blob: 9231264e3d99419ceb9a9f38a3710a5c7a07746a [file] [log] [blame]
/* { dg-do compile } */
/* { dg-skip-if "" { *-*-* } { "*" } { "-O0" } } */
/* Local variables should not have odr indicators. */
static int a = 2;
/* Thread local variables should not have odr indicators. */
__thread int b = 3;
/* Externally visible variables should have odr indicators. */
int c = 1;
int main () {
return 0;
}
/* { dg-final { scan-assembler-not "odr_asan\[\.\$\]a" } } */
/* { dg-final { scan-assembler-not "odr_asan\[\.\$\]b" } } */
/* { dg-final { scan-assembler "odr_asan\[\.\$\]c" } } */