blob: 34b208fe4c26a025cb741a30d0bae8733ab33b5a [file] [log] [blame]
# Finnish translation of GNU Compiler Collection
# Copyright © 2013 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the GCC package.
# Ville Koskinen <ville.koskinen@iki.fi>, 2005.
# Jorma Karvonen <karvonen.jorma@gmail.com>, 2009.
# Lauri Nurmi <lanurmi@iki.fi>, 2007-2010, 2013.
#
# Joitakin termejä, joille voi miettiä (parempaa) suomennosta:
#
# statement -> ?
# variadic -> ?
# nimike -> ?
# declarator -> ?
# duplicate -> ?
# target -> ?
# implicit -> ?
# deprecated -> ?
# case label -> ?
# temporary (substantiivi) -> väliaikamitä?
#
# Uusia:
# pass -> välittää vai antaa
# incomplete
# frame table -> kehystaulu
# immediate
# soveltuu/pätee
# brace group
# qualifi*
# tässä/täällä
# duplicate
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gcc 4.8.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-15 17:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-11 20:50+0300\n"
"Last-Translator: Lauri Nurmi <lanurmi@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: cfgrtl.c:2318
msgid "flow control insn inside a basic block"
msgstr "vuonohjauskäsky peruslohkon sisällä"
#: cfgrtl.c:2446
msgid "wrong insn in the fallthru edge"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:2500
msgid "insn outside basic block"
msgstr "käsky peruslohkon ulkopuolella"
#: cfgrtl.c:2507
msgid "return not followed by barrier"
msgstr ""
#: collect2.c:1531
#, fuzzy, c-format
msgid "collect2 version %s\n"
msgstr "collect2-versio %s"
#: collect2.c:1638
#, c-format
msgid "%d constructor found\n"
msgid_plural "%d constructors found\n"
msgstr[0] "löytyi %d muodostin\n"
msgstr[1] "löytyi %d muodostinta\n"
#: collect2.c:1642
#, c-format
msgid "%d destructor found\n"
msgid_plural "%d destructors found\n"
msgstr[0] "löytyi %d hajotin\n"
msgstr[1] "löytyi %d hajotinta\n"
#: collect2.c:1646
#, c-format
msgid "%d frame table found\n"
msgid_plural "%d frame tables found\n"
msgstr[0] "löytyi %d kehystaulu\n"
msgstr[1] "löytyi %d kehystaulua\n"
#: collect2.c:1902
#, c-format
msgid "[cannot find %s]"
msgstr ""
#: collect2.c:1958
#, c-format
msgid "[Leaving %s]\n"
msgstr ""
#: collect2.c:2177
#, c-format
msgid ""
"\n"
"write_c_file - output name is %s, prefix is %s\n"
msgstr ""
#: collect2.c:2668
#, c-format
msgid ""
"\n"
"ldd output with constructors/destructors.\n"
msgstr ""
"\n"
"ldd-tuloste muodostimilla/hajottimilla.\n"
#: cprop.c:1766
msgid "const/copy propagation disabled"
msgstr ""
#: diagnostic.c:169
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: all warnings being treated as errors"
msgstr "Käsittele kaikki varoitukset virheinä"
#: diagnostic.c:174
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: some warnings being treated as errors"
msgstr "%s: varoitus: ei lukuoikeuksia tiedostoon ”%s”\n"
#: diagnostic.c:413
#, c-format
msgid "compilation terminated due to -Wfatal-errors.\n"
msgstr "käännös keskeytyi -Wfatal-errors-valitsimen vuoksi.\n"
#: diagnostic.c:423
#, c-format
msgid "compilation terminated due to -fmax-errors=%u.\n"
msgstr ""
#: diagnostic.c:442
#, c-format
msgid ""
"Please submit a full bug report,\n"
"with preprocessed source if appropriate.\n"
msgstr ""
"Lähetä kokonainen vikaraportti, sisältäen\n"
"sisältäen esiprosessoidun lähdekoodin, jos tarpeellista.\n"
#: diagnostic.c:448
#, fuzzy, c-format
msgid "See %s for instructions.\n"
msgstr "Käytä AltiVec-käskyjä"
#: diagnostic.c:457
#, c-format
msgid "compilation terminated.\n"
msgstr "käännös keskeytyi.\n"
#: diagnostic.c:722
#, c-format
msgid "%s:%d: confused by earlier errors, bailing out\n"
msgstr "%s:%d: hämmentynyt aikaisemmista virheistä, poistutaan\n"
#: diagnostic.c:1129
#, c-format
msgid "Internal compiler error: Error reporting routines re-entered.\n"
msgstr ""
#: final.c:1161
msgid "negative insn length"
msgstr "negatiivinen käskyn pituus"
#: final.c:2897
msgid "could not split insn"
msgstr "ei voitu jakaa käskyä osiin"
#: final.c:3306
msgid "invalid 'asm': "
msgstr "virheellinen ”asm”: "
#: final.c:3435
#, c-format
msgid "nested assembly dialect alternatives"
msgstr "sisäkkäiset assembly-murrevaihtoehdot"
#: final.c:3450 final.c:3462
#, c-format
msgid "unterminated assembly dialect alternative"
msgstr "päättämättömät assembly-murrevaihtoehdot"
#: final.c:3587
#, fuzzy, c-format
msgid "operand number missing after %%-letter"
msgstr "kohdemuuttujanumero puuttuu %%-kirjaimen jäljestä"
#: final.c:3590 final.c:3631
#, fuzzy, c-format
msgid "operand number out of range"
msgstr "kohdemuuttujanumero lukualueen ulkopuolella"
#: final.c:3648
#, c-format
msgid "invalid %%-code"
msgstr "virheellinen %%-koodi"
#: final.c:3678
#, fuzzy, c-format
msgid "'%%l' operand isn't a label"
msgstr "”%%l”-kohdemuuttuja ei ole nimiö"
#. We can't handle floating point constants;
#. PRINT_OPERAND must handle them.
#. We can't handle floating point constants;
#. TARGET_PRINT_OPERAND must handle them.
#. We can't handle floating point constants;
#. PRINT_OPERAND must handle them.
#: final.c:3819 config/i386/i386.c:13370 config/pdp11/pdp11.c:1688
#, c-format
msgid "floating constant misused"
msgstr "liukulukuvakiota käytetty väärin"
#: final.c:3877 config/i386/i386.c:13468 config/pdp11/pdp11.c:1729
#, c-format
msgid "invalid expression as operand"
msgstr "virheellinen lauseke kohdemuuttujana"
#: gcc.c:1403
#, c-format
msgid "Using built-in specs.\n"
msgstr ""
#: gcc.c:1600
#, c-format
msgid ""
"Setting spec %s to '%s'\n"
"\n"
msgstr ""
#: gcc.c:1709
#, c-format
msgid "Reading specs from %s\n"
msgstr ""
#: gcc.c:1834
#, c-format
msgid "could not find specs file %s\n"
msgstr ""
#: gcc.c:1903
#, c-format
msgid "rename spec %s to %s\n"
msgstr ""
#: gcc.c:1905
#, c-format
msgid ""
"spec is '%s'\n"
"\n"
msgstr ""
#: gcc.c:2338
#, c-format
msgid "%s\n"
msgstr "%s\n"
#: gcc.c:2705
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Go ahead? (y or n) "
msgstr ""
"\n"
"Jatketaanko? (y tai n) "
#: gcc.c:2845
#, c-format
msgid "# %s %.2f %.2f\n"
msgstr "# %s %.2f %.2f\n"
#: gcc.c:3048
#, c-format
msgid "Usage: %s [options] file...\n"
msgstr "Käyttö: %s [valitsimet] tiedosto...\n"
#: gcc.c:3049
msgid "Options:\n"
msgstr "Valitsimet:\n"
#: gcc.c:3051
msgid " -pass-exit-codes Exit with highest error code from a phase\n"
msgstr " -pass-exit-codes Palauta korkein käännösvaiheen virhekoodi\n"
#: gcc.c:3052
msgid " --help Display this information\n"
msgstr " --help Näytä tämä ohje\n"
#: gcc.c:3053
#, fuzzy
msgid " --target-help Display target specific command line options\n"
msgstr " --target-help Näytä kohdekohtaiset komentorivivalitsimet\n"
#: gcc.c:3054
msgid " --help={common|optimizers|params|target|warnings|[^]{joined|separate|undocumented}}[,...]\n"
msgstr " --help={target|optimizers|warnings|undocumented|params}[,{[^]joined|[^]separate}]\n"
#: gcc.c:3055
msgid " Display specific types of command line options\n"
msgstr " Näytä tietyn tyyppiset komentorivivalitsimet\n"
#: gcc.c:3057
msgid " (Use '-v --help' to display command line options of sub-processes)\n"
msgstr " (Komennolla ”-v --help” aliprosessien komentorivivalitsimet)\n"
#: gcc.c:3058
msgid " --version Display compiler version information\n"
msgstr " --version Näytä kääntäjän versiotiedot\n"
#: gcc.c:3059
msgid " -dumpspecs Display all of the built in spec strings\n"
msgstr " -dumpspecs Näytä kaikki sisäiset määrittelyrivit\n"
#: gcc.c:3060
msgid " -dumpversion Display the version of the compiler\n"
msgstr " -dumpversion Näytä kääntäjän versio\n"
#: gcc.c:3061
#, fuzzy
msgid " -dumpmachine Display the compiler's target processor\n"
msgstr " -dumpmachine Näytä kääntäjän kohdesuoritin\n"
#: gcc.c:3062
msgid " -print-search-dirs Display the directories in the compiler's search path\n"
msgstr " -print-search-dirs Näytä kääntäjän hakupolussa olevat hakemistot\n"
#: gcc.c:3063
#, fuzzy
msgid " -print-libgcc-file-name Display the name of the compiler's companion library\n"
msgstr " -print-libgcc-file-name Näytä kääntäjän kumppanikirjaston nimi\n"
#: gcc.c:3064
msgid " -print-file-name=<lib> Display the full path to library <lib>\n"
msgstr " -print-file-name=<lib> Näytä täysi polku kirjastoon <lib>\n"
#: gcc.c:3065
msgid " -print-prog-name=<prog> Display the full path to compiler component <prog>\n"
msgstr " -print-prog-name=<prog> Näytä täysi polku kääntäjän komponenttiin <prog>\n"
#: gcc.c:3066
msgid ""
" -print-multiarch Display the target's normalized GNU triplet, used as\n"
" a component in the library path\n"
msgstr ""
#: gcc.c:3069
msgid " -print-multi-directory Display the root directory for versions of libgcc\n"
msgstr " -print-multi-directory Näytä libgcc:n versioiden juurihakemisto\n"
#: gcc.c:3070
msgid ""
" -print-multi-lib Display the mapping between command line options and\n"
" multiple library search directories\n"
msgstr ""
#: gcc.c:3073
msgid " -print-multi-os-directory Display the relative path to OS libraries\n"
msgstr ""
#: gcc.c:3074
#, fuzzy
msgid " -print-sysroot Display the target libraries directory\n"
msgstr " -dumpversion Näytä kääntäjän versio\n"
#: gcc.c:3075
msgid " -print-sysroot-headers-suffix Display the sysroot suffix used to find headers\n"
msgstr " -print-sysroot-headers-suffix Näytä sysroot-loppuliite, jota käytetään otsakkeiden löytämiseen\n"
#: gcc.c:3076
msgid " -Wa,<options> Pass comma-separated <options> on to the assembler\n"
msgstr " -Wa,<valitsimet> Välitä pilkulla erotetut <valitsimet> assemblerille\n"
#: gcc.c:3077
msgid " -Wp,<options> Pass comma-separated <options> on to the preprocessor\n"
msgstr " -Wp,<valitsimet> Välitä pilkulla erotetut <valitsimet> esikääntäjälle\n"
#: gcc.c:3078
msgid " -Wl,<options> Pass comma-separated <options> on to the linker\n"
msgstr " -Wl,<valitsimet> Välitä pilkulla erotetut <valitsimet> linkittimelle\n"
#: gcc.c:3079
msgid " -Xassembler <arg> Pass <arg> on to the assembler\n"
msgstr " -Xassembler <arg> Välitä <arg> assemblerille\n"
#: gcc.c:3080
msgid " -Xpreprocessor <arg> Pass <arg> on to the preprocessor\n"
msgstr " -Xpreprocessor <arg> Välitä <arg> esikääntäjälle\n"
#: gcc.c:3081
msgid " -Xlinker <arg> Pass <arg> on to the linker\n"
msgstr " -Xlinker <arg> Välitä <arg> linkittimelle\n"
#: gcc.c:3082
msgid " -save-temps Do not delete intermediate files\n"
msgstr " -save-temps Älä poista väliaikaistiedostoja\n"
#: gcc.c:3083
msgid " -save-temps=<arg> Do not delete intermediate files\n"
msgstr " -save-temps=<arg> Älä poista väliaikaistiedostoja\n"
#: gcc.c:3084
msgid ""
" -no-canonical-prefixes Do not canonicalize paths when building relative\n"
" prefixes to other gcc components\n"
msgstr ""
#: gcc.c:3087
msgid " -pipe Use pipes rather than intermediate files\n"
msgstr " -pipe Käytä putkia väliaikaistiedostojen sijaan\n"
#: gcc.c:3088
msgid " -time Time the execution of each subprocess\n"
msgstr " -time Mittaa kunkin aliprosessin suoritusaika\n"
#: gcc.c:3089
msgid " -specs=<file> Override built-in specs with the contents of <file>\n"
msgstr ""
#: gcc.c:3090
msgid " -std=<standard> Assume that the input sources are for <standard>\n"
msgstr " -std=<standardi> Oleta syötetiedostojen olevan <standardi>n mukaisia\n"
#: gcc.c:3091
msgid ""
" --sysroot=<directory> Use <directory> as the root directory for headers\n"
" and libraries\n"
msgstr ""
" --sysroot=<hakemisto> Käytä <hakemistoa> otsakkeiden ja kirjastojen\n"
" juurihakemistona\n"
#: gcc.c:3094
msgid " -B <directory> Add <directory> to the compiler's search paths\n"
msgstr " -B <hakemisto> Lisää <hakemisto> kääntäjän hakupolkuihin\n"
#: gcc.c:3095
msgid " -v Display the programs invoked by the compiler\n"
msgstr " -v Näytä kääntäjän käynnistämät ohjelmat\n"
#: gcc.c:3096
msgid " -### Like -v but options quoted and commands not executed\n"
msgstr ""
#: gcc.c:3097
#, fuzzy
msgid " -E Preprocess only; do not compile, assemble or link\n"
msgstr " -E Suorita vain esikäsittely, älä käännä, assembloi tai linkitä\n"
#: gcc.c:3098
msgid " -S Compile only; do not assemble or link\n"
msgstr ""
#: gcc.c:3099
msgid " -c Compile and assemble, but do not link\n"
msgstr ""
#: gcc.c:3100
msgid " -o <file> Place the output into <file>\n"
msgstr " -o <tiedosto> Ohjaa tuloste <tiedostoon>\n"
#: gcc.c:3101
msgid " -pie Create a position independent executable\n"
msgstr " -pie Luo paikkariippumaton suoritettava tiedosto\n"
#: gcc.c:3102
msgid " -shared Create a shared library\n"
msgstr " -shared Luo jaettu kirjasto\n"
#: gcc.c:3103
msgid ""
" -x <language> Specify the language of the following input files\n"
" Permissible languages include: c c++ assembler none\n"
" 'none' means revert to the default behavior of\n"
" guessing the language based on the file's extension\n"
msgstr ""
