blob: a5d3e5106a2880b99182c67a2f3a79663e78b6ec [file] [log] [blame]
# Dutch messages for cpplib.
# Copyright (C) 1999, 2000, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gcc package.
# Tim Van Holder <tim.van.holder@telenet.be>, 2008, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cpplib 4.4.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
"POT-Creation-Date: 2009-04-22 16:32+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2009-07-25 13:30+0200\n"
"Last-Translator: Tim Van Holder <tim.van.holder@telenet.be>\n"
"Language-Team: Dutch <vertaling@vrijschrift.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: charset.c:674
#, c-format
msgid "conversion from %s to %s not supported by iconv"
msgstr "iconv ondersteunt geen omzetting van %s naar %s"
#: charset.c:677
msgid "iconv_open"
msgstr "iconv_open"
#: charset.c:685
#, c-format
msgid "no iconv implementation, cannot convert from %s to %s"
msgstr "geen implementatie van iconv beschikbaar; kan niet omzetten van %s naar %s"
# of "tekenset" aangezien character door "teken" vertaald wordt?
#: charset.c:773
#, c-format
msgid "character 0x%lx is not in the basic source character set\n"
msgstr "teken 0x%lx maakt geen deel uit van de basis bronkarakterset\n"
#: charset.c:790 charset.c:1398
msgid "converting to execution character set"
msgstr "omzetting naar uitvoeringskarakterset"
#: charset.c:796
#, c-format
msgid "character 0x%lx is not unibyte in execution character set"
msgstr "teken 0x%lx is niet unibyte in de uitvoeringskarakterset"
#: charset.c:920
#, c-format
msgid "Character %x might not be NFKC"
msgstr "Teken %x is misschien niet NFKC"
#: charset.c:980
msgid "universal character names are only valid in C++ and C99"
msgstr "universele tekennamen zijn enkel geldig in C++ en C99"
#: charset.c:983
#, c-format
msgid "the meaning of '\\%c' is different in traditional C"
msgstr "de betekenis van '\\%c' is anders in traditionele C"
#: charset.c:992
msgid "In _cpp_valid_ucn but not a UCN"
msgstr "In _cpp_valid_ucn maar het is geen UCN"
#: charset.c:1017
#, c-format
msgid "incomplete universal character name %.*s"
msgstr "onvolledige universele tekennaam %.*s"
#: charset.c:1029
#, c-format
msgid "%.*s is not a valid universal character"
msgstr "%.*s is geen geldige universele tekennaam"
#: charset.c:1039 lex.c:486
msgid "'$' in identifier or number"
msgstr "'$' in naam of getal"
# "identifier" is een verdomd rottig woord om te vertalen...
#: charset.c:1049
#, c-format
msgid "universal character %.*s is not valid in an identifier"
msgstr "universeel teken %.*s is niet geldig in een naam"
#: charset.c:1053
#, c-format
msgid "universal character %.*s is not valid at the start of an identifier"
msgstr "universeel teken %.*s is niet geldig aan het begin van een naam"
#: charset.c:1085 charset.c:1628
msgid "converting UCN to source character set"
msgstr "omzetting van UCN naar bronkarakterset"
#: charset.c:1089
msgid "converting UCN to execution character set"
msgstr "omzetting van UCN naar uitvoeringskarakterset"
#: charset.c:1161
msgid "the meaning of '\\x' is different in traditional C"
msgstr "de betekenis van '\\x' is anders in traditionele C"
#: charset.c:1178
msgid "\\x used with no following hex digits"
msgstr "\\x gebruikt zonder daaropvolgende hexadecimale cijfers"
