blob: 5d68cd3ed6d23f6ca4a5649607f9090c97ac887c [file] [log] [blame]
/* { dg-do compile } */
/* { dg-options "-fopenmp" } */
void
f1 (void)
{
#pragma omp cancel parallel /* { dg-error "orphaned" } */
#pragma omp cancel for /* { dg-error "orphaned" } */
#pragma omp cancel sections /* { dg-error "orphaned" } */
#pragma omp cancel taskgroup /* { dg-error "orphaned" } */
#pragma omp cancellation point parallel /* { dg-error "orphaned" } */
#pragma omp cancellation point for /* { dg-error "orphaned" } */
#pragma omp cancellation point sections /* { dg-error "orphaned" } */
#pragma omp cancellation point taskgroup /* { dg-error "orphaned" } */
}
void
f2 (void)
{
int i, j = 0;
#pragma omp parallel
{
#pragma omp cancel parallel
#pragma omp cancel for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point parallel
#pragma omp cancellation point for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp master
{
#pragma omp cancel parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
}
#pragma omp masked
{
#pragma omp cancel parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
}
#pragma omp scope
{
#pragma omp cancel parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
}
#pragma omp single
{
#pragma omp cancel parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
}
#pragma omp critical
{
#pragma omp cancel parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
}
#pragma omp taskgroup
{
#pragma omp cancel parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
}
#pragma omp task
{
#pragma omp cancel parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel taskgroup /* { dg-error "construct not closely nested inside of .taskgroup. region" } */
#pragma omp cancellation point parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point taskgroup /* { dg-error "construct not closely nested inside of .taskgroup. region" } */
}
#pragma omp taskgroup
#pragma omp task
{
#pragma omp cancel parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel taskgroup
#pragma omp cancellation point parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point taskgroup
}
#pragma omp taskloop
for (i = 0; i < 10; i++)
{
#pragma omp cancel parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel taskgroup
#pragma omp cancellation point parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point taskgroup
#pragma omp task
{
#pragma omp cancellation point taskgroup
#pragma omp cancel taskgroup
}
}
#pragma omp taskloop nogroup
for (i = 0; i < 10; i++)
{
#pragma omp cancel parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel taskgroup /* { dg-error "construct not closely nested inside of .taskgroup. region" } */
#pragma omp cancellation point parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point taskgroup/* { dg-error "construct not closely nested inside of .taskgroup. region" } */
#pragma omp task
{
#pragma omp cancellation point taskgroup/* { dg-error "construct not closely nested inside of .taskgroup. region" } */
#pragma omp cancel taskgroup /* { dg-error "construct not closely nested inside of .taskgroup. region" } */
}
}
#pragma omp taskgroup
{
#pragma omp task
{
#pragma omp task
{
#pragma omp cancellation point taskgroup
#pragma omp cancel taskgroup
}
}
#pragma omp taskloop nogroup
for (i = 0; i < 10; i++)
{
#pragma omp task
{
#pragma omp cancellation point taskgroup
#pragma omp cancel taskgroup
}
#pragma omp cancellation point taskgroup
#pragma omp cancel taskgroup
}
}
#pragma omp taskgroup
{
#pragma omp parallel
{
#pragma omp task
{
#pragma omp cancel taskgroup /* { dg-error "construct not closely nested inside of .taskgroup. region" } */
#pragma omp cancellation point taskgroup /* { dg-error "construct not closely nested inside of .taskgroup. region" } */
}
#pragma omp taskloop
for (i = 0; i < 10; i++)
{
#pragma omp cancel taskgroup
#pragma omp cancellation point taskgroup
}
#pragma omp taskloop nogroup
for (i = 0; i < 10; i++)
{
#pragma omp cancel taskgroup /* { dg-error "construct not closely nested inside of .taskgroup. region" } */
#pragma omp cancellation point taskgroup /* { dg-error "construct not closely nested inside of .taskgroup. region" } */
}
}
#pragma omp target
{
#pragma omp task
{
#pragma omp cancel taskgroup /* { dg-error "construct not closely nested inside of .taskgroup. region" } */
#pragma omp cancellation point taskgroup /* { dg-error "construct not closely nested inside of .taskgroup. region" } */
}
}
#pragma omp target
#pragma omp teams
#pragma omp distribute
for (i = 0; i < 10; i++)
{
#pragma omp task
{
#pragma omp cancel taskgroup /* { dg-error "construct not closely nested inside of .taskgroup. region" } */
#pragma omp cancellation point taskgroup /* { dg-error "construct not closely nested inside of .taskgroup. region" } */
}
}
#pragma omp target data map(i)
{
#pragma omp task
{
#pragma omp cancel taskgroup
#pragma omp cancellation point taskgroup
}
}
}
#pragma omp taskloop
for (i = 0; i < 10; i++)
{
#pragma omp parallel
{
#pragma omp task
{
#pragma omp cancel taskgroup /* { dg-error "construct not closely nested inside of .taskgroup. region" } */
#pragma omp cancellation point taskgroup /* { dg-error "construct not closely nested inside of .taskgroup. region" } */
}
}
#pragma omp target
{
#pragma omp task
{
#pragma omp cancel taskgroup /* { dg-error "construct not closely nested inside of .taskgroup. region" } */
#pragma omp cancellation point taskgroup /* { dg-error "construct not closely nested inside of .taskgroup. region" } */
}
}
#pragma omp target
#pragma omp teams
#pragma omp distribute
for (j = 0; j < 10; j++)
{
#pragma omp task
{
#pragma omp cancel taskgroup /* { dg-error "construct not closely nested inside of .taskgroup. region" } */
#pragma omp cancellation point taskgroup /* { dg-error "construct not closely nested inside of .taskgroup. region" } */
}
}
#pragma omp target data map(i)
{
#pragma omp task
{
#pragma omp cancel taskgroup
#pragma omp cancellation point taskgroup
}
}
}
#pragma omp for
for (i = 0; i < 10; i++)
{
#pragma omp cancel parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel for
#pragma omp cancel sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point for
#pragma omp cancellation point sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point taskgroup/* { dg-error "not closely nested inside" } */
