blob: 6a4d96c92130568fb6152138ee7e3bbfebba07e0 [file] [log] [blame]
# Irish translations for ld.
# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the binutils package.
# Kevin Scannell <kscanne@gmail.com>, 2005, 2006, 2007, 2017.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ld 2.24.90\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-binutils@gnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-02-10 09:42+1030\n"
"PO-Revision-Date: 2017-01-17 18:39-0500\n"
"Last-Translator: Kevin Scannell <kscanne@gmail.com>\n"
"Language-Team: Irish <gaeilge-gnulinux@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: ga\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
#: emultempl/armcoff.em:73
#, c-format
msgid " --support-old-code Support interworking with old code\n"
msgstr " --support-old-code Tacaigh le comh-inoibritheacht le seanchód\n"
#: emultempl/armcoff.em:74
#, c-format
msgid " --thumb-entry=<sym> Set the entry point to be Thumb symbol <sym>\n"
msgstr " --thumb-entry=<siom> Socraigh siombail ordóige <siom> mar phointe iontrála\n"
#: emultempl/armcoff.em:122
#, c-format
msgid "Errors encountered processing file %s"
msgstr "Tharla earráidí agus comhad %s á phróiseáil"
#: emultempl/armcoff.em:192 emultempl/pe.em:1827
msgid "%P: warning: '--thumb-entry %s' is overriding '-e %s'\n"
msgstr "%P: rabhadh: sáraíonn '--thumb-entry %s' rogha '-e %s'\n"
#: emultempl/armcoff.em:197 emultempl/pe.em:1832
msgid "%P: warning: cannot find thumb start symbol %s\n"
msgstr "%P: rabhadh: ní féidir siombail ordóige tosaigh %s a aimsiú\n"
#: emultempl/pe.em:425
#, c-format
msgid " --base_file <basefile> Generate a base file for relocatable DLLs\n"
msgstr " --base_file <bunchomhad> Gin bunchomhad do DLLanna in-athshuite\n"
#: emultempl/pe.em:426
#, c-format
msgid " --dll Set image base to the default for DLLs\n"
msgstr " --dll Socraigh bun na híomhá de réir réamhshocraithe do DLLanna\n"
#: emultempl/pe.em:427
#, c-format
msgid " --file-alignment <size> Set file alignment\n"
msgstr " --file-alignment <méid> Socraigh ailíniú comhad\n"
#: emultempl/pe.em:428
#, c-format
msgid " --heap <size> Set initial size of the heap\n"
msgstr " --heap <méid> Socraigh bunmhéid an chairn\n"
#: emultempl/pe.em:429
#, c-format
msgid " --image-base <address> Set start address of the executable\n"
msgstr " --image-base <seoladh> Socraigh seoladh tosaigh an chláir inrite\n"
#: emultempl/pe.em:430
#, c-format
msgid " --major-image-version <number> Set version number of the executable\n"
msgstr " --major-image-version <uimhir> Socraigh uimhir leagan an chláir inrite\n"
#: emultempl/pe.em:431
#, c-format
msgid " --major-os-version <number> Set minimum required OS version\n"
msgstr " --major-os-version <uimhir> Socraigh an leasú CO is lú atá riachtanach\n"
#: emultempl/pe.em:432
#, c-format
msgid " --major-subsystem-version <number> Set minimum required OS subsystem version\n"
msgstr " --major-subsystem-version <uimhir> Socraigh an leagan fo-chórais is lú atá riachtanach\n"
#: emultempl/pe.em:433
#, c-format
msgid " --minor-image-version <number> Set revision number of the executable\n"
msgstr " --minor-image-version <uimhir> Socraigh uimhir leasaithe an chláir inrite\n"
#: emultempl/pe.em:434
#, c-format
msgid " --minor-os-version <number> Set minimum required OS revision\n"
msgstr " --minor-os-version <uimhir> Socraigh leasú CO is lú atá riachtanach\n"
#: emultempl/pe.em:435
#, c-format
msgid " --minor-subsystem-version <number> Set minimum required OS subsystem revision\n"
msgstr " --minor-subsystem-version <uimhir> Socraigh leasú fo-chórais is lú atá riachtanach\n"
#: emultempl/pe.em:436
#, c-format
msgid " --section-alignment <size> Set section alignment\n"
msgstr " --section-alignment <méid> Socraigh ailíniú rannán\n"
#: emultempl/pe.em:437
#, c-format
msgid " --stack <size> Set size of the initial stack\n"
msgstr " --stack <méid> Socraigh bunmhéid na cruaiche\n"
#: emultempl/pe.em:438
#, c-format
msgid " --subsystem <name>[:<version>] Set required OS subsystem [& version]\n"
msgstr " --subsystem <ainm>[:<leagan>] Socraigh fo-chóras CO [& leagan] is lú atá riachtanach\n"
#: emultempl/pe.em:439
#, c-format
msgid " --support-old-code Support interworking with old code\n"
msgstr " --support-old-code Tacaigh le comh-inoibritheacht le seanchód\n"
#: emultempl/pe.em:440
#, c-format
msgid " --[no-]leading-underscore Set explicit symbol underscore prefix mode\n"
msgstr " --[no-]leading-underscore Socraigh mód láimhseála na bhfostríoc\n"
#: emultempl/pe.em:441
#, c-format
msgid " --thumb-entry=<symbol> Set the entry point to be Thumb <symbol>\n"
msgstr " --thumb-entry=<siom> Socraigh siombail ordóige <siom> mar phointe iontrála\n"
#: emultempl/pe.em:442
#, c-format
msgid " --insert-timestamp Use a real timestamp rather than zero.\n"
msgstr " --insert-timestamp Úsáid fíorstampa ama in áit náide.\n"
#: emultempl/pe.em:443
#, c-format
msgid " This makes binaries non-deterministic\n"
msgstr " Leis seo, beidh comhaid dhénártha neamhchinntitheach\n"
#: emultempl/pe.em:445
#, c-format
msgid " --add-stdcall-alias Export symbols with and without @nn\n"
msgstr " --add-stdcall-alias Easpórtáil siombailí le, agus gan @nn\n"
#: emultempl/pe.em:446
#, c-format
msgid " --disable-stdcall-fixup Don't link _sym to _sym@nn\n"
msgstr " --disable-stdcall-fixup Ná nasc _sym le _sym@nn\n"
#: emultempl/pe.em:447
#, c-format
msgid " --enable-stdcall-fixup Link _sym to _sym@nn without warnings\n"
msgstr " --enable-stdcall-fixup Nasc _sym le _sym@nn gan rabhaidh\n"
#: emultempl/pe.em:448
#, c-format
msgid " --exclude-symbols sym,sym,... Exclude symbols from automatic export\n"
msgstr " --exclude-symbols siom,siom,... Eisiaigh siombailí ó easpórtáil uathoibríoch\n"
#: emultempl/pe.em:449
#, c-format
msgid " --exclude-all-symbols Exclude all symbols from automatic export\n"
msgstr " --exclude-all-symbols Eisiaigh siombailí ó easpórtáil uathoibríoch\n"
#: emultempl/pe.em:450
#, c-format
msgid " --exclude-libs lib,lib,... Exclude libraries from automatic export\n"
msgstr " --exclude-libs leabh,leabh,... Eisiaigh leabharlanna ó easpórtáil uathoibríoch\n"
#: emultempl/pe.em:451
#, c-format
msgid " --exclude-modules-for-implib mod,mod,...\n"
msgstr " --exclude-modules-for-implib mod,mod,...\n"
#: emultempl/pe.em:452
#, c-format
msgid " Exclude objects, archive members from auto\n"
msgstr " Eisiaigh réada, baill chartlainne ó easpórtáil\n"
#: emultempl/pe.em:453
#, c-format
msgid " export, place into import library instead.\n"
msgstr " uathoibríoch agus cuir i leabharlann iompórtála iad.\n"
#: emultempl/pe.em:454
#, c-format
msgid " --export-all-symbols Automatically export all globals to DLL\n"
msgstr " --export-all-symbols Easpórtáil gach siombail chomhchoiteann go DLL go huathoibríoch\n"
#: emultempl/pe.em:455
#, c-format
msgid " --kill-at Remove @nn from exported symbols\n"
msgstr " --kill-at Bain @nn ó shiombailí easpórtáilte\n"
#: emultempl/pe.em:456
#, c-format
msgid " --out-implib <file> Generate import library\n"
msgstr " --out-implib <comhad> Cruthaigh leabharlann iompórtála\n"
#: emultempl/pe.em:457
#, c-format
msgid " --output-def <file> Generate a .DEF file for the built DLL\n"
msgstr " --output-def <comhad> Cruthaigh comhad .DEF le haghaidh an DLL tógtha\n"
#: emultempl/pe.em:458
#, c-format
msgid " --warn-duplicate-exports Warn about duplicate exports.\n"
msgstr " --warn-duplicate-exports Tabhair rabhadh faoi easpórtálacha dúbailte.\n"
#: emultempl/pe.em:459
#, c-format
msgid ""
" --compat-implib Create backward compatible import libs;\n"
" create __imp_<SYMBOL> as well.\n"
msgstr ""
" --compat-implib Cruthaigh leabharlanna iompórtála atá\n"
" comhoiriúnach go siarghabhálach;\n"
" cruthaigh __imp_<SIOMBAIL> freisin.\n"
#: emultempl/pe.em:461
#, c-format
msgid ""
" --enable-auto-image-base Automatically choose image base for DLLs\n"
" unless user specifies one\n"
msgstr ""
" --enable-auto-image-base Roghnaigh bun na híomhá le haghaidh\n"
" DLL mura bhfuil bun roghnaithe cheana\n"
#: emultempl/pe.em:463
#, c-format
msgid " --disable-auto-image-base Do not auto-choose image base. (default)\n"
msgstr " --disable-auto-image-base Ná roghnaigh bun na híomhá go huathoibríoch. (réamhshocrú)\n"
#: emultempl/pe.em:464
#, c-format
msgid ""
" --dll-search-prefix=<string> When linking dynamically to a dll without\n"
" an importlib, use <string><basename>.dll\n"
" in preference to lib<basename>.dll \n"
msgstr ""
" --dll-search-prefix=<teaghr> Agus nascadh le dll gan leabharlann\n"
" iompórtála, úsáid <teaghr><bunainm>.dll\n"
" in ionad lib<bunainm>.dll \n"
#: emultempl/pe.em:467