#: charset.c:1185
msgid "hex escape sequence out of range"
msgstr "hexadecimale escape sequence buiten bereik"
#: charset.c:1223
msgid "octal escape sequence out of range"
msgstr "octale escape sequence buiten bereik"
#: charset.c:1289
msgid "the meaning of '\\a' is different in traditional C"
msgstr "de betekenis van '\\a' is anders in traditionele C"
#: charset.c:1296
#, c-format
msgid "non-ISO-standard escape sequence, '\\%c'"
msgstr "escape sequence '\\%c' is niet ISO-standaard"
#: charset.c:1304
#, c-format
msgid "unknown escape sequence '\\%c'"
msgstr "onbekende escape sequence '\\%c'"
#: charset.c:1312
#, c-format
msgid "unknown escape sequence: '\\%s'"
msgstr "onbekende escape sequence '\\%s'"
#: charset.c:1319
msgid "converting escape sequence to execution character set"
msgstr "omzetting van escape sequence naar uitvoeringskarakterset"
#: charset.c:1463 charset.c:1527
msgid "character constant too long for its type"
msgstr "karakterconstante te lang voor zijn type"
#: charset.c:1466
msgid "multi-character character constant"
msgstr "karakterconstante bevat meerdere karakters"
#: charset.c:1566
msgid "empty character constant"
msgstr "lege karakterconstante"
#: charset.c:1675
#, c-format
msgid "failure to convert %s to %s"
msgstr "fout bij omzetten van %s naar %s"
#: directives.c:216 directives.c:242
#, c-format
msgid "extra tokens at end of #%s directive"
msgstr "overbodige tokens aan einde van #%s commando"
#: directives.c:348
#, c-format
msgid "#%s is a GCC extension"
msgstr "#%s is een uitbreiding van GCC"
#: directives.c:352
#, c-format
msgid "#%s is a deprecated GCC extension"
msgstr "#%s is een afgekeurde uitbreiding van GCC"
#: directives.c:366
msgid "suggest not using #elif in traditional C"
msgstr "gebruik liefst geen #elif in traditionele C"
#: directives.c:369
#, c-format
msgid "traditional C ignores #%s with the # indented"
msgstr "traditionele C negeert #%s wanneer de # geïndenteerd is"
#: directives.c:373
#, c-format
msgid "suggest hiding #%s from traditional C with an indented #"
msgstr "verberg #%s liefst van traditionele C via een geïndenteerde #"
#: directives.c:399
msgid "embedding a directive within macro arguments is not portable"
msgstr "het plaatsen van een commando binnen macro-argumenten is niet portabel"
#: directives.c:419
msgid "style of line directive is a GCC extension"
msgstr "dit soort line commando is een uitbreiding van GCC"
#: directives.c:474
#, c-format
msgid "invalid preprocessing directive #%s"
msgstr "ongeldig preprocessing-commando #%s"
#: directives.c:542
msgid "\"defined\" cannot be used as a macro name"
msgstr "\"defined\" kan niet als macronaam gebruikt worden"
#: directives.c:548
#, c-format
msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name as it is an operator in C++"
msgstr "\"%s\" kan niet als macronaam gebruikt worden omdat het een operator is in C++"
#: directives.c:551
#, c-format
msgid "no macro name given in #%s directive"
msgstr "geen macronaam opgegeven in #%s commando"
# lap! hier heb ik het zitten... wat is verdorie een betere vertaling voor identifier?
# Dit is wel langer maar zegt denk ik wel waar het om gaat.
#: directives.c:554
msgid "macro names must be identifiers"
msgstr "macronamen moeten voldoen aan de regels voor namen in C/C++"
