blob: 6229fe1a6f82932fad22aac997b22446e2ea06aa [file] [log] [blame]
# Swedish messages for cpplib.
# Copyright © 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gcc package.
# Dennis Björklund <db@zigo.dhs.org>, 2000, 2001, 2002.
# Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
#
# Remember: GCC team does not want RCS keywords in the header!
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cpplib 11.1-b20210207\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gcc.gnu.org/bugs/\n"
"POT-Creation-Date: 2021-02-05 21:38+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-02-11 21:39+0100\n"
"Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
#: charset.c:677
#, c-format
msgid "conversion from %s to %s not supported by iconv"
msgstr "konvertering från %s till %s stödjs inte av iconv"
#: charset.c:680
msgid "iconv_open"
msgstr "iconv_open"
#: charset.c:688
#, c-format
msgid "no iconv implementation, cannot convert from %s to %s"
msgstr "ingen iconv-implementation, kan inte konvertera från %s till %s"
#: charset.c:784
#, c-format
msgid "character 0x%lx is not in the basic source character set\n"
msgstr "tecken 0x%lx finns inte i källkodens grundteckenuppsättning\n"
#: charset.c:801 charset.c:1771
msgid "converting to execution character set"
msgstr "konverterar till teckenuppsättning för körning"
#: charset.c:807
#, c-format
msgid "character 0x%lx is not unibyte in execution character set"
msgstr "tecken 0x%lx är inte en byte i teckenuppsättning för körning"
#: charset.c:1057
msgid "universal character names are only valid in C++ and C99"
msgstr "universella teckennamn är endast giltiga i C++ och C99"
#: charset.c:1061
msgid "C99's universal character names are incompatible with C90"
msgstr "C99:s universella teckennamn är inkompatibla med C90"
#: charset.c:1064
#, c-format
msgid "the meaning of '\\%c' is different in traditional C"
msgstr "betydelsen av ”\\%c” är annorlunda i traditionell C"
#: charset.c:1073
msgid "In _cpp_valid_ucn but not a UCN"
msgstr "I _cpp_valid_ucn men inte en UCN"
#: charset.c:1106
#, c-format
msgid "incomplete universal character name %.*s"
msgstr "ofullständigt universellt teckennamn %.*s"
#: charset.c:1121
#, c-format
msgid "%.*s is not a valid universal character"
msgstr "%.*s är inte ett giltigt universellt tecken"
#: charset.c:1131 lex.c:1335
msgid "'$' in identifier or number"
msgstr "”$” i identifierare eller tal"
#: charset.c:1141
#, c-format
msgid "universal character %.*s is not valid in an identifier"
msgstr "universellt tecken %.*s är inte giltigt i en identifierare"
#: charset.c:1145
#, c-format
msgid "universal character %.*s is not valid at the start of an identifier"
msgstr "universellt tecken %.*s är inte giltigt vid början av en identifierare"
#: charset.c:1152
#, c-format
msgid "%.*s is outside the UCS codespace"
msgstr "%.*s är utanför UCS-kodrymden"
#: charset.c:1197 charset.c:2116
msgid "converting UCN to source character set"
msgstr "vid konvertering av UCN källteckenuppsättning"
#: charset.c:1204
msgid "converting UCN to execution character set"
msgstr "vid konvertering av UCN till teckenuppsättning för körning"
#: charset.c:1268
#, c-format
msgid "extended character %.*s is not valid in an identifier"
msgstr "utökat tecken %.*s är inte giltigt i en identifierare"
#: charset.c:1285
#, c-format
msgid "extended character %.*s is not valid at the start of an identifier"
msgstr "utökat tecken %.*s är inte giltigt vid början av en identifierare"
#: charset.c:1371
msgid "the meaning of '\\x' is different in traditional C"
msgstr "betydelsen av ”\\x” är annorlunda i traditionell C"
#: charset.c:1396
msgid "\\x used with no following hex digits"
msgstr "\\x använt utan några följande hexadecimala siffror"
#: charset.c:1403
msgid "hex escape sequence out of range"
