blob: 34c454b8d5f2d3a092de0d48763f923f09d024da [file] [log] [blame]
# bfd Ukrainian translation
# Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the binutils package.
#
# Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>, 2012, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: bfd 2.36.90\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-binutils@gnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2021-07-03 15:02+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2021-07-04 10:44+0300\n"
"Last-Translator: Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>\n"
"Language-Team: Ukrainian <trans-uk@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: uk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=n==1 ? 3 : n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Lokalize 20.12.0\n"
#: aout-cris.c:196
#, c-format
msgid "%pB: unsupported relocation type exported: %#x"
msgstr "%pB: експортовано непідтримуваний тип пересування: %#x"
#: aout-cris.c:242
#, c-format
msgid "%pB: unsupported relocation type imported: %#x"
msgstr "%pB: імпортовано непідтримуваний тип пересування: %#x"
#: aout-cris.c:254
#, c-format
msgid "%pB: bad relocation record imported: %d"
msgstr "%pB: імпортовано помилковий запис пересування: %d"
#: aoutx.h:1265 aoutx.h:1613 pdp11.c:1238 pdp11.c:1512
#, c-format
msgid "%pB: can not represent section `%pA' in a.out object file format"
msgstr "%pB: відтворення розділу «%pA» у форматі об’єктних файлів a.out неможливе"
#: aoutx.h:1577 pdp11.c:1484
#, c-format
msgid "%pB: can not represent section for symbol `%s' in a.out object file format"
msgstr "%pB: відтворення розділу для символу «%s» у форматі об’єктних файлів a.out неможливе"
#: aoutx.h:1580 vms-alpha.c:8038
msgid "*unknown*"
msgstr "*невідомо*"
#: aoutx.h:1716 pdp11.c:1580
#, c-format
msgid "%pB: invalid string offset %<PRIu64> >= %<PRIu64>"
msgstr "%pB: некоректний зсув рядка, %<PRIu64> >= %<PRIu64>"
#: aoutx.h:1963
#, c-format
msgid "%pB: unsupported AOUT relocation size: %d"
msgstr "%pB: непідтримуваний розмір пересування AOUT: %d"
#: aoutx.h:2412 aoutx.h:2430 pdp11.c:2060
#, c-format
msgid "%pB: attempt to write out unknown reloc type"
msgstr "%pB: спроба виписати невідомий тип пересування"
#: aoutx.h:4085 pdp11.c:3441
#, c-format
msgid "%pB: unsupported relocation type"
msgstr "%pB: непідтримуваний тип пересування"
#. Unknown relocation.
#: aoutx.h:4405 coff-alpha.c:601 coff-alpha.c:1518 coff-rs6000.c:2916
#: coff-sh.c:504 coff-tic4x.c:184 coff-tic54x.c:279 elf-hppa.h:798
#: elf-hppa.h:826 elf-m10200.c:226 elf-m10300.c:813 elf32-arc.c:532
#: elf32-arm.c:1985 elf32-avr.c:962 elf32-bfin.c:1062 elf32-bfin.c:4687
#: elf32-cr16.c:654 elf32-cr16.c:684 elf32-cris.c:467 elf32-crx.c:429
#: elf32-csky.c:991 elf32-d10v.c:234 elf32-d30v.c:522 elf32-d30v.c:544
#: elf32-dlx.c:546 elf32-epiphany.c:372 elf32-fr30.c:381 elf32-frv.c:2559
#: elf32-frv.c:6240 elf32-ft32.c:305 elf32-h8300.c:302 elf32-i386.c:400
#: elf32-ip2k.c:1240 elf32-iq2000.c:442 elf32-lm32.c:496 elf32-m32c.c:305
#: elf32-m32r.c:1286 elf32-m32r.c:1311 elf32-m32r.c:2209 elf32-m68hc11.c:390
#: elf32-m68hc12.c:510 elf32-m68k.c:354 elf32-mcore.c:354 elf32-mcore.c:440
#: elf32-mep.c:385 elf32-metag.c:871 elf32-microblaze.c:690
#: elf32-microblaze.c:961 elf32-mips.c:2231 elf32-moxie.c:137
#: elf32-msp430.c:737 elf32-msp430.c:747 elf32-mt.c:241 elf32-nds32.c:3237
#: elf32-nds32.c:3263 elf32-nds32.c:5029 elf32-nios2.c:3019 elf32-or1k.c:1070
#: elf32-pj.c:326 elf32-ppc.c:898 elf32-ppc.c:911 elf32-pru.c:423
#: elf32-rl78.c:291 elf32-rx.c:313 elf32-rx.c:322 elf32-s12z.c:296
#: elf32-s390.c:347 elf32-score.c:2392 elf32-score7.c:2231 elf32-sh.c:437
#: elf32-spu.c:163 elf32-tic6x.c:1498 elf32-tic6x.c:1508 elf32-tic6x.c:1527
#: elf32-tic6x.c:1537 elf32-tic6x.c:2583 elf32-tilepro.c:792 elf32-v850.c:1902
#: elf32-v850.c:1924 elf32-v850.c:4249 elf32-vax.c:289 elf32-visium.c:481
#: elf32-wasm32.c:105 elf32-xc16x.c:250 elf32-xgate.c:418
#: elf32-xstormy16.c:395 elf32-xtensa.c:522 elf32-xtensa.c:556 elf32-z80.c:331
#: elf64-alpha.c:1114 elf64-alpha.c:4072 elf64-alpha.c:4220 elf64-bpf.c:325
#: elf64-ia64-vms.c:255 elf64-ia64-vms.c:3431 elf64-mips.c:3958
#: elf64-mips.c:3974 elf64-mmix.c:1264 elf64-nfp.c:238 elf64-ppc.c:1021
#: elf64-ppc.c:1373 elf64-ppc.c:1382 elf64-s390.c:328 elf64-s390.c:378
#: elf64-x86-64.c:279 elfn32-mips.c:3788 elfxx-ia64.c:324 elfxx-riscv.c:970
#: elfxx-sparc.c:589 elfxx-sparc.c:639 elfxx-tilegx.c:907 elfxx-tilegx.c:947
#: elfnn-aarch64.c:2215 elfnn-aarch64.c:2313 elfnn-ia64.c:214
#: elfnn-ia64.c:3820
#, c-format
msgid "%pB: unsupported relocation type %#x"
msgstr "%pB: непідтримуваний тип пересування %#x"
#: aoutx.h:5432 pdp11.c:3864
#, c-format
msgid "%pB: relocatable link from %s to %s not supported"
msgstr "%pB: підтримки придатних до пересування посилань з %s до %s не передбачено"
#: arc-got.h:69
#, c-format
msgid "%pB: cannot allocate memory for local GOT entries"
msgstr "%pB: не вдалося розмістити у пам'яті локальні записи GOT"
#: archive.c:2241
msgid "warning: writing archive was slow: rewriting timestamp"
msgstr "попередження: записування архіву було повільним: перезаписуємо часову позначку"
#: archive.c:2308 archive.c:2368 elflink.c:4611 linker.c:1427
#, c-format
msgid "%pB: plugin needed to handle lto object"
msgstr "%pB: для обробки об'єкта lto потрібен додаток"
#: archive.c:2594
msgid "Reading archive file mod timestamp"
msgstr "Читання часової позначки mod архівного файла"
#: archive.c:2618
msgid "Writing updated armap timestamp"
msgstr "Записування оновленої часової позначки armap"
#: bfd.c:681
msgid "no error"
msgstr "без помилок"
#: bfd.c:682
msgid "system call error"
msgstr "помилка системного виклику"
#: bfd.c:683
msgid "invalid bfd target"
msgstr "некоректне призначення bfd"
#: bfd.c:684
msgid "file in wrong format"
msgstr "файл у помилковому форматі"
#: bfd.c:685
msgid "archive object file in wrong format"
msgstr "архівний об’єктний файл у помилковому форматі"
#: bfd.c:686
msgid "invalid operation"
msgstr "некоректна дія"
#: bfd.c:687
msgid "memory exhausted"
msgstr "пам'ять вичерпано"
#: bfd.c:688
msgid "no symbols"
msgstr "немає символів"
#: bfd.c:689
msgid "archive has no index; run ranlib to add one"
msgstr "у архіві немає покажчика; запустіть ranlib, щоб його додати"
#: bfd.c:690
msgid "no more archived files"
msgstr "більше архівованих файлів немає"
#: bfd.c:691
msgid "malformed archive"
msgstr "архів з пошкодженим форматуванням"
#: bfd.c:692
msgid "DSO missing from command line"
msgstr "у командному рядку пропущено DSO"
#: bfd.c:693
msgid "file format not recognized"
msgstr "формат файла не розпізнано"
#: bfd.c:694
msgid "file format is ambiguous"
msgstr "формат файла є неоднозначним"
#: bfd.c:695
msgid "section has no contents"
msgstr "розділ не має вмісту"
#: bfd.c:696
msgid "nonrepresentable section on output"
msgstr "розділ, непридатний для виведення даних"
#: bfd.c:697
msgid "symbol needs debug section which does not exist"
msgstr "символ потребує розділу діагностики, якого не існує"
#: bfd.c:698
msgid "bad value"
msgstr "помилкове значення"
#: bfd.c:699
msgid "file truncated"
msgstr "файл обрізано"
#: bfd.c:700
msgid "file too big"
msgstr "файл є надто великим"
#: bfd.c:701
msgid "sorry, cannot handle this file"
msgstr "вибачте, не вдалося обробити цей файл"
#: bfd.c:702
#, c-format
msgid "error reading %s: %s"
msgstr "помилка під час читання %s: %s"
#: bfd.c:703
msgid "#<invalid error code>"
msgstr "#<некоректний код помилки>"
#: bfd.c:1640
#, c-format
msgid "BFD %s assertion fail %s:%d"
msgstr "Оператором контролю BFD %s виявлено помилку %s:%d"
#: bfd.c:1653
#, c-format
msgid "BFD %s internal error, aborting at %s:%d in %s\n"
msgstr "Внутрішня помилка BFD %s, перериваємо роботу у %s:%d у %s\n"
#: bfd.c:1658
#, c-format
msgid "BFD %s internal error, aborting at %s:%d\n"
msgstr "Внутрішня помилка BFD %s, перериваємо роботу у %s:%d\n"
#: bfd.c:1660
msgid "Please report this bug.\n"
msgstr "Будь ласка, повідомте про цю ваду.\n"
#: bfdwin.c:207
#, c-format
msgid "not mapping: data=%lx mapped=%d\n"
msgstr "не відображено: дані=%lx відображено=%d\n"
#: bfdwin.c:210
#, c-format
msgid "not mapping: env var not set\n"
msgstr "не відображено: не встановлено змінну середовища var\n"
#: binary.c:276
#, c-format
msgid "warning: writing section `%pA' at huge (ie negative) file offset"
msgstr "попередження: виконується запис розділу «%pA» за надто великим (тобто від’ємним) відступом у файлі"
#: cache.c:271
#, c-format
msgid "reopening %pB: %s\n"
msgstr "повторне відкриття %pB: %s\n"
#: coff-alpha.c:450
#, c-format
msgid "%pB: cannot handle compressed Alpha binaries; use compiler flags, or objZ, to generate uncompressed binaries"
msgstr "%pB: обробка стиснутих двійкових файлів Alpha неможлива. Скористайтеся прапорцями компілятора або objZ для створення нестиснених двійкових файлів."
#: coff-alpha.c:856 coff-alpha.c:893 coff-alpha.c:1960 coff-mips.c:953
msgid "GP relative relocation used when GP not defined"
msgstr "Використано відносне пересування GP, втім, GP не визначено"
#: coff-alpha.c:1447
msgid "using multiple gp values"
msgstr "використовується декілька значень gp"
#: coff-alpha.c:1505 coff-alpha.c:1511 elf.c:9463 elf32-mcore.c:100
#: elf32-mcore.c:455 elf32-ppc.c:7614 elf32-ppc.c:8763 elf64-ppc.c:16242
#, c-format
msgid "%pB: %s unsupported"
msgstr "%pB: підтримки %s не передбачено"
#: coff-go32.c:156 coffswap.h:792
#, c-format
msgid "%pB: warning: %s: line number overflow: 0x%lx > 0xffff"
msgstr "%pB: попередження: %s: переповнення номера рядка: 0x%lx > 0xffff"
#: coff-mips.c:643 elf32-mips.c:1744 elf32-score.c:433 elf32-score7.c:333
#: elf64-mips.c:3451 elfn32-mips.c:3278
msgid "GP relative relocation when _gp not defined"
msgstr "відносне пересування GP, але _gp не визначено"
#: coff-rs6000.c:484 coff64-rs6000.c:377
#, c-format
msgid "%pB: unsupported swap_aux_in for storage class %#x"
msgstr "%pB: непідтримуване значення swap_aux_in для класу зберігання %#x"
#: coff-rs6000.c:570 coff64-rs6000.c:499
#, c-format
msgid "%pB: unsupported swap_aux_out for storage class %#x"
msgstr "%pB: непідтримуване значення swap_aux_out для класу зберігання %#x"
#: coff-rs6000.c:3002
#, c-format
msgid "%pB: TOC reloc at %#<PRIx64> to symbol `%s' with no TOC entry"
msgstr "%pB: пересування TOC за адресою %#<PRIx64> до символу «%s», який немає запису у TOC"
#: coff-rs6000.c:3209 coff-rs6000.c:3220
msgid "%pB: TLS relocation at (0x%"
msgstr "%pB: пересування TLS у (0x%"
#: coff-rs6000.c:3234
msgid "%pB: TLS local relocation at (0x%"
msgstr "%pB: локальне пересування TLS у (0x%"
#: coff-rs6000.c:3642 coff64-rs6000.c:1573
msgid "%pB: relocatation (%d) at (0x%"
msgstr "%pB: пересування (%d) у (0x%"
#: coff-rs6000.c:3905 coff64-rs6000.c:2023
#, c-format
msgid "%pB: symbol `%s' has unrecognized smclas %d"
msgstr "%pB: символ «%s» належить до нерозпізнаного smclas %d"
#: coff-sh.c:778 elf32-sh.c:520
#, c-format
msgid "%pB: %#<PRIx64>: warning: bad R_SH_USES offset"
msgstr "%pB: %#<PRIx64>: попередження: помилковий відступ R_SH_USES"
#: coff-sh.c:789
#, c-format
msgid "%pB: %#<PRIx64>: warning: R_SH_USES points to unrecognized insn %#x"
msgstr "%pB: %#<PRIx64>: попередження: R_SH_USES вказує на нерозпізнану інструкцію %#x"
#: coff-sh.c:807 elf32-sh.c:551
#, c-format
msgid "%pB: %#<PRIx64>: warning: bad R_SH_USES load offset"
msgstr "%pB: %#<PRIx64>: попередження: помилковий відступ завантаження R_SH_USES"
#: coff-sh.c:832 elf32-sh.c:567
#, c-format
msgid "%pB: %#<PRIx64>: warning: could not find expected reloc"
msgstr "%pB: %#<PRIx64>: попередження: не вдалося знайти очікуване пересування"
#: coff-sh.c:849 elf32-sh.c:596
#, c-format
msgid "%pB: %#<PRIx64>: warning: symbol in unexpected section"
msgstr "%pB: %#<PRIx64>: попередження: символ у неочікуваному розділі"
#: coff-sh.c:975 elf32-sh.c:726
#, c-format
msgid "%pB: %#<PRIx64>: warning: could not find expected COUNT reloc"
msgstr "%pB: %#<PRIx64>: попередження: не вдалося знайти очікуване пересування COUNT"
#: coff-sh.c:985 elf32-sh.c:737
#, c-format
msgid "%pB: %#<PRIx64>: warning: bad count"
msgstr "%pB: %#<PRIx64>: попередження: помилковий лічильник"
#: coff-sh.c:1356 coff-sh.c:2644 elf32-sh.c:1137 elf32-sh.c:1504
#, c-format
msgid "%pB: %#<PRIx64>: fatal: reloc overflow while relaxing"
msgstr "%pB: %#<PRIx64>: критична помилка: переповнення пересування під час оптимізації розміру"
#: coff-sh.c:1451
#, c-format
msgid "%pB: fatal: generic symbols retrieved before relaxing"
msgstr "%pB: критична помилка: отримано загальні символи до оптимізації розміру"
#: coff-sh.c:2781 cofflink.c:2959
#, c-format
msgid "%pB: illegal symbol index %ld in relocs"
msgstr "%pB: некоректний індекс символу %ld у пересуваннях"
#: coff-tic4x.c:228 coff-tic54x.c:366 coffcode.h:5124
#, c-format
msgid "%pB: warning: illegal symbol index %ld in relocs"
msgstr "%pB: попередження: некоректний індекс символу %ld у пересуваннях"
#: coff64-rs6000.c:449 coff64-rs6000.c:555
#, c-format
msgid "%pB: C_STAT isn't supported by XCOFF64"
msgstr "%pB: у XCOFF64 не передбачено підтримки C_STAT"
#: coff64-rs6000.c:479
#, c-format
msgid "%pB: wrong auxtype %#x for storage class %#x"
msgstr "%pB: помилковий допоміжний тип %#x для класу зберігання %#x"
#: coffcode.h:986
#, c-format
msgid "%pB: unable to load COMDAT section name"
msgstr "%pB: не вдалося завантажити назву розділу COMDAT"
#. Malformed input files can trigger this test.
#. cf PR 21781.
#: coffcode.h:1021
#, c-format
msgid "%pB: error: unexpected symbol '%s' in COMDAT section"
msgstr "%pB: помилка: неочікуваний символ «%s» у розділі COMDAT"
#: coffcode.h:1033
#, c-format
msgid "%pB: warning: COMDAT symbol '%s' does not match section name '%s'"
msgstr "%pB: попередження: символ COMDAT «%s» не відповідає назві розділу «%s»"
#: coffcode.h:1043
#, c-format
msgid "%pB: warning: no symbol for section '%s' found"
msgstr "%pB: попередження: не знайдено символу для розділу «%s»"
#. Generate a warning message rather using the 'unhandled'
#. variable as this will allow some .sys files generate by
#. other toolchains to be processed. See bugzilla issue 196.
