mód ailtireachta ESA\n"
#: s390-dis.c:296
#, c-format
msgid " zarch Disassemble in z/Architecture mode\n"
msgstr " zarch Dídhíolaim sa mhód z-Ailtireachta\n"
#: score-dis.c:662 score-dis.c:869 score-dis.c:1030 score-dis.c:1144
#: score-dis.c:1151 score-dis.c:1158 score7-dis.c:694 score7-dis.c:857
msgid "<illegal instruction>"
msgstr "<treoir neamhcheadaithe>"
#: sparc-dis.c:286
#, c-format
msgid "Internal error: bad sparc-opcode.h: \"%s\", %#.8lx, %#.8lx\n"
msgstr "Earráid inmheánach: sparc-opcode.h go holc: \"%s\", %#.8lx, %#.8lx\n"
#: sparc-dis.c:297
#, c-format
msgid "Internal error: bad sparc-opcode.h: \"%s\", %#.8lx, %#.8lx\n"
msgstr "Earráid inmheánach: sparc-opcode.h go holc: \"%s\", %#.8lx, %#.8lx\n"
#: sparc-dis.c:356
#, c-format
msgid "Internal error: bad sparc-opcode.h: \"%s\" == \"%s\"\n"
msgstr "Earráid inmheánach: sparc-opcode.h go holc: \"%s\" == \"%s\"\n"
#. Mark as non-valid instruction.
#: sparc-dis.c:1047
msgid "unknown"
msgstr "anaithnid"
#: v850-dis.c:453
#, c-format
msgid "unknown operand shift: %x\n"
msgstr "iomlaoid anaithnid oibrinn: %x\n"
#: v850-dis.c:465
#, c-format
msgid "unknown reg: %d\n"
msgstr "tabhall anaithnid: %d\n"
#. The functions used to insert and extract complicated operands.
#. Note: There is a conspiracy between these functions and
#. v850_insert_operand() in gas/config/tc-v850.c. Error messages
#. containing the string 'out of range' will be ignored unless a
#. specific command line option is given to GAS.
#: v850-opc.c:53
msgid "displacement value is not in range and is not aligned"
msgstr "tá an luach díláithrithe as raon, agus ní ailínithe é"
#: v850-opc.c:54
msgid "displacement value is out of range"
msgstr "luach díláithrithe as raon"
#: v850-opc.c:55
msgid "displacement value is not aligned"
msgstr "luach díláithrithe gan ailíniú"
#: v850-opc.c:57
msgid "immediate value is out of range"
msgstr "luach láithreach as raon"
#: v850-opc.c:58
msgid "branch value out of range"
msgstr "luach an bhrainse as raon"
#: v850-opc.c:59
msgid "branch value not in range and to odd offset"
msgstr "luach brainse as raon, agus brainse go dtí fritháireamh corr"
#: v850-opc.c:60
msgid "branch to odd offset"
msgstr "brainse go dtí fritháireamh corr"
#: v850-opc.c:61
msgid "position value is out of range"
msgstr "luach an tsuímh as raon"
#: v850-opc.c:62
msgid "width value is out of range"
msgstr "luach leithid as raon"
#: v850-opc.c:63
msgid "SelID is out of range"
msgstr "SelID as raon"
#: v850-opc.c:64
msgid "vector8 is out of range"
msgstr "vector8 as raon"
#: v850-opc.c:65
msgid "vector5 is out of range"
msgstr "vector5 as raon"
#: v850-opc.c:66
msgid "imm10 is out of range"
msgstr "imm10 as raon"
#: v850-opc.c:67
msgid "SR/SelID is out of range"
msgstr "SR/SelID as raon"
#: v850-opc.c:512
msgid "invalid register for stack adjustment"
msgstr "tabhall neamhbhailí le haghaidh coigeartaithe na cruaiche"
#: v850-opc.c:532
msgid "invalid register name"
msgstr "ainm neamhbhailí ar thabhall"
#: xc16x-asm.c:66
msgid "Missing '#' prefix"
msgstr "Réimír '#' ar iarraidh"
#: xc16x-asm.c:82
msgid "Missing '.' prefix"
msgstr "Réimír '.' ar iarraidh"
#: xc16x-asm.c:98
msgid "Missing 'pof:' prefix"
msgstr "Réimír 'pof:' ar iarraidh"
#: xc16x-asm.c:114