msgstr "hexadecimal specialsekvens utanför intervallet"
#: charset.c:1455
msgid "octal escape sequence out of range"
msgstr "oktal specialsekvens utanför intervallet"
#: charset.c:1537
msgid "the meaning of '\\a' is different in traditional C"
msgstr "betydelsen av ”\\a” är annorlunda i traditionell C"
#: charset.c:1544
#, c-format
msgid "non-ISO-standard escape sequence, '\\%c'"
msgstr "icke-ISO-standardspecialsekvens, ”\\%c”"
#: charset.c:1552
#, c-format
msgid "unknown escape sequence: '\\%c'"
msgstr "okänd specialsekvens: ”\\%c”"
#: charset.c:1560
#, c-format
msgid "unknown escape sequence: '\\%s'"
msgstr "okänd specialsekvens: ”\\%s”"
#: charset.c:1568
msgid "converting escape sequence to execution character set"
msgstr "vid konvertering av specialsekvens till teckenuppsättning för körning"
#: charset.c:1708
msgid "missing open quote"
msgstr "inledande citationstecken saknas"
#: charset.c:1926 charset.c:2005
msgid "character constant too long for its type"
msgstr "teckenkonstant för lång för sin typ"
#: charset.c:1929
msgid "multi-character character constant"
msgstr "flerteckens teckenkonstant"
#: charset.c:2045
msgid "empty character constant"
msgstr "tom teckenkonstant"
#: charset.c:2163
#, c-format
msgid "failure to convert %s to %s"
msgstr "misslyckades att konvertera %s till %s"
#: directives.c:229 directives.c:272
#, c-format
msgid "extra tokens at end of #%s directive"
msgstr "extra symboler vid slutet av direktivet #%s"
#: directives.c:379
#, c-format
msgid "#%s is a GCC extension"
msgstr "#%s är en GCC-utvidgning"
#: directives.c:384
#, c-format
msgid "#%s is a deprecated GCC extension"
msgstr "#%s är en GCC-utvidgning som avrådes ifrån"
#: directives.c:397
msgid "suggest not using #elif in traditional C"
msgstr "föreslår att inte använda #elif i traditionell C"
#: directives.c:400
#, c-format
msgid "traditional C ignores #%s with the # indented"
msgstr "traditionell C ignorerar #%s där tecknet # är indenterat"
#: directives.c:404
#, c-format
msgid "suggest hiding #%s from traditional C with an indented #"
msgstr "föreslår att dölja #%s från traditionell C med en indenterad #"
#: directives.c:430
msgid "embedding a directive within macro arguments is not portable"
msgstr "att bädda in ett direktiv i makroargument är inte portabelt"
#: directives.c:450
msgid "style of line directive is a GCC extension"
msgstr "stil på raddirektiv är en GCC-utvidgning"
#: directives.c:531
#, c-format
msgid "invalid preprocessing directive #%s"
msgstr "ogiltigt preprocessordirektiv #%s"
#: directives.c:601
#, c-format
msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name"
msgstr "”%s” kan inte användas som ett makronamn"
#: directives.c:608
#, c-format
msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name as it is an operator in C++"
msgstr "”%s” kan inte användas som ett makronamn eftersom det är en operator i C++"
#: directives.c:611
#, c-format
msgid "no macro name given in #%s directive"
msgstr "inget makronamn angivet i direktivet #%s"
#: directives.c:614
msgid "macro names must be identifiers"
msgstr "makronamn måste vara identifierare"
#: directives.c:663 directives.c:668
#, c-format
msgid "undefining \"%s\""
msgstr "avdefinierar ”%s”"
#: directives.c:725
msgid "missing terminating > character"
msgstr "saknar avslutande tecken >"
#: directives.c:784
#, c-format
msgid "#%s expects \"FILENAME\" or <FILENAME>"
msgstr "#%s förväntar ”FILNAMN” eller <FILNAMN>"
#: directives.c:830
#, c-format
msgid "empty filename in #%s"
msgstr "tomt filnamn i #%s"
#: directives.c:839
#, c-format
msgid "#include nested depth %u exceeds maximum of %u (use -fmax-include-depth=DEPTH to increase the maximum)"
msgstr "nästningsdjup %u av #include överskrider maximum på %u (använd -fmax-include-depth=DJUP för att öka maximumet)"