# niet perfect, maar beter dan "wordt ongedefinieerd", "wordt geondefinieerd" of iets dergelijks...
#: directives.c:603
#, c-format
msgid "undefining \"%s\""
msgstr "definitie van \"%s\" wordt ongedaan gemaakt"
#: directives.c:658
msgid "missing terminating > character"
msgstr "sluitend > teken ontbreekt"
#: directives.c:713
#, c-format
msgid "#%s expects \"FILENAME\" or <FILENAME>"
msgstr "#%s verwacht \"BESTAND\" of <BESTAND>"
#: directives.c:757
#, c-format
msgid "empty filename in #%s"
msgstr "lege bestandsnaam in #%s"
#: directives.c:767
msgid "#include nested too deeply"
msgstr "#include te diep genest"
#: directives.c:808
msgid "#include_next in primary source file"
msgstr "#include_next in primair bronbestand"
#: directives.c:834
#, c-format
msgid "invalid flag \"%s\" in line directive"
msgstr "ongeldige vlag \"%s\" in #line commando"
#: directives.c:894
msgid "unexpected end of file after #line"
msgstr "onverwacht einde van bestand na #line"
#: directives.c:897
#, c-format
msgid "\"%s\" after #line is not a positive integer"
msgstr "\"%s\" (na #line) is geen positieve integer"
#: directives.c:903 directives.c:905
msgid "line number out of range"
msgstr "regelnummer buiten bereik"
#: directives.c:918 directives.c:998
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid filename"
msgstr "\"%s\" is geen geldige bestandsnaam"
#: directives.c:958
#, c-format
msgid "\"%s\" after # is not a positive integer"
msgstr "\"%s\" (na #) is geen positieve integer"
# Shouldn't have been marked as translatable I think
#: directives.c:1042
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"
#: directives.c:1066
#, c-format
msgid "invalid #%s directive"
msgstr "ongeldig #%s commando"
# goede vertaling voor 'mismatched'?
#: directives.c:1129
#, c-format
msgid "registering pragmas in namespace \"%s\" with mismatched name expansion"
msgstr "registratie van pragmas in namespace \"%s\" met niet-overeenkomstige naamexpansie"
# moet namespace hier ook vertaald worden?
#: directives.c:1138
#, c-format
msgid "registering pragma \"%s\" with name expansion and no namespace"
msgstr "registratie van pragma \"%s\" met naamexpansie maar geen namespace"
# moet namespace hier ook vertaald worden?
#: directives.c:1156
#, c-format
msgid "registering \"%s\" as both a pragma and a pragma namespace"
msgstr "registratie van \"%s\" zowel als pragma en als pragma-namespace"
#: directives.c:1159
#, c-format
msgid "#pragma %s %s is already registered"
msgstr "#pragma %s %s is reeds geregistreerd"
#: directives.c:1162
#, c-format
msgid "#pragma %s is already registered"
msgstr "#pragma %s is reeds geregistreerd"
# betere vertaling voor 'handler'?
#: directives.c:1192
msgid "registering pragma with NULL handler"
msgstr "registratie van pragma met NULL als afhandelingsroutine"
#: directives.c:1402
msgid "#pragma once in main file"
msgstr "#pragma once in hoofdbestand"
#: directives.c:1425
msgid "invalid #pragma GCC poison directive"
msgstr "ongeldig #pragma GCC poison commando"
#: directives.c:1434
#, c-format
msgid "poisoning existing macro \"%s\""
msgstr "bestaande macro \"%s\" wordt 'vergiftigd'"
#: directives.c:1453
msgid "#pragma system_header ignored outside include file"
msgstr "#pragma system_header wordt genegeerd buiten een invoegbestand"
#: directives.c:1477
#, c-format
msgid "cannot find source file %s"
msgstr "kan bronbestand %s niet vinden"
#: directives.c:1481
#, c-format
msgid "current file is older than %s"
msgstr "huidig bestand is ouder dan %s"
#: directives.c:1665
msgid "_Pragma takes a parenthesized string literal"
msgstr "_Pragma verwacht een stringconstante tussen haakjes als argument"
#: directives.c:1766
msgid "#else without #if"
msgstr "#else zonder #if"
#: directives.c:1771
msgid "#else after #else"
msgstr "#else na #else"