" -x <kieli> Määrittele seuraavien syötetiedostojen kieli\n"
" Kelvollisia kieliä ovat mm. c c++ assembler none\n"
" ”none” palauttaa käyttöön oletustoiminnan,\n"
" eli kielen päättelyn tiedostopäätteestä\n"
#: gcc.c:3110
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Options starting with -g, -f, -m, -O, -W, or --param are automatically\n"
" passed on to the various sub-processes invoked by %s. In order to pass\n"
" other options on to these processes the -W<letter> options must be used.\n"
msgstr ""
"\n"
"Valitsimet, jotka alkavat -g, -f, -m, -O, -W tai --param, annetaan\n"
" automaattisesti %s:n käynnistämille monille aliprosesseille. Muiden\n"
" valitsimien välittämiseen näille prosesseille on käytettävä -W<kirjain>-\n"
" valitsimia.\n"
#: gcc.c:5365
#, c-format
msgid "Processing spec (%s), which is '%s'\n"
msgstr ""
#: gcc.c:6651
#, c-format
msgid "install: %s%s\n"
msgstr "asennus: %s%s\n"
#: gcc.c:6654
#, c-format
msgid "programs: %s\n"
msgstr "ohjelmat: %s\n"
#: gcc.c:6656
#, c-format
msgid "libraries: %s\n"
msgstr "kirjastot: %s\n"
#: gcc.c:6740
#, c-format
msgid ""
"\n"
"For bug reporting instructions, please see:\n"
msgstr ""
"\n"
"Ohjeet vikailmoitusten tekoon ovat osoitteessa:\n"
#: gcc.c:6756
#, c-format
msgid "%s %s%s\n"
msgstr "%s %s%s\n"
#: gcc.c:6759 gcov.c:491 fortran/gfortranspec.c:303 java/jcf-dump.c:1230
msgid "(C)"
msgstr "©"
#: gcc.c:6760 java/jcf-dump.c:1231
#, c-format
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
"\n"
msgstr ""
"Tämä ohjelma on vapaaohjelmisto; Katsokaa kopiointiehdot lähdekoodista.\n"
"Tällä ohjelmistolla EI OLE TAKUUTA; ei edes KAUPALLISESTI HYVÄKSYTTÄVÄSTÄ\n"
"LAADUSTA tai SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.\n"
#: gcc.c:6777
#, c-format
msgid "Target: %s\n"
msgstr ""
#: gcc.c:6778
#, c-format
msgid "Configured with: %s\n"
msgstr ""
#: gcc.c:6792
#, c-format
msgid "Thread model: %s\n"
msgstr "Säiemalli: %s\n"
#: gcc.c:6803
#, c-format
msgid "gcc version %s %s\n"
msgstr "gcc-versio %s %s\n"
#: gcc.c:6806
#, c-format
msgid "gcc driver version %s %sexecuting gcc version %s\n"
msgstr ""
#: gcc.c:7061
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Linker options\n"
"==============\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Linkittimen valitsimet\n"
"======================\n"
"\n"
#: gcc.c:7062
#, c-format
msgid ""
"Use \"-Wl,OPTION\" to pass \"OPTION\" to the linker.\n"
"\n"
msgstr ""
"Käytä ”-Wl,VALITSIN” välittämään ”VALITSIN” linkittimelle.\n"
"\n"
#: gcc.c:8279
#, c-format
msgid ""
"Assembler options\n"
"=================\n"
"\n"
msgstr ""
"Assembler-valitsimet\n"
"====================\n"
"\n"
#: gcc.c:8280
#, c-format
msgid ""
"Use \"-Wa,OPTION\" to pass \"OPTION\" to the assembler.\n"
"\n"
msgstr ""
"Käytä ”-Wa,VALITSIN” välittämään ”VALITSIN” assemblerille.\n"
"\n"
#: gcov.c:461
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Usage: gcov [OPTION]... SOURCE|OBJ...\n"
"\n"
msgstr ""
"Käyttö: gcov [VALITSIN]... LÄHDETIEDOSTO...\n"
"\n"
#: gcov.c:462
#, c-format
msgid ""
"Print code coverage information.\n"
"\n"
msgstr ""
#: gcov.c:463
#, c-format
msgid " -h, --help Print this help, then exit\n"
msgstr " -h, --help Näytä tämä ohje ja poistu\n"
#: gcov.c:464
#, c-format
msgid " -v, --version Print version number, then exit\n"
msgstr " -v, --version Näytä versionumero ja poistu\n"
#: gcov.c:465
#, c-format
msgid " -a, --all-blocks Show information for every basic block\n"
msgstr " -a, --all-blocks Näytä tietoja jokaisesta peruslohkosta\n"
#: gcov.c:466
#, c-format
msgid " -b, --branch-probabilities Include branch probabilities in output\n"
msgstr " -b, --branch-probabilities Sisällytä haarojen todennäköisyydet tulosteeseen\n"
#: gcov.c:467
#, c-format
msgid ""
" -c, --branch-counts Given counts of branches taken\n"
" rather than percentages\n"
msgstr ""
" -c, --branch-counts Toteutuneiden haarojen lukumäärät,\n"
" ei prosenttilukuja\n"
#: gcov.c:469
#, c-format
msgid " -n, --no-output Do not create an output file\n"
msgstr " -n, --no-output Älä luo tulostiedostoa\n"
#: gcov.c:470
#, c-format
msgid ""
" -l, --long-file-names Use long output file names for included\n"
" source files\n"
msgstr ""
" -l, --long-file-names Käytä pitkiä tulostiedostojen nimiä sisällytetyille\n"
" lähdetiedostoille\n"
#: gcov.c:472
#, c-format
msgid " -f, --function-summaries Output summaries for each function\n"
msgstr " -f, --function-summaries Tulosta yhteenvedot jokaisesta funktiosta\n"
#: gcov.c:473
#, c-format
msgid " -o, --object-directory DIR|FILE Search for object files in DIR or called FILE\n"
msgstr ""
#: gcov.c:474
#, c-format
msgid " -s, --source-prefix DIR Source prefix to elide\n"
msgstr ""
#: gcov.c:475
#, c-format
msgid " -r, --relative-only Only show data for relative sources\n"
msgstr ""
#: gcov.c:476
#, c-format
msgid " -p, --preserve-paths Preserve all pathname components\n"
msgstr ""
#: gcov.c:477
#, c-format
msgid " -u, --unconditional-branches Show unconditional branch counts too\n"
msgstr ""
#: gcov.c:478
#, fuzzy, c-format
msgid " -d, --display-progress Display progress information\n"
msgstr " --help Näytä tämä ohje\n"
#: gcov.c:479
#, c-format
msgid ""
"\n"
"For bug reporting instructions, please see:\n"
"%s.\n"
msgstr ""
"\n"
"Katso ohjeet vikailmoitusten tekemiseen osoitteesta:\n"
"%s.\n"
#: gcov.c:489
#, c-format
msgid "gcov %s%s\n"
msgstr "gcov %s%s\n"
#: gcov.c:493
#, c-format
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or \n"
"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
"\n"
msgstr ""
"Tämä ohjelma on vapaaohjelmisto; Katsokaa kopiointiehdot lähdekoodista.\n"
"Tällä ohjelmistolla EI OLE TAKUUTA; ei edes KAUPALLISESTI HYVÄKSYTTÄVÄSTÄ\n"
"LAADUSTA tai SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.\n"
"\n"
# Hmm...
#: gcov.c:678 gcov.c:741
#, c-format
msgid "\n"
msgstr "\n"
#: gcov.c:723
#, fuzzy, c-format
msgid "Creating '%s'\n"
msgstr "%s:luodaan ”%s”\n"
#: gcov.c:726
#, fuzzy, c-format
msgid "Error writing output file '%s'\n"
msgstr "%s:virhe kirjoitettaessa tulostetiedostoa ”%s”\n"
#: gcov.c:731
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not open output file '%s'\n"
msgstr "%s: ei voitu avata tulostetiedostoa ”%s”\n"
#: gcov.c:737
#, fuzzy, c-format
msgid "Removing '%s'\n"
msgstr "Poistetaan ”%s”\n"
#: gcov.c:979
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:source file is newer than notes file '%s'\n"
msgstr "%s:virhe kirjoitettaessa tulostetiedostoa ”%s”\n"
#: gcov.c:984
#, c-format
msgid "(the message is only displayed one per source file)\n"
msgstr ""
#: gcov.c:1009
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:cannot open notes file\n"
msgstr "%s: ei voida avata COFF-tiedostona"
#: gcov.c:1015
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:not a gcov notes file\n"
msgstr "%s: ei ole COFF-tiedosto"
#: gcov.c:1028
#, c-format
msgid "%s:version '%.4s', prefer '%.4s'\n"
msgstr ""
#: gcov.c:1068
#, c-format
msgid "%s:already seen blocks for '%s'\n"
msgstr ""
#: gcov.c:1199
#, c-format
msgid "%s:corrupted\n"
msgstr ""
#: gcov.c:1206
#, c-format
msgid "%s:no functions found\n"
msgstr "%s:funktioita ei löytynyt\n"
#: gcov.c:1225
#, c-format
msgid "%s:cannot open data file, assuming not executed\n"
msgstr ""
#: gcov.c:1232
#, c-format
msgid "%s:not a gcov data file\n"
msgstr "%s:ei ole gcov-datatiedosto\n"
#: gcov.c:1245
#, c-format
msgid "%s:version '%.4s', prefer version '%.4s'\n"
msgstr ""
#: gcov.c:1251
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:stamp mismatch with notes file\n"
msgstr "ehtolausekkeessa on tyyppiristiriita"
#: gcov.c:1286
#, c-format
msgid "%s:unknown function '%u'\n"
msgstr "%s:tuntematon funktio ”%u”\n"
#: gcov.c:1300
#, c-format
msgid "%s:profile mismatch for '%s'\n"
msgstr ""
#: gcov.c:1319
#, c-format
msgid "%s:overflowed\n"
msgstr ""
#: gcov.c:1365
#, c-format
msgid "%s:'%s' lacks entry and/or exit blocks\n"
msgstr ""
#: gcov.c:1370
#, c-format
msgid "%s:'%s' has arcs to entry block\n"
msgstr ""
#: gcov.c:1378
#, c-format
msgid "%s:'%s' has arcs from exit block\n"
msgstr ""
#: gcov.c:1586
#, c-format
msgid "%s:graph is unsolvable for '%s'\n"
msgstr ""
#: gcov.c:1694
#, c-format
msgid "Lines executed:%s of %d\n"
msgstr "Rivejä suoritettu:%s/%d\n"
#: gcov.c:1697
#, c-format
msgid "No executable lines\n"
msgstr "Ei suoritettavia rivejä\n"
#: gcov.c:1705
#, c-format
msgid "%s '%s'\n"
msgstr "%s ”%s”\n"
#: gcov.c:1712
#, c-format
msgid "Branches executed:%s of %d\n"
msgstr "Haaroja suoritettu:%s/%d\n"
#: gcov.c:1716
#, c-format
msgid "Taken at least once:%s of %d\n"
msgstr ""
#: gcov.c:1722
#, c-format
msgid "No branches\n"
msgstr "Ei haaroja\n"
#: gcov.c:1724
#, c-format
msgid "Calls executed:%s of %d\n"
msgstr "Kutsuja suoritettu:%s/%d\n"
#: gcov.c:1728
#, c-format
msgid "No calls\n"
msgstr "Ei kutsuja\n"
#: gcov.c:1976
#, c-format
msgid "%s:no lines for '%s'\n"
msgstr ""
#: gcov.c:2170
#, c-format
msgid "call %2d returned %s\n"
msgstr "kutsu %2d palautti %s\n"
#: gcov.c:2175
#, c-format
msgid "call %2d never executed\n"
msgstr "kutsu %2d ei suoritettu koskaan\n"
#: gcov.c:2180
#, c-format
msgid "branch %2d taken %s%s\n"
msgstr ""
#: gcov.c:2185
#, c-format
msgid "branch %2d never executed\n"
msgstr ""
#: gcov.c:2190
#, c-format
msgid "unconditional %2d taken %s\n"
msgstr ""
#: gcov.c:2193
#, c-format
msgid "unconditional %2d never executed\n"
msgstr ""
#: gcov.c:2258
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot open source file %s\n"
msgstr "Lähdetiedostoa %s ei voi avata\n"
#: gcse.c:2647
msgid "PRE disabled"
msgstr ""
#: gcse.c:3576
msgid "GCSE disabled"
msgstr ""
#: gengtype-state.c:156
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d:%d: Invalid state file; %s"
msgstr "%s: virheellinen tiedoston nimi: %s\n"
#: gengtype-state.c:160
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d: Invalid state file; %s"
msgstr "%s: virheellinen tiedoston nimi: %s\n"
#. Fatal printf-like message while reading state. This can't be a
#. function, because there is no way to pass a va_arg to a variant of
#. fatal.
#: gengtype-state.c:171
#, c-format
msgid "%s:%d:%d: Invalid state file; "
msgstr ""
#: gengtype-state.c:176
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d: Invalid state file; "
msgstr "%s: virheellinen tiedoston nimi: %s\n"
#: gengtype-state.c:701
#, c-format
msgid "Option tag unknown"
msgstr ""
#: gengtype-state.c:756
#, fuzzy, c-format
msgid "Unexpected type in write_state_scalar_type"
msgstr "Odottamaton tyyppi kohteessa truthvalue_conversion"
#: gengtype-state.c:771
#, fuzzy, c-format
msgid "Unexpected type in write_state_string_type"
msgstr "Odottamaton tyyppi kohteessa truthvalue_conversion"
#: gengtype-state.c:1193
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to write state trailer [%s]"
msgstr "%s: ei voida avata PCH-tiedostoa: %m\n"
#: gengtype-state.c:1219
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to open file %s for writing state: %s"
msgstr "%s: virhe kirjoitettaessa tiedostoa ”%s”: %s\n"
#: gengtype-state.c:1249
#, fuzzy, c-format
msgid "output error when writing state file %s [%s]"
msgstr "%s: virhe kirjoitettaessa tiedostoa ”%s”: %s\n"
#: gengtype-state.c:1252
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to close state file %s [%s]"
msgstr "%s: Tulostetiedoston %s sulkeminen epäonnistui\n"
#: gengtype-state.c:1255
#, c-format
msgid "failed to rename %s to state file %s [%s]"
msgstr ""
#: gengtype-state.c:2527
#, c-format
msgid "Failed to open state file %s for reading [%s]"
msgstr ""
#: gengtype-state.c:2565
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to close read state file %s [%s]"
msgstr "%s: Tulostetiedoston %s sulkeminen epäonnistui\n"
#: incpath.c:74
#, c-format
msgid "ignoring duplicate directory \"%s\"\n"
msgstr "jätetään hakemiston ”%s” kaksoiskappale huomiotta,\n"
#: incpath.c:77
#, c-format
msgid " as it is a non-system directory that duplicates a system directory\n"
msgstr " koska se on järjestelmähakemiston kopio\n"
#: incpath.c:81
#, c-format
msgid "ignoring nonexistent directory \"%s\"\n"
msgstr "jätetään puuttuva hakemisto ”%s” huomiotta\n"
# Tähän kuuluu ASCII-lainausmerkit.
#: incpath.c:374
#, c-format
msgid "#include \"...\" search starts here:\n"
msgstr "#include \"...\" -haku alkaa täältä:\n"
#: incpath.c:378
#, c-format
msgid "#include <...> search starts here:\n"
msgstr "#include <...> -haku alkaa täältä:\n"
#: incpath.c:383
#, c-format
msgid "End of search list.\n"
msgstr "Hakulistan loppu.\n"
#: input.c:85 cp/error.c:1112
msgid "<built-in>"
msgstr "<sisäinen>"
#. Opening quotation mark.
#: intl.c:62
msgid "`"
msgstr "”"
#. Closing quotation mark.