#: coffcode.h:1274
#, c-format
msgid "%pB: warning: ignoring section flag %s in section %s"
msgstr "%pB: попередження: ігноруємо прапорець розділу %s у розділі %s"
#: coffcode.h:1343
#, c-format
msgid "%pB (%s): section flag %s (%#lx) ignored"
msgstr "%pB (%s): прапорець розділу %s (%#lx) проігноровано"
#: coffcode.h:1959 coffcode.h:2024
#, c-format
msgid "%pB: warning: claims to have 0xffff relocs, without overflow"
msgstr "%pB: попередження: вимога щодо 0xffff пересувань без переповнення"
#: coffcode.h:2385
#, c-format
msgid "unrecognized TI COFF target id '0x%x'"
msgstr "нерозпізнаний ідентифікатор призначення TI COFF, «0x%x»"
#: coffcode.h:2663
#, c-format
msgid "%pB: reloc against a non-existent symbol index: %ld"
msgstr "%pB: пересування за нествореним індексом символу: %ld"
#: coffcode.h:2961
#, c-format
msgid "%pB: page size is too large (0x%x)"
msgstr "%pB: надто великий розмір сторінки (0x%x)"
#: coffcode.h:3121
#, c-format
msgid "%pB: too many sections (%d)"
msgstr "%pB: занадто багато розділів (%d)"
#: coffcode.h:3548
#, c-format
msgid "%pB: section %pA: string table overflow at offset %ld"
msgstr "%pB: розділ %pA: переповнення таблиці рядків за відступом %ld"
#: coffcode.h:3655
#, c-format
msgid "%pB:%s section %s: alignment 2**%u not representable"
msgstr "%pB:%s розділ %s: вирівнювання 2**%u не придатне для представлення"
#: coffcode.h:4358
#, c-format
msgid "%pB: warning: line number count (%#lx) exceeds section size (%#lx)"
msgstr "%pB: попередження: лічильник кількості рядків (%#lx) вказує на місце за межами розмірів розділу (%#lx)"
#: coffcode.h:4378
#, c-format
msgid "%pB: warning: line number table read failed"
msgstr "%pB: попередження: помилка читання з таблиці номерів рядків"
#: coffcode.h:4412 coffcode.h:4426
#, c-format
msgid "%pB: warning: illegal symbol index 0x%lx in line number entry %d"
msgstr "%pB: попередження: некоректний індекс символу 0x%lx у записі номера рядка %d"
#: coffcode.h:4440
#, c-format
msgid "%pB: warning: illegal symbol in line number entry %d"
msgstr "%pB: попередження: некоректний символ у записі номера рядка %d"
#: coffcode.h:4453
#, c-format
msgid "%pB: warning: duplicate line number information for `%s'"
msgstr "%pB: попередження: дублювання даних щодо номерів рядків для «%s»"
#: coffcode.h:4874
#, c-format
msgid "%pB: unrecognized storage class %d for %s symbol `%s'"
msgstr "%pB: невідомий клас зберігання даних %d для символу %s «%s»"
#: coffcode.h:5014
#, c-format
msgid "warning: %pB: local symbol `%s' has no section"
msgstr "попередження: %pB: локальний символ «%s» не має розділу"
#: coffcode.h:5164
#, c-format
msgid "%pB: illegal relocation type %d at address %#<PRIx64>"
msgstr "%pB: некоректний тип пересування %d за адресою %#<PRIx64>"
#: coffgen.c:179 elf.c:1239
#, c-format
msgid "%pB: unable to initialize compress status for section %s"
msgstr "%pB: не вдалося ініціалізувати стан стискання для розділу %s"
#: coffgen.c:203 elf.c:1250
#, c-format
msgid "%pB: unable to initialize decompress status for section %s"
msgstr "%pB: не вдалося ініціалізувати стан розпаковування для розділу %s"
#: coffgen.c:1706
#, c-format
msgid "%pB: bad string table size %<PRIu64>"
msgstr "%pB: помилковий розмір таблиці рядків %<PRIu64>"
#: coffgen.c:1878 coffgen.c:1938 coffgen.c:1956 cofflink.c:2024 elf.c:1936
#: xcofflink.c:4540
msgid "<corrupt>"
msgstr "<пошкоджено>"
#: coffgen.c:2087
#, c-format
msgid "<corrupt info> %s"
msgstr "<пошкоджені дані> %s"
#: coffgen.c:2684 elflink.c:14829 linker.c:2965
msgid "%F%P: already_linked_table: %E\n"
msgstr "%F%P: already_linked_table: %E\n"
#: coffgen.c:3026 elflink.c:13816
#, c-format
msgid "removing unused section '%pA' in file '%pB'"
msgstr "вилучаємо невикористовуваний розділ «%pA» у файлі «%pB»"
#: coffgen.c:3103 elflink.c:14036
msgid "warning: gc-sections option ignored"
msgstr "попередження: параметр gc-sections проігноровано"
#: cofflink.c:366
#, c-format
msgid "warning: symbol `%s' is both section and non-section"
msgstr "попередження: символ «%s» є у розділі і поза розділом"
#: cofflink.c:471 elf64-ia64-vms.c:5202 elflink.c:5207
#, c-format
msgid "warning: type of symbol `%s' changed from %d to %d in %pB"
msgstr "попередження: тип символу «%s» змінено з %d на %d у %pB"
#: cofflink.c:2352
#, c-format
msgid "%pB: relocs in section `%pA', but it has no contents"
msgstr "%pB: пересування у розділі «%pA», але у цьому розділі немає змісту"
#: cofflink.c:2415 elflink.c:11342
#, c-format
msgid "%X`%s' referenced in section `%pA' of %pB: defined in discarded section `%pA' of %pB\n"
msgstr "На %X«%s» посилається розділ «%pA» %pB: визначено у відкинутому розділі «%pA» %pB\n"
#: cofflink.c:2610
msgid "%pB: stripping non-representable symbol '%s' (value %"
msgstr "%pB: прибираємо непридатний до відтворення символ «%s» (значення %"
#: cofflink.c:2728
#, c-format
msgid "%pB: %pA: reloc overflow: %#x > 0xffff"
msgstr "%pB: %pA: переповнення під час пересування: %#x > 0xffff"
#: cofflink.c:2736
#, c-format
msgid "%pB: warning: %pA: line number overflow: %#x > 0xffff"
msgstr "%pB: попередження: %pA: переповнення номера рядка: %#x > 0xffff"
#: cofflink.c:3127
#, c-format
msgid "%pB: bad reloc address %#<PRIx64> in section `%pA'"
msgstr "%pB: помилкова адреса пересування %#<PRIx64> у розділі «%pA»"
#: coffswap.h:806
#, c-format
msgid "%pB: %s: reloc overflow: 0x%lx > 0xffff"
msgstr "%pB: %s: переповнення під час пересування: 0x%lx > 0xffff"
#: compress.c:270
#, c-format
msgid "error: %pB(%pA) section size (%#<PRIx64> bytes) is larger than file size (%#<PRIx64> bytes)"
msgstr "помилка: розмір розділу %pB(%pA) (%#<PRIx64> байтів) перевищує розмір файла (%#<PRIx64> байтів)"
#: compress.c:281
#, c-format
msgid "error: %pB(%pA) is too large (%#<PRIx64> bytes)"
msgstr "помилка: %pB(%pA) є надто великим (%#<PRIx64> байтів)"
#: cpu-arm.c:307 cpu-arm.c:319
#, c-format
msgid "error: %pB is compiled for the EP9312, whereas %pB is compiled for XScale"
msgstr "помилка: %pB зібрано для EP9312, а %pB зібрано для XScale"
#: cpu-arm.c:455
#, c-format
msgid "warning: unable to update contents of %s section in %pB"
msgstr "попередження: не вдалося оновити зміст розділу %s у %pB"
#: dwarf2.c:552
#, c-format
msgid "DWARF error: can't find %s section."
msgstr "Помилка DWARF: не вдалося знайти розділ %s."
#. PR 26946
#: dwarf2.c:563
#, c-format
msgid "DWARF error: section %s is larger than its filesize! (0x%lx vs 0x%lx)"
msgstr "Помилка DWARF: розділ %s є більшим за розмір його файла! (0x%lx замість 0x%lx)"
#: dwarf2.c:598
#, c-format
msgid "DWARF error: offset (%<PRIu64>) greater than or equal to %s size (%<PRIu64>)"
msgstr "Помилка DWARF: відступ (%<PRIu64>) є більшим або рівним за розмір %s (%<PRIu64>)."
#: dwarf2.c:1201
msgid "DWARF error: info pointer extends beyond end of attributes"
msgstr "Помилка DWARF: вказівник на дані виходить за кінець атрибутів"
#: dwarf2.c:1349
#, c-format
msgid "DWARF error: invalid or unhandled FORM value: %#x"
msgstr "Помилка DWARF: некоректне або непридатне до обробки значення FORM: %#x"
#: dwarf2.c:1664
msgid "DWARF error: mangled line number section (bad file number)"
msgstr "Помилка DWARF: пошкоджений розділ номерів рядків (помилковий номер файла)"
#: dwarf2.c:2007
msgid "DWARF error: zero format count"
msgstr "Помилка DWARF: нульовий лічильник формату"
#: dwarf2.c:2017
#, c-format
msgid "DWARF error: data count (%<PRIx64>) larger than buffer size"
msgstr "Помилка DWARF: значення лічильника даних (%<PRIx64>) перевищує розмір буфера"
#: dwarf2.c:2056
#, c-format
msgid "DWARF error: unknown format content type %<PRIu64>"
msgstr "Помилка DWARF: невідомий тип вмісту формату %<PRIu64>"
#: dwarf2.c:2126
#, c-format
msgid "DWARF error: line info section is too small (%<PRId64>)"
msgstr "Помилка DWARF: розділ даних щодо рядків є надто малим (%<PRId64>)"
#: dwarf2.c:2153
#, c-format
msgid "DWARF error: line info data is bigger (%#<PRIx64>) than the space remaining in the section (%#lx)"
msgstr "Помилка DWARF: дані щодо рядків є більшими (%#<PRIx64>) за місце, яке лишилося у розділі (%#lx)"
#: dwarf2.c:2166
#, c-format
msgid "DWARF error: unhandled .debug_line version %d"
msgstr "Помилка DWARF: непридатна до обробки версія .debug_line, %d"
#: dwarf2.c:2175
msgid "DWARF error: ran out of room reading prologue"
msgstr "Помилка DWARF: вихід за межі області під час читання вступу"
#: dwarf2.c:2191
#, c-format
msgid "DWARF error: line info unsupported segment selector size %u"
msgstr "Помилка DWARF: непідтримуваний розмір варіанта сегментів %u у даних щодо рядка"
#: dwarf2.c:2213
msgid "DWARF error: invalid maximum operations per instruction"
msgstr "Помилка DWARF: некоректна максимальна кількість дій на команду"
#: dwarf2.c:2225
msgid "DWARF error: ran out of room reading opcodes"
msgstr "Помилка DWARF: вихід за межі області під час читання кодів операцій"
#: dwarf2.c:2393
msgid "DWARF error: mangled line number section"
msgstr "Помилка DWARF: пошкоджений розділ номерів рядків"
#: dwarf2.c:2881
msgid "DWARF error: abstract instance recursion detected"
msgstr "Помилка DWARF: виявлено рекурсію абстрактним екземпляром"
#: dwarf2.c:2915 dwarf2.c:3009
msgid "DWARF error: invalid abstract instance DIE ref"
msgstr "Помилка DWARF: некоректне посилання на абстрактний екземпляр DIE"
#: dwarf2.c:2931
#, c-format
msgid "DWARF error: unable to read alt ref %<PRIu64>"
msgstr "Помилка DWARF: не вдалося прочитати альтернативне посилання %<PRIu64>"
#: dwarf2.c:2987
#, c-format
msgid "DWARF error: unable to locate abstract instance DIE ref %<PRIu64>"
msgstr "Помилка DWARF: не вдалося визначити розташування посилання на абстрактний екземпляр DIE %<PRIu64>"
#: dwarf2.c:3024 dwarf2.c:3305 dwarf2.c:3750
#, c-format
msgid "DWARF error: could not find abbrev number %u"
msgstr "Помилка DWARF: не вдалося знайти скорочений номер %u"
#: dwarf2.c:3538
#, c-format
msgid "DWARF error: could not find variable specification at offset 0x%lx"
msgstr "Помилка DWARF: не вдалося знайти специфікацію змінних зі зсувом 0x%lx"
#: dwarf2.c:3677
#, c-format
msgid "DWARF error: found dwarf version '%u', this reader only handles version 2, 3, 4 and 5 information"
msgstr "Помилка DWARF: виявлено версію DWARF «%u», але у цій функції читання передбачено обробку лише версій даних 2, 3 і 4"
#: dwarf2.c:3714
#, c-format
msgid "DWARF error: found address size '%u', this reader can not handle sizes greater than '%u'"
msgstr "Помилка у DWARF: виявлено розмір адреси «%u», втім у функції читання не передбачено розмірів, що перевищують «%u»"
#: dwarf2.c:3817
msgid "DWARF error: DW_AT_comp_dir attribute encountered with a non-string form"
msgstr "Помилка DWARF: виявлено атрибут DW_AT_comp_dir із нерядковою формою"
#: ecoff.c:940
#, c-format
msgid "%pB: warning: isymMax (%ld) is greater than ifdMax (%ld)"
msgstr "%pB: попередження: isymMax (%ld) перевищує ifdMax (%ld)"
#: ecoff.c:1236
#, c-format
msgid "unknown basic type %d"
msgstr "невідомий основний тип %d"
#: ecoff.c:1492
#, c-format
msgid ""
"\n"
" End+1 symbol: %ld"
msgstr ""
"\n"
" Символ за кінцем: %ld"
#: ecoff.c:1499 ecoff.c:1502
#, c-format
msgid ""
"\n"
" First symbol: %ld"
msgstr ""
"\n"
" Перший символ: %ld"
#: ecoff.c:1517
#, c-format
msgid ""
"\n"
" End+1 symbol: %-7ld Type: %s"
msgstr ""
"\n"
" Символ за кінцем: %-7ld Тип: %s"
#: ecoff.c:1525
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Local symbol: %ld"
msgstr ""
"\n"
" Локальний символ: %ld"
#: ecoff.c:1533
#, c-format
msgid ""
"\n"
" struct; End+1 symbol: %ld"
msgstr ""
"\n"
" struct; символ за кінцем: %ld"
#: ecoff.c:1538
#, c-format
msgid ""
"\n"
" union; End+1 symbol: %ld"
msgstr ""
"\n"
" union; символ за кінцем: %ld"
#: ecoff.c:1543
#, c-format
msgid ""
"\n"
" enum; End+1 symbol: %ld"
msgstr ""
"\n"
" enum; символ за кінцем: %ld"
#: ecoff.c:1551
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Type: %s"
msgstr ""
"\n"
" Тип: %s"
#: elf-attrs.c:477
#, c-format
msgid "%pB: error: attribute section '%pA' too big: %#llx"
msgstr "%pB: помилка: довжина розділу атрибутів «%pA» є надто великою: %#llx"
#: elf-attrs.c:514
#, c-format
msgid "%pB: error: attribute section length too small: %ld"
msgstr "%pB: помилка: довжина розділу атрибутів є надто малою: %ld"
#: elf-attrs.c:644
#, c-format
msgid "error: %pB: object has vendor-specific contents that must be processed by the '%s' toolchain"
msgstr "помилка: %pB: у об’єкті містяться дані у специфічному форматі, ці дані має бути оброблено набором інструментів «%s»"
#: elf-attrs.c:654
#, c-format
msgid "error: %pB: object tag '%d, %s' is incompatible with tag '%d, %s'"
msgstr "помилка: %pB: мітка об’єкта «%d, %s» несумісна з міткою «%d, %s»"
#: elf-eh-frame.c:944
#, c-format
msgid "discarding zero address range FDE in %pB(%pA).\n"
msgstr "відкидаємо FDE нульового діапазону адрес у %pB(%pA).\n"
#: elf-eh-frame.c:1049
#, c-format
msgid "error in %pB(%pA); no .eh_frame_hdr table will be created"
msgstr " помилка у %pB(%pA); таблицю .eh_frame_hdr не буде створено"
#: elf-eh-frame.c:1539
#, c-format
msgid "FDE encoding in %pB(%pA) prevents .eh_frame_hdr table being created"
msgstr "кодування FDE у %pB(%pA) перешкоджає створенню таблиці .eh_frame_hdr"
#: elf-eh-frame.c:1546
msgid "further warnings about FDE encoding preventing .eh_frame_hdr generation dropped"
msgstr "подальші попередження щодо кодування FDE, яке заважає створенню .eh_frame_hdr, пропущено"
#: elf-eh-frame.c:1866
#, c-format
msgid "%pB: %pA not in order"
msgstr "%pB: %pA є невпорядкованим"
#: elf-eh-frame.c:1880
#, c-format
msgid "%pB: %pA invalid input section size"
msgstr "%pB: %pA некоректних розмір розділу вхідних даних"
#: elf-eh-frame.c:1888
#, c-format
msgid "%pB: %pA points past end of text section"
msgstr "%pB: %pA вказує на адресу за кінцем текстового розділу"
#: elf-eh-frame.c:2141
msgid "DW_EH_PE_datarel unspecified for this architecture"
msgstr "DW_EH_PE_datarel не визначено для цієї архітектури"
#: elf-eh-frame.c:2312
#, c-format
msgid "invalid output section for .eh_frame_entry: %pA"
msgstr "некоректний розділ виведення для запису .eh_frame_entry: %pA"
#: elf-eh-frame.c:2335
#, c-format
msgid "invalid contents in %pA section"
msgstr "некоректний вміст у розділі %pA"
#: elf-eh-frame.c:2491
msgid ".eh_frame_hdr entry overflow"
msgstr "переповнення запису .eh_frame_hdr"
#: elf-eh-frame.c:2493
msgid ".eh_frame_hdr refers to overlapping FDEs"
msgstr ".eh_frame_hdr посилається на FDE, які перекриваються"
#: elf-ifunc.c:144
#, c-format
msgid "%F%P: dynamic STT_GNU_IFUNC symbol `%s' with pointer equality in `%pB' can not be used when making an executable; recompile with -fPIE and relink with -pie\n"
msgstr "%F%P: динамічний символ STT_GNU_IFUNC «%s» з рівністю вказівників у «%pB» не можна використовувати під час створення виконуваного файла; виконайте повторну компіляцію з -fPIE і повторне компонування -pie\n"
#: elf-m10200.c:434 elf-m10300.c:2146 elf32-avr.c:1508 elf32-bfin.c:3131
#: elf32-cr16.c:1432 elf32-cris.c:2034 elf32-crx.c:913 elf32-d10v.c:510
#: elf32-epiphany.c:562 elf32-fr30.c:594 elf32-frv.c:4049 elf32-ft32.c:493
#: elf32-h8300.c:523 elf32-ip2k.c:1477 elf32-iq2000.c:691 elf32-lm32.c:1070
#: elf32-m32c.c:624 elf32-m32r.c:2837 elf32-m68hc1x.c:1271 elf32-mep.c:522
#: elf32-metag.c:1984 elf32-microblaze.c:1623 elf32-moxie.c:288 elf32-mt.c:402
#: elf32-nds32.c:6044 elf32-or1k.c:1861 elf32-score.c:2743 elf32-score7.c:2552
#: elf32-spu.c:5084 elf32-tilepro.c:3372 elf32-v850.c:2294 elf32-visium.c:680
#: elf32-xstormy16.c:930 elf64-bpf.c:552 elf64-mmix.c:1541 elfxx-tilegx.c:3742
msgid "internal error: out of range error"
msgstr "внутрішня помилка: вихід за межі діапазону"
#: elf-m10200.c:438 elf-m10300.c:2150 elf32-avr.c:1512 elf32-bfin.c:3135
#: elf32-cr16.c:1436 elf32-cris.c:2038 elf32-crx.c:917 elf32-d10v.c:514
#: elf32-fr30.c:598 elf32-frv.c:4053 elf32-ft32.c:497 elf32-h8300.c:527
#: elf32-iq2000.c:695 elf32-lm32.c:1074 elf32-m32c.c:628 elf32-m32r.c:2841
#: elf32-m68hc1x.c:1275 elf32-mep.c:526 elf32-metag.c:1988
#: elf32-microblaze.c:1627 elf32-moxie.c:292 elf32-msp430.c:1510
#: elf32-nds32.c:6048 elf32-or1k.c:1865 elf32-score.c:2747 elf32-score7.c:2556
#: elf32-spu.c:5088 elf32-tilepro.c:3376 elf32-v850.c:2298 elf32-visium.c:684
#: elf32-xstormy16.c:934 elf64-mmix.c:1545 elfxx-mips.c:10558
#: elfxx-tilegx.c:3746
msgid "internal error: unsupported relocation error"
msgstr "внутрішня помилка: непідтримувана помилка пересування"
#: elf-m10200.c:442 elf32-cr16.c:1440 elf32-crx.c:921 elf32-d10v.c:518
#: elf32-h8300.c:531 elf32-lm32.c:1078 elf32-m32r.c:2845 elf32-m68hc1x.c:1279
#: elf32-microblaze.c:1631 elf32-nds32.c:6052 elf32-score.c:2751
#: elf32-score7.c:2560 elf32-spu.c:5092
msgid "internal error: dangerous error"
msgstr "внутрішня помилка: небезпечна помилка"
#: elf-m10200.c:446 elf-m10300.c:2167 elf32-avr.c:1520 elf32-bfin.c:3143
#: elf32-cr16.c:1444 elf32-cris.c:2046 elf32-crx.c:925 elf32-d10v.c:522
#: elf32-epiphany.c:577 elf32-fr30.c:606 elf32-frv.c:4061 elf32-ft32.c:505
#: elf32-h8300.c:535 elf32-ip2k.c:1492 elf32-iq2000.c:703 elf32-lm32.c:1082
#: elf32-m32c.c:636 elf32-m32r.c:2849 elf32-m68hc1x.c:1283 elf32-mep.c:534
#: elf32-metag.c:1996 elf32-microblaze.c:1635 elf32-moxie.c:300
#: elf32-msp430.c:1518 elf32-mt.c:410 elf32-nds32.c:6056 elf32-or1k.c:1873
#: elf32-score.c:2760 elf32-score7.c:2564 elf32-spu.c:5096
#: elf32-tilepro.c:3384 elf32-v850.c:2318 elf32-visium.c:692
#: elf32-xstormy16.c:942 elf64-bpf.c:565 elf64-mmix.c:1553 elfxx-tilegx.c:3754
msgid "internal error: unknown error"
msgstr "внутрішня помилка: невідома помилка"
#: elf-m10300.c:1030
#, c-format
msgid "%pB: unsupported transition from %s to %s"
msgstr "%pB: непідтримуваний перехід з %s до %s"
#: elf-m10300.c:1197
#, c-format
msgid "%pB: %s' accessed both as normal and thread local symbol"
msgstr "%pB: доступ до «%s» виконується як до звичайного символу та локального для потоку виконання символу"
#: elf-m10300.c:2093 elf32-arm.c:13376 elf32-i386.c:3426 elf32-m32r.c:2331
#: elf32-m68k.c:3929 elf32-s390.c:3080 elf32-sh.c:3671 elf32-tilepro.c:3275
#: elf32-xtensa.c:3024 elf64-s390.c:3029 elf64-x86-64.c:4082
#: elfxx-sparc.c:2917 elfxx-sparc.c:3814 elfxx-tilegx.c:3665
#: elfnn-aarch64.c:5501 elfnn-aarch64.c:7104
#, c-format
msgid "%pB(%pA+%#<PRIx64>): unresolvable %s relocation against symbol `%s'"
msgstr "%pB(%pA+%#<PRIx64>): нерозв’язне пересування %s щодо символу «%s»"
#: elf-m10300.c:2155
msgid "error: inappropriate relocation type for shared library (did you forget -fpic?)"
msgstr "помилка: невідповідний тип пересування для бібліотеки спільного використання (забули -fpic?)"