# of gewoon "de conditie"?
#: directives.c:1773 directives.c:1806
msgid "the conditional began here"
msgstr "het conditionele blok begon hier"
#: directives.c:1799
msgid "#elif without #if"
msgstr "#elif zonder #if"
#: directives.c:1804
msgid "#elif after #else"
msgstr "#elif na #else"
#: directives.c:1842
msgid "#endif without #if"
msgstr "#endif zonder #if"
#: directives.c:1919
msgid "missing '(' after predicate"
msgstr "'(' ontbreekt na predicaat"
#: directives.c:1934
msgid "missing ')' to complete answer"
msgstr "')' ontbreekt als afronding van het antwoord"
#: directives.c:1954
msgid "predicate's answer is empty"
msgstr "antwoord van het predicaat is leeg"
# dit moet beter kunnen...
#: directives.c:1981
msgid "assertion without predicate"
msgstr "assertie zonder predicaat"
# ... dit klinkt echt niet - maar wat is hier een beter vertaling voor identifier?
#: directives.c:1983
msgid "predicate must be an identifier"
msgstr "predicaat moet een naam zijn"
# is "asserteren" wel een echt woord?
#: directives.c:2069
#, c-format
msgid "\"%s\" re-asserted"
msgstr "\"%s\" opnieuw geasserteerd"
#: directives.c:2375
#, c-format
msgid "unterminated #%s"
msgstr "niet-beëindigde #%s"
#: directives-only.c:222 lex.c:1149 traditional.c:163
msgid "unterminated comment"
msgstr "niet-beëindigde commentaar"
# Dit zou misschien beter 'warning' blijven
#: errors.c:118
msgid "warning: "
msgstr "let op: "
#: errors.c:120
msgid "internal error: "
msgstr "interne fout: "
#: errors.c:122
msgid "error: "
msgstr "fout: "
#: errors.c:195
msgid "stdout"
msgstr "stdout"
# hoort niet echt een vertaalbare string te zijn :-)
#: errors.c:197
#, c-format
msgid "%s: %s"
msgstr "%s: %s"
# betere vertaling voor decimal point?
#: expr.c:261
msgid "too many decimal points in number"
msgstr "teveel komma's in getal"
#: expr.c:290 expr.c:365
msgid "fixed-point constants are a GCC extension"
msgstr "fixed-point constantes zijn een uitbreiding van GCC"
#: expr.c:303
#, c-format
msgid "invalid digit \"%c\" in binary constant"
msgstr "ongeldig cijfer \"%c\" in binaire constante"
#: expr.c:305
#, c-format
msgid "invalid digit \"%c\" in octal constant"
msgstr "ongeldig cijfer \"%c\" in octale constante"
#: expr.c:313
msgid "invalid prefix \"0b\" for floating constant"
msgstr "ongeldige prefix \"0b\" voor floating-point constante"
#: expr.c:319
msgid "use of C99 hexadecimal floating constant"
msgstr "gebruik van C99 hexadecimale floating-point constante"
#: expr.c:328
msgid "exponent has no digits"
msgstr "exponent heeft geen cijfers"
#: expr.c:335
msgid "hexadecimal floating constants require an exponent"
msgstr "hexadecimale floating-point constante vereist een exponent"
#: expr.c:341
#, c-format
msgid "invalid suffix \"%.*s\" on floating constant"
msgstr "ongeldige suffix \"%.*s\" aan floating-point constante"
#: expr.c:351 expr.c:393
#, c-format
msgid "traditional C rejects the \"%.*s\" suffix"
msgstr "traditionele C aanvaardt de \"%.*s\" suffix niet"
#: expr.c:358
#, c-format
msgid "invalid suffix \"%.*s\" with hexadecimal floating constant"
msgstr "ongeldige suffix \"%.*s\" bij hexadecimale floating-point constante"
#: expr.c:369
msgid "decimal float constants are a GCC extension"
msgstr "decimale float-constantes zijn een uitbreiding van GCC"
#: expr.c:379
#, c-format
msgid "invalid suffix \"%.*s\" on integer constant"
msgstr "ongeldige suffix \"%.*s\" aan integerconstante"
#: expr.c:401
msgid "use of C99 long long integer constant"
msgstr "gebruik van C99 long long integerconstantes"
#: expr.c:409
msgid "imaginary constants are a GCC extension"
msgstr "imaginaire constantes zijn een uitbreiding van GCC"
#: expr.c:412
msgid "binary constants are a GCC extension"
msgstr "binaire constantes zijn een uitbreiding van GCC"
#: expr.c:505
msgid "integer constant is too large for its type"
msgstr "integerconstante is te groot voor zijn type"
#: expr.c:517
msgid "integer constant is so large that it is unsigned"
msgstr "integerconstante is zo groot dat hij tekenloos is"
#: expr.c:612
msgid "missing ')' after \"defined\""
msgstr "')' ontbreekt na \"defined\""
#: expr.c:619
msgid "operator \"defined\" requires an identifier"
msgstr "de \"defined\" operator verwacht een naam als argument"
#: expr.c:627
#, c-format
msgid "(\"%s\" is an alternative token for \"%s\" in C++)"
msgstr "(\"%s\" is een alternatieve schrijfwijze voor \"%s\" in C++)"