msgid "Missing 'pag:' prefix"
msgstr "Réimír 'pag:' ar iarraidh"
#: xc16x-asm.c:130
msgid "Missing 'sof:' prefix"
msgstr "Réimír 'sof:' ar iarraidh"
#: xc16x-asm.c:146
msgid "Missing 'seg:' prefix"
msgstr "Réimír 'seg:' ar iarraidh"
#: xstormy16-asm.c:71
msgid "Bad register in preincrement"
msgstr "Drochthabhall i réamhincrimint"
#: xstormy16-asm.c:76
msgid "Bad register in postincrement"
msgstr "Drochthabhall i iarincrimint"
#: xstormy16-asm.c:78
msgid "Bad register name"
msgstr "Drochainm ar thabhall"
#: xstormy16-asm.c:82
msgid "Label conflicts with register name"
msgstr "Lipéad i gcoinbhleacht le hainm tabhaill"
#: xstormy16-asm.c:86
msgid "Label conflicts with `Rx'"
msgstr "Lipéad i gcoinbhleacht le `Rx'"
#: xstormy16-asm.c:88
msgid "Bad immediate expression"
msgstr "Drochshlonn láithreach"
#: xstormy16-asm.c:109
msgid "No relocation for small immediate"
msgstr "Luach beag láithreach gan athshuí"
#: xstormy16-asm.c:119
msgid "Small operand was not an immediate number"
msgstr "Ní uimhir láithreach é an t-oibreann beag"
#: xstormy16-asm.c:157
msgid "Operand is not a symbol"
msgstr "Ní siombail é an t-oibreann"
#: xstormy16-asm.c:165
msgid "Syntax error: No trailing ')'"
msgstr "Earráid chomhréire: gan ')' chun deiridh"
#~ msgid "# internal error, incomplete extension sequence (+)"
#~ msgstr "# earráid inmheánach, seicheamh neamhiomlán sínte (+)"
#~ msgid "# internal error, undefined extension sequence (+%c)"
#~ msgstr "# earráid inmheánach, seicheamh sínte gan sainmhíniú (+%c)"
#~ msgid "# internal disassembler error, unrecognised modifier (%c)"
#~ msgstr "# earráid inmheánach dídhíolamóra, mionathraitheoir anaithnid (%c)"
#~ msgid "branch value not in range and to an odd offset"
#~ msgstr "luach brainse as raon agus brainse go dtí fritháireamh corr"
#~ msgid "immediate value not in range and not even"
#~ msgstr "luach láithreach as raon, agus ní cothrom é"
#~ msgid "immediate value must be even"
#~ msgstr "caithfidh luach láithreach a bheith cothrom"
#~ msgid "%operator operand is not a symbol"
#~ msgstr "ní siombail é oibreann an %oibreora\""
#~ msgid "offset not a multiple of 2"
#~ msgstr "ní cothrom é an fritháireamh"
#~ msgid "offset greater than 62"
#~ msgstr "is níos mó ná 62 é an fritháireamh"
#~ msgid "offset not a multiple of 4"
#~ msgstr "ní iolraí de 4 é an fritháireamh"
#~ msgid "offset greater than 124"
#~ msgstr "is níos mó ná 124 é an fritháireamh"
#~ msgid "offset not a multiple of 8"
#~ msgstr "ní iolraí de 8 é an fritháireamh"
#~ msgid "offset greater than 248"
#~ msgstr "is níos mó ná 248 é an fritháireamh"
#~ msgid "offset not between -2048 and 2047"
#~ msgstr "ní idir -2048 agus 2047 é an fritháireamh"
#~ msgid "offset not between -8192 and 8191"
#~ msgstr "ní idir -8192 agus 8191 é an fritháireamh"
#~ msgid "ignoring least significant bits in branch offset"
#~ msgstr "ag déanamh neamhshuim ar na giotáin is lú suntas i bhfritháireamh brainse"
#~ msgid "target register operand must be even"
#~ msgstr "caithfidh oibreann an spriocthabhaill a bheith cothrom"
#~ msgid "source register operand must be even"
#~ msgstr "caithfidh oibreann an tabhaill fhoinsigh a bheith cothrom"
#~ msgid "unknown\t0x%04x"
#~ msgstr "anaithnid\t0x%04x"