#: directives.c:884
msgid "#include_next in primary source file"
msgstr "#include_next i primär källkodsfil"
#: directives.c:910
#, c-format
msgid "invalid flag \"%s\" in line directive"
msgstr "ogiltig flagga ”%s” i line-direktiv"
#: directives.c:970
msgid "unexpected end of file after #line"
msgstr "oväntat filslut efter #line"
#: directives.c:973
#, c-format
msgid "\"%s\" after #line is not a positive integer"
msgstr "”%s” efter #line är inte ett positivt heltal"
#: directives.c:979 directives.c:981
msgid "line number out of range"
msgstr "radnummer utanför möjligt intervall"
#: directives.c:994 directives.c:1075
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid filename"
msgstr "”%s” är inte ett giltigt filnamn"
#: directives.c:1035
#, c-format
msgid "\"%s\" after # is not a positive integer"
msgstr "”%s” efter # är inte ett positivt heltal"
#: directives.c:1102
#, c-format
msgid "file \"%s\" linemarker ignored due to incorrect nesting"
msgstr "filen ”%s” linjemarkör ignoreras på grund av felaktig nästning"
#: directives.c:1180 directives.c:1182 directives.c:1184 directives.c:1772
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"
#: directives.c:1208
#, c-format
msgid "invalid #%s directive"
msgstr "ogiltigt #%s-direktiv"
#: directives.c:1271
#, c-format
msgid "registering pragmas in namespace \"%s\" with mismatched name expansion"
msgstr "registrerar pragman i namnrymden ”%s” med namnexpansion som inte passar ihop"
#: directives.c:1280
#, c-format
msgid "registering pragma \"%s\" with name expansion and no namespace"
msgstr "registrerar pragma ”%s” med namnexpansion och utan namnrymd"
#: directives.c:1298
#, c-format
msgid "registering \"%s\" as both a pragma and a pragma namespace"
msgstr "registrerar ”%s” både som ett pragma och ett pragma namespace"
#: directives.c:1301
#, c-format
msgid "#pragma %s %s is already registered"
msgstr "#pragma %s %s är redan registrerat"
#: directives.c:1304
#, c-format
msgid "#pragma %s is already registered"
msgstr "#pragma %s är redan registrerat"
#: directives.c:1334
msgid "registering pragma with NULL handler"
msgstr "registrerar pragma med NULL-hanterare"
#: directives.c:1551
msgid "#pragma once in main file"
msgstr "#pragma once i huvudfil"
#: directives.c:1574
msgid "invalid #pragma push_macro directive"
msgstr "ogiltigt direktiv #pragma push_macro"
#: directives.c:1631
msgid "invalid #pragma pop_macro directive"
msgstr "ogiltigt direktiv #pragma pop_macro"
#: directives.c:1686
msgid "invalid #pragma GCC poison directive"
msgstr "ogiltigt direktiv #pragma GCC poison"
#: directives.c:1695
#, c-format
msgid "poisoning existing macro \"%s\""
msgstr "förgiftar existerande makro ”%s”"
#: directives.c:1714
msgid "#pragma system_header ignored outside include file"
msgstr "#pragma system_header ignorerat utanför huvudfil"
#: directives.c:1739
#, c-format
msgid "cannot find source file %s"
msgstr "kan inte hitta källfil %s"
#: directives.c:1743
#, c-format
msgid "current file is older than %s"
msgstr "aktuell fil är äldre än %s"
#: directives.c:1767
#, c-format
msgid "invalid \"#pragma GCC %s\" directive"
msgstr "ogiltigt direktiv ”#pragma GCC %s”"
#: directives.c:1968
msgid "_Pragma takes a parenthesized string literal"
msgstr "_Pragma tar en strängkonstant inom parenteser"
#: directives.c:2051
msgid "#else without #if"
msgstr "#else utan #if"
#: directives.c:2056
msgid "#else after #else"
msgstr "#else efter #else"
#: directives.c:2058 directives.c:2091
msgid "the conditional began here"
msgstr "villkorssatsen började här"
#: directives.c:2084
msgid "#elif without #if"
msgstr "#elif utan #if"
#: directives.c:2089
msgid "#elif after #else"
msgstr "#elif efter #else"
#: directives.c:2120
msgid "#endif without #if"
msgstr "#endif utan #if"
#: directives.c:2196
msgid "missing '(' after predicate"