# betere vertaling voor "portable"?
#: expr.c:637
msgid "this use of \"defined\" may not be portable"
msgstr "dit gebruik van \"define\" is mogelijk niet portabel"
#: expr.c:690
msgid "floating constant in preprocessor expression"
msgstr "floating-point constante in preprocessor-expressie"
#: expr.c:696
msgid "imaginary number in preprocessor expression"
msgstr "imaginair getal in preprocessor-expressie"
#: expr.c:743
#, c-format
msgid "\"%s\" is not defined"
msgstr "\"%s\" is niet gedefinieerd"
#: expr.c:755
msgid "assertions are a GCC extension"
msgstr "assertions zijn een uitbreiding van GCC"
#: expr.c:758
msgid "assertions are a deprecated extension"
msgstr "assertions zijn een afgekeurde uitbreiding"
#: expr.c:891 expr.c:920
#, c-format
msgid "missing binary operator before token \"%s\""
msgstr "binaire operator ontbreekt voor het \"%s\" token"
#: expr.c:911
#, c-format
msgid "token \"%s\" is not valid in preprocessor expressions"
msgstr "token \"%s\" is niet geldig in preprocessor-expressies"
#: expr.c:928
msgid "missing expression between '(' and ')'"
msgstr "expressie ontbreekt tussen '(' en ')'"
#: expr.c:931
#, c-format
msgid "%s with no expression"
msgstr "%s zonder expressie"
#: expr.c:934
#, c-format
msgid "operator '%s' has no right operand"
msgstr "operator '%s' heeft geen rechtse operand"
#: expr.c:939
#, c-format
msgid "operator '%s' has no left operand"
msgstr "operator '%s' heeft geen linkse operand"
#: expr.c:965
msgid " ':' without preceding '?'"
msgstr " ':' zonder voorafgaande '?'"
#: expr.c:993
#, c-format
msgid "unbalanced stack in %s"
msgstr "niet-gebalanceerde stack in %s"
#: expr.c:1013
#, c-format
msgid "impossible operator '%u'"
msgstr "operator '%u' is onmogelijk"
#: expr.c:1114
msgid "missing ')' in expression"
msgstr "')' ontbreekt in expressie"
#: expr.c:1143
msgid "'?' without following ':'"
msgstr "'?' zonder daaropvolgende ':'"
#: expr.c:1153
msgid "integer overflow in preprocessor expression"
msgstr "integer-overflow in preprocessor-expressie"
#: expr.c:1158
msgid "missing '(' in expression"
msgstr "'(' ontbreekt in expressie"
#: expr.c:1190
#, c-format
msgid "the left operand of \"%s\" changes sign when promoted"
msgstr "de linker operand van \"%s\" verandert van teken indien hij gepromoveerd wordt"
#: expr.c:1195
#, c-format
msgid "the right operand of \"%s\" changes sign when promoted"
msgstr "de rechter operand van \"%s\" verandert van teken indien hij gepromoveerd wordt"
#: expr.c:1454
msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
msgstr "traditionele C verwerpt de unaire plus-operator"
#: expr.c:1537
msgid "comma operator in operand of #if"
msgstr "comma operator in operand van #if"
#: expr.c:1669
msgid "division by zero in #if"
msgstr "deling door nul in `#if'"
#: files.c:457
msgid "NULL directory in find_file"
msgstr "directory is NULL in find_file"
#: files.c:495
msgid "one or more PCH files were found, but they were invalid"
msgstr "een of meer PCH bestanden werden gevonden, maar ze waren ongeldig"
#: files.c:498
msgid "use -Winvalid-pch for more information"
msgstr "gebruik -Winvalid-pch voor meer informatie"
#: files.c:588
#, c-format
msgid "%s is a block device"
msgstr "%s is een blokapparaat"
#: files.c:605
#, c-format
msgid "%s is too large"
msgstr "%s is te groot"
#: files.c:640
#, c-format
msgid "%s is shorter than expected"
msgstr "%s is korter dan verwacht"
#: files.c:875
#, c-format
msgid "no include path in which to search for %s"
msgstr "geen invoegpad waarin naar %s gezocht kan worden"
