blob: 8bc6ae59026dbff0a24ebc1f8d9af3ace6aa6b28 [file] [log] [blame]
/* Newlib/libgloss macro values needed by remote target support. */
/* This file is machine generated by gennltvals.py. */
#ifdef errno_defs
/* from errno.h */
/* from sys/errno.h */
/* begin errno target macros */
{ "E2BIG", 7 },
{ "EACCES", 13 },
{ "EADDRINUSE", 112 },
{ "EADDRNOTAVAIL", 125 },
{ "EAFNOSUPPORT", 106 },
{ "EAGAIN", 11 },
{ "EALREADY", 120 },
{ "EBADF", 9 },
{ "EBADMSG", 77 },
{ "EBUSY", 16 },
{ "ECANCELED", 140 },
{ "ECHILD", 10 },
{ "ECONNABORTED", 113 },
{ "ECONNREFUSED", 111 },
{ "ECONNRESET", 104 },
{ "EDEADLK", 45 },
{ "EDESTADDRREQ", 121 },
{ "EDOM", 33 },
{ "EDQUOT", 132 },
{ "EEXIST", 17 },
{ "EFAULT", 14 },
{ "EFBIG", 27 },
{ "EFTYPE", 79 },
{ "EHOSTDOWN", 117 },
{ "EHOSTUNREACH", 118 },
{ "EIDRM", 36 },
{ "EILSEQ", 138 },
{ "EINPROGRESS", 119 },
{ "EINTR", 4 },
{ "EINVAL", 22 },
{ "EIO", 5 },
{ "EISCONN", 127 },
{ "EISDIR", 21 },
{ "ELOOP", 92 },
{ "EMFILE", 24 },
{ "EMLINK", 31 },
{ "EMSGSIZE", 122 },
{ "EMULTIHOP", 74 },
{ "ENAMETOOLONG", 91 },
{ "ENETDOWN", 115 },
{ "ENETRESET", 126 },
{ "ENETUNREACH", 114 },
{ "ENFILE", 23 },
{ "ENOBUFS", 105 },
{ "ENODATA", 61 },
{ "ENODEV", 19 },
{ "ENOENT", 2 },
{ "ENOEXEC", 8 },
{ "ENOLCK", 46 },
{ "ENOLINK", 67 },
{ "ENOMEM", 12 },
{ "ENOMSG", 35 },
{ "ENOPROTOOPT", 109 },
{ "ENOSPC", 28 },
{ "ENOSR", 63 },
{ "ENOSTR", 60 },
{ "ENOSYS", 88 },
{ "ENOTCONN", 128 },
{ "ENOTDIR", 20 },
{ "ENOTEMPTY", 90 },
{ "ENOTRECOVERABLE", 141 },
{ "ENOTSOCK", 108 },
{ "ENOTSUP", 134 },
{ "ENOTTY", 25 },
{ "ENXIO", 6 },
{ "EOPNOTSUPP", 95 },
{ "EOVERFLOW", 139 },
{ "EOWNERDEAD", 142 },
{ "EPERM", 1 },
{ "EPFNOSUPPORT", 96 },
{ "EPIPE", 32 },
{ "EPROTO", 71 },
{ "EPROTONOSUPPORT", 123 },
{ "EPROTOTYPE", 107 },
{ "ERANGE", 34 },
{ "EROFS", 30 },
{ "ESPIPE", 29 },
{ "ESRCH", 3 },
{ "ESTALE", 133 },
{ "ETIME", 62 },
{ "ETIMEDOUT", 116 },
{ "ETOOMANYREFS", 129 },
{ "ETXTBSY", 26 },
{ "EWOULDBLOCK", 11 },
{ "EXDEV", 18 },
#undef errno_defs
/* end errno target macros */
#endif
#ifdef signal_defs
/* from signal.h */
/* from sys/signal.h */
/* begin signal target macros */
{ "SIGABRT", 6 },
{ "SIGALRM", 14 },
{ "SIGBUS", 10 },
{ "SIGCHLD", 20 },
{ "SIGCLD", 20 },
{ "SIGCONT", 19 },
{ "SIGEMT", 7 },
{ "SIGFPE", 8 },