#, c-format
msgid ""
" --enable-auto-import Do sophisticated linking of _sym to\n"
" __imp_sym for DATA references\n"
msgstr ""
" --enable-auto-import Déan nascadh sofaisticiúil de _sym le\n"
" __imp_sym do thagairtí DATA\n"
#: emultempl/pe.em:469
#, c-format
msgid " --disable-auto-import Do not auto-import DATA items from DLLs\n"
msgstr " --disable-auto-import Ná hiompórtáil míreanna DATA ó DLLanna go huathoibríoch\n"
#: emultempl/pe.em:470
#, c-format
msgid ""
" --enable-runtime-pseudo-reloc Work around auto-import limitations by\n"
" adding pseudo-relocations resolved at\n"
" runtime.\n"
msgstr ""
" --enable-runtime-pseudo-reloc Sáraigh teoranta uathiompórtála trí\n"
" shúda-athshuímh réitithe ag am rite\n"
" a chur leis.\n"
#: emultempl/pe.em:473
#, c-format
msgid ""
" --disable-runtime-pseudo-reloc Do not add runtime pseudo-relocations for\n"
" auto-imported DATA.\n"
msgstr ""
" --disable-runtime-pseudo-reloc Ná cuir súda-athshuímh am-rite leis\n"
" le haghaidh DATA uathiompórtáilte.\n"
#: emultempl/pe.em:475
#, c-format
msgid ""
" --enable-extra-pe-debug Enable verbose debug output when building\n"
" or linking to DLLs (esp. auto-import)\n"
msgstr ""
" --enable-extra-pe-debug Cumasaigh aschur foclach dífhabhtaithe\n"
" agus DLL á thógáil, nó le linn nasctha\n"
" le DLL (uathiompórtáil go háirithe)\n"
#: emultempl/pe.em:478
#, c-format
msgid ""
" --large-address-aware Executable supports virtual addresses\n"
" greater than 2 gigabytes\n"
msgstr ""
" --large-address-aware Tacaíonn an clár inrite le seoltaí\n"
" fíorúla níos mó ná 2 ghigibheart\n"
#: emultempl/pe.em:480
#, c-format
msgid ""
" --disable-large-address-aware Executable does not support virtual\n"
" addresses greater than 2 gigabytes\n"
msgstr ""
" --disable-large-address-aware Ní thacaíonn an clár inrite le seoltaí\n"
" fíorúla níos mó ná 2 ghigibheart\n"
#: emultempl/pe.em:482
#, c-format
msgid ""
" --enable-long-section-names Use long COFF section names even in\n"
" executable image files\n"
msgstr ""
" --enable-long-section-names Úsáid ainmneacha fada COFF ar rannáin,\n"
" fiú i gcomhaid íomhá inrite\n"
#: emultempl/pe.em:484
#, c-format
msgid ""
" --disable-long-section-names Never use long COFF section names, even\n"
" in object files\n"
msgstr ""
" --disable-long-section-names Ná húsáid ainmneacha fada COFF ar rannáin\n"
" riamh, fiú i gcomhad réad\n"
#: emultempl/pe.em:486
#, c-format
msgid ""
" --dynamicbase\t\t\t Image base address may be relocated using\n"
"\t\t\t\t address space layout randomization (ASLR)\n"
msgstr ""
" --dynamicbase\t\t\t Is féidir bunseoladh na híomhá a athshuíomh trí\n"
"\t\t\t\t leagan amach spás na seoltaí a randamú (ASLR)\n"
#: emultempl/pe.em:488
#, c-format
msgid " --forceinteg\t\t Code integrity checks are enforced\n"
msgstr " --forceinteg\t\t Cuir deimhniú sláine cóid i bhfeidhm\n"
#: emultempl/pe.em:489
#, c-format
msgid " --nxcompat\t\t Image is compatible with data execution prevention\n"
msgstr " --nxcompat\t\t Íomhá comhoiriúnach le cosc ar rith sonraí\n"
#: emultempl/pe.em:490
#, c-format
msgid " --no-isolation\t\t Image understands isolation but do not isolate the image\n"
msgstr " --no-isolation\t\t Tuigeann an íomhá aonrú, ach ná haonraigh an íomhá\n"
#: emultempl/pe.em:491
#, c-format
msgid ""
" --no-seh\t\t\t Image does not use SEH. No SE handler may\n"
"\t\t\t\t be called in this image\n"
msgstr ""
" --no-seh\t\t\t Ní úsáideann an íomhá SEH. Ní féidir láimhseálaí SE\n"
"\t\t\t\t a úsáid san íomhá seo\n"
#: emultempl/pe.em:493
#, c-format
msgid " --no-bind\t\t\t Do not bind this image\n"
msgstr " --no-bind\t\t\t Ná ceangail an íomhá seo\n"
#: emultempl/pe.em:494
#, c-format
msgid " --wdmdriver\t\t Driver uses the WDM model\n"
msgstr " --wdmdriver\t\t Úsáideann an tiománaí an tsamhail WDM\n"
#: emultempl/pe.em:495
#, c-format
msgid " --tsaware Image is Terminal Server aware\n"
msgstr " --tsaware Tá an íomhá feasach ar an bhFreastalaí Teirminéil\n"
#: emultempl/pe.em:624
msgid "%P: warning: bad version number in -subsystem option\n"
msgstr "%P: rabhadh: drochuimhir leagain i rogha -subsystem\n"
#: emultempl/pe.em:649
msgid "%P%F: invalid subsystem type %s\n"
msgstr "%P%F: cineál neamhbhailí fo-chóras %s\n"
#: emultempl/pe.em:670
msgid "%P%F: invalid hex number for PE parameter '%s'\n"
msgstr "%P%F: uimhir neamhbhailí heicsidheachúlach le haghaidh paraiméadair PE '%s'\n"
#: emultempl/pe.em:687
msgid "%P%F: strange hex info for PE parameter '%s'\n"
msgstr "%P%F: eolas aisteach heics le haghaidh paraiméadair PE '%s'\n"
#: emultempl/pe.em:702
msgid "%F%P: cannot open base file %s\n"
msgstr "%F%P: ní féidir bunchomhad %s a oscailt\n"
#: emultempl/pe.em:981
msgid "%P: warning, file alignment > section alignment.\n"
msgstr "%P: rabhadh, ailíniú comhaid > ailíniú rannáin.\n"
#: emultempl/pe.em:994
msgid "%P: warning: --export-dynamic is not supported for PE targets, did you mean --export-all-symbols?\n"
msgstr "%P: warning: ní thacaítear le --export-dynamic le haghaidh gach sprioc PE; an raibh --export-all-symbols i gceist agat?\n"
#: emultempl/pe.em:1070 emultempl/pe.em:1097
#, c-format
msgid "Warning: resolving %s by linking to %s\n"
msgstr "Rabhadh: %s á réiteach trí nascadh le %s\n"
#: emultempl/pe.em:1075 emultempl/pe.em:1102
msgid "Use --enable-stdcall-fixup to disable these warnings\n"
msgstr "Úsáid --enable-stdcall-fixup chun na rabhaidh seo a dhíchumasú\n"
#: emultempl/pe.em:1076 emultempl/pe.em:1103
msgid "Use --disable-stdcall-fixup to disable these fixups\n"
msgstr "Úsáid --disable-stdcall-fixup chun na ceartúcháin seo a dhíchumasú\n"
#: emultempl/pe.em:1122
#, c-format
msgid "%C: Cannot get section contents - auto-import exception\n"
msgstr "%C: Ní féidir ábhar an rannáin a fháil - eisceacht uathiompórtála\n"
#: emultempl/pe.em:1162
#, c-format
msgid "Info: resolving %s by linking to %s (auto-import)\n"
msgstr "Eolas: %s á réiteach trí nascadh le %s (uathiompórtáil)\n"
#: emultempl/pe.em:1169
msgid ""
"%P: warning: auto-importing has been activated without --enable-auto-import specified on the command line.\n"
"This should work unless it involves constant data structures referencing symbols from auto-imported DLLs.\n"
msgstr ""
"%P: rabhadh: cumasaíodh iompórtáil uathoibríoch gan --enable-auto-import a shonrú ar líne na n-orduithe.\n"
"Is dócha go n-oibreoidh sé seo, mura bhfuil struchtúir sonraí ann a dhéanann tagairt do shiombailí i DLLanna a iompórtáladh go huathoibríoch.\n"
#: emultempl/pe.em:1176 emultempl/pe.em:1383 emultempl/pe.em:1590 ldcref.c:503
#: ldcref.c:601 ldmain.c:1183 ldmisc.c:300 pe-dll.c:710 pe-dll.c:1276
#: pe-dll.c:1371
msgid "%B%F: could not read symbols: %E\n"
msgstr "%B%F: níorbh fhéidir siombailí a léamh: %E\n"
#: emultempl/pe.em:1258
msgid "%F%P: cannot perform PE operations on non PE output file '%B'.\n"
msgstr "%F%P: ní féidir oibríochtaí PE a dhéanamh ar aschomhad neamh-PE '%B'.\n"
#: emultempl/pe.em:1633
#, c-format
msgid "Errors encountered processing file %s\n"
msgstr "Tharla earráidí agus comhad %s á phróiseáil\n"
#: emultempl/pe.em:1656
#, c-format
msgid "Errors encountered processing file %s for interworking\n"
msgstr "Tharla earráidí agus comhad %s á phróiseáil le haghaidh comh-inoibritheachta\n"
#: emultempl/pe.em:1718 ldexp.c:631 ldlang.c:3451 ldmain.c:1128
msgid "%P%F: bfd_link_hash_lookup failed: %E\n"
msgstr "%P%F: theip ar bfd_link_hash_lookup: %E\n"
#: ldcref.c:167
msgid "%X%P: bfd_hash_table_init of cref table failed: %E\n"
msgstr "%X%P: theip ar bfd_hash_table_init tábla crostagartha a thúsú: %E\n"
#: ldcref.c:173
msgid "%X%P: cref_hash_lookup failed: %E\n"
msgstr "%X%P: theip ar cref_hash_lookup: %E\n"
#: ldcref.c:183
msgid "%X%P: cref alloc failed: %E\n"
msgstr "%X%P: theip ar dháileadh cref: %E\n"
#: ldcref.c:365
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Cross Reference Table\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Tábla Crostagartha\n"
"\n"
#: ldcref.c:366
msgid "Symbol"
msgstr "Siombail"
#: ldcref.c:374
#, c-format
msgid "File\n"
msgstr "Comhad\n"
#: ldcref.c:378
#, c-format
msgid "No symbols\n"
msgstr "Gan siombailí\n"
#: ldcref.c:545
msgid "%P: symbol `%T' missing from main hash table\n"
msgstr "%P: siombail `%T' ar iarraidh ón phríomh-hais-tábla\n"
#: ldcref.c:663 ldcref.c:670 ldmain.c:1217 ldmain.c:1224
msgid "%B%F: could not read relocs: %E\n"
msgstr "%B%F: níorbh fhéidir na hathshuíonna a léamh: %E\n"
#. We found a reloc for the symbol. The symbol is defined
#. in OUTSECNAME. This reloc is from a section which is
#. mapped into a section from which references to OUTSECNAME
#. are prohibited. We must report an error.
