blob: 58bce82af09b34d880b6ff64ce2f02b84e52e8ec [file] [log] [blame]
# frv testcase for nudiv $GRi,$GRj,$GRk
# mach: fr500 fr550 frv
.include "testutils.inc"
start
.global nudiv
nudiv:
set_spr_immed 0,gner0
set_spr_immed 0,gner1
; simple division 12 / 3
set_gr_immed 0x00000003,gr2
set_gr_immed 0x0000000c,gr3
nudiv gr3,gr2,gr3
test_gr_immed 0x00000003,gr2
test_gr_immed 0x00000004,gr3
test_spr_immed 0,gner0
test_spr_immed 0,gner1
; example 1 from the fr30 manual
set_gr_limmed 0x0123,0x4567,gr2
set_gr_limmed 0xfedc,0xba98,gr3
nudiv gr3,gr2,gr3
test_gr_limmed 0x0123,0x4567,gr2
test_gr_immed 0x000000e0,gr3
test_spr_immed 0,gner0
test_spr_immed 0,gner1
or_spr_immed 0x20,isr ; turn on isr.edem
nudiv gr1,gr0,gr32 ; divide by zero
test_spr_immed 1,gner0
test_spr_immed 0,gner1
and_spr_immed -33,isr ; turn off isr.edem
nudiv gr1,gr0,gr10 ; divide by zero
test_spr_immed 1,gner0
test_spr_immed 0x00000400,gner1
; simple division 12 / 3 -- should turn off ne flag
set_gr_immed 12,gr1
set_gr_immed 3,gr3
nudiv gr1,gr3,gr10
test_gr_immed 4,gr10
test_spr_immed 1,gner0
test_spr_immed 0,gner1
pass