{ "SIGHUP", 1 },
{ "SIGILL", 4 },
{ "SIGINT", 2 },
{ "SIGIO", 23 },
{ "SIGIOT", 6 },
{ "SIGKILL", 9 },
{ "SIGLOST", 29 },
{ "SIGPIPE", 13 },
{ "SIGPOLL", 23 },
{ "SIGPROF", 27 },
{ "SIGQUIT", 3 },
{ "SIGSEGV", 11 },
{ "SIGSTOP", 17 },
{ "SIGSYS", 12 },
{ "SIGTERM", 15 },
{ "SIGTRAP", 5 },
{ "SIGTSTP", 18 },
{ "SIGTTIN", 21 },
{ "SIGTTOU", 22 },
{ "SIGURG", 16 },
{ "SIGUSR1", 30 },
{ "SIGUSR2", 31 },
{ "SIGVTALRM", 26 },
{ "SIGWINCH", 28 },
{ "SIGXCPU", 24 },
{ "SIGXFSZ", 25 },
#undef signal_defs
/* end signal target macros */
#endif
#ifdef open_defs
/* from fcntl.h */
/* from sys/fcntl.h */
/* from sys/_default_fcntl.h */
/* begin open target macros */
{ "O_ACCMODE", (0|1|2) },
{ "O_APPEND", 0x0008 },
{ "O_CLOEXEC", 0x40000 },
{ "O_CREAT", 0x0200 },
{ "O_DIRECT", 0x80000 },
{ "O_DIRECTORY", 0x200000 },
{ "O_EXCL", 0x0800 },
{ "O_EXEC", 0x400000 },
{ "O_NOCTTY", 0x8000 },
{ "O_NOFOLLOW", 0x100000 },
{ "O_NONBLOCK", 0x4000 },
{ "O_RDONLY", 0 },
{ "O_RDWR", 2 },
{ "O_SEARCH", 0x400000 },
{ "O_SYNC", 0x2000 },
{ "O_TRUNC", 0x0400 },
{ "O_WRONLY", 1 },
#undef open_defs
/* end open target macros */
#endif
#ifdef NL_TARGET_cr16
#ifdef sys_defs
/* from syscall.h */
/* begin cr16 sys target macros */
{ "SYS_ARG", 24 },
{ "SYS_chdir", 12 },
{ "SYS_chmod", 15 },
{ "SYS_chown", 16 },
{ "SYS_close", 0x402 },
{ "SYS_create", 8 },
{ "SYS_execv", 11 },
{ "SYS_execve", 59 },
{ "SYS_exit", 0x410 },
{ "SYS_fork", 2 },
{ "SYS_fstat", 22 },
{ "SYS_getpid", 20 },
{ "SYS_isatty", 21 },
{ "SYS_kill", 60 },
{ "SYS_link", 9 },
{ "SYS_lseek", 0x405 },
{ "SYS_mknod", 14 },
{ "SYS_open", 0x401 },
{ "SYS_pipe", 42 },
{ "SYS_read", 0x403 },
{ "SYS_rename", 0x406 },
{ "SYS_stat", 38 },
{ "SYS_time", 0x300 },
{ "SYS_unlink", 0x407 },
{ "SYS_utime", 201 },
{ "SYS_wait", 202 },
{ "SYS_wait4", 7 },
{ "SYS_write", 0x404 },
#undef sys_defs
/* end cr16 sys target macros */
#endif
#endif
#ifdef NL_TARGET_d10v
#ifdef sys_defs
/* from syscall.h */
/* begin d10v sys target macros */
{ "SYS_ARG", 24 },
{ "SYS_chdir", 12 },
{ "SYS_chmod", 15 },
{ "SYS_chown", 16 },
{ "SYS_close", 6 },
{ "SYS_creat", 8 },
{ "SYS_execv", 11 },
{ "SYS_execve", 59 },
{ "SYS_exit", 1 },
{ "SYS_fork", 2 },
{ "SYS_fstat", 22 },
{ "SYS_getpid", 20 },
{ "SYS_isatty", 21 },
{ "SYS_kill", 60 },