#: ldcref.c:697
msgid "%X%C: prohibited cross reference from %s to `%T' in %s\n"
msgstr "%X%C: crostagairt choiscthe do `%T' ó %s i %s\n"
#: ldctor.c:85
msgid "%P%X: Different relocs used in set %s\n"
msgstr "%P%X: Úsáideadh athshuíonna difriúla i dtacar %s\n"
#: ldctor.c:103
msgid "%P%X: Different object file formats composing set %s\n"
msgstr "%P%X: Formáidí difriúla ar chomhaid oibiachta i dtacar %s\n"
#: ldctor.c:281 ldctor.c:295
msgid "%P%X: %s does not support reloc %s for set %s\n"
msgstr "%P%X: Ní thacaíonn %s le hathshuí %s i gcomhair tacair %s\n"
#: ldctor.c:316
msgid "%P%X: Unsupported size %d for set %s\n"
msgstr "%P%X: Méid %d gan tacaíocht do thacar %s\n"
#: ldctor.c:339
msgid ""
"\n"
"Set Symbol\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Tacar Siombail\n"
"\n"
#: ldemul.c:265
#, c-format
msgid "%S SYSLIB ignored\n"
msgstr "%S Rinneadh neamhshuim ar SYSLIB\n"
#: ldemul.c:271
#, c-format
msgid "%S HLL ignored\n"
msgstr "%S Rinneadh neamhshuim ar HLL\n"
#: ldemul.c:291
msgid "%P: unrecognised emulation mode: %s\n"
msgstr "%P: mód anaithnid aithrise: %s\n"
#: ldemul.c:292
msgid "Supported emulations: "
msgstr "Aithrisí a dtacaítear leo: "
#: ldemul.c:334
#, c-format
msgid " no emulation specific options.\n"
msgstr " gan roghanna a bhaineann le haithris.\n"
#: ldexp.c:346
msgid "%P: warning: address of `%s' isn't multiple of maximum page size\n"
msgstr "%P: rabhadh: ní iolraí den uasmhéid leathanaigh é an seoladh `%s'\n"
#: ldexp.c:439
#, c-format
msgid "%F%S %% by zero\n"
msgstr "%F%S %% le náid\n"
#: ldexp.c:449
#, c-format
msgid "%F%S / by zero\n"
msgstr "%F%S / le náid\n"
#: ldexp.c:643
#, c-format
msgid "%X%S: unresolvable symbol `%s' referenced in expression\n"
msgstr "%X%S: rinneadh tagairt do shiombail neamh-inréitithe `%s' i slonn\n"
#: ldexp.c:658
#, c-format
msgid "%F%S: undefined symbol `%s' referenced in expression\n"
msgstr "%F%S: rinneadh tagairt do shiombail `%s' gan sainmhíniú i slonn\n"
#: ldexp.c:680 ldexp.c:698 ldexp.c:726
#, c-format
msgid "%F%S: undefined section `%s' referenced in expression\n"
msgstr "%F%S: rinneadh tagairt do rannán `%s' gan sainmhíniú i slonn\n"
#: ldexp.c:756 ldexp.c:771
#, c-format
msgid "%F%S: undefined MEMORY region `%s' referenced in expression\n"
msgstr "%F%S: rinneadh tagairt do réigiún CUIMHNE `%s' gan sainmhíniú i slonn\n"
#: ldexp.c:783
#, c-format
msgid "%F%S: unknown constant `%s' referenced in expression\n"
msgstr "%F%S: rinneadh tagairt do thairiseach `%s' gan sainmhíniú i slonn\n"
#: ldexp.c:931
#, c-format
msgid "%F%S can not PROVIDE assignment to location counter\n"
msgstr "Ní féidir le %F%S sannadh a sholáthar d'áiritheoir suíomhanna\n"
#: ldexp.c:957
#, c-format
msgid "%F%S invalid assignment to location counter\n"
msgstr "%F%S sannadh neamhbhailí ar áiritheoir suíomhanna\n"
#: ldexp.c:961
#, c-format
msgid "%F%S assignment to location counter invalid outside of SECTIONS\n"
msgstr "%F%S níl sannadh don áiritheoir suíomhanna bailí taobh amuigh de RANNÁN\n"
#: ldexp.c:980
msgid "%F%S cannot move location counter backwards (from %V to %V)\n"
msgstr "%F%S ní féidir an t-áiritheoir suíomhanna a bhogadh ar ais (ó %V go %V)\n"
#: ldexp.c:1035
msgid "%P%F:%s: hash creation failed\n"
msgstr "%P%F:%s: theip ar chruthú an hais-tábla\n"
#: ldexp.c:1368 ldexp.c:1394 ldexp.c:1454
#, c-format
msgid "%F%S: nonconstant expression for %s\n"
msgstr "%F%S: slonn inathraitheach do %s\n"
#: ldfile.c:132
#, c-format
msgid "attempt to open %s failed\n"
msgstr "theip ar oscailt %s\n"
#: ldfile.c:134
#, c-format
msgid "attempt to open %s succeeded\n"
msgstr "d'éirigh le hiarracht %s a oscailt\n"
#: ldfile.c:140
msgid "%F%P: invalid BFD target `%s'\n"
msgstr "%F%P: sprioc neamhbhailí BFD `%s'\n"
#: ldfile.c:257 ldfile.c:286
msgid "%P: skipping incompatible %s when searching for %s\n"
msgstr "%P: gabh thar %s neamh-chomhoiriúnach agus %s á lorg\n"
#: ldfile.c:270
msgid "%F%P: attempted static link of dynamic object `%s'\n"
msgstr "%F%P: iarracht ar nasc statach de réad dinimiciúil `%s' a dhéanamh\n"
#: ldfile.c:408
msgid "%P: cannot find %s (%s): %E\n"
msgstr "%P: ní féidir %s a aimsiú (%s): %E\n"
#: ldfile.c:411
msgid "%P: cannot find %s: %E\n"
msgstr "%P: ní féidir %s a aimsiú: %E\n"
#: ldfile.c:446
msgid "%P: cannot find %s inside %s\n"
msgstr "%P: ní féidir %s a aimsiú i %s\n"
#: ldfile.c:449
msgid "%P: cannot find %s\n"
msgstr "%P: ní féidir %s a aimsiú\n"
#: ldfile.c:471
#, c-format
msgid "cannot find script file %s\n"
msgstr "ní féidir comhad scripte %s a aimsiú\n"
#: ldfile.c:473
#, c-format
msgid "opened script file %s\n"
msgstr "osclaíodh comhad scripte %s\n"
#: ldfile.c:604
msgid "%P%F: cannot open linker script file %s: %E\n"
msgstr "%P%F: ní féidir script nascóra %s a oscailt: %E\n"
#: ldfile.c:669
msgid "%P%F: cannot represent machine `%s'\n"
msgstr "%P%F: ní féidir meaisín `%s' a léiriú\n"
#: ldlang.c:1194 ldlang.c:1232 ldlang.c:3154
msgid "%P%F: can not create hash table: %E\n"
msgstr "%P%F: ní féidir an hais-tábla a chruthú: %E\n"
#: ldlang.c:1288
msgid "%P:%S: warning: redeclaration of memory region `%s'\n"
msgstr "%P:%S: rabhadh: athfhógra ar réigiún cuimhne %s\n"
#: ldlang.c:1294
msgid "%P:%S: warning: memory region `%s' not declared\n"
msgstr "%P:%S: rabhadh: réigiún cuimhne `%s' gan fógra\n"
#: ldlang.c:1329
msgid "%F%P:%S: error: alias for default memory region\n"
msgstr "%F%P:%S: earráid: ailias ar réigiún cuimhne réamhshocraithe\n"
#: ldlang.c:1340
msgid "%F%P:%S: error: redefinition of memory region alias `%s'\n"
msgstr "%F%P:%S: earráid: athfhógra ar ailias réigiúin cuimhne `%s'\n"
#: ldlang.c:1347
msgid "%F%P:%S: error: memory region `%s' for alias `%s' does not exist\n"
msgstr "%F%P:%S: earráid: nil réigiún cuimhne `%s' le haghaidh ailias `%s' ann\n"
#: ldlang.c:1406 ldlang.c:1445
msgid "%P%F: failed creating section `%s': %E\n"
msgstr "%P%F: ní féidir rannán `%s' a chruthú: %E\n"
#: ldlang.c:2000
#, c-format
msgid ""
"\n"
"As-needed library included to satisfy reference by file (symbol)\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Cuireadh leabharlann ar éileamh san áireamh mar gheall ar thagairt i gcomhad (siombail)\n"
"\n"
#: ldlang.c:2068
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Discarded input sections\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Rannáin ionchurtha a bhfuarthas réidh leo\n"
"\n"
#: ldlang.c:2076
msgid ""
"\n"
"Memory Configuration\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Cumraíocht Chuimhne\n"
"\n"
#: ldlang.c:2078
msgid "Name"
msgstr "Ainm"
#: ldlang.c:2078
msgid "Origin"
msgstr "Bunphointe"
#: ldlang.c:2078
msgid "Length"
msgstr "Fad"
#: ldlang.c:2078
msgid "Attributes"
msgstr "Tréithe"
#: ldlang.c:2118
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Linker script and memory map\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Script nascóra agus mapa cuimhne\n"
"\n"
#: ldlang.c:2168
msgid "%P%F: Illegal use of `%s' section\n"
msgstr "%P%F: Úsáid neamhcheadaithe de rannán `%s'\n"
#: ldlang.c:2177
msgid "%P%F: output format %s cannot represent section called %s\n"
msgstr "%P%F: ní féidir le formáid aschurtha %s rannán darb ainm %s a léiriú\n"
#: ldlang.c:2739
msgid "%B: file not recognized: %E\n"
msgstr "%B: comhad gan aithint: %E\n"
#: ldlang.c:2740
msgid "%B: matching formats:"
msgstr "%B: formáidí comhoiriúnacha:"
#: ldlang.c:2747
msgid "%F%B: file not recognized: %E\n"
msgstr "%F%B: comhad gan aimsiú: %E\n"
#: ldlang.c:2821
msgid "%F%B: member %B in archive is not an object\n"
msgstr "%F%B: ní réad é ball %B sa chartlann\n"
#: ldlang.c:2836 ldlang.c:2850
msgid "%F%B: error adding symbols: %E\n"
msgstr "%F%B: earráid agus siombailí á gcur leis: %E\n"
#: ldlang.c:3124
msgid "%P: warning: could not find any targets that match endianness requirement\n"
msgstr "%P: rabhadh: níorbh fhéidir aon spriocanna a aimsiú a bhí caolcheannach nó mórcheannach, mar is cuí\n"
#: ldlang.c:3138
msgid "%P%F: target %s not found\n"
msgstr "%P%F: sprioc %s gan aimsiú\n"
#: ldlang.c:3140
msgid "%P%F: cannot open output file %s: %E\n"
msgstr "%P%F: ní féidir aschomhad %s a oscailt: %E\n"
#: ldlang.c:3146
msgid "%P%F:%s: can not make object file: %E\n"
msgstr "%P%F:%s: ní féidir comhad oibiachta a dhéanamh: %E\n"
#: ldlang.c:3150
msgid "%P%F:%s: can not set architecture: %E\n"
msgstr "%P%F:%s: ní féidir an ailtireacht a shocrú: %E\n"
#: ldlang.c:3322
msgid "%P: warning: %s contains output sections; did you forget -T?\n"
msgstr "%P: rabhadh: tá rannáin aschurtha i %s; ar dhearmad tú -T?\n"
#: ldlang.c:3372
msgid "%P%F: bfd_hash_allocate failed creating symbol %s\n"
msgstr "%P%F: theip ar bfd_hash_allocate siombail %s a chruthú\n"
#: ldlang.c:3402
msgid "%P%F: bfd_hash_lookup failed creating symbol %s\n"
msgstr "%P%F: theip ar bfd_hash_lookup siombail %s a chruthú\n"
#: ldlang.c:3759
msgid "%F%P: %s not found for insert\n"
msgstr "%F%P: níor aimsíodh %s le hionsá\n"
#: ldlang.c:3974
msgid " load address 0x%V"
msgstr " lódáil seoladh 0x%V"
#: ldlang.c:4201
msgid "%W (size before relaxing)\n"
msgstr "%W (méid roimh bhogadh)\n"
#: ldlang.c:4292
#, c-format
msgid "Address of section %s set to "
msgstr "Seoladh rannáin %s socraithe "
#: ldlang.c:4445
#, c-format
msgid "Fail with %d\n"
msgstr "Teipthe le %d\n"
#: ldlang.c:4733
msgid "%X%P: section %s loaded at [%V,%V] overlaps section %s loaded at [%V,%V]\n"
msgstr "%X%P: forluíonn rannán %s lódáilte ag [%V,%V] ar rannán %s lódáilte ag [%V,%V]\n"
#: ldlang.c:4749
msgid "%X%P: region `%s' overflowed by %ld bytes\n"
msgstr "%X%P: réigiún `%s', %ld beart thar maoil\n"
#: ldlang.c:4772
msgid "%X%P: address 0x%v of %B section `%s' is not within region `%s'\n"
msgstr "%X%P: níl seoladh 0x%v de %B rannán `%s' laistigh de réigiún `%s'\n"
#: ldlang.c:4783
msgid "%X%P: %B section `%s' will not fit in region `%s'\n"
msgstr "%X%P: %B rannán `%s' rómhór le cur isteach i réigiún `%s'\n"
#: ldlang.c:4840
#, c-format
msgid "%F%S: non constant or forward reference address expression for section %s\n"