#: intl.c:65
msgid "'"
msgstr "”"
#: ipa-pure-const.c:151
msgid "function might be candidate for attribute %<%s%>"
msgstr "funktio voi olla ehdokas %<%s%>-attribuutille"
#: ipa-pure-const.c:152
msgid "function might be candidate for attribute %<%s%> if it is known to return normally"
msgstr "funktio voi olla ehdokas %<%s%>-attribuutille jos sen tiedetään palaavan normaalisti"
#: langhooks.c:380
msgid "At top level:"
msgstr ""
#: langhooks.c:400 cp/error.c:3042
#, c-format
msgid "In member function %qs"
msgstr "Jäsenfunktio %qs"
#: langhooks.c:404 cp/error.c:3045
#, c-format
msgid "In function %qs"
msgstr "Funktio %qs"
#: langhooks.c:455 cp/error.c:2995
#, c-format
msgid " inlined from %qs at %s:%d:%d"
msgstr ""
#: langhooks.c:460 cp/error.c:3000
#, c-format
msgid " inlined from %qs at %s:%d"
msgstr ""
#: langhooks.c:466 cp/error.c:3006
#, c-format
msgid " inlined from %qs"
msgstr ""
#: loop-iv.c:3029 tree-ssa-loop-niter.c:1925
msgid "assuming that the loop is not infinite"
msgstr ""
#: loop-iv.c:3030 tree-ssa-loop-niter.c:1926
msgid "cannot optimize possibly infinite loops"
msgstr "mahdollisia ikisilmukoita ei voi optimoida"
#: loop-iv.c:3038 tree-ssa-loop-niter.c:1930
msgid "assuming that the loop counter does not overflow"
msgstr ""
#: loop-iv.c:3039 tree-ssa-loop-niter.c:1931
msgid "cannot optimize loop, the loop counter may overflow"
msgstr ""
#: lra-constraints.c:2824 reload.c:3879
msgid "unable to generate reloads for:"
msgstr ""
#: lto-wrapper.c:183
#, c-format
msgid "pex_init failed"
msgstr "pex_init epäonnistui"
#: lto-wrapper.c:214
#, c-format
msgid "can't get program status"
msgstr "ohjelman tilaa ei saada"
#: lto-wrapper.c:223
#, c-format
msgid "%s terminated with signal %d [%s], core dumped"
msgstr ""
#: lto-wrapper.c:226
#, c-format
msgid "%s terminated with signal %d [%s]"
msgstr ""
#: lto-wrapper.c:231 collect2.c:1831
#, gcc-internal-format, gfc-internal-format
msgid "%s returned %d exit status"
msgstr ""
#: lto-wrapper.c:247
#, c-format
msgid "deleting LTRANS file %s"
msgstr "poistetaan LTRANS-tiedosto %s"
#: lto-wrapper.c:269
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to open %s"
msgstr "fopen %s"
#: lto-wrapper.c:274
#, fuzzy, c-format
msgid "could not write to temporary file %s"
msgstr "%s: ei voida avata PCH-tiedostoa: %m\n"
#: lto-wrapper.c:321
#, c-format
msgid "malformed COLLECT_GCC_OPTIONS"
msgstr "vääränmuotoinen COLLECT_GCC_OPTIONS"
#: lto-wrapper.c:430
#, c-format
msgid "Option %s not used consistently in all LTO input files"
msgstr ""
#: lto-wrapper.c:461
#, c-format
msgid "environment variable COLLECT_GCC must be set"
msgstr "COLLECT_GCC-ympäristömuuttujan on oltava asetettuna"
#: lto-wrapper.c:464
#, c-format
msgid "environment variable COLLECT_GCC_OPTIONS must be set"
msgstr "COLLECT_GCC_OPTIONS-ympäristömuuttujan on oltava asetettuna"
#: lto-wrapper.c:758
#, c-format
msgid "fopen: %s"
msgstr "fopen: %s"
#. What to print when a switch has no documentation.
#: opts.c:187
msgid "This switch lacks documentation"
msgstr "Tältä valitsimelta puuttuu dokumentaatio"
#: opts.c:1018
msgid "[default]"
msgstr ""
#: opts.c:1029
msgid "[enabled]"
msgstr "[käytössä]"
#: opts.c:1029
msgid "[disabled]"
msgstr "[ei käytössä]"
#: opts.c:1048
#, c-format
msgid " No options with the desired characteristics were found\n"
msgstr " Yhtään valitsinta halutuilla ominaisuuksilla ei löytynyt\n"
#: opts.c:1057
#, fuzzy, c-format
msgid " None found. Use --help=%s to show *all* the options supported by the %s front-end\n"
msgstr " Mitään ei löytynyt. Käytä --help=%s näyttämään *kaikki* valitsimet, joita %s-edusta tukee\n"
#: opts.c:1063
#, c-format
msgid " All options with the desired characteristics have already been displayed\n"
msgstr " Kaikki valitsimet halutuilla ominaisuuksilla on jo näytetty\n"
#: opts.c:1158
msgid "The following options are target specific"
msgstr ""
#: opts.c:1161
msgid "The following options control compiler warning messages"
msgstr ""
#: opts.c:1164
msgid "The following options control optimizations"
msgstr ""
#: opts.c:1167 opts.c:1206
msgid "The following options are language-independent"
msgstr ""
#: opts.c:1170
msgid "The --param option recognizes the following as parameters"
msgstr ""
#: opts.c:1176
msgid "The following options are specific to just the language "
msgstr ""
#: opts.c:1178
msgid "The following options are supported by the language "
msgstr ""
#: opts.c:1189
msgid "The following options are not documented"
msgstr ""
#: opts.c:1191
msgid "The following options take separate arguments"
msgstr ""
#: opts.c:1193
msgid "The following options take joined arguments"
msgstr ""
#: opts.c:1204
msgid "The following options are language-related"
msgstr ""
#: opts.c:2081
msgid "enabled by default"
msgstr "oletusarvoisesti käytössä"
#: plugin.c:781
msgid "Event"
msgstr ""
#: plugin.c:781
msgid "Plugins"
msgstr ""
#: plugin.c:813
#, c-format
msgid "*** WARNING *** there are active plugins, do not report this as a bug unless you can reproduce it without enabling any plugins.\n"
msgstr ""
#: reload1.c:2123
msgid "this is the insn:"
msgstr "tämä on käsky:"
#. It's the compiler's fault.
#: reload1.c:6095
msgid "could not find a spill register"
msgstr ""
#. It's the compiler's fault.
#: reload1.c:7942
msgid "VOIDmode on an output"
msgstr ""
#: reload1.c:8703
msgid "failure trying to reload:"
msgstr ""
#: rtl-error.c:117
msgid "unrecognizable insn:"
msgstr "tunnistamaton käsky:"
#: rtl-error.c:119
msgid "insn does not satisfy its constraints:"
msgstr ""
#: targhooks.c:1484
#, c-format
msgid "created and used with differing settings of '%s'"
msgstr ""
#: targhooks.c:1486
msgid "out of memory"
msgstr "muisti lopussa"
#: targhooks.c:1501
msgid "created and used with different settings of -fpic"
msgstr ""
#: targhooks.c:1503
msgid "created and used with different settings of -fpie"
msgstr ""
#: tlink.c:389
#, c-format
msgid "collect: reading %s\n"
msgstr ""
#: tlink.c:545
#, c-format
msgid "collect: recompiling %s\n"
msgstr ""
#: tlink.c:629
#, c-format
msgid "collect: tweaking %s in %s\n"
msgstr ""
#: tlink.c:845
#, c-format
msgid "collect: relinking\n"
msgstr ""
#: toplev.c:328
#, c-format
msgid "unrecoverable error"
msgstr ""
#: toplev.c:682
#, c-format
msgid ""
"%s%s%s %sversion %s (%s)\n"
"%s\tcompiled by GNU C version %s, "
msgstr ""
"%s%s%s %sversio %s (%s)\n"
"%s\tkäännetty GNU C:n versiolla %s, "
#: toplev.c:684
#, c-format
msgid "%s%s%s %sversion %s (%s) compiled by CC, "
msgstr "%s%s%s %sversio %s (%s) käännetty CC:llä, "
#: toplev.c:688
#, c-format
msgid "GMP version %s, MPFR version %s, MPC version %s\n"
msgstr "GMP-versio %s, MPFR-versio %s, MPC-versio %s\n"
#: toplev.c:690
#, c-format
msgid "%s%swarning: %s header version %s differs from library version %s.\n"
msgstr "%s%swarning: %s-otsakeversio %s eroaa kirjastoversiosta %s.\n"
#: toplev.c:692
#, fuzzy, c-format
msgid "%s%sGGC heuristics: --param ggc-min-expand=%d --param ggc-min-heapsize=%d\n"
msgstr "%s%sGGC heuristinen/heuristiikka??: --param ggc-min-expand=%d --param ggc-min-heapsize=%d\n"
#: toplev.c:852
msgid "options passed: "
msgstr "annetut valitsimet: "
#: toplev.c:880
msgid "options enabled: "
msgstr "käyttöön otetut valitsimet: "
#: tree-diagnostic.c:295 c-family/c-pretty-print.c:423 c/c-decl.c:4730
#: c/c-typeck.c:5873 cp/error.c:654 cp/error.c:938
msgid "<anonymous>"
msgstr "<nimetön>"
#. Function has not be considered for inlining. This is the code for
#. functions that have not been rejected for inlining yet.
#: cif-code.def:38
msgid "function not considered for inlining"
msgstr ""
#. Inlining failed owing to unavailable function body.
#: cif-code.def:41
msgid "function body not available"
msgstr ""
#: cif-code.def:45
msgid "redefined extern inline functions are not considered for inlining"
msgstr ""
#. Function is not inlinable.
#: cif-code.def:49
msgid "function not inlinable"
msgstr ""
#. Function is not overwritable.
#: cif-code.def:52
msgid "function body can be overwritten at link time"
msgstr ""
#. Function is not an inlining candidate.
#: cif-code.def:55
msgid "function not inline candidate"
msgstr ""
#: cif-code.def:59
msgid "--param large-function-growth limit reached"
msgstr ""
#: cif-code.def:61
msgid "--param large-stack-frame-growth limit reached"
msgstr ""
#: cif-code.def:63
msgid "--param max-inline-insns-single limit reached"
msgstr ""
#: cif-code.def:65
msgid "--param max-inline-insns-auto limit reached"
msgstr ""
#: cif-code.def:67
msgid "--param inline-unit-growth limit reached"
msgstr ""
#. Recursive inlining.
#: cif-code.def:70
msgid "recursive inlining"
msgstr ""
#. Call is unlikely.
#: cif-code.def:73
msgid "call is unlikely and code size would grow"
msgstr ""
#: cif-code.def:77
msgid "function not declared inline and code size would grow"
msgstr ""
#: cif-code.def:81
msgid "optimizing for size and code size would grow"
msgstr ""
#. Caller and callee disagree on the arguments.
#: cif-code.def:84
msgid "mismatched arguments"
msgstr "täsmäämättömät argumentit"
#: cif-code.def:88
msgid "originally indirect function call not considered for inlining"
msgstr ""
#: cif-code.def:92
msgid "indirect function call with a yet undetermined callee"
msgstr ""
#. We can't inline different EH personalities together.
#: cif-code.def:95
msgid "exception handling personality mismatch"
msgstr ""
#. We can't inline if the callee can throw non-call exceptions but the
#. caller cannot.
#: cif-code.def:99
#, fuzzy
msgid "non-call exception handling mismatch"
msgstr "Käytä poikkeustenkäsittelyä"
#. We can't inline because of mismatched target specific options.
#: cif-code.def:102
msgid "target specific option mismatch"
msgstr ""
#. We can't inline because of mismatched optimization levels.
#: cif-code.def:105
#, fuzzy
msgid "optimization level attribute mismatch"
msgstr "Aseta optimointitasoksi <luku>"
#. The remainder are real diagnostic types.
#: diagnostic.def:33
msgid "fatal error: "
msgstr "vakava virhe: "
#: diagnostic.def:34
msgid "internal compiler error: "
msgstr "kääntäjän sisäinen virhe: "
#: diagnostic.def:35
msgid "error: "
msgstr "virhe: "
#: diagnostic.def:36
msgid "sorry, unimplemented: "
msgstr ""
#: diagnostic.def:37
msgid "warning: "
msgstr "varoitus: "
#: diagnostic.def:38
msgid "anachronism: "
msgstr ""
#: diagnostic.def:39
msgid "note: "
msgstr "huom: "
#: diagnostic.def:40
msgid "debug: "
msgstr ""
#. These two would be re-classified as DK_WARNING or DK_ERROR, so the
#. prefix does not matter.
#: diagnostic.def:43
#, fuzzy
msgid "pedwarn: "
msgstr "varoitus: "
#: diagnostic.def:44
#, fuzzy
msgid "permerror: "
msgstr "virhe: "
#: params.def:44
msgid "Maximal estimated outcome of branch considered predictable"
msgstr ""
#: params.def:49
msgid "The minimal estimated speedup allowing inliner to ignore inline-insns-single and inline-isnsns-auto"
msgstr ""
#: params.def:66
msgid "The maximum number of instructions in a single function eligible for inlining"
msgstr ""
#: params.def:78
msgid "The maximum number of instructions when automatically inlining"
msgstr ""
#: params.def:83
msgid "The maximum number of instructions inline function can grow to via recursive inlining"
msgstr ""
#: params.def:88
msgid "The maximum number of instructions non-inline function can grow to via recursive inlining"
msgstr ""
#: params.def:93
msgid "The maximum depth of recursive inlining for inline functions"
msgstr ""
#: params.def:98
msgid "The maximum depth of recursive inlining for non-inline functions"
msgstr ""
#: params.def:103
msgid "Inline recursively only when the probability of call being executed exceeds the parameter"
msgstr ""
#: params.def:111
msgid "The maximum number of nested indirect inlining performed by early inliner"
msgstr ""
#: params.def:117
msgid "Probability that COMDAT function will be shared with different compilation unit"
msgstr ""
#: params.def:123
msgid "Maximum probability of the entry BB of split region (in percent relative to entry BB of the function) to make partial inlining happen"
msgstr ""
#: params.def:130
msgid "If -fvariable-expansion-in-unroller is used, the maximum number of times that an individual variable will be expanded during loop unrolling"
msgstr ""
#: params.def:136
msgid "If -ftree-vectorize is used, the minimal loop bound of a loop to be considered for vectorization"
msgstr ""
#: params.def:147
msgid "The maximum number of instructions to consider to fill a delay slot"
msgstr ""
#: params.def:158
msgid "The maximum number of instructions to consider to find accurate live register information"
msgstr ""
#: params.def:168
msgid "The maximum length of scheduling's pending operations list"
msgstr ""
#: params.def:175
msgid "The maximum number of backtrack attempts the scheduler should make when modulo scheduling a loop"
msgstr ""
#: params.def:180
msgid "The size of function body to be considered large"
msgstr ""
#: params.def:184
msgid "Maximal growth due to inlining of large function (in percent)"
msgstr ""
#: params.def:188
msgid "The size of translation unit to be considered large"
msgstr ""
#: params.def:192
msgid "How much can given compilation unit grow because of the inlining (in percent)"
msgstr ""
#: params.def:196
msgid "How much can given compilation unit grow because of the interprocedural constant propagation (in percent)"
msgstr ""
#: params.def:200
msgid "Maximal estimated growth of function body caused by early inlining of single call"
msgstr ""
#: params.def:204
msgid "The size of stack frame to be considered large"
msgstr ""
#: params.def:208
msgid "Maximal stack frame growth due to inlining (in percent)"
msgstr ""
#: params.def:215
msgid "The maximum amount of memory to be allocated by GCSE"
msgstr ""
#: params.def:222
msgid "The maximum ratio of insertions to deletions of expressions in GCSE"
msgstr ""
#: params.def:233
msgid "The threshold ratio for performing partial redundancy elimination after reload"
msgstr ""
#: params.def:240
msgid "The threshold ratio of critical edges execution count that permit performing redundancy elimination after reload"
msgstr ""
#: params.def:248
msgid "Scaling factor in calculation of maximum distance an expression can be moved by GCSE optimizations"
msgstr ""
#: params.def:254
msgid "Cost at which GCSE optimizations will not constraint the distance an expression can travel"
msgstr ""
#: params.def:262
msgid "Maximum depth of search in the dominator tree for expressions to hoist"
msgstr ""
#: params.def:274
msgid "The maximum number of instructions to consider to unroll in a loop"
msgstr ""
#: params.def:280
msgid "The maximum number of instructions to consider to unroll in a loop on average"
msgstr ""
#: params.def:285
msgid "The maximum number of unrollings of a single loop"
msgstr ""
#: params.def:290
msgid "The maximum number of insns of a peeled loop"
msgstr ""
#: params.def:295
msgid "The maximum number of peelings of a single loop"
msgstr ""
#: params.def:300
msgid "The maximum number of branches on the path through the peeled sequence"
msgstr ""
#: params.def:305
msgid "The maximum number of insns of a completely peeled loop"
msgstr ""
#: params.def:310
msgid "The maximum number of peelings of a single loop that is peeled completely"
msgstr ""
#: params.def:315
msgid "The maximum number of insns of a peeled loop that rolls only once"
msgstr ""
#: params.def:320
msgid "The maximum depth of a loop nest we completely peel"
msgstr ""
#: params.def:326
msgid "The maximum number of insns of an unswitched loop"
msgstr ""
#: params.def:331
msgid "The maximum number of unswitchings in a single loop"
msgstr ""
#: params.def:338
msgid "Bound on the number of iterations the brute force # of iterations analysis algorithm evaluates"
msgstr ""
#: params.def:344
msgid "Bound on the cost of an expression to compute the number of iterations"
msgstr ""
#: params.def:350
msgid "A factor for tuning the upper bound that swing modulo scheduler uses for scheduling a loop"
msgstr ""
#: params.def:355
msgid "The minimum value of stage count that swing modulo scheduler will generate."