# goede vertaling voor "include guard"?
#: files.c:1286
msgid "Multiple include guards may be useful for:\n"
msgstr "Meerdere invoegbeschermingen zouden nuttig kunnen zijn voor:\n"
#: init.c:452
msgid "cppchar_t must be an unsigned type"
msgstr "cppchar_t moet een tekenloos type zijn"
#: init.c:456
#, c-format
msgid "preprocessor arithmetic has maximum precision of %lu bits; target requires %lu bits"
msgstr "preprocessor-rekensommen hebben een maximale precisie van %lu bits; doelomgeving vereist %lu bits"
#: init.c:463
msgid "CPP arithmetic must be at least as precise as a target int"
msgstr "CPP rekensommen moet minstens even precies zijn als een int in de doelomgeving"
#: init.c:466
msgid "target char is less than 8 bits wide"
msgstr "char is minder dan 8 bits breed in de doelomgeving"
#: init.c:470
msgid "target wchar_t is narrower than target char"
msgstr "wchar_t is smaller dan char in de doelomgeving"
#: init.c:474
msgid "target int is narrower than target char"
msgstr "int is smaller dan char in de doelomgeving"
#: init.c:479
msgid "CPP half-integer narrower than CPP character"
msgstr "CPP half-integer is smaller dan een CPP character"
#: init.c:483
#, c-format
msgid "CPP on this host cannot handle wide character constants over %lu bits, but the target requires %lu bits"
msgstr "CPP kan op deze host geen brede karakterconstantes aan van meer dan %lu bits, maar de doelomgeving vereist %lu bits"
#: lex.c:285
msgid "backslash and newline separated by space"
msgstr "backslash en newline gescheiden door spatie(s)"
#: lex.c:290
msgid "backslash-newline at end of file"
msgstr "backslash-newline aan einde van bestand"
#: lex.c:305
#, c-format
msgid "trigraph ??%c converted to %c"
msgstr "trigraph ??%c omgezet naar %c"
#: lex.c:312
#, c-format
msgid "trigraph ??%c ignored, use -trigraphs to enable"
msgstr "trigraph ??%c genegeerd, gebruik -trigraphs om ondersteuning in te schakelen"
#: lex.c:358
msgid "\"/*\" within comment"
msgstr "\"/*\" binnen commentaar"
#: lex.c:416
#, c-format
msgid "%s in preprocessing directive"
msgstr "%s binnen preprocessor-commando"
#: lex.c:425
msgid "null character(s) ignored"
msgstr "nulkarakter(s) worden genegeerd"
#: lex.c:462
#, c-format
msgid "`%.*s' is not in NFKC"
msgstr "`%.*s' zit niet in NFKC"
#: lex.c:465
#, c-format
msgid "`%.*s' is not in NFC"
msgstr "`%.*s' zit niet in NFC"
#: lex.c:553
#, c-format
msgid "attempt to use poisoned \"%s\""
msgstr "poging tot gebruik van 'vergiftigde' \"%s\""
#: lex.c:561
msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C99 variadic macro"
msgstr "__VA_ARGS__ mag enkel voorkomen in de expansie van een C99 variadische macro"
#: lex.c:675
msgid "null character(s) preserved in literal"
msgstr "nulkarakter(s) in een constante worden behouden"
#: lex.c:678
#, c-format
msgid "missing terminating %c character"
msgstr "sluitend %c teken ontbreekt"
#: lex.c:1160
msgid "C++ style comments are not allowed in ISO C90"
msgstr "commentaar in C++ stijl is niet toegestaan in ISO C90"
#: lex.c:1162
msgid "(this will be reported only once per input file)"
msgstr "(dit wordt maar een keer gemeld per invoerbestand)"
#: lex.c:1167
msgid "multi-line comment"
msgstr "commentaar gespreid over meerdere lijnen"