msgstr "%F%S: slonn seolta tagartha ar aghaidh nó slonn inathraitheach do rannán %s\n"
#: ldlang.c:4865
msgid "%P%X: Internal error on COFF shared library section %s\n"
msgstr "%P%X: Earráid inmheánach i gcomhleabharlann COFF, rannán %s\n"
#: ldlang.c:4923
msgid "%P%F: error: no memory region specified for loadable section `%s'\n"
msgstr "%P%F: earráid: níor socraíodh réigiún cuimhne do rannán inlódáilte `%s'\n"
#: ldlang.c:4928
msgid "%P: warning: no memory region specified for loadable section `%s'\n"
msgstr "%P: rabhadh: níor socraíodh réigiún cuimhne do rannán inlódáilte `%s'\n"
#: ldlang.c:4951
msgid "%P: warning: changing start of section %s by %lu bytes\n"
msgstr "%P: rabhadh: tús rannáin %s á athrú (%lu beart)\n"
#: ldlang.c:5040
msgid "%P: warning: dot moved backwards before `%s'\n"
msgstr "%P: rabhadh: bhog ponc ar gcúl roimh `%s'\n"
#: ldlang.c:5212
msgid "%P%F: can't relax section: %E\n"
msgstr "%P%F: ní féidir rannán a bhogadh: %E\n"
#: ldlang.c:5557
msgid "%F%P: invalid data statement\n"
msgstr "%F%P: ráiteas neamhbhailí sonraí\n"
#: ldlang.c:5590
msgid "%F%P: invalid reloc statement\n"
msgstr "%F%P: ráiteas neamhbhailí athshuite\n"
#: ldlang.c:5802
msgid "%P%F: gc-sections requires either an entry or an undefined symbol\n"
msgstr "%P%F: teastaíonn iontráil nó siombail neamhshainithe ó gc-sections\n"
#: ldlang.c:5827
msgid "%P%F:%s: can't set start address\n"
msgstr "%P%F:%s: ní féidir an seoladh tosaigh a shocrú\n"
#: ldlang.c:5840 ldlang.c:5859
msgid "%P%F: can't set start address\n"
msgstr "%P%F: ní féidir an seoladh tosaigh a shocrú\n"
#: ldlang.c:5852
msgid "%P: warning: cannot find entry symbol %s; defaulting to %V\n"
msgstr "%P: rabhadh: ní féidir siombail iontrála %s a aimsiú; úsáidfear %V de réir réamhshocraithe\n"
#: ldlang.c:5864
msgid "%P: warning: cannot find entry symbol %s; not setting start address\n"
msgstr "%P: rabhadh: ní féidir siombail iontrála %s a aimsiú; seoladh tosaigh gan socrú\n"
#: ldlang.c:5916
msgid "%P%F: Relocatable linking with relocations from format %s (%B) to format %s (%B) is not supported\n"
msgstr "%P%F: Ní thacaítear le nascadh in-athshuite le hathshuímh ó fhormáid %s (%B) go formáid %s (%B)\n"
#: ldlang.c:5926
msgid "%P%X: %s architecture of input file `%B' is incompatible with %s output\n"
msgstr "%P%X: níl ailtireacht %s d'inchomhad `%B' comhoiriúnach le haschur %s\n"
#: ldlang.c:5948
msgid "%P%X: failed to merge target specific data of file %B\n"
msgstr "%P%X: theip ar chumasc na sonraí a bhaineann leis an sprioc ó chomhad %B\n"
#: ldlang.c:6019
msgid "%P%F: Could not define common symbol `%T': %E\n"
msgstr "%P%F: Níorbh fhéidir siombail chomhchoiteann `%T' a shainmhíniú: %E\n"
#: ldlang.c:6031
msgid ""
"\n"
"Allocating common symbols\n"
msgstr ""
"\n"
"Siombailí coitianta á leithdháileadh\n"
#: ldlang.c:6032
msgid ""
"Common symbol size file\n"
"\n"
msgstr ""
"Siombail choitianta méid comhad\n"
"\n"
#: ldlang.c:6178
msgid "%P%F: invalid syntax in flags\n"
msgstr "%P%F: comhréir neamhbhailí i mbratacha\n"
#: ldlang.c:6304
msgid "%F%P:%S: error: align with input and explicit align specified\n"
msgstr "%F%P:%S: earráid: sonraíodh ailíniú leis an ionchur agus ailíniú follasach\n"
#: ldlang.c:6645
msgid "%P%F: Failed to create hash table\n"
msgstr "%P%F: Theip ar chruthú hais-tábla\n"
#: ldlang.c:6668
msgid "%P%F: %s: plugin reported error after all symbols read\n"
msgstr "%P%F: %s: rinne an breiseán tuairisc ar earráid tar éis dó gach siombail a léamh\n"
#: ldlang.c:6991
msgid "%P%F: multiple STARTUP files\n"
msgstr "%P%F: ilchomhad TOSAITHE\n"
#: ldlang.c:7037
msgid "%X%P:%S: section has both a load address and a load region\n"
msgstr "%X%P:%S: tá seoladh lódála agus réigiún lódála sa rannán\n"
#: ldlang.c:7162
msgid "%X%P:%S: PHDRS and FILEHDR are not supported when prior PT_LOAD headers lack them\n"
msgstr "%X%P:%S: ní thacaítear le PHDRS agus FILEHDR nuair nach mbíonn siad sna ceanntásca PT_LOAD\n"
#: ldlang.c:7235
msgid "%F%P: no sections assigned to phdrs\n"
msgstr "%F%P: níor sannadh aon rannán do phdrs\n"
#: ldlang.c:7273
msgid "%F%P: bfd_record_phdr failed: %E\n"
msgstr "%F%P: theip ar bfd_record_phdr: %E\n"
#: ldlang.c:7293
msgid "%X%P: section `%s' assigned to non-existent phdr `%s'\n"
msgstr "%X%P: sannadh rannán `%s' go phdr `%s' nach bhfuil ann\n"
#: ldlang.c:7705
msgid "%X%P: unknown language `%s' in version information\n"
msgstr "%X%P: teanga anaithnid `%s' in eolas faoin leagan\n"
#: ldlang.c:7850
msgid "%X%P: anonymous version tag cannot be combined with other version tags\n"
msgstr "%X%P: ní féidir an chlib leagain gan ainm a cheangal le clibeanna leagain eile\n"
#: ldlang.c:7859
msgid "%X%P: duplicate version tag `%s'\n"
msgstr "%X%P: clib leagain dhúbailte `%s'\n"
#: ldlang.c:7880 ldlang.c:7889 ldlang.c:7907 ldlang.c:7917
msgid "%X%P: duplicate expression `%s' in version information\n"
msgstr "%X%P: slonn dúbailte `%s' in eolas faoin leagan\n"
#: ldlang.c:7957
msgid "%X%P: unable to find version dependency `%s'\n"
msgstr "%X%P: ní féidir spleáchóg leagain `%s' a aimsiú\n"
#: ldlang.c:7980
msgid "%X%P: unable to read .exports section contents\n"
msgstr "%X%P: ní féidir inneachar an rannáin .exports a léamh\n"
#: ldlang.c:8104
msgid "%X%P: unknown feature `%s'\n"
msgstr "%X%P: gné anaithnid `%s'\n"
#: ldmain.c:246
msgid "%X%P: can't set BFD default target to `%s': %E\n"
msgstr "%X%P: ní féidir an sprioc réamhshocraithe BFD a shocrú go `%s': %E\n"
#: ldmain.c:336
msgid "built in linker script"
msgstr "script nascóra insuite"
#: ldmain.c:346
msgid "using external linker script:"
msgstr "script sheachtrach nascóra in úsáid:"
#: ldmain.c:348
msgid "using internal linker script:"
msgstr "script inmheánach nascóra in úsáid:"
#: ldmain.c:385
msgid "%P%F: no input files\n"
msgstr "%P%F: gan inchomhaid\n"
#: ldmain.c:389
msgid "%P: mode %s\n"
msgstr "%P: mód %s\n"
#: ldmain.c:405
msgid "%P%F: cannot open map file %s: %E\n"
msgstr "%P%F: ní féidir comhad mapa %s a oscailt: %E\n"
#: ldmain.c:437
msgid "%P: link errors found, deleting executable `%s'\n"
msgstr "%P: aimsíodh earráidí nasctha, clár inrite `%s' á scriosadh\n"
#: ldmain.c:446
msgid "%F%B: final close failed: %E\n"
msgstr "%F%B: theip ar dhúnadh deiridh: %E\n"
#: ldmain.c:472
msgid "%X%P: unable to open for source of copy `%s'\n"
msgstr "%X%P: ní féidir foinse na cóipeála `%s' a oscailt\n"
#: ldmain.c:475
msgid "%X%P: unable to open for destination of copy `%s'\n"
msgstr "%X%P: ní féidir sprioc na cóipeála `%s' a oscailt\n"
#: ldmain.c:482
msgid "%P: Error writing file `%s'\n"
msgstr "%P: Earráid agus comhad `%s' á scríobh\n"
#: ldmain.c:487 pe-dll.c:1761
#, c-format
msgid "%P: Error closing file `%s'\n"
msgstr "%P: Earráid agus comhad `%s' á dhúnadh\n"
#: ldmain.c:504
#, c-format
msgid "%s: total time in link: %ld.%06ld\n"
msgstr "%s: am iomlán nasctha: %ld.%06ld\n"
#: ldmain.c:507
#, c-format
msgid "%s: data size %ld\n"
msgstr "%s: méid sonraí %ld\n"
#: ldmain.c:591
msgid "%P%F: missing argument to -m\n"
msgstr "%P%F: argóint ar iarraidh tar éis -m\n"
#: ldmain.c:639 ldmain.c:656 ldmain.c:676 ldmain.c:708
msgid "%P%F: bfd_hash_table_init failed: %E\n"
msgstr "%P%F: theip ar bfd_hash_table_init: %E\n"
#: ldmain.c:643 ldmain.c:660 ldmain.c:680
msgid "%P%F: bfd_hash_lookup failed: %E\n"
msgstr "%P%F: theip ar bfd_hash_lookup: %E\n"
#: ldmain.c:694
msgid "%X%P: error: duplicate retain-symbols-file\n"
msgstr "%X%P: earráid: retain-symbols-file dúbailte\n"
#: ldmain.c:738
msgid "%P%F: bfd_hash_lookup for insertion failed: %E\n"
msgstr "%P%F: theip ar bfd_hash_lookup le haghaidh ionsáite: %E\n"
#: ldmain.c:743
msgid "%P: `-retain-symbols-file' overrides `-s' and `-S'\n"
msgstr "%P: sáraíonn `-retain-symbols-file' na roghanna `-s' agus `-S'\n"
#: ldmain.c:844
#, c-format
msgid ""
"Archive member included to satisfy reference by file (symbol)\n"
"\n"
msgstr ""
"Cuireadh ball cartlainne san áireamh mar gheall ar thagairt ó chomhad (siombail)\n"
"\n"
#: ldmain.c:951
msgid "%X%C: multiple definition of `%T'\n"
msgstr "%X%C: níos mó ná sainmhíniú amháin ar `%T'\n"
#: ldmain.c:954
msgid "%D: first defined here\n"
msgstr "%D: an chéad sainmhíniú anseo\n"
#: ldmain.c:958
msgid "%P: Disabling relaxation: it will not work with multiple definitions\n"
msgstr "%P: Bogadh á dhíchumasú: ní oibreoidh sé i gceart le sainmhínithe iomadúla\n"
#: ldmain.c:1012
msgid "%B: warning: definition of `%T' overriding common\n"
msgstr "%B: rabhadh: sáraíonn an sainmhíniú ar `%T' an ceann coitianta\n"
#: ldmain.c:1015
msgid "%B: warning: common is here\n"
msgstr "%B: rabhadh: coitianta anseo\n"
#: ldmain.c:1022
msgid "%B: warning: common of `%T' overridden by definition\n"
msgstr "%B: rabhadh: bhí `%T' coitianta sáraithe ag sainmhíniú\n"
#: ldmain.c:1025
msgid "%B: warning: defined here\n"
msgstr "%B: rabhadh: sainmhíniú anseo\n"
#: ldmain.c:1032
msgid "%B: warning: common of `%T' overridden by larger common\n"
msgstr "%B: rabhadh: bhí `%T' coitianta sáraithe ag ceann coitianta níos mó\n"
#: ldmain.c:1035
msgid "%B: warning: larger common is here\n"
msgstr "%B: rabhadh: ceann coitianta níos mó anseo\n"
#: ldmain.c:1039
msgid "%B: warning: common of `%T' overriding smaller common\n"
msgstr "%B: rabhadh: sáraíonn `%T' coitianta an ceann coitianta níos lú\n"
#: ldmain.c:1042
msgid "%B: warning: smaller common is here\n"
msgstr "%B: rabhadh: ceann coitianta níos lú anseo\n"
#: ldmain.c:1046
msgid "%B: warning: multiple common of `%T'\n"
msgstr "%B: rabhadh: ilchoitianta `%T'\n"
#: ldmain.c:1048
msgid "%B: warning: previous common is here\n"
msgstr "%B: rabhadh: ceann coitianta roimhe anseo\n"
#: ldmain.c:1068 ldmain.c:1106
msgid "%P: warning: global constructor %s used\n"
msgstr "%P: rabhadh: úsáideadh cruthaitheoir comhchoiteann %s\n"
#: ldmain.c:1116
msgid "%P%F: BFD backend error: BFD_RELOC_CTOR unsupported\n"
msgstr "%P%F: earráid in inneall BFD: BFD_RELOC_CTOR gan tacaíocht\n"
#. We found a reloc for the symbol we are looking for.