msgstr ""
#: params.def:359
msgid "The number of cycles the swing modulo scheduler considers when checking conflicts using DFA"
msgstr ""
#: params.def:363
msgid "A threshold on the average loop count considered by the swing modulo scheduler"
msgstr ""
#: params.def:368
msgid "A basic block profile count is considered hot if it contributes to the given permillage of the entire profiled execution"
msgstr ""
#: params.def:373
msgid "Select fraction of the maximal frequency of executions of basic block in function given basic block needs to have to be considered hot"
msgstr ""
#: params.def:378
msgid "Select fraction of the maximal frequency of executions of basic block in function given basic block get alignment"
msgstr ""
#: params.def:383
msgid "Loops iterating at least selected number of iterations will get loop alignement."
msgstr ""
#: params.def:399
msgid "The maximum number of loop iterations we predict statically"
msgstr ""
#: params.def:403
msgid "The percentage of function, weighted by execution frequency, that must be covered by trace formation. Used when profile feedback is available"
msgstr ""
#: params.def:407
msgid "The percentage of function, weighted by execution frequency, that must be covered by trace formation. Used when profile feedback is not available"
msgstr ""
#: params.def:411
msgid "Maximal code growth caused by tail duplication (in percent)"
msgstr ""
#: params.def:415
msgid "Stop reverse growth if the reverse probability of best edge is less than this threshold (in percent)"
msgstr ""
#: params.def:419
msgid "Stop forward growth if the probability of best edge is less than this threshold (in percent). Used when profile feedback is available"
msgstr ""
#: params.def:423
msgid "Stop forward growth if the probability of best edge is less than this threshold (in percent). Used when profile feedback is not available"
msgstr ""
#: params.def:429
msgid "The maximum number of incoming edges to consider for crossjumping"
msgstr ""
#: params.def:435
msgid "The minimum number of matching instructions to consider for crossjumping"
msgstr ""
#: params.def:441
msgid "The maximum expansion factor when copying basic blocks"
msgstr ""
#: params.def:447
msgid "The maximum number of insns to duplicate when unfactoring computed gotos"
msgstr ""
#: params.def:453
msgid "The maximum length of path considered in cse"
msgstr ""
#: params.def:457
msgid "The maximum instructions CSE process before flushing"
msgstr ""
#: params.def:464
msgid "The minimum cost of an expensive expression in the loop invariant motion"
msgstr ""
#: params.def:473
msgid "Bound on number of candidates below that all candidates are considered in iv optimizations"
msgstr ""
#: params.def:481
msgid "Bound on number of iv uses in loop optimized in iv optimizations"
msgstr ""
#: params.def:489
msgid "If number of candidates in the set is smaller, we always try to remove unused ivs during its optimization"
msgstr ""
#: params.def:494
msgid "Bound on size of expressions used in the scalar evolutions analyzer"
msgstr ""
#: params.def:499
msgid "Bound on the complexity of the expressions in the scalar evolutions analyzer"
msgstr ""
#: params.def:504
msgid "Bound on the number of variables in Omega constraint systems"
msgstr ""
#: params.def:509
msgid "Bound on the number of inequalities in Omega constraint systems"
msgstr ""
#: params.def:514
msgid "Bound on the number of equalities in Omega constraint systems"
msgstr ""
#: params.def:519
msgid "Bound on the number of wild cards in Omega constraint systems"
msgstr ""
#: params.def:524
msgid "Bound on the size of the hash table in Omega constraint systems"
msgstr ""
#: params.def:529
msgid "Bound on the number of keys in Omega constraint systems"
msgstr ""
#: params.def:534
msgid "When set to 1, use expensive methods to eliminate all redundant constraints"
msgstr ""
#: params.def:539
msgid "Bound on number of runtime checks inserted by the vectorizer's loop versioning for alignment check"
msgstr ""
#: params.def:544
msgid "Bound on number of runtime checks inserted by the vectorizer's loop versioning for alias check"
msgstr ""
#: params.def:549
msgid "The maximum memory locations recorded by cselib"
msgstr ""
#: params.def:562
msgid "Minimum heap expansion to trigger garbage collection, as a percentage of the total size of the heap"
msgstr ""
#: params.def:567
msgid "Minimum heap size before we start collecting garbage, in kilobytes"
msgstr ""
#: params.def:575
msgid "The maximum number of instructions to search backward when looking for equivalent reload"
msgstr ""
#: params.def:580
msgid "Target block's relative execution frequency (as a percentage) required to sink a statement"
msgstr ""
#: params.def:585 params.def:595
msgid "The maximum number of blocks in a region to be considered for interblock scheduling"
msgstr ""
#: params.def:590 params.def:600
msgid "The maximum number of insns in a region to be considered for interblock scheduling"
msgstr ""
#: params.def:605
msgid "The minimum probability of reaching a source block for interblock speculative scheduling"
msgstr ""
#: params.def:610
msgid "The maximum number of iterations through CFG to extend regions"
msgstr ""
#: params.def:615
msgid "The maximum conflict delay for an insn to be considered for speculative motion"
msgstr ""
#: params.def:620
msgid "The minimal probability of speculation success (in percents), so that speculative insn will be scheduled."
msgstr ""
#: params.def:625
msgid "The minimum probability an edge must have for the scheduler to save its state across it."
msgstr ""
#: params.def:630
msgid "The maximum size of the lookahead window of selective scheduling"
msgstr ""
#: params.def:635
msgid "Maximum number of times that an insn could be scheduled"
msgstr ""
#: params.def:640
msgid "Maximum number of instructions in the ready list that are considered eligible for renaming"
msgstr ""
#: params.def:645
msgid "Minimal distance between possibly conflicting store and load"
msgstr ""
#: params.def:650
msgid "The maximum number of RTL nodes that can be recorded as combiner's last value"
msgstr ""
#: params.def:659
msgid "The upper bound for sharing integer constants"
msgstr ""
#: params.def:664
msgid "The lower bound for a buffer to be considered for stack smashing protection"
msgstr ""
#: params.def:682
msgid "Maximum number of statements allowed in a block that needs to be duplicated when threading jumps"
msgstr ""
#: params.def:691
msgid "Maximum number of fields in a structure before pointer analysis treats the structure as a single variable"
msgstr ""
#: params.def:696
msgid "The maximum number of instructions ready to be issued to be considered by the scheduler during the first scheduling pass"
msgstr ""
#: params.def:702
msgid "Maximum number of active local stores in RTL dead store elimination"
msgstr ""
#: params.def:712
msgid "The number of insns executed before prefetch is completed"
msgstr ""
#: params.def:719
msgid "The number of prefetches that can run at the same time"
msgstr ""
#: params.def:726
msgid "The size of L1 cache"
msgstr "L1-välimuistin koko"
#: params.def:733
msgid "The size of L1 cache line"
msgstr ""
#: params.def:740
msgid "The size of L2 cache"
msgstr "L2-välimuistin koko"
#: params.def:751
msgid "Whether to use canonical types"
msgstr ""
#: params.def:756
msgid "Maximum length of partial antic set when performing tree pre optimization"
msgstr ""
#: params.def:766
msgid "Maximum size of a SCC before SCCVN stops processing a function"
msgstr ""
#: params.def:777
msgid "Maximum number of disambiguations to perform per memory access"
msgstr ""
#: params.def:782
msgid "Max loops number for regional RA"
msgstr ""
#: params.def:787
msgid "Max size of conflict table in MB"
msgstr ""
#: params.def:792
msgid "The number of registers in each class kept unused by loop invariant motion"
msgstr ""
#: params.def:800
msgid "The maximum ratio between array size and switch branches for a switch conversion to take place"
msgstr ""
#: params.def:808
msgid "size of tiles for loop blocking"
msgstr ""
#: params.def:815
msgid "maximum number of parameters in a SCoP"
msgstr ""
#: params.def:822
msgid "maximum number of basic blocks per function to be analyzed by Graphite"
msgstr ""
#: params.def:828
msgid "Maximum number of datarefs in loop for building loop data dependencies"
msgstr ""
#: params.def:835
msgid "Max basic blocks number in loop for loop invariant motion"
msgstr ""
#: params.def:841
msgid "Maximum number of instructions in basic block to be considered for SLP vectorization"
msgstr ""
#: params.def:846
msgid "Min. ratio of insns to prefetches to enable prefetching for a loop with an unknown trip count"
msgstr ""
#: params.def:852
msgid "Min. ratio of insns to mem ops to enable prefetching in a loop"
msgstr ""
#: params.def:859
msgid "Max. size of var tracking hash tables"
msgstr ""
#: params.def:867
msgid "Max. recursion depth for expanding var tracking expressions"
msgstr ""
#: params.def:875
msgid "Max. size of loc list for which reverse ops should be added"
msgstr ""
#: params.def:882
msgid "The minimum UID to be used for a nondebug insn"
msgstr ""
#: params.def:887
msgid "Maximum allowed growth of size of new parameters ipa-sra replaces a pointer to an aggregate with"
msgstr ""
#: params.def:893
msgid "Size in bytes after which thread-local aggregates should be instrumented with the logging functions instead of save/restore pairs"
msgstr ""
#: params.def:900
msgid "Maximum size of a list of values associated with each parameter for interprocedural constant propagation"
msgstr ""
#: params.def:906
msgid "Threshold ipa-cp opportunity evaluation that is still considered beneficial to clone."
msgstr ""
#: params.def:912
msgid "Maximum number of aggregate content items for a parameter in jump functions and lattices"
msgstr ""
#: params.def:918
msgid "Compile-time bonus IPA-CP assigns to candidates which make loop bounds or strides known."
msgstr ""
#: params.def:926
msgid "Number of partitions the program should be split to"
msgstr ""
#: params.def:931
msgid "Minimal size of a partition for LTO (in estimated instructions)"
msgstr ""
#: params.def:938
msgid "Maximum number of namespaces to search for alternatives when name lookup fails"
msgstr ""
#: params.def:945
msgid "Maximum number of conditional store pairs that can be sunk"
msgstr ""
#: params.def:953
msgid "The smallest number of different values for which it is best to use a jump-table instead of a tree of conditional branches, if 0, use the default for the machine"
msgstr ""
#: params.def:961
msgid "Allow new data races on loads to be introduced"
msgstr ""
#: params.def:966
msgid "Allow new data races on stores to be introduced"
msgstr ""
#: params.def:971
msgid "Allow new data races on packed data loads to be introduced"
msgstr ""
#: params.def:976
msgid "Allow new data races on packed data stores to be introduced"
msgstr ""
#: params.def:982
msgid "Set the maximum number of instructions executed in parallel in reassociated tree. If 0, use the target dependent heuristic."