#: elf-m10300.c:2159
#, c-format
msgid "%pB: taking the address of protected function '%s' cannot be done when making a shared library"
msgstr "%pB: не можна виконувати отримання адреси захищеної функції «%s» під час створення бібліотеки спільного використання"
#: elf-m10300.c:2162
msgid "internal error: suspicious relocation type used in shared library"
msgstr "внутрішня помилка: підозріливий тип пересування у бібліотеці спільного використання"
#: elf-m10300.c:2650 elf32-avr.c:2486 elf32-frv.c:5621 elf64-ia64-vms.c:365
#: elfxx-sparc.c:2684 reloc.c:8282 reloc16.c:155 elfnn-ia64.c:365
msgid "%P%F: --relax and -r may not be used together\n"
msgstr "%P%F: --relax і -r не можна використовувати одночасно\n"
#: elf-properties.c:65
#, c-format
msgid "%pB: out of memory in _bfd_elf_get_property"
msgstr "%pB: вихід за межі ділянки пам'яті у _bfd_elf_get_property"
#: elf-properties.c:91
#, c-format
msgid "warning: %pB: corrupt GNU_PROPERTY_TYPE (%ld) size: %#lx"
msgstr "попередження: %pB: пошкоджено GNU_PROPERTY_TYPE (%ld), розмір: %#lx"
#: elf-properties.c:112
#, c-format
msgid "warning: %pB: corrupt GNU_PROPERTY_TYPE (%ld) type (0x%x) datasz: 0x%x"
msgstr "попередження: %pB: пошкоджено GNU_PROPERTY_TYPE (%ld), тип (0x%x), обсяг даних: 0x%x"
#: elf-properties.c:151
#, c-format
msgid "warning: %pB: corrupt stack size: 0x%x"
msgstr "попередження: %pB: пошкоджено розмір стека: 0x%x"
#: elf-properties.c:169
#, c-format
msgid "warning: %pB: corrupt no copy on protected size: 0x%x"
msgstr "попередження: %pB: пошкоджено «не копіювати захищене», розмір: 0x%x"
#: elf-properties.c:189
#, c-format
msgid "error: %pB: <corrupt property (0x%x) size: 0x%x>"
msgstr "помилка: %pB: <пошкоджений розмір можливості (0x%x): 0x%x>"
#: elf-properties.c:205
#, c-format
msgid "warning: %pB: unsupported GNU_PROPERTY_TYPE (%ld) type: 0x%x"
msgstr "попередження: %pB: непідтримуваний тип GNU_PROPERTY_TYPE (%ld): 0x%x"
#: elf-properties.c:391
msgid "Removed property %W to merge %pB (0x%v) and %pB (0x%v)\n"
msgstr "Вилучено властивість %W для об'єднання %pB (0x%v) з %pB (0x%v)\n"
#: elf-properties.c:397
msgid "Removed property %W to merge %pB (0x%v) and %pB (not found)\n"
msgstr "Вилучено властивість %W для об'єднання %pB (0x%v) з %pB (не знайдено)\n"
#: elf-properties.c:406 elf-properties.c:484
msgid "Removed property %W to merge %pB and %pB\n"
msgstr "Вилучено властивість %W для об'єднання %pB з %pB\n"
#: elf-properties.c:410
msgid "Removed property %W to merge %pB and %pB (not found)\n"
msgstr "Вилучено властивість %W для об'єднання %pB з %pB (не знайдено)\n"
#: elf-properties.c:427
msgid "Updated property %W (0x%v) to merge %pB (0x%v) and %pB (0x%v)\n"
msgstr "Оновлено властивість %W (0x%v) для об'єднання %pB (0x%v) з %pB (0x%v)\n"
#: elf-properties.c:436
msgid "Updated property %W (%v) to merge %pB (0x%v) and %pB (not found)\n"
msgstr "Оновлено властивість %W (%v) для об'єднання %pB (0x%v) з %pB (не знайдено)\n"
#: elf-properties.c:478
msgid "Removed property %W to merge %pB (not found) and %pB (0x%v)\n"
msgstr "Вилучено властивість %W для об'єднання %pB (не знайдено) з %pB (0x%v)\n"
#. Merge .note.gnu.property sections.
#: elf-properties.c:640 elf-properties.c:642
msgid "\n"
msgstr "\n"
#: elf-properties.c:641
msgid "Merging program properties\n"
msgstr "Властивості програми об'єднання\n"
#. PR 17512: file: f057ec89.
#: elf.c:337
#, c-format
msgid "%pB: attempt to load strings from a non-string section (number %d)"
msgstr "%pB: спроба завантаження рядків із нерядкового розділу (номер %d)"
#: elf.c:362
#, c-format
msgid "%pB: invalid string offset %u >= %<PRIu64> for section `%s'"
msgstr "%pB: некоректний відступ рядка, %u >= %<PRIu64>, для розділу «%s»"
#: elf.c:514 elfnn-aarch64.c:8104
#, c-format
msgid "%pB symbol number %lu references nonexistent SHT_SYMTAB_SHNDX section"
msgstr "%pB номер символу %lu посилається на розділ SHT_SYMTAB_SHNDX, якого не існує"
#: elf.c:676
#, c-format
msgid "%pB: invalid size field in group section header: %#<PRIx64>"
msgstr "%pB: некоректні дані поля розміру у заголовку розділу груп: %#<PRIx64>"
#: elf.c:721
#, c-format
msgid "%pB: invalid entry in SHT_GROUP section [%u]"
msgstr "%pB: некоректний запис у розділі SHT_GROUP [%u]"
#: elf.c:740
#, c-format
msgid "%pB: no valid group sections found"
msgstr "%pB: не знайдено коректних розділів групи"
#. See PR 21957 for a reproducer.
#: elf.c:769
#, c-format
msgid "%pB: group section '%pA' has no contents"
msgstr "%pB: груповий розділ «%pA» не містить даних"
#: elf.c:830
#, c-format
msgid "%pB: no group info for section '%pA'"
msgstr "%pB: немає даних щодо групи для розділу «%pA»"
#: elf.c:878
#, c-format
msgid "%pB: sh_link [%d] in section `%pA' is incorrect"
msgstr "%pB: sh_link [%d] у розділі «%pA» є некоректним"
#: elf.c:891
#, c-format
msgid "%pB: SHT_GROUP section [index %d] has no SHF_GROUP sections"
msgstr "%pB: розділ SHT_GROUP [індекс %d] не має розділів SHF_GROUP"
#: elf.c:912
#, c-format
msgid "%pB: section group entry number %u is corrupt"
msgstr "%pB: запис групи розділів із номером %u пошкоджено"
#: elf.c:935
#, c-format
msgid "%pB: unknown type [%#x] section `%s' in group [%pA]"
msgstr "%pB: невідомий тип, [%#x], розділу «%s» у групі [%pA]"
#: elf.c:1453
#, c-format
msgid "%pB: invalid sh_link field (%d) in section number %d"
msgstr "%pB: некоректне поле sh_link (%d) у розділі з номером %d"
#: elf.c:1469
#, c-format
msgid "%pB: failed to find link section for section %d"
msgstr "%pB: не вдалося знайти розділ зв’язків для розділу %d"
#: elf.c:1496
#, c-format
msgid "%pB: failed to find info section for section %d"
msgstr "%pB: не вдалося знайти інформації для розділу %d"
#: elf.c:1668
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Program Header:\n"
msgstr ""
"\n"
"Заголовок програми:\n"
#: elf.c:1710
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Dynamic Section:\n"
msgstr ""
"\n"
"Динамічний розділ:\n"
#: elf.c:1851
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Version definitions:\n"
msgstr ""
"\n"
"Визначення версій:\n"
#: elf.c:1876
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Version References:\n"
msgstr ""
"\n"
"Посилання на версії:\n"
#: elf.c:1881
#, c-format
msgid " required from %s:\n"
msgstr " потрібні %s:\n"
#: elf.c:2071
#, c-format
msgid "%pB: warning: loop in section dependencies detected"
msgstr "%pB: попередження: виявлено зацикленість залежностей розділу"
#: elf.c:2178
#, c-format
msgid "%pB: warning: multiple symbol tables detected - ignoring the table in section %u"
msgstr "%pB: попередження: виявлено декілька таблиць символів — ігноруємо таблицю у розділі %u"
#: elf.c:2262
#, c-format
msgid "%pB: warning: multiple dynamic symbol tables detected - ignoring the table in section %u"
msgstr "%pB: попередження: виявлено декілька таблиць динамічних символів — ігноруємо таблицю у розділі %u"
#: elf.c:2375
#, c-format
msgid "%pB: invalid link %u for reloc section %s (index %u)"
msgstr "%pB: некоректне посилання %u для розділу пересування %s (індекс %u)"
#: elf.c:2466
#, c-format
msgid "%pB: warning: secondary relocation section '%s' for section %pA found - ignoring"
msgstr "%pB: попередження: знайдено розділ вторинних пересувань «%s» для розділу %pA — ігноруємо"
#: elf.c:2552 elf.c:2567 elf.c:2578 elf.c:2591
#, c-format
msgid "%pB: unknown type [%#x] section `%s'"
msgstr "%pB: розділ невідомого типу [%#x], «%s»"
#: elf.c:3288
#, c-format
msgid "%pB: error: alignment power %d of section `%pA' is too big"
msgstr "%pB: помилка: степінь вирівнювання %d розділу «%pA» є надто великою"
#: elf.c:3321
#, c-format
msgid "warning: section `%pA' type changed to PROGBITS"
msgstr "попередження: тип розділу «%pA» змінено на PROGBITS"
#: elf.c:3805
#, c-format
msgid "%pB: too many sections: %u"
msgstr "%pB: занадто багато розділів %u"
#: elf.c:3891
#, c-format
msgid "%pB: sh_link of section `%pA' points to discarded section `%pA' of `%pB'"
msgstr "%pB: sh_link розділу «%pA» вказує на відкинутий розділ «%pA» «%pB»"
#: elf.c:3909
#, c-format
msgid "%pB: sh_link of section `%pA' points to removed section `%pA' of `%pB'"
msgstr "%pB: sh_link розділу «%pA» вказує на вилучений розділ «%pA» «%pB»"
#: elf.c:4471
#, c-format
msgid "%pB: GNU_MBIND section `%pA' has invalid sh_info field: %d"
msgstr "%pB: у розділі GNU_MBIND «%pA» міститься некоректне поле sh_info: %d"
#: elf.c:5065
#, c-format
msgid "%pB: TLS sections are not adjacent:"
msgstr "%pB: розділи TLS не є сусідніми:"
#: elf.c:5072
#, c-format
msgid "\t TLS: %pA"
msgstr "\t TLS: %pA"
#: elf.c:5076
#, c-format
msgid "\tnon-TLS: %pA"
msgstr "\tне-TLS: %pA"
#: elf.c:5672
#, c-format
msgid "%pB: The first section in the PT_DYNAMIC segment is not the .dynamic section"
msgstr "%pB: перший розділ у сегменті PT_DYNAMIC не є розділом .dynamic"
#: elf.c:5698
#, c-format
msgid "%pB: not enough room for program headers, try linking with -N"
msgstr "%pB: недостатньо місця для заголовків програми, спробуйте виконати компонування з -N"
#: elf.c:5815
#, c-format
msgid "%pB: section %pA lma %#<PRIx64> adjusted to %#<PRIx64>"
msgstr "%pB: (розділ %pA) lma %#<PRIx64> скориговано до %#<PRIx64>"
#. The fix for this error is usually to edit the linker script being
#. used and set up the program headers manually. Either that or
#. leave room for the headers at the start of the SECTIONS.
#: elf.c:5952
#, c-format
msgid "%pB: error: PHDR segment not covered by LOAD segment"
msgstr "%pB: помилка: сегмент PHDR не покривається сегментом LOAD"
#: elf.c:5992
#, c-format
msgid "%pB: section `%pA' can't be allocated in segment %d"
msgstr "%pB: розділ «%pA» не може бути розподілено у сегменті %d"
#: elf.c:6129
#, c-format
msgid "%pB: warning: allocated section `%s' not in segment"
msgstr "%pB: попередження: розподілений розділ «%s» перебуває за межами сегмента"
#: elf.c:6290
#, c-format
msgid "%pB: error: non-load segment %d includes file header and/or program header"
msgstr "%pB: помилка: незавантажуваний сегмент %d включає заголовок файла і/або заголовок програми"
#: elf.c:6799
#, c-format
msgid "%pB: symbol `%s' required but not present"
msgstr "%pB: потрібен символ «%s», але його немає"
#: elf.c:7151
#, c-format
msgid "%pB: warning: empty loadable segment detected at vaddr=%#<PRIx64>, is this intentional?"
msgstr "%pB: попередження: виявлено порожній завантажувальний сегмент за vaddr=%#<PRIx64>, так і треба?"
#: elf.c:7779
#, c-format
msgid "%pB: warning: segment alignment of %#<PRIx64> is too large"
msgstr "%pB: попередження: вирівнювання сегмента %#<PRIx64> є надто великим"
#: elf.c:8292
#, c-format
msgid "%pB: Unable to handle section index %x in ELF symbol. Using ABS instead."
msgstr "%pB: не вдалося обробити індекс розділу %x у символі ELF. Використовуємо замість нього ABS."
#: elf.c:8322
#, c-format
msgid "unable to find equivalent output section for symbol '%s' from section '%s'"
msgstr "не вдалося знайти рівноцінний розділ виведення даних для символу «%s» з розділу «%s»"
#: elf.c:8735
#, c-format
msgid "%pB: .gnu.version_r invalid entry"
msgstr "%pB: некоректний запис .gnu.version_r"
#: elf.c:8868
#, c-format
msgid "%pB: .gnu.version_d invalid entry"
msgstr "%pB: некоректний запис .gnu.version_d"
#: elf.c:9325
#, c-format
msgid "%pB:%pA: error: attempting to write into an unallocated compressed section"
msgstr "%pB:%pA: помилка: спроба запису до нерозподіленого стисненого розділу"
#: elf.c:9334
#, c-format
msgid "%pB:%pA: error: attempting to write over the end of the section"
msgstr "%pB:%pA: помилка: спроба запису за кінцем розділу"
#: elf.c:9345
#, c-format
msgid "%pB:%pA: error: attempting to write section into an empty buffer"
msgstr "%pB:%pA: помилка: спроба запису розділу до порожнього буфера"
#: elf.c:10246
#, c-format
msgid "%pB: warning: win32pstatus %s of size %lu bytes is too small"
msgstr "%pB: попередження: win32pstatus %s розміру у %lu байтів є надто малим"
#: elf.c:10324
#, c-format
msgid "%pB: win32pstatus NOTE_INFO_MODULE of size %lu is too small to contain a name of size %u"
msgstr "%pB: win32pstatus NOTE_INFO_MODULE розміру %lu є надто малим, щоб містити назву розміру %u"
#: elf.c:12633
msgid "GNU_MBIND section is supported only by GNU and FreeBSD targets"
msgstr "підтримку розділу GNU_MBIND передбачено лише для цілей GNU і FreeBSD"
#: elf.c:12636
msgid "symbol type STT_GNU_IFUNC is supported only by GNU and FreeBSD targets"
msgstr "підтримку типу символів STT_GNU_IFUNC передбачено лише для призначень GNU та FreeBSD"
#: elf.c:12639
msgid "symbol binding STB_GNU_UNIQUE is supported only by GNU and FreeBSD targets"
msgstr "підтримку прив'язки STB_GNU_UNIQUE передбачено лише для призначень GNU та FreeBSD"
#: elf.c:12642
msgid "GNU_RETAIN section is supported only by GNU and FreeBSD targets"
msgstr "підтримку розділу GNU_RETAIN передбачено лише для цілей GNU і FreeBSD"
#: elf.c:12850 elf64-sparc.c:123 elfcode.h:1504
#, c-format
msgid "%pB(%pA): relocation %d has invalid symbol index %ld"
msgstr "%pB(%pA): пересування %d містить некоректний індекс символу, %ld"
#: elf.c:12925
#, c-format
msgid "%pB(%pA): link section cannot be set because the output file does not have a symbol table"
msgstr "%pB(%pA): не можна встановлювати розділ компонування, оскільки у файлі результатів немає таблиці символів"
#: elf.c:12937
#, c-format
msgid "%pB(%pA): info section index is invalid"
msgstr "%pB(%pA): покажчик розділу info є некоректним"
#: elf.c:12951
#, c-format
msgid "%pB(%pA): info section index cannot be set because the section is not in the output"
msgstr "%pB(%pA): не можна встановлювати індекс розділу info, оскільки цього розділу немає у виведенні"
#: elf.c:13026
#, c-format
msgid "%pB(%pA): error: secondary reloc section processed twice"
msgstr "%pB(%pA): помилка: розділ вторинних пересувань оброблено двічі"
#: elf.c:13038
#, c-format
msgid "%pB(%pA): error: secondary reloc section has zero sized entries"
msgstr "%pB(%pA): помилка: розділ вторинних пересувань містить записи нульового розміру"
#: elf.c:13049
#, c-format
msgid "%pB(%pA): error: secondary reloc section has non-standard sized entries"
msgstr "%pB(%pA): помилка: розділ вторинних пересувань містить записи нестандартного розміру"
#: elf.c:13061
#, c-format
msgid "%pB(%pA): error: secondary reloc section is empty!"
msgstr "%pB(%pA): помилка: розділ вторинних пересувань є порожнім!"
#: elf.c:13084
#, c-format
msgid "%pB(%pA): error: internal relocs missing for secondary reloc section"
msgstr "%pB(%pA): помилка: пропущено внутрішні пересування для розділу вторинних пересувань"
#: elf.c:13103
#, c-format
msgid "%pB(%pA): error: reloc table entry %u is empty"
msgstr "%pB(%pA): помилка: запис таблиці пересувань %u є порожнім"
#: elf.c:13128
#, c-format
msgid "%pB(%pA): error: secondary reloc %u references a missing symbol"
msgstr "%pB(%pA): помилка: вторинне пересування %u посилається на символ, якого немає"
#: elf.c:13145
#, c-format
msgid "%pB(%pA): error: secondary reloc %u references a deleted symbol"
msgstr "%pB(%pA): помилка: вторинне пересування %u посилається на символ, який вилучено"
#: elf.c:13158
#, c-format
msgid "%pB(%pA): error: secondary reloc %u is of an unknown type"
msgstr "%pB(%pA): помилка: вторинне пересування %u належить до невідомого типу"
#. Ignore init flag - it may not be set, despite the flags field
#. containing valid data.
#: elf32-arc.c:455 elf32-arm.c:15047 elf32-frv.c:6612 elf32-iq2000.c:868
#: elf32-m32c.c:914 elf32-mt.c:560 elf32-rl78.c:1260 elf32-rx.c:3206
#: elf32-visium.c:844 elf64-ppc.c:5347 elfnn-aarch64.c:7334
#, c-format
msgid "private flags = 0x%lx:"
msgstr "закриті прапорці = 0x%lx:"
#: elf32-arc.c:642
#, c-format
msgid "warning: %pB: conflicting platform configuration %s with %s"
msgstr "попередження: %pB: конфлікт налаштувань платформ, %s з %s"
#: elf32-arc.c:661
#, c-format
msgid "error: %pB: unable to merge CPU base attributes %s with %s"
msgstr "помилка: %pB: не вдалося об’єднати базові атрибути процесора %s з %s"
#: elf32-arc.c:698
#, c-format
msgid "error: %pB: unable to merge ISA extension attributes %s"
msgstr "помилка: %pB: не вдалося об’єднати атрибути розширення ISA %s"
#: elf32-arc.c:722
#, c-format
msgid "error: %pB: conflicting ISA extension attributes %s with %s"
msgstr "помилка: %pB: конфлікт атрибутів розширення ISA, %s з %s"
#: elf32-arc.c:762
#, c-format
msgid "error: %pB: cannot mix rf16 with full register set %pB"
msgstr "помилка: %pB: не можна одночасно використовувати rf16 і повний набір регістрів %pB"
#: elf32-arc.c:790
#, c-format
msgid "error: %pB: conflicting attributes %s: %s with %s"
msgstr "помилка: %pB: конфлікт атрибутів %s: %s з %s"
#: elf32-arc.c:817
#, c-format
msgid "error: %pB: conflicting attributes %s"
msgstr "помилка: %pB: конфлікт атрибутів %s"
#: elf32-arc.c:922
#, c-format
msgid "error: attempting to link %pB with a binary %pB of different architecture"
msgstr "помилка: спроба компонування %pB зі виконуваним файлом %pB іншої архітектури"
#: elf32-arc.c:938 elf32-iq2000.c:844 elf32-m32c.c:889 elf32-m68hc1x.c:1390
#: elf32-ppc.c:3866 elf64-sparc.c:722 elfxx-mips.c:15568
#, c-format
msgid "%pB: uses different e_flags (%#x) fields than previous modules (%#x)"
msgstr "%pB: використовуються інші поля e_flags (%#x) ніж у попередніх модулях (%#x)"
#: elf32-arc.c:1027
msgid "error: the ARC4 architecture is no longer supported"
msgstr "помилка: підтримку архітектури ARC4 припинено"
#: elf32-arc.c:1033
msgid "warning: unset or old architecture flags; use default machine"
msgstr "попередження: не встановлено прапорці архітектури або встановлено застарілі; використовуємо типову архітектуру"
#: elf32-arc.c:1159
#, c-format
msgid "%pB(%pA+%#<PRIx64>): CMEM relocation to `%s' is invalid, 16 MSB should be %#x (value is %#<PRIx64>)"
msgstr "%pB(%pA+%#<PRIx64>): пересування CMEM до «%s» є некоректним, 16 MSB має бути %#x (значення %#<PRIx64>)"
#: elf32-arc.c:1170
#, c-format
msgid "%pB(%pA+%#<PRIx64>): CMEM relocation to `%s+%#<PRIx64>' is invalid, 16 MSB should be %#x (value is %#<PRIx64>)"
msgstr "%pB(%pA+%#<PRIx64>): пересування CMEM до «%s+%#<PRIx64>» є некоректним, 16 MSB має бути %#x (значення %#<PRIx64>)"
#: elf32-arc.c:1885
msgid "GOT and PLT relocations cannot be fixed with a non dynamic linker"
msgstr "Пересування GOT і PLT не може бути виправлено, якщо компонувальник є нединамічним"
#: elf32-arc.c:1909 elf32-rl78.c:1098 elf32-rx.c:1475
#, c-format
msgid "%pB(%pA): warning: unaligned access to symbol '%s' in the small data area"
msgstr "%pB(%pA): попередження: невирівняний доступ до символу «%s» у малій області даних"
#: elf32-arc.c:1914 elf32-rl78.c:1103 elf32-rx.c:1480
#, c-format
msgid "%pB(%pA): internal error: out of range error"
msgstr "%pB(%pA): внутрішня помилка: вихід за межі діапазону"
#: elf32-arc.c:1919 elf32-rl78.c:1108 elf32-rx.c:1485
#, c-format
msgid "%pB(%pA): internal error: unsupported relocation error"
msgstr "%pB(%pA): внутрішня помилка: непідтримувана помилка пересування"
#: elf32-arc.c:1924 elf32-rl78.c:1113 elf32-rx.c:1490
#, c-format
msgid "%pB(%pA): internal error: dangerous relocation"
msgstr "%pB(%pA): внутрішня помилка: небезпечне пересування"
#: elf32-arc.c:1929 elf32-rl78.c:1118 elf32-rx.c:1495
#, c-format
msgid "%pB(%pA): internal error: unknown error"
msgstr "%pB(%pA): внутрішня помилка: невідома помилка"
#: elf32-arc.c:2023 elf32-arc.c:2091 elf32-arm.c:15502 elf32-metag.c:2251
#: elf32-nds32.c:5494 elfnn-aarch64.c:7741 elfnn-riscv.c:617
#, c-format
msgid "%pB: relocation %s against `%s' can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"
msgstr "%pB: пересування %s щодо «%s» не можна використовувати під час створення об’єкта спільного використання; повторно зберіть з -fPIC"
#: elf32-arc.c:2910
#, c-format
msgid "%pB: unknown mandatory ARC object attribute %d"
msgstr "%pB: невідомий обов’язковий атрибути об’єкта ARC %d"
#: elf32-arc.c:2918
#, c-format
msgid "warning: %pB: unknown ARC object attribute %d"
msgstr "попередження: %pB: невідомий атрибут об’єкта ARC %d"
#: elf32-arm.c:4333 elf32-arm.c:4367 elf32-arm.c:4386 elf32-arm.c:4438
#, c-format
msgid "%pB(%pA): warning: long branch veneers used in section with SHF_ARM_PURECODE section attribute is only supported for M-profile targets that implement the movw instruction"
msgstr "%pB(%pA): попередження: використання довгих зовнішніх гілок у розділах із атрибутом розділу SHF_ARM_PURECODE передбачено лише для цілей з профілем M, у яких реалізовано інструкцію movw."
