blob: 7808634f01a246be589f006ffe917278872bf0d3 [file] [log] [blame]
/* PR 17739 */
/* { dg-do compile } */
/* { dg-options "-O2 -fdump-tree-optimized" } */
#ifdef __hppa__
#define REGISTER "1"
#else
#ifdef __moxie__
#define REGISTER "8"
#else
#ifdef __iq2000__
#define REGISTER "3"
#else
#define REGISTER "0"
#endif
#endif
#endif
void foo (int);
void bar (int);
static inline int source(void)
{
register int hardreg __asm__(REGISTER);
asm("" : "=r"(hardreg));
return hardreg;
}
void test(void)
{
int t = source();
foo(t);
bar(t);
}
/* Hardreg should appear exactly 3 times -- declaration, asm stmt,
and copy out. */
/* { dg-final { scan-tree-dump-times "hardreg" 3 "optimized" } } */
/* In particular, hardreg should *not* appear in the call to bar. */
/* { dg-final { scan-tree-dump-times "bar \[(\]\[^\n\r\]*_.\[)\]" 1 "optimized" } } */