msgstr ""
#: params.def:988
msgid "Maximum amount of similar bbs to compare a bb with"
msgstr ""
#: params.def:993
msgid "Maximum amount of iterations of the pass over a function"
msgstr ""
#: params.def:1000
msgid "Maximum number of strings for which strlen optimization pass will track string lengths"
msgstr ""
#: params.def:1007
msgid "Which -fsched-pressure algorithm to apply"
msgstr ""
#: params.def:1013
msgid "Maximum length of candidate scans for straight-line strength reduction"
msgstr ""
#: c-family/c-format.c:345
msgid "format"
msgstr ""
#: c-family/c-format.c:346
#, fuzzy
msgid "field width specifier"
msgstr "kentän leveys"
#: c-family/c-format.c:347
#, fuzzy
msgid "field precision specifier"
msgstr "kentän tarkkuus"
#: c-family/c-format.c:461 c-family/c-format.c:485 config/i386/msformat-c.c:47
msgid "' ' flag"
msgstr "” ”-lippu"
#: c-family/c-format.c:461 c-family/c-format.c:485 config/i386/msformat-c.c:47
msgid "the ' ' printf flag"
msgstr "printf:n ” ”-lippu"
#: c-family/c-format.c:462 c-family/c-format.c:486 c-family/c-format.c:520
#: c-family/c-format.c:583 config/i386/msformat-c.c:48
msgid "'+' flag"
msgstr "”+”-lippu"
#: c-family/c-format.c:462 c-family/c-format.c:486 c-family/c-format.c:520
#: config/i386/msformat-c.c:48
msgid "the '+' printf flag"
msgstr "printf:n ”+”-lippu"
#: c-family/c-format.c:463 c-family/c-format.c:487 c-family/c-format.c:521
#: c-family/c-format.c:559 config/i386/msformat-c.c:49
#: config/i386/msformat-c.c:84
msgid "'#' flag"
msgstr "”#”-lippu"
#: c-family/c-format.c:463 c-family/c-format.c:487 c-family/c-format.c:521
#: config/i386/msformat-c.c:49
msgid "the '#' printf flag"
msgstr "printf:n ”#”-lippu"
#: c-family/c-format.c:464 c-family/c-format.c:488 c-family/c-format.c:557
#: config/i386/msformat-c.c:50
msgid "'0' flag"
msgstr "”0”-lippu"
#: c-family/c-format.c:464 c-family/c-format.c:488 config/i386/msformat-c.c:50
msgid "the '0' printf flag"
msgstr "printf:n ”0”-lippu"
#: c-family/c-format.c:465 c-family/c-format.c:489 c-family/c-format.c:556
#: c-family/c-format.c:586 config/i386/msformat-c.c:51
msgid "'-' flag"
msgstr "”-”-lippu"
#: c-family/c-format.c:465 c-family/c-format.c:489 config/i386/msformat-c.c:51
msgid "the '-' printf flag"
msgstr "printf:n ”-”-lippu"
#: c-family/c-format.c:466 c-family/c-format.c:539 config/i386/msformat-c.c:52
#: config/i386/msformat-c.c:72
msgid "''' flag"
msgstr "”'”-lippu"
#: c-family/c-format.c:466 config/i386/msformat-c.c:52
msgid "the ''' printf flag"
msgstr "printf:n ”'”-lippu"
#: c-family/c-format.c:467 c-family/c-format.c:540
msgid "'I' flag"
msgstr "”I”-lippu"
#: c-family/c-format.c:467
msgid "the 'I' printf flag"
msgstr "printf:n ”I”-lippu"
#: c-family/c-format.c:468 c-family/c-format.c:490 c-family/c-format.c:537
#: c-family/c-format.c:560 c-family/c-format.c:587 config/sol2-c.c:44
#: config/i386/msformat-c.c:53 config/i386/msformat-c.c:70
msgid "field width"
msgstr "kentän leveys"
#: c-family/c-format.c:468 c-family/c-format.c:490 config/sol2-c.c:44
#: config/i386/msformat-c.c:53
msgid "field width in printf format"
msgstr "kentän leveys printf-muotoilussa"
#: c-family/c-format.c:469 c-family/c-format.c:491 c-family/c-format.c:523
#: config/i386/msformat-c.c:54
msgid "precision"
msgstr "tarkkuus"
#: c-family/c-format.c:469 c-family/c-format.c:491 c-family/c-format.c:523
#: config/i386/msformat-c.c:54
msgid "precision in printf format"
msgstr "tarkkuus printf-muotoilussa"
#: c-family/c-format.c:470 c-family/c-format.c:492 c-family/c-format.c:524
#: c-family/c-format.c:538 c-family/c-format.c:590 config/sol2-c.c:45
#: config/i386/msformat-c.c:55 config/i386/msformat-c.c:71
msgid "length modifier"
msgstr "pituusmääre"
#: c-family/c-format.c:470 c-family/c-format.c:492 c-family/c-format.c:524
#: config/sol2-c.c:45 config/i386/msformat-c.c:55
msgid "length modifier in printf format"
msgstr "pituusmääre printf-muotoilussa"
#: c-family/c-format.c:522
msgid "'q' flag"
msgstr "”q”-lippu"
#: c-family/c-format.c:522
msgid "the 'q' diagnostic flag"
msgstr "”q”-diagnostiikkalippu"
#: c-family/c-format.c:534 config/i386/msformat-c.c:68
msgid "assignment suppression"
msgstr ""
#: c-family/c-format.c:534 config/i386/msformat-c.c:68
msgid "the assignment suppression scanf feature"
msgstr ""
#: c-family/c-format.c:535 config/i386/msformat-c.c:69
msgid "'a' flag"
msgstr "”a”-lippu"
#: c-family/c-format.c:535 config/i386/msformat-c.c:69
msgid "the 'a' scanf flag"
msgstr "scanf:n ”a”-lippu"
#: c-family/c-format.c:536
msgid "'m' flag"
msgstr "”m”-lippu"
#: c-family/c-format.c:536
msgid "the 'm' scanf flag"
msgstr "scanf:n ”m”-lippu"
#: c-family/c-format.c:537 config/i386/msformat-c.c:70
msgid "field width in scanf format"
msgstr "kentän leveys scanf-muotoilussa"
#: c-family/c-format.c:538 config/i386/msformat-c.c:71
msgid "length modifier in scanf format"
msgstr "kenttämääre scanf-muotoilussa"
#: c-family/c-format.c:539 config/i386/msformat-c.c:72
msgid "the ''' scanf flag"
msgstr "scanf:n ”'”-lippu"
#: c-family/c-format.c:540
msgid "the 'I' scanf flag"
msgstr "scanf:n ”I”-lippu"
#: c-family/c-format.c:555
msgid "'_' flag"
msgstr "”_”-lippu"
#: c-family/c-format.c:555
msgid "the '_' strftime flag"
msgstr "strftimen ”_”-lippu"
#: c-family/c-format.c:556
msgid "the '-' strftime flag"
msgstr "strftimen ”-”-lippu"
#: c-family/c-format.c:557
msgid "the '0' strftime flag"
msgstr "strftimen ”0”-lippu"
#: c-family/c-format.c:558 c-family/c-format.c:582
msgid "'^' flag"
msgstr "”^”-lippu"
#: c-family/c-format.c:558
msgid "the '^' strftime flag"
msgstr "strftimen ”^”-lippu"
#: c-family/c-format.c:559 config/i386/msformat-c.c:84
msgid "the '#' strftime flag"
msgstr "strftimen ”#”-lippu"
#: c-family/c-format.c:560
msgid "field width in strftime format"
msgstr "kentän leveys strftime-muotoilussa"
#: c-family/c-format.c:561
msgid "'E' modifier"
msgstr "”E”-määre"
#: c-family/c-format.c:561
msgid "the 'E' strftime modifier"
msgstr "strftimen ”E”-määre"
#: c-family/c-format.c:562
msgid "'O' modifier"
msgstr "”O”-määre"
#: c-family/c-format.c:562
msgid "the 'O' strftime modifier"
msgstr "strftimen ”O”-määre"
#: c-family/c-format.c:563
msgid "the 'O' modifier"
msgstr "”O”-määre"
#: c-family/c-format.c:581
msgid "fill character"
msgstr "täytemerkki"
#: c-family/c-format.c:581
msgid "fill character in strfmon format"
msgstr "täytemerkki strfmon-muotoilussa"
#: c-family/c-format.c:582
msgid "the '^' strfmon flag"
msgstr "strfmonin ”^v-lippu"
#: c-family/c-format.c:583
msgid "the '+' strfmon flag"
msgstr "strfmonin ”+”-lippu"
#: c-family/c-format.c:584
msgid "'(' flag"
msgstr "”(”-lippu"
#: c-family/c-format.c:584
msgid "the '(' strfmon flag"
msgstr "strfmonin ”(”-lippu"
#: c-family/c-format.c:585
msgid "'!' flag"
msgstr "”!”-lippu"
#: c-family/c-format.c:585
msgid "the '!' strfmon flag"
msgstr "strfmonin ”!”-lippu"
#: c-family/c-format.c:586
msgid "the '-' strfmon flag"
msgstr "strfmonin ”-”-lippu"
#: c-family/c-format.c:587
msgid "field width in strfmon format"
msgstr "kentän leveys strfmon-muotoilussa"
#: c-family/c-format.c:588
msgid "left precision"
msgstr "vasen tarkkuus"
#: c-family/c-format.c:588
msgid "left precision in strfmon format"
msgstr "vasen tarkkuus strfmon-muotoilussa"
#: c-family/c-format.c:589
msgid "right precision"
msgstr "oikea tarkkuus"
#: c-family/c-format.c:589
msgid "right precision in strfmon format"
msgstr "oikea tarkkuus strfmon-muotoilussa"
#: c-family/c-format.c:590
msgid "length modifier in strfmon format"
msgstr "pituusmääre strfmon-muotoilussa"
#. Handle deferred options from command-line.
#: c-family/c-opts.c:1286 fortran/cpp.c:585
msgid "<command-line>"
msgstr "<komentorivi>"
#: c-family/c-pretty-print.c:344
msgid "<type-error>"
msgstr "<tyyppivirhe>"
#: c-family/c-pretty-print.c:383
msgid "<unnamed-unsigned:"
msgstr "<nimetön-etumerkitön:"
#: c-family/c-pretty-print.c:384
msgid "<unnamed-signed:"
msgstr "<nimetön-etumerkillinen:"
#: c-family/c-pretty-print.c:387
msgid "<unnamed-float:"
msgstr "<nimetön-liukuluku:"
#: c-family/c-pretty-print.c:390
msgid "<unnamed-fixed:"
msgstr "<nimetön-kiinteä:"
#: c-family/c-pretty-print.c:405
msgid "<typedef-error>"
msgstr "<typedef-virhe>"
#: c-family/c-pretty-print.c:418
msgid "<tag-error>"
msgstr "<tunnistevirhe>"
#: c-family/c-pretty-print.c:1228
msgid "<erroneous-expression>"
msgstr "<virheellinen-lauseke>"
#: c-family/c-pretty-print.c:1232 cp/cxx-pretty-print.c:152
msgid "<return-value>"
msgstr "<paluuarvo>"
#: c-family/c-pretty-print.c:2147 cp/error.c:1818 cp/error.c:2768
msgid "<unknown>"
msgstr "<tuntematon>"
#: config/aarch64/aarch64.c:3225 config/aarch64/aarch64.c:3241
#: config/aarch64/aarch64.c:3254 config/aarch64/aarch64.c:3266
#: config/aarch64/aarch64.c:3277 config/aarch64/aarch64.c:3288
#: config/aarch64/aarch64.c:3298 config/aarch64/aarch64.c:3313
#: config/aarch64/aarch64.c:3332
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid operand for '%%%c'"
msgstr "epäkelvot operandit binääriselle %s-operaatiolle"
#: config/aarch64/aarch64.c:3348 config/aarch64/aarch64.c:3361
#, c-format
msgid "incompatible floating point / vector register operand for '%%%c'"
msgstr ""
#: config/aarch64/aarch64.c:3399 config/arm/arm.c:18233
#, c-format
msgid "missing operand"
msgstr "puuttuva operandi"
#: config/aarch64/aarch64.c:3462
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid constant"
msgstr "virheellinen rotate-käsky"
#: config/aarch64/aarch64.c:3465
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid operand"
msgstr "epäkelvot operandit binääriselle %s-operaatiolle"
#: config/aarch64/aarch64.c:3545
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid operand prefix '%%%c'"
msgstr "epäkelvot operandit binääriselle %s-operaatiolle"
#: config/alpha/alpha.c:5065
#, c-format
msgid "invalid %%H value"
msgstr "virheellinen %%H-arvo"
#: config/alpha/alpha.c:5086 config/bfin/bfin.c:1426
#, c-format
msgid "invalid %%J value"
msgstr "virheellinen %%J-arvo"
#: config/alpha/alpha.c:5116 config/ia64/ia64.c:5442
#, c-format
msgid "invalid %%r value"
msgstr "virheellinen %%r-arvo"
#: config/alpha/alpha.c:5126 config/ia64/ia64.c:5396
#: config/rs6000/rs6000.c:15113 config/xtensa/xtensa.c:2356
#, c-format
msgid "invalid %%R value"
msgstr "virheellinen %%R-arvo"
#: config/alpha/alpha.c:5132 config/rs6000/rs6000.c:15033
#: config/xtensa/xtensa.c:2323
#, c-format
msgid "invalid %%N value"
msgstr "virheellinen %%N-arvo"
#: config/alpha/alpha.c:5140 config/rs6000/rs6000.c:15061
#, c-format
msgid "invalid %%P value"
msgstr "virheellinen %%P-arvo"
#: config/alpha/alpha.c:5148
#, c-format
msgid "invalid %%h value"
msgstr "virheellinen %%h-arvo"
#: config/alpha/alpha.c:5156 config/xtensa/xtensa.c:2349
#, c-format
msgid "invalid %%L value"
msgstr "virheellinen %%L-arvo"
#: config/alpha/alpha.c:5195 config/rs6000/rs6000.c:15015
#, c-format
msgid "invalid %%m value"
msgstr "virheellinen %%m-arvo"
#: config/alpha/alpha.c:5203 config/rs6000/rs6000.c:15023
#, c-format
msgid "invalid %%M value"
msgstr "virheellinen %%M-arvo"
#: config/alpha/alpha.c:5247
#, c-format
msgid "invalid %%U value"
msgstr "virheellinen %%U-arvo"
#: config/alpha/alpha.c:5255 config/alpha/alpha.c:5266
#: config/rs6000/rs6000.c:15121
#, c-format
msgid "invalid %%s value"
msgstr "virheellinen %%s-arvo"
#: config/alpha/alpha.c:5277
#, c-format
msgid "invalid %%C value"
msgstr "virheellinen %%C-arvo"
#: config/alpha/alpha.c:5314 config/rs6000/rs6000.c:14880
#, c-format
msgid "invalid %%E value"
msgstr "virheellinen %%E-arvo"
#: config/alpha/alpha.c:5339 config/alpha/alpha.c:5387
#, c-format
msgid "unknown relocation unspec"
msgstr ""
#: config/alpha/alpha.c:5348 config/cr16/cr16.c:1539
#: config/rs6000/rs6000.c:15470 config/spu/spu.c:1447
#, c-format
msgid "invalid %%xn code"
msgstr "virheellinen %%xn-koodi"
#: config/arm/arm.c:15438 config/arm/arm.c:15463 config/arm/arm.c:15473
#: config/arm/arm.c:15482 config/arm/arm.c:15490
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid shift operand"
msgstr "epäkelvot operandit binääriselle %s-operaatiolle"
#: config/arm/arm.c:17576 config/arm/arm.c:17594
#, c-format
msgid "predicated Thumb instruction"
msgstr ""
#: config/arm/arm.c:17582
#, c-format
msgid "predicated instruction in conditional sequence"
msgstr ""
#: config/arm/arm.c:17713 config/arm/arm.c:17726
#, fuzzy, c-format
msgid "Unsupported operand for code '%c'"
msgstr "epäkelvot operandit binääriselle %s-operaatiolle"
#: config/arm/arm.c:17815 config/arm/arm.c:17837 config/arm/arm.c:17847
#: config/arm/arm.c:17857 config/arm/arm.c:17867 config/arm/arm.c:17906
#: config/arm/arm.c:17924 config/arm/arm.c:17949 config/arm/arm.c:17964
#: config/arm/arm.c:17991 config/arm/arm.c:17998 config/arm/arm.c:18016
#: config/arm/arm.c:18023 config/arm/arm.c:18031 config/arm/arm.c:18052
#: config/arm/arm.c:18059 config/arm/arm.c:18184 config/arm/arm.c:18191
#: config/arm/arm.c:18214 config/arm/arm.c:18221 config/bfin/bfin.c:1439
#: config/bfin/bfin.c:1446 config/bfin/bfin.c:1453 config/bfin/bfin.c:1460
#: config/bfin/bfin.c:1469 config/bfin/bfin.c:1476 config/bfin/bfin.c:1483
#: config/bfin/bfin.c:1490
#, c-format
msgid "invalid operand for code '%c'"
msgstr ""
#: config/arm/arm.c:17919
#, c-format
msgid "instruction never executed"
msgstr ""
#. Former Maverick support, removed after GCC-4.7.