#: elf32-arm.c:4398 elf32-arm.c:4452 elf32-arm.c:9141 elf32-arm.c:9231
#, c-format
msgid "%pB(%s): warning: interworking not enabled; first occurrence: %pB: %s call to %s"
msgstr "%pB(%s): попередження: сумісну роботу не увімкнено; перша згадка: %pB: виклик %s до %s"
#: elf32-arm.c:4578
#, c-format
msgid "ERROR: CMSE stub (%s section) too far (%#<PRIx64>) from destination (%#<PRIx64>)"
msgstr "Помилка: замінник CMSE (розділ %s) є надто далеким (%#<PRIx64>) від призначення (%#<PRIx64>)"
#: elf32-arm.c:4747
#, c-format
msgid "no address assigned to the veneers output section %s"
msgstr "із розділом виведення назовні %s не пов’язано адреси"
#: elf32-arm.c:4822 elf32-arm.c:6968 elf32-csky.c:3400 elf32-hppa.c:582
#: elf32-m68hc1x.c:164 elf32-metag.c:1180 elf32-nios2.c:2201 elf64-ppc.c:3827
#: elf64-ppc.c:13638 elfnn-aarch64.c:3187
#, c-format
msgid "%pB: cannot create stub entry %s"
msgstr "%pB: не вдалося створити шаблонний запис %s"
#: elf32-arm.c:5043 elf32-csky.c:3742 elf32-hppa.c:732 elf32-m68hc11.c:422
#: elf32-m68hc12.c:542 elf32-metag.c:3345 elf32-nios2.c:2494 elf64-ppc.c:11473
#: elfnn-aarch64.c:3256
msgid "%F%P: Could not assign '%pA' to an output section. Retry without --enable-non-contiguous-regions.\n"
msgstr "%F%P: не вдалося пов'язати «%pA» із розділом виведення. Повторіть без --enable-non-contiguous-regions.\n"
#: elf32-arm.c:6011
#, c-format
msgid "%pB: special symbol `%s' only allowed for ARMv8-M architecture or later"
msgstr "%pB: спеціальний символ «%s» можна використовувати лише для архітектури ARMv8-M і новіших архітектур"
#: elf32-arm.c:6020
#, c-format
msgid "%pB: invalid special symbol `%s'; it must be a global or weak function symbol"
msgstr "%pB: некоректний спеціальний символ «%s»; це має бути символ загальної або слабкої функції"
#: elf32-arm.c:6059
#, c-format
msgid "%pB: invalid standard symbol `%s'; it must be a global or weak function symbol"
msgstr "%pB: некоректний стандартний символ «%s»; це має бути загальний (global) або слабкий (weak) символ функції."
#: elf32-arm.c:6065
#, c-format
msgid "%pB: absent standard symbol `%s'"
msgstr "%pB: немає стандартного символу «%s»."
#: elf32-arm.c:6077
#, c-format
msgid "%pB: `%s' and its special symbol are in different sections"
msgstr "%pB: «%s» і її спеціальний символ перебувають у різних розділах."
#: elf32-arm.c:6089
#, c-format
msgid "%pB: entry function `%s' not output"
msgstr "%pB: вхідна функція «%s» не виводить даних"
#: elf32-arm.c:6096
#, c-format
msgid "%pB: entry function `%s' is empty"
msgstr "%pB: вхідна функція «%s» є порожньою"
#: elf32-arm.c:6225
#, c-format
msgid "%pB: --in-implib only supported for Secure Gateway import libraries"
msgstr "%pB: підтримку --in-implib передбачено лише для імпортування бібліотек Secure Gateway"
#: elf32-arm.c:6274
#, c-format
msgid "%pB: invalid import library entry: `%s'; symbol should be absolute, global and refer to Thumb functions"
msgstr "%pB: некоректний запис імпортування бібліотеки: «%s»; символ має бути абсолютним, загальним і посилатися на функції Thumb."
#: elf32-arm.c:6296
#, c-format
msgid "entry function `%s' disappeared from secure code"
msgstr "вхідна функція «%s» зникла з безпечного коду"
#: elf32-arm.c:6320
#, c-format
msgid "`%s' refers to a non entry function"
msgstr "«%s» посилається на функцію без входу"
#: elf32-arm.c:6335
#, c-format
msgid "%pB: visibility of symbol `%s' has changed"
msgstr "%pB: змінено видимість символу «%s»"
#: elf32-arm.c:6344
#, c-format
msgid "%pB: incorrect size for symbol `%s'"
msgstr "%pB: некоректний розмір символу «%s»"
#: elf32-arm.c:6363
#, c-format
msgid "offset of veneer for entry function `%s' not a multiple of its size"
msgstr "зсув обгортки для вхідної функції «%s» не є кратним до її розміру"
#: elf32-arm.c:6383
msgid "new entry function(s) introduced but no output import library specified:"
msgstr "впроваджено нові вхідні функції, але не вказано бібліотеки імпортування для виведення даних:"
#: elf32-arm.c:6391
#, c-format
msgid "start address of `%s' is different from previous link"
msgstr "початкова адреса «%s» є іншою з попереднього посилання"
#: elf32-arm.c:7101 elf32-arm.c:7136
#, c-format
msgid "unable to find %s glue '%s' for '%s'"
msgstr "не вдалося знайти склейку %s «%s» для «%s»"
#: elf32-arm.c:7847
#, c-format
msgid "%pB: BE8 images only valid in big-endian mode"
msgstr "%pB: образи BE8 є чинними лише у режимі big-endian"
#. Give a warning, but do as the user requests anyway.
#: elf32-arm.c:8074
#, c-format
msgid "%pB: warning: selected VFP11 erratum workaround is not necessary for target architecture"
msgstr "%pB: попередження: вибраний спосіб уникнення помилки VFP11 не є необхідним для архітектури призначення"
#: elf32-arm.c:8101
#, c-format
msgid "%pB: warning: selected STM32L4XX erratum workaround is not necessary for target architecture"
msgstr "%pB: попередження: вибраний спосіб уникнення помилки STM32L4XX не є необхідним для архітектури призначення"
#: elf32-arm.c:8637 elf32-arm.c:8657 elf32-arm.c:8724 elf32-arm.c:8743
#, c-format
msgid "%pB: unable to find %s veneer `%s'"
msgstr "%pB: не вдалося знайти обгортку %s «%s»"
#: elf32-arm.c:8950
#, c-format
msgid "%pB(%pA+%#x): error: multiple load detected in non-last IT block instruction: STM32L4XX veneer cannot be generated; use gcc option -mrestrict-it to generate only one instruction per IT block"
msgstr "%pB(%pA+%#x): помилка: виявлено декілька завантажень у неостанній інструкції блоку IT: обгортку STM32L4XX не може бути створено. Скористайтеся параметром gcc -mrestrict-it, щоб створювати лише одну інструкцію на блок IT."
#: elf32-arm.c:9048
#, c-format
msgid "invalid TARGET2 relocation type '%s'"
msgstr "некоректний тип пересування у TARGET2, «%s»"
#. FIXME: We ought to be able to generate thumb-1 PLT
#. instructions...
#: elf32-arm.c:9818
#, c-format
msgid "%pB: warning: thumb-1 mode PLT generation not currently supported"
msgstr "%pB: попередження: у поточній версії не передбачено підтримки створення PLT у режимі thumb-1"
#: elf32-arm.c:10127 elf32-arm.c:10169
#, c-format
msgid "%pB(%pA+%#<PRIx64>): unexpected %s instruction '%#lx' in TLS trampoline"
msgstr "%pB(%pA+%#<PRIx64>): неочікувана команда %s, «%#lx», у трампліні TLS"
#: elf32-arm.c:10519
msgid "shared object"
msgstr "спільний об'єкт"
#: elf32-arm.c:10522
msgid "PIE executable"
msgstr "Виконуваний файл PIE"
#: elf32-arm.c:10525
#, c-format
msgid "%pB: relocation %s against external or undefined symbol `%s' can not be used when making a %s; recompile with -fPIC"
msgstr "%pB: пересування %s щодо зовнішнього або невизначено символу «%s» не можна використовувати під час створення %s; повторно зберіть з -fPIC"
#: elf32-arm.c:10627 elf32-arm.c:11044
#, c-format
msgid "%pB: warning: %s BLX instruction targets %s function '%s'"
msgstr "%pB: попередження: команда %s BLX вказує на функцію %s «%s»."
#: elf32-arm.c:11678
#, c-format
msgid "%pB: expected symbol index in range 0..%lu but found local symbol with index %lu"
msgstr "%pB: мало бути використано індекс символу у діапазоні від 0 до %lu, втім, виявлено локальний символ із індексом %lu"
#: elf32-arm.c:11953 elf32-arm.c:11979
#, c-format
msgid "%pB(%pA+%#<PRIx64>): unexpected %s instruction '%#lx' referenced by TLS_GOTDESC"
msgstr "%pB(%pA+%#<PRIx64>): неочікувана команда %s, «%#lx», на яку посилається TLS_GOTDESC"
#: elf32-arm.c:12025 elf32-csky.c:4970 elf32-m68k.c:3733 elf32-metag.c:1913
#: elf32-nios2.c:4382
#, c-format
msgid "%pB(%pA+%#<PRIx64>): %s relocation not permitted in shared object"
msgstr "%pB(%pA+%#<PRIx64>): пересування %s у об’єкті спільного використання заборонено"
#: elf32-arm.c:12239
#, c-format
msgid "%pB(%pA+%#<PRIx64>): only ADD or SUB instructions are allowed for ALU group relocations"
msgstr "%pB(%pA+%#<PRIx64>): для пересувань груп ALU можна використовувати лише команди ADD або SUB"
#: elf32-arm.c:12280 elf32-arm.c:12372 elf32-arm.c:12460 elf32-arm.c:12550
#, c-format
msgid "%pB(%pA+%#<PRIx64>): overflow whilst splitting %#<PRIx64> for group relocation %s"
msgstr "%pB(%pA+%#<PRIx64>): переповнення під час спроби поділу %#<PRIx64> з метою групового пересування %s"
#: elf32-arm.c:12608 elf32-arm.c:12767
msgid "local symbol index too big"
msgstr "індекс локального символу є надто великим"
#: elf32-arm.c:12618 elf32-arm.c:12652
msgid "no dynamic index information available"
msgstr "немає доступних даних динамічного покажчика"
#: elf32-arm.c:12660
msgid "invalid dynamic index"
msgstr "некоректний динамічний індекс"
#: elf32-arm.c:12777
msgid "dynamic index information not available"
msgstr "дані динамічного покажчика недоступні"
#: elf32-arm.c:13208 elf32-sh.c:3565
#, c-format
msgid "%pB(%pA+%#<PRIx64>): %s relocation against SEC_MERGE section"
msgstr "%pB(%pA+%#<PRIx64>): пересування %s щодо розділу SEC_MERGE"
#: elf32-arm.c:13321 elf32-m68k.c:3966 elf32-xtensa.c:2762
#: elfnn-aarch64.c:6831
#, c-format
msgid "%pB(%pA+%#<PRIx64>): %s used with TLS symbol %s"
msgstr "%pB(%pA+%#<PRIx64>): %s використовується з символом TLS %s"
#: elf32-arm.c:13323 elf32-m68k.c:3968 elf32-xtensa.c:2764
#: elfnn-aarch64.c:6833
#, c-format
msgid "%pB(%pA+%#<PRIx64>): %s used with non-TLS symbol %s"
msgstr "%pB(%pA+%#<PRIx64>): %s використовується з символом поза TLS %s"
#: elf32-arm.c:13406 elf32-tic6x.c:2649 elfnn-aarch64.c:7168
msgid "out of range"
msgstr "поза діапазоном"
#: elf32-arm.c:13410 elf32-nios2.c:4516 elf32-pru.c:936 elf32-tic6x.c:2653
#: elfnn-aarch64.c:7172
msgid "unsupported relocation"
msgstr "непідтримуване пересування"
#: elf32-arm.c:13418 elf32-nios2.c:4526 elf32-pru.c:946 elf32-tic6x.c:2661
#: elfnn-aarch64.c:7180
msgid "unknown error"
msgstr "невідома помилка"
#: elf32-arm.c:13898
#, c-format
msgid "warning: not setting interworking flag of %pB since it has already been specified as non-interworking"
msgstr "попередження: прапорець сумісної роботи у %pB не встановлено, оскільки його вже було визначено так, щоб він забороняв сумісну роботу"
#: elf32-arm.c:13902
#, c-format
msgid "warning: clearing the interworking flag of %pB due to outside request"
msgstr "попередження: знято прапорець сумісної роботи у %pB у відповідь на запит ззовні"
#: elf32-arm.c:13947
#, c-format
msgid "warning: clearing the interworking flag of %pB because non-interworking code in %pB has been linked with it"
msgstr "попередження: знято прапорець сумісної роботи у %pB, оскільки з ним компонується код, який непридатний до спільної роботи, у %pB"
#: elf32-arm.c:14034
#, c-format
msgid "%pB: unknown mandatory EABI object attribute %d"
msgstr "%pB: невідомий обов’язковий атрибути об’єкта EABI %d"
#: elf32-arm.c:14042
#, c-format
msgid "warning: %pB: unknown EABI object attribute %d"
msgstr "попередження: %pB: невідомий атрибут об’єкта EABI %d"
#: elf32-arm.c:14342
#, c-format
msgid "error: %pB: unknown CPU architecture"
msgstr "помилка: %pB: невідома архітектура процесора"
#: elf32-arm.c:14380 elf32-nios2.c:2950
#, c-format
msgid "error: %pB: conflicting CPU architectures %d/%d"
msgstr "помилка: %pB: конфлікт архітектур процесорів %d/%d"
#: elf32-arm.c:14477
#, c-format
msgid "Error: %pB has both the current and legacy Tag_MPextension_use attributes"
msgstr "Помилка: для %pB визначено одразу обидва атрибути Tag_MPextension_use, current і legacy"
#: elf32-arm.c:14506
#, c-format
msgid "error: %pB uses VFP register arguments, %pB does not"
msgstr "помилка: у %pB використовуються аргументи регістри VFP, а у %pB — ні"
#: elf32-arm.c:14665
#, c-format
msgid "error: %pB: unable to merge virtualization attributes with %pB"
msgstr "помилка: %pB: об’єднання атрибутів віртуалізації з %pB неможливе"
#: elf32-arm.c:14691
#, c-format
msgid "error: %pB: conflicting architecture profiles %c/%c"
msgstr "помилка: %pB: конфлікт профілів архітектур, %c/%c"
#: elf32-arm.c:14830
#, c-format
msgid "warning: %pB: conflicting platform configuration"
msgstr "попередження: %pB: конфлікт налаштувань платформ"
#: elf32-arm.c:14839
#, c-format
msgid "error: %pB: conflicting use of R9"
msgstr "помилка: %pB: конфлікт у використанні R9"
#: elf32-arm.c:14851
#, c-format
msgid "error: %pB: SB relative addressing conflicts with use of R9"
msgstr "помилка: %pB: використання відносної адресації SB конфліктує з використанням R9"
#: elf32-arm.c:14864
#, c-format
msgid "warning: %pB uses %u-byte wchar_t yet the output is to use %u-byte wchar_t; use of wchar_t values across objects may fail"
msgstr "попередження: у %pB використовується %u-байтовий wchar_t, хоча у виведенні використовується %u-байтовий wchar_t; використання значень wchar_t між об’єктами може зазнати невдачі"
#: elf32-arm.c:14895
#, c-format
msgid "warning: %pB uses %s enums yet the output is to use %s enums; use of enum values across objects may fail"
msgstr "попередження: у %pB використовуються переліки %s, хоча у виведенні використовуються переліки %s; використання значень переліків між об’єктами може зазнати невдачі"
#: elf32-arm.c:14907
#, c-format
msgid "error: %pB uses iWMMXt register arguments, %pB does not"
msgstr "помилка: у %pB використовуються аргументи-регістри iWMMXt, а у %pB — ні"
#: elf32-arm.c:14924
#, c-format
msgid "error: fp16 format mismatch between %pB and %pB"
msgstr "помилка: розбіжності у визначенні форматування fp16 між %pB та %pB"
#: elf32-arm.c:14960
#, c-format
msgid "%pB has both the current and legacy Tag_MPextension_use attributes"
msgstr "для %pB визначено одразу обидва атрибути Tag_MPextension_use, current і legacy"
#: elf32-arm.c:15056
#, c-format
msgid " [interworking enabled]"
msgstr " [увімкнено сумісну роботу]"
#: elf32-arm.c:15064
#, c-format
msgid " [VFP float format]"
msgstr " [формат float VFP]"
#: elf32-arm.c:15066
#, c-format
msgid " [Maverick float format]"
msgstr " [формат float Maverick]"
#: elf32-arm.c:15068
#, c-format
msgid " [FPA float format]"
msgstr " [формат float FPA]"
#: elf32-arm.c:15071
#, c-format
msgid " [floats passed in float registers]"
msgstr " [числа з рухомою комою передано до регістрів чисел з рухомою комою]"
#: elf32-arm.c:15074 elf32-arm.c:15160
#, c-format
msgid " [position independent]"
msgstr " [незалежний від позиції]"
#: elf32-arm.c:15077
#, c-format
msgid " [new ABI]"
msgstr " [новий ABI]"
#: elf32-arm.c:15080
#, c-format
msgid " [old ABI]"
msgstr " [старий ABI]"
#: elf32-arm.c:15083
#, c-format
msgid " [software FP]"
msgstr " [програмна FP]"
#: elf32-arm.c:15092
#, c-format
msgid " [Version1 EABI]"
msgstr " [Версія1 EABI]"
#: elf32-arm.c:15095 elf32-arm.c:15106
#, c-format
msgid " [sorted symbol table]"
msgstr " [впорядкована таблиця символів]"
#: elf32-arm.c:15097 elf32-arm.c:15108
#, c-format
msgid " [unsorted symbol table]"
msgstr " [невпорядкована таблиця символів]"
#: elf32-arm.c:15103
#, c-format
msgid " [Version2 EABI]"
msgstr " [Версія2 EABI]"
#: elf32-arm.c:15111
#, c-format
msgid " [dynamic symbols use segment index]"
msgstr " [динамічні символи використовують індекс сегмента]"
#: elf32-arm.c:15114
#, c-format
msgid " [mapping symbols precede others]"
msgstr " [символи відображення передують іншим]"
#: elf32-arm.c:15121
#, c-format
msgid " [Version3 EABI]"
msgstr " [Версія3 EABI]"
#: elf32-arm.c:15125
#, c-format
msgid " [Version4 EABI]"
msgstr " [Версія4 EABI]"
#: elf32-arm.c:15129
#, c-format
msgid " [Version5 EABI]"
msgstr " [Версія5 EABI]"
#: elf32-arm.c:15132
#, c-format
msgid " [soft-float ABI]"
msgstr " [ABI програмної рухомої крапки]"
#: elf32-arm.c:15135
#, c-format
msgid " [hard-float ABI]"
msgstr " [ABI апаратної рухомої крапки]"
#: elf32-arm.c:15141
#, c-format
msgid " [BE8]"
msgstr " [BE8]"
#: elf32-arm.c:15144
#, c-format
msgid " [LE8]"
msgstr " [LE8]"
#: elf32-arm.c:15150
#, c-format
msgid " <EABI version unrecognised>"
msgstr " <нерозпізнана версія EABI>"
#: elf32-arm.c:15157
#, c-format
msgid " [relocatable executable]"
msgstr " [придатний до пересування виконуваний файл]"
#: elf32-arm.c:15163
#, c-format
msgid " [FDPIC ABI supplement]"
msgstr " [доповнення ABI FDPIC]"
#: elf32-arm.c:15168 elfnn-aarch64.c:7337
#, c-format
msgid " <Unrecognised flag bits set>"
msgstr " <Нерозпізнаний набір бітів прапорців>"
#: elf32-arm.c:15285 elf32-arm.c:15419 elf32-i386.c:1524 elf32-s390.c:923
#: elf32-tic6x.c:2724 elf32-tilepro.c:1435 elf32-xtensa.c:1094
#: elf64-s390.c:845 elf64-x86-64.c:1900 elfxx-sparc.c:1386 elfxx-tilegx.c:1662
#: elfnn-aarch64.c:7608 elfnn-riscv.c:660
#, c-format
msgid "%pB: bad symbol index: %d"
msgstr "%pB: помилковий індекс символу: %d"
#: elf32-arm.c:15675
#, c-format
msgid "FDPIC does not yet support %s relocation to become dynamic for executable"
msgstr "У FDPIC ще не передбачено підтримки перетворення пересування %s на динамічне для виконуваних файлів"
#: elf32-arm.c:16936
#, c-format
msgid "errors encountered processing file %pB"
msgstr "під час обробки файла сталися помилки, %pB"
#: elf32-arm.c:17309 elflink.c:12991 elflink.c:13038
#, c-format
msgid "could not find section %s"
msgstr "не вдалося знайти розділ %s"
#: elf32-arm.c:18230
#, c-format
msgid "%pB: Number of symbols in input file has increased from %lu to %u\n"
msgstr "%pB: кількість символів у файлі вхідних даних збільшено з %lu до %u\n"
#: elf32-arm.c:18494
#, c-format
msgid "%pB: error: Cortex-A8 erratum stub is allocated in unsafe location"
msgstr "%pB: помилка: замінник для обробника помилки Cortex-A8 розташовано за небезпечною адресою"
#. There's not much we can do apart from complain if this
#. happens.