msgstr "saknas '(' efter predikat"
#: directives.c:2214
msgid "missing ')' to complete answer"
msgstr "saknas ')' för att avsluta svaret"
#: directives.c:2226
msgid "predicate's answer is empty"
msgstr "predikatets svar är tomt"
#: directives.c:2256
msgid "assertion without predicate"
msgstr "försäkran utan predikat"
#: directives.c:2259
msgid "predicate must be an identifier"
msgstr "predikat måste vara en identifierare"
#: directives.c:2341
#, c-format
msgid "\"%s\" re-asserted"
msgstr "”%s” omförsäkrat"
#: directives.c:2659
#, c-format
msgid "unterminated #%s"
msgstr "oavslutad #%s"
#: errors.c:291
#, c-format
msgid "%s: %s"
msgstr "%s: %s"
#: errors.c:304
msgid "stdout"
msgstr "standard ut"
#: expr.c:636 expr.c:753
msgid "fixed-point constants are a GCC extension"
msgstr "fastdecimalskonstanter är en GCC-utvidgning"
#: expr.c:661
msgid "invalid prefix \"0b\" for floating constant"
msgstr "ogiltigt prefix ”0b” på flyttalskonstant"
#: expr.c:674
msgid "use of C++17 hexadecimal floating constant"
msgstr "användning av hexadecimal flyttalskonstant enligt C++17"
#: expr.c:677
msgid "use of C99 hexadecimal floating constant"
msgstr "användning av hexadecimal flyttalskonstant enligt C99"
#: expr.c:721
#, c-format
msgid "invalid suffix \"%.*s\" on floating constant"
msgstr "ogiltigt suffix ”%.*s” på flyttalskonstant"
#: expr.c:732 expr.c:799
#, c-format
msgid "traditional C rejects the \"%.*s\" suffix"
msgstr "traditionell C tillåter inte suffixet ”%.*s”"
#: expr.c:740
msgid "suffix for double constant is a GCC extension"
msgstr "suffix för double-konstanter är en GCC-utvidgning"
#: expr.c:746
#, c-format
msgid "invalid suffix \"%.*s\" with hexadecimal floating constant"
msgstr "ogiltigt suffix ”%.*s” på hexadecimal flyttalskonstant"
#: expr.c:759 expr.c:763
msgid "decimal float constants are a C2X feature"
msgstr "decimala flyttalskonstanter är en C2X-funktion"
#: expr.c:782
#, c-format
msgid "invalid suffix \"%.*s\" on integer constant"
msgstr "ogiltig ändelse ”%.*s” på heltalskonstant"
#: expr.c:807
msgid "use of C++11 long long integer constant"
msgstr "användning av long long heltalskonstant enligt C++11"
#: expr.c:808
msgid "use of C99 long long integer constant"
msgstr "användning av long long heltalskonstant enligt C99"
#: expr.c:822
msgid "use of C++23 %<size_t%> integer constant"
msgstr "användning av %<size_t%> heltalskonstant enligt C++23"
#: expr.c:823
msgid "use of C++23 %<make_signed_t<size_t>%> integer constant"
msgstr "användning av %<make_signed_t<size_t>%> heltalskonstant enligt C++23"
#: expr.c:834
msgid "imaginary constants are a GCC extension"
msgstr "imaginära konstanter är en GCC-utvidgning"
#: expr.c:841
msgid "binary constants are a C++14 feature or GCC extension"
msgstr "binära konstanter är C++14-funktion eller GCC-utvidgning"
#: expr.c:843
msgid "binary constants are a C2X feature or GCC extension"
msgstr "binära konstanter är C2X-funktion eller GCC-utvidgning"
#: expr.c:848
msgid "binary constants are a C2X feature"
msgstr "binära konstanter är en C2X-funktion"
#: expr.c:944
msgid "integer constant is too large for its type"
msgstr "heltalskonstant är för stor för sin typ"
#: expr.c:975
msgid "integer constant is so large that it is unsigned"
msgstr "heltalskonstant är så stor att den är teckenlös"
#: expr.c:1070
msgid "missing ')' after \"defined\""
msgstr "saknar ')' efter ”defined”"
#: expr.c:1077
msgid "operator \"defined\" requires an identifier"
msgstr "operatorn ”defined” måste ha en identifierare"
#: expr.c:1085
#, c-format
msgid "(\"%s\" is an alternative token for \"%s\" in C++)"
msgstr "(”%s” är en alternativ symbol för ”%s” i C++)"
#: expr.c:1098
msgid "this use of \"defined\" may not be portable"
msgstr "denna användning av ”defined” är kanske inte portabel"
#: expr.c:1143