#: config/arm/arm.c:17940
#, c-format
msgid "obsolete Maverick format code '%c'"
msgstr ""
#: config/arm/arm.c:20998
#, fuzzy
msgid "function parameters cannot have __fp16 type"
msgstr "funktion paluuarvon tyyppi ei voi olla funktio"
#: config/arm/arm.c:21008
#, fuzzy
msgid "functions cannot return __fp16 type"
msgstr "funktio ei palauta merkkijonotyyppiä"
#: config/avr/avr.c:1966
#, c-format
msgid "address operand requires constraint for X, Y, or Z register"
msgstr ""
#: config/avr/avr.c:2120
msgid "operands to %T/%t must be reg + const_int:"
msgstr ""
#: config/avr/avr.c:2160 config/avr/avr.c:2215
msgid "bad address, not an I/O address:"
msgstr ""
#: config/avr/avr.c:2169
#, fuzzy
msgid "bad address, not a constant:"
msgstr "pyydetty kohdistus ei ole vakio"
#: config/avr/avr.c:2187
msgid "bad address, not (reg+disp):"
msgstr ""
#: config/avr/avr.c:2194
msgid "bad address, not post_inc or pre_dec:"
msgstr ""
#: config/avr/avr.c:2205
msgid "internal compiler error. Bad address:"
msgstr "kääntäjän sisäinen virhe. Virheellinen osoite:"
#: config/avr/avr.c:2234
#, fuzzy, c-format
msgid "Unsupported code '%c' for fixed-point:"
msgstr "void-lausekkeen epäkelpo käyttö"
#: config/avr/avr.c:2243
msgid "internal compiler error. Unknown mode:"
msgstr ""
#: config/avr/avr.c:3213 config/avr/avr.c:3787 config/avr/avr.c:4073
msgid "invalid insn:"
msgstr "virheellinen käsky:"
#: config/avr/avr.c:3242 config/avr/avr.c:3317 config/avr/avr.c:3360
#: config/avr/avr.c:3379 config/avr/avr.c:3470 config/avr/avr.c:3639
#: config/avr/avr.c:3850 config/avr/avr.c:3966 config/avr/avr.c:4102
#: config/avr/avr.c:4193 config/avr/avr.c:4315
msgid "incorrect insn:"
msgstr ""
#: config/avr/avr.c:3394 config/avr/avr.c:3555 config/avr/avr.c:3710
#: config/avr/avr.c:3919 config/avr/avr.c:4012 config/avr/avr.c:4249
#: config/avr/avr.c:4370
msgid "unknown move insn:"
msgstr "tuntematon move-käsky:"
#: config/avr/avr.c:4795
msgid "bad shift insn:"
msgstr "virheellinen shift-käsky:"
#: config/avr/avr.c:4903 config/avr/avr.c:5384 config/avr/avr.c:5799
msgid "internal compiler error. Incorrect shift:"
msgstr ""
#: config/avr/avr.c:7071
#, fuzzy
msgid "unsupported fixed-point conversion"
msgstr "void-lausekkeen epäkelpo käyttö"
#: config/bfin/bfin.c:1388
#, c-format
msgid "invalid %%j value"
msgstr "virheellinen %%j-arvo"
#: config/bfin/bfin.c:1581 config/c6x/c6x.c:2290
#, c-format
msgid "invalid const_double operand"
msgstr "virheellinen const_double-operandi"
#: config/cris/cris.c:580 config/moxie/moxie.c:111 final.c:3311 final.c:3313
#: fold-const.c:270 gcc.c:4713 gcc.c:4727 loop-iv.c:3031 loop-iv.c:3040
#: rtl-error.c:102 toplev.c:332 tree-ssa-loop-niter.c:1934 tree-vrp.c:6783
#: cp/typeck.c:5618 java/expr.c:389 lto/lto-object.c:189 lto/lto-object.c:287
#: lto/lto-object.c:344 lto/lto-object.c:368
#, gcc-internal-format, gfc-internal-format
msgid "%s"
msgstr "%s"
#: config/cris/cris.c:631
msgid "unexpected index-type in cris_print_index"
msgstr ""
#: config/cris/cris.c:648
msgid "unexpected base-type in cris_print_base"
msgstr ""
#: config/cris/cris.c:712
msgid "invalid operand for 'b' modifier"
msgstr ""
#: config/cris/cris.c:729
#, fuzzy
msgid "invalid operand for 'o' modifier"
msgstr "epäkelvot operandit binääriselle %s-operaatiolle"
#: config/cris/cris.c:748
#, fuzzy
msgid "invalid operand for 'O' modifier"
msgstr "epäkelvot operandit binääriselle %s-operaatiolle"
#: config/cris/cris.c:781
msgid "invalid operand for 'p' modifier"
msgstr ""
#: config/cris/cris.c:820
msgid "invalid operand for 'z' modifier"
msgstr ""
#: config/cris/cris.c:884 config/cris/cris.c:918
msgid "invalid operand for 'H' modifier"
msgstr ""
#: config/cris/cris.c:894
msgid "bad register"
msgstr ""
#: config/cris/cris.c:938
msgid "invalid operand for 'e' modifier"
msgstr ""
#: config/cris/cris.c:955
msgid "invalid operand for 'm' modifier"
msgstr ""
#: config/cris/cris.c:980
msgid "invalid operand for 'A' modifier"
msgstr ""
#: config/cris/cris.c:1050
msgid "invalid operand for 'D' modifier"
msgstr ""
#: config/cris/cris.c:1064
msgid "invalid operand for 'T' modifier"
msgstr ""
#: config/cris/cris.c:1084 config/moxie/moxie.c:181
msgid "invalid operand modifier letter"
msgstr ""
#: config/cris/cris.c:1141
msgid "unexpected multiplicative operand"
msgstr ""
#: config/cris/cris.c:1161 config/moxie/moxie.c:206
msgid "unexpected operand"
msgstr ""
#: config/cris/cris.c:1200 config/cris/cris.c:1210
msgid "unrecognized address"
msgstr "tunnistamaton osoite"
#: config/cris/cris.c:2506
msgid "unrecognized supposed constant"
msgstr ""
#: config/cris/cris.c:2912 config/cris/cris.c:2976
msgid "unexpected side-effects in address"
msgstr ""
#. Can't possibly get a GOT-needing-fixup for a function-call,
#. right?
#: config/cris/cris.c:3818
msgid "unidentifiable call op"
msgstr ""
#: config/cris/cris.c:3870
#, c-format
msgid "PIC register isn't set up"
msgstr ""
#. Unknown flag.
#. Undocumented flag.
#: config/epiphany/epiphany.c:1204 config/m32r/m32r.c:2216
#: config/sparc/sparc.c:8569
#, c-format
msgid "invalid operand output code"
msgstr ""
#: config/fr30/fr30.c:502
#, c-format
msgid "fr30_print_operand_address: unhandled address"
msgstr "fr30_print_operand_address: käsittelemätön osoite"
#: config/fr30/fr30.c:526
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unrecognized %%p code"
msgstr "fr30_print_operand: tunnistamaton %%p-koodi"
#: config/fr30/fr30.c:546
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unrecognized %%b code"
msgstr "fr30_print_operand: tunnistamaton %%b-koodi"
#: config/fr30/fr30.c:567
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unrecognized %%B code"
msgstr "fr30_print_operand: tunnistamaton %%B-koodi"
#: config/fr30/fr30.c:575
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: invalid operand to %%A code"
msgstr ""
#: config/fr30/fr30.c:592
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: invalid %%x code"
msgstr "fr30_print_operand: virheellinen %%x-koodi"
#: config/fr30/fr30.c:599
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: invalid %%F code"
msgstr "fr30_print_operand: virheellinen %%F-koodi"
#: config/fr30/fr30.c:616
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unknown code"
msgstr "fr30_print_operand: tuntematon koodi"
#: config/fr30/fr30.c:644 config/fr30/fr30.c:653 config/fr30/fr30.c:664
#: config/fr30/fr30.c:677
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unhandled MEM"
msgstr ""
#: config/frv/frv.c:2535
msgid "bad insn to frv_print_operand_address:"
msgstr ""
#: config/frv/frv.c:2546
msgid "bad register to frv_print_operand_memory_reference_reg:"
msgstr ""
#: config/frv/frv.c:2585 config/frv/frv.c:2595 config/frv/frv.c:2604
#: config/frv/frv.c:2625 config/frv/frv.c:2630
msgid "bad insn to frv_print_operand_memory_reference:"
msgstr ""
#: config/frv/frv.c:2716
#, c-format
msgid "bad condition code"
msgstr ""
#: config/frv/frv.c:2792
msgid "bad insn in frv_print_operand, bad const_double"
msgstr ""
#: config/frv/frv.c:2853
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'e' modifier:"
msgstr ""
#: config/frv/frv.c:2861
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'F' modifier:"
msgstr ""
#: config/frv/frv.c:2877
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'f' modifier:"
msgstr ""
#: config/frv/frv.c:2891
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'g' modifier:"
msgstr ""
#: config/frv/frv.c:2939
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'L' modifier:"
msgstr ""
#: config/frv/frv.c:2952
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'M/N' modifier:"
msgstr ""
#: config/frv/frv.c:2973
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'O' modifier:"
msgstr ""
#: config/frv/frv.c:2991
msgid "bad insn to frv_print_operand, P modifier:"
msgstr ""
#: config/frv/frv.c:3011
msgid "bad insn in frv_print_operand, z case"
msgstr ""
#: config/frv/frv.c:3042
msgid "bad insn in frv_print_operand, 0 case"
msgstr ""
#: config/frv/frv.c:3047
msgid "frv_print_operand: unknown code"
msgstr ""
#: config/frv/frv.c:4454
msgid "bad output_move_single operand"
msgstr ""
#: config/frv/frv.c:4581
msgid "bad output_move_double operand"
msgstr ""
#: config/frv/frv.c:4723
msgid "bad output_condmove_single operand"
msgstr ""
#: config/i386/i386.c:13462
#, c-format
msgid "invalid UNSPEC as operand"
msgstr ""
#: config/i386/i386.c:14164
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid operand size for operand code 'O'"
msgstr "epäkelvot operandit binääriselle %s-operaatiolle"
#: config/i386/i386.c:14199
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid operand size for operand code 'z'"
msgstr "epäkelvot operandit binääriselle %s-operaatiolle"
#: config/i386/i386.c:14269
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid operand type used with operand code 'Z'"
msgstr "epäkelvot operandit binääriselle %s-operaatiolle"
#: config/i386/i386.c:14274
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid operand size for operand code 'Z'"
msgstr "epäkelvot operandit binääriselle %s-operaatiolle"
#: config/i386/i386.c:14349
#, c-format
msgid "operand is not a condition code, invalid operand code 'Y'"
msgstr ""
#: config/i386/i386.c:14422
#, c-format
msgid "operand is not a condition code, invalid operand code 'D'"
msgstr ""
#: config/i386/i386.c:14439
#, fuzzy, c-format
msgid "operand is not a condition code, invalid operand code '%c'"
msgstr "epäkelvot operandit binääriselle %s-operaatiolle"
#: config/i386/i386.c:14452
#, c-format
msgid "operand is not an offsettable memory reference, invalid operand code 'H'"
msgstr ""
#: config/i386/i386.c:14488
#, c-format
msgid "'%%&' used without any local dynamic TLS references"
msgstr ""
#: config/i386/i386.c:14561
#, c-format
msgid "invalid operand code '%c'"
msgstr ""
#: config/i386/i386.c:14616
#, c-format
msgid "invalid constraints for operand"
msgstr ""
#: config/i386/i386.c:23976
msgid "unknown insn mode"
msgstr ""
#: config/i386/i386-interix.h:77 config/i386/i386.opt:249
msgid "Use native (MS) bitfield layout"
msgstr ""
#: config/i386/i386-interix.h:78
msgid "Use gcc default bitfield layout"
msgstr ""
#. If the environment variable DJDIR is not defined, then DJGPP is not installed correctly and GCC will quickly become confused with the default prefix settings. Report the problem now so the user doesn't receive deceptive "file not found" error messages later.
#. DJDIR is automatically defined by the DJGPP environment config file pointed to by the environment variable DJGPP. Examine DJGPP to try and figure out what's wrong.
#: config/i386/xm-djgpp.h:60
#, c-format
msgid "environment variable DJGPP not defined"
msgstr "DJGPP-ympäristömuuttujaa ei ole määritelty"
#: config/i386/xm-djgpp.h:62
#, c-format
msgid "environment variable DJGPP points to missing file '%s'"
msgstr "DJGPP-ympäristömuuttuja viittaa puuttuvaan tiedostoon ”%s”"
#: config/i386/xm-djgpp.h:65
#, c-format
msgid "environment variable DJGPP points to corrupt file '%s'"
msgstr "DJGPP-ympäristömuuttuja viittaa turmeltuneeseen tiedostoon ”%s”"
#: config/ia64/ia64.c:5324
#, c-format
msgid "invalid %%G mode"
msgstr "virheellinen %%G-tila"
#: config/ia64/ia64.c:5494
#, c-format
msgid "ia64_print_operand: unknown code"
msgstr "ia64_print_operand: tuntematon koodi"
#: config/ia64/ia64.c:11051
msgid "invalid conversion from %<__fpreg%>"
msgstr ""
#: config/ia64/ia64.c:11054
#, fuzzy
msgid "invalid conversion to %<__fpreg%>"
msgstr "epäkelpo %<restrict%>-avainsanan käyttö"
#: config/ia64/ia64.c:11067 config/ia64/ia64.c:11078
#, fuzzy
msgid "invalid operation on %<__fpreg%>"
msgstr "epäkelvot operandit binääriselle %s-operaatiolle"
#: config/iq2000/iq2000.c:3132 config/tilegx/tilegx.c:5203
#: config/tilepro/tilepro.c:4693
#, c-format
msgid "invalid %%P operand"
msgstr ""
#: config/iq2000/iq2000.c:3140 config/rs6000/rs6000.c:15051
#, c-format
msgid "invalid %%p value"
msgstr "virheellinen %%p-arvo"
#: config/iq2000/iq2000.c:3197
#, c-format
msgid "invalid use of %%d, %%x, or %%X"
msgstr ""
#: config/lm32/lm32.c:518
#, c-format
msgid "only 0.0 can be loaded as an immediate"
msgstr ""
#: config/lm32/lm32.c:588
#, fuzzy
msgid "bad operand"
msgstr "epäkelvot operandit binääriselle %s-operaatiolle"
#: config/lm32/lm32.c:600
msgid "can't use non gp relative absolute address"
msgstr ""
#: config/lm32/lm32.c:604
#, fuzzy
msgid "invalid addressing mode"
msgstr "epäkelpo lvalue sijoituksessa"
#: config/m32r/m32r.c:2065
#, c-format
msgid "invalid operand to %%s code"
msgstr ""
#: config/m32r/m32r.c:2072
#, c-format
msgid "invalid operand to %%p code"
msgstr ""
#: config/m32r/m32r.c:2095
#, c-format
msgid "invalid operand to %%R code"
msgstr ""
#: config/m32r/m32r.c:2118
#, c-format
msgid "invalid operand to %%H/%%L code"
msgstr ""
#: config/m32r/m32r.c:2127
msgid "bad insn for 'A'"
msgstr ""
#: config/m32r/m32r.c:2174
#, c-format
msgid "invalid operand to %%T/%%B code"
msgstr ""
#: config/m32r/m32r.c:2189
#, c-format
msgid "invalid operand to %%U code"
msgstr ""
#: config/m32r/m32r.c:2197
#, c-format
msgid "invalid operand to %%N code"
msgstr ""
#: config/m32r/m32r.c:2230
msgid "pre-increment address is not a register"
msgstr ""
#: config/m32r/m32r.c:2237
msgid "pre-decrement address is not a register"
msgstr ""
#: config/m32r/m32r.c:2244
msgid "post-increment address is not a register"
msgstr ""
#: config/m32r/m32r.c:2320 config/m32r/m32r.c:2335
#: config/rs6000/rs6000.c:25129
msgid "bad address"
msgstr ""
#: config/m32r/m32r.c:2340
msgid "lo_sum not of register"
msgstr ""
#: config/mep/mep.c:3234
#, c-format
msgid "invalid %%L code"
msgstr "virheellinen %%L-koodi"
#: config/microblaze/microblaze.c:2156
#, c-format
msgid "unknown punctuation '%c'"
msgstr ""
#: config/microblaze/microblaze.c:2165
#, c-format
msgid "null pointer"
msgstr ""
#: config/microblaze/microblaze.c:2200
#, c-format
msgid "PRINT_OPERAND, invalid insn for %%C"
msgstr ""
#: config/microblaze/microblaze.c:2229
#, c-format
msgid "PRINT_OPERAND, invalid insn for %%N"
msgstr ""
#: config/microblaze/microblaze.c:2249 config/microblaze/microblaze.c:2420
msgid "insn contains an invalid address !"
msgstr ""
#: config/microblaze/microblaze.c:2264 config/microblaze/microblaze.c:2479
#: config/xtensa/xtensa.c:2443
msgid "invalid address"
msgstr ""
#: config/microblaze/microblaze.c:2363
#, c-format
msgid "letter %c was found & insn was not CONST_INT"
msgstr ""
#: config/mips/mips.c:7926 config/mips/mips.c:7947 config/mips/mips.c:8068
#, fuzzy, c-format
msgid "'%%%c' is not a valid operand prefix"
msgstr "%qs ei ole kelpo tulostetiedosto"
#: config/mips/mips.c:8005 config/mips/mips.c:8012 config/mips/mips.c:8019
#: config/mips/mips.c:8026 config/mips/mips.c:8086 config/mips/mips.c:8100
#: config/mips/mips.c:8118 config/mips/mips.c:8127
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid use of '%%%c'"
msgstr "epäkelpo %<restrict%>-avainsanan käyttö"
#: config/mmix/mmix.c:1546 config/mmix/mmix.c:1676
msgid "MMIX Internal: Expected a CONST_INT, not this"
msgstr ""
#: config/mmix/mmix.c:1625
msgid "MMIX Internal: Bad value for 'm', not a CONST_INT"
msgstr ""
#: config/mmix/mmix.c:1644
msgid "MMIX Internal: Expected a register, not this"
msgstr ""
#: config/mmix/mmix.c:1654
msgid "MMIX Internal: Expected a constant, not this"
msgstr ""
#. We need the original here.