#: elf32-arm.c:18521
#, c-format
msgid "%pB: error: Cortex-A8 erratum stub out of range (input file too large)"
msgstr "%pB: помилка: замінник для обробника помилки Cortex-A8 перебуває поза доступним діапазоном (файл вхідних даних є надто великим)"
#: elf32-arm.c:19348 elf32-arm.c:19370
#, c-format
msgid "%pB: error: VFP11 veneer out of range"
msgstr "%pB: помилка: обгортка VFP11 поза діапазоном"
#: elf32-arm.c:19421
#, c-format
msgid "%pB(%#<PRIx64>): error: cannot create STM32L4XX veneer; jump out of range by %<PRId64> bytes; cannot encode branch instruction"
msgstr "%pB(%#<PRIx64>): помилка: не вдалося створити обгортку STM32L4XX. Перехід за межі припустимого діапазону на %<PRId64> байтів. Кодування інструкції розгалуження неможливе."
#: elf32-arm.c:19460
#, c-format
msgid "%pB: error: cannot create STM32L4XX veneer"
msgstr "%pB: помилка: не вдалося створити обгортку STM32L4XX"
#: elf32-arm.c:20544
#, c-format
msgid "error: %pB is already in final BE8 format"
msgstr "помилка: %pB вже зберігається у остаточному форматі BE8"
#: elf32-arm.c:20620
#, c-format
msgid "error: source object %pB has EABI version %d, but target %pB has EABI version %d"
msgstr "помилка: об’єкт-джерело, %pB, використовує версію EABI %d, а призначення, %pB, використовує версію EABI %d"
#: elf32-arm.c:20635
#, c-format
msgid "error: %pB is compiled for APCS-%d, whereas target %pB uses APCS-%d"
msgstr "помилка: %pB зібрано для APCS-%d, тоді як %pB використовує APCS-%d"
#: elf32-arm.c:20645
#, c-format
msgid "error: %pB passes floats in float registers, whereas %pB passes them in integer registers"
msgstr "помилка: %pB передає числа з рухомою комою до регістрів, а %pB передає їх у цілочисельні регістри"
#: elf32-arm.c:20649
#, c-format
msgid "error: %pB passes floats in integer registers, whereas %pB passes them in float registers"
msgstr "помилка: %pB передає цілі числа до регістрів, а %pB передає їх у регістри чисел з рухомою комою"
#: elf32-arm.c:20659 elf32-arm.c:20663 elf32-arm.c:20673
#, c-format
msgid "error: %pB uses %s instructions, whereas %pB does not"
msgstr "помилка: у %pB використовуються команди %s, а у %pB — ні"
#: elf32-arm.c:20677
#, c-format
msgid "error: %pB does not use %s instructions, whereas %pB does"
msgstr "помилка: у %pB не використовуються команди %s, а у %pB — так"
#: elf32-arm.c:20696
#, c-format
msgid "error: %pB uses software FP, whereas %pB uses hardware FP"
msgstr "помилка: у %pB використовуються програмні FP, а у %pB — апаратні FP"
#: elf32-arm.c:20700
#, c-format
msgid "error: %pB uses hardware FP, whereas %pB uses software FP"
msgstr "помилка: у %pB використовуються апаратні FP, а у %pB — програмні FP"
#: elf32-arm.c:20714
#, c-format
msgid "warning: %pB supports interworking, whereas %pB does not"
msgstr "попередження: у %pB передбачено сумісну роботу, а у %pB не передбачено"
#: elf32-arm.c:20720
#, c-format
msgid "warning: %pB does not support interworking, whereas %pB does"
msgstr "попередження: у %pB не передбачено сумісної роботи, а у %pB передбачено"
#: elf32-avr.c:1516 elf32-bfin.c:3139 elf32-cris.c:2042 elf32-epiphany.c:573
#: elf32-fr30.c:602 elf32-frv.c:4057 elf32-ft32.c:501 elf32-ip2k.c:1488
#: elf32-iq2000.c:699 elf32-m32c.c:632 elf32-mep.c:530 elf32-metag.c:1992
#: elf32-moxie.c:296 elf32-msp430.c:1514 elf32-mt.c:406 elf32-or1k.c:1869
#: elf32-tilepro.c:3380 elf32-v850.c:2302 elf32-visium.c:688
#: elf32-xstormy16.c:938 elf64-bpf.c:561 elf64-mmix.c:1549 elfxx-tilegx.c:3750
msgid "internal error: dangerous relocation"
msgstr "внутрішня помилка: небезпечне пересування"
#: elf32-avr.c:3324 elfnn-aarch64.c:3218
#, c-format
msgid "cannot create stub entry %s"
msgstr "не вдалося створити шаблонний запис %s"
#: elf32-bfin.c:107 elf32-bfin.c:363
msgid "relocation should be even number"
msgstr "пересування має бути вказано парним числом"
#: elf32-bfin.c:1587
#, c-format
msgid "%pB(%pA+%#<PRIx64>): unresolvable relocation against symbol `%s'"
msgstr "%pB(%pA+%#<PRIx64>): нерозв’язне пересування щодо символу «%s»"
#: elf32-bfin.c:1619 elf32-i386.c:3466 elf32-m68k.c:4006 elf32-s390.c:3138
#: elf64-s390.c:3087 elf64-x86-64.c:4137
#, c-format
msgid "%pB(%pA+%#<PRIx64>): reloc against `%s': error %d"
msgstr "%pB(%pA+%#<PRIx64>): пересування щодо «%s»: помилка %d"
#: elf32-bfin.c:2645
#, c-format
msgid "%pB: relocation at `%pA+%#<PRIx64>' references symbol `%s' with nonzero addend"
msgstr "%pB: пересування у «%pA+%#<PRIx64>» посилається на символ «%s» з ненульовим доданком"
#: elf32-bfin.c:2662
msgid "relocation references symbol not defined in the module"
msgstr "пересування посилається на символ, який не визначено у модулі"
#: elf32-bfin.c:2760
msgid "R_BFIN_FUNCDESC references dynamic symbol with nonzero addend"
msgstr "R_BFIN_FUNCDESC посилається на динамічний символ з ненульовим доданком"
#: elf32-bfin.c:2800 elf32-bfin.c:2921
msgid "cannot emit fixups in read-only section"
msgstr "не можна використовувати адресну прив’язку у розділі, придатному лише для читання"
#: elf32-bfin.c:2830 elf32-bfin.c:2958 elf32-lm32.c:1007 elf32-sh.c:4383
msgid "cannot emit dynamic relocations in read-only section"
msgstr "не можна використовувати динамічні пересування у розділі, призначеному лише для читання"
#: elf32-bfin.c:2880
msgid "R_BFIN_FUNCDESC_VALUE references dynamic symbol with nonzero addend"
msgstr "R_BFIN_FUNCDESC_VALUE посилається на динамічний символ з ненульовим доданком"
#: elf32-bfin.c:3043
msgid "relocations between different segments are not supported"
msgstr "підтримки пересування між різними сегментами не передбачено"
#: elf32-bfin.c:3044
msgid "warning: relocation references a different segment"
msgstr "попередження: у пересуванні виявлено посилання на інший сегмент"
#. Ignore init flag - it may not be set, despite the flags field containing valid data.
#: elf32-bfin.c:4729 elf32-cris.c:3862 elf32-m68hc1x.c:1415 elf32-m68k.c:1265
#: elf32-score.c:3996 elf32-score7.c:3801 elf32-vax.c:536 elf32-xgate.c:494
#: elfxx-mips.c:16254
#, c-format
msgid "private flags = %lx:"
msgstr "закриті прапорці = %lx:"
#: elf32-bfin.c:4780 elf32-frv.c:6585
#, c-format
msgid "%pB: cannot link non-fdpic object file into fdpic executable"
msgstr "%pB: не можна компонувати об’єктний файл не-fdpic до виконуваного файла fdpic"
#: elf32-bfin.c:4784 elf32-frv.c:6589
#, c-format
msgid "%pB: cannot link fdpic object file into non-fdpic executable"
msgstr "%pB: не можна компонувати об’єктний файл fdpic до виконуваного файла не-fdpic"
#: elf32-bfin.c:4921
#, c-format
msgid "*** check this relocation %s"
msgstr "*** перевірте це пересування: %s"
#: elf32-bfin.c:5037
msgid "the bfin target does not currently support the generation of copy relocations"
msgstr "у поточній версії не передбачено для цілі bfin створення пересувань копіювання"
#: elf32-bfin.c:5331 elf32-cr16.c:2713 elf32-m68k.c:4420
msgid "unsupported relocation type"
msgstr "непідтримуваний тип пересування"
#: elf32-cris.c:1120
#, c-format
msgid "%pB, section %pA: unresolvable relocation %s against symbol `%s'"
msgstr "%pB, розділ %pA: нерозв’язне пересування %s щодо символу «%s»"
#: elf32-cris.c:1185
#, c-format
msgid "%pB, section %pA: no PLT nor GOT for relocation %s against symbol `%s'"
msgstr "%pB, розділ %pA: немає ні PLT, ні GOT для пересування %s щодо символу «%s»"
#: elf32-cris.c:1188
#, c-format
msgid "%pB, section %pA: no PLT for relocation %s against symbol `%s'"
msgstr "%pB, розділ %pA: немає PLT для пересування %s щодо символу «%s»"
#: elf32-cris.c:1194 elf32-cris.c:1327 elf32-cris.c:1592 elf32-cris.c:1675
#: elf32-cris.c:1828 elf32-tic6x.c:2560
msgid "[whose name is lost]"
msgstr "[чию назву втрачено]"
#: elf32-cris.c:1312 elf32-tic6x.c:2544
#, c-format
msgid "%pB, section %pA: relocation %s with non-zero addend %<PRId64> against local symbol"
msgstr "%pB, розділ %pA: пересування %s з ненульовим доданком, %<PRId64>, щодо локального символу"
#: elf32-cris.c:1321 elf32-cris.c:1669 elf32-cris.c:1822 elf32-tic6x.c:2553
#, c-format
msgid "%pB, section %pA: relocation %s with non-zero addend %<PRId64> against symbol `%s'"
msgstr "%pB, розділ %pA: пересування %s з ненульовим доданком, %<PRId64>, щодо символу «%s»"
#: elf32-cris.c:1348
#, c-format
msgid "%pB, section %pA: relocation %s is not allowed for global symbol: `%s'"
msgstr "%pB, розділ %pA: не можна виконувати пересування %s для загального символу: «%s»"
#: elf32-cris.c:1365
#, c-format
msgid "%pB, section %pA: relocation %s with no GOT created"
msgstr "%pB, розділ %pA: пересування %s без створеного GOT"
#. We shouldn't get here for GCC-emitted code.
#: elf32-cris.c:1582
#, c-format
msgid "%pB, section %pA: relocation %s has an undefined reference to `%s', perhaps a declaration mixup?"
msgstr "%pB, розділ %pA: у пересуванні %s є невизначене посилання на «%s», можливо, адресна прив’язка оголошення?"
#: elf32-cris.c:1585
#, c-format
msgid "%pB, section %pA: relocation %s is not allowed for `%s', a global symbol with default visibility, perhaps a declaration mixup?"
msgstr "%pB, розділ %pA: не можна виконувати пересування %s для символу «%s», загального символу із типовою видимістю. Можливо, помилка у оголошенні?"
#: elf32-cris.c:1956
#, c-format
msgid "%pB, section %pA: relocation %s is not allowed for symbol: `%s' which is defined outside the program, perhaps a declaration mixup?"
msgstr "%pB, розділ %pA: не можна виконувати пересування %s для символу «%s», який визначено поза програмою. Можливо, помилка у оголошенні?"
#: elf32-cris.c:2009
msgid "(too many global variables for -fpic: recompile with -fPIC)"
msgstr "(забагато загальних змінних для -fpic: виконайте повторне збирання з -fPIC)"
#: elf32-cris.c:2016
msgid "(thread-local data too big for -fpic or -msmall-tls: recompile with -fPIC or -mno-small-tls)"
msgstr "(дані локального потоку є надто великими для -fpic або -msmall-tls: повторно зберіть з -fPIC або -mno-small-tls)"
#: elf32-cris.c:3051
#, c-format
msgid "%pB, section %pA: v10/v32 compatible object must not contain a PIC relocation"
msgstr "%pB, розділ %pA: об’єкт версії 10/32 не повинен містити пересування PIC"
#: elf32-cris.c:3105
#, c-format
msgid ""
"%pB, section %pA:\n"
" relocation %s not valid in a shared object; typically an option mixup, recompile with -fPIC"
msgstr ""
"%pB, розділ %pA:\n"
" пересування %s не є коректним у спільному об’єкті; типовою причиною є конфлікт параметрів, перекомпілюйте з -fPIC"
#: elf32-cris.c:3323
#, c-format
msgid "%pB, section %pA: relocation %s should not be used in a shared object; recompile with -fPIC"
msgstr ""
"%pB, розділ %pA:\n"
" пересування %s не слід використовувати у спільному об’єкті; перекомпілюйте з -fPIC"
#: elf32-cris.c:3701
#, c-format
msgid "%pB, section `%pA', to symbol `%s': relocation %s should not be used in a shared object; recompile with -fPIC"
msgstr "%pB, розділ «%pA» до символу «%s»: пересування %s не слід використовувати у спільному об’єкті; перекомпілюйте з -fPIC"
#: elf32-cris.c:3813
msgid "unexpected machine number"
msgstr "неочікуваний номер машини"
#: elf32-cris.c:3865
#, c-format
msgid " [symbols have a _ prefix]"
msgstr " [символи містять префікс _]"
#: elf32-cris.c:3868
#, c-format
msgid " [v10 and v32]"
msgstr " [v10 та v32]"
#: elf32-cris.c:3871
#, c-format
msgid " [v32]"
msgstr " [v32]"
#: elf32-cris.c:3915
#, c-format
msgid "%pB: uses _-prefixed symbols, but writing file with non-prefixed symbols"
msgstr "%pB: використовуються символи з префіксом «_», але виконується запис файла з символами без префіксів"
#: elf32-cris.c:3916
#, c-format
msgid "%pB: uses non-prefixed symbols, but writing file with _-prefixed symbols"
msgstr "%pB: використовуються символи без префікса «_», але виконується запис файла з символами з префіксами «_»"
#: elf32-cris.c:3935
#, c-format
msgid "%pB contains CRIS v32 code, incompatible with previous objects"
msgstr "у %pB міститься код v32 CRIS, несумісний з попередніми об’єктами"
#: elf32-cris.c:3937
#, c-format
msgid "%pB contains non-CRIS-v32 code, incompatible with previous objects"
msgstr "у %pB міститься код, який не є кодом v32 CRIS, несумісний з попередніми об’єктами"
#: elf32-csky.c:2019
msgid "GOT table size out of range"
msgstr "Розмір таблиці GOT поза межами припустимого діапазону"
#: elf32-csky.c:2831
#, c-format
msgid "warning: unrecognized arch eflag '%#lx'"
msgstr "попередження: нерозпізнаний e-прапорець архітектури, «%#lx»"
#: elf32-csky.c:2854
#, c-format
msgid "warning: unrecognised arch name '%#x'"
msgstr "попередження: невідома назва архітектури «%#x»"
#: elf32-csky.c:2928 elf32-csky.c:3086
#, c-format
msgid "%pB: machine flag conflict with target"
msgstr "%pB: конфлікт прапорця архітектури із призначенням"
#: elf32-csky.c:2941
#, c-format
msgid "warning: file %pB's arch flag %s conflict with target %s,set target arch flag to %s"
msgstr "попередження: прапорець архітектури файла %pB %s конфліктує із призначенням %s, встановіть прапорець архітектури у значення %s"
#: elf32-csky.c:2970
#, c-format
msgid "Error: %pB and %pB has different VDSP version"
msgstr "Помилка: версії VDSP %pB і %pB є різними"
#: elf32-csky.c:2987
#, c-format
msgid "Error: %pB and %pB has different DSP version"
msgstr "Помилка: версії DSP %pB і %pB є різними"
#: elf32-csky.c:3005
#, c-format
msgid "Error: %pB and %pB has different FPU ABI"
msgstr "Помилка: %pB і %pB мають різні двійкові інтерфейси процесора-обробника чисел із рухомою крапкою"
#: elf32-csky.c:3100
#, c-format
msgid "warning: file %pB's arch flag %s conflicts with target ck%s, using %s"
msgstr "попередження: прапорець архітектури файла %pB %s конфліктує із прапорцем призначення ck%s, використовуємо %s"
#. The r_type is error, not support it.
#: elf32-csky.c:4342 elf32-i386.c:350
#, c-format
msgid "%pB: unsupported relocation type: %#x"
msgstr "%pB: непідтримуваний тип пересування %#x"
#: elf32-dlx.c:141
#, c-format
msgid "branch (PC rel16) to section (%s) not supported"
msgstr "відгалуження (PC rel16) до розділу (%s) не підтримується"
#: elf32-dlx.c:204
#, c-format
msgid "jump (PC rel26) to section (%s) not supported"
msgstr "не передбачено підтримки переходу (PC rel26) до розділу (%s)"
#. Only if it's not an unresolved symbol.