msgid "user-defined literal in preprocessor expression"
msgstr "användardefinierad konstant i preprocessoruttryck"
#: expr.c:1148
msgid "floating constant in preprocessor expression"
msgstr "flyttalskonstant i preprocessoruttryck"
#: expr.c:1154
msgid "imaginary number in preprocessor expression"
msgstr "imaginärt tal i preprocessoruttryck"
#: expr.c:1203
#, c-format
msgid "\"%s\" is not defined, evaluates to 0"
msgstr "”%s” är inte definierad, beräknas till 0"
#: expr.c:1216
msgid "assertions are a GCC extension"
msgstr "försäkringar är en GCC-utvidgning"
#: expr.c:1219
msgid "assertions are a deprecated extension"
msgstr "försäkringar är en utvidgning som avrådes ifrån"
#: expr.c:1465
#, c-format
msgid "unbalanced stack in %s"
msgstr "obalanserad stack i %s"
#: expr.c:1485
#, c-format
msgid "impossible operator '%u'"
msgstr "omöjlig operator ”%u”"
#: expr.c:1586
msgid "missing ')' in expression"
msgstr "saknad ”)” i uttryck"
#: expr.c:1615
msgid "'?' without following ':'"
msgstr "”?” utan följande ”:”"
#: expr.c:1625
msgid "integer overflow in preprocessor expression"
msgstr "heltalsspill i preprocessoruttryck"
#: expr.c:1630
msgid "missing '(' in expression"
msgstr "saknad ”(” i uttryck"
#: expr.c:1662
#, c-format
msgid "the left operand of \"%s\" changes sign when promoted"
msgstr "vänsteroperanden till ”%s” byter tecken vid befordran"
#: expr.c:1667
#, c-format
msgid "the right operand of \"%s\" changes sign when promoted"
msgstr "högeroperanden till ”%s” byter tecken vid befordran"
#: expr.c:1926
msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
msgstr "traditionell C hanterar inte operatorn unärt plus"
#: expr.c:2024
msgid "comma operator in operand of #if"
msgstr "kommaoperator i operand till #if"
#: expr.c:2160
msgid "division by zero in #if"
msgstr "division med noll i #if"
#: files.c:571
msgid "one or more PCH files were found, but they were invalid"
msgstr "en eller flera PCH-filer hittades, men de var inte korrekta"
#: files.c:575
msgid "use -Winvalid-pch for more information"
msgstr "använd -Winvalid-pch för mer information"
#: files.c:1051
#, c-format
msgid "no include path in which to search for %s"
msgstr "ingen huvudfilssökväg att leta efter %s i"
#: files.c:1546
msgid "Multiple include guards may be useful for:\n"
msgstr "Multipla inkluderingsvakter kan vara användbart för:\n"
#: init.c:614
msgid "cppchar_t must be an unsigned type"
msgstr "cppchar_t måste vare en teckenlös typ"
#: init.c:618
#, c-format
msgid "preprocessor arithmetic has maximum precision of %lu bits; target requires %lu bits"
msgstr "preprocessoraritmetik har en högsta precision på %lu bitar; målet kräver %lu bitar"
#: init.c:625
msgid "CPP arithmetic must be at least as precise as a target int"
msgstr "CPP-aritmetik måste vara åtminstone så precis som målets int"
#: init.c:628
msgid "target char is less than 8 bits wide"
msgstr "målets char är mindre än 8 bitar bred"
#: init.c:632
msgid "target wchar_t is narrower than target char"
msgstr "målets wchar_t är smalare än målets char"
#: init.c:636
msgid "target int is narrower than target char"
msgstr "målets int är smalare än målets char"
#: init.c:641
msgid "CPP half-integer narrower than CPP character"
msgstr "CPP:s halva heltal är smalare än CPP:s tecken"
#: init.c:645
#, c-format
msgid "CPP on this host cannot handle wide character constants over %lu bits, but the target requires %lu bits"
msgstr "CPP på denna värd kan inte hantera breda teckenkonstanter över %lu bitar, men målet kräver %lu bitar"
#: lex.c:1126
msgid "backslash and newline separated by space"
msgstr "bakåtstreck och nyrad skiljda av mellanrum"
#: lex.c:1131
msgid "backslash-newline at end of file"
msgstr "bakåtstreck-nyrad vid filslut"
#: lex.c:1147
#, c-format
msgid "trigraph ??%c converted to %c"