#: config/mmix/mmix.c:1738
msgid "MMIX Internal: Cannot decode this operand"
msgstr ""
#: config/mmix/mmix.c:1794
msgid "MMIX Internal: This is not a recognized address"
msgstr ""
#: config/mmix/mmix.c:2671
msgid "MMIX Internal: Trying to output invalidly reversed condition:"
msgstr ""
#: config/mmix/mmix.c:2678
msgid "MMIX Internal: What's the CC of this?"
msgstr ""
#: config/mmix/mmix.c:2682
msgid "MMIX Internal: What is the CC of this?"
msgstr ""
#: config/mmix/mmix.c:2746
msgid "MMIX Internal: This is not a constant:"
msgstr ""
#: config/picochip/picochip.c:2662
msgid "picochip_print_memory_address - Operand isn't memory based"
msgstr ""
#: config/picochip/picochip.c:2921
msgid "Unknown mode in print_operand (CONST_DOUBLE) :"
msgstr ""
#: config/picochip/picochip.c:2967 config/picochip/picochip.c:2999
msgid "Bad address, not (reg+disp):"
msgstr ""
#: config/picochip/picochip.c:3013
msgid "Bad address, not register:"
msgstr ""
#: config/rl78/rl78.c:1219 config/rl78/rl78.c:1258
#, c-format
msgid "q/Q modifiers invalid for symbol references"
msgstr ""
#: config/rs6000/host-darwin.c:94
#, c-format
msgid "Out of stack space.\n"
msgstr "Pinotila loppui.\n"
#: config/rs6000/host-darwin.c:115
#, c-format
msgid "Try running '%s' in the shell to raise its limit.\n"
msgstr ""
#: config/rs6000/rs6000.c:2614
msgid "-mvsx requires hardware floating point"
msgstr ""
#: config/rs6000/rs6000.c:2619
msgid "-mvsx and -mpaired are incompatible"
msgstr "-mvsx ja -mpaired ovat yhteensopimattomat"
#: config/rs6000/rs6000.c:2624
msgid "-mvsx used with little endian code"
msgstr "-mvsx:ää käytetty little-endian-koodissa"
#: config/rs6000/rs6000.c:2626
msgid "-mvsx needs indexed addressing"
msgstr ""
#: config/rs6000/rs6000.c:2631
msgid "-mvsx and -mno-altivec are incompatible"
msgstr "-mvsx ja -mno-altivec ovat yhteensopimattomat"
#: config/rs6000/rs6000.c:2633
msgid "-mno-altivec disables vsx"
msgstr ""
#: config/rs6000/rs6000.c:7389
msgid "bad move"
msgstr ""
#: config/rs6000/rs6000.c:14889
#, c-format
msgid "invalid %%f value"
msgstr "virheellinen %%f-arvo"
#: config/rs6000/rs6000.c:14898
#, c-format
msgid "invalid %%F value"
msgstr "virheellinen %%F-arvo"
#: config/rs6000/rs6000.c:14907
#, c-format
msgid "invalid %%G value"
msgstr "virheellinen %%G-arvo"
#: config/rs6000/rs6000.c:14942
#, c-format
msgid "invalid %%j code"
msgstr "virheellinen %%j-koodi"
#: config/rs6000/rs6000.c:14952
#, c-format
msgid "invalid %%J code"
msgstr "virheellinen %%J-koodi"
#: config/rs6000/rs6000.c:14962
#, c-format
msgid "invalid %%k value"
msgstr "virheellinen %%k-arvo"
#: config/rs6000/rs6000.c:14977 config/xtensa/xtensa.c:2342
#, c-format
msgid "invalid %%K value"
msgstr "virheellinen %%K-arvo"
#: config/rs6000/rs6000.c:15041
#, c-format
msgid "invalid %%O value"
msgstr "virheellinen %%O-arvo"
#: config/rs6000/rs6000.c:15088
#, c-format
msgid "invalid %%q value"
msgstr "virheellinen %%q-arvo"
#: config/rs6000/rs6000.c:15131
#, c-format
msgid "invalid %%S value"
msgstr "virheellinen %%S-arvo"
#: config/rs6000/rs6000.c:15171
#, c-format
msgid "invalid %%T value"
msgstr "virheellinen %%T-arvo"
#: config/rs6000/rs6000.c:15181
#, c-format
msgid "invalid %%u value"
msgstr "virheellinen %%u-arvo"
#: config/rs6000/rs6000.c:15190 config/xtensa/xtensa.c:2312
#, c-format
msgid "invalid %%v value"
msgstr "virheellinen %%v-arvo"
#: config/rs6000/rs6000.c:15272 config/xtensa/xtensa.c:2363
#, c-format
msgid "invalid %%x value"
msgstr "virheellinen %%x-arvo"
#: config/rs6000/rs6000.c:15418
#, c-format
msgid "invalid %%y value, try using the 'Z' constraint"
msgstr ""
#: config/rs6000/rs6000.c:27601
msgid "AltiVec argument passed to unprototyped function"
msgstr "AltiVec-argumentti välitetty funktiolle, jolla ei ole prototyyppiä"
#: config/s390/s390.c:5354
#, c-format
msgid "symbolic memory references are only supported on z10 or later"
msgstr ""
#: config/s390/s390.c:5365
#, c-format
msgid "cannot decompose address"
msgstr ""
#: config/s390/s390.c:5431
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid comparison operator for 'E' output modifier"
msgstr "epäkelvot operandit binääriselle %s-operaatiolle"
#: config/s390/s390.c:5452
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid reference for 'J' output modifier"
msgstr "epäkelvot operandit binääriselle %s-operaatiolle"
#: config/s390/s390.c:5466
#, c-format
msgid "memory reference expected for 'O' output modifier"
msgstr ""
#: config/s390/s390.c:5477
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid address for 'O' output modifier"
msgstr "epäkelvot operandit binääriselle %s-operaatiolle"
#: config/s390/s390.c:5495
#, c-format
msgid "memory reference expected for 'R' output modifier"
msgstr ""
#: config/s390/s390.c:5506
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid address for 'R' output modifier"
msgstr "epäkelvot operandit binääriselle %s-operaatiolle"
#: config/s390/s390.c:5524
#, c-format
msgid "memory reference expected for 'S' output modifier"
msgstr ""
#: config/s390/s390.c:5534
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid address for 'S' output modifier"
msgstr "epäkelvot operandit binääriselle %s-operaatiolle"
#: config/s390/s390.c:5555
#, c-format
msgid "register or memory expression expected for 'N' output modifier"
msgstr ""
#: config/s390/s390.c:5566
#, c-format
msgid "register or memory expression expected for 'M' output modifier"
msgstr ""
#: config/s390/s390.c:5641 config/s390/s390.c:5661
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid constant for output modifier '%c'"
msgstr "epäkelvot operandit binääriselle %s-operaatiolle"
#: config/s390/s390.c:5658
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid constant - try using an output modifier"
msgstr "epäkelvot operandit binääriselle %s-operaatiolle"
#: config/s390/s390.c:5668
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid expression - try using an output modifier"
msgstr "epäkelvot operandit binääriselle %s-operaatiolle"
#: config/s390/s390.c:5671
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid expression for output modifier '%c'"
msgstr "epäkelvot operandit binääriselle %s-operaatiolle"
#: config/score/score.c:1314
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid operand for code: '%c'"
msgstr "epäkelvot operandit binääriselle %s-operaatiolle"
#: config/sh/sh.c:1201
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid operand to %%R"
msgstr "epäkelvot operandit binääriselle %s-operaatiolle"
#: config/sh/sh.c:1228
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid operand to %%S"
msgstr "epäkelvot operandit binääriselle %s-operaatiolle"
#: config/sh/sh.c:9772
msgid "created and used with different architectures / ABIs"
msgstr ""
#: config/sh/sh.c:9774
msgid "created and used with different ABIs"
msgstr ""
#: config/sh/sh.c:9776
msgid "created and used with different endianness"
msgstr ""
#: config/sparc/sparc.c:8393 config/sparc/sparc.c:8399
#, c-format
msgid "invalid %%Y operand"
msgstr ""
#: config/sparc/sparc.c:8469
#, c-format
msgid "invalid %%A operand"
msgstr ""
#: config/sparc/sparc.c:8479
#, c-format
msgid "invalid %%B operand"
msgstr ""
#: config/sparc/sparc.c:8508 config/tilegx/tilegx.c:4986
#: config/tilepro/tilepro.c:4496
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid %%C operand"
msgstr "epäkelvot operandit binääriselle %s-operaatiolle"
#: config/sparc/sparc.c:8525 config/tilegx/tilegx.c:5019
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid %%D operand"
msgstr "epäkelvot operandit binääriselle %s-operaatiolle"
#: config/sparc/sparc.c:8541
#, c-format
msgid "invalid %%f operand"
msgstr ""
#: config/sparc/sparc.c:8555
#, c-format
msgid "invalid %%s operand"
msgstr ""
#: config/sparc/sparc.c:8609
#, c-format
msgid "long long constant not a valid immediate operand"
msgstr ""
#: config/sparc/sparc.c:8612
#, c-format
msgid "floating point constant not a valid immediate operand"
msgstr ""
#: config/stormy16/stormy16.c:1729 config/stormy16/stormy16.c:1800
#, c-format
msgid "'B' operand is not constant"
msgstr ""
#: config/stormy16/stormy16.c:1756
#, c-format
msgid "'B' operand has multiple bits set"
msgstr ""
#: config/stormy16/stormy16.c:1782
#, c-format
msgid "'o' operand is not constant"
msgstr ""
#: config/stormy16/stormy16.c:1814
#, c-format
msgid "xstormy16_print_operand: unknown code"
msgstr "xstormy16_print_operand: tuntematon koodi"
#: config/tilegx/tilegx.c:4971 config/tilepro/tilepro.c:4481
#, c-format
msgid "invalid %%c operand"
msgstr ""
#: config/tilegx/tilegx.c:5002
#, c-format
msgid "invalid %%d operand"
msgstr ""
#: config/tilegx/tilegx.c:5099
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid %%H specifier"
msgstr "virheellinen %%L-koodi"
#: config/tilegx/tilegx.c:5141 config/tilepro/tilepro.c:4510
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid %%h operand"
msgstr "epäkelvot operandit binääriselle %s-operaatiolle"
#: config/tilegx/tilegx.c:5153 config/tilepro/tilepro.c:4574
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid %%I operand"
msgstr "epäkelvot operandit binääriselle %s-operaatiolle"
#: config/tilegx/tilegx.c:5167 config/tilepro/tilepro.c:4588
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid %%i operand"
msgstr "epäkelvot operandit binääriselle %s-operaatiolle"
#: config/tilegx/tilegx.c:5190 config/tilepro/tilepro.c:4611
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid %%j operand"
msgstr "epäkelvot operandit binääriselle %s-operaatiolle"
#: config/tilegx/tilegx.c:5221
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid %%%c operand"
msgstr "epäkelvot operandit binääriselle %s-operaatiolle"
#: config/tilegx/tilegx.c:5236 config/tilepro/tilepro.c:4725
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid %%N operand"
msgstr "epäkelvot operandit binääriselle %s-operaatiolle"
#: config/tilegx/tilegx.c:5280
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid operand for 'r' specifier"
msgstr "epäkelvot operandit binääriselle %s-operaatiolle"
#: config/tilegx/tilegx.c:5305 config/tilepro/tilepro.c:4807
#, c-format
msgid "unable to print out operand yet; code == %d (%c)"
msgstr ""
#: config/tilepro/tilepro.c:4546
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid %%H operand"
msgstr "epäkelvot operandit binääriselle %s-operaatiolle"
#: config/tilepro/tilepro.c:4650
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid %%L operand"
msgstr "epäkelvot operandit binääriselle %s-operaatiolle"
#: config/tilepro/tilepro.c:4710
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid %%M operand"
msgstr "epäkelvot operandit binääriselle %s-operaatiolle"
#: config/tilepro/tilepro.c:4753
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid %%t operand"
msgstr "epäkelvot operandit binääriselle %s-operaatiolle"
#: config/tilepro/tilepro.c:4760
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid %%t operand '"
msgstr "epäkelvot operandit binääriselle %s-operaatiolle"
#: config/tilepro/tilepro.c:4781
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid %%r operand"
msgstr "epäkelvot operandit binääriselle %s-operaatiolle"
#: config/v850/v850.c:292
msgid "const_double_split got a bad insn:"
msgstr ""
#: config/v850/v850.c:896
msgid "output_move_single:"
msgstr ""
#: config/vax/vax.c:457
#, c-format
msgid "symbol used with both base and indexed registers"
msgstr ""
#: config/vax/vax.c:466
#, c-format
msgid "symbol with offset used in PIC mode"
msgstr ""
#: config/vax/vax.c:554
#, c-format
msgid "symbol used as immediate operand"
msgstr ""
#: config/vax/vax.c:1579
msgid "illegal operand detected"
msgstr ""
#: config/xtensa/xtensa.c:765 config/xtensa/xtensa.c:797
#: config/xtensa/xtensa.c:806
msgid "bad test"
msgstr ""
#: config/xtensa/xtensa.c:2300
#, c-format
msgid "invalid %%D value"
msgstr "virheellinen %%D-arvo"
#: config/xtensa/xtensa.c:2337
msgid "invalid mask"
msgstr ""
#: config/xtensa/xtensa.c:2370
#, c-format
msgid "invalid %%d value"
msgstr "virheellinen %%d-arvo"
#: config/xtensa/xtensa.c:2391 config/xtensa/xtensa.c:2401
#, c-format
msgid "invalid %%t/%%b value"
msgstr "virheellinen %%t/%%b-arvo"
#: config/xtensa/xtensa.c:2468
msgid "no register in address"
msgstr ""
#: config/xtensa/xtensa.c:2476
msgid "address offset not a constant"
msgstr ""
#: c/c-objc-common.c:172
msgid "({anonymous})"
msgstr "({nimetön})"
#: c/c-parser.c:943 cp/parser.c:23014
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected end of line"
msgstr "päättämätön muotoilumerkkijono"
#: c/c-parser.c:1794 c/c-parser.c:1808 c/c-parser.c:4123 c/c-parser.c:4576
#: c/c-parser.c:4837 c/c-parser.c:4995 c/c-parser.c:5012 c/c-parser.c:5177
#: c/c-parser.c:7357 c/c-parser.c:7392 c/c-parser.c:7423 c/c-parser.c:7470