# lijkt een vreemde boodschap...
#: lex.c:1481
#, c-format
msgid "unspellable token %s"
msgstr "kan token %s niet spellen"
#: line-map.c:319
#, c-format
msgid "In file included from %s:%u"
msgstr "In bestand ingevoegd vanuit %s:%u"
#: line-map.c:337
#, c-format
msgid ""
",\n"
" from %s:%u"
msgstr ""
",\n"
" vanuit %s:%u"
#: macro.c:87
#, c-format
msgid "macro \"%s\" is not used"
msgstr "macro \"%s\" wordt nergens gebruikt"
#: macro.c:126 macro.c:321
#, c-format
msgid "invalid built-in macro \"%s\""
msgstr "ongeldige ingebouwde macro \"%s\""
# betere vertaling voor 'timestamp'?
#: macro.c:160
msgid "could not determine file timestamp"
msgstr "kan tijdsinformatie van bestand niet bepalen"
#: macro.c:256
msgid "could not determine date and time"
msgstr "kan datum en tijd niet bepalen"
#: macro.c:272
msgid "__COUNTER__ expanded inside directive with -fdirectives-only"
msgstr "expansie van __COUNTER__ binnenin commando terwijl -fdirectives-only opgegeven is"
#: macro.c:427
msgid "invalid string literal, ignoring final '\\'"
msgstr "ongeldige stringconstante, laatste '\\' wordt genegeerd"
#: macro.c:487
#, c-format
msgid "pasting \"%s\" and \"%s\" does not give a valid preprocessing token"
msgstr "\"%s\" en \"%s\" aan elkaar plakken levert geen geldig preprocessing token op"
# "rest arguments"?
#: macro.c:562
msgid "ISO C99 requires rest arguments to be used"
msgstr "ISO C99 verplicht het gebruik van restargumenten"
#: macro.c:567
#, c-format
msgid "macro \"%s\" requires %u arguments, but only %u given"
msgstr "macro \"%s\" vereist %u argumenten, maar er werden er slechts %u opgegeven"
#: macro.c:572
#, c-format
msgid "macro \"%s\" passed %u arguments, but takes just %u"
msgstr "macro \"%s\" kreeg %u argumenten, maar heeft er slechts %u nodig"
#: macro.c:731 traditional.c:681
#, c-format
msgid "unterminated argument list invoking macro \"%s\""
msgstr "niet-beëindigde argumentenlijst bij oproep van macro \"%s\""
#: macro.c:848
#, c-format
msgid "function-like macro \"%s\" must be used with arguments in traditional C"
msgstr "functie-achtige macro \"%s\" moet in traditionele C altijd met argumenten gebruikt worden"
#: macro.c:1016
#, c-format
msgid "invoking macro %s argument %d: empty macro arguments are undefined in ISO C90 and ISO C++98"
msgstr "oproep van macro %s argument %d: lege macro-argumenten zijn niet gedefinieerd in ISO C90 and ISO C++98"
#: macro.c:1479
#, c-format
msgid "duplicate macro parameter \"%s\""
msgstr "herhaalde macro-parameter \"%s\""
#: macro.c:1525
#, c-format
msgid "\"%s\" may not appear in macro parameter list"
msgstr "\"%s\" mag niet voorkomen in lijst van macro-parameters"
#: macro.c:1533
msgid "macro parameters must be comma-separated"
msgstr "macro-parameters moet door komma's gescheiden worden"
#: macro.c:1550
msgid "parameter name missing"
msgstr "parameternaam weggelaten"
#: macro.c:1567
msgid "anonymous variadic macros were introduced in C99"
msgstr "anonieme variadische macros werden door C99 ingevoerd"
