blob: d47e4e61707480873e6249f24dc9ece06952d869 [file] [log] [blame]
/* { dg-do run } */
/* { dg-options "-O2 -mavx512vl -mavx512vbmi2 -mavx512bw" } */
/* { dg-require-effective-target avx512vl } */
/* { dg-require-effective-target avx512vbmi2 } */
#define AVX512VL
#define AVX512F_LEN 256
#define AVX512F_LEN_HALF 128
#include "avx512f-vpshldd-2.c"
#undef AVX512F_LEN
#undef AVX512F_LEN_HALF
#define AVX512F_LEN 128
#define AVX512F_LEN_HALF 128
#include "avx512f-vpshldd-2.c"