#: c/c-parser.c:7651 c/c-parser.c:8419 c/c-parser.c:8489 c/c-parser.c:8532
#: c/c-parser.c:9810 c/c-parser.c:9825 c/c-parser.c:9834 c/c-parser.c:9979
#: c/c-parser.c:10018 c/c-parser.c:2500 c/c-parser.c:7644 cp/parser.c:22427
#: cp/parser.c:22960
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<;%>"
msgstr ""
#: c/c-parser.c:1838 c/c-parser.c:2438 c/c-parser.c:2729 c/c-parser.c:2794
#: c/c-parser.c:3412 c/c-parser.c:3524 c/c-parser.c:3529 c/c-parser.c:4620
#: c/c-parser.c:4753 c/c-parser.c:4917 c/c-parser.c:5113 c/c-parser.c:5236
#: c/c-parser.c:6381 c/c-parser.c:6419 c/c-parser.c:6544 c/c-parser.c:6688
#: c/c-parser.c:6703 c/c-parser.c:6727 c/c-parser.c:7942 c/c-parser.c:8014
#: c/c-parser.c:8841 c/c-parser.c:8862 c/c-parser.c:8912 c/c-parser.c:9065
#: c/c-parser.c:9144 c/c-parser.c:9228 c/c-parser.c:9942 c/c-parser.c:10766
#: c/c-parser.c:8985 c/c-parser.c:9010 cp/parser.c:20798 cp/parser.c:22963
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<(%>"
msgstr ""
#: c/c-parser.c:1843 c/c-parser.c:6389 c/c-parser.c:6427 c/c-parser.c:6555
#: cp/parser.c:22425 cp/parser.c:22978
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected %<,%>"
msgstr "taulukon indeksin tyyppi on %<char%>"
#: c/c-parser.c:1864 c/c-parser.c:2453 c/c-parser.c:2765 c/c-parser.c:2804
#: c/c-parser.c:3012 c/c-parser.c:3176 c/c-parser.c:3238 c/c-parser.c:3290
#: c/c-parser.c:3419 c/c-parser.c:3606 c/c-parser.c:3617 c/c-parser.c:3626
#: c/c-parser.c:4623 c/c-parser.c:4757 c/c-parser.c:5036 c/c-parser.c:5171
#: c/c-parser.c:5244 c/c-parser.c:5795 c/c-parser.c:5993 c/c-parser.c:6067
#: c/c-parser.c:6148 c/c-parser.c:6326 c/c-parser.c:6344 c/c-parser.c:6365
#: c/c-parser.c:6398 c/c-parser.c:6499 c/c-parser.c:6568 c/c-parser.c:6696
#: c/c-parser.c:6719 c/c-parser.c:6740 c/c-parser.c:6897 c/c-parser.c:7200
#: c/c-parser.c:7736 c/c-parser.c:7757 c/c-parser.c:7965 c/c-parser.c:8018
#: c/c-parser.c:8391 c/c-parser.c:8844 c/c-parser.c:8865 c/c-parser.c:8943
#: c/c-parser.c:9072 c/c-parser.c:9209 c/c-parser.c:9292 c/c-parser.c:9870
#: c/c-parser.c:9987 c/c-parser.c:10029 c/c-parser.c:10775 cp/parser.c:20820
#: cp/parser.c:23008
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected %<)%>"
msgstr "taulukon indeksin tyyppi on %<char%>"
#: c/c-parser.c:3095 c/c-parser.c:3911 c/c-parser.c:3945 c/c-parser.c:5228
#: c/c-parser.c:6491 c/c-parser.c:6760 c/c-parser.c:6878 c/c-parser.c:10678
#: c/c-parser.c:10680 cp/parser.c:22972
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected %<]%>"
msgstr "taulukon indeksin tyyppi on %<char%>"
#: c/c-parser.c:3271
#, fuzzy
msgid "expected %<;%>, %<,%> or %<)%>"
msgstr "käytetty %<__thread%> ennen %<extern%>:a"
#: c/c-parser.c:3774 c/c-parser.c:9826 cp/parser.c:22966 cp/parser.c:24784
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected %<}%>"
msgstr "käytetty %<__thread%> ennen %<extern%>:a"
#: c/c-parser.c:4064 c/c-parser.c:7985 c/c-parser.c:10272 c/c-parser.c:2318
#: c/c-parser.c:2521 c/c-parser.c:7539 cp/parser.c:14646 cp/parser.c:22969
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<{%>"
msgstr ""
#: c/c-parser.c:4283 c/c-parser.c:4292 c/c-parser.c:5135 c/c-parser.c:5469
#: c/c-parser.c:7750 c/c-parser.c:8125 c/c-parser.c:8182 c/c-parser.c:9198
#: cp/parser.c:23002 cp/parser.c:24005
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected %<:%>"
msgstr "taulukon indeksin tyyppi on %<char%>"
#: c/c-parser.c:4831 cp/parser.c:22896
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected %<while%>"
msgstr "käytetty %<__thread%> ennen %<extern%>:a"
#: c/c-parser.c:6279
#, fuzzy
msgid "expected %<.%>"
msgstr "taulukon indeksin tyyppi on %<char%>"
#: c/c-parser.c:7210 c/c-parser.c:7242 c/c-parser.c:7482 cp/parser.c:24568
#: cp/parser.c:24642
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected %<@end%>"
msgstr "vektoriylivuoto lausekkeessa"
#: c/c-parser.c:7899 cp/parser.c:22987
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected %<>%>"
msgstr "käytetty %<__thread%> ennen %<extern%>:a"
#: c/c-parser.c:9296 cp/parser.c:23011
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected %<,%> or %<)%>"
msgstr "käytetty %<__thread%> ennen %<extern%>:a"
#: c/c-parser.c:9549 c/c-parser.c:9580 c/c-parser.c:9816 c/c-parser.c:9968
#: c/c-parser.c:3968 cp/parser.c:22990
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<=%>"
msgstr ""
#: c/c-parser.c:10329 c/c-parser.c:10319 cp/parser.c:27425
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected %<#pragma omp section%> or %<}%>"
msgstr "%qs määrittää %<auto%>:n tiedostoalue-esittelyssä"
#: c/c-parser.c:10666 cp/parser.c:22975
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected %<[%>"
msgstr "taulukon indeksin tyyppi on %<char%>"
#: c/c-typeck.c:6516
msgid "(anonymous)"
msgstr "(nimetön)"
#: cp/call.c:8698
msgid "candidate 1:"
msgstr "ehdokas 1:"
#: cp/call.c:8699
msgid "candidate 2:"
msgstr "ehdokas 2:"
#: cp/cxx-pretty-print.c:171 objc/objc-act.c:6176
msgid "<unnamed>"
msgstr "<nimetön>"
#: cp/cxx-pretty-print.c:2153
msgid "template-parameter-"
msgstr ""
#: cp/decl2.c:729
msgid "candidates are: %+#D"
msgstr "ehdokkaat ovat: %+#D"
#: cp/decl2.c:731
msgid "candidate is: %+#D"
msgstr "ehdokas on: %+#D"
#: cp/error.c:301
msgid "<missing>"
msgstr "<puuttuva>"
#: cp/error.c:391
#, fuzzy
msgid "<brace-enclosed initializer list>"
msgstr "skalaarialustimen ympärillä on aaltosulkeet"
#: cp/error.c:393
#, fuzzy
msgid "<unresolved overloaded function type>"
msgstr "liian paljon argumentteja funktiolle %qs"
#: cp/error.c:553
msgid "<type error>"
msgstr "<tyyppivirhe>"
#: cp/error.c:656
#, c-format
msgid "<anonymous %s>"
msgstr "<nimetön %s>"
#. A lambda's "type" is essentially its signature.
#: cp/error.c:661
msgid "<lambda"
msgstr "<lambda"
#: cp/error.c:791
msgid "<typeprefixerror>"
msgstr ""
#: cp/error.c:905
#, fuzzy, c-format
msgid "(static initializers for %s)"
msgstr "(%qs:n alustuksen lähistöllä)"
#: cp/error.c:907
#, c-format
msgid "(static destructors for %s)"
msgstr "(staattiset hajottimet kohteelle %s)"
#: cp/error.c:1006
msgid "vtable for "
msgstr "vtable kohteelle "
#: cp/error.c:1018
msgid "<return value> "
msgstr "<paluuarvo> "
#: cp/error.c:1033
#, fuzzy
msgid "{anonymous}"
msgstr "({nimetön})"
#: cp/error.c:1035
#, fuzzy
msgid "(anonymous namespace)"
msgstr "(nimetön)"
#: cp/error.c:1133
#, fuzzy
msgid "<template arguments error>"
msgstr "%Juseita parametreja nimellä %qD"
#: cp/error.c:1154
msgid "<enumerator>"
msgstr ""
#: cp/error.c:1194
msgid "<declaration error>"
msgstr "<esittelyvirhe>"
#: cp/error.c:1445 cp/error.c:2859
msgid "with"
msgstr ""
#: cp/error.c:1645 cp/error.c:1665
#, fuzzy
msgid "<template parameter error>"
msgstr "%Juseita parametreja nimellä %qD"
#: cp/error.c:1791
msgid "<statement>"
msgstr ""
#. While waiting for caret diagnostics, avoid printing
#. __cxa_allocate_exception, __cxa_throw, and the like.
#: cp/error.c:1835
msgid "<throw-expression>"
msgstr "<throw-lauseke>"
#: cp/error.c:2354
msgid "<unparsed>"
msgstr "<jäsentämätön>"
#: cp/error.c:2498
#, fuzzy
msgid "<lambda>"
msgstr "<lambda"
#: cp/error.c:2508
msgid "<expression error>"
msgstr "<lausekevirhe>"
#: cp/error.c:2522
msgid "<unknown operator>"
msgstr "<tuntematon operaattori>"
#: cp/error.c:2811
msgid "{unknown}"
msgstr "{tuntematon}"
#: cp/error.c:2926
msgid "At global scope:"
msgstr ""
#: cp/error.c:3032
#, c-format
msgid "In static member function %qs"
msgstr "Staattinen jäsenfunktio %qs"
#: cp/error.c:3034
#, c-format
msgid "In copy constructor %qs"
msgstr "Kopiomuodostin %qs"
#: cp/error.c:3036
#, c-format
msgid "In constructor %qs"
msgstr "Muodostin %qs"
#: cp/error.c:3038
#, c-format
msgid "In destructor %qs"
msgstr "Hajotin %qs"
#: cp/error.c:3040
msgid "In lambda function"
msgstr "Lambda-funktio"
#: cp/error.c:3060
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: In substitution of %qS:\n"
msgstr "%qs:n esittely taulukollisena tyhjiä alkioita"
#: cp/error.c:3061
#, fuzzy
msgid "%s: In instantiation of %q#D:\n"
msgstr "%qs:n esittely taulukollisena tyhjiä alkioita"
#: cp/error.c:3084
#, c-format
msgid "%s:%d:%d: "
msgstr ""
#: cp/error.c:3087
#, c-format
msgid "%s:%d: "
msgstr ""
#: cp/error.c:3095
#, c-format
msgid "recursively required by substitution of %qS\n"
msgstr ""
#: cp/error.c:3096
#, c-format
msgid "required by substitution of %qS\n"
msgstr ""
#: cp/error.c:3101
msgid "recursively required from %q#D\n"
msgstr ""
#: cp/error.c:3102
msgid "required from %q#D\n"
msgstr ""
#: cp/error.c:3109
#, fuzzy
msgid "recursively required from here"
msgstr "määritelty aiemmin täällä"
#: cp/error.c:3110
#, fuzzy
msgid "required from here"
msgstr " täältä"
#: cp/error.c:3162
#, c-format
msgid "%s:%d:%d: [ skipping %d instantiation contexts, use -ftemplate-backtrace-limit=0 to disable ]\n"
msgstr ""
#: cp/error.c:3167
#, c-format
msgid "%s:%d: [ skipping %d instantiation contexts, use -ftemplate-backtrace-limit=0 to disable ]\n"
msgstr ""
#: cp/error.c:3231
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d:%d: in constexpr expansion of %qs"
msgstr "%qs:n esittely taulukollisena tyhjiä alkioita"
#: cp/error.c:3235
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d: in constexpr expansion of %qs"
msgstr "%qs:n esittely taulukollisena tyhjiä alkioita"
#: cp/pt.c:1751
msgid "candidates are:"
msgstr "ehdokkaat ovat:"
#: cp/pt.c:17922 cp/call.c:3290
#, gcc-internal-format
msgid "candidate is:"
msgid_plural "candidates are:"
msgstr[0] "ehdokas on:"
msgstr[1] "ehdokkaat ovat:"
#: cp/rtti.c:537
#, fuzzy
msgid "target is not pointer or reference to class"
msgstr "%qD esitelty extern-avainsanalla sisäkkäin"
#: cp/rtti.c:542
#, fuzzy
msgid "target is not pointer or reference to complete type"
msgstr "parametrilla %P on vaillinainen tyyppi %qT"
#: cp/rtti.c:548
#, fuzzy
msgid "target is not pointer or reference"
msgstr "ehtolausekkeessa on tyyppiristiriita"
#: cp/rtti.c:564
#, fuzzy
msgid "source is not a pointer"
msgstr "taulukon indeksi ei ole kokonaisluku"
#: cp/rtti.c:569
msgid "source is not a pointer to class"
msgstr ""
#: cp/rtti.c:574
#, fuzzy
msgid "source is a pointer to incomplete type"
msgstr "parametrilla %P on vaillinainen tyyppi %qT"
#: cp/rtti.c:589
#, fuzzy
msgid "source is not of class type"
msgstr "%J%qD on tavallisesti ei-staattinen funktio"
#: cp/rtti.c:594
#, fuzzy
msgid "source is of incomplete class type"
msgstr "palautustyyppi on vaillinainen tyyppi"
#: cp/rtti.c:607
#, fuzzy
msgid "conversion casts away constness"
msgstr "muunnos tyypistä %2$qT tyypiksi %1$qT"
#: cp/rtti.c:765
msgid "source type is not polymorphic"
msgstr ""
#: cp/typeck.c:5375 c/c-typeck.c:3484
#, gcc-internal-format
msgid "wrong type argument to unary minus"
msgstr "unaariselle miinus-operaatiolle annettu väärä tyyppiargumentti"
#: cp/typeck.c:5376 c/c-typeck.c:3471
#, gcc-internal-format
msgid "wrong type argument to unary plus"
msgstr "unaariselle plus-operaatiolle annettu väärä tyyppiargumentti"
#: cp/typeck.c:5403 c/c-typeck.c:3510
#, gcc-internal-format
msgid "wrong type argument to bit-complement"
msgstr "bittikomplementille annettu väärä tyyppiargumentti"
#: cp/typeck.c:5410 c/c-typeck.c:3518
#, gcc-internal-format
msgid "wrong type argument to abs"
msgstr "abs-funktiolle annettu väärä tyyppiargumentti"
#: cp/typeck.c:5422 c/c-typeck.c:3530
#, gcc-internal-format
msgid "wrong type argument to conjugation"
msgstr "konjugaatiolle annettu väärä tyyppiargumentti"
#: cp/typeck.c:5437
#, fuzzy
msgid "in argument to unary !"
msgstr "unaariselle plus-operaatiolle annettu väärä tyyppiargumentti"
#: cp/typeck.c:5486
#, fuzzy
msgid "no pre-increment operator for type"
msgstr "parametrilla %P on vaillinainen tyyppi %qT"
#: cp/typeck.c:5488
msgid "no post-increment operator for type"
msgstr ""
#: cp/typeck.c:5490
#, fuzzy
msgid "no pre-decrement operator for type"
msgstr "parametrilla %P on vaillinainen tyyppi %qT"
#: cp/typeck.c:5492
msgid "no post-decrement operator for type"
msgstr ""
#: fortran/arith.c:95
msgid "Arithmetic OK at %L"
msgstr ""
#: fortran/arith.c:98
msgid "Arithmetic overflow at %L"
msgstr ""
#: fortran/arith.c:101
msgid "Arithmetic underflow at %L"
msgstr ""
#: fortran/arith.c:104
msgid "Arithmetic NaN at %L"
msgstr ""
#: fortran/arith.c:107
msgid "Division by zero at %L"
msgstr "Jako nollalla kohdassa %L"
#: fortran/arith.c:110
msgid "Array operands are incommensurate at %L"
msgstr ""
#: fortran/arith.c:114
msgid "Integer outside symmetric range implied by Standard Fortran at %L"
msgstr ""
#: fortran/arith.c:1351
msgid "elemental binary operation"
msgstr ""
#: fortran/check.c:1651 fortran/check.c:2567 fortran/check.c:2621
#, fuzzy, c-format
msgid "arguments '%s' and '%s' for intrinsic %s"
msgstr "%<__builtin_args_info%>-funktion argumentti puuttuu"