#: elf32-epiphany.c:569 elf32-ip2k.c:1484
msgid "unsupported relocation between data/insn address spaces"
msgstr "непідтримуване пересування між просторами адрес data та insn"
#: elf32-frv.c:1453 elf32-frv.c:1604
msgid "relocation requires zero addend"
msgstr "для пересування потрібен нульовий доданок"
#: elf32-frv.c:2833
#, c-format
msgid "%H: relocation to `%s+%v' may have caused the error above\n"
msgstr "%H: повідомлення про помилку, наведене вище, можливо спричинене пересуванням до «%s+%v»\n"
#: elf32-frv.c:2850
msgid "%H: relocation references symbol not defined in the module\n"
msgstr "%H: пересування посилається на символ, який не визначено у модулі\n"
#: elf32-frv.c:2926
msgid "%H: R_FRV_GETTLSOFF not applied to a call instruction\n"
msgstr "%H: R_FRV_GETTLSOFF є незастосовним до команди виклику (call)\n"
#: elf32-frv.c:2967
msgid "%H: R_FRV_GOTTLSDESC12 not applied to an lddi instruction\n"
msgstr "%H: R_FRV_GOTTLSDESC12 є незастосовним до команди lddi\n"
#: elf32-frv.c:3038
msgid "%H: R_FRV_GOTTLSDESCHI not applied to a sethi instruction\n"
msgstr "%H: R_FRV_GOTTLSDESCHI є незастосовним до команди sethi\n"
#: elf32-frv.c:3075
msgid "%H: R_FRV_GOTTLSDESCLO not applied to a setlo or setlos instruction\n"
msgstr "%H: R_FRV_GOTTLSDESCLO є незастосовним до команди setlo або setlos\n"
#: elf32-frv.c:3122
msgid "%H: R_FRV_TLSDESC_RELAX not applied to an ldd instruction\n"
msgstr "%H: R_FRV_TLSDESC_RELAX є незастосовним до команди ldd\n"
#: elf32-frv.c:3206
msgid "%H: R_FRV_GETTLSOFF_RELAX not applied to a calll instruction\n"
msgstr "%H: R_FRV_GETTLSOFF_RELAX є незастосовним до команди calll\n"
#: elf32-frv.c:3260
msgid "%H: R_FRV_GOTTLSOFF12 not applied to an ldi instruction\n"
msgstr "%H: R_FRV_GOTTLSOFF12 є незастосовним до команди ldi\n"
#: elf32-frv.c:3290
msgid "%H: R_FRV_GOTTLSOFFHI not applied to a sethi instruction\n"
msgstr "%H: R_FRV_GOTTLSOFFHI є незастосовним до команди sethi\n"
#: elf32-frv.c:3319
msgid "%H: R_FRV_GOTTLSOFFLO not applied to a setlo or setlos instruction\n"
msgstr "%H: R_FRV_GOTTLSOFFLO є незастосовним до команди setlo або setlos\n"
#: elf32-frv.c:3349
msgid "%H: R_FRV_TLSOFF_RELAX not applied to an ld instruction\n"
msgstr "%H: R_FRV_TLSOFF_RELAX є незастосовним до команди ld\n"
#: elf32-frv.c:3394
msgid "%H: R_FRV_TLSMOFFHI not applied to a sethi instruction\n"
msgstr "%H: R_FRV_TLSMOFFHI є незастосовним до команди sethi\n"
#: elf32-frv.c:3421
msgid "R_FRV_TLSMOFFLO not applied to a setlo or setlos instruction\n"
msgstr "R_FRV_TLSMOFFLO є незастосовним до команди setlo або setlos\n"
#: elf32-frv.c:3542 elf32-frv.c:3662
msgid "%H: %s references dynamic symbol with nonzero addend\n"
msgstr "%H: %s посилається на динамічний символ з ненульовим доданком\n"
#: elf32-frv.c:3583 elf32-frv.c:3704
msgid "%H: cannot emit fixups in read-only section\n"
msgstr "%H: не можна використовувати адресну прив’язку у розділі, придатному лише для читання\n"
#: elf32-frv.c:3613 elf32-frv.c:3746
msgid "%H: cannot emit dynamic relocations in read-only section\n"
msgstr "%H: не можна використовувати динамічні пересування у розділі, призначеному лише для читання\n"
#: elf32-frv.c:3918
#, c-format
msgid "%H: reloc against `%s' references a different segment\n"
msgstr "%H: пересування щодо «%s» посилається на інший сегмент\n"
#: elf32-frv.c:4069
#, c-format
msgid "%H: reloc against `%s': %s\n"
msgstr "%H: пересування щодо «%s»: %s\n"
#: elf32-frv.c:6496
#, c-format
msgid "%pB: compiled with %s and linked with modules that use non-pic relocations"
msgstr "%pB: зібрано з %s і скомпоновано з модулями, у яких використовуються пересування не-pic"
#: elf32-frv.c:6550 elf32-iq2000.c:830 elf32-m32c.c:876
#, c-format
msgid "%pB: compiled with %s and linked with modules compiled with %s"
msgstr "%pB: зібрано з %s і скомпоновано з модулями, зібраними з %s"
#: elf32-frv.c:6563
#, c-format
msgid "%pB: uses different unknown e_flags (%#x) fields than previous modules (%#x)"
msgstr "%pB: використовуються інші невідомі поля e_flags (%#x) ніж у попередніх модулях (%#x)"
#: elf32-gen.c:71
#, c-format
msgid "%pB: relocations in generic ELF (EM: %d)"
msgstr "%pB: пересування у типовому ELF (EM: %d)"
#: elf32-hppa.c:761 elf32-hppa.c:842 elf64-ppc.c:12022
msgid "%F%P: Could not assign %pA to an output section. Retry without --enable-non-contiguous-regions.\n"
msgstr "%F%P: не вдалося пов'язати %pA із розділом виведення. Повторіть без --enable-non-contiguous-regions.\n"
#: elf32-hppa.c:863 elf32-hppa.c:3403
#, c-format
msgid "%pB(%pA+%#<PRIx64>): cannot reach %s, recompile with -ffunction-sections"
msgstr "%pB(%pA+%#<PRIx64>): не вдалося досягти %s, повторно зберіть з -ffunction-sections"
#: elf32-hppa.c:1241
#, c-format
msgid "%pB: relocation %s can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"
msgstr "%pB: пересування %s не можна використовувати під час створення об’єкта спільного використання; повторно зберіть з -fPIC"
#: elf32-hppa.c:2580
#, c-format
msgid "%pB: duplicate export stub %s"
msgstr "%pB: дублювання шаблона експортування %s"
#: elf32-hppa.c:3236
#, c-format
msgid "%pB(%pA+%#<PRIx64>): %s fixup for insn %#x is not supported in a non-shared link"
msgstr "%pB(%pA+%#<PRIx64>): підтримки адресної прив’язки %s для інструкції %#x не передбачено у посиланні неспільного використання"
#: elf32-hppa.c:4032
#, c-format
msgid "%s has both normal and TLS relocs"
msgstr "%s містить одразу звичайні пересування і пересування TLS"
#: elf32-hppa.c:4050
#, c-format
msgid "%pB:%s has both normal and TLS relocs"
msgstr "%pB:%s містить одразу звичайні пересування і пересування TLS"
#: elf32-hppa.c:4109
#, c-format
msgid "%pB(%pA+%#<PRIx64>): cannot handle %s for %s"
msgstr "%pB(%pA+%#<PRIx64>): не вдалося обробити %s для %s"
#: elf32-hppa.c:4413
msgid ".got section not immediately after .plt section"
msgstr "Розділ .got не перебуває одразу за розділом .plt"
#: elf32-i386.c:1169 elf64-x86-64.c:1380
#, c-format
msgid "%pB: TLS transition from %s to %s against `%s' at %#<PRIx64> in section `%pA' failed"
msgstr "%pB: перенесення TLS з %s до %s щодо «%s» у %#<PRIx64> у розділі «%pA» зазнало невдачі"
#: elf32-i386.c:1272
#, c-format
msgid "%pB: direct GOT relocation R_386_GOT32X against `%s' without base register can not be used when making a shared object"
msgstr "%pB: безпосереднє пересування GOT R_386_GOT32X щодо «%s» без базового регістра не можна використовувати під час створення об’єкта спільного використання"
#: elf32-i386.c:1721 elf32-s390.c:1151 elf32-sh.c:5488 elf32-tilepro.c:1548
#: elf32-xtensa.c:1266 elf64-s390.c:1083 elfxx-sparc.c:1556
#: elfxx-tilegx.c:1767 elfnn-riscv.c:568
#, c-format
msgid "%pB: `%s' accessed both as normal and thread local symbol"
msgstr "%pB: доступ до «%s» виконується як до звичайного символу, так і до локального для потоку виконання символу"
#: elf32-i386.c:1793
#, c-format
msgid "%pB: unsupported non-PIC call to IFUNC `%s'"
msgstr "%pB: непідтримуваний виклик без PIC IFUNC «%s»"
#: elf32-i386.c:2373 elf64-x86-64.c:2721 elfnn-riscv.c:2284
#, c-format
msgid "%pB: relocation %s against STT_GNU_IFUNC symbol `%s' isn't supported"
msgstr "%pB: підтримки пересування %s щодо символу STT_GNU_IFUNC «%s» не передбачено"
#: elf32-i386.c:2406 elf32-i386.c:3677 elf32-i386.c:3824 elf64-x86-64.c:2778
#: elf64-x86-64.c:4310 elf64-x86-64.c:4472 elfnn-riscv.c:2157
#: elfnn-riscv.c:2956 elfnn-riscv.c:3030
#, c-format
msgid "Local IFUNC function `%s' in %pB\n"
msgstr "Локальна функція IFUNC «%s» у %pB\n"
#: elf32-i386.c:2575
#, c-format
msgid "%pB: direct GOT relocation %s against `%s' without base register can not be used when making a shared object"
msgstr "%pB: безпосереднє пересування %s щодо «%s» без базового регістра не можна використовувати під час створення об’єкта спільного використання"
#: elf32-i386.c:2610 elf64-x86-64.c:2988
msgid "hidden symbol"
msgstr "прихованого символу"
#: elf32-i386.c:2613 elf64-x86-64.c:2991
msgid "internal symbol"
msgstr "внутрішнього символу"
#: elf32-i386.c:2616 elf64-x86-64.c:2994
msgid "protected symbol"
msgstr "захищеного символу"
#: elf32-i386.c:2619 elf64-x86-64.c:2997
msgid "symbol"
msgstr "символу"
#: elf32-i386.c:2625
#, c-format
msgid "%pB: relocation R_386_GOTOFF against undefined %s `%s' can not be used when making a shared object"
msgstr "%pB: пересування R_386_GOTOFF щодо невизначеного %s, «%s», не можна використовувати під час створення об’єкта спільного використання"
#: elf32-i386.c:2638
#, c-format
msgid "%pB: relocation R_386_GOTOFF against protected %s `%s' can not be used when making a shared object"
msgstr "%pB: не можна використовувати R_386_GOTOFF пересування щодо захищеної %s «%s» під час створення об’єкта спільного використання"
#: elf32-ip2k.c:855 elf32-ip2k.c:861 elf32-ip2k.c:928 elf32-ip2k.c:934
msgid "ip2k relaxer: switch table without complete matching relocation information."
msgstr "Оптимізатор розміру ip2k: таблиця перемикань без повних даних щодо відповідності пересувань."
#: elf32-ip2k.c:878 elf32-ip2k.c:961
msgid "ip2k relaxer: switch table header corrupt."
msgstr "Оптимізатор розміру ip2k: пошкоджено заголовок таблиці перемикань"
#: elf32-ip2k.c:1297
#, c-format
msgid "ip2k linker: missing page instruction at %#<PRIx64> (dest = %#<PRIx64>)"
msgstr "компонувальник ip2k: не вистачає інструкції щодо сторінки у %#<PRIx64> (призначення = %#<PRIx64>)."
#: elf32-ip2k.c:1316
#, c-format
msgid "ip2k linker: redundant page instruction at %#<PRIx64> (dest = %#<PRIx64>)"
msgstr "компонувальник ip2k: зайва інструкція щодо сторінки у %#<PRIx64> (призначення = %#<PRIx64>)."
#: elf32-lm32.c:609 elf32-nios2.c:3145
msgid "global pointer relative relocation when _gp not defined"
msgstr "відносне перенесення загального вказівника без визначення _gp"
#: elf32-lm32.c:664 elf32-nios2.c:3582
msgid "global pointer relative address out of range"
msgstr "відносна адреса загального вказівника лежить за межами дозволеного діапазону"
#: elf32-lm32.c:960
#, c-format
msgid "internal error: addend should be zero for %s"
msgstr "внутрішня помилка: доданок має бути нульовим для %s"
#: elf32-m32r.c:1461
msgid "SDA relocation when _SDA_BASE_ not defined"
msgstr "перенесення SDA без визначення _SDA_BASE_"
#: elf32-m32r.c:2776 elf32-microblaze.c:1093 elf32-microblaze.c:1141
#, c-format
msgid "%pB: the target (%s) of an %s relocation is in the wrong section (%pA)"
msgstr "%pB: призначення (%s) пересування %s перебуває у помилковому розділі (%pA)"
#: elf32-m32r.c:3279
#, c-format
msgid "%pB: instruction set mismatch with previous modules"
msgstr "%pB: невідповідність набору команду цього модуля наборам команд попередніх модулів"
#: elf32-m32r.c:3300 elf32-nds32.c:6851
#, c-format
msgid "private flags = %lx"
msgstr "закриті прапорці = %lx"
#: elf32-m32r.c:3305
#, c-format
msgid ": m32r instructions"
msgstr ": команди m32r"
#: elf32-m32r.c:3306
#, c-format
msgid ": m32rx instructions"
msgstr ": команди m32rx"
#: elf32-m32r.c:3307
#, c-format
msgid ": m32r2 instructions"
msgstr ": команди m32r2"
#: elf32-m68hc1x.c:1135
#, c-format
msgid "reference to the far symbol `%s' using a wrong relocation may result in incorrect execution"
msgstr "посилання на віддалений символ «%s», що використовує помилкове пересування, може призвести до помилок у виконанні."
#: elf32-m68hc1x.c:1166
#, c-format
msgid "XGATE address (%lx) is not within shared RAM(0xE000-0xFFFF), therefore you must manually offset the address, and possibly manage the page, in your code."
msgstr "Адреса XGATE (%lx) розташована поза RAM спільного використання (0xE000-0xFFFF), тому вам слід вручну встановити відступ адреси і, ймовірно, керувати сторінкою пам’яті у вашому коді."
#: elf32-m68hc1x.c:1182
#, c-format
msgid "banked address [%lx:%04lx] (%lx) is not in the same bank as current banked address [%lx:%04lx] (%lx)"
msgstr "занесена до банку адреса [%lx:%04lx] (%lx) не перебуває у одному банку з поточною адресою, занесеною до банку, [%lx:%04lx] (%lx)"
#: elf32-m68hc1x.c:1197
#, c-format
msgid "reference to a banked address [%lx:%04lx] in the normal address space at %04lx"
msgstr "посилання на занесену до банку адресу [%lx:%04lx] у звичайному просторі адрес, %04lx"
#: elf32-m68hc1x.c:1233
#, c-format
msgid "S12 address (%lx) is not within shared RAM(0x2000-0x4000), therefore you must manually offset the address in your code"
msgstr "Адреса S12 (%lx) розташована поза RAM спільного використання (0x2000-x4000), тому вам слід вручну встановити відступ адреси у вашому коді"
#: elf32-m68hc1x.c:1357
#, c-format
msgid "%pB: linking files compiled for 16-bit integers (-mshort) and others for 32-bit integers"
msgstr "%pB: компоновані файли зібрано для 16-бітових цілих (-mshort), а решту файлів — для 32-бітових цілих чисел"
#: elf32-m68hc1x.c:1364
#, c-format
msgid "%pB: linking files compiled for 32-bit double (-fshort-double) and others for 64-bit double"
msgstr "%pB: компоновані файли зібрано для 32-бітових дійсних чисел з подвійною точністю (-fshort-double), а інші — для 64-бітових дійсних чисел з подвійною точністю."
#: elf32-m68hc1x.c:1373
#, c-format
msgid "%pB: linking files compiled for HCS12 with others compiled for HC12"
msgstr "%pB: компоновані файли зібрано для HCS12, інші ж — для HC12"
#: elf32-m68hc1x.c:1418 elf32-xgate.c:497
#, c-format
msgid "[abi=32-bit int, "
msgstr "[abi=32-бітове ціле, "
#: elf32-m68hc1x.c:1420 elf32-xgate.c:499
#, c-format
msgid "[abi=16-bit int, "
msgstr "[abi=16-бітове ціле, "
#: elf32-m68hc1x.c:1423 elf32-xgate.c:502
#, c-format
msgid "64-bit double, "
msgstr "64-бітове double, "
#: elf32-m68hc1x.c:1425 elf32-xgate.c:504
#, c-format
msgid "32-bit double, "
msgstr "32-бітове double, "
#: elf32-m68hc1x.c:1428
#, c-format
msgid "cpu=HC11]"
msgstr "процесор=HC11]"
#: elf32-m68hc1x.c:1430
#, c-format
msgid "cpu=HCS12]"
msgstr "процесор=HCS12]"
#: elf32-m68hc1x.c:1432
#, c-format
msgid "cpu=HC12]"
msgstr "процесор=HC12]"
#: elf32-m68hc1x.c:1435
#, c-format
msgid " [memory=bank-model]"
msgstr " [пам’ять=модель з банками]"
#: elf32-m68hc1x.c:1437
#, c-format
msgid " [memory=flat]"
msgstr " [пам’ять=плоска модель]"
#: elf32-m68hc1x.c:1440
#, c-format
msgid " [XGATE RAM offsetting]"
msgstr " [встановлення відступу RAM XGATE]"
#: elf32-m68k.c:1157 elf32-m68k.c:1165 elf32-ppc.c:3582 elf32-ppc.c:3590
#, c-format
msgid "%pB uses hard float, %pB uses soft float"
msgstr "у %pB використовується апаратна підтримка дійсних чисел, а у %pB — програмна"
#: elf32-m68k.c:1280 elf32-m68k.c:1281 vms-alpha.c:7662 vms-alpha.c:7678
msgid "unknown"
msgstr "невідомо"
#: elf32-m68k.c:1731
#, c-format
msgid "%pB: GOT overflow: number of relocations with 8-bit offset > %d"
msgstr "%pB: переповнення GOT: кількість пересувань з 8-бітовим відступом > %d"
#: elf32-m68k.c:1738
#, c-format
msgid "%pB: GOT overflow: number of relocations with 8- or 16-bit offset > %d"
msgstr "%pB: переповнення GOT: кількість пересувань з 8- або 16-бітовим відступом > %d"
#. Pacify gcc -Wall.
#: elf32-mep.c:139
#, c-format
msgid "mep: no reloc for code %d"
msgstr "mep: немає пересування для коду %d"
#: elf32-mep.c:146
#, c-format
msgid "MeP: howto %d has type %d"
msgstr "MeP: howto %d належить до типу %d"
#: elf32-mep.c:618
#, c-format
msgid "%pB and %pB are for different cores"
msgstr "%pB і %pB призначено для різних ядер"
#: elf32-mep.c:637
#, c-format
msgid "%pB and %pB are for different configurations"
msgstr "%pB і %pB призначено для різних конфігурацій"
#: elf32-mep.c:675
#, c-format
msgid "private flags = 0x%lx"
msgstr "закриті прапорці = 0x%lx"
#: elf32-metag.c:1857
#, c-format
msgid "%pB(%pA): multiple TLS models are not supported"
msgstr "%pB(%pA): підтримки декількох моделей TLS не передбачено"
#: elf32-metag.c:1860
#, c-format
msgid "%pB(%pA): shared library symbol %s encountered whilst performing a static link"
msgstr "%pB(%pA): під час виконання статичного компонування виявлено символ бібліотеки спільного використання %s"
#: elf32-microblaze.c:1536 elf32-tilepro.c:3021 elfxx-sparc.c:3446
#: elfxx-tilegx.c:3415
#, c-format
msgid "%pB: probably compiled without -fPIC?"
msgstr "%pB: ймовірно зібрано без -fPIC?"
#: elf32-mips.c:1777 elf64-mips.c:3516 elfn32-mips.c:3334
msgid "literal relocation occurs for an external symbol"
msgstr "відбувається буквальне пересування для зовнішнього символу"
#: elf32-mips.c:1824 elf32-score.c:572 elf32-score7.c:472 elf64-mips.c:3559
#: elfn32-mips.c:3375
msgid "32bits gp relative relocation occurs for an external symbol"
msgstr "відбувається 32-бітове відносне gp-пересування для зовнішнього символу"
#: elf32-msp430.c:914
#, c-format
msgid "error: final size of uleb128 value at offset 0x%lx in %pA from %pB exceeds available space"
msgstr "помилка: остаточний розмір значення uleb128 з відступом 0x%lx у %pA з %pB перевищує обмеження доступного простору"
#: elf32-msp430.c:983 elf32-msp430.c:1297
msgid "try enabling relaxation to avoid relocation truncations"
msgstr "спробуйте увімкнути оптимізацію розміру для уникнення обрізання пересувань"
#: elf32-msp430.c:1506
msgid "internal error: branch/jump to an odd address detected"
msgstr "внутрішня помилка: виявлено відгалуження або перехід до непарної адреси"
#: elf32-msp430.c:2671
#, c-format
msgid "warning: %pB: unknown MSPABI object attribute %d"
msgstr "попередження: %pB: невідомий атрибут об’єкта MSPABI %d"
#: elf32-msp430.c:2772
#, c-format
msgid "error: %pB uses %s instructions but %pB uses %s"
msgstr "помилка: %pB використовує інструкції %s, але %pB використовує %s"
#: elf32-msp430.c:2784
#, c-format
msgid "error: %pB uses the %s code model whereas %pB uses the %s code model"
msgstr "помилка: %pB використовує модель коду %s, тоді як %pB використовує модель коду %s"
#: elf32-msp430.c:2797
#, c-format
msgid "error: %pB uses the large code model but %pB uses MSP430 instructions"
msgstr "помилка: %pB використовує модель великого коду, а %pB використовує інструкції MSP430"
#: elf32-msp430.c:2808
#, c-format
msgid "error: %pB uses the %s data model whereas %pB uses the %s data model"
msgstr "помилка: %pB використовує модель даних %s, тоді як %pB використовує модель даних %s"
#: elf32-msp430.c:2821
#, c-format
msgid "error: %pB uses the small code model but %pB uses the %s data model"
msgstr "помилка: %pB використовує модель малого коду, а %pB використовує модель даних %s"
#: elf32-msp430.c:2833
#, c-format
msgid "error: %pB uses the %s data model but %pB only uses MSP430 instructions"
msgstr "помилка: %pB використовує модель даних %s, а у %pB використовуються лише інструкції MSP430"
#: elf32-msp430.c:2858
#, c-format
msgid "error: %pB can use the upper region for data, but %pB assumes data is exclusively in lower memory"
msgstr "помилка: %pB може використовувати верхню ділянку даних, але %pB вказує на те, що дані розташовано лише у нижній ділянці пам'яті"
#: elf32-nds32.c:3625
#, c-format
msgid "error: can't find symbol: %s"
msgstr "помилка: не вдалося знайти символ: %s"
#: elf32-nds32.c:5524
#, c-format
msgid "%pB: warning: %s unsupported in shared mode"
msgstr "%pB: попередження: підтримки %s у спільному режимі не передбачено"
#: elf32-nds32.c:5650
#, c-format
msgid "%pB: warning: unaligned access to GOT entry"
msgstr "%pB: попередження: невирівняний доступ до запису GOT"
#: elf32-nds32.c:5691
#, c-format
msgid "%pB: warning: relocate SDA_BASE failed"
msgstr "%pB: попередження: помилка пересування SDA_BASE"
#: elf32-nds32.c:5713
#, c-format
msgid "%pB(%pA): warning: unaligned small data access of type %d"
msgstr "%pB(%pA): попередження: невирівняний доступ до малих даних типу %d"
#: elf32-nds32.c:6639
#, c-format
msgid "%pB: ISR vector size mismatch with previous modules, previous %u-byte, current %u-byte"
msgstr "%pB: невідповідність розмірів векторів ISR із попередніми модулями, попередні є %u-байтовими, поточні є %u-байтовими"
#: elf32-nds32.c:6687
#, c-format
msgid "%pB: warning: endian mismatch with previous modules"
msgstr "%pB: попередження: невідповідність порядку байтів із попередніми модулями"
#: elf32-nds32.c:6701
#, c-format
msgid "%pB: warning: older version of object file encountered, please recompile with current tool chain"
msgstr "%pB: попередження: виявлено старішу версію об’єктного файла. Будь ласка, виконайте повторне збирання з поточним набором інструментів."
