blob: 236f6ecb133296695d3defd6643f6a157006bae5 [file] [log] [blame]
// { dg-do compile { target c++11 } }
// { dg-options "-Wdeprecated" }
inline int var1 = 4; // { dg-warning "1:inline variables are only available with" "" { target c++14_down } }
static inline int var7 = 9; // { dg-warning "8:inline variables are only available with" "" { target c++14_down } }
namespace N
{
int inline var2; // { dg-warning "7:inline variables are only available with" "" { target c++14_down } }
inline const int var6 = 8; // { dg-warning "3:inline variables are only available with" "" { target c++14_down } }
static inline double var8 = 2.0; // { dg-warning "10:inline variables are only available with" "" { target c++14_down } }
extern inline char var10; // { dg-warning "10:inline variables are only available with" "" { target c++14_down } }
}
struct S
{
static constexpr int var3 = 5;
static inline int var4 = 6; // { dg-warning "10:inline variables are only available with" "" { target c++14_down } }
static constexpr int var5 = 7;
static inline double var9 = 3.0; // { dg-warning "10:inline variables are only available with" "" { target c++14_down } }
static constexpr inline int var11 = 11; // { dg-warning "20:inline variables are only available with" "" { target c++14_down } }
};
const int S::var3; // { dg-warning "redundant redeclaration of" "" { target c++17 } }
const int S::var3; // { dg-error "redefinition of" "" { target c++14_down } }
extern int foo (int); // { dg-warning "redundant redeclaration of" "" { target c++17 } .-1 }
extern int bar (int);
struct T { T () { t = foo (3); } T (int x) { t = foo (x); } int t; };
inline int var12 = foo (0); // { dg-warning "1:inline variables are only available with" "" { target c++14_down } }
int inline var13 = foo (1); // { dg-warning "5:inline variables are only available with" "" { target c++14_down } }
struct U
{
static inline int var14 = foo (2); // { dg-warning "10:inline variables are only available with" "" { target c++14_down } }
static inline T var15; // { dg-warning "10:inline variables are only available with" "" { target c++14_down } }
static inline T var16 = 4; // { dg-warning "10:inline variables are only available with" "" { target c++14_down } }
static int inline var17 = foo (5); // { dg-warning "14:inline variables are only available with" "" { target c++14_down } }
static constexpr double var18 = 4.0;
};
extern inline int var19; // { dg-warning "8:inline variables are only available with" "" { target c++14_down } }
extern inline int var20; // { dg-warning "8:inline variables are only available with" "" { target c++14_down } }
int &ref19 = var19; // { dg-error "odr-used inline variable 'var19' is not defined" "" { target *-*-* } .-2 }
int sz20 = sizeof (var20);
struct V
{
static struct A var21; // { dg-warning "10:inline variables are only available with" "" { target c++14_down } .+1 }
static inline struct B var22; // { dg-error "has incomplete type" }
static inline struct C var23 = {}; // { dg-error "has incomplete type" }
}; // { dg-warning "10:inline variables are only available with" "" { target c++14_down } .-1 }
struct W
{
static inline int var24; // { dg-warning "10:inline variables are only available with" "" { target c++14_down } }
static inline const int var25; // { dg-warning "10:inline variables are only available with" "" { target c++14_down } }
// { dg-error "uninitialized 'const" "" { target *-*-* } .-1 }
static inline int var26 = 5; // { dg-warning "10:inline variables are only available with" "" { target c++14_down } }
static inline const int var27 = 6; // { dg-warning "10:inline variables are only available with" "" { target c++14_down } }
static inline double var28 = { 4.0 }; // { dg-warning "10:inline variables are only available with" "" { target c++14_down } }
static const inline double var29 = { 5.0 }; // { dg-warning "16:inline variables are only available with" "" { target c++14_down } }
};
int W::var24; // { dg-error "redefinition of" }
const int W::var25; // { dg-error "redefinition of" }
int W::var26; // { dg-error "redefinition of" }
const int W::var27; // { dg-error "redefinition of" }
double W::var28; // { dg-error "redefinition of" }
double const W::var29; // { dg-error "redefinition of" }
struct X
{
inline int var30; // { dg-error "3:'var30' declared as an 'inline' field" }
};
inline typedef int TT; // { dg-error "1:'TT' declared as an 'inline' type" }
int
foo (inline int var31) // { dg-error "6:'var31' declared as an 'inline' parameter" }
{
inline int var32; // { dg-error "3:'inline' specifier invalid for variable 'var32' declared at block scope" }
static inline int var33; // { dg-error "10:'inline' specifier invalid for variable 'var33' declared at block scope" }
return 0;
}
template <typename A, typename B, typename C>
struct Y
{
static A var34; // { dg-warning "10:inline variables are only available with" "" { target c++14_down } .+1 }
static inline B var35; // { dg-error "has incomplete type" }
static inline C var36; // { dg-error "has incomplete type" }
}; // { dg-warning "10:inline variables are only available with" "" { target c++14_down } .-1 }
struct A;
struct B;
struct C;
Y<A, B, C> y;
A *ptr34 = &Y<A, B, C>::var34;
B *ptr35 = &Y<A, B, C>::var35;
C *ptr36 = &Y<A, B, C>::var36;
template <int N>
struct Z
{
static inline int var37; // { dg-warning "10:inline variables are only available with" "" { target c++14_down } }
static inline const int var38; // { dg-warning "10:inline variables are only available with" "" { target c++14_down } }
// { dg-error "uninitialized 'const" "" { target *-*-* } .-1 }
static inline int var39 = 5; // { dg-warning "10:inline variables are only available with" "" { target c++14_down } }
static inline const int var40 = 6; // { dg-warning "10:inline variables are only available with" "" { target c++14_down } }
static inline double var41 = { 4.0 }; // { dg-warning "10:inline variables are only available with" "" { target c++14_down } }
static const inline double var42 = { 5.0 }; // { dg-warning "16:inline variables are only available with" "" { target c++14_down } }
static constexpr int var43 = 5;
static constexpr inline int var44 = 5; // { dg-warning "20:inline variables are only available with" "" { target c++14_down } }
};
template <int N>
int Z<N>::var37; // { dg-error "redefinition of" }
template <int N>
const int Z<N>::var38; // { dg-error "redefinition of" }
const int &ref38 = Z<0>::var38;
template <int N>
int Z<N>::var39; // { dg-error "redefinition of" }
template <int N>
const int Z<N>::var40; // { dg-error "redefinition of" }
template <int N>
double Z<N>::var41; // { dg-error "redefinition of" }
template <int N>
double const Z<N>::var42; // { dg-error "redefinition of" }
template <int N>
const int Z<N>::var43; // { dg-warning "redundant redeclaration of" "" { target c++17 } }
template <int N> // { dg-warning "redundant redeclaration of" "" { target c++17 } .+1 }
const int Z<N>::var43; // { dg-error "redefinition of" "" { target c++14_down } }
Z<0> z;