#: ldmain.c:1170 ldmain.c:1172 ldmain.c:1174 ldmain.c:1192 ldmain.c:1237
msgid "warning: "
msgstr "rabhadh: "
#: ldmain.c:1290
msgid "%X%C: undefined reference to `%T'\n"
msgstr "%X%C: tagairt do `%T' gan sainmhíniú\n"
#: ldmain.c:1293
msgid "%C: warning: undefined reference to `%T'\n"
msgstr "%C: rabhadh: tagairt do `%T' gan sainmhíniú\n"
#: ldmain.c:1299
msgid "%X%D: more undefined references to `%T' follow\n"
msgstr "%X%D: tá tuilleadh tagairtí do `%T' gan sainmhíniú thíos\n"
#: ldmain.c:1302
msgid "%D: warning: more undefined references to `%T' follow\n"
msgstr "%D: rabhadh: tá tuilleadh tagairtí do `%T' gan sainmhíniú thíos\n"
#: ldmain.c:1313
msgid "%X%B: undefined reference to `%T'\n"
msgstr "%X%B: tagairt do `%T' gan sainmhíniú\n"
#: ldmain.c:1316
msgid "%B: warning: undefined reference to `%T'\n"
msgstr "%B: rabhadh: tagairt do `%T' gan sainmhíniú\n"
#: ldmain.c:1322
msgid "%X%B: more undefined references to `%T' follow\n"
msgstr "%X%B: tá tuilleadh tagairtí do `%T' gan sainmhíniú thíos\n"
#: ldmain.c:1325
msgid "%B: warning: more undefined references to `%T' follow\n"
msgstr "%B: rabhadh: tá tuilleadh tagairtí do `%T' gan sainmhíniú thíos\n"
#: ldmain.c:1364
msgid " additional relocation overflows omitted from the output\n"
msgstr " fágadh forshreafaí athshuite breise as an aschur\n"
#: ldmain.c:1377
msgid " relocation truncated to fit: %s against undefined symbol `%T'"
msgstr " teascadh an t-athshuíomh: %s in aghaidh siombaile `%T' gan sainmhíniú"
#: ldmain.c:1382
msgid " relocation truncated to fit: %s against symbol `%T' defined in %A section in %B"
msgstr " teascadh an t-athshuíomh: %s in aghaidh siombaile `%T' a sainmhíníodh i rannán %A i %B"
#: ldmain.c:1394
msgid " relocation truncated to fit: %s against `%T'"
msgstr " teascadh an t-athshuíomh: %s in aghaidh `%T'"
#: ldmain.c:1411
msgid "%X%H: dangerous relocation: %s\n"
msgstr "%X%H: athshuíomh contúirteach: %s\n"
#: ldmain.c:1426
msgid "%X%H: reloc refers to symbol `%T' which is not being output\n"
msgstr "%X%H: déanann an t-athshuíomh tagairt do shiombail `%T' nach bhfuil á haschur\n"
#: ldmisc.c:154
#, c-format
msgid "no symbol"
msgstr "gan siombail"
#: ldmisc.c:339
msgid "%B: In function `%T':\n"
msgstr "%B: I bhfeidhm `%T':\n"
#: ldmisc.c:474
msgid "%F%P: internal error %s %d\n"
msgstr "%F%P: earráid inmheánach %s %d\n"
#: ldmisc.c:538
msgid "%P: internal error: aborting at %s line %d in %s\n"
msgstr "%P: earráid inmheánach: á thobscor ag %s líne %d i %s\n"
#: ldmisc.c:541
msgid "%P: internal error: aborting at %s line %d\n"
msgstr "%P: earráid inmheánach: á thobscor ag %s líne %d\n"
#: ldmisc.c:543
msgid "%P%F: please report this bug\n"
msgstr "%P%F: seol tuairisc ar an bhfabht seo, le do thoil\n"
#. Output for noisy == 2 is intended to follow the GNU standards.
#: ldver.c:39
#, c-format
msgid "GNU ld %s\n"
msgstr "ld GNU, leagan %s\n"
#: ldver.c:43
#, c-format
msgid "Copyright 2014 Free Software Foundation, Inc.\n"
msgstr "Copyright 2014 Free Software Foundation, Inc.\n"
#: ldver.c:44
#, c-format
msgid ""
"This program is free software; you may redistribute it under the terms of\n"
"the GNU General Public License version 3 or (at your option) a later version.\n"
"This program has absolutely no warranty.\n"
msgstr ""
"Is saorbhogearra é an clár seo; is féidir leat é a scaipeadh de réir na\n"
"gcoinníollacha den GNU General Public License, leagan 3 nó (más mian leat) aon leagan níos déanaí.\n"
"Níl baránta ar chor ar bith leis an gclár seo.\n"
#: ldver.c:54
#, c-format
msgid " Supported emulations:\n"
msgstr " Aithrisí a dtacaítear leo:\n"
#: ldwrite.c:62 ldwrite.c:208
msgid "%P%F: bfd_new_link_order failed\n"
msgstr "%P%F: theip ar bfd_new_link_order\n"
#: ldwrite.c:366
msgid "%F%P: cannot create split section name for %s\n"
msgstr "%F%P: ní féidir ainm roinnte a chruthú ar rannán %s\n"
#: ldwrite.c:378
msgid "%F%P: clone section failed: %E\n"
msgstr "%F%P: theip ar chlónáil an rannáin: %E\n"
#: ldwrite.c:419
#, c-format
msgid "%8x something else\n"
msgstr "%8x rud éigin eile\n"
#: ldwrite.c:589
msgid "%F%P: final link failed: %E\n"
msgstr "%F%P: theip ar an nascadh deiridh: %E\n"
#: lexsup.c:104 lexsup.c:261
msgid "KEYWORD"
msgstr "LORGFHOCAL"
#: lexsup.c:104
msgid "Shared library control for HP/UX compatibility"
msgstr "Rialú comhleabharlainne, ar son comhoiriúnachta le HP/UX"
#: lexsup.c:107
msgid "ARCH"
msgstr "AILTIREACHT"
#: lexsup.c:107
msgid "Set architecture"
msgstr "Socraigh an ailtireacht"
#: lexsup.c:109 lexsup.c:380
msgid "TARGET"
msgstr "SPRIOC"
#: lexsup.c:109
msgid "Specify target for following input files"
msgstr "Sonraigh sprioc do na hinchomhaid seo a leanas"
#: lexsup.c:112 lexsup.c:163 lexsup.c:190 lexsup.c:203 lexsup.c:205
#: lexsup.c:334 lexsup.c:396 lexsup.c:463 lexsup.c:476
msgid "FILE"
msgstr "COMHAD"
#: lexsup.c:112
msgid "Read MRI format linker script"
msgstr "Léigh script nascóra i bhformáid MRI"
#: lexsup.c:114
msgid "Force common symbols to be defined"
msgstr "Cuir iallach ar shiombailí coitianta a bheith sainmhínithe"
#: lexsup.c:118 lexsup.c:440 lexsup.c:442 lexsup.c:444 lexsup.c:446
#: lexsup.c:448 lexsup.c:450
msgid "ADDRESS"
msgstr "SEOLADH"
#: lexsup.c:118
msgid "Set start address"
msgstr "Socraigh seoladh tosaithe"
#: lexsup.c:120
msgid "Export all dynamic symbols"
msgstr "Easpórtáil gach siombail dhinimiciúil"
#: lexsup.c:122
msgid "Undo the effect of --export-dynamic"
msgstr "Cealaigh éifeacht --export-dynamic"
#: lexsup.c:124
msgid "Link big-endian objects"
msgstr "Nasc réada mórcheannacha"
#: lexsup.c:126
msgid "Link little-endian objects"
msgstr "Nasc réada caolcheannacha"
#: lexsup.c:128 lexsup.c:131
msgid "SHLIB"
msgstr "SHLIB"
#: lexsup.c:128
msgid "Auxiliary filter for shared object symbol table"
msgstr "Scagaire cúntach do thábla siombaile comhréada"
#: lexsup.c:131
msgid "Filter for shared object symbol table"
msgstr "Scagaire do thábla siombaile comhréada"
#: lexsup.c:134
msgid "Ignored"
msgstr "Neamhaird tugtha air"
#: lexsup.c:136
msgid "SIZE"
msgstr "MÉID"
#: lexsup.c:136
msgid "Small data size (if no size, same as --shared)"
msgstr "Méid bheag sonraí (mura bhfuil méid ann, ar comhbhrí le --shared)"
#: lexsup.c:139
msgid "FILENAME"
msgstr "COMHADAINM"
#: lexsup.c:139
msgid "Set internal name of shared library"
msgstr "Socraigh an t-ainm inmheánach ar an gcomhleabharlann"
#: lexsup.c:141
msgid "PROGRAM"
msgstr "CLÁR"
#: lexsup.c:141
msgid "Set PROGRAM as the dynamic linker to use"
msgstr "Úsáid CLÁR mar an nascóir dinimiciúil"
#: lexsup.c:144
msgid "LIBNAME"
msgstr "AINM"
#: lexsup.c:144
msgid "Search for library LIBNAME"
msgstr "Cuardach ar leabharlann AINM"
#: lexsup.c:146
msgid "DIRECTORY"
msgstr "COMHADLANN"
#: lexsup.c:146
msgid "Add DIRECTORY to library search path"
msgstr "Cuir COMHADLANN leis an gconair chuardaigh leabharlann"
#: lexsup.c:149
msgid "Override the default sysroot location"
msgstr "Sáraigh an suíomh réamhshocraithe sysroot"
#: lexsup.c:151
msgid "EMULATION"
msgstr "AITHRIS"
#: lexsup.c:151
msgid "Set emulation"
msgstr "Socraigh aithris"
#: lexsup.c:153
msgid "Print map file on standard output"
msgstr "Scríobh an comhad mapa ar an aschur caighdeánach"
#: lexsup.c:155
msgid "Do not page align data"
msgstr "Ná hailínigh sonraí de réir leathanaigh"
#: lexsup.c:157
msgid "Do not page align data, do not make text readonly"
msgstr "Ná hailínigh sonraí de réir leathanaigh, ná déan téacs inléite amháin"
#: lexsup.c:160
msgid "Page align data, make text readonly"
msgstr "Ailínigh sonraí de réir leathanaigh, déan téacs inléite amháin"
#: lexsup.c:163
msgid "Set output file name"
msgstr "Socraigh ainm an aschomhaid"
#: lexsup.c:165
msgid "Optimize output file"
msgstr "Optamaigh an t-aschomhad"
#: lexsup.c:168
msgid "PLUGIN"
msgstr "BREISEÁN"
#: lexsup.c:168
msgid "Load named plugin"
msgstr "Lódáil an breiseán ainmnithe"
#: lexsup.c:170
msgid "ARG"
msgstr "ARG"
#: lexsup.c:170
msgid "Send arg to last-loaded plugin"