#: elf32-nds32.c:6789
#, c-format
msgid "%pB: error: ABI mismatch with previous modules"
msgstr "%pB: помилка: невідповідність ABI з попередніми модулями"
#: elf32-nds32.c:6799
#, c-format
msgid "%pB: error: instruction set mismatch with previous modules"
msgstr "%pB: помилка: невідповідність набору команду цього модуля наборам команд попередніх модулів"
#: elf32-nds32.c:6826
#, c-format
msgid "%pB: warning: incompatible elf-versions %s and %s"
msgstr "%pB: попередження: несумісні версії elf, %s та %s"
#: elf32-nds32.c:6857
#, c-format
msgid ": n1 instructions"
msgstr ": інструкції n1"
#: elf32-nds32.c:6860
#, c-format
msgid ": n1h instructions"
msgstr ": інструкції n1h"
#: elf32-nds32.c:9313
#, c-format
msgid "%pB: error: search_nds32_elf_blank reports wrong node"
msgstr "%pB: помилка: search_nds32_elf_blank повідомляє про помилковий вузол"
#: elf32-nds32.c:9577
#, c-format
msgid "%pB: warning: %s points to unrecognized reloc at %#<PRIx64>"
msgstr "%pB: попередження: %s вказує на невідоме пересування до %#<PRIx64>."
#: elf32-nds32.c:12842
#, c-format
msgid "%pB: nested OMIT_FP in %pA"
msgstr "%pB: вкладене OMIT_FP у %pA."
#: elf32-nds32.c:12861
#, c-format
msgid "%pB: unmatched OMIT_FP in %pA"
msgstr "%pB: OMIT_FP без відповідника у %pA."
#: elf32-nds32.c:13143 elfxx-mips.c:13407 reloc.c:8508
#, c-format
msgid "%X%P: %pB(%pA): relocation \"%pR\" goes out of range\n"
msgstr "%X%P: %pB(%pA): пересування «%pR» виводить за межі припустимого діапазону\n"
#: elf32-nios2.c:2934
#, c-format
msgid "error: %pB: big-endian R2 is not supported"
msgstr "помилка: %pB: підтримки зворотного порядку байтів R2 не передбачено"
#: elf32-nios2.c:3826
#, c-format
msgid "global pointer relative relocation at address %#<PRIx64> when _gp not defined\n"
msgstr "відносне пересування загального вказівника за адресою %#<PRIx64>, втім, _gp не визначено\n"
#: elf32-nios2.c:3856
#, c-format
msgid "unable to reach %s (at %#<PRIx64>) from the global pointer (at %#<PRIx64>) because the offset (%<PRId64>) is out of the allowed range, -32678 to 32767\n"
msgstr "неможливо досягти %s (за адресою %#<PRIx64>) із загального вказівника (за адресою %#<PRIx64>), оскільки зміщення (%#<PRId64>) лежить поза межами дозволеного діапазону, від -32678 до 32767.\n"
#: elf32-nios2.c:4511 elf32-pru.c:931
msgid "relocation out of range"
msgstr "пересування за межі діапазону"
#: elf32-nios2.c:4521 elf32-pru.c:941 elf32-tic6x.c:2657
msgid "dangerous relocation"
msgstr "небезпечне пересування"
#: elf32-nios2.c:5364
#, c-format
msgid "dynamic variable `%s' is zero size"
msgstr "динамічна змінна «%s» має нульовий розмір"
#: elf32-or1k.c:1241
#, c-format
msgid "%pB: Cannot handle relocation value size of %d"
msgstr "%pB: неможливо обробити розмір значення пересування у %d"
#: elf32-or1k.c:1349
#, c-format
msgid "%pB: unknown relocation type %d"
msgstr "%pB: невідомий тип пересування %d"
#: elf32-or1k.c:1403
#, c-format
msgid "%pB: addend should be zero for plt relocations"
msgstr "%pB: для пересувань plt доданок має бути нульовим"
#: elf32-or1k.c:1520
#, c-format
msgid "%pB: addend should be zero for got relocations"
msgstr "%pB: для пересувань got доданок має бути нульовим"
#: elf32-or1k.c:1537
#, c-format
msgid "%pB: gotoff relocation against dynamic symbol %s"
msgstr "%pB: пересування gotoff щодо динамічного символу %s"
#: elf32-or1k.c:1554 elf64-alpha.c:4426 elf64-alpha.c:4570
#, c-format
msgid "%pB: pc-relative relocation against dynamic symbol %s"
msgstr "%pB: pc-відносне пересування щодо динамічного символу %s"
#: elf32-or1k.c:1568
#, c-format
msgid "%pB: non-pic relocation against symbol %s"
msgstr "%pB: пересування не-pic щодо динамічного символу %s"
#: elf32-or1k.c:1652
#, c-format
msgid "%pB: support for local dynamic not implemented"
msgstr "%pB: підтримку для локальної динаміки не реалізовано"
#: elf32-or1k.c:1831
#, c-format
msgid "%pB: will not resolve runtime TLS relocation"
msgstr "%pB: не буде визначено пересування TLS у динамічному режимі"
#: elf32-or1k.c:2165
#, c-format
msgid "%pB: bad relocation section name `%s'"
msgstr "%pB: помилкова назва розділу для пересування «%s»"
#: elf32-or1k.c:3279
#, c-format
msgid "%pB: %s flag mismatch with previous modules"
msgstr "%pB: невідповідність прапорця %s попереднім модулям"
#: elf32-ppc.c:987 elf64-ppc.c:1723
#, c-format
msgid "generic linker can't handle %s"
msgstr "типовий компонувальник не може обробляти %s"
#: elf32-ppc.c:1627
#, c-format
msgid "corrupt %s section in %pB"
msgstr "пошкоджений розділ %s у %pB"
#: elf32-ppc.c:1646
#, c-format
msgid "unable to read in %s section from %pB"
msgstr "читання у розділі %s неможливе з %pB"
#: elf32-ppc.c:1688
#, c-format
msgid "warning: unable to set size of %s section in %pB"
msgstr "попередження: не вдалося встановити для розміру розділу %s значення %pB"
#: elf32-ppc.c:1737
msgid "failed to allocate space for new APUinfo section"
msgstr "не вдалося розмістити новий розділ APUinfo"
#: elf32-ppc.c:1756
msgid "failed to compute new APUinfo section"
msgstr "не вдалося обчислити новий розділ APUinfo"
#: elf32-ppc.c:1759
msgid "failed to install new APUinfo section"
msgstr "не вдалося встановити новий розділ APUinfo"
#: elf32-ppc.c:2858
#, c-format
msgid "%pB: relocation %s cannot be used when making a shared object"
msgstr "%pB: пересування %s не можна використовувати під час створення об’єкта спільного використання"
#: elf32-ppc.c:3598 elf32-ppc.c:3606
#, c-format
msgid "%pB uses double-precision hard float, %pB uses single-precision hard float"
msgstr "у %pB використовується апаратна підтримка дійсних чисел з подвійною точністю, а у %pB — апаратна підтримка для дійсних чисел з одинарною точністю"
#: elf32-ppc.c:3628 elf32-ppc.c:3636
#, c-format
msgid "%pB uses 64-bit long double, %pB uses 128-bit long double"
msgstr "у %pB використано 64-бітові довгі цілі значення із подвійною точністю, а у %pB — 128-бітові"
#: elf32-ppc.c:3644 elf32-ppc.c:3652
#, c-format
msgid "%pB uses IBM long double, %pB uses IEEE long double"
msgstr "у %pB використано довгі цілі значення із подвійною точністю IBM, а у %pB — IEEE"
#: elf32-ppc.c:3719 elf32-ppc.c:3728
#, c-format
msgid "%pB uses AltiVec vector ABI, %pB uses SPE vector ABI"
msgstr "%pB використовує векторний ABI AltiVec, %pB використовує векторний ABI SPE"
#: elf32-ppc.c:3757 elf32-ppc.c:3766
#, c-format
msgid "%pB uses r3/r4 for small structure returns, %pB uses memory"
msgstr "у %pB r3/r4 використовується для повернення малих структур, а у %pB для цього використовується пам’ять"
#: elf32-ppc.c:3830
#, c-format
msgid "%pB: compiled with -mrelocatable and linked with modules compiled normally"
msgstr "%pB: зібрано з -mrelocatable і скомпоновано з модулями, зібраними у звичайному режимі"
#: elf32-ppc.c:3838
#, c-format
msgid "%pB: compiled normally and linked with modules compiled with -mrelocatable"
msgstr "%pB: зібрано у звичайному режимі і скомпоновано з модулями, зібраними з -mrelocatable"
#: elf32-ppc.c:3907
#, c-format
msgid "%pB(%pA+0x%lx): expected 16A style relocation on 0x%08x insn"
msgstr "%pB(%pA+0x%lx): очікувалося пересування стилю 16A на інструкції 0x%08x"
#: elf32-ppc.c:3926
#, c-format
msgid "%pB(%pA+0x%lx): expected 16D style relocation on 0x%08x insn"
msgstr "%pB(%pA+0x%lx): очікувалося пересування стилю 16D на інструкції 0x%08x"
#: elf32-ppc.c:4029
#, c-format
msgid "bss-plt forced due to %pB"
msgstr "примусово використано bss-plt через %pB"
#: elf32-ppc.c:4031
msgid "bss-plt forced by profiling"
msgstr "профілюванням примусово визначено bss-plt"
#: elf32-ppc.c:4608 elf64-ppc.c:8317
msgid "%H: warning: %s unexpected insn %#x.\n"
msgstr "%H: попередження: %s, неочікувана інструкція %#x.\n"
#. Uh oh, we didn't find the expected call. We
#. could just mark this symbol to exclude it
#. from tls optimization but it's safer to skip
#. the entire optimization.
#: elf32-ppc.c:4638 elf64-ppc.c:8382
#, c-format
msgid "%H arg lost __tls_get_addr, TLS optimization disabled\n"
msgstr "%H: у аргументів не вистачає __tls_get_addr, оптимізацію TLS вимкнено.\n"
#: elf32-ppc.c:5564 elf32-sh.c:3017 elf32-tilepro.c:2248 elfxx-sparc.c:2454
#: elfxx-tilegx.c:2494
#, c-format
msgid "%pB: dynamic relocation in read-only section `%pA'\n"
msgstr "%pB: динамічне пересування у розділі «%pA», призначеному лише для читання\n"
#: elf32-ppc.c:7407
msgid "%P: %H: error: %s with unexpected instruction %x\n"
msgstr "%P: %H: помилка: %s із неочікуваною інструкцією %x\n"
#: elf32-ppc.c:7444
msgid "%H: fixup branch overflow\n"
msgstr "%H: переповнення розгалуження із адресною прив’язкою\n"
#: elf32-ppc.c:7484 elf32-ppc.c:7520
#, c-format
msgid "%pB(%pA+%#<PRIx64>): error: %s with unexpected instruction %#x"
msgstr "%pB(%pA+%#<PRIx64>): помилка: %s із неочікуваною інструкцією %#x"
#: elf32-ppc.c:7584
#, c-format
msgid "%X%H: unsupported bss-plt -fPIC ifunc %s\n"
msgstr "%X%H: непідтримувана bss-plt -fPIC ifunc %s\n"
#: elf32-ppc.c:7899
#, c-format
msgid "%H: non-zero addend on %s reloc against `%s'\n"
msgstr "%H: ненульовий додаток до пересування %s щодо «%s»\n"
#. @local on an ifunc does not really make sense since
#. the ifunc resolver can take you anywhere. More
#. seriously, calls to ifuncs must go through a plt call
#. stub, and for pic the plt call stubs uses r30 to
#. access the PLT. The problem is that a call that is
#. local won't have the +32k reloc addend trick marking
#. -fPIC code, so the linker won't know whether r30 is
#. _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ or pointing into a .got2 section.
#: elf32-ppc.c:7931
#, c-format
msgid "%X%H: @local call to ifunc %s\n"
msgstr "%X%H: виклик @local ifunc %s\n"
#: elf32-ppc.c:8109
#, c-format
msgid "%H: relocation %s for indirect function %s unsupported\n"
msgstr "%H: підтримки пересування %s опосередкованої функції %s не передбачено\n"
#: elf32-ppc.c:8441 elf32-ppc.c:8472 elf32-ppc.c:8563 elf32-ppc.c:8659
#, c-format
msgid "%pB: the target (%s) of a %s relocation is in the wrong output section (%s)"
msgstr "%pB: призначення (%s) пересування %s перебуває у помилковому розділі виведення (%s)"
#: elf32-ppc.c:8814 elf32-ppc.c:8832
msgid "%X%P: %H: %s relocation unsupported for bss-plt\n"
msgstr "%X%P: %H: підтримки пересування %s для bss-plt не передбачено\n"
#: elf32-ppc.c:8913
#, c-format
msgid "%H: error: %s against `%s' not a multiple of %u\n"
msgstr "%H: помилка: %s для «%s» не є кратним до %u\n"
#: elf32-ppc.c:8942
#, c-format
msgid "%H: unresolvable %s relocation against symbol `%s'\n"
msgstr "%H: нерозв’язне пересування %s щодо символу «%s»\n"
#: elf32-ppc.c:9023
#, c-format
msgid "%H: %s reloc against `%s': error %d\n"
msgstr "%H: пересування %s щодо «%s»: помилка %d\n"
#: elf32-ppc.c:9904
msgid "%X%P: text relocations and GNU indirect functions will result in a segfault at runtime\n"
msgstr "%X%P: поєднання пересування тексту і опосередкованих функцій GNU призведе до помилки сегментації під час запуску\n"
#: elf32-ppc.c:9908 elf64-ppc.c:17667
msgid "%P: warning: text relocations and GNU indirect functions may result in a segfault at runtime\n"
msgstr "%P: попередження: поєднання пересування тексту і опосередкованих функцій GNU може призвести до помилки сегментації під час запуску\n"
#: elf32-ppc.c:9953
#, c-format
msgid "%s not defined in linker created %pA"
msgstr "%s не визначено у компонувальнику, створеному %pA"
#: elf32-pru.c:582 elf32-pru.c:1475
#, c-format
msgid "error: %pB: old incompatible object file detected"
msgstr "помилка: %pB: виявлено застарілий несумісний об'єктний файл"
#: elf32-rl78.c:372
msgid "internal error: RL78 reloc stack overflow"
msgstr "внутрішня помилка: переповнення стека пересувань RL78"
#: elf32-rl78.c:383
msgid "internal error: RL78 reloc stack underflow"
msgstr "внутрішня помилка: вичерпання стека пересувань RL78"
#: elf32-rl78.c:1053
msgid "warning: RL78_SYM reloc with an unknown symbol"
msgstr "попередження: пересування RL78_SYM з невідомим символом"
#: elf32-rl78.c:1084 elf32-rx.c:1461
#, c-format
msgid "%pB(%pA): error: call to undefined function '%s'"
msgstr "%pB(%pA): помилка: виклик невизначеної функції «%s»"
#: elf32-rl78.c:1205
#, c-format
msgid "RL78 ABI conflict: G10 file %pB cannot be linked with %s file %pB"
msgstr "Конфлікт ABI RL78: файл G10 %pB не можна компонувати з %s, файл %pB"
#: elf32-rl78.c:1222
#, c-format
msgid "RL78 ABI conflict: cannot link %s file %pB with %s file %pB"
msgstr "Конфлікт ABI RL78: не можна компонувати %s, файл %pB з %s, файл %pB"
#: elf32-rl78.c:1231
msgid "RL78 merge conflict: cannot link 32-bit and 64-bit objects together"
msgstr "Конфлікт об’єднання RL78: не можна компонувати 32-бітові і 64-бітові об’єкти"
#: elf32-rl78.c:1235 elf32-rl78.c:1239
#, c-format
msgid "- %pB is 64-bit, %pB is not"
msgstr "- %pB є 64-бітовим, а %pB — ні"
#: elf32-rl78.c:1266
#, c-format
msgid " [64-bit doubles]"
msgstr " [64-бітові double]"
#: elf32-rx.c:607
#, c-format
msgid "%pB:%pA: table entry %s outside table"
msgstr "%pB:%pA: запис таблиці %s поза таблицею"
#: elf32-rx.c:614
#, c-format
msgid "%pB:%pA: table entry %s not word-aligned within table"
msgstr "%pB:%pA: запис таблиці %s не вирівняно на межу слова всередині таблиці"
#: elf32-rx.c:689
#, c-format
msgid "%pB:%pA: warning: deprecated Red Hat reloc %s detected against: %s"
msgstr "%pB:%pA: попередження: застарілий формат пересування Red Hat %s, виявлено для %s"
#. Check for unsafe relocs in PID mode. These are any relocs where
#. an absolute address is being computed. There are special cases
#. for relocs against symbols that are known to be referenced in
#. crt0.o before the PID base address register has been initialised.
#: elf32-rx.c:709
#, c-format
msgid "%pB(%pA): unsafe PID relocation %s at %#<PRIx64> (against %s in %s)"
msgstr "%pB(%pA): небезпечне пересування PID %s до %#<PRIx64> (щодо %s у %s)"
#: elf32-rx.c:1293
msgid "warning: RX_SYM reloc with an unknown symbol"
msgstr "попередження: пересування RX_SYM з невідомим символом"
#: elf32-rx.c:3173
#, c-format
msgid "there is a conflict merging the ELF header flags from %pB"
msgstr "під час спроби об’єднання прапорців заголовка ELF з %pB виник конфлікт"
#: elf32-rx.c:3176
#, c-format
msgid " the input file's flags: %s"
msgstr " прапорці файла вхідних даних: %s"
#: elf32-rx.c:3178
#, c-format
msgid " the output file's flags: %s"
msgstr " прапорці файла результатів: %s"
#: elf32-rx.c:3785
#, c-format
msgid "%pB:%pA: table %s missing corresponding %s"
msgstr "%pB:%pA: у таблиці %s немає відповідного %s"
#: elf32-rx.c:3793
#, c-format
msgid "%pB:%pA: %s and %s must be in the same input section"
msgstr "%pB:%pA: %s і %s мають перебувати у одному розділі вхідних даних"
#: elf32-s390.c:2009 elf64-s390.c:1963
#, c-format
msgid "%pB(%pA+%#<PRIx64>): invalid instruction for TLS relocation %s"
msgstr "%pB(%pA+%#<PRIx64>): некоректна інструкція для пересування TLS %s"
#: elf32-score.c:1524 elf32-score7.c:1385 elfxx-mips.c:3798
msgid "not enough GOT space for local GOT entries"
msgstr "недостатньо простору GOT для локальних записів GOT"
#: elf32-score.c:2756
msgid "address not word aligned"
msgstr "адресу не вирівняно за межею слова"
#: elf32-score.c:2837 elf32-score7.c:2642
#, c-format
msgid "%pB: malformed reloc detected for section %pA"
msgstr "%pB: для розділу %pA виявлено помилку у форматуванні перенесення"
#: elf32-score.c:2891 elf32-score7.c:2696
#, c-format
msgid "%pB: CALL15 reloc at %#<PRIx64> not against global symbol"
msgstr "%pB: пересування CALL15 у %#<PRIx64> не відносно загального символу"
#: elf32-score.c:3999 elf32-score7.c:3804
#, c-format
msgid " [pic]"
msgstr " [pic]"
#: elf32-score.c:4003 elf32-score7.c:3808
#, c-format
msgid " [fix dep]"
msgstr " [фікс. розт.]"
