blob: 952286b09a6b800bebf649ccd0629a244edcf2b5 [file] [log] [blame]
! { dg-do compile }
!
! PR fortran/44346
! Original test sumbitted by Vittorio Zecca, zeccav at gmail dot com.
! Modified by Steven G. Kargl for dejagnu testsuite.
!
program a
integer :: n = 42
! 64 + 3 > bitsize(n)
call mvbits(n, 64, 3, n, 1) ! { dg-error "must be less than" }
! 64 + 2 > bitsize(n)
call mvbits(n, 30, 2, n, 64) ! { dg-error "must be less than" }
! LEN negative
call mvbits(n, 30, -2, n, 30) ! { dg-error "must be nonnegative" }
! TOPOS negative
call mvbits(n, 30, 2, n, -3) ! { dg-error "must be nonnegative" }
! FROMPOS negative
call mvbits(n, -1, 2, n, 3) ! { dg-error "must be nonnegative" }
end program a