msgstr "trigraph ??%c konverterad till %c"
#: lex.c:1155
#, c-format
msgid "trigraph ??%c ignored, use -trigraphs to enable"
msgstr "trigraph ??%c ignorerad, använd -trigraphs för att aktivera"
#: lex.c:1204
msgid "\"/*\" within comment"
msgstr "”/*” i kommentar"
#: lex.c:1262
#, c-format
msgid "%s in preprocessing directive"
msgstr "%s i preprocessordirektiv"
#: lex.c:1271
msgid "null character(s) ignored"
msgstr "nolltecken ignorerat"
#: lex.c:1308
#, c-format
msgid "`%.*s' is not in NFKC"
msgstr "”%.*s” är inte i NFKC"
#: lex.c:1311
#, c-format
msgid "`%.*s' is not in NFC"
msgstr "”%.*s” är inte i NFC"
#: lex.c:1375
msgid "__VA_OPT__ is not available until C++20"
msgstr "__VA_OPT__ är inte tillgängligt förrän C++20"
#: lex.c:1382
msgid "__VA_OPT__ can only appear in the expansion of a C++20 variadic macro"
msgstr "__VA_OPT__ kan endast dyka upp i expansionen av ett C++20-makro med variabelt argumentantal"
#: lex.c:1413 lex.c:1506
#, c-format
msgid "attempt to use poisoned \"%s\""
msgstr "försök att använda förgiftad ”%s”"
#: lex.c:1423 lex.c:1516
msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C++11 variadic macro"
msgstr "__VA_ARGS__ kan endast dyka upp i expansionen av ett C++11-makro med variabelt argumentantal"
#: lex.c:1427 lex.c:1520
msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C99 variadic macro"
msgstr "__VA_ARGS__ kan endast dyka upp i expansionen av ett C99-makro med variabelt argumentantal"
#: lex.c:1437 lex.c:1532
#, c-format
msgid "identifier \"%s\" is a special operator name in C++"
msgstr "identifieraren ”%s” är ett speciellt operatornamn i C++"
#: lex.c:1879
msgid "raw string delimiter longer than 16 characters"
msgstr "avgränsare för rå sträng längre än 16 tecken"
#: lex.c:1883
msgid "invalid new-line in raw string delimiter"
msgstr "felaktig nyrad i rå sträng-avgränsare"
#: lex.c:1887 lex.c:4639
#, c-format
msgid "invalid character '%c' in raw string delimiter"
msgstr "ogiltigt tecken ”%c” i avgränsare för rå sträng"
#: lex.c:1926 lex.c:1949
msgid "unterminated raw string"
msgstr "oavslutad rå sträng"
#: lex.c:1971 lex.c:2100
msgid "invalid suffix on literal; C++11 requires a space between literal and string macro"
msgstr "ogiltigt suffix på konstant; C++11 kräver ett mellanrum mellan konstant och strängmakro"
#: lex.c:2083
msgid "null character(s) preserved in literal"
msgstr "nolltecken bevarade i konstant"
#: lex.c:2086
#, c-format
msgid "missing terminating %c character"
msgstr "avslutande %c-tecken saknas"
#: lex.c:2118
msgid "C++11 requires a space between string literal and macro"
msgstr "C++11 kräver ett mellanrum mellan en strängkonstant och ett makro"
#: lex.c:2711
msgid "module control-line cannot be in included file"
msgstr "modulstyrraden kan inte finnas i en inkluderad fil"
#: lex.c:2725
#, c-format
msgid "module control-line \"%s\" cannot be an object-like macro"
msgstr "modulstyrraden ”%s” får inte vara ett objektlikt makro"
#: lex.c:3099 lex.c:4472 traditional.c:174
msgid "unterminated comment"
msgstr "ej avslutad kommentar"
#: lex.c:3113 lex.c:3147
msgid "C++ style comments are not allowed in ISO C90"
msgstr "C++ kommentarer tillåts inte i ISO C90"
#: lex.c:3115 lex.c:3126 lex.c:3150
msgid "(this will be reported only once per input file)"
msgstr "(detta rapporteras bara en gång per infil)"
#: lex.c:3124
msgid "C++ style comments are incompatible with C90"
msgstr "kommentarer i C++-stil är inkompatibla med C90"
#: lex.c:3156
msgid "multi-line comment"
msgstr "flerradskommentar"
#: lex.c:3550
#, c-format
msgid "unspellable token %s"
msgstr "ostavbar symbol %s"
#: lex.c:4627
#, c-format
msgid "raw string delimiter longer than %d characters"
msgstr "avgränsare för rå sträng längre än %d tecken"
#: lex.c:4697
msgid "unterminated literal"
msgstr "oavslutad konstant"
#: macro.c:94