msgstr "Seol argóint chuig an breiseán is deireanaí a lódáladh"
#: lexsup.c:172 lexsup.c:175
msgid "Ignored for GCC LTO option compatibility"
msgstr "Rinneadh neamhshuim air, mar gheall ar chomhoiriúnacht le GCC LTO"
#: lexsup.c:179
msgid "Ignored for GCC linker option compatibility"
msgstr "Rinneadh neamhshuim air, mar gheall ar chomhoiriúnacht le nascóir GCC"
#: lexsup.c:182
msgid "Ignored for SVR4 compatibility"
msgstr "Rinneadh neamhshuim air, mar gheall ar chomhoiriúnacht le SVR4"
#: lexsup.c:186
msgid "Generate relocatable output"
msgstr "Gin aschur in-athshuite"
#: lexsup.c:190
msgid "Just link symbols (if directory, same as --rpath)"
msgstr "Nasc siombailí amháin (más comhadlann é, ar comhbhrí le --rpath)"
#: lexsup.c:193
msgid "Strip all symbols"
msgstr "Struipeáil na siombailí uile"
#: lexsup.c:195
msgid "Strip debugging symbols"
msgstr "Struipeáil siombailí dífhabhtaithe"
#: lexsup.c:197
msgid "Strip symbols in discarded sections"
msgstr "Struipeáil siombailí i rannáin chaite amach"
#: lexsup.c:199
msgid "Do not strip symbols in discarded sections"
msgstr "Ná struipeáil siombailí i rannáin chaite amach"
#: lexsup.c:201
msgid "Trace file opens"
msgstr "Lorg oscailtí comhad"
#: lexsup.c:203
msgid "Read linker script"
msgstr "Léigh script nascóra"
#: lexsup.c:205
msgid "Read default linker script"
msgstr "Léigh script réamhshocraithe nascóra"
#: lexsup.c:209 lexsup.c:227 lexsup.c:311 lexsup.c:332 lexsup.c:433
#: lexsup.c:466 lexsup.c:505 lexsup.c:508
msgid "SYMBOL"
msgstr "SIOMBAIL"
#: lexsup.c:209
msgid "Start with undefined reference to SYMBOL"
msgstr "Tosaigh le tagairt do SIOMBAIL gan sainmhíniú"
#: lexsup.c:212
msgid "[=SECTION]"
msgstr "[=RANNÁN]"
#: lexsup.c:213
msgid "Don't merge input [SECTION | orphan] sections"
msgstr "Ná cumaisc rannáin ionchurtha [RANNÁN | dílleachta]"
#: lexsup.c:215
msgid "Build global constructor/destructor tables"
msgstr "Tóg táblaí comhchoiteanna cruthaitheora/scriostóra"
#: lexsup.c:217
msgid "Print version information"
msgstr "Taispeáin eolas faoin leagan"
#: lexsup.c:219
msgid "Print version and emulation information"
msgstr "Taispeáin eolas faoin leagan agus faoi aithris"
#: lexsup.c:221
msgid "Discard all local symbols"
msgstr "Caith gach siombail logánta i dtraipisí"
#: lexsup.c:223
msgid "Discard temporary local symbols (default)"
msgstr "Caith siombailí sealadacha logánta i dtraipisí (réamhshocrú)"
#: lexsup.c:225
msgid "Don't discard any local symbols"
msgstr "Ná caith aon siombail i dtraipisí"
#: lexsup.c:227
msgid "Trace mentions of SYMBOL"
msgstr "Lorg trácht ar SIOMBAIL"
#: lexsup.c:229 lexsup.c:398 lexsup.c:400
msgid "PATH"
msgstr "CONAIR"
#: lexsup.c:229
msgid "Default search path for Solaris compatibility"
msgstr "Conair réamhshocraithe chuardaigh, ar son comhoiriúnachta le Solaris"
#: lexsup.c:232
msgid "Start a group"
msgstr "Tosaigh grúpa"
#: lexsup.c:234
msgid "End a group"
msgstr "Cuir deireadh le grúpa"
#: lexsup.c:238
msgid "Accept input files whose architecture cannot be determined"
msgstr "Glac le hinchomhaid nach féidir a n-ailtireacht a dhéanamh amach"
#: lexsup.c:242
msgid "Reject input files whose architecture is unknown"
msgstr "Diúltaigh le hinchomhaid le hailtireacht anaithnid"
#: lexsup.c:254
msgid "Only set DT_NEEDED for following dynamic libs if used"
msgstr "Ná socraigh DT_NEEDED ach do na leabharlanna dinimiciúla seo a leanas, más gá"
#: lexsup.c:257
msgid ""
"Always set DT_NEEDED for dynamic libraries mentioned on\n"
" the command line"
msgstr ""
"Socraigh DT_NEEDED i gcomhair leabharlann dinimiciúil a luaitear\n"
" ar líne na n-orduithe"
#: lexsup.c:261
msgid "Ignored for SunOS compatibility"
msgstr "Rinneadh neamhshuim air, ar son comhoiriúnachta le SunOS"
#: lexsup.c:263
msgid "Link against shared libraries"
msgstr "Nasc le comhleabharlanna"
#: lexsup.c:269
msgid "Do not link against shared libraries"
msgstr "Ná nasc le comhleabharlanna"
#: lexsup.c:277
msgid "Bind global references locally"
msgstr "Ceangail tagairtí comhchoiteanna go logánta"
#: lexsup.c:279
msgid "Bind global function references locally"
msgstr "Ceangail tagairtí comhchoiteanna feidhme go logánta"
#: lexsup.c:281
msgid "Check section addresses for overlaps (default)"
msgstr "Lorg forluíonna i seoltaí rannáin (réamhshocrú)"
#: lexsup.c:284
msgid "Do not check section addresses for overlaps"
msgstr "Ná lorg forluíonna i seoltaí rannáin"
#: lexsup.c:288
msgid "Copy DT_NEEDED links mentioned inside DSOs that follow"
msgstr "Cóipeáil nascanna DT_NEEDED atá luaite sna DSOanna a leanann"
#: lexsup.c:292
msgid "Do not copy DT_NEEDED links mentioned inside DSOs that follow"
msgstr "Ná cóipeáil nascanna DT_NEEDED atá luaite sna DSOanna a leanann"
#: lexsup.c:296
msgid "Output cross reference table"
msgstr "Aschuir tábla crostagairtí"
#: lexsup.c:298
msgid "SYMBOL=EXPRESSION"
msgstr "SIOMBAIL=SLONN"
#: lexsup.c:298
msgid "Define a symbol"
msgstr "Sainmhínigh siombail"
#: lexsup.c:300
msgid "[=STYLE]"
msgstr "[=STÍL]"
#: lexsup.c:300
msgid "Demangle symbol names [using STYLE]"
msgstr "Díchoscair ainmneacha siombaile [de réir STÍL]"
#: lexsup.c:303
msgid "Generate embedded relocs"
msgstr "Gin athshuímh leabaithe"
#: lexsup.c:305
msgid "Treat warnings as errors"
msgstr "Glac le rabhaidh mar earráidí"
#: lexsup.c:308
msgid "Do not treat warnings as errors (default)"
msgstr "Ná glac le rabhaidh mar earráidí (réamhshocrú)"
#: lexsup.c:311
msgid "Call SYMBOL at unload-time"
msgstr "Glaoigh SIOMBAIL ag am dílódála"
#: lexsup.c:313
msgid "Force generation of file with .exe suffix"
msgstr "Éiligh cruthú de chomhad le hiarmhír .exe"
#: lexsup.c:315
msgid "Remove unused sections (on some targets)"
msgstr "Bain rannáin neamhúsáidte (ar spriocanna áirithe)"
#: lexsup.c:318
msgid "Don't remove unused sections (default)"
msgstr "Ná bain rannáin neamhúsáidte (réamhshocrú)"
#: lexsup.c:321
msgid "List removed unused sections on stderr"
msgstr "Taispeáin rannáin neamhúsáidte a baineadh ar stderr"
#: lexsup.c:324
msgid "Do not list removed unused sections"
msgstr "Ná taispeáin rannáin neamhúsáidte a baineadh ar stderr"
#: lexsup.c:327
msgid "Set default hash table size close to <NUMBER>"
msgstr "Socraigh méid réamhshocraithe an hais-tábla i ngar do <UIMHIR>"
#: lexsup.c:330
msgid "Print option help"
msgstr "Taispeáin cabhair le roghanna"
#: lexsup.c:332
msgid "Call SYMBOL at load-time"
msgstr "Glaoigh SIOMBAIL ag am lódála"
#: lexsup.c:334
msgid "Write a map file"
msgstr "Scríobh comhad mapála"
#: lexsup.c:336
msgid "Do not define Common storage"
msgstr "Ná socraigh stóráil choitianta"
#: lexsup.c:338
msgid "Do not demangle symbol names"
msgstr "Ná díchoscair ainmneacha siombaile"
#: lexsup.c:340
msgid "Use less memory and more disk I/O"
msgstr "Úsáid níos lú cuimhne agus níos mó I/A diosca"
#: lexsup.c:342
msgid "Do not allow unresolved references in object files"
msgstr "Ná ceadaigh tagairtí gan réiteach i gcomhaid réada"
#: lexsup.c:345
msgid "Allow unresolved references in shared libraries"
msgstr "Ceadaigh tagairtí gan réiteach i gcomhleabharlanna"
#: lexsup.c:349
msgid "Do not allow unresolved references in shared libs"
msgstr "Ná ceadaigh tagairtí gan réiteach i gcomhleabharlanna"
#: lexsup.c:353
msgid "Allow multiple definitions"
msgstr "Ceadaigh sainmhínithe iomadúla"
#: lexsup.c:355
msgid "Disallow undefined version"
msgstr "Ná ceadaigh leagan gan sainmhíniú"
#: lexsup.c:357
msgid "Create default symbol version"
msgstr "Cruthaigh leagan réamhshocraithe siombaile"
#: lexsup.c:360
msgid "Create default symbol version for imported symbols"
msgstr "Cruthaigh leagan réamhshocraithe siombaile le haghaidh siombailí iompórtáilte"
#: lexsup.c:363
msgid "Don't warn about mismatched input files"
msgstr "Ná tabhair rabhadh maidir le hinchomhaid neamh-chomhoiriúnacha"
#: lexsup.c:366
msgid "Don't warn on finding an incompatible library"
msgstr "Ná tabhair rabhadh faoi chomhadlann neamh-chomhoiriúnach"