# variadic? " met variabele argumentenlijst" is nogal lang...
#: macro.c:1572
msgid "ISO C does not permit named variadic macros"
msgstr "ISO C staat het gebruik benoemde variadische macro's niet toe"
#: macro.c:1581
msgid "missing ')' in macro parameter list"
msgstr "')' ontbreekt in lijst van macro-parameters"
#: macro.c:1630
msgid "'##' cannot appear at either end of a macro expansion"
msgstr "'##' mag niet voorkomen aan het begin of einde van een macro-expansie"
#: macro.c:1664
msgid "ISO C99 requires whitespace after the macro name"
msgstr "ISO C99 vereist witruimte na de macronaam"
#: macro.c:1688
msgid "missing whitespace after the macro name"
msgstr "witruimte ontbreekt na de macronaam"
#: macro.c:1718
msgid "'#' is not followed by a macro parameter"
msgstr "'#' wordt niet gevolgd door de naam van een macro-parameter"
#: macro.c:1837
#, c-format
msgid "\"%s\" redefined"
msgstr "\"%s\" opnieuw gedefinieerd"
#: macro.c:1842
msgid "this is the location of the previous definition"
msgstr "dit is de locatie van de eerdere definitie"
#: macro.c:1903
#, c-format
msgid "macro argument \"%s\" would be stringified in traditional C"
msgstr "macro-argument \"%s\" zou string gemaakt worden in traditionele C"
#: macro.c:1926
#, c-format
msgid "invalid hash type %d in cpp_macro_definition"
msgstr "ongeldig hashtype %d in cpp_macro_definition"
#: pch.c:84 pch.c:332 pch.c:344 pch.c:362 pch.c:368 pch.c:377
msgid "while writing precompiled header"
msgstr "bij het schrijven van een voorgecompileerde header"
#: pch.c:484
#, c-format
msgid "%s: not used because `%.*s' is poisoned"
msgstr "%s: niet gebruikt omdat \"%.*s\" vergiftigd is"
#: pch.c:506
#, c-format
msgid "%s: not used because `%.*s' not defined"
msgstr "%s: niet gebruikt omdat \"%.*s\" niet gedefinieerd werd"
#: pch.c:518
#, c-format
msgid "%s: not used because `%.*s' defined as `%s' not `%.*s'"
msgstr "%s: niet gebruikt omdat \"%.*s\" als \"%s\" (en niet als \"%.*s\") gedefinieerd werd"
#: pch.c:559
#, c-format
msgid "%s: not used because `%s' is defined"
msgstr "%s: niet gebruikt omdat \"%s\" gedefinieerd is"
#: pch.c:579
#, c-format
msgid "%s: not used because `__COUNTER__' is invalid"
msgstr "%s: niet gebruikt omdat \"__COUNTER__\" ongeldig is"
#: pch.c:588 pch.c:758
msgid "while reading precompiled header"
msgstr "bij het lezen van een voorgecompileerde header"
#: traditional.c:751
#, c-format
msgid "detected recursion whilst expanding macro \"%s\""
msgstr "recursie gedetecteerd bij uitbreiden van macro \"%s\""
#: traditional.c:969
msgid "syntax error in macro parameter list"
msgstr "syntaxfout in lijst van macro-parameters"