msgid "'##' cannot appear at either end of __VA_OPT__"
msgstr "”##” kan inte förekomma vid någon av ändarna av __VA_OPT__"
#: macro.c:386
#, c-format
msgid "\"%s\" used outside of preprocessing directive"
msgstr "”%s” använt utanför något preprocessordirektiv"
#: macro.c:396
#, c-format
msgid "missing '(' before \"%s\" operand"
msgstr "”(” saknas före operanden till ”%s”"
#: macro.c:411
#, c-format
msgid "operator \"%s\" requires a header-name"
msgstr "operatorn ”%s” måste ha ett huvudnamn"
#: macro.c:428
#, c-format
msgid "missing ')' after \"%s\" operand"
msgstr "”)” saknas efter operanden till ”%s”"
#: macro.c:448
#, c-format
msgid "macro \"%s\" is not used"
msgstr "makrot ”%s” är inte använt"
#: macro.c:487 macro.c:778
#, c-format
msgid "invalid built-in macro \"%s\""
msgstr "ogiltigt inbyggt makro ”%s”"
#: macro.c:494 macro.c:596
#, c-format
msgid "macro \"%s\" might prevent reproducible builds"
msgstr "makrot ”%s” kan förhindra reproducerbara byggen"
#: macro.c:525
msgid "could not determine file timestamp"
msgstr "det gick inte att avgöra fils tidsstämpel"
#: macro.c:610
msgid "could not determine date and time"
msgstr "det gick inte att avgöra datum och tid"
#: macro.c:642
msgid "__COUNTER__ expanded inside directive with -fdirectives-only"
msgstr "__COUNTER__ expanderad inuti direktiv med -fdirectives-only"
#: macro.c:897
msgid "invalid string literal, ignoring final '\\'"
msgstr "ogiltig strängkonstant, ignorerar avslutande ”\\”"
#: macro.c:959
#, c-format
msgid "pasting \"%s\" and \"%s\" does not give a valid preprocessing token"
msgstr "att sätta ihop ”%s” och ”%s” ger inte en giltig preprocessorsymbol"
#: macro.c:1085
msgid "ISO C++11 requires at least one argument for the \"...\" in a variadic macro"
msgstr "ISO C++11 kräver åtminstone ett argument för ”...” i ett makro med variabelt antal argument"
#: macro.c:1089
msgid "ISO C99 requires at least one argument for the \"...\" in a variadic macro"
msgstr "ISO C99 kräver åtminstone ett argument för ”...” i ett makro med variabelt antal argument"
#: macro.c:1096
#, c-format
msgid "macro \"%s\" requires %u arguments, but only %u given"
msgstr "makrot ”%s” kräver %u argument, men endast %u anges"
#: macro.c:1101
#, c-format
msgid "macro \"%s\" passed %u arguments, but takes just %u"
msgstr "makro ”%s” skickade %u argument, men det tar bara %u"
#: macro.c:1299 traditional.c:822
#, c-format
msgid "unterminated argument list invoking macro \"%s\""
msgstr "oavslutad argumentlista vid anrop av makrot ”%s”"
#: macro.c:1442
#, c-format
msgid "function-like macro \"%s\" must be used with arguments in traditional C"
msgstr "funktionsliknande makrot ”%s” måste användas med ett argument i traditionell C"
#: macro.c:2220
#, c-format
msgid "invoking macro %s argument %d: empty macro arguments are undefined in ISO C++98"
msgstr "vid anrop av makro %s argument %d: tomma makroargument är odefinierade i ISO C++98"
#: macro.c:2228 macro.c:2237
#, c-format
msgid "invoking macro %s argument %d: empty macro arguments are undefined in ISO C90"
msgstr "vid anrop av makro %s argument %d: tomma makroargument är odefinierade i ISO C90"
#: macro.c:3279
#, c-format
msgid "duplicate macro parameter \"%s\""
msgstr "dubblerad makroparameter ”%s”"
#: macro.c:3361
#, c-format
msgid "expected parameter name, found \"%s\""
msgstr "parameternamn förväntades, ”%s” hittades"
#: macro.c:3362
#, c-format
msgid "expected ',' or ')', found \"%s\""
msgstr "”,” eller ”)” förväntades, ”%s” hittades"
#: macro.c:3363
msgid "expected parameter name before end of line"
msgstr "parameternamn förväntades före slutet på raden"
#: macro.c:3364
msgid "expected ')' before end of line"
msgstr "”)” förväntades före slutet på raden"
#: macro.c:3365
msgid "expected ')' after \"...\""
msgstr "”)” förväntades efter ”...”"