#: lexsup.c:369
msgid "Turn off --whole-archive"
msgstr "Ná húsáid --whole-archive"
#: lexsup.c:371
msgid "Create an output file even if errors occur"
msgstr "Cruthaigh aschomhad fiú má tharlaíonn earráidí"
#: lexsup.c:376
msgid ""
"Only use library directories specified on\n"
" the command line"
msgstr ""
"Ná húsáid ach na comhadlanna leabharlainne a shonraítear\n"
" ar líne na n-orduithe"
#: lexsup.c:380
msgid "Specify target of output file"
msgstr "Sonraigh sprioc an aschomhaid"
#: lexsup.c:383
msgid "Print default output format"
msgstr "Formáid aschurtha réamhshocraithe"
#: lexsup.c:385
msgid "Ignored for Linux compatibility"
msgstr "Rinneadh neamhshuim air, ar son comhoiriúnachta le Linux"
#: lexsup.c:388
msgid "Reduce memory overheads, possibly taking much longer"
msgstr "Laghdaigh imúsáid chuimhne, ach b'fhéidir go mbeidh sé i bhfad níos moille"
#: lexsup.c:391
msgid "Reduce code size by using target specific optimizations"
msgstr "Laghaidh méid an chóid trí optamuithe a bhaineann leis an sprioc seo"
#: lexsup.c:393
msgid "Do not use relaxation techniques to reduce code size"
msgstr "Ná húsáid teicnící socrachta chun méid an chóid a laghdú"
#: lexsup.c:396
msgid "Keep only symbols listed in FILE"
msgstr "Ná coinnigh ach na siombailí atá i gCOMHAD"
#: lexsup.c:398
msgid "Set runtime shared library search path"
msgstr "Socraigh conair chuardaigh do chomhleabharlanna am-rite"
#: lexsup.c:400
msgid "Set link time shared library search path"
msgstr "Socraigh conair chuardaigh do chomhleabharlanna am-nasctha"
#: lexsup.c:403
msgid "Create a shared library"
msgstr "Cruthaigh comhleabharlann"
#: lexsup.c:407
msgid "Create a position independent executable"
msgstr "Cruthaigh clár inrite atá neamhspleách ar ionad"
#: lexsup.c:411
msgid "[=ascending|descending]"
msgstr "[=ascending|descending]"
#: lexsup.c:412
msgid "Sort common symbols by alignment [in specified order]"
msgstr "Sórtáil siombailí coitianta de réir ailínithe [san ord sonraithe]"
#: lexsup.c:417
msgid "name|alignment"
msgstr "ainm|ailíniú"
#: lexsup.c:418
msgid "Sort sections by name or maximum alignment"
msgstr "Sórtáil rannáin de réir ainm nó ailíniú uasta"
#: lexsup.c:420
msgid "COUNT"
msgstr "LÍON"
#: lexsup.c:420
msgid "How many tags to reserve in .dynamic section"
msgstr "Cé mhéad clib ba chóir a chur in áirithe i rannán .dynamic"
#: lexsup.c:423
msgid "[=SIZE]"
msgstr "[=MÉID]"
#: lexsup.c:423
msgid "Split output sections every SIZE octets"
msgstr "Roinn rannáin aschurtha gach MÉID beart"
#: lexsup.c:426
msgid "[=COUNT]"
msgstr "[=LÍON]"
#: lexsup.c:426
msgid "Split output sections every COUNT relocs"
msgstr "Roinn rannáin aschurtha gach LÍON athshuíomh"
#: lexsup.c:429
msgid "Print memory usage statistics"
msgstr "Priontáil staitisticí úsáide cuimhne"
#: lexsup.c:431
msgid "Display target specific options"
msgstr "Taispeáin roghanna a bhaineann leis an sprioc seo"
#: lexsup.c:433
msgid "Do task level linking"
msgstr "Déan nascadh tascleibhéil"
#: lexsup.c:435
msgid "Use same format as native linker"
msgstr "Úsáid formáid chéanna leis an nascóir dúchasach"
#: lexsup.c:437
msgid "SECTION=ADDRESS"
msgstr "RANNÁN=SEOLADH"
#: lexsup.c:437
msgid "Set address of named section"
msgstr "Socraigh seoladh an rannáin ainmnithe"
#: lexsup.c:440
msgid "Set address of .bss section"
msgstr "Socraigh seoladh an rannáin .bss"
#: lexsup.c:442
msgid "Set address of .data section"
msgstr "Socraigh seoladh an rannáin .data"
#: lexsup.c:444
msgid "Set address of .text section"
msgstr "Socraigh seoladh an rannáin .text"
#: lexsup.c:446
msgid "Set address of text segment"
msgstr "Socraigh seoladh an rannáin text"
#: lexsup.c:448
msgid "Set address of rodata segment"
msgstr "Socraigh seoladh an rannáin rodata"
#: lexsup.c:450
msgid "Set address of ldata segment"
msgstr "Socraigh seoladh an rannáin ldata"
#: lexsup.c:453
msgid ""
"How to handle unresolved symbols. <method> is:\n"
" ignore-all, report-all, ignore-in-object-files,\n"
" ignore-in-shared-libs"
msgstr ""
"Conas siombailí gan réiteach a láimhseáil. is <modh> ceann de:\n"
" ignore-all, report-all, ignore-in-object-files,\n"
" ignore-in-shared-libs"
#: lexsup.c:458
msgid "[=NUMBER]"
msgstr "[=UIMHIR]"
#: lexsup.c:459
msgid "Output lots of information during link"
msgstr "Taispeáin go leor faisnéise le linn nasctha"
#: lexsup.c:463
msgid "Read version information script"
msgstr "Léigh script le heolas faoin leagan"
#: lexsup.c:466
msgid ""
"Take export symbols list from .exports, using\n"
" SYMBOL as the version."
msgstr ""
"Glac liosta de shiombailí easpórtáilte ó .exports, le\n"
" SIOMBAIL mar leagan."
#: lexsup.c:470
msgid "Add data symbols to dynamic list"
msgstr "Cuir siombailí sonraí le liosta dinimiciúil"
#: lexsup.c:472
msgid "Use C++ operator new/delete dynamic list"
msgstr "Úsáid liosta dinimiciúil new/delete C++"
#: lexsup.c:474
msgid "Use C++ typeinfo dynamic list"
msgstr "Úsáid liosta dinimiciúil typeinfo C++"
#: lexsup.c:476
msgid "Read dynamic list"
msgstr "Léigh liosta dinimiciúil"
#: lexsup.c:478
msgid "Warn about duplicate common symbols"
msgstr "Tabhair rabhadh má tá siombailí coitianta dúblacha ann"
#: lexsup.c:480
msgid "Warn if global constructors/destructors are seen"
msgstr "Tabhair rabhadh má fheictear cruthaitheoirí/scriostóirí"
#: lexsup.c:483
msgid "Warn if the multiple GP values are used"
msgstr "Tabhair rabhadh má tá luachanna iomadúla GP in úsáid"
#: lexsup.c:485
msgid "Warn only once per undefined symbol"
msgstr "Ná tabhair ach rabhadh amháin do gach siombail neamhshainithe"
#: lexsup.c:487
msgid "Warn if start of section changes due to alignment"
msgstr "Tabhair rabhadh má athraíonn tús an rannáin de bharr ailínithe"
#: lexsup.c:490
msgid "Warn if shared object has DT_TEXTREL"
msgstr "Tabhair rabhadh má tá DT_TEXTREL ag comhréad"
#: lexsup.c:493
msgid "Warn if an object has alternate ELF machine code"
msgstr "Tabhair rabhadh má tá cód meaisín ELF malartach ag réad"
#: lexsup.c:497
msgid "Report unresolved symbols as warnings"
msgstr "Tabhair rabhadh má tá siombail gan réiteach ann"
#: lexsup.c:500
msgid "Report unresolved symbols as errors"
msgstr "Tabhair earráid má tá siombail gan réiteach ann"
#: lexsup.c:502
msgid "Include all objects from following archives"
msgstr "Cuir gach réad san áireamh as na cartlanna seo a leanas"
#: lexsup.c:505
msgid "Use wrapper functions for SYMBOL"
msgstr "Úsáid feidhmeanna rapair do SIOMBAIL"
#: lexsup.c:509
msgid "Unresolved SYMBOL will not cause an error or warning"
msgstr "Ní thabharfar earráid nó rabhadh mar gheall ar SIOMBAIL gan réiteach"
#: lexsup.c:659
msgid "%P: unrecognized option '%s'\n"
msgstr "%P: rogha anaithnid '%s'\n"
#: lexsup.c:663
msgid "%P%F: use the --help option for usage information\n"
msgstr "%P%F: úsáid an rogha --help chun tuilleadh eolais a fháil\n"
#: lexsup.c:681
msgid "%P%F: unrecognized -a option `%s'\n"
msgstr "%P%F: rogha anaithnid -a: `%s'\n"
#: lexsup.c:694
msgid "%P%F: unrecognized -assert option `%s'\n"
msgstr "%P%F: rogha anaithnid -assert: `%s'\n"
#: lexsup.c:735
msgid "%F%P: unknown demangling style `%s'\n"
msgstr "%F%P: stíl anaithnid díchoscartha `%s'\n"
#: lexsup.c:801 lexsup.c:1239
msgid "%P%F: invalid number `%s'\n"
msgstr "%P%F: uimhir neamhbhailí `%s'\n"
#: lexsup.c:899
msgid "%P%F: bad --unresolved-symbols option: %s\n"
msgstr "%P%F: drochrogha --unresolved-symbols: %s\n"
#: lexsup.c:968
msgid "%P%F: bad -plugin-opt option\n"
msgstr "%P%F: drochrogha -plugin-opt\n"
#. This can happen if the user put "-rpath,a" on the command
#. line. (Or something similar. The comma is important).
#. Getopt becomes confused and thinks that this is a -r option
#. but it cannot parse the text after the -r so it refuses to
#. increment the optind counter. Detect this case and issue
#. an error message here. We cannot just make this a warning,
#. increment optind, and continue because getopt is too confused
#. and will seg-fault the next time around.