{ "SYS_link", 9 },
{ "SYS_lseek", 19 },
{ "SYS_mknod", 14 },
{ "SYS_open", 5 },
{ "SYS_pipe", 42 },
{ "SYS_read", 3 },
{ "SYS_stat", 38 },
{ "SYS_time", 23 },
{ "SYS_unlink", 10 },
{ "SYS_utime", 201 },
{ "SYS_wait", 202 },
{ "SYS_wait4", 7 },
{ "SYS_write", 4 },
#undef sys_defs
/* end d10v sys target macros */
#endif
#endif
#ifdef NL_TARGET_i960
#ifdef sys_defs
/* from syscall.h */
/* begin i960 sys target macros */
{ "SYS_argv", 13 },
{ "SYS_argvlen", 12 },
{ "SYS_chdir", 14 },
{ "SYS_chmod", 16 },
{ "SYS_close", 234 },
{ "SYS_exit", 257 },
{ "SYS_fstat", 10 },
{ "SYS_getpid", 8 },
{ "SYS_kill", 9 },
{ "SYS_lseek", 233 },
{ "SYS_open", 230 },
{ "SYS_read", 231 },
{ "SYS_stat", 15 },
{ "SYS_time", 18 },
{ "SYS_unlink", 7 },
{ "SYS_utime", 17 },
{ "SYS_write", 232 },
#undef sys_defs
/* end i960 sys target macros */
#endif
#endif
#ifdef NL_TARGET_mcore
#ifdef sys_defs
/* from syscall.h */
/* begin mcore sys target macros */
{ "SYS_access", 33 },
{ "SYS_close", 6 },
{ "SYS_creat", 8 },
{ "SYS_link", 9 },
{ "SYS_lseek", 19 },
{ "SYS_open", 5 },
{ "SYS_read", 3 },
{ "SYS_time", 13 },
{ "SYS_times", 43 },
{ "SYS_unlink", 10 },
{ "SYS_write", 4 },
#undef sys_defs
/* end mcore sys target macros */
#endif
#endif
#ifdef NL_TARGET_riscv
#ifdef sys_defs
/* from syscall.h */
/* begin riscv sys target macros */
{ "SYS_access", 1033 },
{ "SYS_brk", 214 },
{ "SYS_chdir", 49 },
{ "SYS_clock_gettime64", 403 },
{ "SYS_close", 57 },
{ "SYS_dup", 23 },
{ "SYS_exit", 93 },
{ "SYS_exit_group", 94 },
{ "SYS_faccessat", 48 },
{ "SYS_fcntl", 25 },
{ "SYS_fstat", 80 },
{ "SYS_fstatat", 79 },
{ "SYS_getcwd", 17 },
{ "SYS_getdents", 61 },
{ "SYS_getegid", 177 },
{ "SYS_geteuid", 175 },
{ "SYS_getgid", 176 },
{ "SYS_getmainvars", 2011 },
{ "SYS_getpid", 172 },
{ "SYS_gettimeofday", 169 },
{ "SYS_getuid", 174 },
{ "SYS_kill", 129 },
{ "SYS_link", 1025 },
{ "SYS_lseek", 62 },
{ "SYS_lstat", 1039 },
{ "SYS_mkdir", 1030 },
{ "SYS_mmap", 222 },
{ "SYS_mremap", 216 },
{ "SYS_munmap", 215 },
{ "SYS_open", 1024 },
{ "SYS_openat", 56 },
{ "SYS_pread", 67 },
{ "SYS_pwrite", 68 },
{ "SYS_read", 63 },
{ "SYS_rt_sigaction", 134 },
{ "SYS_stat", 1038 },
{ "SYS_time", 1062 },
{ "SYS_times", 153 },
{ "SYS_uname", 160 },
{ "SYS_unlink", 1026 },
{ "SYS_write", 64 },
