blob: c79de4a68642e1b73684dd31180d75450d5b32d1 [file] [log] [blame]
// PR c++/30111
// { dg-do run }
struct pod {
int i;
};
struct inherit : pod {
inherit() : pod() {}
};
int main()
{
inherit i;
return i.i != 0;
}