}
#pragma omp for ordered
for (i = 0; i < 10; i++)
#pragma omp ordered
{
#pragma omp cancel parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point taskgroup/* { dg-error "not closely nested inside" } */
}
#pragma omp sections
{
{
#pragma omp cancel parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel sections
#pragma omp cancel taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point sections
#pragma omp cancellation point taskgroup/* { dg-error "not closely nested inside" } */
}
#pragma omp section
{
#pragma omp cancel parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel sections
#pragma omp cancel taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point sections
#pragma omp cancellation point taskgroup/* { dg-error "not closely nested inside" } */
}
}
#pragma omp target data map(j)
{
#pragma omp cancel parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
}
#pragma omp target
{
#pragma omp cancel parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
}
}
#pragma omp target data map(j)
{
#pragma omp cancel parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
}
#pragma omp target
{
#pragma omp cancel parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
}
#pragma omp target teams
{
#pragma omp cancel parallel /* { dg-error "only .distribute., .parallel. or .loop. regions are allowed to be strictly nested" } */
#pragma omp cancel for /* { dg-error "only .distribute., .parallel. or .loop. regions are allowed to be strictly nested" } */
#pragma omp cancel sections /* { dg-error "only .distribute., .parallel. or .loop. regions are allowed to be strictly nested" } */
#pragma omp cancel taskgroup /* { dg-error "only .distribute., .parallel. or .loop. regions are allowed to be strictly nested" } */
#pragma omp cancellation point parallel /* { dg-error "only .distribute., .parallel. or .loop. regions are allowed to be strictly nested" } */
#pragma omp cancellation point for /* { dg-error "only .distribute., .parallel. or .loop. regions are allowed to be strictly nested" } */
#pragma omp cancellation point sections /* { dg-error "only .distribute., .parallel. or .loop. regions are allowed to be strictly nested" } */
#pragma omp cancellation point taskgroup /* { dg-error "only .distribute., .parallel. or .loop. regions are allowed to be strictly nested" } */
}
#pragma omp target teams distribute
for (i = 0; i < 10; i++)
{
#pragma omp cancel parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
}
#pragma omp for
for (i = 0; i < 10; i++)
{
#pragma omp cancel parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel for
#pragma omp cancel sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point for
#pragma omp cancellation point sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
}
#pragma omp for
for (i = 0; i < 10; i++)
#pragma omp target data map(j)
{
#pragma omp cancel parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
}
#pragma omp for
for (i = 0; i < 10; i++)
#pragma omp target
{
#pragma omp cancel parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
}
#pragma omp for ordered
for (i = 0; i < 10; i++)
#pragma omp ordered
#pragma omp target data map(j)
{
#pragma omp cancel parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point taskgroup/* { dg-error "not closely nested inside" } */
}
#pragma omp for ordered
for (i = 0; i < 10; i++)
#pragma omp ordered
#pragma omp target
{
#pragma omp cancel parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point taskgroup/* { dg-error "not closely nested inside" } */
}
#pragma omp sections
{
{
#pragma omp cancel parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel sections
#pragma omp cancel taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point sections
#pragma omp cancellation point taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
}
#pragma omp section
{
#pragma omp cancel parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel sections
#pragma omp cancel taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point sections
#pragma omp cancellation point taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
}
}
#pragma omp sections
{
#pragma omp target data map(j)
{
#pragma omp cancel parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
}
#pragma omp section
#pragma omp target data map(j)
{
#pragma omp cancel parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
}
}
#pragma omp sections
{
#pragma omp target
{
#pragma omp cancel parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
}
#pragma omp section
#pragma omp target
{
#pragma omp cancel parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
}
}
#pragma omp task
{
#pragma omp cancel parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel taskgroup
#pragma omp cancellation point parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point taskgroup
#pragma omp taskgroup
{
#pragma omp cancel parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancel taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point parallel /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point for /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point sections /* { dg-error "not closely nested inside" } */
#pragma omp cancellation point taskgroup /* { dg-error "not closely nested inside" } */
}
}
}
void
f3 (void)
{
int i;
#pragma omp for nowait
for (i = 0; i < 10; i++)
{
#pragma omp cancel for /* { dg-warning "nowait" } */
}
#pragma omp sections nowait
{
{
#pragma omp cancel sections /* { dg-warning "nowait" } */
}
#pragma omp section
{
#pragma omp cancel sections /* { dg-warning "nowait" } */
}
}
#pragma omp for ordered
for (i = 0; i < 10; i++)
{
#pragma omp cancel for /* { dg-warning "ordered" } */
#pragma omp ordered
{
}
}
}
#pragma omp cancellation point /* { dg-error "expected declaration specifiers before end of line" } */
void
f4 (void)
{
if (0)
#pragma omp cancellation EKAHI /* { dg-error "expected .point. before .EKAHI." } */
;
#pragma omp cancellation HO OKAHI /* { dg-error "expected .point. before .HO." } */
if (0)
#pragma omp cancellation point /* { dg-error ".pragma omp cancellation point. may only be used in compound statements" } */
;
#pragma omp cancellation point /* { dg-error ".pragma omp cancellation point. must specify one of" } */
}