blob: 6ea8cadb64293e30c594cfb8c167e9abe249f536 [file] [log] [blame]
// { dg-do run }
// { dg-options "-O2 -finline-functions" }
enum E { V = 1 };
static const E E_MIN = V;
static const E E_MAX = V;
bool valid(E v) { return v >= E_MIN && v <= E_MAX; }
int main() { return valid(E(2)); }