#: lexsup.c:985
msgid "%P%F: bad -rpath option\n"
msgstr "%P%F: drochrogha -rpath\n"
#: lexsup.c:1099
msgid "%P%F: -shared not supported\n"
msgstr "%P%F: ní thacaítear le -shared\n"
#: lexsup.c:1108
msgid "%P%F: -pie not supported\n"
msgstr "%P%F: ní thacaítear le -pie\n"
#: lexsup.c:1116
msgid "descending"
msgstr "ag dul suas"
#: lexsup.c:1118
msgid "ascending"
msgstr "ag dul síos"
#: lexsup.c:1121
msgid "%P%F: invalid common section sorting option: %s\n"
msgstr "%P%F: rogha neamhbhailí sórtála le haghaidh rannán coitianta: %s\n"
#: lexsup.c:1125
msgid "name"
msgstr "ainm"
#: lexsup.c:1127
msgid "alignment"
msgstr "ailíniú"
#: lexsup.c:1130
msgid "%P%F: invalid section sorting option: %s\n"
msgstr "%P%F: rogha neamhbhailí sórtála rannán: %s\n"
#: lexsup.c:1164
msgid "%P%F: invalid argument to option \"--section-start\"\n"
msgstr "%P%F: rogha neamhbhailí tar éis \"--section-start\"\n"
#: lexsup.c:1171
msgid "%P%F: missing argument(s) to option \"--section-start\"\n"
msgstr "%P%F: argóint(í) ar iarraidh tar éis \"--section-start\"\n"
#: lexsup.c:1414
msgid "%P%F: group ended before it began (--help for usage)\n"
msgstr "%P%F: deireadh an ghrúpa roimh a thús (--help = úsáid)\n"
#: lexsup.c:1442
msgid "%P%X: --hash-size needs a numeric argument\n"
msgstr "%P%X: argóint uimhriúil de dhíth tar éis --hash-size\n"
#: lexsup.c:1473
msgid "%P%F: -r and -shared may not be used together\n"
msgstr "%P%F: ní cheadaítear roghanna -r agus -shared le chéile\n"
#: lexsup.c:1516
msgid "%P%F: -F may not be used without -shared\n"
msgstr "%P%F: caithfidh tú -shared a úsáid in éineacht le -F\n"
#: lexsup.c:1518
msgid "%P%F: -f may not be used without -shared\n"
msgstr "%P%F: caithfidh tú -shared a úsáid in éineacht le -f\n"
#: lexsup.c:1562 lexsup.c:1575
msgid "%P%F: invalid hex number `%s'\n"
msgstr "%P%F: uimhir neamhbhailí heicsidheachúlach `%s'\n"
#: lexsup.c:1611
#, c-format
msgid "Usage: %s [options] file...\n"
msgstr "Úsáid: %s [roghanna] comhad...\n"
#: lexsup.c:1613
#, c-format
msgid "Options:\n"
msgstr "Roghanna:\n"
#: lexsup.c:1691
#, c-format
msgid " @FILE"
msgstr " @COMHAD"
#: lexsup.c:1694
#, c-format
msgid "Read options from FILE\n"
msgstr "Léigh roghanna ón gCOMHAD\n"
#. Note: Various tools (such as libtool) depend upon the
#. format of the listings below - do not change them.
#: lexsup.c:1699
#, c-format
msgid "%s: supported targets:"
msgstr "%s: spriocanna tacaithe:"
#: lexsup.c:1707
#, c-format
msgid "%s: supported emulations: "
msgstr "%s: aithrisí a dtacaítear leo: "
#: lexsup.c:1712
#, c-format
msgid "%s: emulation specific options:\n"
msgstr "%s: roghanna a bhaineann le haithris:\n"
#: lexsup.c:1717
#, c-format
msgid "Report bugs to %s\n"
msgstr "Seol tuairiscí ar fhabhtanna chuig %s\n"
#: mri.c:294
msgid "%P%F: unknown format type %s\n"
msgstr "%P%F: cineál anaithnid formáide %s\n"
#: pe-dll.c:430
#, c-format
msgid "%XUnsupported PEI architecture: %s\n"
msgstr "%XAiltireacht PEI gan tacaíocht: %s\n"
#: pe-dll.c:799
#, c-format
msgid "%XCannot export %s: invalid export name\n"
msgstr "%XNí féidir %s a easpórtáil: ainm neamhbhailí easpórtála\n"
#: pe-dll.c:851
#, c-format
msgid "%XError, duplicate EXPORT with ordinals: %s (%d vs %d)\n"
msgstr "%XEarráid, EXPORT dúblach le horduimhreacha: %s (%d vs %d)\n"
#: pe-dll.c:858
#, c-format
msgid "Warning, duplicate EXPORT: %s\n"
msgstr "Rabhadh, EXPORT dúblach: %s\n"
#: pe-dll.c:961
#, c-format
msgid "%XCannot export %s: symbol not defined\n"
msgstr "%XNí féidir %s a easpórtáil: siombail gan sainmhíniú\n"
#: pe-dll.c:967
#, c-format
msgid "%XCannot export %s: symbol wrong type (%d vs %d)\n"
msgstr "%XNí féidir %s a easpórtáil: siombail den chineál mícheart (%d vs %d)\n"
#: pe-dll.c:974
#, c-format
msgid "%XCannot export %s: symbol not found\n"
msgstr "%XNí féidir %s a easpórtáil: siombail gan aimsiú\n"
#: pe-dll.c:1088
#, c-format
msgid "%XError, ordinal used twice: %d (%s vs %s)\n"
msgstr "%XEarráid, úsáideadh orduimhir faoi dhó: %d (%s vs %s)\n"
#: pe-dll.c:1478
#, c-format
msgid "%XError: %d-bit reloc in dll\n"
msgstr "%XEarráid: athshuíomh %d-giotán i dll\n"
#: pe-dll.c:1606
#, c-format
msgid "%s: Can't open output def file %s\n"
msgstr "%s: Ní féidir aschomhad %s a oscailt\n"
#: pe-dll.c:1757
#, c-format
msgid "; no contents available\n"
msgstr "; níl an t-ábhar ar fáil\n"
#: pe-dll.c:2684
msgid "%C: variable '%T' can't be auto-imported. Please read the documentation for ld's --enable-auto-import for details.\n"
msgstr "%C: ní féidir athróg '%T' a uathiompórtáil. Léigh an doiciméadú \"ld\" ar --enable-auto-import chun na mionsonraí a fháil.\n"
#: pe-dll.c:2714
#, c-format
msgid "%XCan't open .lib file: %s\n"
msgstr "%XNí féidir comhad .lib a oscailt: %s\n"
#: pe-dll.c:2720
#, c-format
msgid "Creating library file: %s\n"
msgstr "Comhad leabharlainne á chruthú: %s\n"
#: pe-dll.c:2749
#, c-format
msgid "%Xbfd_openr %s: %E\n"
msgstr "%Xbfd_openr %s: %E\n"
#: pe-dll.c:2761
#, c-format
msgid "%X%s(%s): can't find member in non-archive file"
msgstr "%X%s(%s): ní féidir ball a aimsiú i gcomhad nach cartlann é"
#: pe-dll.c:2773
#, c-format
msgid "%X%s(%s): can't find member in archive"
msgstr "%X%s(%s): ní féidir an ball a aimsiú sa chartlann"
#: pe-dll.c:3356
#, c-format
msgid "%XError: can't use long section names on this arch\n"
msgstr "%XEarráid: ní féidir ainmneacha fada ar rannáin a úsáid ar an ardán seo\n"
#: plugin.c:185 plugin.c:218
msgid "<no plugin>"
msgstr "<gan breiseán>"
#: plugin.c:199 plugin.c:814
msgid "%P%F: %s: error loading plugin: %s\n"
msgstr "%P%F: %s: earráid agus breiseán á lódáil: %s\n"
#: plugin.c:257
#, c-format
msgid "could not create dummy IR bfd: %F%E\n"
msgstr "níorbh fhéidir dummy IR bfd a chruthú: %F%E\n"
#: plugin.c:350
msgid "%P%F: %s: non-ELF symbol in ELF BFD!\n"
msgstr "%P%F: %s: siombail neamh-ELF in ELF BFD!\n"
#: plugin.c:354
msgid "%P%F: unknown ELF symbol visibility: %d!\n"
msgstr "%P%F: infheictheacht anaithnid le haghaidh siombailí ELF: %d!\n"
#: plugin.c:591
msgid "%P: %B: symbol `%s' definition: %d, visibility: %d, resolution: %d\n"
msgstr "%P: %B: siombail `%s' sainmhíniú: %d, infheictheacht: %d, réiteach: %d\n"
#: plugin.c:821
msgid "%P%F: %s: plugin error: %d\n"
msgstr "%P%F: %s: earráid bhreiseáin: %d\n"
#: plugin.c:871
msgid "%P%F: %s: plugin reported error claiming file\n"
msgstr "%P%F: %s: tharla earráid leis an mbreiseán agus comhad á éileamh\n"
#: plugin.c:936
msgid "%P: %s: error in plugin cleanup: %d (ignored)\n"
msgstr "%P: %s: earráid agus breiseán á ghlanadh: %d (rinneadh neamhaird de)\n"
#~ msgid " --support-old-code Support interworking with old code\n"
#~ msgstr " --support-old-code Tacaigh le comh-inoibritheacht le seanchód\n"
#~ msgid "%B%F: could not read symbols; %E\n"
#~ msgstr "%B%F: níorbh fhéidir siombailí a léamh; %E\n"
#~ msgid "%F%S nonconstant expression for %s\n"
#~ msgstr "%F%S slonn inathraitheach do %s\n"
#~ msgid "%F%P: %s (%s): No such file: %E\n"
#~ msgstr "%F%P: %s (%s): Níl a leithéid de chomhad: %E\n"
#~ msgid "%F%P: %s: No such file: %E\n"
#~ msgstr "%F%P: %s: Níl a leithéid de chomhad: %E\n"
#~ msgid "%X%P: region %s is full (%B section %s)\n"
#~ msgstr "%X%P: tá réigiún %s lán (%B rannán %s)\n"
#~ msgid "%P%F: --relax and -r may not be used together\n"
#~ msgstr "%P%F: ní cheadaítear roghanna --relax agus -r le chéile\n"
#~ msgid "%F%P: bfd_hash_table_init failed: %E\n"
#~ msgstr "%F%P: theip ar bfd_hash_table_init: %E\n"
#~ msgid "%F%P: bfd_hash_lookup failed: %E\n"
#~ msgstr "%F%P: theip ar bfd_hash_lookup: %E\n"
#~ msgid "%B%F: could not read symbols\n"
#~ msgstr "%B%F: níorbh fhéidir siombailí a léamh\n"
#~ msgid ""
#~ "Set DT_NEEDED tags for DT_NEEDED entries in\n"
#~ "\t\t\t\tfollowing dynamic libs"
#~ msgstr ""
#~ "Socraigh clibeanna DT_NEEDED d'iontrálacha DT_NEEDED sna\n"
#~ "\t\t\t\tleabharlanna dinimiciúla seo a leanas"
#~ msgid ""
#~ "Do not set DT_NEEDED tags for DT_NEEDED entries\n"
#~ "\t\t\t\tin following dynamic libs"
#~ msgstr ""
#~ "Ná socraigh clibeanna DT_NEEDED d'iontrálacha DT_NEEDED sna\n"
#~ "\t\t\t\tleabharlanna dinimiciúla seo a leanas"
#~ msgid "Always set DT_NEEDED for following dynamic libs"
#~ msgstr "Socraigh DT_NEEDED do na leabharlanna dinimiciúla seo a leanas i gcónaí"
#~ msgid "Relax branches on certain targets"
#~ msgstr "Bog brainsí ar spriocanna áirithe"
#~ msgid "%P%F: may not nest groups (--help for usage)\n"
#~ msgstr "%P%F: ní cheadaítear grúpaí a bheith neadaithe (--help = cabhair)\n"
#~ msgid "%F%S non constant expression for %s\n"
#~ msgstr "%F%S slonn inathraitheach do %s\n"
#~ msgid "%P%F: out of memory during initialization"
#~ msgstr "%P%F: cuimhne ídithe le linn túsaithe"
#~ msgid "%P%F: -static and -shared may not be used together\n"
#~ msgstr "%P%F: ní cheadaítear roghanna -static agus -shared le chéile\n"
#~ msgid "%P%X: generated"
#~ msgstr "%P%X: ginte"