#: elf32-score.c:4050 elf32-score7.c:3855
#, c-format
msgid "%pB: warning: linking PIC files with non-PIC files"
msgstr "%pB: попередження: компонування файлів PIC з файлами, які не є файлами PIC"
#: elf32-sh.c:532
#, c-format
msgid "%pB: %#<PRIx64>: warning: R_SH_USES points to unrecognized insn 0x%x"
msgstr "%pB: %#<PRIx64>: попередження: R_SH_USES вказує на нерозпізнану інструкцію 0x%x"
#: elf32-sh.c:3752
#, c-format
msgid "%pB: %#<PRIx64>: fatal: unaligned branch target for relax-support relocation"
msgstr "%pB: %#<PRIx64>: критична помилка: невирівняне розгалужене призначення для пересування з підтримкою оптимізації розміру"
#: elf32-sh.c:3782 elf32-sh.c:3798
#, c-format
msgid "%pB: %#<PRIx64>: fatal: unaligned %s relocation %#<PRIx64>"
msgstr "%pB: %#<PRIx64>: критична помилка: невирівняне пересування %s, %#<PRIx64>"
#: elf32-sh.c:3814
#, c-format
msgid "%pB: %#<PRIx64>: fatal: R_SH_PSHA relocation %<PRId64> not in range -32..32"
msgstr "%pB: %#<PRIx64>: критична помилка: пересування R_SH_PSHA %<PRId64> не у діапазоні -32..32"
#: elf32-sh.c:3830
#, c-format
msgid "%pB: %#<PRIx64>: fatal: R_SH_PSHL relocation %<PRId64> not in range -32..32"
msgstr "%pB: %#<PRIx64>: критична помилка: пересування R_SH_PSHL %<PRId64> не у діапазоні -32..32"
#: elf32-sh.c:3960 elf32-sh.c:4355
#, c-format
msgid "%pB(%pA+%#<PRIx64>): cannot emit fixup to `%s' in read-only section"
msgstr "%pB(%pA+%#<PRIx64>): не можна використовувати адресну прив’язку до «%s» у розділі, придатному лише для читання"
#: elf32-sh.c:4458
#, c-format
msgid "%pB(%pA+%#<PRIx64>): %s relocation against external symbol \"%s\""
msgstr "%pB(%pA+%#<PRIx64>): пересування %s за зовнішнім символом «%s»"
#: elf32-sh.c:4577
#, c-format
msgid "%pB(%pA): offset in relocation for GD->LE translation is too small: %#<PRIx64>"
msgstr "%pB(%pA): відступ у пересуванні для трансляції GD->LE є надто малим: %#<PRIx64>"
#. The backslash is to prevent bogus trigraph detection.
#: elf32-sh.c:4595
#, c-format
msgid "%pB(%pA+%#<PRIx64>): unexpected instruction %#04X (expected 0xd4??)"
msgstr "%pB(%pA+%#<PRIx64>): неочікувана інструкція %#04X (мало бути 0xd4??)"
#: elf32-sh.c:4603
#, c-format
msgid "%pB(%pA+%#<PRIx64>): unexpected instruction %#04X (expected 0xc7??)"
msgstr "%pB(%pA+%#<PRIx64>): неочікувана інструкція %#04X (мало бути 0xc7??)"
#: elf32-sh.c:4610
#, c-format
msgid "%pB(%pA+%#<PRIx64>): unexpected instruction %#04X (expected 0xd1??)"
msgstr "%pB(%pA+%#<PRIx64>): неочікувана інструкція %#04X (мало бути 0xd1??)"
#: elf32-sh.c:4617
#, c-format
msgid "%pB(%pA+%#<PRIx64>): unexpected instruction %#04X (expected 0x310c)"
msgstr "%pB(%pA+%#<PRIx64>): неочікувана інструкція %#04X (мало бути 0x310c)"
#: elf32-sh.c:4624
#, c-format
msgid "%pB(%pA+%#<PRIx64>): unexpected instruction %#04X (expected 0x410b)"
msgstr "%pB(%pA+%#<PRIx64>): неочікувана інструкція %#04X (мало бути 0x410b)"
#: elf32-sh.c:4631
#, c-format
msgid "%pB(%pA+%#<PRIx64>): unexpected instruction %#04X (expected 0x34cc)"
msgstr "%pB(%pA+%#<PRIx64>): неочікувана інструкція %#04X (мало бути 0x34cc)"
#: elf32-sh.c:4666
#, c-format
msgid "%pB(%pA): offset in relocation for IE->LE translation is too small: %#<PRIx64>"
msgstr "%pB(%pA): відступ у пересуванні для трансляції IE->LE є надто малим: %#<PRIx64>"
#: elf32-sh.c:4684
#, c-format
msgid "%pB(%pA+%#<PRIx64>): unexpected instruction %#04X (expected 0xd0??: mov.l)"
msgstr "%pB(%pA+%#<PRIx64>): неочікувана інструкція %#04X (мало бути 0xd0??: mov.l)"
#: elf32-sh.c:4693
#, c-format
msgid "%pB(%pA+%#<PRIx64>): unexpected instruction %#04X (expected 0x0?12: stc)"
msgstr "%pB(%pA+%#<PRIx64>): неочікувана інструкція %#04X (мало бути 0x0?12: stc)"
#: elf32-sh.c:4700
#, c-format
msgid "%pB(%pA+%#<PRIx64>): unexpected instruction %#04X (expected 0x0?ce: mov.l)"
msgstr "%pB(%pA+%#<PRIx64>): неочікувана інструкція %#04X (мало бути 0x0?ce: mov.l)"
#: elf32-sh.c:4815
#, c-format
msgid "%pB(%pA): offset in relocation for GD->IE translation is too small: %#<PRIx64>"
msgstr "%pB(%pA): відступ у пересуванні для трансляції GD->IE є надто малим: %#<PRIx64>"
#: elf32-sh.c:4883
#, c-format
msgid "%pB(%pA): offset in relocation for LD->LE translation is too small: %#<PRIx64>"
msgstr "%pB(%pA): відступ у пересуванні для трансляції LD->LE є надто малим: %#<PRIx64>"
#: elf32-sh.c:5011
#, c-format
msgid "%X%C: relocation to \"%s\" references a different segment\n"
msgstr "%X%C: пересування за «%s» посилається на інший сегмент\n"
#: elf32-sh.c:5018
#, c-format
msgid "%C: warning: relocation to \"%s\" references a different segment\n"
msgstr "%C: попередження: пересування за «%s» посилається на інший сегмент\n"
#: elf32-sh.c:5477 elf32-sh.c:5559
#, c-format
msgid "%pB: `%s' accessed both as normal and FDPIC symbol"
msgstr "%pB: доступ до «%s» виконується як до звичайного символу та символу FDPIC"
#: elf32-sh.c:5483 elf32-sh.c:5564
#, c-format
msgid "%pB: `%s' accessed both as FDPIC and thread local symbol"
msgstr "%pB: доступ до «%s» виконується як до символу FDPIC, так і до локального для потоку виконання символу"
#: elf32-sh.c:5514
#, c-format
msgid "%pB: Function descriptor relocation with non-zero addend"
msgstr "%pB: пересування дескриптора функції з ненульовим доданком"
#: elf32-sh.c:5721 elf64-alpha.c:4662
#, c-format
msgid "%pB: TLS local exec code cannot be linked into shared objects"
msgstr "%pB: виконуваний код локального TLS не можна компонувати у об’єкти спільного використання"
#: elf32-sh.c:5836
#, c-format
msgid "%pB: uses %s instructions while previous modules use %s instructions"
msgstr "%pB: використовує інструкції %s, хоча у попередніх модулях використовуються інструкції %s"
#: elf32-sh.c:5848
#, c-format
msgid "internal error: merge of architecture '%s' with architecture '%s' produced unknown architecture"
msgstr "внутрішня помилка: об’єднання архітектури «%s» з архітектурою «%s» призвело до створення невідомої архітектури"
#: elf32-sh.c:5889
#, c-format
msgid "%pB: uses instructions which are incompatible with instructions used in previous modules"
msgstr "%pB: використовуються інструкції, які несумісні із інструкціями, використаними у попередніх модулях"
#: elf32-sh.c:5902
#, c-format
msgid "%pB: attempt to mix FDPIC and non-FDPIC objects"
msgstr "%pB: спроба створити суміш об’єктів FDPIC і не-FDPIC"
#: elf32-sparc.c:89
#, c-format
msgid "%pB: compiled for a 64 bit system and target is 32 bit"
msgstr "%pB: зібрано для 64-бітової системи, системою ж призначення є 32-бітова"
#: elf32-sparc.c:102
#, c-format
msgid "%pB: linking little endian files with big endian files"
msgstr "%pB: компонування файлів зі зворотним порядком байтів з файлами з прямим порядком байтів"
#: elf32-sparc.c:157
#, c-format
msgid "%pB: unhandled sparc machine value '%lu' detected during write processing"
msgstr "%pB: під час записування виявлено непридатне до обробки значення архітектури sparc «%lu»"
#: elf32-spu.c:736
msgid "%X%P: overlay section %pA does not start on a cache line\n"
msgstr "%X%P: розділ накладки %pA не починається з рядка кешування\n"
#: elf32-spu.c:744
msgid "%X%P: overlay section %pA is larger than a cache line\n"
msgstr "%X%P: розділ накладки %pA є більшим за рядок кешування\n"
#: elf32-spu.c:764
msgid "%X%P: overlay section %pA is not in cache area\n"
msgstr "%X%P: розділ накладки %pA не перебуває у області кешування\n"
#: elf32-spu.c:805
#, c-format
msgid "%X%P: overlay sections %pA and %pA do not start at the same address\n"
msgstr "%X%P: розділи, що накладаються, %pA і %pA, не починаються за одною адресою\n"
#: elf32-spu.c:1031
#, c-format
msgid "warning: call to non-function symbol %s defined in %pB"
msgstr "попередження: виклик нефункціонального символу, %s, визначеного у %pB"
#: elf32-spu.c:1381
#, c-format
msgid "%pA:0x%v lrlive .brinfo (%u) differs from analysis (%u)\n"
msgstr "%pA:0x%v .brinfo lrlive (%u) відрізняється від визначеного шляхом аналізу (%u)\n"
#: elf32-spu.c:1911
#, c-format
msgid "%pB is not allowed to define %s"
msgstr "%pB не може визначати %s"
#: elf32-spu.c:1919
#, c-format
msgid "you are not allowed to define %s in a script"
msgstr "не можна визначати %s у скрипті"
#: elf32-spu.c:1953
#, c-format
msgid "%s in overlay section"
msgstr "%s у розділі накладки"
#: elf32-spu.c:1982
msgid "overlay stub relocation overflow"
msgstr "переповнення під час пересування шаблона накладки"
#: elf32-spu.c:1991 elf64-ppc.c:14761
msgid "stubs don't match calculated size"
msgstr "шаблони не відповідають обчисленому розміру"
#: elf32-spu.c:2574
#, c-format
msgid "warning: %s overlaps %s\n"
msgstr "попередження: %s перекриває %s\n"
#: elf32-spu.c:2590
#, c-format
msgid "warning: %s exceeds section size\n"
msgstr "попередження: %s перевищує розмір розділу\n"
#: elf32-spu.c:2622
#, c-format
msgid "%pA:0x%v not found in function table\n"
msgstr "%pA:0x%v не знайдено у таблиці функцій\n"
#: elf32-spu.c:2763
#, c-format
msgid "%pB(%pA+0x%v): call to non-code section %pB(%pA), analysis incomplete\n"
msgstr "%pB(%pA+0x%v): виклик розділу, який не містить код, %pB(%pA), аналіз є неповним\n"
#: elf32-spu.c:3329
#, c-format
msgid "stack analysis will ignore the call from %s to %s\n"
msgstr "під час аналізу стека буде проігноровано виклик з %s до %s\n"
#: elf32-spu.c:4026
msgid " calls:\n"
msgstr " виклики:\n"
#: elf32-spu.c:4341
#, c-format
msgid "%s duplicated in %s\n"
msgstr "%s повторюється у %s\n"
#: elf32-spu.c:4345
#, c-format
msgid "%s duplicated\n"
msgstr "%s дубльовано\n"
#: elf32-spu.c:4352
msgid "sorry, no support for duplicate object files in auto-overlay script\n"
msgstr "вибачте, у скрипті автоматичного накладання не передбачено підтримки дублювання об’єктних файлів.\n"
#: elf32-spu.c:4394
#, c-format
msgid "non-overlay size of 0x%v plus maximum overlay size of 0x%v exceeds local store\n"
msgstr "сума розміру 0x%v без оверлею та максимального розміру оверлею 0x%v перевищують місткість локального сховища даних\n"
#: elf32-spu.c:4550
#, c-format
msgid "%pB:%pA%s exceeds overlay size\n"
msgstr "%pB:%pA%s перевищує розмір накладки\n"
#: elf32-spu.c:4691
msgid "%F%P: auto overlay error: %E\n"
msgstr "%F%P: помилка автонакладання: %E\n"
#: elf32-spu.c:4712
msgid "Stack size for call graph root nodes.\n"
msgstr "Розмір стека для кореневих вузлів графу викликів.\n"
#: elf32-spu.c:4713
msgid ""
"\n"
"Stack size for functions. Annotations: '*' max stack, 't' tail call\n"
msgstr ""
"\n"
"Розмір стека для функцій. Позначення: «*» максимальна позиція у стеку, «t» хвостовий виклик\n"
#: elf32-spu.c:4723
msgid "Maximum stack required is 0x%v\n"
msgstr "Максимальний потрібний розмір стека — 0x%v\n"
#: elf32-spu.c:4742
msgid "%X%P: stack/lrlive analysis error: %E\n"
msgstr "%X%P: помилка аналізу стека/lrlive: %E\n"
#: elf32-spu.c:4745
msgid "%F%P: can not build overlay stubs: %E\n"
msgstr "%F%P: не вдалося зібрати накладні шаблони: %E\n"
#: elf32-spu.c:4814
msgid "fatal error while creating .fixup"
msgstr "критична помилка під час спроби створення .fixup"
#: elf32-spu.c:5050
#, c-format
msgid "%pB(%s+%#<PRIx64>): unresolvable %s relocation against symbol `%s'"
msgstr "%pB(%s+%#<PRIx64>): нерозв’язне пересування %s щодо символу «%s»"
#: elf32-tic6x.c:1588
msgid "warning: generating a shared library containing non-PIC code"
msgstr "попередження: створюється бібліотека спільного використання, яка містить код, несумісний з PIC"
#: elf32-tic6x.c:1593
msgid "warning: generating a shared library containing non-PID code"
msgstr "попередження: створюється бібліотека спільного використання, яка містить код, несумісний з PID"
#: elf32-tic6x.c:2434
#, c-format
msgid "%pB: SB-relative relocation but __c6xabi_DSBT_BASE not defined"
msgstr "%pB: пересування відносно SB, але __c6xabi_DSBT_BASE не визначено"
#: elf32-tic6x.c:3498
#, c-format
msgid "%pB: error: unknown mandatory EABI object attribute %d"
msgstr "%pB: помилка: невідомий обов’язковий атрибути об’єкта EABI, %d"
#: elf32-tic6x.c:3507
#, c-format
msgid "%pB: warning: unknown EABI object attribute %d"
msgstr "%pB: попередження: невідомий атрибут об’єкта EABI, %d"
#: elf32-tic6x.c:3625 elf32-tic6x.c:3634
#, c-format
msgid "error: %pB requires more stack alignment than %pB preserves"
msgstr "помилка: %pB потребує більшого вирівнювання стека, ніж збережено у %pB"
#: elf32-tic6x.c:3644 elf32-tic6x.c:3653
#, c-format
msgid "error: unknown Tag_ABI_array_object_alignment value in %pB"
msgstr "помилка: невідоме значення Tag_ABI_array_object_alignment у %pB"
#: elf32-tic6x.c:3662 elf32-tic6x.c:3671
#, c-format
msgid "error: unknown Tag_ABI_array_object_align_expected value in %pB"
msgstr "помилка: невідоме значення Tag_ABI_array_object_align_expected у %pB"
#: elf32-tic6x.c:3680 elf32-tic6x.c:3688
#, c-format
msgid "error: %pB requires more array alignment than %pB preserves"
msgstr "помилка: %pB потребує більшого вирівнювання масиву, ніж збережено у %pB"
#: elf32-tic6x.c:3711
#, c-format
msgid "warning: %pB and %pB differ in wchar_t size"
msgstr "попередження: %pB і %pB відрізняються за розміром wchar_t"
#: elf32-tic6x.c:3730
#, c-format
msgid "warning: %pB and %pB differ in whether code is compiled for DSBT"
msgstr "попередження: %pB і %pB відрізняються за тим, чи було їх зібрано для DSBT"
#: elf32-tilepro.c:3627 elfxx-tilegx.c:4017 elfxx-x86.c:1397
#: elfnn-aarch64.c:9711 elfnn-riscv.c:3253
#, c-format
msgid "discarded output section: `%pA'"
msgstr "відкинуто розділ виведення даних: «%pA»"
#: elf32-v850.c:152
#, c-format
msgid "variable `%s' cannot occupy in multiple small data regions"
msgstr "змінна «%s» не може займати декілька малих областей даних"
#: elf32-v850.c:155
#, c-format
msgid "variable `%s' can only be in one of the small, zero, and tiny data regions"
msgstr "змінну «%s» можна зберігати лише у одній з малих, нульових і малюсіньких областей даних"
#: elf32-v850.c:158
#, c-format
msgid "variable `%s' cannot be in both small and zero data regions simultaneously"
msgstr "змінна «%s» не може зберігатися у малій і нульовій області даних одночасно"
#: elf32-v850.c:161
#, c-format
msgid "variable `%s' cannot be in both small and tiny data regions simultaneously"
msgstr "змінна «%s» не може зберігатися у малій і малюсінькій області даних одночасно"
#: elf32-v850.c:164
#, c-format
msgid "variable `%s' cannot be in both zero and tiny data regions simultaneously"
msgstr "змінна «%s» не може зберігатися у нульовій і малюсінькій області даних одночасно"
#: elf32-v850.c:466
msgid "failed to find previous HI16 reloc"
msgstr "не вдалося знайти попереднє пересування HI16"
#: elf32-v850.c:2306
msgid "could not locate special linker symbol __gp"
msgstr "не вдалося знайти спеціальний символ компонувальника __gp"
#: elf32-v850.c:2310
msgid "could not locate special linker symbol __ep"
msgstr "не вдалося знайти спеціальний символ компонувальника __ep"
#: elf32-v850.c:2314
msgid "could not locate special linker symbol __ctbp"
msgstr "не вдалося знайти спеціальний символ компонувальника __ctbp"
#: elf32-v850.c:2535
#, c-format
msgid "error: %pB needs 8-byte alignment but %pB is set for 4-byte alignment"
msgstr "помилка: %pB потребує 8-байтового вирівнювання, але %pB налаштовано на 4-байтове вирівнювання"
#: elf32-v850.c:2551
#, c-format
msgid "error: %pB uses 64-bit doubles but %pB uses 32-bit doubles"
msgstr "помилка: у %pB використано 64-бітові дійсні числа подвійної точності, а у %pB — 32-бітові"
#: elf32-v850.c:2566
#, c-format
msgid "error: %pB uses FPU-3.0 but %pB only supports FPU-2.0"
msgstr "помилка: у %pB використано FPU-3.0, але у %pB використовується лише FPU-2.0"
#: elf32-v850.c:2598
#, c-format
msgid " alignment of 8-byte entities: "
msgstr " вирівнювання 8-байтових записів: "
#: elf32-v850.c:2601
#, c-format
msgid "4-byte"
msgstr "4-байтовий"
#: elf32-v850.c:2602
#, c-format
msgid "8-byte"
msgstr "8-байтовий"
#: elf32-v850.c:2603 elf32-v850.c:2615
#, c-format
msgid "not set"
msgstr "не встановлено"
#: elf32-v850.c:2604 elf32-v850.c:2616 elf32-v850.c:2628 elf32-v850.c:2639
#: elf32-v850.c:2650 elf32-v850.c:2661
#, c-format
msgid "unknown: %x"
msgstr "невідомо: %x"
#: elf32-v850.c:2610
#, c-format
msgid " size of doubles: "
msgstr " розмір double: "
#: elf32-v850.c:2613
#, c-format
msgid "4-bytes"
msgstr "4-байтові"
#: elf32-v850.c:2614
#, c-format
msgid "8-bytes"
msgstr "8-байтові"
#: elf32-v850.c:2622
#, c-format
msgid " FPU support required: "
msgstr " Потрібна підтримка FPU: "
#: elf32-v850.c:2625
#, c-format
msgid "FPU-2.0"
msgstr "FPU-2.0"
#: elf32-v850.c:2626
#, c-format
msgid "FPU-3.0"
msgstr "FPU-3.0"
#: elf32-v850.c:2627
#, c-format
msgid "none"
msgstr "немає"
#: elf32-v850.c:2634
#, c-format
msgid "SIMD use: "
msgstr "Використання SIMD: "
#: elf32-v850.c:2637 elf32-v850.c:2648 elf32-v850.c:2659
#, c-format
msgid "yes"
msgstr "так"
#: elf32-v850.c:2638 elf32-v850.c:2649 elf32-v850.c:2660
#, c-format
msgid "no"
msgstr "ні"
#: elf32-v850.c:2645
#, c-format
msgid "CACHE use: "
msgstr "Використання CACHE: "
#: elf32-v850.c:2656
#, c-format
msgid "MMU use: "
msgstr "Використання MMU: "
#: elf32-v850.c:2823 elf32-v850.c:2879
#, c-format
msgid "%pB: architecture mismatch with previous modules"
msgstr "%pB: невідповідність архітектур з попередніми модулями"
#. xgettext:c-format.
#: elf32-v850.c:2897
#, c-format
msgid "private flags = %lx: "
msgstr "закриті прапорці = %lx: "
#: elf32-v850.c:2902
#, c-format
msgid "unknown v850 architecture"
msgstr "невідома архітектура v850"
#: elf32-v850.c:2904
#, c-format
msgid "v850 E3 architecture"
msgstr "архітектура v850 E3"
#: elf32-v850.c:2906 elf32-v850.c:2913
#, c-format
msgid "v850 architecture"
msgstr "архітектура v850"
#: elf32-v850.c:2914
#, c-format
msgid "v850e architecture"
msgstr "архітектура v850e"
#: elf32-v850.c:2915
#, c-format
msgid "v850e1 architecture"
msgstr "архітектура v850e1"
#: elf32-v850.c:2916
#, c-format
msgid "v850e2 architecture"
msgstr "архітектура v850e2"
#: elf32-v850.c:2917
#, c-format
msgid "v850e2v3 architecture"
msgstr "архітектура v850e2v3"
#: elf32-v850.c:2918