blob: f8bb9d54727b90aa47394f48fc317fa8afe7a3c9 [file] [log] [blame]
// { dg-do compile }
extern void baz(int);
void foo (int j, int k)
{
int i;
/* Valid loops. */
#pragma omp for
for (i = 0; i < 10; i++)
baz (i);
#pragma omp for
for (i = j; i <= 10; i+=4)
baz (i);
#pragma omp for
for (i = j; i > 0; i = i - 1)
baz (j);
#pragma omp for
for (i = j; i >= k; i--)
baz (i);
// Malformed parallel loops.
#pragma omp for
i = 0; // { dg-error "for statement expected" }
for ( ; i < 10; )
{
baz (i);
i++;
}
#pragma omp for
for (i = 0; ; i--) // { dg-error "missing controlling predicate" }
{
if (i >= 10)
break; // { dg-error "break" }
baz (i);
}
#pragma omp for
for (i = 0; i < 10 && j > 4; i-=3) // { dg-error "invalid controlling predicate" }
baz (i);
#pragma omp for
for (i = 0; i < 10; i-=3, j+=2) // { dg-error "invalid increment expression" }
baz (i);
}