#: macro.c:3422
msgid "anonymous variadic macros were introduced in C++11"
msgstr "anonyma variabla makron introducerades i C++11"
#: macro.c:3423 macro.c:3427
msgid "anonymous variadic macros were introduced in C99"
msgstr "anonyma variabla makron introducerades i C99"
#: macro.c:3433
msgid "ISO C++ does not permit named variadic macros"
msgstr "ISO C++ tillåter inte namngivna variabla makron"
#: macro.c:3434
msgid "ISO C does not permit named variadic macros"
msgstr "ISO C tillåter inte namngivna variabla makron"
#: macro.c:3480
msgid "'##' cannot appear at either end of a macro expansion"
msgstr "”##” kan inte förekomma vid någon av ändarna av makroexpansionen"
#: macro.c:3518
msgid "ISO C++11 requires whitespace after the macro name"
msgstr "ISO C++11 kräver mellanrum efter makronamnet"
#: macro.c:3519
msgid "ISO C99 requires whitespace after the macro name"
msgstr "ISO C99 kräver mellanrum efter makronamnet"
#: macro.c:3543
msgid "missing whitespace after the macro name"
msgstr "mellanrum saknas efter makronamn"
#: macro.c:3593
msgid "'#' is not followed by a macro parameter"
msgstr "”#” följs inte av en makroparameter"
#: macro.c:3749
#, c-format
msgid "\"%s\" redefined"
msgstr "”%s” omdefinierad"
#: macro.c:3754
msgid "this is the location of the previous definition"
msgstr "detta är platsen för den tidigare definitionen"
#: macro.c:3891
#, c-format
msgid "macro argument \"%s\" would be stringified in traditional C"
msgstr "makroargumentet ”%s” skulle bli gjort till sträng i traditionell C"
#: pch.c:90 pch.c:342 pch.c:356 pch.c:374 pch.c:380 pch.c:389 pch.c:396
msgid "while writing precompiled header"
msgstr "vid skrivning av förkompilerat huvud"
#: pch.c:616
#, c-format
msgid "%s: not used because `%.*s' is poisoned"
msgstr "%s: inte använd för att ”%.*s” är förgiftad"
#: pch.c:638
#, c-format
msgid "%s: not used because `%.*s' not defined"
msgstr "%s: inte använd för att ”%.*s” inte är definierad"
#: pch.c:650
#, c-format
msgid "%s: not used because `%.*s' defined as `%s' not `%.*s'"
msgstr "%s: används inte för att ”%.*s” definieras som ”%s” inte ”%.*s”"
#: pch.c:691
#, c-format
msgid "%s: not used because `%s' is defined"
msgstr "%s: inte använd för att ”%s” är definierad"
#: pch.c:711
#, c-format
msgid "%s: not used because `__COUNTER__' is invalid"
msgstr "%s: inte använd för att ”__COUNTER__” är ogiltig"
#: pch.c:720 pch.c:876
msgid "while reading precompiled header"
msgstr "vid läsning av förkompilerat huvud"
#: traditional.c:891
#, c-format
msgid "detected recursion whilst expanding macro \"%s\""
msgstr "upptäckte rekursion vid under expansion av makrot ”%s”"
#: traditional.c:1114
msgid "syntax error in macro parameter list"
msgstr "syntaxfel i makroparameterlista"