{ "SYS_writev", 66 },
#undef sys_defs
/* end riscv sys target macros */
#endif
#endif
#ifdef NL_TARGET_sh
#ifdef sys_defs
/* from syscall.h */
/* begin sh sys target macros */
{ "SYS_ARG", 24 },
{ "SYS_argc", 172 },
{ "SYS_argn", 174 },
{ "SYS_argnlen", 173 },
{ "SYS_chdir", 12 },
{ "SYS_chmod", 15 },
{ "SYS_chown", 16 },
{ "SYS_close", 6 },
{ "SYS_creat", 8 },
{ "SYS_execv", 11 },
{ "SYS_execve", 59 },
{ "SYS_exit", 1 },
{ "SYS_fork", 2 },
{ "SYS_fstat", 22 },
{ "SYS_ftruncate", 130 },
{ "SYS_getpid", 20 },
{ "SYS_isatty", 21 },
{ "SYS_link", 9 },
{ "SYS_lseek", 19 },
{ "SYS_mknod", 14 },
{ "SYS_open", 5 },
{ "SYS_pipe", 42 },
{ "SYS_read", 3 },
{ "SYS_stat", 38 },
{ "SYS_time", 23 },
{ "SYS_truncate", 129 },
{ "SYS_unlink", 10 },
{ "SYS_utime", 201 },
{ "SYS_wait", 202 },
{ "SYS_wait4", 7 },
{ "SYS_write", 4 },
#undef sys_defs
/* end sh sys target macros */
#endif
#endif
#ifdef NL_TARGET_v850
#ifdef sys_defs
/* from syscall.h */
/* begin v850 sys target macros */
{ "SYS_ARG", 24 },
{ "SYS_chdir", 12 },
{ "SYS_chmod", 15 },
{ "SYS_chown", 16 },
{ "SYS_close", 6 },
{ "SYS_creat", 8 },
{ "SYS_execv", 11 },
{ "SYS_execve", 59 },
{ "SYS_exit", 1 },
{ "SYS_fork", 2 },
{ "SYS_fstat", 22 },
{ "SYS_getpid", 20 },
{ "SYS_gettimeofday", 116 },
{ "SYS_isatty", 21 },
{ "SYS_link", 9 },
{ "SYS_lseek", 19 },
{ "SYS_mknod", 14 },
{ "SYS_open", 5 },
{ "SYS_pipe", 42 },
{ "SYS_read", 3 },
{ "SYS_rename", 134 },
{ "SYS_stat", 38 },
{ "SYS_time", 23 },
{ "SYS_times", 43 },
{ "SYS_unlink", 10 },
{ "SYS_utime", 201 },
{ "SYS_wait", 202 },
{ "SYS_wait4", 7 },
{ "SYS_write", 4 },
#undef sys_defs
/* end v850 sys target macros */
#endif
#endif
#ifdef sys_defs
/* from syscall.h */
/* begin sys target macros */
{ "SYS_argc", 22 },
{ "SYS_argn", 24 },
{ "SYS_argnlen", 23 },
{ "SYS_argv", 13 },
{ "SYS_argvlen", 12 },
{ "SYS_chdir", 14 },
{ "SYS_chmod", 16 },
{ "SYS_close", 3 },
{ "SYS_exit", 1 },
{ "SYS_fstat", 10 },
{ "SYS_getpid", 8 },
{ "SYS_gettimeofday", 19 },
{ "SYS_kill", 9 },
{ "SYS_link", 21 },
{ "SYS_lseek", 6 },
{ "SYS_open", 2 },
{ "SYS_read", 4 },
{ "SYS_reconfig", 25 },
{ "SYS_stat", 15 },
{ "SYS_time", 18 },
{ "SYS_times", 20 },
{ "SYS_unlink", 7 },
{ "SYS_utime", 17 },
{ "SYS_write", 5 },
#undef sys_defs
/* end sys target macros */
#endif